11 Drie zilveren horloges

XIII - Drie zilveren horloges (Trois montres d'argent)

Sinds kort is het duidelijk dat Sean Mullway de biologische vader van Jason Mac Lane, oftewel XIII, is. Nu de stof in Costa Verde voor even is neergedaald vertelt Sean aan Jason het verhaal van zijn familie. En de geschiedenis begint in 1898 toen drie jongens, Liam Mac Lane, George Mullway en Jack Callahan Ierland verlieten om hun geluk in Amerika te gaan beproeven. Tijdens het nieuwjaarsfeest van 1900 in New York leert Liam de mooie Jenny kennen. Natuurlijk stelt Liam ook zijn beide vrienden voor. Via Jenny kwamen ze in contact met haar vader Henry "Daddy" O'Keefe. Het ging Henry voor de wind en hij opende de ene winkel na de andere. Nu wil het toeval dat Jenny nog twee zussen had, Kate en Beth. Op een mooie dag in mei 1905 waren er drie huwelijken. Henry gaf aan zijn schoonzonen ieder een fraai, zilveren vestzakhorloge. Ieder van hen kreeg kinderen, Jimmy en Deborah Callahan, Tom Mac Lane en Francis Mullway. Het leven lachte hen toe tot op een kwade dag Don Vitale Castellana, peetvader van de maffia in Brooklyn, de winkel van Henry binnenliep. De maffia wilde "beschermingsgeld" maar Henry weigerde. Dit leidde tot gewelddadige reacties van de maffia, gebroken ruiten, brandstichting en gemolesteerd personeel. Maar de O'Keefe clan vocht terug. Het geweld escaleerde en in 1919 vonden Henry en zijn vrouw de dood toen hun huis afbrandde nadat de maffia brand had gesticht. Ook de jonge Jimmy Callahan kwam in de vlammen om. Liam, Jack en George namen op hun beurt wraak door Don Vitale dood te schieten in een restaurant. Omdat er veel getuigen waren moesten de drie mannen het land wel verlaten. Hun vrouwen hebben hen nooit meer terug gezien. De neef van Don Vitale, Pasquale Giordino, stond nu met zijn broers aan het hoofd van de maffia familie. De jaren gingen voorbij en onder leiding van de zussen O'Keefe en dankzij de "bescherming" van de maffia groeiden de winkels uit tot een grote keten. De kinderen Tom, Francis en Deborah hielpen hun moeders. Het was Deborah waar Giambatista Giordino, de jongere broer van Pasquale, zijn oog op liet vallen. Drie huwelijken uit de comic XIII, tekening van Vance In 1929 trouwde Tom Mac Lane, die een zoon kreeg genaamd Jonathan. In dat jaar was er ook de beurskrach en de keten dreigde failliet te gaan. Om de hulp van Giordano te verzekeren trouwde Deborah met Giambatista. Een jaar later trouwde Francis Mullway en kreeg twee kinderen Margareth en Sean. Toen kwam de tweede wereldoorlog waarin Tom Mac Lane omkwam. Francis Mullway ging na de oorlog bij de politie. De Giordano's hadden tijdens de oorlog de hele winkelketen verkocht, dus moest zijn vader een ander beroep zoeken. In latere jaren pleegde Francis zelfmoord, van de Giordano's kwam alleen Deborah naar de begrafenis. Het was rond die tijd dat er een brief kwam die gepost was in Costa Verde. De afzender was Liam Mac Lane. De drie vrienden waren naar Mexico gegaan waar net de revolutie onder Pancho Villa was uitgebroken. Ze kwamen uiteindelijk in het kamp van de rebellen terecht en in 1911 vielen ze een patrouille van hun tegenstanders aan. Toen ze de soldaten hadden gedood bleek dat deze een grote hoeveelheid gouden peso's vervoerden. De drie vrienden besloten het goud zelf te houden om zo een nieuw leven te beginnen. Tijdens de vlucht werd Jack Callahan gedood. George Mullway stierf toen ze in slecht weer de Rio Grande probeerde over te steken, waar ook het goud in verdween. Liam kwam na omzwervingen terecht in Costa Verde. Kort daarna kreeg Sean een verhouding met Carla Giordino, de dochter van Deborah en de zus van Frank Giordino. Omdat haar familie tegen de relatie was, liepen de twee weg en trouwden toen Carla 21 was en net zwanger. Op een kwade dag vond Frank Giordino hen en probeerde Sean te doden. Maar de kogel trof Carla. Per toeval was zijn zus Margareth, een verpleegster, die avond bij hen. Zo werd Jason geboren en stierf zijn moeder bij de bevalling. Omdat Frank Giordino de schuld in de schoenen van Sean schoof moest Sean op de vlucht. Zo kwam Jason bij Margareth terecht en later ging ook Jonathan Mac Lane zich met de jongen bemoeien. In de jaren daarna probeerde Sean het goud, de schat van Maximiliaan, te vinden maar zonder succes. Wel kwam hij er achter dat de schat nooit in de Rio Grande terecht was gekomen. De drie vrienden hadden deze ergens begraven een in de vestzakhorloges hadden ze een code gegraveerd die een aanwijzing was. Terug naar het heden waar Maria besluit om XIII, samen met Sean, de padre en een groep mannen er op uit te sturen om een strategische brug te vernietigen. Gelukkig krijgen ze hulp van Jones.

Het elfde deel uit de serie 'Drie zilveren horloges' (Trois montres d'argent) is eigenlijk de familiegeschiedenis van XIII. Het vertelt hoe de onderlinge relaties zijn tussen Sean Mullway, XIII en Frank Giordino. Ook wordt nu de voorgeschiedenis van XIII tot het moment dat hij als kind in Greenfalls arriveert gesloten. In het scenario is ook nog een avontuur uit het heden geschreven, maar dit staat niet op de voorgrond en dient meer om te vertellen hoe het met Peralta eindigt en om een brug te slaan naar de aankomende aflevering. Voor de fans van de serie een leuk deel, ken je XIII nog niet dan is dit geen album om mee te beginnen.

12 Het vonnis

XIII - Het vonnis (Le jugement)

Het is één van die gebeurtenissen die de media wel moet verslaan, maar waar de meeste reporters niet op zitten te wachten. President Walter Sheridan vliegt, in het gezelschap van defensieminister Patrick Donnely, met Marine One naar het Pentagon om een ceremonie bij te wonen. Generaal Ben Carrington gaat met pensioen en zal zijn functie als stafchef van de strijdkrachten van de VS overdragen aan zijn opvolger, generaal James Elroy Wittaker. De president houdt zijn verplichte praatje voor de pers voordat hij samen met de twee hoge militairen, minister Donnely en een officier van de geheime dienst het Pentagon binnengaat. Nu heeft de man van de geheime dienst het zogenaamde zwarte koffertje bij zich. Met deze gecodeerde zender kan de president van de VS vanaf elke plek op aarde een nucleaire tegenaanval lanceren. Nu de president samen met de militairen en de minister de codezaal binnengaat, maakt de man van de geheime dienst het koffertje los en geeft dit aan de scheidende stafchef. De verzamelde pers verveeld zich te pletter. Niets interessants om te melden. Althans dat dachten ze. Plotseling stijgt er bij het Pentagon een helikopter op. Het is duidelijk zichtbaar dat Carrington degene is achter de stuurknuppel. Er is direct totale verwarring. De mannen en vrouwen van de secret service trekken hun wapens en stormen naar binnen. Maar de codekamer komen ze niet zomaar binnen. Er is een stem verificatie nodig. Buiten Carrington is zijn adjunct de enige die de deuren kan openen. Het kost de secret service wel enige overtuigingskracht om de deuren te laten openen. Maar wanneer dit gebeurt is, treffen ze chaos aan. Wittaker en Connely liggen bewusteloos op de grond. Van de president geen spoor. Niet veel later zitten XIII en Jones in de Oval Office van het Witte Huis. De vicepresident heeft nu de leiding. Ben Carrington heeft in het Pentagon een boodschap achtergelaten. Hij wil alleen praten met Jones en Mac Lane, oftewel XIII. Dat is ook de reden dat ze met speod uit Costa Verde zijn gehaald. Frank Giordino, hoofd van de NSA, heeft al die tijd geweten dat zij zich daar ophielden. Nu voelen Jones en XIII er niets voor om de opdracht aan te nemen, zij weten immers dat Wally Sheridan in werkelijkheid nummer I was. Maar ze worden onder druk gezet en zwichten uiteindelijk. Dan wordt er een video bezorgd en het blijkt een boodschap van Ben Carrington. XIII en Jones moet gaan daar waar de indiaan gaat (zie deel 2 uit deze reeks). De generaal gaat ervan uit dat de CIA, NSA, FBI zullen proberen om het tweetal te volgen. Ze moeten ervoor zorgen dat ze achtervolgers afschudden en alleen komen. Om dat te bereiken hebben XIII en vooral Jones een plan. Nadat ze hun achtervolgers op achterstand hebben gezet reizen ze apart naar de plek aan het meer. In dit huisje worden ze opgewacht door kolonel Amos. Hij vertelt hen wat Ben Carrington van plan is. Hij wil Wally Sheridan voor het oog van de wereld berechten. Om aan bewijzen te komen hebben ze nog wel een belangrijke getuige nodig. Niemand minder dan de Mangoest. Zijn nieuwe zakelijke partner, Irina Svetlanova, is gezien op de Bahama's. De kans is groot dat de Mangoest ook daar is. Dat is de taak van XIII en Jones. Spoor de Mangoest op en breng hem naar een afgesproken plek. Maar dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan.

In 'Het vonnis' (Le jugement) wordt een van de belangrijkste plotten uit de voorafgaande delen afgesloten. De eindafrekening met Wally Sheridan en zijn moordenaar de Mangoest. Niet dat de reeks hiermee tot een einde komt. Maar het gaat wel een nieuwe fase in. Een fase die in het vorige deel werd aangekondigd en waarbij de strijd tegen Frank Giordino een rode lijn lijkt te worden in de verhalen rond XIII. Opnieuw een prima scenario, met veel actie en in hoog tempo vertelt.

13 Het onderzoek

XIII - Het onderzoek (L'enquête)

Warren Glas is één van de journalisten die onderzoek doen naar de moord op president Sheridan. Maar hij en zijn collega Ron Finkelstein komen te dicht bij de waarheid. Terwijl Warren Glas Piazza is gaan halen wordt zijn collega uit het raam gegooid van de flat in Miami Beach waar ze waren ondergedoken. Waren Glas nam de wijk naar Europa. Vanuit Spanje brengt hij Randy Mc Knight, de redacteur van de New York Daily waarvoor de twee journalisten werkten, via een brief op de hoogte wat er is gebeurd. De twee verslaggevers zijn XIII op het spoor gekomen. De man zonder geheugen die iets te maken heeft met zwarte vrijdag, zoals de dag van de moord op president Sheridan wordt genoemd. Maar het tweetal ging verder graven. Ze waren net bezig om hun bevindingen aan het papier toe te vertrouwen toen het proces dat generaal Carrington had georganiseerd op de TV kwam. Nadat de uitzending voorbij was, werd de hele affaire als een misselijke grap afgedaan, maar de twee journalisten weten inmiddels dat het de waarheid was. Walter Sheridan zat achter de moord op zijn broer. De man die zij hadden opgespoord verscheen in de hele affaire in beeld als Jason Fly. Op zijn beurt stuurt Mc Knight het lijvige dossier door aan Stephen Dundee, president American news ins. Maar deze vindt het hele dossier zwaar overdreven en is van mening dat vele "feiten" door de twee journalisten zijn verzonnen. Ondertussen moet Warren Glas blijven vluchten want de bloedhonden van Fran Giordino, het nieuwe hoofd van de NSA, zitten hem op de hielen. Lang kan hij de mannen ontwijken. Wanneer Dundee opdracht geeft om Warren Glas terug te halen naar Amerika komt de journalist in contact met Jessica Martin. Zij doet zich voor als een gelover in de zaak Jason Fly maar werkt in werkelijkheid voor Frank Giordino. Op de terugvlucht schiet ze de journalist in het vliegtuig dood. Zijn lichaam wordt boven zee uit het toestel gegooid en later teruggevonden door door een trawler ter hoogte van IJsland. Het dossier van het onderzoek naar XIII wordt gesloten.

Het verhaal 'Het onderzoek' (L'enquête) neemt een aparte plaats in. Het hele deel wordt gepresenteerd als het onderzoeksdossier van de twee journalisten Warren Glas en Ron Finkelstein. Tussendoor krijgt de lezer achtergrond informatie over de belangrijkste personages die tot nu toe in de serie zijn voorgekomen. Het geheel is verder geïllustreerd met foto's en schitterende tekeningen. Het lijkt als een pas op de plaats, een moment om de tussenbalans op te maken in de reeks. Maar toch is het geheel zeer aantrekkelijk en prettig leesbaar, hoewel de meer dan 110 pagina's ook veel tekst bevatten. Zeer informatief voor de liefhebber.

14 Staatsgevaarlijk!

XIII - Staatsgevaarlijk (Secret défense)

Nadat het proces tegen Wally Sheridan was gevoerd had generaal Carrington een ontsnapping georganiseerd zodat Jones, Amos, XIII en hijzelf veilig konden vertrekken. Maar XIII besloot anders. Hij bleef want hij had het woord van de Vicepresident. Dat pakte echter heel anders uit dan XIII gedacht had. Frank Giordino heeft van zijn macht gebruik gemaakt om XIII te arresteren. Niemand buiten generaal Wittaker weet dat het Giordino was die de knop indrukte waardoor de bom afging die Wally Sheridan fataal werd. XIII kwam dus opnieuw in de cel terecht, ditmaal onder de beschuldiging dat hij een agent van Castro zou zijn en dat hij de ontvoering van de president heeft georganiseerd. XIII wordt overgebracht naar Washington waar hij in een huis van de NSA wordt vastgehouden. Het huis wordt echter in de gaten gehouden door de freelance journalist, Danny Finkelstein, de broer van de vermoorde Ron Finkelstein. Hij maakt foto's maar jammer genoeg voor hem krijgen agenten van de NSA hem in de gaten en nemen zijn fotorol in beslag. Het is een grote pech want niemand minder dan de pas beëdigde president van de VS bezoekt de locatie. De voormalige Vicepresident brengt een bezoek aan de man die hij kent als Mac Lane, hoewel ook de naam Kelly Brian voor XIII wordt gebruikt. Hoewel de nieuwe president niet ontkent welke kwalijke rol Wally Sheridan heeft gespeeld, hij was toch de president en iemand heeft hem vermoord. Wat hij wil weten van XIII is wie de moordenaar is. Maar natuurlijk kan XIII hem niet het antwoord geven, want hij weet het ook niet. Dat is ook gelijk de reden dat de president XIII niet kan helpen. Ondertussen heeft Frank Giordino niet stilgezeten. Hij brengt een speciale rechtbank bijeen die hijzelf voorzit. Giordino beschuldigt XIII ervan dat hij een Ierse terrorist is genaamd Kelly Brian die in dienst is gegaan bij Fidel Castro. Jessica Martin uit de comic XIII, tekening van Vance Hij laat een gevangen IRA lid getuigen dat XIII in werkelijkheid Seamus O'Neil heet. En Giordino heeft nog een troef. Zijn agenten hebben Sean Mullway bewerkt en deze heeft een verklaring afgelegd dat XIII niet zijn zoon is. Hij heet niet Jason Fly maar is echt de Ierse terrorist die Giordino beweert die hij is. Het vonnis, voor zover dit al niet vast stond bij de aanvang, is snel geveld. Het liefste had Giordino hem direct ter dood veroordeeld, maar dat is door de geheimhouding niet mogelijk. XIII moet de rest van zijn leven in een gevangenis doorbrengen. Niet lang daarna wordt XIII door agenten van de NSA overgebracht, ze worden echter gevolgd. Danny Finkelstein weet niet van ophouden, zelfs niet nadat de krant hem ontslagen heeft. Hij volgt het transport maar krijgt een lekke band. Wat Danny niet beseft wanneer een mooie vrouw genaamd Jessie Martin hem een lift geeft, is dat hij in de auto stapt van de moordenaar van zijn broer. Jessie werkt voor de NSA. Op een stop mag XIII even de benen strekken, maar hij beseft dat de agenten hem gaan vermoorden onder het mom dat hij probeerde te ontsnappen. Zover komt het niet want het is Jessica Martin die de operatie leidt die XIII uit de handen van de NSA haalt. Hij en Danny worden per helikopter overgebracht naar een vrachtschip dat zich op zee bevindt. Jessica blijkt de minnares te zijn van Irina Svetlanova. Na de dood van de Mangoose heeft ze zijn organisatie overgenomen. Haar moordbedrijf wordt Executor genoemd, het het ruimt lastige mensen uit de weg. Tegen de juiste betaling uiteraard. Niet alleen privé personen maken gebruik van haar diensten maar ook een groot aantal overheden. Nu heeft Irina Svetlanova nog steeds een dodelijke haat tegen XIII omdat hij haar een oog ontnam. En ze wil zich op een bijzondere manier wreken. XIII en Danny worden met handboeien aan elkaar geketend en krijgen een voorsprong. Maar de moordenaars van Irina Svetlanova zullen spoedig de jacht openen.

Met 'Staatsgevaarlijk!' (Secret défense) wordt het verhaal van XIII weer opgepakt. Het was natuurlijk noodzakelijk in het scenario dat XIII weer op vrije voeten kwam. Door Jessica Martin te koppelen aan Irina Svetlanova (geweldige slechterik!) laat Van Hamme dit gebeuren. Misschien dat de jacht die zij begint wat overdreven is, maar er was nu eenmaal een methode nodig om het verhaal weer in gang te trekken. En dat is meer dan gelukt. Door het personage van Danny Finkelstein op te voeren is er tevens een brug geslagen met het vorige deel. Het verhaal krijgt weer een nieuwe wending wanneer XIII de VS bereikt en de NSA achter zich aan krijgt. Ook lonkt weer de terugkeer van Jones. Een snel begin van nieuwe avonturen voor XIII.

15 Laat de honden los!

XIII - Laat de honden los! (Lâchez les chiens!)

XIII, alias Jason Mac Lane, werd door Frank Giodino de baas van de NSA gearresteerd op verdenking dat hij in werkelijkheid Seamus O'Neill is, een IRA terrorist. Hij zou zich onder de naam Kelly Brian hebben schuilgehouden in de VS waarna hij vertrok naar Cuba voor een guerrillaopleiding. Hij zou zijn opgedoken in Costa Verde als de Cascador. Maar bovenal beschuldigt hij XIII van de moord op Wally Sheridan, terwijl het Giordino zelf is die per abuis de president heeft gedood. Terwijl de NSA voorbereidingen treft om XIII in de woestijn de liquideren, wordt hij ontvoerd door Executor. Deze organisatie van huurmoordenaars wordt geleidt door Irina Svetlanova die een dodelijk haat heeft voor XIII. Na een bloedige mensenjacht onder leiding van Jessica Martin, een NSA agent die in werkelijkheid voor Executor werkt, slaagt XIII erin te ontsnappen aan zijn achtervolgers. Hij neemt de nachttrein naar San Diego, hij wil naar het landgoed van markies de Préseau in Costa Verde gaan waar ook Jones en Carrington zijn. Maar hij heeft Jessica Martin niet afgeschud. Ze komt er al snel achter dat hij de trein neemt en roept de hulp in van Giordino. Jessica Martin, die de NSA codenaam Diana heeft, krijgt drie andere NSA agenten toegewezen, Saturnus, Orcus en Styx. Doordat ze voor de NSA werken is het heel eenvoudig om de spoorwegpolitie in te zetten. Ze gaan de trein systematisch doorzoeken, maar beseffen dat XIII de agenten op het perron gezien zal hebben. En dat is ook zo. Styx moet op het dak van de rijdende trein postvatten terwijl Orcus het gangpad bewaakt. Jessica zoekt samen met Saturnus in de compartimenten. Orcus is het eerste slachtoffer, Styx volgt niet veel later. Jessica volgt haar doel het dak van de trein op maar een spong op het dak van een passerende trein brengt haar uit haar evenwicht. Met een hand houdt ze zich nog vast aan de rijdende trein. Een gevaarlijke diepte lonkt. Jessica Martin en XIII op de vlucht, tekening van Vance Maar het is XIII die haar de helpende hand biedt. Ze moet haar vuurwapen weggooien maar dan trekt hij haar het dak op, in veiligheid. Zodra het een beetje licht wordt laat het tweetal zich in de trein zakken waar ze op zijn gesprongen. Door aan de noodrem te trekken kunnen ze de rijdende trein verlaten. Hoewel het Jessica natuurlijk helemaal niet zint, volgt ze XIII. Het tweetal krijgt een lift van een passerende auto om zo in de volgende stad terecht te komen. In dit stadje wordt een balloon contest gehouden en XIII weet meteen dat de hete luchtballon hun volgende reismiddel gaat worden. Hij tilt Jessica in de mand en weg zijn ze. Terwijl ze met de ballon zachtjes door de lucht zweven vertelt Jessica haar achtergrond. Hoe ze begonnen is als typiste bij de CIA waar ze voor Giodino werkte. Hij nam haar mee naar de NSA, inmiddels was haar talent voor het uitschakelen van mensen duidelijk geworden. Omdat Irina veel geld betaalde, ging ze ook voor Executor werken. Maar nu vreest Jessica de toorn van Irina want ze heeft gefaald. Ook haar leven loopt nu gevaar. Er zit dus niets anders op dan samen te gaan werken. En dat komt goed van pas op het moment dat de politie met een helikopter de achtervolging inzet. De legitimatie van Jessica doet wonderen. De NSA laat het er echter niet bij zitten en stuurt een vliegtuig achter de helikopter aan. Net op tijd trekt XIII Jessica uit de cockpit wanneer de helikopter wordt neergehaald. Weer redt XIII het leven van Jessica die inmiddels de kant van de voortvluchtige heeft gekozen. Ze vertelt hem van de dood van Ron Finkelstein en dat ze het bestand heeft gelezen dat hij bij zich had. Ook uit dit bestand blijkt niet dat XIII niet Seamus O'Neill is. Het tweetal bereikt het vliegveld waar Carrington een contact heeft voor XIII om te ontkomen uit de VS. Jessica besluit niet mee te gaan maar voor haar eigen kansen te gaan. Zover komt het niet want de NSA agenten zijn op het vliegveld. Nu betaald Jessica haar schuld terug aan XIII. Ze schakelt de NSA uit maar bekoopt dit met haar leven. Samen met de piloot, Spike, vliegt XIII weg. Maar de weg is nog lang en vol met gevaren.

In 'Laat de honden los!' (Lâchez les chiens!) volgen we XIII die, al snel, een verbond sluit met Jessica Martin. De NSA agent en Executor huurmoordenaar wordt zelf ook een doelwit wanneer ze XIII niet kan uitschakelen. Het avontuur bestaat grotendeels uit een achtervolging en de manier waarop XIII aan de NSA ontkomt. Voor de ontwikkeling van de verhaallijn gebeurt er niet zoveel in dit deel. Kortweg komt het erop neer dat XIII zich weer bij zijn vrienden voegt en naar Costa Verde gaat. Hier ziet Maria de los Santos zich genoodzaakt in te gaan op de eisen van de Amerikanen om XIII, Carrington, Amos en Jones op te houden. Dit deel is meer een verbinding om de personages weer bijeen te brengen. Hoe nu verder? Dat is voor het volgende deel.

16 Operatie Montecristo

XIII - Operatie Montecristo (Opération Montecristo)

Het is XIII gelukt om Costa Verde te bereiken. Daar wordt hij herenigt met majoor Jones, kolonel Amos, generaal Carrington en met Armand en diens vrouw Betty. Hij hoopt op bescherming van Maria de los Santos, zijn ex-vrouw die nu president is van Costa Verde. Maar de Amerikanen dreigen met zware economische sancties wanneer Maria de vluchtelingen niet uitlevert. Ook Felicity Brown, die nu gevangen zit in Costa Verde, staat op het lijstje. De druk lijkt te hoog te worden en Maria laat Jones, XIII en Carrinton arresteren. Het heeft er alle schijn van dat ze ingaat op het 'verzoek' van de Amerikanen. De volgende ochtend wordt het drietal in een truck, waar zij Felicity ook aantreffen, weggevoerd. In de stromende regen lijken ze onderweg naar hun uitlevering. Maar het konvooi bereikt nooit de beoogde bestemming. Vermomde leden van de presidentiële garde overvallen het konvooi en voeren de vier weg, voor de ogen van de agenten van de CIA die ook bij het konvooi aanwezig waren. In een poging om de Amerikanen zand in de ogen te strooien, sturen ze ook een brief met een eis om losgeld. Maar dit is in het geheel niet de bedoeling. De leider van de garde, kapitein Rojas, brengt hen naar een afgesproken locatie. Op de plek, een oude rivierbewakingspost, wacht Sean Mullway op hen. Nadat hij een bezoekje had gehad van de NSA is ook hij naar deze plek gekomen. Nu is de plek waar ze elkaar treffen niet per ongeluk uitgekozen. Er is een speciale reden voor. En die reden is de verbergplaats van het goud van Maximiliaan. Het derde horloge met hierin de laatste aanwijzingen voor de verbergplaats ontbreekt nog. Maar inmiddels weet Sean waar zich de laatste rustplaats van Liam Mac Lane bevindt. Mullway heeft ene José Lopez in het presidentiële paleis ontmoet waar hij tegenwoordig tuinier is. Felicity wisselt weer van kamp uit de comic XIII, tekening van Vance Maar toen José nog jong was, was hij koorknaap in de kerk van Montecristo. Een bergdorp niet ver van de plek waar de vluchtelingen nu zijn. Op een dag melde een oude monnik zich bij de kerk, hij wilde de pastoor spreken. De jonge José ving flarden van het gesprek op en de naam van de monnik weet hij niet, maar wat hij zich nog helder herinnert is het glanzende horloge dat de monnik bij zich had. Ook hoorde hij dat de monnik zijn laatste dagen in de kerk van Montecristo wilde slijten. Een wat ongewoon verzoek, maar de pastoor stemde in. Ongetwijfeld na een financiële vergoeding. Hoewel hij het niet kan bewijzen, is Sean ervan overtuigd dat de monnik Liam was en dat hij begraven ligt in Montecristo. Maar dat is nu ook net het probleem. Want de plek waar de kerk zich bevindt, daar kijken ze op uit wanneer Sean naar het meer draait waaraan ze zich bevinden. In de jaren zestig hebben de Russen een stuwdam aangelegd waardoor het meer is ontstaan. De kerk ligt vijftig meter onder water. Er zal naar de laatste rustplaats van Liam gedoken moeten worden. En tijd is ook een factor. Maria wil natuurlijk niet dat de Amerikanen er achter komen waar de vluchtelingen zich ophouden, dus hebben ze ongeveer drie dagen om het graf te vinden. Althans, dat is het plan. Maar er zal het een en ander aangepast moeten worden want Felicity slaagt erin om te ontsnappen. Zij wend zich tot de stationchief van de CIA in Costa Verde. De informatie waar de vluchtingen zich echt bevinden bereikt in no-time Frank Giordano die al meteen een smerig plannetje klaar heeft. Maar aan plan A, waar hij militairen voor nodig heeft, weigert generaal Wittaker mee te werken. Hij heeft genoeg van de vuile spelletjes van de NSA baas. Daarom schakelt Giordano over op plan B. Een speciaal team moet de stuwdam opblazen zodat de vluchtingen in het water verdrinken. Dat er vele onschuldige mensen ook om zullen komen, daar lijkt de NSA baas niet mee te zitten. Ondertussen gaan de voorbereidingen aan het meer verder zonder dat ze weten wat hen boven het hoofd hangt.

In 'Operatie Montecristo' (Opération Montecristo) wordt de zoektocht naar de locatie van het goud (zie onder meer 'Drie zilveren horloges') het hoofddoel. De queeste naar de echte identiteit van XIII komt op een laag pitje te staan. Sommige elementen in het verhaal doen mij denken aan Blueberry, waar ook verborgen goud in Mexico en een graf waar zich antwoorden moeten bevinden, een rol spelen. Maar toch is Jean van Hamme erin geslaagd hier een geheel eigen draai aan te geven. Interessant wordt ook wat de rol gaat worden van Felicity, want ze kan nu duidelijk niet meer naar Amerika en op enige steun van Giordano hoeft ze al helemaal niet meer te rekenen. Maar het gezelschap van XIII zit ook niet op haar te wachten maar ze zitten wel met haar opgescheept. Het vervolg zal de hoofdrolspelers naar Mexico brengen. Goed vervolg.

17 Het goud van Maximiliaan

XIII - Het goud van Maximiliaan (L'or de Maximilien)

Jason Mac Lane (XIII), Ben Carrington en majoor Jones worden beschuldigd van de moord op de Amerikaanse president Walter Sheridan. Ze hadden hun toevlucht gezocht in Costa Verde, maar de Verenigde Staten eisten hun uitlevering. Het lukt hen echter om, samen met Dean Mullway, te ontkomen voordat de uitlevering plaats kan vinden. Ze vluchten in de privé jet van markies Armand de Présau en diens vrouw Betty. Door omstandigheden zijn ze gedwongen om Felicity Brown mee te nemen die wordt gezocht voor een dubbele moord. Het gezelschap is in het bezit van drie gouden horloges waarin in code beschreven is waar een reusachtige goudschat gevonden kan worden. De schat bestaat uit 100.000 gouden pesos met de beeltenis van de Mexicaanse keizer Maximiliaan. De bestemming is dan ook Mexico. Het gezelschap trekt in bij een oude kameraad van Ben Carrington, die een hotel heeft. Eerst is het zaak om de code op te lossen. Maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig, totdat Betty een suggestie doet. Natuurlijk heeft Frank Giodino, baas van de NSA, de achtervolging nog niet opgegeven. Hij wordt zelfs uitgedaagd door een berichtje dat Sean en XIII hem sturen. Giordino wendt zich weer tot generaal Whittaker, de enige man die weet dat Giordano betrokken is bij de dood van Wally Sheridan. Wat Giordino nog niet weet is dat Ben Carrington ook een mail heeft gestuurd aan generaal Whittaker waarin hij het verleden van Giordino onthult. Voor de tweede keer wijst Whittaker de NSA baas de deur. In Mexico is er een tegenvaller voor onze vrienden. Tijdens een bezoek van een Amerikaans jacht, ziet Felicity haar kans schoon om te vluchten. Wat zijn haar plannen? Ze wordt immers gezocht voor moord. Een gewelddadig einde aan het leven, dat is ook wat de mannen in gedachten hebben die in het duister naar het huis van generaal Whittaker sluipen. Maar de moordaanslag mislukt, de vrouw van Whittaker vindt de dood maar de generaal overleeft de aanslag. Ondertussen heeft Armand een man ingehuurd die in staat is om de code, die in het Keltisch is geschreven, te vertalen. Jammer genoeg is deze vertaler een aantal Mexicaanse criminelen geld verschuldigd. Om dit af te betalen vertelt hij een bendelid wat hij weet. En dat wekt de interesse van de criminelen. Zonder dat ze dit weten reizen XIII, Jones, Betty en Juan (een zoon van de kameraad van Carrington) af naar de plaats waar het goud zich zou moeten bevinden, een plek in de hete woestijn. Maar er is nog iets dat ze niet weten, ditmaal iets positiefs. Whittaker heeft uitgezocht wie de moordenaars waren die de aanslag hebben uitgevoerd en hij kwam uit bij Frank Giordino. Ditmaal is het voor Whittaker duidelijk wat hem te doen staat. Hij stapt naar de president van de VS en biecht het hele verhaal op. De rol van Giordino lijkt in Washington uitgespeeld. In Mexico komt het viertal eerst echter voor andere problemen te staan. Gevaarlijke problemen.

Het avontuur 'Het goud van Mximiliaan' (L'or de Maximilien) leek het sluitstuk te vormen van deze verhaallijn, maar niets is minder waar. Reken er niet op dat je iets leert over het verleden van XII, dat element is volledig uit het zicht verdwenen. Nee, de rode draad is de uiteindelijke confrontatie met Frank Giordino. Natuurlijk is Felicity Brown weer de ratelslang zoals we haar kennen en het duurt dan ook niet lang voordat zij dikke maatjes wordt met Giordino. De zoektocht naar het goud kent een nogal verrassende afloop. Ik vond wel dat je af en toe echt even terug moest naar eerdere delen om het geheugen weer op te frissen, maar dat kan ook geheel aan mij liggen. Hoe dan ook, er gloort hoop voor XII en zijn vrienden want de president stuurt Jessica Martin op pad om hen te helpen. Afwachten hoe dat afloopt.

18 De Ierse Versie

XIII - De Ierse Versie (La Version Irlandaise)

Zittend in de natuur praten twee vrienden over hun verleden. Een verleden dat bij beide mannen geheimen herbergt. De ene man noemt zich Jason Fly, de ander Kelly Brian. Om met de laatste te beginnen, in werkelijkheid heet hij Seamus O' Neil. Hij wordt gezocht door Scotland Yard. Een geschiedenis die nauw verbonden is met de geschiedenis van Ierland. Zijn vader was lid van de Provisional IRA en zat gevangen. Om de status van politieke gevangene af te dwingen ging zijn vader, samen met negen anderen, in hongerstaking. Een daad die zijn vader niet overleefde. De familie van Seamus kwam uit Derry in de katholieke wijk van de stad. Zijn vader werd onder grote belangstelling begraven en de jonge Seamus wilde maar één ding, wraak. Terence parnell, de broer van zijn moeder, was ook op de begrafenis en Seamus wist dat zijn oom bij de IRA hoorde. De neef kreeg echter een antwoord dat hij niet verwachtte. Zijn oom adviseerde hem om door te leren. Daar zat de IRA meer op te wachten. En dus hield Seamus zich koest. Drie jaar volgde hij onderwijs. Zijn favoriete docent was de geschiedenisleraar Eamon O'Shea. Op een kwade dag kwam de veiligheidsdienst die de man arresteerde. Waarom Seamus deed wat hij deed kon hij zelf ook niet verklaren. Maar hij hielp zijn docent te ontsnappen. Nu werd Seamus zelf ook gezocht en ging hij voor zijn oom werken. Op een dag kwam het meisje Mairead in zijn leven. Samen haalden ze wapens uit geheime depots. Op een dag kregen ze een ander soort opdracht. De IRA had een bom geplaatst bij een supermarkt. Mairead moest de politie een half uur voor de explosie bellen. Maar er ging iets mis want ze kreeg nooit de kans om te bellen. De bom ging af met doden en gewonden tot gevolg. De politie en het Engelse leger begonnen een klopjacht. Samen met andere IRA leden verborgen Seamus en Mairead zich op een boerderij. Maar hun locatie bleef niet lang geheim. De Engelsen voerde een frontale aanval uit. Bijna alle IRA leden kwamen om. Alleen Seamus en zijn oom kwamen levend weg. De boerderij moest verraden zijn. Tot zijn ontzetting bleek de verrader zijn oude leraar. Seamus werd gedwongen om de man dood te schieten. Omdat hij moest vluchten ging hij nog eenmaal op bezoek bij zijn moeder en zusje. Alleen wachtte de veiligheidsdienst hem op. Het leek er op dat Seamus jaren in de gevangenis zou zitten maar de IRA hielp hem ontsnappen naar Amerika waar hij Jason Fly leerde kennen. En ook Jason Fly heeft een verleden. Een verleden dat in de dossiers van de CIA staat (zie eerdere delen uit de serie). En nu zitten de twee mannen bij elkaar en vertelt Seamus de waarheid aan zijn vriend. Want hij heeft opdracht gekregen om naar Cuba te reizen als Brian Kelly. Maar voor hij vertrekt moet hij zijn sporen uitwissen. En Jason Fly is zo'n spoor.

Het album 'De Ierse Versie' (La Version Irlandaise) zit iets anders in elkaar dan voorgaande delen. Vrijwel direct wordt je ondergedompeld in de geschiedenis van Noord-Ierland. Het is de aanzet om de werkelijke achtergrond van Brian Kelly (oftewel Seamus O'Neil) neer te zetten. Vragen die je als lezer al een tijd bezighouden krijgen in dit deel hun antwoord. En dat allemaal in een geweldig scenario. Voor het tekenwerk ditmaal een gastoptreden van Giraud. Een iets andere stijl dan Vance natuurlijk, maar het werkt wel.

19 De laatste ronde

XIII - De laatste ronde (Le dernier round)

In Amerika is de onderzoekscommissie die door de president is ingesteld om de waarheid te achterhalen over de samenzwering, het nieuws van de dag. De zaak is in een stroomversnelling gekomen na de publicatie van twee boeken, XIII Mystery en De Ierse versie. Er zijn verschillende personen die moeten komen getuigen. Een van hen is Stanley Ford, de adjunct-directeur van de NSA. Maar deze getuigenis zal nooit plaatsvinden want Ford wordt dood aangetroffen in bad. In de media speculeert men of het een ongeluk was of toch opzet. Hij moest inzicht geven in het handelen van zijn ex-baas Frank Giordino en in die van generaal Wittaker bij de dood van Wally Sheridan. Het is Irina Svetlanova die een einde maakt aan het leven van Ford. Niets ongeluk. Daarna vertrekt ze naar Mexico. In dat land volgen XIII en zijn vrienden de gebeurtenissen op de tv. Danny Finkelstein wordt geeft een interview. De Ierse versie heeft hij geschreven dankzij de informatie van een jonge vrouw die hij Diane noemt. In werkelijkheid is het natuurlijk Jessica Martin, die door de president op een missie is gestuurd. Ook Frank Giordino en Felicity Brown zijn in Mexico en volgen het nieuws. Voor Giordino begint de hemel langzaam te betrekken. Hij zoekt steun bij een Mexicaanse maffialeider maar staat al snel met lege handen. Ook deze maffialeider, Don Rigoberto, weet van het goud van Maximiliaan. En hij heeft Giordino niet meer nodig. Even lijkt het er op dat Giordino vermoord zal worden. Maar opmerkelijk genoeg is het Jessica Martin die tussenbeide komt. Maar alleen om Giordino naar de VS te brengen zodat hij moet getuigen. Er is echter nog een tweede punt dat Jessica Martin moet volbrengen. Ze moet XIII en zijn gezelschap overtuigen om terug te keren naar de VS. Op hun schuilplaats bespreken de vrienden wat hun volgende stap zal zijn. Betty en Armand zijn al weg, vertrokken naar Parijs. Ben Carrington stelt voor om terug te gaan naar huis en vertrouwen te hebben in in de justitie van hun land. Majoor Jones is het met hem eens. Voor XIII liggen de zaken anders. Officieel is hij een ontsnapte IRA terrorist en zal worden uitgeleverd aan de Engelsen. Het zijn echter de aanstaande gebeurtenissen die het lot gaan bepalen. Want verschillende mensen zijn om verschillende redenen onderweg naar de schuilplaats van XIII en zijn gezelschap. Irina Svetlanova, Jessica Martin, Don Rigoberto in het gezelschap van Felicity Brown koersen aan op Santa Catarina waar de vrienden een besluit moeten nemen.

In 'De laatste ronde' (Le dernier round) komen de verhaallijnen van de eerste achttien delen bij elkaar. In meer dan twintig jaar tijd zijn de avonturen van XIII verschenen en dat is in de stripwereld niet onopgemerkt gebleven. Dit deel lijkt de avonturen van XIII af te sluiten. Althans die indruk had ik, maar al snel bleek dat er nog meer te verwachten was van de man bekend als XIII.

20 Mayflower Day

XIII - Mayflower Day (Le jour du Mayflower)

Nu hij helemaal is vrijgepleit staat Jason MacLane iets anders te doen. Hij gaat op zoek naar zijn verdwenen geheugen. Voor hulp went hij zich tot Dr. Suzanne Levinson, een psychiater in Maine waar Jason is gaan wonen. Volgens haar verhindert iets in het onderbewustzijn van Jason dat hij zich iets gaat herinneren. Misschien weet ze wel een oplossing. Ze kent een andere arts die in staat is om een geheugen te stimuleren. Het kan wel een pijnlijke ervaring worden, waarschuwt ze. Maar Jason heeft er wel oren naar en dus zoekt Dr. Levinson contact met haar collega. Onderweg naar huis ziet Jason een andere auto verongelukken en snelt te hulp. Hij is in staat om de mannen, Joe en Phil, te helpen. Vreemd genoeg is de lokale politiechef Jason in het geheel niet dankbaar. Van de tv weet hij wie Jason is en lijkt een hekel aan de voormalige XIII te hebben. Nu is het toch een dag vol verrassingen want wanneer Jason thuis komt wordt hij opgewacht door een vrouw, Julianne, en haar helper. Ze komt Jason een aanbod doen om bij een organisatie te komen werken. Maar Jason herkent dit als een organisatie net als Blackwater, huurlingen dus en daar voelt Jason helemaal niets voor en stuurt de vrouw weg. Wat hij niet beseft is dat hij wordt afgeluisterd. Zo hoort Julianne het telefoontje van Jones en leert ze dat Jason naar Augusta gaat voor een behandeling. Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis start de arts de behandeling. En het lijkt voorzichtig resultaat te hebben. Jason herinnert zich flarden uit zijn kindertijd. En ook de naam van een jeugdvriend, Jim Drake. Dankzij de hulp van Joe kan Jason via Facebook het adres van zijn jeugdvriend achterhalen. Hij neemt direct contact op en Jim Drake is bijzonder enthousiast. Maar ook dit gesprek wordt afgeluisterd en de organisatie waar Julianne voor werkt komt dit dus ook te weten. Wanneer Jason bij het huis van Jim Drake aankomt blijkt deze van het dak te zijn gevallen. Maar er gebeuren nog meer zaken waarvoor men probeert Jason MacLane te laten opdraaien. Wie zit hier achter? En waarom?

Het album 'Mayflower day' (Le jour du Mayflower) luidt een nieuw hoofdstuk in voor de XIII reeks. Niet alleen wordt de man die bekend werd als XIII weer een nieuw complot ingesleurd, er is ook een wisseling van de wacht bij het creatieve duo dat de reeks maakt. Het scenario is van de hand van Yves Sente, en het tekenwerk is van Youri Jigounov (behalve de kaft en de bladzijden 42 t/m 45 die door William Vance werden gedaan).
Yves Sente werd op 17 januari 1964 geboren in Ukkel, België. Opmerkelijk genoeg studeerde hij rechten aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (FUSL) en internationale betrekkingen aan de Université catholique de Louvain (UCL). Zijn eerste tekenwerk verscheen als cartoons in diverse tijdschriften. In 1991 werd hij redacteur bij Le Lombard. Naast de Thorgal serie werkt hij ook aan bekende reeksen zoals Blake en Mortimer en XIII.
Youri Jigounov werd op 22 oktober 1967 geboren in Moskou. In 1989 zette hij zijn eerste stappen als striptekenaar. Hij vond werk bij een stripstudio in Moskou. In 1994 ging hij naar België. Hij is onder meer bekend van de serie Alfa.
Dit eerste album van het nieuwe duo is veelbelovend. Het karakter van de reeks wordt niet verstoord en het biedt zicht op nieuwe avonturen met nieuwe invalshoeken. Er zijn immers vragen zat. Waarom wil men Jason MacLane nodig uit de weg hebben? Wat heeft dit met de Mayflower te maken? Ook nieuw is natuurlijk de (kleine) doorbraak in het geheugen van XIII. Al met al genoeg redenen om uit te zien naar het volgende deel.