31 Het Schild Van Thor

Thorgal - Het Schild Van Thor (Le bouclier de Thor)

Thorgal wacht op de terugkeer van Aaricia. Toen hij zijn vrouw wilde volgen naar haar bezoek aan de genezeres in het bos, was ze hem te slim af. Aaricia heeft de vrouw, Mahara, geraadpleegd. Maar het nieuws dat zij meekreeg is bepaald schokkend. Eigenlijk ging zo om nieuws over Jolan, maar ze kreeg informatie over Aniël, de zoon van Thorgal en Kriss. De vader van Manthor was niet zomaar iemand. Hij heette Kahaniël. Hij was de onbetwiste meester van de broederschap van de rode magie. De godin Vylnia werd verliefd op hem. Samen kregen ze een zoon, Manthor. Odin strafte hen beide. Kahaniël werd in steen veranderd en Vylnia verloor haar goddelijke status. Zij trok zich terug in de tussenwereld met haar zoon. Ze nam het grote boek van de rode magie mee. Door twee voorbijgangers brak het stenen omhulsel dat Kahaniël gevangen hield. Hij had één dag te leven. Hij brouwde een reïncarnatiedrank. Nu kon hij terugkeren via zijn eerste mannelijke afstammeling, zodra deze tien jaar oud was. In Olgave vond hij de vrouw die hij zocht. Ze werd nog diezelfde dag zwanger en Kahaniël stierf. Olgave kreeg een dochter die door haar stiefvader werd misbruikt. Toen ze twaalf was stierf haar moeder en doodde ze haar stiefvader. Het meisje heette Kriss van Valnor. Aaricia beseft dan dat de zoon van Thorgal en Kriss moet dienen als reïncarnatie van Kahaniël. Met deze wetenschap keert Aaricia terug bij Thorgal. Ze heeft niet gemerkt dat de kat van Mahara haar volgt. En door dit dier kan ze alles zien en horen. Onenigheid tussen de kandidaten uit de strip Thorgal Mahara heeft haar eigen agenda. Ondertussen bevinden Jolan en de andere kandidaten zich in het kasteel van Manthor in de tussenwereld. Iedere morgen krijgen twee poppen, die door de moeder van Manthor worden gemaakt, leven geschonken. Zo groeit het leger, dat de uitverkorene moet helpen, gestaag. In de grote zaal verzamelen zich de vijf kandidaten. Hier worden ze toegesproken door Manthor. Hij vertelt hen wat er de komende dagen van hen verwacht wordt, maar niet wat zijn uiteindelijke doel is. Het vijftal moet Asgard betreden om het schild van Thor te stelen. Om Asgard binnen te komen moeten ze samenwerken, maar daarna is het ieder voor zich. Degene die het schild bij Manthor brengt is de uitverkorene. Maar ze hebben maar een beperkte tijd en de goden zijn medogenloos.

Yves Sente heeft duidelijk zijn draai gevonden in de wereld van Thorgal. Met 'Het Schild Van Thor' (Le bouclier de Thor) levert hij een puik scenario af. Het geheel leest prettig met een prima opbouw en er zijn ook voldoende spanningsbogen ingebouwd. Ook voor toekomstige delen. Het verhaal speelt zich af op twee plaatsen. Bij Jolan die de strijd in Asgard aangaat. En bij Thorgal en Aaricia die achter het verleden van Aniël komen. Dit gecombineerd met de schitterende weergave door Rosinski levert een pracht van een album op.

32 De slag van Asgard

Thorgal - De slag van Asgard (La bataille d'Asgard)

Door toedoen van Mahara, de genezeres, zijn de volgelingen van Kahaniël achter het bestaan van Aniël gekomen. Terwijl de mannen in het bos bezig waren om hout te verzamelen, kwamen de volgelingen van de heer van de rode magie naar het dorp. Ze dwongen Aaricia om de jongen af te staan. Nadat Thorgal met de andere mannen terugkwam en vernam wat er was gebeurd ging hij alleen achter de ontvoerders aan. Met zijn kleine vaartuig gaat hij achter de mannen aan. Hij komt bij een dorp aan de zee waar hij de drakar ziet die is gebruikt om zijn zoon te ontvoeren. Maar Thorgal beseft dat hij alleen is en dus in het nadeel is en besluit voortijdig af te buigen en de nacht af te wachten voordat hij het dorp binnengaat. Maar zijn komst over de zee is gezien. Wanneer hij die avond het dorp binnengaat, wacht een groepje mannen hem op. Ze nemen hem gevangen en brengen hem naar Soerkov, de leider van het dorp. Wanneer Thorgal voor hem staat blijkt al snel dat er sprake is van een wederzijds misverstand. De dorpelingen zijn niet de mensen die Aniël hebben ontvoerd. Op hun beurt dachten de dorpelingen dat Thorgal bij de volgelingen van Kahaniël hoorde. In werkelijkheid hebben de ontvoerders de drakar gestolen om de jongen te ontvoeren. In het dorp zijn ze van boot gewisseld. De nieuwe boot heeft twee adelaarskoppen en hiermee zijn de ontvoerders naar het noorden getrokken. Jolan voert zijn leger aan uit de strip Thorgal En dus zet Thorgal zijn achtervolging voort. In de middenwereld wordt Jolan wakker en kijkt in het gemaskerde gezicht van Manthor. Nu duidelijk is dat Jolan de uitverkorene is, gaat Manthor hem vertellen wat er van Jolan verwacht wordt. Omdat zijn moeder verstoten is en dus niet langer een godin, wordt ook zij steeds ouder. Met zijn rode magie kan Manthor de veroudering vertagen, maar niet stoppen. Iets wat hij niet kan accepteren. Mensen horen te sterven maar zijn moeder is een godin en hoort het eeuwige leven te hebben. Manthor weet dat het de schuld van Loki is, die zich aan zijn moeder probeerde op te dringen. In Asgard is een kleine boomgaard die bewaakt wordt door de godin Idun. Er staat een speciale appelboom. Bij geboorte moet elke god een van de appels eten om het eeuwige leven te verwerven. Het is de taak van Jolan om naar Idun te gaan en haar te vragen om een appel van de eeuwige jeugd. Misschien als de moeder van Manthor van de appel eet, dat zij haar eeuwige jeugd terug krijgt. Vroeger waren Idun en de moeder van Manthor vriendinnen. Ook Idun hield veel van mensen maar de moeder van Manthor heeft haar niet verraden bij Odin. Misschien helpt dit, maar anders moet Jolan een list verzinnen. Loki zal echter alles doen om Jolan te dwarsbomen. En hij heeft een leger van reuzen. Daarom krijgt Jolan ook een leger, de tot leven gebrachte poppen die de geesten bevatten van gesneuvelde krijgers die net niet voldoende hebben gedaan om Asgard te bereiken. De poppen krijgen nu een tweede kans. Er is een tweede toegang tot Asgard. Deze wordt beschermd door een stroom lava. Om deze ingang te kunnen gebruiken heeft Jolan het schild van Thor nodig. Zo strijden vader en zoon ieder op hun eigen terrein een gevecht tegen een vijand die in de meerderheid is. Ieder voor hen eigen nobel doel.

Yves Sente blijkt een waardige opvolger van Jean Van Hamme zijn. In deel 32, 'De slag van Asgard' (La bataille d'Asgard), worden de verhaallijnen gedeeld door Thorgal en Jolan. Met spanning en een rijke fantasie voert Sente je als lezer een ongekende wereld binnen. De nieuwe impuls die hij de serie heeft gegeven is absoluut een verrijking. De jonge Aniël speelt nu al op de achtergrond een belangrijke rol, deze zal waarschijnlijk alleen maar gaan toenemen. De reeks Thorgal maakt een prima doorstart.

33 De zwaardboot

Thorgal - De zwaardboot (Le bateau sabre)

Een drakar zoekt zich een weg door het met ijs gevulde water. De leider van deze groep vikingen heet Lars en hij leidt zijn mannen met harde hand. De vikingleider is vooral bezorgd om een kist, waarschijnlijk met een kostbare inhoud. Dan gebeurt het onvermijdelijke. De drakar slaat lek tegen het harde ijs. Zo snel mogelijk roeien de mannen richting land, een kleine inham in. Hier loopt de drakar definitief op de klippen en begint te zinken met de kostbare inhoud aan boord. De mannen springen in het water en zwemmen aan land. Maar niet iedereen komt op het droge. Vanuit de diepte wordt een van de mannen aangevallen. Het water kleurt rood van het bloed. Ver daar vandaan neemt Manthor afscheid van zijn moeder die weer, dankzij het werk van Jolan, kan terugkeren naar Asgard. Nadat de herboren godin vertrokken is, richt Jolan het woord tot zijn mentor. Hij heeft gedaan wat Manthor hem gevraagd heeft. Zijn schuld is ingelost. Manthor redde Thorgal, Jolan redde de moeder van Manthor. Daarmee is de belofte ingelost en vraagt hij Manthor om hem, en zijn vrienden, het uitzonderlijke bestaan te wijzen. In een kamer toont Manthor hen de krachten van de rode magie. De volkeren van het noorden staan zware tijden te wachten. Hun plunderingen, hun slavenhandel en hun oologszuchtige goden hebben de woede gewekt van hun vroegere slachtoffers. Een handelsschip zoekt zijn weg uit de strip Thorgal De legers van de warme landen hebben zich onder het vaandel van hun keizer Magnus geschaard. Met de hulp van hun enige god zijn ze bezig de vikingen te overwinnen. Dat deze legers maar één god hebben wekt verbazing bij de toehoorders. Maar Jolan en Arlac zien het gevaar van de kracht die hierin ligt. De volken in het noorden lopen groot gevaar. Manthor verzekert hen dat zij dankzij hun krachten, moed en toewijding aan Jolan, grootse daden zullen verrichten. Zij zullen de bezetter verjagen en het geloof van de mensen uit het noorden redden. Want Asgard kan alleen behouden blijven als het geloof van de mensen in het noorden behouden blijft. Ondertussen is Thorgal op weg om zijn zoon Aniël te vinden. Op zijn reis heeft hij de grote en sterke Petrov leren kennen. Het tweetal heeft zich verhuurd als beschermers van een handelsschip dat zich een weg naar het noorden zoekt. Al snel blijkt dit geen overbodige luxe. Het schip wordt aangevallen door een groep mannen die het op de lading gemunt hebben. Maar dankzij het snelle handelen van Thorgal komen de aanvallers van een koude kermis thuis. Volgens Petrov brengen de ontvoerders Aniël waarschijnlijk naar Bagh Dadh. Maar eerst komen ze in Novghorev aan. Wanneer ze dit stadje bereiken en de lading lossen, blijkt dat het schip slaven aan boord gaat nemen. Eerst wil Thorgal uit protest het schip verlaten. Maar Petrov houdt hem tegen. Hij herinnert Thorgal er aan dat dit de enige manier is om zijn zoon op het spoor te komen. Wanneer de gevangenen aan boord komen, spreekt een van hen Thorgal aan. Het is Lehla (zie onder meer het album 'De blauwe ziekte'). Thorgal beloofd dat hij er alles aan zal doen om haar vrij te kopen. Die kans lijkt aanstaande wanneer een handelaar te ziek is om zijn waren weg te brengen. Thorgal neemt zijn plaats in. Maar hij weet dan nog niet dat hij regelrecht op Lars de viking aanstuurt. Een confrontatie kan dan bijna niet meer uitblijven.

In 'De zwaardboot' (Le bateau sabre) wordt de aandacht weer wat meer verlegd naar Thorgal. Het verhaal lijkt een beetje een tussenstop in de reeks, een rustmoment bijna. Jolan komt maar een kort gedeelte voor. Het is Thorgal waar het verhaal om draait. Het lijkt alsof dit deel was nodig om nieuwe personages in de verhaallijn te brengen. Gelukkig heeft het verhaal meer dan genoeg te bieden om je als lezer mee te vermaken. De uiteindelijke confrontatie tussen Thorgal en de wrede Lars, de rit over de ijzige vlakte, het veroveren van de kist met de kostbare inhoud zijn maar een paar zaken die voorbij komen. Goed deel in de reeks.

34 Kah-Aniël

Thorgal - Kah-Aniël (Kah-Aniel)

In het ijzige noorden is Thorgal ontsnapt aan het dodelijke plan dat Lars de viking voor hem in gedachten had. Niet alleen heeft hij Lars definitief uitgeschakeld met de hulp van een onverwachte bondgenoot, Thorgal heeft zich ook meester gemaakt van de kist die de vikingen meevoerde. De inhoud blijkt een kleine schat te zijn. Er is meer dan voldoende om de slaven vrij te kopen. Onder hen Lehla en een gesluierde vrouw. En deze vrouw heeft informatie voor Thorgal. Informatie over de volgelingen van de rode magie die zijn zoon Aniël ter dood hebben veroordeeld. De vrouw heet Salouma en de veroordeling waar ze over sprak is een vorm van wedergeboorte om een uitzonderlijke lotsbestemming te vervullen. Terwijl Lehla en Petrov de taken van Thorgal overnemen aan boord van het schip, luistert hij naar het verhaal dat Salouma hem te vertellen heeft. Alles vindt zijn oorsprong in gebeurtenissen die ruim dertig jaar eerder de erfgenaam van de broederschap der rode magiërs dwong om zijn stad Bagh Dadg te verlaten. In de taal van Thorgal betekent Bagh Dadh zoveel als 'De stad van de arend'. Miljoenen mensen zijn iedere dag in de stad te vinden. Handelaren uit verschillende gebieden treffen elkaar daar. Goederen uit Samarkand en het verre oosten worden geruild voor zeldzame houtsoorten uit Afrika of amber uit het noorden. Volgens de legende zijn de rode magiërs in Bagh Dadh verschenen toen de stad gesticht werd. Hun eerste grootmeester was een jonge herder aan wie de koning van de Djihing geesten het grote boek had gegeven. Magie in de woestijn uit de strip Thorgal Alle geheimen die erin stonden, moesten ten goede komen aan de inwoners van de stad die de kalief liet bouwen. De jonge herder omringde zich met leerlingen die hij in een oud fort inwijdde in de rode magie. Ze werden al snel geliefd bij het volk, omdat ze kosteloos de armsten verzorgden en de slaven tegen de soldaten van de kalief beschermden. Geen enkele kalief durfde een grootmeester te trotseren. Eeuwenlang bewaarden de rode magiërs de vrede in Bagh Dadh tot de huidige kalief, de broederschap en de hele stad werden getroffen door het drama dat ook Thorgal raakt. Kalief Ahmed Al Waloud was verliefd op Shirine, zijn eerste echtgenote. Helaas kon zij hem geen erfgenaam schenken. Hierdoor werd het kalifaat kwetsbaar voor zijn vijanden en de grootvizier drong er bij de kalief op aan om een tweede vrouw te nemen. Dit werd de jonge Jabirah, die de kalief al snel een erfgenaam schonk. Shirine luchte haar hart bij Shazade, haar vertrouwelinge. Op advies van de leermeester Abdel El Hal, wende Shirine zich tot de grootmeester van de rode magie. De grootmeester kon haar helpen, maar er was een voorwaarde. Ze zou bevallen van een tweeling. De eerstgeborne moest ze naar de grootmeester brengen. Shirine ging akkoord en alles verliep zoals voorspeld. Maar door verraad van Jabirah en de grootvizier, stierf Shirine en haar tweede kind. Toen Shazade het andere kind naar de grootmeester wilde brengen, werd ze gevangen genomen door soldaten van sultan Ibnaïsja. De grootvizier zorgde ervoor de de rode magiërs de schuld kregen van de dood van Shirine waardoor ze moesten vluchten. Hun leider ging naar het noorden en noemde zichzelf daar Kahaniël van Valnor. Shazade werd als slavin verkracht door de sultan, het kind dat zij kreeg zit nu tegenover Thorgal. Shazade was de moeder van Salouma. De eerstgeborene verdween in het slavenkamp van de sultan. Omdat Aniël de wedergeboorte van Kahaniël inhoudt, brengen zijn volgelingen hem naar Bagh Dadh. Maar hoe belangrijk die wedergeboorte ook is voor de stad, Aniël is ook de zoon van Thorgal. En de volgelingen van de rode magie zijn al een eind op streek om op hun bestemming aan te komen. Bovendien lijkt Thorgal steeds meer verstrikt te raken in de charmes van Salouma, die zo haar eigen agenda lijkt te hebben.

In 'Kah-Aniël' (Kah-Aniel) verlaat Thorgal de ijzige vlakten en komt terecht in de wereld van duizend-en-een-nacht. Thorgal stapt een wereld binnen die hem volkomen vreemd is. Maar het is wel op dit knooppunt van handel waar de geschiedenis van zijn zoon Aniël een aanvang heeft genomen. De setting is interessant en de personages zijn boeiend. De dialogen die Sente meegeeft aan de karakters van zijn verhaal zorgen ervoor dat het verhaal zich langzaamaan ontvouwt. Wederom een prima script! En Rosinski betovert weer met zijn schitterende tekeningen. Hopelijk zal het vervolg niet te lang op zich laten wachten.

35 Scharlaken vuur

Thorgal - Scharlaken vuur (Le feu écarlate)

Thorgal, Petrov, Lehla en Salouma zetten de reis naar Bagh Dadh door na het overlijden van de koopman. Maar de weg is gevaarlijk en overal zijn ogen die zien wat de vreemdelingen doen en waar ze naar toe reizen. Met veel moeite bereikt het viertal Bagh Dadh waar Thorgal zijn belofte aan de koopman gestand kan doen. Van de weduwe van de koopman probeert Thorgal informatie te krijgen over de Rode Magiërs, maar zij doet hen af als een fabeltje. Iets waar Salouma niet intrapt. Maar het is ook hier dat zij haar eigen koers gaat varen. Maar welke is dit? Samen met de weduwe komt ze met een gids aanzetten die hen naar het fort van de Rode Magiërs kan leiden. De man, Hanouar, zou een geheime ingang weten die ze kunnen gebruiken. Samen met Petrov gaat Thorgal op pad. Ze bereiken het fort en Thorgal gaat de geheime ingang binnen. Op deze manier komt hij bij de ruimte waar Aniël wordt ingewijd. Hij is echter te laat om het te verhinderen. Thorgal wordt door de Rode Magiërs gevangen genomen. En Aniël verandert. De stille jongen beschikt nu ineens over redenaarstalent. Niet alleen Thorgal is in de handen van de magiërs gevallen. Ook Petrov is hun gevangene. De magiërs willen dat de beide mannen een eed afleggen en hub trouw zweren. Petrov bezwijkt onder de druk en geeft toe. Maar Thorgal niet. Hij ziet niet de reïncarnatie van Kahaniël, maar Aniël. Zijn zoon. Het kind van hem en Kriss van Valnor. Maar Thorgal is niet de eerste zorg van de magiërs en hun nieuwe protegé. De kalief, zijn vrouw en de vizier worden voor de menigte gesleurd. Deze strijd hebben de Rode Magiërs in hun voordeel beslecht. En nu volgt de afrekening. Het drietal wordt, onder leiding van Aniël, onthoofd. Na deze terechtstelling wordt Thorgal weggevoerd maar slaagt er in om zijn bewaker te verassen en bevrijdt zichzelf. Hoewel de kansen niet gunstig zijn weigert Thorgal te vertrekken zonder zijn zoon. Petrov, overvallen door schaamte omdat hij wel toe gaf aan de druk, besluit Thorgal te helpen. En bijna wonderbaarlijk verschijnt op dat moment ook Salouma. Wat is haar rol? De moeilijkheden stapelen zich ondertussen op. Voor de poorten van de stad is een groot leger samengetrokken, een leger onder aanvoering van Magnus. En dan zijn er nog de toespelingen op de Kazar. Wat of wie is dat? Zal Thorgal is staat zijn om onder deze omstandigheden te slagen?

Het album 'Scharlaken vuur' (Le feu écarlate) betekent niet alleen de voortzetting van de avonturen van Thorgal maar ook het debuut van Xavier Dorison (Parijs, 8 oktober 1972) als de scenario schrijver van de reeks. In 2014 werd al bekend dat hij het stokje van Yves Sente. Zijn eerste werk maakt een goede indruk. Het verhaal kent veel wendingen zonder dat het verwarrend is. Het is een bloederig episode geworden. Zoals te lezen is zal het vervolg gaan aansluiten bij de sub-reeksen Kris van Valnor en Wolvin. Zeer benieuwd of het Dorison zal lukken om deze verhaallijnen te laten samensmelten zonder dat de lezer de sub-reeksen kent. Afwachten.