21 Het lokaas

XIII - Het lokaas (L'appât)

De tegenstanders van Jason MacLane zijn er in geslaagd hem verdacht te maken van het bevrijden van een samenzweerder van de XX en de moord op twee lokale vissers. De reden waarom zijn tegenstanders zo fel op hem jagen ligt in het verleden van de familie van Jason MacLane. Het gaat terug naar Ierland en de link is zijn opa, Henry O'Keefe. Hij is het onwettige kind van zijn moeder Mary O'Keefe en ene James Duncan. Julianne krijgt van de voorzitster van een stichting de taak om XIII te vangen en het lokaas moet Jones worden. Kolonel Jones bevindt zich aan de andere kant van de wereld, in het zuidoosten van Afghanistan. Ze is pas overgeplaatst en de relatie met de commandant van de basis, die een lagere rang heeft, is niet bepaald optimaal. Maar er is een nieuwe opdracht binnengekomen voor kolonel Jones. Senator Thomas Allerton, die pas benoemd is tot voorzitter van de senaatscommissie van defensie komt op bezoek. En hij heeft verzocht om door kolonel Jones gevlogen te worden. Er zullen ook twee toestellen van de firma USAFE mee voor extra veiligheid. De volgende dag lijkt alles normaal te verlopen. Vier helikopters stijgen op en vliegen de besproken route. Een route over veilig gebied. Maar de toestellen zijn nog niet weg of er wordt vanaf de basis een telefoontje gepleegd dat de helikopters onderweg zijn. Wanneer de helikopters door de vallei vliegen wordt vanuit een toestel van de USAFE een signaal gegeven naar de grond. Een Black Hawk wordt vernietigd door een gronddoelraket. Jones beseft al snel wat er aan de hand is. Het is een val! Ondanks een dappere poging van Jones om uit handen van hun tegenstanders te blijven, wordt hun helikopter geraakt en worden ze gevangen genomen. Jason MacLane bevindt zich in Frankrijk. Hij logeert voorlopig bij Betty en Armand en probeert uit te vinden wat er in Amerika is voorgevallen. Drie dagen nadat Jones in de val liep, belt Carrington met Frankrijk. Of Betty weet waar Jason is, iets wat ze ontkent te weten. Ook wilde Carrington dat ze naar de tv zouden kijken. En dat is niet zomaar. Op tv wordt bekend gemaakt dat Jones en haar gezelschap in handen zijn van een groepering die een losgeld eist. Ook Jones komt in beeld en dat is nu precies de bedoeling van de opdrachtgevers van de ontvoerders in Amerika. Want als Jones in beeld komt, zal Jason MacLane in actie komen. Er is een nieuwe val gezet en het lokaas is op de plek.

Het avontuur 'Het lokaas' (L'appât) is het tweede deel dat ontstaan is uit de samenwerking tussen Yves Sente en Youri Jigounov. Het verhaal gaat verder waar het vorige deel ophield. Yves Sente brengt Jones terug in de verhaallijn, iets wat altijd toe te juichen is. Het verhaal schakelt tussen de gebeurtenissen in Banitsjistan en wat XIII gaat ondernemen. Ook Ben Carrington keert terug in de actie. In een goed tempo bouwt Sente de spanning op. Het tekenwerk van Youri Jigounov is uitstekend. Mooie details. XIII heeft toekomst bij dit duo.

22 Terug naar Greenfalls

XIII - Terug naar Greenfalls (Retour à Greenfalls)

De val die door de organisatie waar Julianne voor werkt is opgezet, heeft het gewenste effect. Jason MacLane komt in actie om Jones te bevrijden. Maar hij is niet alleen. Ook Ben Carrington is niet van plan om werkeloos toe te zien. De twee mannen wagen de oversteek naar Banitsjistan waar Jones en haar gezelschap gevangen worden gehouden. Door het telefonisch contact dat Ben Carrington heeft gehad met Betty en Armand in Frankrijk, zit ook de FBI op het vinkentouw. Wellicht dat de oud-generaal hen naar Jason MacLane leidt. Maar de persoon die de reis naar Boston onderneemt is niet Jason, maar Betty. Zij gaat het dagboek van Zeke Hatteway ophalen voor Jason, maar dat gaat niet zonder problemen. Het duurt dan ook niet lang voordat de FBI doorheeft dat ze Betty moeten arresteren. Maar ook dat gaat niet zonder problemen want Betty is ze steeds een stap voor. Aan de andere kant van de wereld lijken de twee mannen succes te hebben met hun bevrijdingspoging, maar ze hadden er niet op gerekend dat senator Allerton ook in het complot zit. Om Jason te overtuigen om mee te werken, geeft Julianne opdracht om willekeurige burgers in de VS te vermoorden, waaronder kinderen. Jason heeft geen keuze en geeft toe. Op een ongebruikelijke manier smokkelt de organisatie van Julianne de voormalige nummer XIII terug naar Amerika. Opmerkelijk genoeg streeft die organisatie hetzelfde na als Jason, namelijk het herstellen van zijn geheugen. Maar hun reden is een totaal andere dan die van XIII. Het gaat hen om het verleden. Een verleden waarin de Mayflower en de Pilgrim Fathers een rol spelen. Er bestaat de versie zoals deze op de scholen wordt vertelt, er is echter een andere waarheid, zo wordt XIII vertelt. De terugkeer van XIII in de VS, tekening van Jigounov Het begint eind van de 16de eeuw in Engeland. De puriteinen worden aangevoerd door William Brewster. Omdat ze in Engeland vervolgt worden, wijken ze uit naar Holland. Maar ook daar vinden de puriteinen het te liberaal en besluiten naar de nieuwe wereld te gaan. William Brewster sluit een overeenkomst met koopman Thomas Weston. Hij verzorgt de overtocht en de puriteinen zullen dan zeven jaar voor zijn maatschappij werken. Wat Weston niet vertelt is dat een tweede groep ook de oversteek zal maken, een groep avontuurlijk aangelegde kooplieden. De puriteinen zullen met de Speedwell de oversteek maken, de kooplieden met de Mayflower. De twee groepen liggen elkaar niet. Door tegenslag zijn de schepen gedwongen terug te keren naar Plymouth. Omdat de Speedwell te beschadigd is maken leden van de twee groepen de oversteek in de Mayflower. Uiteindelijk belandt de gemengde groep in New England. Om zich te kunnen weren tegen de indianen moeten de twee groepen wel samenwerken. Om dit te bekrachtigen wordt de Mayflower Compact opgesteld. William Brewster tekent namens de puriteinen. Namens de avonturiers tekent Christopher Martin. En deze zou een voorouder van XIII zijn. Wat de wereld niet weet is dat er een bijlage bij de Mayflower Compact is gemaakt waarin de financiële afspraken tussen de twee groepen zijn vastgelegd. Het is de geheimzinnige organisatie te doen om die bijlage en ze denken dat ergens in het geheugen van XIII zit waar dit document zich bevindt. Ondertussen is Betty Barnowsky steeds dieper aan het graven. Want waarom ging de pleegvader van Jason iedere maand even weg? Ze zoekt de oude taxichauffeur op die Fly steeds wegbracht. Het spoor leidt naar een vervallen hut in het bos. Maar de politie zit haar op de hielen.

Deel 22 uit de XIII reeks heeft als titel 'Terug naar Greenfalls' (Retour à Greenfalls). Het verleden van XIII speelt nog steeds een belangrijke rol in de reeks. Yves Sente heeft aan het verleden wel een nieuwe dimensie toegevoegd, namelijk het verleden van de voorouders van XIII. Hij licht een klein beetje de sluier op van het verleden van XIII zelf en onthult waarom de geheimzinnige organisatie zo jacht maakt op Jason. Met het tonen van stukjes van de jeugd van Jason brengt Yves Sente wel weer nieuwe mysteries in de verhaallijn. In dit deel is een belangrijke rol weggelegd voor Betty Barnowsky. Haar naspeuringen brengen weer nieuwe gegevens aan het licht en toont haar als een sterke en intelligente vrouw. Wederom een prima aflevering van een reeks die mij nog lang niet verveeld.

23 De boodschap van de Martelaar

XIII - De boodschap van de Martelaar (Le message du martyr)

Onder de dreiging die Julianne heeft geuit, heeft XIII besloten om voorlopig het spel mee te spelen. Nadat de organisatie waar Julianne voor werkt, USAFE, hem naar Amerika terug gesmokkeld heeft, ondergaat hij een behandeling om zijn geheugen te activeren. Zijn peetvader kwam de jonge Jason ophalen voor Thanksgiving. Dat deed hij ieder jaar. Samen gingen ze naar een chalet in de bergen bij Greenfalls. Daar werden ze opgewacht door een man die Drie Bronnen werd genoemd. Jason zou de bewaarder worden van een geheim dat teruggaat naar de tijd van de Mayflower. Wanneer hij echter gevraagd wordt waar de documenten verstopt zijn, antwoord Jason in een Indiaanse taal. Samen met Betty, Julianne en een medewerker van USAFE gaat Jason op pad. Ze gaan naar de verblijfplaats van de stam van Drie Bronnen. Betty en XIII ontsnappen aan de aandacht van USAFE en zoeken contact met Drie Bronnen. Het leidt tot een aanwijzing dat de documenten zich mogelijk in Nederland bevinden. De USAFE zit echter niet stil en achtervolgen Jason en Betty, waarbij de laatste zwaar gewond raakt. Jason ontkomt en zal naar Europa moeten reizen. Maar voordat hij weg kan moet hij zich eerst bezighouden met de situatie van Betty. Onderweg heeft XIII een aanvaring met drie mannen en raakt bewusteloos. Zijn geheugen brengt hem terug naar zijn schooltijd en zijn toenmalige kameraden Mike Keane en Jim Drake. Aan hen heeft Jason iets vertelt over het geheim en dat was voor Jim Drake de reden zich er later mee bezig te gaan houden. Wanneer hij weer bijkomt ziet hij een vrouw die een lekke band heeft. Nadat de band verwisseld is geeft de vrouw hem een lift naar het ziekenhuis waar Betty zich bevindt. Ook Armand is inmiddels gearriveerd. Met de hulp van een advocaat kan Jason hen alle drie wegkrijgen. Het drietal vliegt naar Europa. Na de landing in Parijs gaat Jason met de Thalys naar Amsterdam. Hij heeft voldoende tijd om het dossier van de dode Jim Drake te lezen. Nu doet er zich in de trein een incident voor. XIII helpt een jonge vrouw, Annika, die zichzelf in de nesten heeft gewerkt en heeft zo een gids voor Nederland. Nu heeft Jason niets te zoeken in Amsterdam, hij moet naar Leiden. Omdat Annika wat problemen heeft over drugs gaat ze met XIII mee naar Leiden. En Jason kan haar hulp goed gebruiken. Het is aan Annika te danken dat XIII het juiste adres vindt. Het levert aanwijzingen op maar de vijanden van XIII hebben het nog lang niet opgegeven. De situatie wordt met de minuut gevaarlijker.

Dit avontuur, 'De boodschap van de Martelaar' (Le message du martyr), brengt XIII naar Nederland. Yves Sente geeft in dit deel ook weer iets eer informatie over het verleden van Jason, zoals zijn vriendschap met Mike Keane en Jim Drake. Hoe het met Jim Drake is afgelopen weten wij inmiddels, maar Mike Keane moet nog op het toneel gaan verschijnen. Wellicht dat er ook een nieuw personage in de reeks is geïntroduceerd. Een interessant personage in de vorm van Annika. Een intelligente, wat opstandige jonge vrouw die op de vlucht moet voor drugsdealers. Benieuwd hoe dat verder gaat.

24 De erfenis van Jason MacLane

XIII - De erfenis van Jason MacLane (L'Héritage de Jason MacLane)

Nadat de samenzwering van de XX aan het licht is gekomen kon XIII op zoek naar zijn echte identiteit. Zijn werkelijke naam is Jason MacLane. Maar zijn jeugd blijft nog grotendeels verborgen voor hem. Wel weet hij nu dat zijn stiefvader, Jonathan MacLane, hem voorbereidde op zijn toekomstige rol. Die van de leider van de derde groep die met de Mayflower naar Amerika kwam. Maar wat is nu de relatie tussen Jason en de mensen die in 1620 aan land gingen? Bovendien heeft de voormalige XIII meer problemen. Zo denkt maffialeider Little Joe de Vita dat Jason zijn broer heeft gedood. Het lukt Jason, met enige hulp, om de maffialeider ervan te overtuigen dat hij niet de moordenaar is van zijn broer en sluit een wat ongemakkelijke overeenkomst. Jason krijgt hulp maar hij moet de echte moordenaar aan Little Joe uitleveren. Dan is er de positie van Jones en Carrington. Zij zijn in handen van gevaarlijke tegenstanders. Om hen te bevrijden moet Jason bepaalde documenten opzoeken en overhandigen. Documenten die zich waarschijnlijk in Nederland bevinden. In de trein van Parijs naar Amsterdam maakt Jason kennis met de jonge Annika. XIII redt haar van haar drugsdealers. Ze blijkt een nuttige bondgenote te zijn die de weg weet in Nederland. Dankzij Annika komt Jason op het juiste adres in Leiden aan en informeert naar Bart Dormann. De man is niet meer in leven maar hij krijgt een tip waar te zoeken aar de documenten. Tegenstanders zitten echter ook niet stil en Jason en Annika ontsnappen ternauwernood met hun leven. Ze ontsnappen echter ook met de vier eeuwen oude documenten. Jammer genoeg zijn de documenten geschreven in een onbegrijpelijk oud Engels. Maar Annika heeft de oplossing, ze kent iemand die hen kan helpen. Op een binnenvaartschip varen Jason en Annika naar Amsterdam. Op de tv zien ze dat de senator die Jones in de val heeft gelokt terug is in Amerika. Hij beweert te zijn ontsnapt, maar Jason weet beter. De specialist die ze in Amsterdam opzoeken kan de documenten inderdaad ontcijferen en als het waar is wat er geschreven staat, dan is Jason de erfgenaam van Maine. Dankzij Little Joe worden Jason en Annika weer Amerika in gesmokkeld. Nu moet Jason zich gaan richten op de confrontatie met de stichting die hem dwars zit. En dan is er nog het lot van Jones en Carrington. De voormalige XIII heeft zijn handen vol aan de problemen.

Met 'De erfenis van Jason MacLane' (L'Héritage de Jason MacLane) wordt het nodige uit de doeken gedaan. Maar klaar is het epos nog lang niet. Gelukkig maar want Yves Sente boeit met zijn vertelling. Een constante stroom aan wisselingen en veranderende allianties. Actie, verraad, trouw, nieuwe vrienden maar ook nieuwe tegenstanders. Is de rol van Jones echt uitgespeeld of blijft zij toch deel uit maken van het XIII universum? Hoe gaat XIII de Mayflower Foundation aanpakken? De toekomst zal het uitwijzen.