Sherman introHet verhaal uit de reeks Sherman speelt zich primair af in het Amerika van 1950. Hoofdpersoon is de rijke zakenman Jay Sherman. De serie is ontstaan uit de samenwerking tussen Stephen Desberg en Griffo (Werner Goelen). Beide hebben al eerder samengewerkt en wel aan de serie Empire USA. En net zoals bij deze serie het geval was is ook nu al bekend dat deze reeks uit een van tevoren vastgesteld aantal delen zal bestaan. De serie Sherman wordt uitgebracht in 6 delen.

Stephen Desberg is de schrijver van de serie. Hij is geboren op 10 september 1954 in Brussel. Vanaf 1976 schrijft hij een aantal korte verhalen voor het weekblad Kuifje. Hij ging in de leer bij Maurice Tillieux, de bedenker van onder meer Guus Slim. In 1978 gaat Desberg zich bezighouden met het schrijven van verhalen voor de serie 'Baard en Kale' die in het weekblad Robbedoes verschijnt. Verder werkte hij onder meer aan de serie 'Kasper'. In 1996 begint zijn samenwerking met Bernard Vrancken. Samen maken ze de reeks 'Zwart bloed'. Vanaf 1999 produceert het tweetal de avonturen van Larry Max. De avonturen van Larry verschijnen in de serie 'IR$'. Daarnaast schreef Desberg het scenario voor de serie Sienna.

Werner Goelen (Griffo) is de tekenaar van de reeks Sherman. Hij werd geboren op 21 mei 1949 in Wilrijk (België). Hij volgde eerst een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 1971 trad hij toe tot de groep Ercola en begon te publiceren. Ook maakte hij illustraties en karikaturen voor tijdschriften, waaronder Humo. In 1984 biedt Griffo zijn diensten aan bij de redactie van Robbedoes. Hij tekent in de loop der jaren diverse strips, waaronder Mister Black en Beatifica Blues.

1 De belofte. New York

Sherman - De belofte New York

New York in de jaren 50. Een man kijkt met een lach naar een groot bord. Hierop is het gezicht afgebeeld van Robert Sherman, kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten. De glimlach is begrijpelijk. Het is de lach van een trotse vader. In zijn openingswoord aan de verzamelde democraten bedankt de presidentskandidaat zijn vader Jay Sherman. Niet alleen is hij een geweldige vader die Robert gemaakt heeft tot wat hij is, zijn vader is ook een voorbeeld voor velen zo vindt de politicus. Jay Sherman en Mike McEverett in hun jonge jaren uit de strip Sherman, tekening van Griffo Jay Sherman is de vleesgeworden Amerikaanse droom. Als zoon van een zwerver is Jay Sherman opgeklommen tot een rijk man. Wanneer Jay na de toespraak van zijn zoon het gebouw verlaat, wordt hij aan alle kanten gefeliciteerd met zijn zoon. Maar de avond die zo mooi een aanvang had genomen eindigt op een bijzonder donkere manier. Schoten weerklinken. Geschrokken rent Jay Sherman naar zijn zoon die getroffen op de grond ligt. De aanwezige politieagenten schieten de dader dood. Nadat Robert Sherman in alle spoed naar het ziekenhuis is gebracht wacht Jay in zijn woning op nieuws. Dan gaat de telefoon. Maar het is niet het ziekenhuis met nieuws. Een stem heeft een dreigende boodschap voor Jay. De stem verteld dat Jay alles zal kwijtraken. Zijn zoon, zijn fortuin en tenslotte ook zijn dochter. Volgens de beller heeft op aarde alles zijn prijs en Sherman moet betalen voor wat hij heeft gedaan. Terwijl het telefoongesprek plaats vindt, heeft er ergens anders in de stad een grote ontploffing plaats. Het tweede gedeelte van de bedreiging wordt ook uitgevoerd. Terwijl de brandweer bezig is om de laatste brandhaarden te blussen staat Jay Sherman te kijken en zijn gedachten gaan naar het gesprek dat eerder plaats had. Maar hij wordt in zijn gedachten gestoord door een oude bekende. Een vriend. Het is Mike McEverett het hoofd van de FBI. Zijn organisatie is belast met het onderzoek. Het hoofd van de federale dienst vertelt dat er gezocht wordt naar de dochter van Jay. Maar waar Jeannie is weet nog niemand. Voor zijn veiligheid krijgt Jay een FBI agent toegewezen, de aantrekkelijke en zeer capabele Eva Cruz. Natuurlijk gaat alle aandacht nu uit naar het verleden van Jay Sherman. Want het moet wel iets zijn uit zijn geschiedenis wat de aanleiding is voor al het geweld. Ook Eva Cruz wil die details weten. En Jay vertelt haar over zijn vader en het lot dat de man trof. Over zijn moeilijke jeugd en zijn kennismaking met Mike McEverett. Maar hoe Jay Sherman ook peinst er is niets dat hem te binnenschiet wat de aanleiding kan zijn tot dit geweld.

Met het album 'De belofte. New York' (La promesse. New York) wordt deze nieuwe serie van de hand van Stephen Desberg geopend. In dit eerste deel wordt de hoofdpersoon Jay Sherman vakkundig neergezet. Al lezend krijg je een overzicht van zijn leven door de flashbacks, terwijl het verhaal zelf ook verder gaat. Het hoofdpersonage is niet zins om werkeloos te gaan zitten afwachten en samen met de mooie FBI agente volgt hij zijn eigen spoor. Desberg slaagt er in om de sfeer van de jaren 50 in het verhaal te leggen. Daarnaast is het hem wel toevertrouwd om de nodige spanning in het verhaal te leggen en de lezer te verrassen met de manier waarop hij je langs het verhaal voert. Ook het tekenwerk van Griffo kan weer zeer bekoren. Mooi gedetailleerd tekent hij het verhaal voor je ogen. Zoals van beide mannen verwacht mag worden een zeer goed verhaal, mooi weergegeven en met de nodige spanning en actie. Als dit eerste deel een voorbode is voor de hele reeks volgen er nog 5 prima delen.

2 De opkomst. Wall Street

Sherman - De opkomst Wall Street

Jay Sherman denkt terug aan zijn zoon Robert. De man die voorbestemd leek om president van de Verenigde Staten te worden. Een ambitie die in bloed gesmoord is. Voor zijn geestesoog ziet hij de jonge Robert die er alles aan doet om zijn vader nooit teleur te stellen Hoewel de jongen lang niet altijd aan de torenhoge verwachtingen van zijn vader kan voldoen. Ook zijn dochter Jeannie is in zijn gedachten. Jay Sherman met zijn dochter Jeannie uit de strip Sherman, tekening van Griffo Zij leek altijd sterker dan haar broer. En ook zij is in gevaar, maar niemand weet waar zij is. Jay Sherman heeft vijanden gemaakt. Zoveel is duidelijk. Een van die vijanden heet David Sterling. Nadat Jay getrouwd was met Donna, de dochter van de bankier Greg Wallace, kreeg hij een positie binnen de bank. Een onbetekende positie aangezien zijn schoonvader nu niet direct weg was van zijn schoonzoon. Op die bank werkte ook David Sterling. Wanneer Jay via zijn vrouw probeert om een hogere positie te verwerven, ten koste van Sterling, is de vijandschap geboren. En Sterling behoort tot de vaste groep van de bank. Allen voormalig studenten van Yale. En niet, zoals Jay, van de achterbuurten van New York. Het verleden van Jay is Sterling maar al te goed bekend. Hij maakt er een gewoonte van om dossiers aan te leggen. Zo ook van Jay Sherman. Als hij zich niet terugtrekt krijgt zijn schoonvader het dossier te zien. Het leidt tot een handgemeen en beide mannen moeten voor Wallace verschijnen. En omdat zijn schoonvader een hekel heeft aan Jay krijgt Sterling de positie. En wat nog erger is Jay komt onder hem te werken. Er gaat geen moment voorbij, geen kans blijft onbenut om Jay te kleineren. Het was duidelijk de bedoeling was dat hij zo onkundig zou worden gemaakt dat Jay ontslagen zou worden. Deze overtuiging vertelt Jay Sherman aan Eva Cruz, de agente die hem moet beschermen. Omdat Sterling ondervraagd wordt, besluit Jay zelf actie te ondernemen. Hij breekt in in de woning van Sterling. Ook nu nog houdt Sterling dossiers bij. En er is er een over Sherman. Maar deze is leeg op een foto na. Hierop staan twee mannen. Een van hen draagt een uniform van de nazi's. Het is duidelijk dat de foto is van voor de oorlog. Maar het zegt Sherman helemaal niets. Omdat verder niets gedaan kan worden verteld Sherman aan Eva verder over zijn verleden. Hij wist dat hij iets moest doen. Niet alleen voor zijn positie bij de bank maar hij wilde ook wraak. Wraak op Sterling. En die nam hij op een onverwachte manier. Hij verleidt de vrouw van Sterling, de mooie Lana. Maar zij is niet de enige die gevoelens ontwikkelt. Ook Jay valt op zijn beurt voor haar. Iets wat hij niet voorzien had. Natuurlijk had hij niet zijn echte naam gebruikt en ook niet verteld dat hij op de bank werkte. Maar tijdens een diner komt de waarheid aan het licht. Het leidt tot een tijdelijke breuk tussen de minnaars. Maar ook Sterling komt achter de waarheid en besluit op zijn beurt om Sherman nog verder en vooral eerder in het verderf te storten. In het verleden had Jay deel uitgemaakt van een criminele bende. En wel die van de Doles. Door een detective was Sterling achter dit feit gekomen. En nu zette hij de bende op het spoor van Sherman. Zeker van zijn zaak dat de Doles de positie van Sherman zouden willen misbruiken. Iets wat dan ook gebeurde. Het web leek zich steeds meer om Jay te sluiten. Zijn enige uitweg leek de zakelijke deal die hij wilde sluiten met de Duitser Karl Jurgen. Een deal die zijn schoonvader niet wil maar die Jay toch doet. Maar ook het gevaar in het heden blijft Sherman bedreigen. Na een telefoontje worden hij en Eva naar een afgelegen bedrijf gelokt. Het gevaar lijkt aan alle kanten te loeren en er is nog geen stap gezet in de richting van de identiteit van de dader.

In het tweede deel van de serie 'De opkomst. Wall Street' (L'ascension. Wall Street) is er veel aandacht voor het verleden van Jay Sherman. Hoewel het nog lang niet duidelijk is hoe hij in staat is geweest om tot de maatschappelijke positie te klimmen die hij nu heeft, toch worden de kijkvensters naar het verleden geopend. Het personage van Sherman krijgt meer substantie. Hoewel hij vaak uit een soort verdediging handelt, is hij ook duidelijk zeer berekend. Slechts voor enkelen heeft hij echte gevoelens. Zijn zoon, zijn dochter, Lana. Dit zijn de mensen die hem bezig houden. Maar hij bevindt zich in een vijandige omgeving. Desberg brengt nog weinig licht in de daders die hem nu bedreigen en over het waarom tast je als lezer echt nog in het duister. Maar dat is niet erg. De achtergrond van Sherman maakt dit tot een zeer prettig verhaal. Zoals de signatuur van Desberg is, leest dit verhaal weer in een rap tempo. Het heen en weer gaan tussen de verschillende tijdsperiodes gebeurt op een zeer goede manier die het verhaal, misschien gek genoeg, vaart geven. Prima opstap naar de volgende delen met weer goed tekenwerk van Griffo.

3 De hartstocht. Lana

Sherman - De hartstocht Lana

Precies op tijd heeft Jay Sherman goed nieuws ontvangen van zijn Duitse vriend Karl Jurgen. Gewapend met een brief in zijn binnenzak stapt Jay het huis binnen van de man die wellicht binnenkort niet meer zijn schoonvader zal zijn. Het wordt een harde confrontatie. Jurgen heeft in de brief bekend gemaakt dat de fabriekstest positief is uitgevallen. Het lukt om op de voorgenomen manier de synthetische rubber te fabriceren. Sherman en Eva Cruz, tekening van Griffo Het geld dat Jay namens de bank van zijn schoonvader heeft geïnvesteerd zal een fortuin op gaan leveren. Maar in eerste instantie blijft Greg Wallace de man die afkerig is van zijn schoonzoon. Hij had naar Wallace moeten luisteren! Daar gaat het om, niet om het geld. Jay legt zijn kaaryen op tafel en het lukt hem om zijn schoonvader te overtuigen. De toekomst is gered voor Jay. De vervolg afspraak met Jurgen is in Londen. Maar er is een tweede, voor Jay zeer belangrijke, reden om in de Britse hoofdstad te zijn. Hier treft hij opnieuw de vrouw die zijn hartstocht aanwakkert. Lana en Jay ontmoeten elkaar in een hotel. Maar hun rendez-vous wordt ruw onderbroken. Een groep mannen die werken voor David Sterling, de man van Lana, nemen de vrouw mee. En zoveel jaren later weet Jay Sherman het zeker. De stem van de man een de telefoon is die van de leider van de groep mannen die de hotelkamer binnendrong. Op het hoofdkantoor van de FBI neemt men de mededeling van Jay zeer serieus. Uit het politiedossier blijkt dat David Sterling in de jaren die Jay nu beschrijft een privé-detective in dienst had. Een man die Alfidi heette. En deze Jerome Alfidi kende ook de gebroeders Dole. Volgens Mike McEverett kan dit geen toeval zijn. Nu er een naam is volgt de foto al snel. Zowel Jay als Eva herkennen de man als hun aanvaller in het pakhuis. Dan brengt Eva het gesprek op Jeannie, de dochter van Jay. Maar Mike weet het antwoord al. Het contact tussen dochter en vader is al jaren verbroken. En nog steeds weet niemand waar Jeannie is, hoewel er een opsporingsbevel voor haar is uitgevaardigd. De gedachten van Jay gaan weer terug naar 1926, want Pat Dole noemde ook de familienaam Jurgen. Maar Karl was zijn vriend. In de jaren die volgde stroomde het geld binnen, het ging Jay voor de wind. Maar waar Lana was wist hij niet. Ze leek verdwenen. En dus begon hij David Sterling te volgen. Zo kwam hij er achter dat Sterling de vrouw van Jay, Donna, het hof maakte. Samen met Mike zette Jay toen een plan in werking waardoor voor altijd kon worden afgerekend met de gebroeders Dole en met David Sterling. Jay zorgde ervoor dat Sterling genoemd werd bij strafbare feiten. En dit betekende zijn val bij de bank. Maar dan vertelt Eva dat zo mogelijk Alfidi gevonden hebben!

In het derde deel, 'De hartstocht. Lana' (La passion. Lana), wordt weer een stukje van het verleden van Jay Sherman kenbaar gemaakt. In de periode uit zijn verleden begint nu echt zijn klim naar de top. Ook wordt duidelijk dat hij bij deze klim de nodige vijanden heeft gemaakt. Maar ook wie zijn echte passie had, namelijk Lana. Nu ontbreekt het hem nog steeds niet aan passie, gezien zijn verhouding met de aantrekkelijke Eva Cruz in het heden. Hoewel een klein stukje van de dreiging voor de hoofdpersoon zichtbaar is gemaakt, blijft toch nog veel duister. Maar ook over het verleden is nog veel te vertellen. Want waarom is het contact met Jeannie verbroken? Ook nu blijf je, met dezelfde dynamiek, heen en weer gaan tussen heden en verleden. Het tekenwerk van Griffo is eveneens zeer aantrekkelijk. Helder neergezet volg je belevenissen waarbij Griffo mooi gebruik maakt van een kleurspel. De warme kleur van het verleden en het koele blauw van het heden. Zeer mooi gedaan.

4 De valstrik. Bayreuth

Sherman - De valstrik Bayreuth

Jay Sherman en zijn gezin zijn in Bayreuth, Duitsland. Zij woonden er de volledige ring van Wagner bij. De macht van de nazi's is inmiddels onmiskenbaar geworden. En hoewel de wereld met argusogen kijkt naar de herbewapening door Hitler verzekert Karl Jurgen zijn vriend Jay Sherman dat het niet tot een oorlog zal komen. Hij houdt de geruchten op afgunst van vooral Engeland. De productie blijft stijgen evenals de winsten die door beide mannen worden gemaakt. Het produceren van synthetische rubber is succesvol en ook ontwikkeling van de synthetische benzine kan nu probleemloos plaats vinden. Maar dit laatste proces blijft geldverslindend. Karl Jurgen en Jay Sherman overleggen, tekening van Griffo Zolang de nazi's echter geld in het project blijven steken is er geen probleem, maar ze willen wel steeds meer zeggenschap binnen de raad van bestuur. Karl hoopt dat de band tussen zijn familie en die van Jay in de toekomst sterker zal worden. Een huwelijk tussen zijn zoon Otto en de dochter van Jay zou de band alleen maar versterken. Maar Jay houdt de boot af. Zijn dochter Jeannie heeft haar oog wel op iemand laten vallen maar het is niet de zoon van Karl die haar bekoort. Het is Ludwig Melchior, de zanger die in de ring de belangrijkste rol vertolkt. Opmerkelijk genoeg heeft zij hem eerder gezien. Ludwig is ook in New York geweest en zong toen in clubs jazz-muziek. Nu heeft Ludwig wel meer geheimen en een van deze geheimen is zeer gevaarlijk. Hij is namelijk Joods en dit terwijl hij zelfs voor Hitler persoonlijk heeft opgetreden. Het heeft hem een grote hoeveelheid moeite en geld gekost om dit geheim onvindbaar te maken. Maar is dit wel zo? Jay Sherman en Karl Jurgen besluiten ondertussen om een groot deel van de financiële transacties via Zwitserland, Nederland en Zuid-Amerika te laten lopen. De kans is namelijk groot dat in Amerika binnenkort een verbod komt op het zaken doen met het rijk van Hitler. Het is een financiële constructie die bij de nazi's niet onopgemerkt blijft. Zij beseffen dat Jay Sherman en via hem de Wallace bank in hun macht moet komen. Een huwelijk tussen Otto en Jeannie is een belangrijk middel. Vooral de nazi Klaus Dimitar beijvert zich hiervoor. In het heden is deze Dimitar weer in het leven van Jay Sherman gekomen. Via Jerome Alfidi is men hem op het spoor gekomen. Maar Dimitar slaat als eerste toe en geeft Jay Sherman 24 uur de tijd om de zaken op orde te brengen. Anders krijgt de hele wereld de waarheid te horen over Jay Sherman.

Het vierde deel draagt de titel 'De valstrik. Bayreuth' (Le piège. Bayreuth). Maar een valstrik voor wie? Langzamerhand komt er licht in het verleden van Jay Sherman en dit is niet echt een verleden om trots op te zijn. Hij sluit zijn ogen voor de wreedheden en het misdadige karakter van het nazi regime. Ondanks alles blijft hij zaken doen, geld verdienen. Ook komt er nu wat meer zicht op de dochter Jeannie. Haar grote liefde verdwijnt door toedoen van dat misdadige regime uit haar leven. Over het uiteindelijke lot van Ludwig liegt Sherman tegen haar. Is de oud-nazi Dimitar echt degene die alles in touw heeft gezet tegen de familie Sherman? Ook nu heeft Desberg een snel en actievol scenario neergelegd waarin aan de ene kant antwoorden komen maar er toch weer nieuwe vragen ontstaan. Een scenario wat door Griffo mooi wordt vormgegeven.

5 De puinhopen. Berlijn

Sherman - De puinhopen Berlijn

Op weg naar het vliegveld waar het toestel wachtte wat Jay Sherman in veiligheid had moeten brengen volgde Dimitar zijn prooi. Samen met Eva lukte het Sherman zich zijn vijand van het lijf te houden. Maar Dimitar had ook iets te vertellen. Het was tijd om af te rekenen. Sherman krijgt vierentwintig uur om alles bij elkaar te brengen, daarna krijgt iedereen de waarheid over Jay Sherman te horen. Dimitar houdt Sherman onder schot, tekening van Griffo Terug op het bureau vragen de FBI mensen zich af wat deze waarheid zou kunnen zijn. Wat houdt Sherman voor hen verborgen? McEverett weet dat Jay zaken deed met de nazi's. Sherman had beslist geen sympathie voor de nazi's maar er stonden enorme bedragen op het spel. Goudstaven, geroofde Joodse bezittingen. Via de Wallace bank was Sherman de grootste geldschieter van Karl Jurgen en AG Karsten. McEverett beseft dat zijn vriend er veel geld aan verdiend heeft en dat hij hoog geplaatste nazi's, zelfs Hitler, ontmoet heeft. Maar hij weigert te geloven dat Sherman collaboreerde. Terwijl in het kantoor dit gesprek plaatsvindt, ontvangt Sherman een briefje. De boodschap is kort, "naar East River Park nu". Wie de afzender van het briefje is laat zich niet moeilijk raden. En dus begeeft Sherman zich op weg. Op weg om Ditimar te ontmoeten.
Zonder Eva of de anderen te vertellen wat hij gaat doen vertrekt Sherman. Op de afgesproken plek wacht de oud nazi op zijn prooi. Sherman weet wat Ditimar wil maar hij heeft ook vragen. Maar wanneer hij over zijn zoon Robert begint ontkent Ditimar dat hij ook maar iets te maken heeft met de dood van de presidentskandidaat. Ook van Jeannie lijkt hij niet te weten waar deze zich bevindt. Wanneer Sherman zijn tegenstander te lijf wil gaan is deze sneller en kijkt Sherman in de loop van het wapen dat in de hand van de oud nazi rust. Het tweetal keert in gedachten terug naar het begin van de oorlog. De nazi's hebben besloten om over te gaan tot het versnellen van de massamoord op de Joden. Om sneller te kunnen werken gebruiken ze het gas Zykon B. En dit gas wordt vervaardigd door een zusterbedrijf van AG Karsten, het bedrijf van Karl. In 1941 bevonden de Shermans zich in Parijs. Amerika was nog niet bij de oorlog betrokken. En terwijl Robert zijn seksuele pleziertjes najaagt heeft zijn zus Jeannie een ontmoeting met een Joodse vrouw. En deze ontmoeting zal grote gevolgen gaan krijgen. Jeannie probeert op alle mogelijke manieren informatie te verkrijgen over het lot van Ludwig. Nadat Amerika bij de oorlog betrokken raakt is het bijna onmogelijk voor Sherman om contact te krijgen met Karl. En dus vertrekt hij naar het neutrale Zwitserland om zo in contact te komen. Jeannie vergezelt hem. Wanneer beide op een illegale manier Duitsland binnen gaan hebben ze allebei doelen voor ogen. Heel verschillende doelen.

Het album 'De puinhopen. Berlijn' (Les ruines. Berlin) is het voorlaatse deel uit deze serie. Langzaam maar zeker wordt duidelijk wat er zich tijdens de oorlogsjaren heeft afgespeeld. En welke rol Jay Sherman hier in heeft gehad. En dit was geen frisse rol. Voor de winst was bijna alles geoorloofd. Hoewel Desberg hem neerzet als een man die in een soort maalstroom werd meegevoerd en die, voor hij het wist, er tot zijn nek in zat, raakt hij hier een ander punt mee aan. Tijdens de opkomst van de nazi's werden zij gesteund door zeer kapitaalkrachtige partijen. En deze kwamen overal vandaan, zeker ook vanuit Amerika en delen van West-Europa. Uit blinde hebzucht steunde ze een man met verwerpelijke ideeën, ten behoeve van de winst. Of Desberg dit effect voor ogen had weet ik niet maar het roept bij mij wel dit beeld op. Een bankier die niet wist, of misschien ook niet wilde weten, wat er precies met het geld en de fabrieken werd gedaan. Wat Desberg in ieder geval wel voor ogen stond was om een meeslepend verhaal te maken wat de lezers kan boeien. En in deze opzet is hij zeker geslaagd. Ook het tekenwerk van Griffo blijft goed en verleent een speciaal karakter aan de reeks. Nu nog de ontknoping.

6 De vergeving. Jeannie

Sherman - De vergeving Jeannie

Jeannie. De dochter van Jay Sherman. Waar is ze? Als ze in New York is zou dat kunnen betekenen dat ze terecht was gekomen in de val die voor haar en Jay is gezet. Haar leven is in groot gevaar. Het telefoontje liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Wanneer Sherman zijn fortuin kwijt zou zijn, zouden zijn vijanden ook zijn dochter doden. Op het bureau van de FBI neemt hij de situatie nogmaals door met Mike. De FBI man vraagt wat eigenlijk de reden is dat er geen contact meer is tussen vader en dochter. Kwam dit doordat Jeannie besefte dat haar vader voor de nazi's werkte? Of was er nog meer gebeurt? Sherman en Jeannie, tekening van Griffo Mike herinnert Jay er aan dat Klaus Dimitar een handlanger heeft. En deze handlanger is nog op vrije voeten. Hij moet de waarheid weten als hij wil trachten de dochter van Jay te redden. Maar Sherman verzekert de politieman dat zijn samenwerking met de nazi's de reden is dat zijn dochter hem niet meer wil zien. De nazi's die haar geliefde naar een concentratiekamp stuurden. De nazi die haar verkrachtte. En met die mensen werkte haar vader samen. Naarmate de oorlog vorderde kreeg de weerzin van Sherman steeds meer de overhand en hij haalde Mike over om zijn contacten aan te wenden. De geldsommen waar Sherman over kon beschikken en die hij in opdracht van Dimitar naar Zuid-Amerika had overgeboekt wilde Sherman overdragen aan de regering. Tijdens de vijandelijkheden had de Amerikaanse regering fondsen nodig en Jay wilde het geld, anoniem, overdragen. Ook ditmaal kwam de FBI man over de brug voor zijn vriend en regelde de overdracht van het geld. Maar van zijn dochter hoorde Sherman niets. Ook niet nadat de oorlogshandelingen waren afgelopen. Wekenlang heeft hij gewacht, gehoopt op een bericht. Dankzij de inspanningen van Robert hoorde hij wat ze aan het doen was. Jeannie was nog in Europa en het verhaal ging dat zij zich had aangemeld bij het Office of Stategic Services (OSS), de voorloper van de CIA. Omdat de verhouding met de Sovjet-Unie al snel verslechterde kon men haar blijkbaar goed gebruiken. Door haar jaren in Europa sprak ze vloeiend Duits en had ze veel kennis van de situatie. Maar omdat ze een valse naam had gebruikt was ze voor Jay en Robert onvindbaar. Omdat hij toch iets wil doen gaat Jay terug naar zijn woning. Eva vergezelt hem. Maar wanneer ze het huis van Sherman betreden blijkt dat er iemand is binnengeweest, of misschien nog wel is. Ze vinden een briefje met nieuwe bedreigingen en tot overmaat van ramp blijkt Dimitar in zijn cel te zijn vergiftigd. Wie is de vijand van Sherman en waar bevindt Jeannie zich?

Het zesde en laatste deel uit de reeks Sherman kreeg de titel 'De vergeving. Jeannie' (Le pardon. Jeannie) mee. Was het alleen nog wachten op de ontknoping na het vijfde deel, het was het wachten waard. Want Desberg heeft voor een verrassend slot gezorgd. De dreiging komt uit een hoek die zeker niet verwacht was. Gedurende de hele mini-reeks was het tekenwerk van Griffo van een constant niveau en heeft zeker bijgedragen aan het leesplezier. Uiteindelijk haalt het verleden van Sherman hem in, maar niet op een manier die je vooraf had kunnen bedenken. Prima serie!

7 De laatste akte van Ludwig. Londen

Sherman - De laatste akte van Ludwig. Londen (Le dernier acte de Ludwig. Londres)

Jeannie Sherman leeft haar leven. Terwijl ze in haar tuin bezig is gaan haar gedachten terug naar het verleden. Naar dertig jaar geleden. Naar de tijd dat Ludwig Melchior vermoord werd. Hij lag alleen in bed toen hij een geluid hoorde. Hij riep de naam van Jeannie omdat hij meende dat zij het was. In zijn werkkamer trof hij een lade van zijn bureau open aan. De inhoud weg. Hier trof Ludwig ook de dood. Het echtpaar Wigs, de buren, werden wakker van geschreeuw. Eerst wilde ze niet tussenbeide komen maar nadat ze drie of vier schoten hoorde hebben ze de politie gebeld en ging de heer Wigs poolshoogte nemen. In het trappenhuis zag hij nog net een vrouw het gebouw verlaten. Hij nam aan dat het Jeannie was die wegvluchtte. Bij de deur van het huis van de Melchiors kwam geen reactie. Toen de agenten aankwamen werd de deur opengebroken. Binnen vonden ze het lichaam van Ludwig, maar van Jeannie geen spoor. Inspecteur Kendall werd belast met de zaak. Voor Jeannie Melchior werd een opsporingsbevel uitgeschreven. Ze was de hoofdverdachte. Kendall ging spitten in het verleden van de Melchiors. De avond van zijn dood had Ludwig Melchior nog opgetreden in Convent Garden waar hij meespeelde in een opera van Wagner. Samen met zijn vrouw nam hij later een taxi naar huis. Hun kinderen waren dat weekend bij vrienden aan het logeren in Suffolk. Nadat ze het nieuws hadden gehoord zijn de kinderen naar Londen teruggekeerd en wachten op de politie. Ludwig en Jeannie hadden elkaar voor het eerst gekust in het huis van Wagner in Bayreuth, voor de oorlog. De nazi's hadden Duitsland in hun greep en de vervolging van de Joden was begonnen. Ludwig was een Jood, iets wat hij lang verborgen had kunnen houden voor de nazi's. Maar uiteindelijk kwam hij toch in Auschwitz terecht. Zijn reputatie als muzikant leverde hem enkele voordelen op. Maar de gruwelijkheden hadden wel hun gevolgen. Van de kinderen, Kundry en Jay, hoort de inspecteur dat Ludwig door de Russen is bevrijdt en hoe Jeannie hem naar het westen haalde. Phillys, een vriendin van de familie, gaat verder. Jeannie werkte in die tijd als europees correspondent voor Time en Ludwig moest weer zijn carrière opbouwen. Eenmaal terug in Bayreuth kwamen ze er achter dat veel nazi's nog op vrije voeten waren. Ze begonnen de nazi's op te sporen en hadden in 1963 hun eerste succes. Heeft dit te maken met de moord? Of is er toch een echtelijke reden? Want er duikt een brief op waaruit zou blijken dat Jeannie een andere man had.

Met 'De laatste akte van Ludwig. Londen' (Le dernier acte de Ludwig. Londres) wordt de reeks van Sherman nieuw leven ingeblazen. Ik noet zeggen, dat ik dit niet verwacht had. Maar ik ben zeker aangenaam verrast. Dit is het eerste deel van een tweeluik. Ditmaal is Jeannie, de dochter van Jay Sherman, het hoofdpersonage. Op een hele interessante manier vertelt Stephen Desberg het verhaal. Hij combineert mooi 1969 met eerdere jaren. Is het Jeannie die Ludwig gedood heeft? En heeft ze een relatie met een andere man? Desberg geeft wel enkele aanwijzingen of Jeannie schuldig is, maar duidelijk is het (gelukkig) zeker nog niet.
Het tekenwerk is ditmaal van Magda. Ze gebruikt alleen haar voornaam bij het album, maar volledig heet ze Magda Seron en werd ze op 28 augustus 1956 in Brussel geboren. Dit is voor het eerst dat ik haar werk zie en ik ben zeer aangenaam getroffen door haar stijl. Ze heeft een klassieke manier van tekenen en geeft de illustraties gevoel mee. Ik weet nog niet zoveel over haar, wel dat ze pas later in haar carrière de stap heeft gezet naar het maken van strips. Ik kijk uit naar het tweede deel!