Sienna intro


Bij Saga Uitgaven verscheen in 2009 een nieuwe serie genaamd Sienna. De koele, meedogenloze Sienna is overdag financieel consulente, maar 's nachts voert zij missies uit voor de CIA.
Deze nieuwe serie wordt geschreven door Stephen Desberg en Filmore, het tekenwerk is van Chetville en de inkleuring wordt verzorgd door Tom Boa.

Stephan Desberg is geboren op 10 september 1954 in Brussel. Vanaf 1976 schrijft hij een aantal korte verhalen voor het weekblad Kuifje. Hij ging in de leer bij Maurice Tillieux, de bedenker van onder meer Guus Slim. In 1978 gaat Desberg zich bezighouden met het schrijven van verhalen voor de serie 'Baard en Kale' die in het weekblad Robbedoes verschijnt. Verder werkte hij onder meer aan de serie 'Kasper'. In 1996 begint zijn samenwerking met Bernard Vrancken. Samen maken ze de reeks 'Zwart bloed'. Vanaf 1999 produceert het tweetal de avonturen van Larry Max. Maar hij is op meer fronten actief. Zo is hij ook de schrijver van onder meer Empire USA en de serie 'IR$'.

Philippe Desberg is de broer van Stephen Desberg. Hij gebruikt het pseudoniem Filmore. Philippe Desberg begint met economische studies in België en behaalt een MBA in Frankrijk. Hij lanceert dan in een internationale carrière in de bankwereld en in de industrie. Later gaat hij werken als consultant. Dit stelt hem in staat om zijn jongensdroom te realiseren en dat is het schrijven van scenario's. Hij schrijft humoristische verhalen zoals 'Les golfeurs'. Met zijn broer Stephan schrijft hij het scenario voor 'Sienna'.

Het idee voor Sienna kwam van Philip Desberg. Hij wilde een verhaal vertellen met een vrouwelijk personage in de hoofdrol. Nadat hij hier met Stephan over had gesproken, sprak het idee zijn broer aan en samen gingen ze aan het schrijven. Hoewel Stephan Desberg gewend is om alleen aan een script te werken, heeft hij in een intervieuw aangegeven dat de samenwerking met zijn broer Philip hem goed is bevallen. Voor het tekenwerk van 'Sienna' wenden de broers zich tot Chetville.

Chetville werd geboren in Algerije in 1960 en woont in Saone-et-Loire. Na zijn studies publiceert hij meerdere verhalen in tijdschriften zoals Kuifje. Hij werkte vele jaren in de textielbranche en draagt de logo's en ontwerpen aan van vele lijnen van kleding. Maar ook op het stripfront blijft hij actief. Naast 'Sienna' zijn ook delen van de serie 'Sam Lawry' van zijn hand.

Sienna 1

Sienna deel 1

In La Paz (Bolivia) maakt Sienna Mandeville zich in haar hotelkamer op om zich te wijden aan haar geheime, tweede beroep. Beroepskiller voor de CIA. De vrouw die overdag een financieel consulente is van het bedrijf Brain Capital is bij gelegenheid tevens een genadeloze killer. Ook nu is het doelwit duidelijk en begeeft zij zich door het duistere La Paz. Gabrielle Chevalier uit Sienna door Chetville Efficiënt als altijd liquideert zij het doelwit en zijn bescherming. Na het voltooien van haar missie en na het afronden van haar werk voor Brain Capital vliegt zij terug naar de Verenigde Staten. Op het vliegveld ontmoet zij haar contact van de CIA. Dan begeeft zij zich terug naar huis, naar haar echtgenoot. Ze is blij want ze is vroeger thuis dan voorzien.

In een restaurant viert Gabrielle Chevalier, advocate van beroep, de vrijspraak van een cliënt met haar medewerkers. In het restaurant valt haar oog op een man die ze kent en altijd al aantrekkelijk heeft gevonden. Hij is de echtgenoot van een vrouw die ze kent van haar studietijd aan de universiteit in Yale. De man: Charles Mandeville. En ditmaal gaat zij op zijn avances in. Nadat de twee met elkaar naar bed zijn geweest in de echtelijke woning van Mandeville, kleedt Gabrielle zich aan om naar huis te gaan. Hierbij valt het haar op dat haar tas ergens anders staat dan waar zij deze heeft achtergelaten. En daar is een reden voor. Door haar vroege thuiskomst is Sienna op de hoogte van de indiscretie van haar echtgenoot. Maar in plaats van hem hiermee te confronteren, wacht ze Gabrielle op in haar woning. Nadat de twee slaags zijn geraakt verlaat Sienna de woning.

Terwijl zij onderweg is naar huis krijgt ze een oproep op de gebruikelijke manier. Het is een boodschap van de CIA. Er moet wederom een doelwit worden uitgeschakeld. Het doel bevindt zich in het Heritage hotel. Ook deze opdracht wordt door haar met succes uitgevoerd.
Sienna Mandeville door Chetville.jpg Eenmaal terug in haar huis valt het Sienna moeilijk om haar relatie weer op te pakken, met de wetenschap die ze heeft over het gedrag van haar man. Er ontstaat een afstand tussen beide echtlieden. Maar dan komt er een hele slechte mededeling. Roberto Solis, de "Dean" van Yale is dood. Hij is in zijn kamer teruggevonden. Als doodsoorzaak is vastgesteld dat hij aan een hartaanval is overleden. Zowel Sienna als Gabrielle hebben veel te danken aan Roberto Solis. Beide bezoeken dan ook de begrafenis die op een ontluisterende wijze verstoord door de leden van de skulls en bones. Maar er gebeurt nog iets tijdens de rouwdienst. Sienna ziet dat Charles een papiertje krijgt toegeschoven van een mooie blondine. Jaloezie speelt op.
Maar is alles wel wat het op het eerste oog lijkt te zijn? Al gauw ontstaan er bij zowel Sienna als Gabrielle, om uiteenlopende redenen, twijfels over de werkelijke doodsoorzaak van Roberto Solis. Welk spel wordt er op de achtergrond gespeeld en waarom moest de Dean worden gedood? Beide vrouwen proberen op hun eigen manier het mysterie te ontrafelen.

De serie Sienna begint langzaam, maar naarmate het verhaal vordert krijgt het steeds meer vaart en swung. Het is zeker goed geschreven door de broers Desberg. In navolging van een serie als Insiders is de hoofdpersoon in de reeks een vrouw. En een vrouw die zeker haar mannetje staat, maar ook kwetsbaar is. De problemen in haar privé-leven lijkt zij veel minder in de hand te hebben dan haar zakelijke leven. Ook Gabrielle is zeer menselijk neergezet. Een beetje een wildebras, maar wel sociaal betrokken. Beide vrouwen komen zeer levensecht over in het verhaal. Dit een beetje in tegenstelling tot bijvoorbeeld Charles Mandeville, die toch enigszins oppervlakkig blijft. Maar wat niet is, kan nog komen.
Het tekenwerk van Chetville is dik in orde. Mooi spel met de schaduwen ligt in zijn werk besloten. Ook de gelaatstrekken van de personages worden door hem uitstekend weergegeven. Op pagina 40 van het album tref je hiervan een schitterend voorbeeld aan. Al met al een geslaagd debuut. Hopelijk krijgt het album snel een vervolg.

Sienna 2

Sienna deel 2

Wanneer Sienna navraag doet bij haar contact van de CIA blijkt dat iedereen zeer tevreden is geweest met de afloop van haar laatste opdracht in La Paz. Maar de jonge vrouw weet dat dit voor haar de op een na laatste opdracht is geweest. Maar wanneer haar CIA contact, Michael, haar niet de opdracht heeft gegeven om een doelwit in het Heritage hotel uit te schakelen, wie is daar dan verantwoordelijk voor? Iemand heeft ontdekt dat Sienna in opdracht van de CIA mensen doodt en diegene weet ook hoe zij haar orders ontvangt. Een akelig gevoel bekruipt haar wanneer zij na gaat denken over de identiteit van de man die zij met een injectiespuit gedood heeft. Gabrielle rekent af met een aanvaller uit de strip Sienna tekening van Chetville Het zal toch niet Roberto Solis zijn geweest? Ook Gabrielle Chevalier is er inmiddels achter dat Sienna in het hotel geweest is. Maar zij wordt aangevallen door een lid van de Skulls and Bones van Yale. Alleen de tussenkomst van Sienna in het Heritage hotel redt haar leven. Beide vrouwen zijn vastbesloten om de waarheid naar de dood van Solis te achterhalen. En er is een spoor. Door Solis zijn grote sommen geld overgemaakt, waaronder naar een bank in Mexico City. De Mexbank. Omdat Sienna daar een financieringsproject heeft acht zij de kans groot dat zij ongemerkt in Mexico onderzoek kan doen. In het gezelschap van Gabrielle reist zij naar het zuiden. Maar de problemen waar Sienna zich in bevindt zijn groter dan zijzelf vermoedt. Haar man Charles Mandeville is een rokkenjager. Ook Gabrielle behoort tot zijn veroveringen.
Maar er is nog een andere vrouw, Laurie Mullens, de secretaresse van eerwaarde Knight. Deze geestelijke is verbonden aan het ultra-rechtse deel van de Amerikaanse samenleving. Nadat Sienna haar man was gevolgd, heeft Laurie getracht om haar te doden. Een poging die mislukte maar die van de kant van Sienna een reactie opriep. Laurie is in het ziekenhuis terecht gekomen maar vertelt aan Charles en Knight de identiteit van haar aanvaller. Het was Sienna. Eenmaal aangekomen in Mexico City krijgen de twee vrouwen dan ook direct een man achter zich aan. Maar het is voor Sienna een koud kunstje om hem kwijt te raken. Ze komen er achter wie de tegenrekering in Mexico op zijn naam heeft. De man heet Salvador Gallardo. Een oude bekende van Roberto Solis en van Gabrielle. Zij leerde de man kennen via Solis en heeft in het verleden een kortstondige verhouding met hem gehad. Sienna volgt het spoor van het geld en komt er achter dat het geld gebruikt is voor een bouwproject. Het is een grote toren die een business school moet gaan bevatten. Terwijl de Cia agente de financiële kant volgt, heeft Gabrielle een ander spoor. Salvador Gallardo heeft een zus die in Mexico City woont en zij zoekt haar op. Maar het spoor lijkt hier dood te lopen. Salvador Gallardo heeft banden met een terroristische groep. Deze anarchisten zijn er van overtuigd dat hij hun idealen heeft verkwanseld. Een mooi stukje werk van de mensen uit de omgeving van de eerwaarde Knight. De anarchisten willen Gallordo vermoorden en Gabrielle is naar hem op zoek. Sienna beseft het gevaar dat op de loer ligt. Maar er is nog veel meer gevaar onderweg waarvan zij zich nog niet bewust is. Het dreigt een levensgevaarlijke onderneming te worden voor de twee vrouwen.

In 2011 verscheen het 2de deel van de serie Sienna. De beide albums dragen geen eigen titel en worden simpelweg deel 1 en deel 2 genoemd. In dit vervolg volgt de lezer de ontwikkelingen rond de CIA agente. Ontwikkelingen die zich niet alleen beperken tot haar "werk"gebied, maar ook haar privé-leven treffen. Net als in het eerste deel trekt het verhaal met grote snelheid aan je voorbij. Er zijn continue nieuwe wendingen en ontwikkelingen. Anders dan in vergelijkbare actie series is de hoofdpersoon ditmaal een vrouw die zeker haar mannetje staat, wat ook gezegd kan worden voor haar (in eerste instantie) opgedrongen metgezel Gabrielle. Doordat het verhaal direct verder gaat en er ook nu veel verwikkelingen zijn, is het raadzaam om het eerste deel te herlezen voordat je aan het tweede deel begint. Althans, ik moest dat zeker even doen om alle personages weer op mijn netvlies te krijgen. Wanneer je houdt van actieseries is Sienna zeker geen slechte keuze.

Sienna 3 Irak, broederschap en terrorisme

Sienna - Irak, broederschap en terrorisme (Iraq, fraternité et terrorisme)

Gabrielle Chevalier doet altijd haar best als advocaat, maar niet iedereen luistert naar haar advies. Nadat ze zojuist een lastige cliënt te woord heeft gestaan, wacht er een nieuwe klant. De man, die Chris Norton heet, komt niet voor zichzelf maar voor zijn broer Alvin. Eigenlijk is Gabrielle niet geïnteresseerd in de zaak en wil de man doorverwijzen naar een andere advocaat. Maar Chris Norton heeft een aparte troef, een briefje van de beschermheer van Gabrielle. Of ze Raymond het plezier wil doen om de zaak op zich te nemen. En dus luistert ze naar het verhaal van de man. Gabrielle in de problemen uit de strip Sienna De broer van Chris is beroepssoldaat met een lage rang. Volgens Chris is zijn broer een goede kerel en nu wordt hij er onterecht van beschuldigd dat hij in Irak gevangenen heeft gemarteld. Zijn broer bevindt zich in een gevangenis in Amerika en zal berecht worden onder het burgerlijk recht. Daarom loopt hij het risico dat hij tot 20 jaar gevangenisstraf wordt veroordeeld. Wanneer Gabrielle en Chris in de gevangenis Alvin opzoeken wil deze, vreemd genoeg, eerst niets weten van een advocaat, tot Gabrielle hem uitlegt welke straf er mogelijk boven zijn hoofd hangt. En dus vertelt de soldaat wat er is gebeurt. Tijdens een patrouille werden gevangenen gemaakt. Eenmaal in de gevangenis moest Alvin alle informatie uit de gevangenen zien te krijgen.
Op dat moment waren er ook journalisten in de gevangenis. Het was tijdens de periode van het Abou Ghraïb schandaal. De journalist, Bruno Fleming, maakte bij terugkeer een rapportage. En de foto die door fotografe Lidy Palmer werd gemaakt zorgde ervoor dat Alvin beschuldigd werd. Gabrielle gaat nu op zoek naar het tweetal, maar die lijken van de aardbodem verdwenen te zijn. Aan de andere kant van de wereld voert Sienna een opdracht uit voor haar "andere" werkgever, de CIA. Ze is in Pakistan, dicht bij de grens met Afghanistan. Haar doelwit is een man die blind is en in een rolstoel zit en luistert naar de naam Zaïd Abdel Rashad. Door haar kijker ziet ze de wapens en de drugs. De opium zal uiteindelijk zijn weg naar Amerika vinden. Maar Sienna krijgt niet de tijd om haar opdracht uit te voeren want Zaïd bemerkt dat er anderen in de buurt zijn. En Sienna heeft pech, want ze valt in handen van de vijand. Ervaren als ze is weet ze dat haar weinig goeds te wachten zal staan. Maar toch heeft het lot voor haar een verrassing in petto. Zaïd Abdel Rashad is niet van plan om ook maar een haar op haar hoofd te krenken. Integendeel, ze moet een pion vormen in een dodelijk spel dat de man speelt. Hij wil wraak op degene die hem hebben gefolterd. En Sienna zal zijn boodschapper zijn. Zij zal overbrengen dat hij nog leeft en zijn folteraars zullen weten dat ze over hun schouder moeten kijken. Beide vrouwen beseffen op dat moment nog niet dat het lot er voor zal zorgen dat de paden van Sienna en Gabrielle elkaar weer zullen kruisen.

Met 'Irak, broederschap en terrorisme' (Iraq, fraternité et terrorisme) wordt een nieuw tweeluik geopend in de Sienna reeks. Het scenario is ditmaal volledig van de hand van Philippe Emmanuel Filmore. En ook zonder de invloed van zijn broer is er een prima actieverhaal ontstaan. Het geheel leest prettig weg waarbij je als lezer afwisselend Gabrielle volgt en dan weer Sienna. Het tweetal is in een behoorlijk wespennest terechtgekomen. Het vierde deel uit de serie zal moeten laten zien hoe het geheel afloopt,maar dit heeft de belofte in zich van een spannend slot.

Sienna 4 Irak, broederschap en terrorisme

Sienna Deel 4 - Irak, broederschap en terrorisme

Gabrielle was door Chris Norton ingehuurd om zijn broer Alvin te verdedigen. Hij werd ervan beschuldigd als militair geweld te hebben gebruikt op een gevangene terwijl hij in Afghanistan diende. Hoewel het in het begin goed klikte tussen Gabrielle en Chris, bekoeld de relatie al snel wanneer Gabrielle er achter komt dat hij getrouwd is, nadat ze seks hebben gehad. Maar het is niet alleen dat. Het lijkt er steeds meer de schijn van te krijgen dat de uitslag van het vonnis al van tevoren vast staat. Zeker wanneer de machtige Santine zich er mee gaat bemoeien. En die uitslag lijkt vrijspraak te zijn. De advocate vertrouwd het niet en stelt een onderzoek in. Nu is ze niet de enige. Sienna was ook in Afghanistan, maar dan op missie voor de CIA. Gabrielle redt het leven van Zaid uit de comic Sienna tekening van Chetville Ze moet een doelwit, een terrorist die Zaïd Abdel Rashad heet, doden. In die opzet slaagt ze niet. Ze wordt zelfs gevangen genomen maar het is Zaïd die haar vrijlaat. Hij stuurt haar terug met een boodschap. De mannen die hem gemarteld hebben zullen niet lang meer leven. Door toeval kent Sienna ook Chris Norton en laat wat achtergrond uitzoeken. Ondertussen begint ze aan een onderzoek om uit te vinden wie de vier mannen waren die Zaïd gemarteld hebben. Zou een van hen Santine kunnen zijn? Samen met Gabrielle komt ze terecht bij de fotografe wiens foto het proces van Alvin veroorzaakt heeft.
De collega journalist van Lidy Palmer is dan al vermoord en ze blijkt over bewijs te beschikken dat er daadwerkelijk gemarteld is. Jammer genoeg gaat dit bewijs verloren maar Sienna en Gabrielle begrijpen dat ze terug moeten naar de bron om er achter te komen wat er nu werkelijk gebeurd is. Daarom gaan ze terug naar Afghanistan en slagen er in om in contact te komen met Zaïd. In april 2003 viel Bagdad. George Satine was daar met zijn groep en zij hadden hun oog laten vallen op de kunstschatten van Irak. Wanneer ze eenmaal binnen zijn en naar de magazijnen gaan waar de meeste kunstvoorwerpen staan, blijkt de ruimte te zijn leeggehaald. Op de server van het museum staan nog wel de bewakingsbeelden. En daarop is te zien hoe de Irakezen de kunstschatten in kisten wegvoeren. Een man geeft er leiding aan. En die man was Zaïd. Uiteindelijk vonden ze Zaïd en werd hij gemarteld om te vertellen waar de kunstschatten gebleven waren die de Amerikanen hadden willen stelen. Wanneer Zaïd merkt dat Sienna een zendertje draagt gaat hij direct tot actie over. Hij gijzelt Gabrielle en vertelt Sienna dat hij een ruil wil. Santine voor Gabrielle. Om zijn eis kracht bij te zetten werpt hij Sienna een enveloppe toe. De inhoud zal voor Santine reden zijn om in actie te komen, zo verzekert Zaïd haar. En Sienna heeft zeker de mogelijkheid om de boodschap over te brengen en doet dit dan ook. En Santine gaat inderdaad tot actie over. Eerst laat hij Sienna vast zetten. Maar haar CIA baas, Michael Harris, haalt zijn agente uit de cel. Hij vertelt haar dat Santine al enige tijd onder verdenking staat vanwege zijn diefstal. Maar de moordenaar en dief is niet van plan om werkeloos toe te zien. Zijn handlangers vermoorden Michael en dwingen Sienna om mee te gaan. Terug naar Afghanistan. Voor de confrontatie met Zaïd. Het leven van Sienna en Gabrielle hangt aan een zijden draad.

In dit vierde deel uit de Sienna reeks vind de eindafrekening plaats met de moordenaars. Filmore is verantwoordelijk voor het scenario. Hij laat een wereld zien vol hardheid, misdaden en gewetenloosheid. Op het eerste gezicht lijkt Saïd een terrorist zonder duidelijke reden. Om er gaandeweg achter te komen dat hij eigenlijk de creatie is van de gewetenloze Satine en zijn kornuiten door hun misdaden. Maar ook aan de handen van Saïd kleeft onschuldig bloed. Goed en kwaad, het onderscheid is moeizaam te maken en wellicht was dat ook wat Filmore naar voren wilde brengen. In onze 24-uurs samenleving vol informatie zit ook veel misinformatie en blijft er toch nog veel verzwegen. Het verhaal is snel, vol actie en harde scenes. Hoewel het einde enigszins "Hollywood" oogt (Sienna vermoord Santine niet maar Gabrielle brengt hem voor de rechter) komt Filmore er door het hele verhaal wel mee weg. Benieuwd hoe lang het duurt voordat beide dames weer terugkeren.