XIII introIn 1984 verschijnt het eerste deel van een nieuwe serie die ongekend populair zal gaan worden. De hoofdpersoon uit de strip is zijn geheugen kwijt en komt terecht in een omvangrijk complot. Deze reeks kreeg als titel XIII mee. De serie werd geschreven door Jean van Hamme en getekend door Vance (William van Cutsem).

Jean van Hamme is geboren op 16 januari 1939 in Brussel. Vanaf 1976 gaat hij zich volledig richtten op het schrijversvak. Als scenarioschrijver voor strips is hij bijzonder veelzijdig. Zo vervaardigt hij scripts voor uiteenlopende reeksen als Largo Winch, Lady S, Thorgal en Rani. In 2009 kreeg Van Hamme de Grote Prijs Sint-Michiel.

Vance wiens echte naam William van Cutsem is, werd geboren op 08 september 1935 in Anderlecht. Hij debuteerde in de wereld van de strips in 1962. In 1967 tekende hij voor het Bruno Brazil. Andere bekende strips van zijn hand zijn 'Ramiro' en natuurlijk 'Bob Morane'. In 2005 ontving hij de Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip (de Bronzen Adhemar).

In eerste instantie besloeg de serie, die zoals gezegd in 1984 van start ging, een periode van 23 jaar waarin 19 albums verschenen. Het laatste deel met de titel 'De laatste ronde', verscheen in 2007. Maar inmiddels is de reeks weer voortgezet. Maar ditmaal door een ander koppel, te weten Youri Jigounov (tekeningen) en Yves Sente (scenario). Deel 20, dat in 2011 verscheen onder de titel 'Mayflower Day', is het eerste resultaat van hun samenwerking. Daarnaast is er een spin-off serie gestart onder de noemer XIII Mystery.

1 Zwarte vrijdag

XIII - Zwarte vrijdag (Le jour du soleil noir)

Het lijkt een dag als elk ander te worden voor de gepensioneerde Abe. Vissend aan het strand met zijn hond Pronto. Wanneer zijn vrouw Sally vanuit het huis roept dat het ontbijt klaar staat wil hij teruggaan, maar Pronto trekt zijn aandacht. Het dier wil duidelijk iets laten zien. En tot verbijstering van Abe brengt het dier hem naar een bewusteloze man die gehavend op het strand ligt. Met behulp van zijn vrouw krijgt hij de man hun huis in en snelt dan weg om Martha te gaan halen. Ze is een geroyeerde chirurg, geroyeerd wegens dronkenschap, maar het is de enige hoop voor de bewusteloze man. Ze zitten mijlen ver bij iedere andere hulp vandaan. Terwijl Abe op weg gaat valt Sally iets op. De man heeft een tatoeage op zijn lichaam, ter hoogte van het linker sleutelbeen. Er staat een Romeins getal XIII. XIII in actie, tekening van Vance Het duurt niet lang voordat Martha arriveert en met haar nog steeds kundig oog ziet ze dat de man een schotwond in het hoofd heeft. Nadat Martha de ingreep heeft gedaan kunnen ze niets anders doen dan wachten. De man wordt in de slaapkamer van de gesneuvelde zoon van Abe en Sally gebracht. Terwijl ze wachten filosoferen ze over de tatoeage, wat zou dat betekenen? Maar het antwoord zullen ze niet snel krijgen want wanneer de man weer bij kennis komt blijkt hij zijn geheugen kwijt te zijn. Hij heeft geen idee wie hij is of waar hij vandaan komt. Omdat ze hem toch met een naam moeten aanspreken noemt iedereen hem Alan, naar de gesneuvelde zoon van Abe en Sally. De tijd gaat voorbij. Fysiek knapt de man snel op maar zijn geheugen blijft weg. Martha legt uit dat juist dat deel van zijn hersenen zijn beschadigd waar dit deel van het geheugen huist. Zijn andere vaardigheden heeft hij allemaal nog. En hij heeft er iets bij gekregen. Een witte streep door zijn haar waar de kogel zijn schedel in ging. Maar de man zonder verleden hoeft niet lang te wachten. Het verleden komt hem achterna. Wanneer hij met Martha over het strand heeft gewandeld blijken Abe en Sally in hun slaap vermoord te zijn door twee huurmoordenaars. Maar er gebeurt ook iets anders. De man die XIII genoemd mag worden reageert ook als een beroeps. Moeiteloos doodt hij een van de aanvallers, echter de tweede man weet te ontkomen. Waneer hij de kleding van de gedode moordenaar doorzoekt vindt XIII hier een foto van zichzelf en een knappe blonde vrouw. Maar wie is die vrouw? Nu staat er op de achterkant het adres van de fotograaf in Easttown. Het eerste aanknopingspunt naar zijn verleden. En dus vertrekt XIII naar deze stad waar zijn aankomst de nodige beroering wekt. De politie zoekt hem, maar niet om hen te arresteren. Een corrupte agent wil het geld hebben waar XIII blijkbaar over beschikt. Het lukt hem echter om aan de agenten te ontkomen maar nog diezelfde avond proberen huurmoordenaars hem te doden. Ook dit mislukt maar hij valt wel in de handen van kolonel Amos van de geheime dienst. Die is al enige tijd bezig met het onderzoek naar 'zwarte zon' en stelt dat de carrière van XIII nu voorbij is. Natuurlijk heeft hij geen idee waar kolonel Amos over praat. Dan toont Amos hem een film. Het is een film waarin te zien is hoe president William B. Sheridan van de V.S. wordt doodgeschoten. En de dader staat ook op de film. Het beeld wordt uitvergroot en dan ziet XIII de man die het geweer beet houdt waarmee de president vermoord is. XIII kijkt naar zichzelf!

In 1984 verscheen 'Zwarte vrijdag' (Le jour du soleil noir) als eerste deel uit de XIII reeks. Natuurlijk is het verhaal deels geïnspireerd op de Bourne triologie van Ludlum, maar Jean van Hamme heeft er een totaal eigen draai aangegeven. En al snel gaat het verhaal een totaal andere richting op. Op hoge snelheid duik je de verwarrende wereld in van XIII, de man zonder verleden maar waarvan het er naar uitziet dat hij de moordenaar is van de president. Nogal een schok zou ik zo zeggen. Hij ontsnapt aan de geheime dienst om zijn eigen antwoorden te gaan zoeken. Want is alles wel zoals het er uitziet? En wie is die Mangoest? Uitstekende opening van een zeer sterke reeks.

2 Waar de indiaan gaat

XIII - Waar de indiaan gaat (Là où va l'indien)

In Easttown heeft XIII een aanknopingspunt gevonden. De vrouw met wie hij op de foto staat heet Kim Rowland, 28 jaar, weduwe van kapitein Steve Rowland. Wanneer hij naar het adres van de jonge vrouw gaat merkt hij dat het hele huis overhoop gehaald is. In een fotolijst ziet hij dezelfde foto van hem met Kim. Achter de foto treft hij een briefje aan. Kim is voor Jake te vinden 'daar waar de indiaan gaat'. Volgens kolonel Amos van de geheime dienst hoort XIII bij een groep samenzweerders die verantwoordelijk zijn voor de moord op president William B. Sheridan. Het lukt XIII om te ontkomen aan Amos en hij gaat terug naar het huis van Martha. Generaal Carrington en luitenant Jones uit de strip XIII, tekening van Vance Maar wanneer hij hier is komt een andere moordenaar met zijn helpers binnen. Een raadselachtige man die de Mangoest wordt genoemd. De val van de Mangoest mislukt maar kost wel Martha het leven. Gezocht door kolonel Amos en achternagezeten door de Mangoest, heeft XIII nog slechts één mogelijkheid om zijn echte identiteit te ontdekken: Kim Rowland vinden, daar waar de indiaan gaat. Om een aanknopingpunt te vinden wendt XIII zich eerst tot een plek waar informatie te vinden moet zijn. Het leger zal het nodige weten over de dode kapitein Steve Rowland. Natuurlijk geeft de officier die hij spreekt geen bijzonderheden over Steve Rowland en ook niet over zijn vrouw. Wanneer XIII de basis wil verlaten wordt hij opgepakt door de militaire politie. Dan gaat de deur van zijn cel open en stappen er twee mensen binnen. Het zijn generaal Ben Carrington en zijn adjudant luitenant Jones.
Toen hij de basis opkwam gaf XIII de naam Alan Smith op, maar Carrington weet dat dit een valse naam is. De generaal beseft ook dat de man die voor hem zit zijn geheugen kwijt is. Maar de generaal vertelt XIII wel iets over Steve Rowland. Deze kapitein vocht in een speciale eenheid genaamd Spads, die was opgericht door Carrington. En Carrington weet sinds kort dat Steve Rowland niet dood is. Want de generaal is ervan overtuigd dat de man die voor hem zit Steve Rowland is. Om dit te bewijzen laat Carrington de vingerafdrukken van XIII vergelijken met die van Rowland uit zijn leger dossier. Het is een perfecte match! Hoewel Carrington hem zijn identiteit heeft teruggegeven is XIII nog niet overtuigd van de goede intenties van de generaal. De volgende dag brengt Jones hem naar d eplaats waar hij opgroeide, Southbourg. En het blijkt dat de familie Rowland rijk is, veel invloed heeft en gehaat wordt. De vader van Steve is Jeremie Rowland, een rijke grootgrondbezitter die, sinds het auto-ongeluk waarbij de moeder van Steve omkwam, verlamd is. Steve was enig kind en omdat hij het leger inging heeft zijn oom Matt het beheer over de zaak. Verrassend genoeg is zijn vader recent hertrouwd met zijn verpleegster, een zekere Felicity. Jones laat Steve achter in de buurt van zijn ouderlijk huis waar zijn verschijnen natuurlijk het nodige veroorzaakt. Iedereen was er immers van overtuigd dat Steve Rowland dood was. En niet iedereen is even blij met zijn wederopstanding.

Als lezer denk je heel even dat je wat meer licht krijgt op de identiteit van XIII, maar je wordt al even snel weer uit de droom geholpen. In dit tweede deel, dat de titel 'Waar de indiaan gaat' (Là où va l'indien) draagt, komt XIII terecht in de wereld van de man die hij even denkt te zijn, namelijk Steve Rowland, kapitein uit het Amerikaanse leger waarvan iedereen aannam dat hij dood was. Het zit onze hoofdpersoon nu ook bepaald niet mee dat hij midden in een wespennest loopt die de familie van Rowland blijkt te zijn. Bovendien was Rowland ook niet bepaald een lieverdje. De nieuwe vrouw van zijn vader, Felicity, heeft grootste plannen en het is niet de bedoeling dat de herboren Steve roet in het eten komt gooien. Wel krijgt XIII een bijzondere bondgenoot in de persoon van kolonel Amos. De reeks wordt even sterk voortgezet als hij begonnen is.

3 Alle tranen van de hel

XIII - Alle tranen van de hel (Toutes les larmes de l'enfer)

Dankzij generaal Ben Carrington lijkt het geheim van de identiteit van XIII opgelost. Zijn vingerafdrukken komen overeen met die van kapitein Steve Rowland. De vrouw op de foto is Kim, waar Steve mee getrouwd is. Maar XIII heeft nu ineens een familie. Zijn vader Jeremie is de rijkste man van de streek en wordt gehaat, net als de rest van de Rowlands. Dan is er nog zijn oom Maat en Felicity, de tweede vrouw van zijn vader. Het is al snel duidelijk dat er iets broeit. Felicity heeft een plan waarmee ze énwordt én stinkend rijk. Ze spant Matt voor haar karretje om haar man te laten vermoorden. Zelf schiet ze Matt dood en zorgt ervoor dat alle schuld bij Steve Rowland komt te liggen. Hij kan nog net ontsnappen aan de politie en gaat op zoek naar Kim. Het lukt hem om haar op te sporen maar veel heeft hij er niet aan. Het stel noemt zich nu immers Jake en Kim Shelton. Al snel komt hij er achter dat ook Kim een tatoeage heeft en wel nummer XIV. Zij maakt blijkbaar ook deel uit van het complot. Uiteindelijk van Rowland in de handen van de politie en moet hij zich voor de rechter verantwoorden. Steve Rowland wordt veroordeeld tot levenslang. Hij komt terecht in de strafinrichting van Plain Rock. En gevangene Rowland krijgt een aparte behandeling. Drie maal per week wordt hij naar Dr. Johansson gebracht. Deze sadistische arts wil met elektroschokken het geheugen van Rowland openbreken. Wanneer XIII een opmerking maakt die Johansson niet aanstaat zet de sadistische arts het volume helemaal open. Ondertussen is generaal Carrington in Washington op bezoek bij kolonel Amos van de geheime dienst. Dat XIII achter de tralies zit wil niet zeggen dat het dossier gesloten is. Naast kolonel Amos en de generaal zijn ook luitenant Jones en judge Allenby aanwezig. Deze laatste is belast met het onderzoek naar de moord op president Sheridan. Luitenant Jones komt XIII redden, tekening van Vance En kolonel Amos heeft opzienbarend nieuws. De man van wie ze dachten dat hij Steve Rowland was, is iemand anders. Amos laat de aanwezigen zien dat XIII plastische chirurgie heeft gekregen om volmaakt op Steve Rowland te lijken, inclusief de vingerafdrukken. De echte Rowland is dood waardoor de perfecte situatie ontstond voor de samenzweerders. Want naar een dode man zoekt niemand. Het plan liep mis doordat er een amateurfilm opdook waarop Rowland te zien is als de schutter. Toen de samenzweerders vervolgens XIII wilde elimineren mislukte dat en ontstond het geheugenverlies. Hierdoor ging XIII precies dat doen wat niemand verwachtte. Maar XIII is wel speciaal getraind, mogelijk in het leger. Generaal Carrington zal de dossiers laten brengen van de mannen die dit soort training hebben gekregen en die dezelfde leeftijd en fysieke eigenschappen hebben als XIII. Misschien zit hij daar tussen. Na de bespreking rijden Jones en Carrington weg. Ze denken er hetzelfde over. Luitenant Jones neemt een tijdje verlof en ook Carrington gaat voor een tijdje naar huis. De twee militairen zijn iets van plan. In Plain Rock is XIII ondertussen bezig met een ontsnappingsplan. Eén van zijn medegevangenen, de negentienjarige Billy, wil mee met de ontsnapping. XIII weet echter niet dat er hulp onderweg is. En dat is maar goed ook want de Mangoest heeft ook zo zijn plannen met XIII.

De serie is bijzonder spannend in interessant. Verrassing alom ook in dit deel dat de titel Alle tranen van de hel ( Toutes les larmes de l'enfer) heeft meegekregen. Van Hamme heeft een dijk van een scenario geschreven in een uitstekend tempo. De lezer krijgt amper kans om op adem te komen. Hij combineert moeiteloos elementen uit het verhaal met zaken die je bij meer grote, al dan niet echte, samenzweringen aantreft. Het amateurfilmje doet denken aan de Zapruderfilm bij de moord op JFK. Maar het wisselen van identiteit is echt iets van deze reeks. Wie is XIII nu echt? Wat was zijn rol en wie zijn de samenzweerders? Waar is Kim Rowland gebleven? Vragen te over.

4 Spads

XIII - Spads

XIII ontsnapt uit Plain Rocks met de hulp van luitenant Jones, hierbij komt Billy om het leven. Terwijl dit gaande is zit kolonel Amos niet stil. Hij heeft onderzoek gedaan in de dossiers van het leger en mogelijk is de ware identiteit van XIII een man genaamd Ross Tanner. Na de ontsnapping zijn XIII en Jones naar de ranch van generaal Carrington gegaan. Hier kan de voortvluchtige op krachten komen. De generaal wil XIII laten onderduiken op een plek waar niemand hem zal zoeken. Ondertussen heeft Amos wel aanwijzingen dat Jones geholpen heeft bij de ontsnapping. In Amerika zijn de presidentsverkiezingen in volle gang. De zittende president, Galbrain die de taak van de vermoorde president overnam, moet het opnemen tegen Walter "Wally" Sheridan, de jongere broer van het vermoorde staatshoofd. Op andere plekken in Amerika gebeurt iets heel anders. Lijken worden opgegraven on vast te stellen dat de identiteit echt klopt. Kolonel Amos is met een assistent in Florida op zoek naar informatie over Ross Tanner. Er is een oom opgespoord. Maar het blijkt een dodelijke val te zijn van de Mangoest. Een valstrik waar Amos maar ternauwernood levend ontsnapt. Zijn assistent is minder gelukkig. Ondertussen ondergaat XIII een training bij de elite eenheid Spads. Met zijn karakter maakt hij weinig vrienden. Vooral tussen sergeant Quinn en korporaal Tanner (zoals XIII hier genoemd wordt) botert het niet. In Washington heeft generaal Carrington een bijeenkomst georganiseerd om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Amos vertelt wat hem is overkomen en als hij de Mangoest niet had herkent, was de aanslag gelukt. Een tweede bevinding van Amos is dat het dossier over Ross Tanner van A tot Z verzonnen is. Er heeft nooit een Ross Tanner bestaan en aangezien het Carrington was die Amos het dossier heeft gegeven zijn er nogal wat vragen. Carrington laat Amos zien dat hij geen tatoeage heeft. Kolonel Amos uit de strip XIII, tekening van Vance Toch is het valse dossier een probleem, erkent ook Carrington. Luitenant Jones is degene geweest die de dossiers verzameld heeft. Wanneer Carrington haar daar vragen over wil stellen, gaat ze er vandoor. Even is ze onvindbaar, maar niet voor lang. Jones duikt op in het trainingskamp van de Spads met een boodschap voor de commandant van deze eenheid, kolonel Mac Call. Ondertussen zit Amos ook niet stil. Hij neemt judge Allenby mee naar een begraafplaats. Hij heeft de echte Steve Rowland gevonden. Hij ligt in een graf waar de naam Jason Fly boven prijkt. Jason Fly was ook een van de namen op de lijst van Carrington en Jones. Door het stoffelijk overschot dat in het graf lag te laten opgraven en onderzoeken, weet Amos dat dit de echte Rowland is. Alleen kreeg Rowland een jaar geleden twee kogels in de borst geschoten. Dus zo rond de datum dat president Sheridan werd vermoord. Rowland zou dus ook de echte moordenaar geweest kunnen zijn. Maar wat is dan de rol van XIII? Nu is er nog iets, namelijk de persoon die in een rapport verklaarde dat het lijk van Rowland drie jaar geleden in het wrak van een helikopter lag. En die man was Allenby. Amos schuift het overhemd van Allenby iets opzij en ziet het nummer VI staan. Maar voordat hij nog iets kan doen klinken er schoten die Allenby doden. Dit lijkt ook het einde voor Amos, maar een vrouw redt hem. Die avond heeft XIII ook een afspraak. En wel met sergeant Betty Barnowsky die informatie heeft over Rowland. Zij weet dat de echte Rowland niet stierf tijdens de helikopter crash. Ze heeft Rowland enige tijd geleden gezien, levend en wel, met Mac Call. En dit was een paar jaar na het neerstorten van de helikopter. Ondertussen heeft de vrouw die Amos redde hem afgezet bij een landhuis. Hier wachten antwoorden op hem terwijl Kim Rowland weg rijdt.

In het vierde deel 'Spads' vallen sommige stukken geleidelijk op zijn plaats. Langzaam aan begint er enig licht te komen in de gebeurtenissen. Natuurlijk is nog veel onduidelijk. Wie zijn de samenzweerders bijvoorbeeld en wat is de echte identiteit van XIII. Dat hij niet Rowland is, staat nu als een paal boven water. Maar wie is hij dan wel? Jason Fly? En welke rol speelt deze man in het geheel. Jean van Hamme heeft een sterk scenario afgeleverd voor deze thriller waarin je constant op het verkeerde been lijkt te staan als lezer. Uitstekende reeks!

5 Rood alarm

XIII - Rood alarm (Rouge total)

Nadat hij door Kim Rowland was afgezet, werd kolonel Amos opgewacht door generaal Carrington. In het huis wachtte anderen op hem. Admiraal Heidiger en Henry Sheridan, de vader van de vermoorde William en van Wally. Heidiger is het hoofd van de contraspionage. Nu krijgt Amos antwoorden op veel van zijn vragen. Buiten de aanwezigen zijn alleen luitenant Jones, XIII en Kin Rowland op de hoogte van de informatie. Kim was een agent van Heidiger. Haar opdracht was het infiltreren van rechts extreme groepen. Zo leerde ze Steve Rowland kennen en de twee werden verliefd. Na hun huwelijk nam Kim ontslag en ging Steve het leger in. Hij kwam terecht bij de Spads. Zijn dood was een schok voor Kim. Op een avond echter werd ze opgebeld door haar dood gewaande man. Hij gebood haar hem te ontmoeten. Zo kwam ze terecht in Eastown waar haar man zichzelf nu Jake Shelton noemde. Hij vertelde met iets bezig te zijn dat belangrijk en geheim was. Ze merkte al snel dat Steve veranderd was. Ze nam contact op met Henry Sheridan die op zijn beurt Carrington bij de zaak betrok. Ze kwamen overeen dat Kim haar rol zou spelen om meer aan de weet te komen. Dat Carrington bij de zaak betrokken werd kwam doordat Kim zijn dochter is. Rowland dwong Kim om ook een tatoeage te laten plaatsen boven haar linkersleutelbeen, het nummer XIV. Daarna stelde hij haar voor aan een tribunaal dat veel weg had van de ku klux klan. Het lukte haar echter niet om de missie van Steve te achterhalen. Pas na de moord op de president kwamen ze daar achter. Een dodelijk gewonde Rowland kwam thuis en stierf in de armen van Kim. Huh uitte nog wel de woorden "verraden, Mangoest, vluchten!". Omdat de zaak vast zat werd Heidiger erbij gehaald. En het was Heidiger die met de huurling Jason Fly op de proppen kwam. Betty Barnowsky, tekening van Vance Door hem de plaats van Rowland te laten innemen hoopten ze de samenzweerders te ontmaskeren. De rest is aan Amos bekend. Ondertussen zit XIII met Jones en Betty in de jungle. Ze hebben de dodelijke valstrik van Mac Call weten te ontwijken. De groep die de samenzweerders wil ontmaskeren heeft wel een belangrijk lid verloren. Henry Sheridan is overleden en zijn begrafenis is een belangrijke mediagebeurtenis. Natuurlijk is Wally Sheridan bij de uitvaart. De zittende president, Joseph Galbrain, laat zich vertegenwoordigen door zijn adviseur Calvin Wax. Er zijn ook andere prominenten zoals Carrington, Donnelly, de minister van Defensie, Heidiger en rechter Longman van het Hooggerechtshof. Dan breekt een man door de afzetting heen, trekt een vuurwapen en begint te schieten. Een van de geraakte mensen is Wally Sheridan. Hij is zwaar gewond maar niet dood. De dader wordt direct overmeesterd. Maar wanneer de politie hem afvoert wordt hij van een afstand door het hoofd geschoten. Totaal onbekend met deze gebeurtenissen zakken XIII, Jones en Betty de rivier af in een boot waarop ze een lift hebben gekregen. Het verbaasd hen dat Mac Call niet achter hen aan is gekomen. Ze komen echter ook iets anders te weten. XIII spreekt vloeiend Spaans, iets wat niet in zijn dossier vermeldt staat. De problemen zijn voor het drietal nog lang niet over. Gelukkig dat Betty Barnowsky de val op tijd ontdekt en onschadelijk maakt. Ze geraken tot de haciënda van de Markies van Préseau die een privé-jet bezit. Hiermee vliegen ze, samen met de markies, naar de VS. Daar is ook het nodige gebeurt. Calvin Wax laat zijn masker vallen en probeert gebruik te maken van de oefening Rood Alarm om de macht te grijpen met andere samenzweerders. De situatie ziet er niet bepaald rooskleurig uit voor XIII en zijn companen.

Het verhaal 'Rood alarm' (Rouge total) is het sluitstuk van de eerste cyclus van de XIII serie. Hoewel veel van de samenzwering duidelijk wordt, blijven er wel losse eindjes over. Wie was nummer I in de samenzwering bijvoorbeeld? En waar is de Mangoest gebleven? De eerste vijf delen uit de reeks vormen een sterk geheel. Veel actie, samenzweringen, personages waarvan onbekend is wie ze nu eigenlijk steunen. Dit geheel gemengd met diverse verrassende wendingen en een klassieker is geboren. Gelukkig volgen er meer verhalen over XIII, want is hij nu echt Jason Fly of toch iemand anders.

6 Het dossier Jason Fly

XIII - Het dossier Jason Fly (Le dossier Jason Fly)

Er ligt een dikke laag sneeuw in Greenfalls. Na een lange rit komt XIII aan in de stad en gaat naar het Seaview Hotel voor de kamer die hij gereserveerd heeft onder de naam John Fleming. Eenmaal op zijn kamer belt XIII met Jones. Het zint haar helemaal niet dat XIII haar niet heeft meegenomen voor de reis. Maar wat kan er nu helemaal in een gat als Greenfalls gebeuren? In de bar van het hotel leert XIII drie mensen kennen. De eerste is Murdoch, de eigenaar van het hotel. En dan zijn er ook nog David Rigby en Judith Warner. Rigby is de eigenaar en enige werknemer van de krant 'Mountain News', Warner is de plaatselijke apotheker. David Rigby, die nieuwsgierig is wat de vreemdeling in zijn stadje komt doen, nodigt hem uit om de volgende dag naar zijn redactie te komen. Een uitnodiging die XIII gaarne aanvaardt. Hij is immers naar Greenfalls gekomen om zichzelf te ontdekken. Herinneringen kunnen zijn geheugen weer actief maken. En de vader van Jason Fly werkte volgens het dossier in deze stad voor een krant. Zijn vader kwam eigenlijk uit New York. Waarom hij verhuisde naar Greenfalls is niet bekend. De moeder van Jason Fly was Margareth Mullway. Zijn moeder stierf bij zijn geboorte. Zijn vader overleed toen Jason elf jaar was. Wat de oorzaak was staat niet in het dossier. Wat wel in het dossier staat is dat Jason Fly op de universiteit werd geworven door de inlichtingendienst. In het dossier zit echter een iaat van zes jaar waarvan niemand lijkt te weten waar Jason Fly toen was. In haar flat ondertussen mijmert Jones over de gevolgen van de avonturen die ze beleeft heeft. Ze is zwaar gewond geweest en zal nooit meer kinderen kunnen krijgen. Judith Warner en David Rigby uit de strip XIII, tekening van Vance Maar ze krijgt niet lang de tijd om hierover na te blijven denken, want er is zijn onverwachte bezoekers in haar flat. De indringers werken voor de Mangoest en zijn op zoek naar XIII. Gelukkig kan Jones zich van hen ontdoen. Voor de tweede keer in korte tijd ligt ze in een ziekenhuis. Ongerust begint ze te bellen. Eerst met Carrington, daarna met de psychiater die XIII behandeld. Maar het is de Mangoest die daar de telefoon opneemt. Ze probeert, tevergeefs, XIII in Greenfalls aan de telefoon te krijgen. En dus ontslaat ze zichzelf uit het ziekenhuis en gaat op weg naar Greenfalls. XIII begint zich te verdiepen in de archieven van de krant en ontmoette Zacharias Hathaway, de voormalige eigenaar. Deze oude man is blind, maar lijkt de stem van Jason Fly onmiddellijk herkennen in die van XIII. Hun discussie wordt echter snel onderbroken door Sheriff Quinn die XIII de deur uitwerkt. Op straat is XIII ook weer Judith Warner tegengekomen. Ze neemt hem mee de bergen in waar blijkt dat XIII ook uitstekend kan skiën. Maar de activiteiten van XIII beginnen ook vragen op te roepen. Vooral bij Dwight Rigby, de vader van Dave. Heel even wordt overwogen of de vreemdeling misschien de zoon van Fly is, maar Sheriff Quinn weet zeker dat die man dood is. Ondertussen zijn ook de Mangoest en zijn mannen aangekomen in Greenfalls. Een van hen legt een bom in de kamer die XIII huurt, maar het is Murdoch, de eigenaar van het hotel, die er het slachtoffer van wordt. XIII is dan net terug van een amoureuze ontmoeting met Judith Walker. Indirect is ook Jones slachtoffer van de bom, want de explosie heeft een lawine veroorzaakt waar Jones in haar auto onder bedolven wordt. Maar de politie vindt haar op tijd en redt zo de majoor. Een moordenaar van de Mangoest hoort dat Jones in het lokale ziekenhuis ligt en probeert haar te vermoorden. Maar het is de man van de mangoest die sterft. David Rigby ziet hoe Jones afrekent met de moordenaar. Op zijn beurt geeft de Mangoest zich uit voor een medewerker van de inlichtingendienst en probeert het pad te effenen voor de dood van XIII.

In 'Het dossier Jason Fly' (Le dossier Jason Fly) opent Van Hamme een nieuw hoofdstuk over XIII. De nadruk ligt nu op de echte identiteit van XIII. Want het idee bestaat wel dat hij in werkelijkheid Jason Fly is, maar niets is zeker. In dit deel is er ook een grote rol weggelegd voor majoor Jones. Meer nog dan in de eerste delen is zij de trouwe helper (en soms redder) van XIII. Opmerkelijk en misschien een tipje van de sluier, is dat Jones de man met wie ze zoveel beleefd XIII blijft noemen. Volgens haar past de naam Jason Fly niet bij hem. Daarnaast is er iets met het verleden van Jason en zijn vader Jonathan Fly. Maar wat? Goed begin van een nieuwe cyclus.

7 De nacht van 3 augustus

XIII - De nacht van 3 augustus (La nuit du 3 Aout)

XIII is in het plaatsje Greenfalls waar hij is opgegroeid onder de naam Jason Fly. Zijn vader Jonathan werkte daar als journalist voor een lokale krant. XIII hoopt op deze manier zijn geheugen aan de gang te krijgen. Maar daar is hij tot nu toe niet erg succesvol in. Wel leert hij een aantal mensen kennen. David Rigby, de journalist wiens vader Dwight een grootgrondbezitter is, Judith Werner, de buitengewoon aantrekkelijke apotheker en Zeke Hattaway. Hoewel deze laatste oude man blind is herkent hij de stem van XIII als die van Jason Fly. Maar Dwight Rigby en sheriff Quinn vinden het maar niets dat deze vreemdeling vragen stelt over Jonathan Fly. Wat is er gebeurd in het verleden? Ook Jones vermoedt dat er iets niet in de haak is en gaat naar Greenfalls. De Mangoest is ondertussen ook aangekomen met zijn mannen. Ze plaatsen een bom in de hotelkamer van XIII maar daar wordt de hoteleigenaar het slachtoffer van. De ontploffing veroorzaakt een lawine waar Jones onder terecht komt. Gelukkig wordt de majoor op tijd gered en naar het ziekenhuis gebracht. Daar ziet ze hoe één van de mannen van de mangoest dokter Robertson vermoord. Op haar beurt schakelt ze de moordenaar uit. Maar net op dat moment komt David Digby binnen die denkt dat Jones beide mannen gedood heeft. Inmiddels heeft sheriff Quinn XIII gearresteerd omdat hij denkt dat de vreemdeling iets met de bom van doen heeft. Jones bevrijdt XIII uit de cel. Inmiddels heeft de Mangoest zijn diensten aangeboden aan Dwight Rigby en sheriff Quinn om XIII en Jones stilletjes uit de weg te ruimen. De jacht op het tweetal is geopend. Maar het jachtgezelschap is het spoor al snel kwijt. XIII wendt zich tot iemand waarvan hij denkt dat hij haar kan vertrouwen, Judith Werner. Dat betekent wel dat XIII aan Judith moet vertellen waarom hij echt in Greenfalls is. Hij doet zijn verhaal en overtuigt Judith genoeg zodat Jones, die nog herstellende is van haar verwondingen, in de flat van de apotheker kan blijven. XIII heeft zelf een ander klusje te klaren. De Mangoest uit de comic XIII, tekening van Vance Hij gaat naar het huis waar hij en zijn vader ooit gewoond hebben. Het is nu een vervallen bouwval. Hattaway heeft aan Jones toevertrouwt dat er iets verborgen is in het huis voor Jason. Het gezochte ligt op de aangegeven plek. Het is een handgeschreven verklaring van Zeke Hattaway. Uit dit dossier blijkt dat de echte naam van zijn vader Jonathan Mac Lane was, een winnaar van de Pulitzerprijs. Zijn vader had in de jaren vijftig een echtpaar verdedigt dat beschuldigt werd van spionage voor de Sovjets. Het echtpaar, dat vermoedelijk onschuldig was, werd geëxecuteerd en het leven van zijn vader werd onmogelijk gemaakt. Daarom vertrok hij naar Greenfalls samen met de toen vierjarige Jason om een nieuw bestaan op te bouwen. Toen, negentien jaar geleden vond er een gebeurtenis plaats, die het leven van Jason wederom zou veranderen. Dwight Digby, sheriff Quinn en andere racisten waren lid van de lokale ku klux klan. Zeke Hattaway heeft gezien hoe ze zijn vader vermoordden en het huis in brand staken. Dan hoort XIII een geluid. Het is Dwight Digby. Hij neemt de man mee naar zijn zoon David en laat deze de verklaring van Zeke lezen. Maar de oude man is ook in het huis en komt in beweging. Even is XIII afgeleidt en hiervan probeert Dwight Digby gebruik te maken maar schiet per ongeluk zijn eigen zoon neer. Dit probeert hij al snel XIII in de schoenen te schuiven. Maar er zijn meer problemen. Majoor Jones is in de handen van de Mangoest en sheriff Quinn gevallen. Ze sluiten haar op in de cel en gaan op jacht naar XIII. Deze is dankzij Judith op de hoogte van de situatie en redt op zijn beurt Jones uit de cel. De problemen stapelen zich op maar XIII beseft dat het eindspel is aangebroken met de Mangoest.

Het album 'De nacht van 3 augustus' (La nuit du 3 Aout) vormt de afsluiting van dit tweeluik en de tweede cyclus. Jean van Hamme heeft een prima scenario afgeleverd. Actie, spanning, achtervolgingen, liefde en verraad., alles zit er in en wordt op zeer vlotte en boeiende wijze vertelt. Deze cyclus beslaat slechts twee delen maar is ook bijzonder sterk. Nergens overbodige franje, alles heeft een doel, Werkelijk uitstekend. En we krijgen een eerste aanduiding dat Jones een zeer eigen reden heeft om XIII te helpen. Ze is gevallen voor XIII maar of dit ook wederzijds is? We zullen zien.

8 Dertien contra Een

XIII - Dertien contra Een (Treize contre un)

Bluebanks Prison, Security area. De zwaarbeveiligde gevangenis herbergt de meest gevaarlijke misdadigers van de VS. Van één van hen weet men nog steeds niet zijn echte naam. Alleen de naam waaronder hij werkt, de Mangoest. Op een ochtend komt er opnieuw een team om hem te ondervragen. Maar deze dag loopt iets anders dan gedacht, want de cel van de Mangoest is leeg. Alles wordt doorzocht, maar nergens een spoor. Het is al snel duidelijk dat de Mangoest hulp moet hebben van iemand binnen het gevangeniswezen. Het is het hoofd van de bewaking die is omgekocht. Zodra hij kans ziet gaat hij naar de kamer waar de huurmoordenaar verstopt zit. Hij geeft hem het uniform van een bewaker en een vuurwapen. En dat is meteen ook zijn einde want de Mangoest betaald in kogels. Met behulp van een lichtgewicht vliegtuig wordt de mangoest vervolgens opgepikt van het dak van de gevangenis en weg is hij. Min of meer op dat moment is Jason Mac Lane, de man die ook bekend staat als XIII, op bezoek in het Witte Huis bij president Wally Sheridan. XIII zou graag zien dat de naam van zijn vader gezuiverd wordt. Maar dit betekent ook dat een oude zaak uit de jaren vijftig herzien moet worden en dat ligt gevoelig. Nog steeds, maar Wally Sheridan heeft veel te danken aan XIII, het hele land eigenlijk. De president wil er daarom verder over nadenken. Van zijn kant heeft hij ook een vraag aan XIII. Of hij voor president Sheridan wil komen werken als een speciale agent met vergaande bevoegdheden. Het nieuwe hoofd van de contra-spionage, Frank Giordino, heeft XIII ook al een baan aangeboden, maar dat aanbod heeft Jason Mac Lane naast zich neergelegd. Dit aanbod van de president is iets anders. Ned Bancroft en XIII, tekening van Vance Hij wil dat XIII uitzoekt wie nummer I is of was. Als nummer I nog leeft is XIII ook nog steeds een bedreiging want wat als Jason Mac Lane ooit zijn geheugen terugkrijgt? Maar XIII twijfelt, zeker nu de Mangoest achter slot en grendel zit. Juist op dat moment komt het nieuws van de ontsnapping van de moordenaar en de keuze is gemaakt. Maar XIII wil niet alleen op pad. Hij zoekt majoor Jones op. Ze heeft nog steeds verlof en is begonnen met trainen. Wanneer hij haar vertelt wat hij wil gaan doen, reageert hij niet zoals hij gehoopt had. Maar wanneer XIII zo nodig Kim Carrington, de vrouw waar hij mee heeft geleefd, wil gaan zoeken moet hij maar iemand anders zoeken, aldus de duidelijk jaloerse Jones. Haar gevoelens zijn niet beantwoord door XIII en dat doet pijn. Maar helemaal alleen hoeft XIII niet te werken als hij dat niet wil. De geheime dienst heeft agent Ned Bancroft ter beschikking gesteld, maar die samenwerking ziet XIII niet echt zitten. En dus begint XIII bij het begin van Kim Carrington. Dankzij zijn speciale Alfa pas mag hij alle informatie inzien die hij wil. Eerst een gesprek met de oude instructeur van Kim en van Frank Giodino wil hij een lijst hebben van alle schepen die zich op een bepaalde plek bevonden in de nacht van 8 op 9 november. De nacht dat Jason Mac Lane beschoten is door de Mangoest en zijn geheugen kwijt raakte. De Mangoest had zich laten ontvallen dat ze op het schip van nummer I waren. Via kolonel Amos komt XIII aan de weet dat Kim is opgevoed door haar tante, maar Jones is hem voor. Zij komt er achter dat Kim zwanger was, zwanger van Wally Sheridan. Nu onthult Amos nog iets opmerkelijks, het jacht van Wally Sheridan was die bewuste nacht op de plek waar XIII zoekt. Het spoor brengt XIII naar een medische instelling omdat hier een dossier te vinden is over Wally Sheridan. Hier is hij behandelt voor zijn verwondingen na de aanslag. Maar daar is ook een handlangster van de Mangoest, Irina. Door haar te verwonden in haar rechteroog ontkomt XIII. Is hetgeen XIII denkt echt waar of zit het helemaal anders? Het antwoord bevindt zich in een kustplaatsje met de naam Northshore. Hier verbergt zich mogelijk Kim Carrington, de vrouw die weet wie nummer I is. Ook majoor Jones heeft deze plek gevonden. Een nieuwe confrontatie zit er aan te komen, XIII tegen I.

Met het verhaal 'Dertien contra Een'(Treize contre un) komt er een definitief antwoord op de vraag wie nummer I is. Ook nu weer een uitstekend geschreven verhaal. Normaal zou je denken dat dit het einde zou betekenen van de reeks, maar Jean van Hamme heeft nog wat kiertjes opengelaten. Hoewel nu duidelijk is wie nummer I is, loopt hij nog vrij rond en zijn hij en XIII gezworen vijanden. En dan is er nog Colin, de zoon van Wally Sheridan en Kim Carrington. Wat is daar van geworden? De terugkeer van XIII is slechts een kwestie van tijd.

9 Voor Maria

XIII - Voor Maria (Pour Maria)

De projector laat het gezicht zien van Jason Mac Lane. De man die ook bekend staat als Jason Fly of XIII. Er zijn vier mensen aanwezig. In een korte uiteenzetting wordt de geschiedenis uit de doeken gedaan. Of althans bijna, want niemand in deze kamer weet dat Wally Sheridan in feite nummer I is. Er wordt op iets anders de nadruk gelegd. En dat is de periode van zes jaar uit het leven van de nu eenendertig jaar oude Mac Lane waar niemand iets van weet, ook hijzelf niet. Waar is hij geweest in de periode na het verlaten van de universiteit en de rekrutering door admiraal Heidiger? Mac Lane beschikt over uitgebreide gevechtstechnieken, beheerst allerlei wapens en spreekt vloeiend Spaans, mogelijk is hij in Cuba opgeleid. Dan komt het laatste beeld, een beeld dat de aanwezigen goed kennen. Het beeld van een dode man met dezelfde uiterlijke kenmerken als XIII en om de een of andere reden wordt XIII gezien als de man die deze groep mensen nodig heeft. XIII weet hier natuurlijk niets van. Hij en majoor Jones zijn op de plantage van Armand Marquis Préseau en zijn vrouw, Betty Barnowsky in Zuid-Amerika. Er is veel gebeurt en het tweetal geniet van de rust, hoewel Jones geen liefhebster wordt van paardrijden. Dan is er een telefoontje voor Mac Lane. Aan de andere kant van de lijn is ene padre Jacinto. Of hij morgen naar de Rosa Del Oro in het zuidelijke deel van San Miguel wil komen en wil vragen naar Inès. De padre heeft informatie over de vrouw van XIII. Omdat XIII een gat van zes jaar in zijn geheugen heeft gaat hij samen met Jones op pad. De majoor gelooft geen woord van het verhaal. De plek van de ontmoeting blijkt een bordeel te zijn en alleen XIII mag verder, Jones moet beneden wachten. Op de eerste etage treft XIII dan padre Jacinto in het gezelschap van Inès. Enkele weken gelden hebben zij, samen met andere mannen, een zekere Meredith onderschept en gedood. Volgens padre Jacinto hebben hij en XIII een aantal jaren samen doorgebracht in de bergen van Costa Verde. De padre geeft XIII een foto van een knappe vrouw met de naam Maria Isabel de Los Santos, de vrouw van XIII. Ze is de dochter van de voormalig president van Costa Verde. De padre zegt zelf het huwelijk te hebben ingezegend, maar er zijn geen akten van gemaakt. Maria zit op dit moment in de dodencel van fort Roca Negre, maar verder komt de padre niet want er stormen twee gewapende mannen binnen. XIII schakelt hen uit en dan blijkt dat het agenten zijn van generaal Ortiz, van de geheime dienst van Costa Verde. Nu hebben ze niet veel tijd meer. De padre geeft XIII identiteitspapieren van de gedode Meredith. Die heeft hij nodig om in Costa Verde te komen. De broer van Maria, Angel, zal hem daar opzoeken. Het lukt Jones en XIII om te ontkomen aan de politie die op de schietpartij is afgekomen. En XIII heeft een besluit genomen, hij gaat naar Costa Verde. Padre Jacinto en Ines uit de comic XIII, tekening van Vance Hoewel XIII vindt dat dit zijn zaak is wil Jones van een weigering niet weten. Het tweetal heeft weer een nieuw avontuur te pakken. Nu zal het even duren voordat Jones kan afreizen want zij wordt op het vliegveld gearresteerd. XIII is vermomd als Meredith en kan aan boord van het vliegtuig stappen. Bij aankomst blijkt Meredith inderdaad een ideale dekmantel want de echte was een wapenhandelaar die chemische wapens kwam verkopen aan Ortiz. Wat XIII niet weet is dat er een andere man is die alles goed in de gaten houdt en rapporteert aan de groep die zo'n interesse heeft in XIII. Voorlopig heeft XIII genoeg andere zorgen. Op een feest ontmoet hij weer zijn reisgenoot die in werkelijkheid zijn voortgang observeert. Deze vertelt het een en ander over de vader van Maria en over een strijdgenoot van padre Jacinto. Een zekere Cascador, een avonturier van Ierse oorsprong. Deze laatste zou echter dood zijn. Dan luistert XIII niet meer echt naar zijn gespreksgenoot want zijn oog valt op een vrouw die hij kent en hem de nodige ellende heeft bezorgd, Felicity Rowland, nu bekend als Felicidad Moreno. Zij is de minnares van de huidige machthebber. Op een wat onorthodoxe wijze neemt Angel contact op met XIII. De man die bekend stond als El Cascador heeft hij gekend onder de naam Kelly Brian. De vader van Angel en Maria was president maar werd na een samenzwering van de CIA en Ortiz aan de kant gezet en vermoord. Angel en maria kwamen in opstand en Kelly Brian sloot zich bij hen aan. Maar Angel is niet zeker dat XIII en EL Cascador wel dezelfde man is. Om Maria vrij te krijgen is er een ruilobject nodig. De gevangenis waar ze in zit kan niet met geweld worden veroverd. Daar komt XIII dus om de hoek kijken. Hij moet Felicity ontvoeren om haar later te ruilen voor Maria. Er komen echter wat onverwachte problemen om de hoek kijken. Overigens zit Jones ook niet stil. Ze is gevlucht uit handen van de politie en dus acht Armand het beter dat het hele gezelschap een tijdje uitwijkt. Ze gaan naar Sean Mullway, een vriend van Armand. En wie is daar ook? De padre. Maar Jones moet denken aan de achternaam van Sean. Mullway, was dat niet de meisjesnaam van de moeder van XIII?

Met 'Voor Maria' (Pour Maria) wordt weer een nieuw hoofdstuk van de geschiedenis van XIII aangesneden. En het scenario gaat meteen goed los. Op hoge snelheid voltrekken de gebeurtenissen zich. Prima verweven door Jean van Hamme tot een lekker lopend geheel. Oke, het geheugenverlies is natuurlijk een ingrediënt dat al langer in de reeks zit en vaak wordt gebruikt om het een en ander in beweging te zetten. Maar mij stoorde het geen moment. Het is gewoon een prima verhaal, vol spanning, actie en intrige, maar ook loyaliteit. Snel door lezen maar.

10 El Cascador

XIII - El Cascador

Het plan om Felicity te ontvoeren is mislukt. Vanaf het eerste moment dat zij "Meredith" zag herkende ze in hem de man die haar nogal wat narigheid heeft bezorgd. In de VS wordt ze gezocht voor de moord op Jeremie en Matt Rowland. Zodra de twee alleen zijn legt ze haar kaarten op tafel. Felicity werkt samen met kolonel Peralta, het hoofd van de geheime politie. Peralta heeft een spion in het kamp van Angel en heeft zo al eerder El Cascador kunnen uitschakelen. Nu is Angel het slachtoffer. XIII wordt opgesloten in fort Roca Negre. De gang van zaken bereikt ook de bestuurskamer van het bedrijf Minerco, waar men de voortgang van XIII nauwlettend volgt. In hun ogen is XIII afgeschreven. In de kerkers van Roca Negre martelt Peralta XIII. Hij wil weten wie zijn opdrachtgevers zijn. Maar XIII kan hem niets vertellen. En dus gaat de mishandeling door totdat een wacht Peralta komt vertellen dat het secretariaat van de president voor hem belt. Terwijl hij wegloopt voegt Peralta XIII nog wel toe dat hij verraden is door de sandinisten van Angel. Blijkbaar zitten daar mensen tussen die niet zitten te wachten op de terugkeer van El Cascador. Het telefoontje dat op Peralta ligt te wachten gaat over de aankomst van een delegatie van het internationale Rode Kruis. Ze willen Roca Negre inspecteren. Ortiz wil de schijn ophouden voor het buitenland. Dat betekent dat alle politieke gevangenen in ondergrondse cellen worden opgeborgen. In de kerkers ziet XIII kans om zijn bewakers te verschalken en probeert te vluchten. Maar wanneer hij bij toeval voor de cel van Maria terechtkomt en zij hem Kelly noemt aarzelt hij. Maria Isabel de Los Santos uit de comic XIII, tekening van Vance Het is net te lang en hij wordt gepakt. Met een helikopter gaat Peralta zelf het gezelschap ophalen. Het zijn drie mensen, twee vrouwen en een man. Niets Rode Kruis, het zijn Jones, Betty en Armand die een reddingsoperatie op touw hebben gezet. Ze overmeesteren al snel de aanwezige soldaten en geven een signaal voor de padre die met mannen in een bootje net voor de kust ligt te wachten. Snel, vlug en gewelddadig nemen de opstandelingen Roca Negre in. Jones bevrijdt XIII uit zijn cel. Peralta probeert te ontkomen met een helikopter en tracht Maria met zich mee te voeren. Maar hij heeft buiten XIII gerekend. Met een sterk staaltje klampt hij zich vast een de helikopter en met enige hulp van de nog versufte Maria lijkt Peralta zijn dood tegemoet te gaan. XIII en Maria springen op tijd naar de grond terwijl de helikopter te pletter slaat. Allen staan ze nu wel met zijn tweeën in de jungle en de soldaten van Ortiz zullen rap de achtervolging inzetten. XIII wil naar de zee vluchten, maar Maria heeft een ander plan. Ze gaan het moeras door. De tocht door het moeras is zwaarder dan Maria had verwacht. Wanneer haar krachten het begeven neemt XIII de vrouw op zijn rug en zwoegt verder. Op een moment dat Maria meer slaapt dan wakker is noemt ze XIII weer Kelly. Tijdens een rustpauze vraagt XIII ronduit waarom Maria hem Kelly noemt, maar ze weet niet meer dat ze dat heeft gezegd. Het laat XIII gissen. Was hij ooit Kelly Brian, de man van Maria? Maar als hij niet Kelly is geweest, hoe weet hij dan welke planten in het moeras eetbaar zijn? Veilig zijn de twee nog allerminst. De mannen van Ortiz achtervolgen hen. Het is Angel met zijn strijders die uitkomst bieden. Althans voor Maria. Angel heeft zo zijn eigen ideeën. Hij vertelt Maria dat Mac Lane zich als El Cascador heeft voorgedaan. Angel arresteert XIII, Jones, Mullway, Betty en Armand. Van Mullway hoort XIII dat Angel ondersteund wordt door het Amerikaanse bedrijf Minerco. Langzaam maar zeker begint de waarheid tot XIII door te dringen.

Met 'El Cascador' wordt dit gedeelte van de geschiedenis van XIII afgesloten. Het verhaal geeft antwoorden maar ook nieuwe vragen. En Jean van Hamme eindigt met een eerste verwijzing naar het vervolg. El Cascador, alias Kelly Brian. Volgens Maria is het duidelijk of XIII en deze man één en dezelfde zijn. Maar de geschiedenis van XIII is nog lang niet ten einde. Sean Mullway begint al pratend aan een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk dat het onderwerp is van het volgende deel van deze enerverende serie.