Succubus introHet scenario is van de hand van Thomas Mosdi. Deze schrijver (geboren in Lille) verweeft fantasy elementen met historische uitgangspunten, zoals uit deze serie zal blijken. Het verhaal kan worden geplaatst binnen de zogenoemde catholic fantasy. Verhalen over schimmige organisaties binnen de katholieke kerk en grote geheimen die door het Vaticaan al eeuwenlang verborgen worden gehouden. Mosdi is een veelzijdig schrijver, zo heeft hij onder meer de serie 'De erfgenamen van de zon' geschreven.

De tekeningen in Succubus zijn van de hand van Laurent Paturaud. Deze Fransman heeft eerder met Mosdi gewerkt en wel aan de reeks 'De passanten van het maanlicht'. Paturand werd geboren in 1969 in Chartres. Dat hij uitstekend kan tekenen laat hij meer dan zien in dit album. Omdat het verhaal sensuele elementen bevat, zou het album gemakkelijk ranzig en goedkoop kunnen over kunnen komen. Maar daar is zeker geen sprake van. Een mooie sfeervolle tekenstijl houdt het daar verre van.

1 Camilla

Succubus - Camilla

In het Parijs van 1794 blikt Camilla terug naar een ver verleden. Ze denkt terug aan het levensverhaal van Mehousekhe. Een verhaal vergelijkbaar met het hare. Een verhaal zoals er duizenden zijn. Mehousekhe was een jonge priesteres van Isis, pas ingewijd in de mysteries van het geloof. De dochters van Lilith slaan toe door Paturaud Mehousekhe was optimistisch en gelukkig. Totdat zijn in de handen viel van hogepriester Ahmose. Ook denkt zij aan het lot dat twee van haar medestrijdsters hebben ondergaan. Olympe de Gouges en Manon Roland. Twee vrouwen waarop de orde zoveel hoop had gesteld. Beide zijn gearresteerd, beide zijn door onthoofding geëxecuteerd. Het huis waarin Camilla wacht op de terugkeer van de bewoner, is het huis van Maximilien de Robespierre, de Franse advocaat die leiding geeft aan de Franse revolutie. Zijn bijnaam luidt L'Incorruptible, de onomkoopbare (of de onkreukbare). Wanneer Robespierre eindelijk bij zijn woning arriveert, wordt hij vanuit de schaduw nauwlettend in de gaten gehouden. Een man, die ervoor zorgt zelf niet gezien te worden, observeert hoe Robespierre zijn woning betreedt. In de kamer treft hij Camilla. Hoewel hij al vaker met haar geslapen heeft en van haar nuttige informatie ontvangt, weet de leider van de revolutie niet hoe haar naam luidt. Noch waar zij vandaan komt.
De man die buiten het huis van Robespierre stond te wachten is vertrokken. Hij noemt zichzelf broeder Manakel wanneer hij zijn bestemming bereikt. Naar zijn orde, de Broeders van Adam. Op deze bijeenkomst van acht mannen vertelt Manakel dat Robespierre onder invloed staat van genootschap waartegen zij vechten. En dus wordt besloten om uit te zoeken wat de Dochters van Lilith aan het beramen zijn. De strijd tussen de beide groepen neemt dan ook hevigere vormen aan. Camilla wordt ontvoerd door de Broeders van Adam die haar de locatie van overste van de orde willen ontfrutselen. Maar de Dochters van Lilith slaan bloedig terug en spelen diverse krachten binnen de revolutie tegen elkaar uit. En terwijl Robbespierre steeds meer alleen komt te staan en op zijn ondergang afstevent, proberen de Dochters een belangrijk lid van het Broederschap levend in handen te krijgen. Maar de emotie krijgt de overhand en de man wordt door de vrouwen gedood. Omdat ook Robbespierre aan zijn eigen bewind ten prooi is gevallen, zoeken de Dochters van Lilith naar een nieuwe pion die zij op het bord kunnen schuiven. Zijn naam: Napoleon Bonaparte.

Het eerste deel van de serie 'Succubus' is zeer zeker een bijzonder verhaal. Tegen de achtergrond van de Franse revolutie wordt een strijd uitgevochten tussen mannen en vrouwen. De mannen (de Broeders van Adam) en de vrouwen (de Dochters van Lilith) bestrijden elkaar te vuur en te zwaard. De Dochters van Lilith worden door de mannen gezien als duivels en in hun ogen zijn zij bezig met een samenzwering. De vrouwen daarentegen zien hun strijd als één voor de vrijheid. Er is in het begin van het verhaal een korte referentie naar het oude Egypte, waar een priesteres van de godin Isis ten prooi valt aan een mannelijke priester.

De Isis cultus speelt een grote rol bij de aanhangsters van Lilith. Deze naam komt uit het Hebreeuws. Lilith was een vrouwelijke stormdemon, die in verband gebracht werd met de wind en waarvan werd gedacht dat ze drager was van ziekte en dood. Ook in Zuid-Mesopotamië werd Lilith als een heilige behandeld. Lilith was hogepriesteres en werd door de godin uitgezonden "om mannen van de straat te halen". Deze namen deel aan tempelrituelen, later werd dit aangeduid met de term rituele prostitutie. In bepaalde religieuze geschriften wordt Lilith aangeduid als het symbool van zinnelijke begeerte en seksuele verleiding, en werd zij een godin van het kwaad.

2 Roxelane

Succubus - Roxelane

Galicië, bij de Russische grens. Alexandra Lissowska jent haar broer. Ze vindt hem zwak, want ze is in alles beter dan hij is. Ze versloeg hem bij het lopen, bij het zwemmen en ze is sterker in krachtspelletjes dan haar broer. De inwijding uit de strip Succubus, tekening van De Vincentiis Maar Alexandra is ook onrustig, want ze heeft een somber voorgevoel. Ze voelt dat er gevaar nadert. Haar vader denkt dat ze overdrijft maar de voorgevoelens van de jonge vrouw zullen bewaarheid worden. Door het donkere woud naderen gewapende mannen te paard. Rovers, moordenaars en verkrachters. Het weerloze dorpje heeft geen enkele kans. Alexandra ziet hoe haar vader, die zijn dochter wil verdedigen, voor haar ogen onthoofd wordt. De moordenaar vergrijpt zich daarna aan de jonge vrouw. Alexandra wordt weggevoerd naar Caffa in de Krim. Samen met een donker meisje, een Nubische koningsdochter, wordt ze door een slavenhandelaar getoond aan Ibrahim Pacha, grootvizier van de meester van de zeven werelden.
En hoewel Alexandra hem tracht te weerstaan koopt Pacha beide vrouwen voor zijn opdrachtgever, de sultan. Het tweetal wordt weggevoerd, maar nadat ze vertrokken zijn doet er zich een vreemd voorval voor. Een vrouw beloont de slavenhandelaar voor zijn diensten. Wie is deze vrouw en waarom is ze zo ingenomen met de koop van de slavinnen? Dit alles ontgaat Alexandra en haar lotgenote, Setkem. Ze worden naar de tent van Pacha gebracht waar Setkem haar lichaam aanbiedt, maar het Alexandra op wie de keuze van Pacha valt. De reis vanuit de Krim brengt hen naar Venetië. Wanneer een van de gasten van het feest dat ze moeten bijwonen zich aan Alexandra wil vergrijpen, komt Setkem tussenbeide. Niet dat dit nodig was, want Pacha had de situatie onder controle. Maar in Venetië blijkt dat er aanhangers zijn van de Broeders van Adam.
Ambassadeur Bragadino is een van hen. En hij wil de Dochters van Lilith een slag toebrengen. Hiertoe moet hij naar de sultan want de Dochters van Lilith hebben het op hem voorzien. Dit alles lijkt zich buiten het gezichtsveld van Alexandra en Setkem af te spelen. Op een vreemde manier beginnen de twee vrouwen elkaars rivalen te worden. Beiden willen de sultan inpalmen. Is het mogelijk dat een van hen behoort tot de Dochters van Lilith? Maar wie van hen beiden is het? En wat zal de sultan geloven van het verhaal van de ambassadeur? Dan is er ook nog Pacha die een boezemvriend is van de sultan.

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk kwam dan toch het tweede deel van de serie Succubus. Ditmaal met de titel 'Roxelane'. De verhaallijn van het dit tweede deel biedt meer houvast dan in het eerste album. Hoewel het even duurt, worden de contouren van het echte verhaal langzaam maar zeker onthult. Voor de illustraties is ditmaal een andere tekenaar verantwoordelijk. Dit is Adriano de Vincentiis. Hij werd in 1971 in Teramo, Italië geboren. Net afgestudeerd aan de school van de kunst, maakt hij zijn eerste comic die ook vertaald werd in VS, Spanje, Frankrijk en België. In 1995 verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij werkte in de filmindustrie als ontwerper van storyboards, achtergronden, kostuums en andere animaties. In 1997 verhuisde hij naar Hong Kong waar hij werkte voor een productiemaatschappij. In 2004 verliet hij de filmindustrie en keerde terug naar de strips. Zo maakte hij onder meer Salon de l'érotisme en Sophia.

3 Eanna

Succubus - Eanna

De stad Ur wordt geregeerd door koning Abban. Zijn vrouw, koningin Eanna, is een bijzondere vrouw. Naast dat zij een liefhebbende echtgenote is, traint zij zich ook in het hanteren van de wapens. Eanna uit de strip Succubus, tekening van Acciarino Het onderricht krijgt ze van de wapenmeester Dumuzi. In het Sumerië van drieduizend jaar geleden is echter een verandering op komst. Het reptielenleger onder aanvoering van Mesilim valt de stad aan. Keer op keer zoeken de aanvallers naar een zwakke plek, een mogelijkheid om de stad in te nemen. Maar tevergeefs. Ur blijft onoverwinnelijk. Ur heeft niets te vrezen, behalve verraad. Een vijand van binnenuit. En deze vijand doodt de soldaten bij een van de toegangspoorten en opent deze voor de aanvallers. In het paleis weet koning Abban hier nog niet van. Hij heeft besloten zich bij zijn troepen te voegen wanneer de vijand, samen met de verraders, de koning en zijn gezelschap in de val laten lopen. Het is de verrader, de adder aan de borst, die koning Abban de laatste dodelijke slag toedient.
Een van de mannen van de koning, Iblul, overleeft echter de slachting. Nadat hij weer bij kennis kwam haastte hij zich naar de vertrekken van koningin Eanna. Om haar het nieuws te brengen van de dood van haar man. Om te vertellen dat het een valstrik was geweest die al lang moest zijn voorbereidt. Haar adviseur raad Eanna aan om te vluchten, hoewel zij Abban nog eenmaal wil zien. Iets wat Iblul haar vanwege de verwondingen van de koning afraadt. Zij volgt de raad op maar wil niet alleen vluchten. Voorbereiding worden getroffen om getrouwen mee te nemen. maar het aarzelen heeft te lang geduurd.
Op een groot plein lopen zij in de handen van de mannen van Mesilim. En bij hen is ook de verrader die de aanvallers heeft geholpen. De moordenaar van koning Abban. Het is de wapenmeester Dumuzi. Na haar gevangenneming wordt Eanna voor Mesilim gebracht. De wrede veroveraar heeft een aanbod voor Eanna. Als zij er in toestemt om hem te huwen zal de verdere onderwerping van de stad gemakkelijker gaan. Maar daar wil Eanna niet van horen. Integendeel, wanneer zij even de kans heeft valt zij Mesilim aan. Dit laait de wreedheid van Mesilim alleen maar verder op. Vastgebonden laat hij een slang in de rechterborst van Eanna bijten. Het gif zal langzaam werken en vreselijke pijnen veroorzaken. Maar zelfs dat is niet genoeg. Hij wil dat Eanna verkracht wordt door een aantal mannen en dat ze, wanneer ze klaar met haar zijn, de vrouw in de woestijn achterlaten.Maar eenmaal alleen in het zand gebeurt er iets wonderbaarlijks. Iets waar Lilith, de eerste onder alle vrouwen, een rol in speelt.

Ook in dit derde deel uit de Succubus reeks ligt de focus op een vrouw die de geschiedenis verandert. Ditmaal is Eanna de hoofdpersoon in de vertelling die zich in het oude Sumerië afspeelt. Mosdi heeft er een indringend, boeiend en gevoelig verhaal van gemaakt. Eanna die door de indringer Mesilim en de verrader Dumuzi van de troon wordt gestoten en tot een pijnlijke dood wordt veroordeeld, weerstaat haar aanvallers. Ze keert terug om recht te halen. Ook toont Mosi het begin van de priesteressen van Lilith. Voor dit derde deel is weer een andere tekenaar aangetrokken. Ditmaal is het Gianluca Acciarino. Hij werd in Torre del Greco, in de provincie Napels, geboren op 17 juni 1975 geboren. Als kind had hij al een passie voor strips. Tot zijn favorieten behoorden Mickey Mouse en Tex Willer. Ook vond hij het leuk om de tekeningen te kopiëren. Kort studeerde hij politicologie en boekhouden/financiële administratie. Maar het bijwonen van een cursus over comics in Napels veranderde de richting die zijn leven is gaan nemen. In Italië werkte hij vanaf 2003 met schrijver Claudio Chiaverotti aan de strip Brendon. Recent is hij ook de strip Tex Willer gaan maken samen met Mauro Boselli.

4 Messalina

Succubus - Messalina

Rome, 48 n.Chr. In de late uurtjes is er nog volop activiteit in Subure, een louche achterbuurt van de Romeinse hoofdstad. Prostituees vermaken hun klanten. Zo ook Lycisca. Haar klant is tevreden met wat zij doet, toch stopt ze. Want ze hoort gegil uit een aangrenzende kamer. In de ruimte van Sylvia klinkt het geluid van geweld. Onbevreesd betreedt Lycisca de kamer waar een klant Sylvia aan het mishandelen is. Zodra de klant dreigend op haar afloopt roept Lycisca direct Rufina, de bordeelhoudster. Vergezeld van de uitsmijter komt de vrouw de kamer binnen en de klant bindt al in. Scheldend verlaat hij het bordeel. Dit zou het einde moeten zijn, maar dat is niet zo. Lycisca geeft instructies aan twee mannen die in een steeg staan. Direct gaan ze achter de bruut aan. Niet veel later slaan ze hem tegen de grond. Uit het donker komt ook Lycisca. Ze knielt boven het gezicht van de hulpeloze man en ledigt haar blaas. Dan geeft ze instructies om de man af te maken en zijn lijk in de Tiber te gooien. Lycisca is niet een doorsnee prostituee, zoveel is duidelijk. Wanneer ze bij het eerste licht het bordeel verlaat wordt ze opgewacht door een vrouw. Ze vertelt Lycisca dat de achtenswaardige moeder haar onmiddellijk wil spreken. Ze vertelt de twee mannen die haar vergezellen dat ze naar het paleis moeten terugkeren, zij zelf komt later. Ze loopt met de andere vrouw door een ontwakend Rome tot ze bij een tempel komen. Hier gaan de vrouwen naar binnen en dalen af naar een beneden gelegen ruimte. Een grijze vrouw wacht op hen. Ze begroet de prostituee echter met een andere naam: Messalina. Op heel jonge leeftijd huwde de vrouw die zich deze nacht heeft doen gelden met de oudere keizer Claudius. Messalina werd in het bed van Claudius gebracht door de Dochters van Lilith in haar strijd tegen de mysterieuze Broederschap van de Wolven. Maar de Dochters van Lilith beginnen hun invloed op Messalina te verliezen. Ze heeft een onverzadigbare seksuele honger en een grote hang naar macht en luxe. De achtenswaardige moeder vertelt Messalina dat ze zich moeten ontdoen van Valerius Asiaticus. Hij zou de grootmeester zijn van het Broederschap van de Wolven. De achtenswaardige moeder drukt Messalina op het hart dat haast geboden is, maar de keizerin lijkt verveelt met het verhaal. Ze zal erover nadenken zegt ze en draait zich om en verlaat de tempel. Bij het paleis aangekomen neemt ze haar blonde pruik af en haar donkere haar golft langs haar gezicht. Eenmaal in haar vertrekken sommeert ze Gaius Silius om te komen en Tiberius mee te brengen. Aan hen brengt ze haar wens over dat Valerius Asiaticus moet verdwijnen. En dat is een kolfje naar de hand van Gaius. Niet veel later praat hij in op de oude keizer, om Claudius te doen geloven dat Valerius Asiaticus de macht wil grijpen. Het plan slaagt wonderwel. Maar hiermee is het zeker niet gedaan met het bedrog, de listen, de roddels of de bandeloosheid. Messalina is een koers ingeslagen die haar een plek zal bezorgen in de geschiedenis.

In dit vierde deel uit de serie wordt het verhaal over Valeria Messalina centraal gesteld. In grote lijnen volgen de makers haar levensverhaal zoals dit via de overlevering tot het heden is gekomen. Ze stond bekend om haar zedeloosheid en er was blijkbaar een gerucht dat Messalina ook werkelijk een kamertje had in een bordeel waar ze onder de schuilnaam Lycisca seks had met zoveel mannen als zij aankon. Ook het huwelijk met Gaius Silius is historisch. Mosdi heeft de elementen over de Dochters van Lilith en het Broederschap van de Wolven verwerkt om aan het verhaal toch een eigen draai te geven, zeker voor wat betreft motivatie van de hoofdpersonages. Het tekenwerk is weer prima verzorgd. Het is ditmaal van de hand van Marco Dominici, met inkleuring door Marta Martinez.