21 De vermisten van de Zwarte Valk

Roodbaard - De vermisten van de Zwarte Valk (Les disparus du Faucon Noir)

Erik zou Roodbaard ontmoeten op Schildpadeiland. Maar eenmaal aangekomen ontbreekt elk spoor van zijn vader en zijn schip de Zwarte Valk. Met de hulp van de wat opportunistische Concha kan Erik beslag leggen op het schip de Hurricane, dat eigenlijk toebehoort aan de piraat Morgan. Samen met Concha zoekt Erik het Caribische gebied af. Plots is daar de Zwarte Valk, maar zijn vader voert niet het bevel. De Hurricane wordt aangevallen en ingenomen. Erik, Concha en de bemanning worden als gevangenen meegevoerd door de piraten van Samuel Phips. Deze Phips is gouverneur van 'Grote Kaaiman', het eiland van de verdwenen schepen. Maar de schepen verdwijnen omdat Phips alle schepen laat aanvallen die in bereik komen. Bovendien leidt de man aan grootheidswaanzin. Door de verraderlijke Piet Gouda is het schip van Roodbaard ook bij Grote Kaaiman terecht gekomen. Roodbaard had Gouda eerder opgepikt en deze had hem het verhaal verteld van het goud dat zich moest bevinden in een stad bestuurd door de laatste keizer van de Azteken. Roodbaard is met de meeste mannen in de Yucatan van boord gegaan. Driepoot bleef aan boord van de Zwarte Valk en is de gevangene van Phips. Door een list komt Phips er achter waar Roodbaard zich ongeveer moet bevinden, maar hij weet nog niet precies waar Driepoot zijn kapitein weer zou oppikken met het goud. Driepoot en Erik worden voor Phips en diens hulp Rassen gebracht. Het lukt Driepoot om Phips zover te krijgen dat hij de vertrouweling van Roodbaard, samen met Erik en de bemanning van de Zwarte Valk aan boord neemt. Dan brengt hij Phips en Rassen naar de afgesproken plek waar Roodbaard naar toe zou komen. Concha lijkt zich nu helemaal aan de kant van Phips te scharen, maar zij wacht haar kans af om Driepoot en Erik te helpen. Phips legt zijn plan uit aan Eric en Driepoot uit de strip Roodbaard, tekening van Jijé Omdat Driepoot vaak op de brug is om de koers aan te geven lukt het Concha om een boodschap naar hem over te brengen. Hij vraagt haar hen de sleutel van de kruitkamer te bezorgen. Daar komt wel enig denkwerk en improvisatie aan te pas, want Phips draagt die sleutel altijd op zijn lichaam. Maar het lukt Concha om de hand te leggen op de sleutel en deze bij Erik te bezorgen. Deze heeft, dankzij een vijl die driepoot had meegesmokkeld, zijn boeien door kunnen zagen en begeeft zich naar de kruitkamer. Het plan dreigt alsnog te mislukken wanneer Rassen achter het dubbelspel van Concha komt maar omdat Erik zorgt voor veel rook uit de kruitkamer denkt de bemanning van Phips dat het schip de lucht in gaat. Paniek breekt uit en Erik kan zich weer meester maken van het schip. Phips en Rassen blijven in roeiboten op de oceaan achter. De Zwarte Valk zet koers naar de afgesproken plek maar van Roodbaard is geen teken te zien. En dus gaat Erik aan land en vindt daar een aanwijzing dat zijn vader zich in Merida bevindt. Maar Driepoot denkt aan een val. En dus gaan ze niet over zee naar de havenplaats Merida, maar trekken ze over land naar de stad, dwars door de jungle. Ondertussen zijn Rassen en Phips opgepikt door Morgan die op zoek is naar Erik en Concha en wraak wil. Phips weet het verhaal voorlopig zo te draaien dat hij een bondgenoot is van de piraat. Voor de kust van Yucatan blijft Concha aan boord van de Zwarte Valk, samen met een kleine bemanning. Dan zien ze plots het schip van Morgan naderen en beseft de jonge vrouw dat ze niet kunnen ontkomen. Slim stuurt ze vijf matrozen achter Erik en Driepoot aan. Verbazend genoeg lukt het haar om Morgan weer om haar vinger te winden, zeker wanneer ze hem de Zwarte Valk zonder slag of stoot cadeau doet. Voor Phips en Rassen is de rit nu wel ten einde want ze onthult wie het echt zijn. De twee mannen worden overboord gegooid maar bereiken zwemmend de kust. Ondertussen krijgen Erik en Driepoot te maken met de Spanjaarden die het op de indianen hebben voorzien.

Het tekenwerk van het avontuur 'De vermisten van de Zwarte Valk' (Les disparus du Faucon Noir) werd deels verzorgd door Jijé en deels door Gaty. Door het overlijden van Jijé nam Gaty een deel van het tekenwerk voor zijn rekening. Christian Gaty is een pseudoniem voor Christian Catignol. Hij werd geboren op 09 februari 1925. Vanaf 1947 tekende hij verhalen voor het Franse stripblad Vaillant. later verscheen er ook werk van hem in het Franse stripblad Pilote. In de jaren 60 en 70 tekende hij diverse series en vanaf 1982 begon hij te werken aan de reeks Roodbaard.
Het verhaal zelf vormt een schakel in de totale vertelling die de zoektocht naar het goud zal blijken te zijn. Gaandeweg het verhaal worden er weer nieuwe personages geïntroduceerd die ongetwijfeld nog voor wendingen gaan zorgen. Ook het gedraai van het personage Concha voegt wel iets toe aan de verhaallijn, je hebt namelijk nog geen idee tot welk kamp zij nu echt behoort. Vermoedelijk haar eigen kamp. Maar zonder deze inbreng zouden de gebeurtenissen bij Morgan weer te voorspelbaar of saai worden. Goede vondst in het scenario.

22 Zwendel in ebbenhout

Roodbaard - Zwendel in ebbenhout (Trafiquants de bois d'ébène)

De Zwarte Valk koerst op een ochtend in de golf van Guinée voor de kust van Afrika. En dat is maar goed ook want er is aan boord dringend behoefte aan water en vers proviand. Tijdens de overtocht vanuit het Caribische gebied heeft het behoorlijk tegengezeten. Afwisselend tegenwind en totale windstilte. Roodbaard moppert dat het eigenlijk gekkenwerk was om het vertrouwde gebied te verlaten, maar Erik wijst er op dat de kaapvaart voor Frankrijk in dit gebied veel meer oplevert. Hier loopt de route naar Indië die door de Engelse konvooien gevolgd wordt. Maar dat is van later zorg. Eerst vers voedsel en water. Er zijn al een aantal gevallen van scheurbuik aan boord van de Zwarte Valk door gebrek aan vers voedsel. Niet veel later legt het schip aan in een inham, maar wat niemand van de bemanning weet is dat ze vanaf de kust gadegeslagen worden. Samen met een groep matrozen gaat Erik in de sloep naar het vasteland. Hij laat een matroos als wacht achter en verdwijnt met de rest in het oerwoud. Vanaf de Zwarte Valk peinst Baba dat hij beter mee had kunnen gaan. Als kleine jongen werd hij samen met zijn zus uit de regio ontvoerd, dus spreekt hij de taal van de locale stammen. Maar daar is het nu te laat voor. Erik en zijn mannen dringen verder de jungle in maar worden plots aangevallen. Op het moment dat de mannen in het woud worden aangevallen, vliegt er een speer over het strand die de wacht dodelijk treft. Maar in een reflex haalt de matroos nog wel de trekker over, het schot wordt gehoord aan boord van de Zwarte Valk. Natuurlijk beseft Roodbaard meteen wat er aan de hand is. Erik en zijn mannen worden aangevallen. Overleg op de Zwarte Valk uit de strip Roodbaard, tekening van Pellerin Het duurt inderdaad niet lang voordat Erik en zijn mannen zijn overmeesterd. De eerste angst is dat het kannibalen zijn, maar die angst lijkt ongegrond. Wel worden de zeelui als gevangenen meegevoerd door de krijgers van de onbekende stam. Ze worden geleid tot ze voor de leider van de stam staan, een man die Mokoteke wordt genoemd. En er is een blanke man bij de stam, een Portugees met de naam Lourenco Garcilaó. Wat direct opvalt, is dat de handen en voeten van de Portugees geamputeerd zijn. Hij blijkt de enige overlevende te zijn van een andere groep zeelui. Hij vertelt Erik waarom de stam hen als vijanden ziet. In het verleden zijn Engelse slavenhandelaren aan land geweest die vele jongens en meisjes van de stam geroofd hebben. En nu ziet Mokoteke iedere blanke als een vijand. Het leidt geen twijfel dat ze zullen sterven. Maar gelukkig bevindt zich aan boord van de Zwarte Valk altijd nog Baba. Met een laatste restje van het Griekse vuur sluipt hij aan land en doet Mokoteke en de krijgers geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Nu wil Mokoteke wel onderhandelen. Erik, Baba en een van de krijgers van de stam, Ogooué, die tevens neef van Mokoteke is zullen naar het schip terugkeren. Erik moet de geroofde kinderen terug gaan halen. Deze kunnen dan geruild worden tegen de matrozen die in het kamp moeten blijven. Eigenlijk vindt Erik het maar niets maar hij ziet in dat hij geen keuze heeft. Eenmaal terug aan boord van de Zwarte Valk licht hij zijn vader in. Omdat de geroofde kinderen al over plantages verdeeld zullen zijn kunnen ze de kinderen niet met geweld bevrijden. Ze zullen de slaven moeten kopen. Maar waarmee? Er is nog maar weinig goud over. Maar daar heeft Roodbaard wel een oplossing voor. De Spaanse vloot koerst immers via de Canarische eilanden. En die schepen zijn beladen met goud!

Het in 1983 verschenen deel 'Zwendel in ebbenhout' (Trafiquants de bois d'ébène) is niet het vervolg op de verhaallijn die in de vorige albums werd ingezet. Integendeel. Het is een compleet nieuw verhaal. In het voorwoord bij deze uitgave gaat Jean-Michel Charlier hier ook op in. Door het plotselinge overlijden van Jijé moest het vorige deel al worden afgemaakt door Christian Gaty. In een eerder stadium was Charlier al Patrice Pellerin tegengekomen. Omdat de tekenstijl van Pellerin zo sterk afwijkt van die van Jijé, werd besloten om Gaty het eerdere avontuur te laten voltooien. Voor Pellerin schreef Charlier een heel nieuw verhaal. En dat verhaal is 'Zwendel in ebbenhout' geworden. Hierdoor onstonden er twee verhaallijnen in de Roodbaard reeks.
Patrice Pellerin werd geboren in 1955 in Frankrijk. In 1982 nam hij de serie 'Roodbaard' op zich. Ook schreef hij de eerste drie delen van de serie De onthoofde arenden. Later legde hij zich toe op de serie 'De havik'.

23 Het verdoemde goud van Huacapac

Roodbaard - Het verdoemde goud van Huacapac (L'Or maudit des Huacapac)

Op de tocht dwars door de jungle naar Merida is Erik er in geslaagd het vertrouwen te winnen van een groep indianen. In het donker bereiken ze de stad en Erik heeft een list achter de hand om Merida binnen te komen. Ze doen voorkomen alsof ze gevangen indianen met zich meevoeren. De gevangengenomen kapitein Miranda voert het woord en het lukt om de stad binnen te komen. Ook vinden ze de gevangenis waar Roodbaard en zijn mannen gevangen worden gehouden. Maar Miranda is niet van plan om Erik in zijn opzet te laten slagen. Hij heeft ongezien een stuk papier laten vallen toen ze de stad binnengingen. En dit wordt gevonden door de Spaanse soldaten die de wacht houden. Het is duidelijk dat ze voor de gek zijn gehouden en meteen wordt er alarm geslagen. Terwijl Erik en zijn mannen bezig zijn om de gevangenis binnen te dringen, wordt de gouverneur van Merida gealarmeerd. In de tussentijd komt Erik bij de cel waar zijn vader, Baba en de andere mannen worden gevangen gehouden. Natuurlijk wil Roodbaard gelijk de rekening met Piet Gouda vereffenen, maar hij beseft dat deze verraderlijke man een van de weinige is die hem naar de verdwenen stad kan brengen. Ondertussen heeft de schildwacht de gouverneur bereikt en wordt er groot alarm geslagen. Ook Erik en zijn mannen horen de kerkklokken luiden en weten dat ze zijn ontdekt. Vechtend door de straten bereiken ze de poort van de omheining, maar hier hadden de Spanjaarden op gerekend. Don Scarpato uit de strip Roodbaard, tekening van Gaty Een grote hoeveelheid soldaten, tot de tanden gewapend, wachten de vluchtelingen op. Opnieuw moet Erik improviseren. Dankzij de hulp van de indianen, die brandende pijlen in de munitie schieten, ontstaat er een enorme verwarring bij de soldaten. Stormenderhand nemen Erik en zijn mannen de poort en vluchten ze de stad uit. Maar de Spaanse cavalerie zet de achtervolging in. Ditmaal is het Roodbaard die een list verzint. De Spaanse ruiters lopen in de val en de vluchtelingen hebben even uitstel. Maar ze beseffen dat dit niet lang zal duren. En dus vluchten ze dieper de jungle in. De Spaanse officieren moeten hun falen aan de gouverneur en aan de Spaanse geestelijke Don Scarpato gaan melden. Met name deze laatste is woedend over het mislukken van de achtervolging, want ook hij is op de hoogte van het bestaan van de Aztekenstad. En hij is niet van plan dat goud in handen van Roodbaard te laten vallen. De Spaanse troepen mogen de piraten doden, maar de indianen en Piet Gouda wil hij levend in handen krijgen. Ditmaal gaan de Spanjaarden grondiger te werk. Met behulp van spoorzoekers en bloedhonden vinden ze het spoor van de vluchtelingen. En hoewel Erik alleen veilig op de afgesproken plek wil komen waar Concha hen moet oppikken, is Roodbaard natuurlijk niet van plan om het goud zomaar achter te laten. Maar of vader en zoon lang daarover moeten discussiëren is nog maar de vraag. Want hun achtervolgers komen met rasse schreden naderbij.

In 'Het verdoemde goud van Huacapac' (L'Or maudit des Huacapac) wordt de verhaallijn uit 'De vermisten van de Zwarte Valk' voortgezet. De actie is ditmaal volledig gericht op de de handelingen van Erik om Roodbaard te bevrijden en te ontsnappen aan hun achtervolgers. Ook de geestelijke die de geschriften van Velasques vertaalde, Don Scarpato, begint nu nadrukkelijker in het verhaal voor te komen. Wat er ondertussen is geworden van Concha en Morgan blijft nog even in het duister gehuld. Na een moeizame tocht bereiken Roodbaard en zijn mannen de legendarische stad van de Azteken. Maar ze worden op de hielen gezeten door de geestelijke met een troepenmacht. Dit deel uit de verhaallijn is een intermezzo dat noodzakelijk was om Roodbaard, Erik, Driepoot en Babe te herenigen. Het is meeslepend verteld en ondanks dat een groot deel van het verhaal draait om achtervolgingen, verveelt het nergens.

24 De dodenstad

Roodbaard - De dodenstad (La cité de la mort)

Eindelijk bereiken Roodbaard, Erik en hun mannen legendarische geheime stad. Bij hun omzwervingen worden ze geholpen door Macumba indianen die ze uit de handen van de Spanjaarden hebben gered. Deze stad wordt ooit in de jungle van Péten (Yucatan) door de laatste overlevenden van de Azteken gebouwd en er zou een grote schat verborgen zijn. Hun gids naar de schat is de totaal onbetrouwbare Piet Gouda. De legendarische stad lijkt verlaten, een spookstad. Maar dat is slechts schijn. Pijlen met punten van Obsidiaan, afgeschoten door onzichtbare boogschutters treffen de mannen. De wachtposten, die uitgezet waren bovenop de hoogste piramide, zijn op onverklaarbare wijze verdwenen. Het enige wat gevonden wordt is opgedroogd bloed. Roodbaard en Erik weten dan nog niet dat er een ander gevaar dreigt. Een groep Spanjaarden onder leiding van de geestelijke Don Scarpato, aan wie Piet Gouda ook het geheim heeft verraden, zit hen op de hielen en nadert de stad. Maar er zijn nog meer problemen waar ze geen weet van hebben. Het schip van Roodbaard, de Zwarte valk, is veroverd door de vrijbuiter Morgan. De Zwarte Valk moet de expeditie van Roodbaard weer oppikken wanneer ze de schat gevonden hebben. Morgan kreeg het schip in handen dankzij Concha, zijn oude liefje die er eerst met Erik vandoor was gegaan. Nog onwetend van dit alles houden Erik en Baba die nacht de wacht op de grote piramide. De Azteken leider uit de strip Roodbaard, tekening van Gaty Dan horen ze een geluid van binnen uit de ruimte waar mannen liggen te slapen. De mannen blijken vermoord te zijn, hun hart is uit het lichaam gerukt. Maar ze ontdekken ook een geheime doorgang die ze niet geopend krijgen. Gealarmeerd snelt Roodbaard met zijn mannen toe. Het is duidelijk dat de Azteken de mannen gedood hebben. Nadat de doden begraven zijn gaat Roodbaard de zaken anders aanpakken. Zijn mannen hakken een deel van de holle steen uit die Erik gevonden heeft. Met kruit wordt de doorgang vervolgens open geblazen. Een deel van de mannen blijft achter onder leiding van Driepoot. De rest volgt Erik, Piet Gouda, Baba en Roodbaard een nauwe steile trap af. Ze komen in een ondergronds gangenstelsel. Na een val vermeden te hebben, zien ze iets blinken aan het einde van de gang. De mannen zijn niet meer te houden en stormen op hun doel af. In de ruimte ligt een enorme hoeveelheid goud. Maar wanneer ze de ruimte betreden valt een granieten blok naar beneden. De ruimte is nu volledig afgesloten. Als ze geen uitweg vinden zullen de mannen langzaam stikken. Tot overmaat van ramp loopt er water langzaam de ruimte binnen. Terwijl Roodbaard en Erik een uitweg zoeken uit de dodelijke val, merkt Driepoot dat de Spanjaarden de stad beginnen te naderen. Hoe moeten de mannen aan al deze dodelijke tegenstanders ontsnappen?

Met 'De dodenstad' (La cité de la mort) wordt de verhalencyclus afgesloten die was ingezet met het album 'Het eiland van de verdwenen schepen'. Zeker dit laatste deel is bijzonder geslaagd. Het is spannend, boordevol actie en onverwachte wendingen. Christian Gaty heeft de drie laatste delen getekend en heeft dit met verve gedaan. Zijn tekenstijl geeft de spanning die in het verhaal verwerkt zit een extra ondergrond. Hij zou hierna nog aan nieuwe avonturen van Roodbaard en Erik zijn medewerking verlenen. Maar hoe zou het verhaal verder gaan dat werd ingezet met 'Zwendel in ebbehout'? Want eind jaren 80 waren er twee versies van Roodbaard in omloop. Die verhaallijn gaat in het volgende deel verder.

25 Opstand in Jamaica

Roodbaard - Opstand in Jamaïca (Les révoltés de la Jamaïque)

Na een snelle overtocht is de Zwarte Valk terug in het Caribische gebied. Roodbaard en Erik staan voor een bijna onmogelijke opdracht. Ze moeten de onderdanen en de zoon van koning Mokotéké van de Bangas zien op te sporen. Drie jaar eerder werden deze mensen door een Engelse slavenhandelaar meegevoerd naar Jamaïca. Roodbaard en Erik moeten de Bangas zien te bevrijden en terugbrengen naar Afrika. Slagen ze hier niet in dan is het lot van een deel van de bemanning van de Zwarte Valk bezegeld. Voor de kust van Guinee waren ze aan land gegaan op zoek naar water. Hier nam Mokotéké hen gevangen en houdt ze nu in gijzeling. Erik en zijn vader hebben zes maanden de tijd om de Bangas terug te brengen. Op hun reis worden ze vergezeld door een andere zoon van Mokotéké, de onrustzaaier Ogooué. Om aan het geld te komen om de Bangas te kunnen vrijkopen is Roodbaard, tegen de wens van Erik in, teruggevallen op een oude gewoonte. Hij heeft een Spaans galjoen aangevallen dat op de terugreis naar Spanje was met goud aan boord. Inmiddels naderen ze de kusten van Jamaïca. Maar de Zwarte Valk kan niet zomaar de haven van Kingston binnenlopen. De Engelsen hebben hun vloot daar liggen en in Engeland staat nog steeds een prijs op het hoofd van Roodbaard. Een moment van verwarring uit de strip Roodbaard, tekening van Gaty Maar de oude piraat heeft al een plan. Toen hij nog bekend stond als de schrik van deze zeeën slaagde hij er altijd in om de Engelsen, Spanjaarden en Hollanders voor te zijn. Hij ontsnapte altijd aan hun valstrikken omdat hij beschikte over een uitgebreid netwerk van spionnen. Ook in Kingston had hij een aantal mensen omgekocht en een van hen leidt nu een respectabel bestaan. Niemand weet dat hij ooit voor Roodbaard gewerkt heeft. Dus zal deze man niet kunnen weigeren om inlichten te geven aan zijn oude werkgever. Met een kleine snelle boot gaan Roodbaard, Erik, Baba en een aantal anderen in de richting van het eiland. Dit doen ze in de nacht wanneer er geen maan is. Zonder problemen bereiken ze een baai en gaan aan land. Voor het licht wordt moeten ze hun doel bereikt hebben. Wanneer ze een tijdje gelopen hebben zien ze een gloed aan de horizon. Het is duidelijk dat er een grote brand woedt op een van de meer afgelegen plantages. Plots komen er ook Engelse soldaten te paard in vol galop voorbij, blijkbaar onderweg naar de brand. Gelukkig bereiken ze ongezien de herberg die het eigendom is van Longrigg, de oude spion van Roodbaard. De man is natuurlijk verbaasd om Roodbaard te zien, maar beseft dat hij niet kan weigeren om te helpen. Wanneer de Bangas ter sprake komen heeft Longrigg nieuws. Nadat de slaven drie jaar geleden aankwamen werden ze gekocht door een wrede plantage eigenaar. Er broedde al een tijdje iets maar toen de plantage eigenaar zich vergreep aan de zus van Mongo, een van de Bangas en de zoon van Mokotéké, probeerde hij de verkrachter te vermoorden. Eerst slaagde hij niet in zijn opzet maar toen alle Bangas in opstand kwamen was dit het einde voor alle blanken op de plantage. De opstand is inmiddels overgeslagen naar andere plantages en Mongo leidt de opstandelingen. Ze doen aanval na aanval op de plantages. De Engelsen hebben inmiddels extra soldaten laten overkomen om de opstand neer te slaan. De situatie is veel complexer dan Roodbaard en Erik hadden aangenomen.

Het album 'Opstand in Jamaïca' (Les révoltés de la Jamaïque) uit 1987 zit prima in elkaar. Het scenario loopt vlotjes en is zeer onderhoudend. Wel is het nog even wennen aan het nieuwe uiterlijk dat de traditionele hoofdrolspelers hebben in deze uitvoering, maar het went snel. Door Mongo de leiding te geven van een opstand krijgt het verhaal een totaal andere wending. Deze Mongo krijgt zijn adviezen van een andere man die in het verhaal Aesopus wordt genoemd. Deze naam verwijst normaal gesproken naar een Griekse dichter van fabels die leefde van ca. 620 v.Chr.- ca. 560 v.Chr. De naam is niet voor niets gekozen want de adviseur van Mongo houdt er nogal fabelachtige ideeën op na, die niet altijd even realistisch zijn. Hij probeert ook tweedracht te zaaien tussen Erik en Mongo door het zaaien van twijfel. Grappig is dat hij op een zeker moment een boek in zijn handen heeft waarop de naam Machiavel te lezen is. Een grappige verwijzing naar Niccolò Machiavelli (1469-1527). Hij was een stichter van de moderne politieke wetenschappen en een diplomaat, politiek filosoof, toneelschrijver en een ambtenaar van de Florentijnse Republiek. In 1513 schreef hij 'Il Principe' (In het Nederlands vertaald als 'De vorst' maar ook als 'De heerser'), waarin het principe " het doel heiligt de middelen" centraal staat. Met de term machiavellism wordt ook vaak een persoon aangeduid die een sluwe, gewetenloze aanleg heeft. Grappige details in een prima verhaal.

26 Piraten in Indische wateren

Roodbaard - Piraten in Indische wateren (Pirates en mer des Indes)

Omdat de gouden tijden van de Antilliaanse piraterij was afgelopen verlegde de Zwarte Valk haar werkterrein naar andere wateren. Deze strekte zich uit van de Stille Oceaan tot aan de Indische Oceaan. Dankzij de kaperbrief van de Franse koning konden Roodbaard en zijn zoon Erik hun activiteiten in deze zeeën voortzetten. Op een dag komt de Zwarte Valk aan in de golf van Bengalen met een oorlogsbuit. Het is het Engelse koopvaardijschip Exeter. Zodra de schepen in de haven liggen komt er een sloep naar de Zwarte Valk geroeid. Het is een boodschapper van de Franse gouverneur. Volgens de boodschapper wil gouverneur Dupleix de kapitein van het kaperschip spreken. En dus begeeft Erik zich aan wal en meldt zich bij de gouverneur. Sinds een maand verdwijnen schepen van de Franse Indische Compagnie op onverklaarbare wijze. Ze zijn spoorloos. Roodbaard maakt zich gereed, tekening van Gaty Volgens Dupleix zijn het Engelse zeerovers die het voorzien hebben op de bevoorrading. Maar aangezien de gouverneur geen oorlogsschepen ter beschikking heeft, mobiliseert hij de Zwarte Valk om de vaarroute veilig te stellen. Bovendien mogen Erik en zijn mannen alles houden wat ze buitmaken. Erik beseft dat hij weinig keus heeft en geeft zijn woord als officier. Wanneer hij terug is op de Zwarte Valk wordt het nieuws niet echt enthousiast ontvangen maar iedereen beseft dat ze zich bij de omstandigheden moeten neerleggen. Terwijl de Exeter wordt opgelapt en de Zwarte Valk wordt beladen bekijken Erik, Roodbaard en Driepoot de mogelijkheden. Erik beseft dat de Engelsen een plek hebben gevonden waar alle schepen langs moeten. En dat moet wel de vaarengte tegenover Ceylon (het huidige Sri Lanka) zijn. Daar hebben de Engelsen immers ook forten. De zoon van Roodbaard beseft ook dat de Engelsen spionnen moeten hebben in de Franse haven, daarom heeft hij een list bedacht. Om er voor te zorgen dat bijna niemand op de hoogte is van het plan, gaat Erik een paar dagen later bij het krieken van de dag naar de gouverneur. Dupleix heeft zelf ook nieuws. Een paar dagen geleden pikten vissers een halfdode matroos op uit zee. Hij bleek Radji te heten en is de zoon van de maharadja van Radjaputala, een bondgenoot van de Fransen. Tippoo Shahib, de vader van Radji, wordt aangevallen door prins Shamir. De prins krijgt steun van de Engelsen. De maharadja heeft slechts een paar oude kanonnen om zich te verdedigen. Daarom heeft de gouverneur voor Erik een tweede opdracht. Hij moet ook wapens en munitie naar de maharadja brengen. Nu wil Erik de opdracht wel uitvoeren, maar wel op zijn manier. Hij neemt de gouverneur in vertrouwen. Het plan lijkt te werken want de mannen die voor de Engelsen spioneren zien dat de Exeter volgeladen wordt met wapens en munitie. Met een duif wordt deze informatie naar de Engelsen overgebracht. Maar hier had Erik juist opgerekend. Waar hij geen rekening mee heeft gehouden is de opvliegendheid van Radji en de afgezant van de Franse gouverneur. Het wordt nog een hele tour op de opdracht tot een goed einde te brengen.

Het in 1991 verschene album 'Piraten in Indische wateren' (Pirates en mer des Indes) brengt Erik en Roodbaard naar een ander deel van de wereld. De Indische Oceaan is nu hun gebied van operaties. Het is een prettig verhaal geworden om te lezen zonder al teveel verwikkelingen. Het scenario van dit deel werd voltooid door Jean Ollivier. Hij was een Frans stripauteur die in 1925 geboren werd. Hij was een van de medewerkers die vanaf het begin in 1945 meewerkten aan uitgave van Editions Vaillant. Tijdens het gehele bestaan van deze uitgeverij tot 1993 schreef hij scenario's voor vele stripreeksen. Na het overlijden van Charlier schreef hij ook scenario's voor Roodbaard. Jean Ollivier overleed op 30 december 2005.

27 De Groot-Mogol

Roodbaard - De Groot-mogol (La fiancée du Grand Moghol)

Invloed in India is de inzet van de strijd tussen Frankrijk en Engeland. Dit laatste land heeft Sir Robert Clive naar het gebied gestuurd. Hij is er al in geslaagd om de raadsheer te worden van Mogol Ahmad Khan, heerser over Delhi. Maar de ambitieuze Brit heeft een eigen agenda. India moet over tien jaar een Engelse kolonie worden. Sir Robert Clive beseft dat de Franse gouverneur, Dupleix, handige politiek heeft bedreven. De Fransman wordt gesteund door de Radjas van Carnatic, Mysore en Iderabad. Maar Clive heeft de Mogol helemaal onder controle. Bovendien heeft de Engelsman met de Persische keizer Karim Sjah overlegd. De Sjah heeft voorgesteld om samen met Ahmad Khan het zuiden van India binnen te vallen en Dupleix te verslaan. Om het verbond te bezegelen biedt de Sjah aan Ahmad Khan de hand van zijn enige dochter prinses Sabriz. Clive beseft dat het meisje slachtoffer is van een politiek spel maar daar valt, wat hem betreft, niets aan te doen. Alleen het belang van Engeland telt. Op dat moment staat de Zwarte Valk van Roodbaard in Pondicherry op het punt te vertrekken. Maar zover komt het niet want de gouverneur stuurt een boodschapper. Hij ontbiedt Roodbaard en zijn zoon Erik op zijn paleis. Hoewel hij des duivels is, beseft Roodbaard dat hij aan de eis moet voldoen. Samen met zijn zoon gaat hij aan wal. In de werkkamer van Dupleix wordt het tweetal voorgesteld aan Tulaji, de heerser over Mahratte, het rijk tussen Goa en Bombay aan de kust van Malabar. Een deal tussen Roodbaard en Dupleix, tekening van Gaty De Mahratten zijn van oudsher de vijanden van de Groot-mogol van Delhi. Tulaji heeft overal spionnen en zal zo horen wanneer de jonk van Ahmad Khan prinses Sabriz zal komen ophalen. Dupleix wil dat Roodbaard met de Zwarte Valk de jonk onderschept en de prinses gevangen neemt. Nu staat Roodbaard niet direct te popelen, maar de belofte van Dupleix dat de voormalige piraat de goudschatten zelf mag houden, trekt hem over de streep. En zo vaart enkele dagen later de Zwarte Valk voor de kust van Malabar. Ook Tulaji is aan boord en tussen hem en Erik gaat het niet bepaald prettig. Terwijl Roodbaard en Driepoot bezig zijn om een plan te bedenken waarmee de jonk in hun handen kan vallen, maken de twee andere mannen ruzie. Inzet is de lieftalige prinses die beide nog nooit hebben gezien. Het wordt in menig opzicht een gevaarlijk avontuur.

Het avontuur 'De Groot-mogol' (La fiancée du Grand Moghol) uit 1992 is helemaal van de hand van Jean Ollivier, met tekeningen van Gaty. Zijn invloed is merkbaar, er zijn kleine veranderingen in de karakters van de hoofdpersonages uit de reeks. Dit maakt het zeker niet minder interessant, hoewel de dialoog nog niet overal even vlot verloopt. Maar Roodbaard is wat meer naar de menselijke maat neergezet en moet regelmatig tot de orde worden geroepen door zijn zoon. Over Erik gesproken, hij handelt voor het eerst in de reeks als een verliefde puber die alles door de vingers ziet wat prinses Sabriz doet of zegt. En wat een secreet is dat! Manipulatief en onbetrouwbaar. Ollivier en Gaty hebben een prima album afgeleverd.

28 De piraat van de Genadeloos

Roodbaard - De piraat van de Genadeloos (La flibustière du Sans-Pitié)

De Zwarte Valk vaart langs de oostkust van Afrika, ten westen van de Seychellen-archipel. Na hun laatste avontuur met de Groot-Mogol heeft gouverneur Dupleix zich van de meeste rijkdommen meester gemaakt. Iets wat Roodbaard natuurlijk helemaal niet zint. Maar hij ziet voldoende mogelijkheden in Zanzibar en de Comoren. Door het kanaal van Mozambique varen de rijk beladen schepen van de Spanjaarden, de Hollanders en niet te vergeten de Portugezen. In Zanzibar, waar de Portugezen een factorij hebben, komen alle rijke ladingen samen. Er varen dus genoeg schepen in de buurt die een vette buit moeten gaan opleveren. Erik herinnert zijn vader er aan dat hij gouverneur Dupleix heeft beloofd om een brief te bezorgen bij meneer de Madave. De commandant van de Franse factorij in fort Dauphin. Maar Roodbaard vindt dat die brief wel even kan wachten. Fort Dauphin ligt op het meest zuidelijke puntje van Madagaskar. Het is eerst tijd voor de gevechten en de piraterij. En Roodbaard heeft de situatie goed ingeschat. Het eerste slachtoffer is een baghah uit India. Een gevecht wordt het niet want de bemanning vlucht zodra de Zwarte Valk in de buurt komt. Naast stoffen en specerijen bestaat de buit ook uit een aantal kisten met goud. Twee weken lang stroopt de Zwarte Valk de zee af. De buit voor Roodbaard is enorm. In gevecht met Anne Levasseur uit de strip Roodbaard, tekening van Gaty Dan wil hij nog één schip buit maken voordat ze naar fort Dauphin gaan. Een Portugese koopvaarder moet de laatste slag worden. In een vliegende storm achtervolgt de Zwarte Valk de vette buit. Maar dan gebeurt er iets totaal onverwachts. Schijnbaar uit het niets duikt er een ander schip op. Een piratenschip! Zodra het de kans krijgt vuurt het een salvo af op de Zwarte Valk, waardoor de grote mast verspeelt wordt. De piraat heeft nu vrij spel met het Portugese schip. Met een verrekijker slaat Erik de brug van het piratenschip gade. En tot zijn stomme verbazing staat er een jonge vrouw aan het roer! Ook Baba is ervan overtuigd dat het schip, dat de naam de Genadeloos draagt, een vrouwelijke kapitein heeft. Roodbaard gelooft er geen woord van. Volgens hem is de kapitein van het schip een oude bekende, namelijk Olivier Levasseur, bijgenaamd de Buizerd. Maar het zijn zorgen voor later want eerst moet de Zwarte Valk hersteld worden. Op een klein eiland leggen ze aan. Ze krijgen toestemming van het vrouwelijke stamhoofd om de reparaties uit te voeren. Maar er gaat ook een bericht uit naar een andere vrouw die de koningin van de zee wordt genoemd. Driepoot komt hierachter en vermoedt dat er een valstrik wordt opgesteld. Tijd voor tegenmaatregelen. En die blijken niet ten onrechte te zijn genomen. Want Roodbaard en Erik krijgen te maken met een levensgevaarlijke tegenstander, Anne Levasseur.

Het album 'De piraat van de Genadeloos' (La flibustière du Sans-Pitié) dateert uit 1994. In dit verhaal krijgt Roodbaard te maken met een bijzondere tegenstander namelijk Anne Levasseur. Nu is deze vrouwelijke piraat fictief, maar de man die wordt aangeduid als haar vader zeer zeker niet. Olivier Levasseur (geboren circa 1680 te Calais) had echt de bijnaam 'De Buizerd' en was een echte piraat. Zijn naam duikt voor het eerst op in 1716. Hij sloot aan bij de piraten van Benjamin Hornigold. Zoals in het Roodbaard verhaal naar voren komt was hij eerst actief in het Caribische gebied. Toen de grond (of de zee zo je wilt) hem te heet onder de voeten werd en al de nodige piraten waren opgepakt, besloot hij om naar de West-Afrikaanse kust te varen. Levasseur sloot een verbond met twee andere piraten en met drie schepen overvielen ze diverse handelsschepen en bouwden een gestage buit op. Later viel de groep uit elkaar. Vanaf 1721 opereerde Levasseur vanaf Île Sainte-Marie vlak voor de kust van Madagaskar. In die periode kaapte hij een Portugese galei Nossa Senhora do Cabo (De Maagd van de Kaap) vol met goud, robijnen en juwelen. De buit zou nog steeds op het eiland Réunion verborgen liggen. Tussen 1725 en 1730 nestelde hij zich op Réunion, waar hij op 7 juli 1730 zou zijn opgehangen. De graftombe van Levasseur kan men tegenwoordig gaan bezoeken op het "cimétiere marin" in Saint-Paul op la Réunion. Er is ook nog een legende dat er nog een rijke buit van Olivier Levasseur ten zuiden van de eilandengroep de Seychellen begraven moet liggen. (bron: nl.wikipedia.org/wiki/Olivier_Levasseur)

29 Strijd om schildpadeiland

Roodbaard - Strijd om schildpadeiland (A nous la tortue)

Op een ochtend verraste de Zwarte Valk een brik die de vlag van het neutrale Denemarken voerde. Roodbaard was weer terug in het Caribische gebied. Het schip onderschepten ze ter hoogte van Puerto Rico. Het ervaren oog van Roodbaard had namelijk gezien dat het schip op een Spaans werf was gebouwd. Nadat ze de brik geënterd hadden volgde al snel de bevestiging van zijn vermoedens. Geen Deen aan boord, alleen maar Spanjaarden. Erik is met een groep mannen aan boord en hoort van de kapitein dat hij onderweg was naar Cadiz. Hij is een speciale koerier van de onderkoning van Nieuw-Spanje (Mexico). Maar het schip heeft bijna geen lading aan boord en dus vertrouwd Roodbaard de zaak niet. Dan komt Baba uit de hut van de kapitein. Hij heeft een klein houten kistje gevonden. Zodra de Spaanse kapitein ziet dat het kistje gevonden is, steekt hij zichzelf in het hart met een dolk. De inhoud moet dus wel belangrijk zijn. In het kistje vinden ze een brief. Uit de inhoud blijkt dat de Spaanse troepen een massieve gouden schijf, ingelegd met diamanten, hebben gevonden. Een schat die door de indianen Punchao wordt genoemd. De gevonden schat zal vanuit Panama verscheept gaan worden. Natuurlijk is de interesse van Roodbaard gewekt en hij heeft al direct een plan om beslag te leggen op het goud. Maar Erik herinnert zijn vader er aan dat hij de piraterij opgegeven heeft. Bovendien is Erik Lerouge een officier van de Franse koning en geen zeerover. Het veroverde schip wil Erik wel hebben zodat hij het kan herdopen en onder Franse vlag kan varen. Erik Lerouge is te laat uit de strip Roodbaard, tekening van Gaty Zijn woorden lijken zowaar effect te hebben. Roodbaard zweert plechtig, in bijzijn van Driepoot, dat hij niet meet het avontuur op zee zal zoeken. Hij zegt zich terug te gaan trekken op Barbados. De dagen van de piraat Roodbaard zijn voorbij, zo beloofd hij Erik plechtig. Maar Driepoot denkt er zo het zijne van. Zodra het moment daar is en Roodbaard en Erik uit elkaar gaan, gaat Driepoot dan ook een praatje maken met zijn kapitein. En al snel komt hij er achter dat Roodbaard op een plan broedt om het Spaanse goud in handen te krijgen. Ondertussen heeft Erik zijn nieuwe schip Vliegend Hert genoemd. Samen met Baba en een aantal matrozen van zijn vader vaart hij weg van de Zwarte Valk. Aan boord zijn ook twee matrozen die al aan boord waren, de scheepsjongen Joao en matroos Enrique. Erik zet koers naar Saint Domingue om zich bij de Franse vloot te voegen. Maar wanneer ze daar aankomen, treffen ze een groep boekaniers. Gelukkig kent de leider van de groep, een kapitein genaamd de Slemper, Erik goed en staan ze ook op goede voet. Van de Slemper hoort Erik dat de Spanjaarden Schildpadeiland hebben ingenomen. Slechts een handvol boekaniers is ontkomen naar Saint Domingue. De gouverneur van Schilpadeiland is gevangen genomen. De gouverneur van Saint Domingue, De Roffet, ligt ziek in zijn bed, De Fransen hebben geen poging gedaan om Schilpadeiland te heroveren. Daarom neemt Erik zich voor het eiland te heroveren. Maar dit zal niet eenvoudig zijn en hij zal alle hulp nodig hebben die hij kan krijgen.

In 1995 kwam het verhaal 'Strijd om schildpadeiland' (A nous la tortue). Hiermee wordt een nieuw Roodbaard avontuur begonnen dat meerdere delen zal beslaan. Roodbaard is terug in het Caribische gebied, maar er zijn wel wat veranderingen in de personages. Zo breekt Roodbaard zijn woord dat hij aan zijn zoon Erik gegeven had. En Driepoot gaat behoorlijk tekeer tegen zijn kapitein omdat hij het er niet mee eens is. In dit verhaal maakt Frankrijk gebruik van boekaniers om de zeevaart te beveiligen. Nu waren boekaniers ook piraten. Het waren vooral Nederlandse, Franse en Engelse avonturiers, ballingen en ontsnapte Afrikaanse slaven, die rondzwierven in de Caribische Zee. Boekaniers bouwden een eigen leefgemeenschap op, en noemden zichzelf een democratisch geïnspireerde gemeenschap, die leefde volgens haar eigen regels. Er waren ook nog kapers, ook dit waren eigenlijk piraten maar ze waren dan in het bezit van een kaperbrief van een bepaald land. Met deze kaperbrief mochten ze schepen aanvallen van landen waarmee het land in oorlog was. En dan waren er ook nog de vrijbuiters. Deze piraten waren volledig onafhankelijk, en leefden niet volgens een bepaalde code zoals de boekaniers. Vrijbuiters, in het Engels freebooter genoemd, werd in het Frans verbasterd tot filibustier en daarop weer verbasterd tot filibuster. Met dit laatste woord duidt men tegenwoordig een vertragingstechniek bij vergaderingen aan. Vooral in de Amerikaanse politiek is dit een taktiek die nog wel eens wordt toegepast.(bron: nl.wikipedia.org/wiki/Zeeroverij)

30 Goud en roem

Roodbaard - Goud en roem (L'or et la gloire)

In de Caribische Zee is een felle strijd gaande. Het Vliegend Hert van kapitein Erik Lerouge entert de San Iago. Met een verbrijzelde grote mast en een gat in de romp is het Spaanse schip onbestuurbaar geworden. Dankzij de informatie van de gouverneur van Schildpadeiland weet Erik dat het schip 400.000 piaster in goud en zilver vervoerd. Het is de soldij voor de Spaanse garnizoenen in Nieuw Mexico. Zoals altijd gaat Erik voorop in de strijd. Al snel staat hij tegenover de kapitein van de San Iago, de Spaanse edelman Alonzo De leon. Om onnodig bloedvergieten te voorkomen komen beide kapiteins overeen om er een persoonlijk duel van te maken. De mannen zijn aan elkaar gewaagd maar een struikelpartij van Don Alonzo zorgt ervoor dat hij het duel verliest. In de geest van het duel staat Erik toe dat de bemanning van het Spaanse schip ongehinderd van boord kan gaan. Terwijl de voorbereidingen hiervoor getroffen worden gaan Erik en Baba op zoek naar het goud. Ze vinden vier grote kisten vol met goud en zilver. Terwijl ze kisten inspecteren maakt Baba een opmerking over Roodbaard. De gedachten van Erik gaan terug in de tijd. Terug naar het moment dat hij afscheid nam van zijn vader. Ondanks zijn gegeven woord is Roodbaard toch weer vervallen tot de piraterij, iets wat Erik maar moeilijk kan verkroppen. Een uur later is Het Vliegend hert weer onderweg. Don Alonzo De leon uit de strip Roodbaard Ze varen in de buurt van Vera Cruz en weer komt het gesprek op Roodbaard. Hij droomde ervan het konvooi te overvallen dat elk jaar het goud uit Panama naar Puerto Bello brengt. Van de Stille Oceaan naar de Atlantische door vijfentwintig mijl dicht oerwoud. Door een toevallige ontmoeting komt Erik er achter dat zijn vader zijn pannen om het konvooi te overvallen heeft doorgezet. De Zwarte Valk zou in de buurt van Puerto Bello voor anker gaan in de baai van Las Minas. Baba en Erik zijn er van overtuigd dat Roodbaard in de problemen komt. Ze besluiten daarom om naar Las Minas te varen. Na drie dagen varen zijn ze in de baai. En uiteindelijk zien ze ook het schip van Roodbaard. Driepoot is wel aan boord maar de kapitein is het land opgegaan met een groepje matrozen om het terrein te verkennen. Omdat Roodbaard de volgende ochtend nog niet terug is besluit Erik samen met Baba zijn vader te gaan zoeken. Voor de zekerheid geeft Driepoot een Spaans officiersuniform mee aan Erik, je weet tenslotte nooit. In de jungle vinden ze één van de mannen van Roodbaard terug. Hij is dodelijk gewond maar kan nog wel vertellen wat er gebeurt is. Twee Spaanse ruiters werden geholpen door een groep indianen. Ze hebben de groep van Roodbaard verrast. De andere matrozen zijn dood en Roodbaard werd gevangen genomen. Hij werd afgevoerd in de richting van Puerto Bello. Erik besluit zijn vader te gaan redden. Hij spreekt vloeiend Spaans en wanneer hij het uniform aantrekt zal het lijken of Baba zijn bediende is. Maar hoe komen ze in de cel waar Roodbaard gevangen wordt gehouden?

In 1996 verscheen 'Goud en roem' (L'or et la gloire). De titel van het verhaal zit stevig verwerkt in het scenario. Naar mijn smaak iets te verwerkt. De op goud beluste Roodbaard en de met roem genoegennemende Erik. Dit wordt door het hele verhaal heen benadrukt. Het personage van Roodbaard was in de vorige delen al iets veranderd. In de oorspronkelijke opzet van de reeks had hij nooit zijn woord gebroken tegen Erik maar nu is zijn zoon een sta-in-de-weg. Zelfs na de redding blijft hij broeden op het goud. Een ietwat vlak deel.

31 De piratenoorlog

Roodbaard - De piratenoorlog (La guerre des pirates)

Erik Lerouge laat zijn schip Het Vliegend Hert voor anker gaan in de baai van Basse-Terre, op Schilpadeiland. Samen met Baba gaat hij aan wal. Erik is ontboden door de Franse gouverneur en als officier van de koning moet hij hieraan gevolg geven. Onderweg naar de residentie van de gouverneur zien ze dat een van hun matrozen in de problemen is gekomen. Baba schiet de matroos te hulp en al snel heeft hij de situatie onder controle. Tegen zijn vuisten zijn de aanvallers niet opgewassen. Het blijken Engelse vrijbuiters te zijn. Vrijwel direct verschijnt de kapitein van de Engelse vrijbuiters, een man die zichzelf voorstelt als Francis Talbot. Hij eist genoegdoening van Erik en dringt aan op een duel. Nu vindt Erik het allemaal een beetje flauwekul, maar als de Engelsman een duel wil dan kan hij die krijgen. Maar het duel is nog maar net begonnen als er soldaten van het garnizoen verschijnen. Zij maken een einde aan het duel. Talbot maakt duidelijk dat wat hem betreft de zaak nog niet is afgerond. Niet veel later meldt Erik zich bij de gouverneur, mijnheer De Pointis. Erik krijgt een speciale opdracht. Hij moet in het geheim naar Jamaica varen en naar de hoofdstad Kingston gaan. Hier moet hij in kaart brengen hoe sterk de Engelsen zijn op dit eiland. Er wordt beweerd dat er bijna duizend gewapende mannen zijn samengebracht en dit vormt een bedreiging voor andere Franse eilanden. Niet veel later is Erik onderweg naar zijn bestemming. Gelukkig kent Baba de omgeving rond Kingston goed en weet hij een verscholen baai waar ze het schip kunnen verbergen. Het Engelse schip de King volgt Het Vliegend Hert echter. Het is het schip van Francis Talbot. Omdat ze vers water moeten innemen wordt het duel op een klein eiland voortgezet. Het is Erik die als winnaar uit de strijd komt. De licht gewonde Talbot gaat terug naar zijn schip maar is nog niet van plan de zaak te laten rusten. Henry Morgan uit de strip Roodbaard Wanneer ze Jamaica bereiken brengt Baba het schip naar een diepe baai. Vanaf daar is het drie uur lopen door het oerwoud om Kingston te bereiken. Terwijl Erik en Baba door de jungle zwoegen wordt de nieuwe gouverneur van Jamaica binnengehaald. Hij is net benoemd door de Engelse kroon. De nieuwe gouverneur is niemand anders dan Henry Morgan, de beruchte piraat. Jarenlang had Morgan de Caribische Zee en de Golf van Mexico onveilig gemaakt. De inname van Panama was het hoogtepunt. Erik en Baba komen zonder enig probleem Kingston in. Niemand schenkt enige aandacht aan hen. In de verschillende kroegen krijgt de zoon van Roodbaard soldaten aan het praten na het schenken van flink wat rum. Zo komt hij achter de sterkte van het Engelse garnizoen op Jamaica. Maar ze komen ook iets anders aan de weet. De eerste officiële daad van Morgan is het verbieden van elke daad van vrijbuiterij. Degene die zich er toch schuldig aan maken worden opgehangen. De volgende ochtend zijn Erik en Baba terug op hun schip en zetten ze koers naar zee. Op de terugweg naar Schilpadeiland ziet Erik twee schepen die op volle zee met elkaar in gevecht zijn. Direct herkent hij de vlag van een van de schepen, het is de Zwarte Valk van Roodbaard. Wanneer ook de Fransen zich met het gevecht gaan bemoeien is het snel gedaan met de Spanjaarden. Ze geven zich over en Erik geeft hen een vrije aftocht. Aan boord van het schip van zijn vader vertelt Erik over de benoeming van Morgan. Roodbaard wordt witheet wanneer hij dit hoort. Met Morgan heeft hij nog een appeltje te schillen. Daarom sluit hij zich aan bij zijn zoon. Eenmaal terug op Schilpadeiland krijgt Erik opdracht om het garnizoen van de Engelsen aan te vallen. Samen met Roodbaard vaart hij uit om het tegen de Engelse ex-piraat op te gaan nemen.

Het in 1997 verschenen deel 'De piratenoorlog' (La guerre des pirates) is deels gebaseerd op historische bronnen. Sir Henry Morgan (1635-1688) was een bekende Engelse piraat. Hij had de bijnaam de Piratenkoning. Zijn bekendste daad is het plunderen en in brand steken van Panama-Stad. Op 18 januari 1671 wist hij met een konvooi van veertien schepen Panama-Stad binnen te dringen, terwijl de meeste van zijn mannen nog bezig waren om de stad in de as te leggen, was Henry Morgan al vertrokken met het grootste deel van de buit. In het jaar erna werd Morgan op zee door de Engelse marine gearresteerd en meegenomen naar Engeland, waar hij in de cel werd gestopt. De reden was dat Engeland vrede had gesloten met Spanje. Maar dat duurde niet lang en Koning Karel II van Engeland liet hem weer vrij. Hij werd zelfs geridderd en benoemd tot gouverneur van Jamaica vanwege zijn goede verdiensten voor het vaderland. Morgan keerde terug naar zijn woonplaats Port Royal op Jamaica, waar hij op 25 augustus 1688 aan tuberculose overleden zou zijn. (bron: nl.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgan)
Dit gegeven is verwerkt in dit Roodbaard avontuur. Maar echt van de grond komt het verhaal niet. Net als het vorige deel blijft het allemaal wat vlak en zijn er teveel toevalligheden (zoals wanneer Erik midden op zee zijn vader tegenkomt). Hopelijk zullen volgende delen meer beklijven.

32 De schaduw van de duivel

Roodbaard - De schaduw van de duivel (L'ombre du démon)

De avond is al gevallen wanneer drie mannen door de galerijen van de universiteit van Coïmbra in Portugal sluipen. Het drietal, Roodbaard in het gezelschap van Driepoot en Baba, is op weg naar de bibliotheek. Roodbaard heeft de hand gelegd op de sleutels en eenmaal binnen aanschouwt het drietal de formidabele verzameling kostbare boeken. Tussen de talloze werken moet zich één boek bevinden waar Roodbaard geïnteresseerd in is. Het boek is geschreven door een zekere Vega die ooit naar Peru is gereisd. Na enig zoekwerk vinden ze het gezochte boek. Maar ze zijn niet alleen in de bibliotheek. Ze worden onder schot gehouden door een groep gewapende mannen onder leiding van de Nederlander Piet Schouten, die voor de Spaanse kroon werkt. En ook hij is voor het boek gekomen. Maar zo eenvoudig laat Roodbaard zich het boek na twee jaar zoeken niet afhandig maken. Een gevecht, schoten, een omgestoten lamp. Brand is het gevolg. Maar ook een inval door een groep Portugese soldaten onder het bevel van Carlos Calcada. In de verwarring ontkomen Baba en Roodbaard. Een schot velt Driepoot, voorgoed naar zijn kameraden menen. Snel rennen ze door de straten tot ze een sloep bereiken waar een andere matroos op hen wacht. Alleen is het geen man, maar een jonge vrouw genaamd Anny Read. Een paar maanden later neemt Erik Lerouge in La Rochelle afscheid van zijn verloofde Manon. Hij is kapitein aan boord van het schip Dauphin en belast met een speciale missie door de koning van Frankrijk. Ook Roodbaard, die nu baardloos is, Baba en Anny, die weer als man is uitgedost, zijn in de havenstad. In een kroeg doen ze hun best om drie matrozen van Erik ervan te overtuigen om niet aan boord te gaan. Het drietal wil hun plaats innemen. Maar een van hen, Le Goff, krijgt argwaan en wil er niets van weten. Dit kost hem het leven. De andere twee verdwijnen. Een nieuwe Roodbaard, tekening van Marc Bourgne De volgende ochtend meldt het drietal zich brutaal als de vervangers van de verdwenen matrozen. Natuurlijk herkent Erik direct zijn vader en Baba. Maar hij kan niets zeggen want dan zou Roodbaard aan een stuk touw eindigen. Wel probeert hij te voorkomen dat ze aanmonsteren, maar de leider van de expeditie, D'Alembert, wil dat ze meegaan. Bovendien wordt Baba de persoonlijke bediende van de verwaande man. En dus vaart de Dauphin uit met een bijzondere bemanning. Erik wil er natuurlijk zo snel mogelijk achterkomen wat zijn vader van plan is. Ook zijn eerste officier, Le Hir, vertrouwt het drietal niet. Roodbaard heeft een schip nodig en moet het vertrouwen van de bemanning winnen. De leider van de matrozen, Lecam, is zijn doelwit. Hij moet het vertrouwen van Lecam winnen. Nu ze op zee zijn doet D'Alembert uit de doeken wat het doel is van de reis. Hij moet een astronomisch verschijnsel gaan bestuderen. Terwijl hij uit de doeken doet waar ze naar toe gaan, ziet Erik kans om contact te leggen met Baba. Van hem hoort hij dat Driepoot dood is. Maar hij regelt het ook zo dat hij met zijn vader kan overleggen. Wanneer vader en zoon alleen zijn vertelt Roodbaard zijn plan. Het boek van Vega beschrijft hoe je in Machu Picchu kan komen. De legendarische stad van de Inca's waar naar verluidt hun goudschat verborgen is. En hij wil dat zijn zoon meegaat op de tocht. Maar Erik peinst er niet over. Bovendien komt de Dauphin nergens in de buurt van een haven waar Roodbaard een schip kan vinden. Wanneer Erik weer naar zijn verblijf is gegaan overlegt Roodbaard met Anny. Ze moeten zich meester maken van de Dauphin. Want Roodbaard heeft zijn zinnen gezet op El Dorado en is niet van plan op te geven. Om het schip van Erik in handen te krijgen werken hij en Anny een duivels plan uit. Erik ondertussen vermoed dat er problemen komen, maar zit gevangen tussen twee vuren. Een confrontatie tussen vader en zoon hangt in de lucht. Op volle zee proberen Roodbaard en Anny de bemanning tot muiten aan te zetten. Maar Erik weet deze de kop in te drukken. Ondanks protesten van D'Alembert, die het drietal liever wil ophangen, zet Erik hen aan land bij Rio de Janeiro. Zonder dat hij er echter erg in heeft komen Roodbaard, Baba en Anny toch weer stiekem aan boord.

In 1999 werd 'De schaduw van de duivel' (L'ombre du démon) uitgebracht. Het scenario is van Christian Perrissin en het tekenwerk is van Marc Bourgne.
Christian Perrissin werd op 01 januari 1964 in Frankrijk geboren. Hij studeerde aan kunstacademie in Annecy en Parijs. Met de Zwitserse tekenaar Buche (Eric Buchschacher) begon hij in 1992 de serie Helene Cartier. Perrissin schreef al scenario's voor de reeks De jonge jaren van Roodbaard.
Marc Bourgne werd op 11 maart 1967 geboren in Versailles. Hij studeerde in 1989 af aan de Sorbonne. Vanaf 1992 tekent hij stripverhalen, maar deze zijn niet in het Nederlands uitgebracht. Een latere serie van zijn hand, Frank Lincoln, zijn wel in het Nederlands verschenen.
Dit duo heeft de Roodbaard serie weer nieuw leven ingeblazen. Het is een rauwere versie geworden. Roodbaard heeft geen enkele scrupules meer en tussen hem en Erik is er een enorme kloof ontstaan. Hoewel dit eerst gesuggereerd wordt is Driepoot niet gestorven in de bibliotheek, maar vergezelt hij de Nederlander Piet Schouten die ook op zoek is naar El Dorado. Kortom, harder, rauwer en vinniger maar niet minder interessant.

33 Het pad van de Inca

Roodbaard - Het pad van de Inca (Le chemin de l'Inca)

Vier maanden geleden waren Roodbaard, Baba en Driepoot in de universiteitsbibliotheek van Coimbra om een manuscript te stelen dat hen naar het goud van de Inca's moest brengen. Naar het legendarische El Dorado. Maar niet alleen Roodbaard had dit plan. Ook de Nederlander Piet Schouten, die voor de Spanjaarden werkt, was het manuscript op het spoor. In de bibliotheek kwam het tot een gevecht waarbij Driepoot achterbleef. Roodbaard, Baba en Anny Read, de vriendin van Roodbaard, monsterde aan op het schip van Erik Lerouge, de 'Dauphin'. Natuurlijk herkende Erik zijn stiefvader maar als hij had gezegd wie het was, hadden de autoriteiten Roodbaard opgehangen. Erik moet met zijn schip de tirannieke D'Alembert, die ook wetenschapper is, naar de andere kant van de wereld brengen om een astronomische waarneming te doen. Wanneer Erik niet van plan is met zijn vader mee te doen, probeert Roodbaard het schip te kapen. Maar door het tijdig ingrijpen van Erik mislukt dit. In Rio de Janeiro worden de piraten aan land gezet maar ze sluipen opnieuw aan boord. In het ruim lukt het Roodbaard om een deel van de bemanning voor zijn plan te winnen. De 'Dauphin' probeert de kaap van Zuid-Amerika te ronden. Door het slechte weer wil Erik terug varen. Maar net op dat moment kaapt Roodbaard het schip en neemt het commando over. Er hebben al een aantal matrozen het leven gelaten. Dankzij het vakmanschap van de oude piraat lukt het hen om toch de ronding te maken en in kalmer weer terecht te komen. Roodbaard zet D'Alembert onder druk, tekening van Marc Bourgne Erik en de matrozen die hem trouw zijn gebleven zijn in het ruim opgesloten. Nu Driepoot er niet is, heeft Roodbaard de hulp van D'Alembert nodig om het manuscript, dat in het latijn geschreven is, te vertalen. Eerst denkt de man nog te kunnen weigeren, maar Roodbaard heeft zo zijn eigen manieren om de man te overtuigen. Na een aantal dagen varen is het vertaalwerk gedaan. Tenminste van het deel dat Roorbaard in zijn bezit heeft, want Schouten heeft een ander deel. Volgens het manuscript moeten ze eerst naar Cuzco, de oude Inca stad die midden in de bergen ligt. Daar begint het pas echt. Volgens de schrijver van het manuscript, Garcilaso De La Vega, ligt de stad Machu Picchu midden in de jungle van de Andes. Op vijf of zes dagen lopen van Cuzco. Om er te komen moeten ze het pad van de Inca vinden. Volgens De La Vega werd dit vroeger gebruikt door de Inca's om snel berichten over te brengen. Natuurlijk probeert Roodbaard opnieuw Erik te overtuigen om mee te doen, maar de Franse kapitein weigert. De 'Dauphin' moet eerst de haven van San Juan binnenlopen, hier zit echter een Spaans garnizoen. Wanneer er Spanjaarden aan boord komen probeert D'Alembert hen te waarschuwen voor de piraten. Maar Anny heeft hem door. Roodbaard neemt Erik mee uit het ruim en samen met Baba, D'Alembert en Anny vluchten ze in een sloep. Nu het vijftal op elkaar is aangewezen hebben D'Alembert en Erik geen keuze meer. Ze moeten, uit lijfsbehoud, nu wel meedoen. Maar voor het vijftal ligt een loodzware uitdaging te wachten op het pad van de Inca.

In 'Het pad van de Inca' (Le chemin de l'Inca) uit 2000 lijkt het verhaal over de beruchte piraat tot een eind tot komen. Het scenario is van Christian Perrissin en het werd getekend door Marc Bourgne. Zoals ook bij het eerdere album het geval is wordt hier een veel meedogenlozere Roodbaard neergezet. Het verhaal voert naar het gebied dat ooit beheerst werd door de Inca's. Perrissin plaatst het geheel in een historische omgeving en integreert zijn personages in echte historische gebeurtenissen. Zo is het pad waar de boodschappers over liepen een historisch gegeven dat behoort tot het werelderfgoed. Natuurlijk is Machu Picchu een stad van de Inca's in Peru die door de Spanjaarden nooit is ontdekt en daardoor ook niet vernietigd werd. Hoewel het einde dit niet doet vermoeden zijn er nog twee albums hierna verschenen. Of dat dit de laatste zijn staat te bezien, want het einde laat wel een handige ontsnapping mogelijk. De tijd zal het leren.

34 Het geheim van Elisa Davis deel 1

Roodbaard - Het geheim van Elisa Davis deel 1 (Le secret d'Elisa Davies tome 1)

Anny Read, Baba, Driepoot en Eric zijn de enige overlevenden van de expeditie naar het Inca goud. Roodbaard, Schouten, D'Alembert en de anderen zijn verzwolgen door de aarde onder de verloren stad. Het viertal overlevenden bereikte na vijf weken lopen uiteindelijk Lima. Eric noemt zich dan Thierry de Monfort, niet eens een leugen want het is zijn ware naam. Driepoot is zijn vader, Baba de bediende en Anny zijn vrouw. Na drie weken in Lima vonden ze eindelijk een schip dat hen naar Panama bracht. Daar wachten ze op het vertrek van het konvooi dat hen naar het schiereiland Porto Bello moet brengen. Eric besluit om de gebeurtenissen op papier te stellen voor de Franse admiraliteit. Wanneer Anny daar achterkomt lacht ze hem uit. Niemand zal hem geloven. Het is zijn verhaal, Anny zal haar eigen verhaal vertellen. Bovendien is de Franse admiraliteit niet geïnteresseerd in het verhaal. Voor hen is Eric Lerouge een man die zijn schip en zijn bemanning is kwijtgeraakt, niet geschikt meer om een commando te krijgen. Door Porto Bello moet Anny aan Roodbaard denken. Terloops vraagt ze Eric of dat niet de plaats was waar Roodbaard zijn oog verloor. De aangenomen zoon van Roodbaard moet het antwoord schuldig blijven, Roodbaard sprak nooit over zijn jonge jaren met hem. Maar Anny weet meer van Roodbaard. Wanneer ze Eric aanbiedt te vertellen hoe ze Roodbaard heeft ontmoet, reageert de Franse kapitein eerst wat nukkig. Maar toch is hij wel geïnteresseerd. Anny, Eric, Baba en Driepoot uit de comic Roodbaard Het verhaal van Anny begint in het zuiden van Engeland, in de regio Cornwall. Daar woonde zij met haar ouders in een dorpje genaamd Kernevac. En haar echte naam is Elisa Davis. Ze begint haar verhaal bij de begrafenis van haar vader Joshua. Hij was verdronken en nu moest haar moeder alleen de herberg 'The Sea Dragon' draaiende zien te houden die ze met haar man in het dorp had. Op een avond, niet lang na de begrafenis, kwam baron Meade Falkner en zijn vaste hulp Scudamore naar de herberg. Het was een vijandig gesprek met de moeder van Elisa, alleen kon het meisje niet bedenken wat de reden daarvan was. Een half jaar ging voorbij. Er kwamen weinig klanten in de herberg. Haar moeder, die van Ierse afkom was, werd nooit echt geaccepteerd in het dorp. Inmiddels had Elisa wel de geruchten gehoord dat de piraat Roodbaard met zijn schip 'De Zwarte Valk' in de buurt rondzwierf. In Kernevac was 22 juli een belangrijke dag. Dan kwam de drost van de hertog van Cornwall op bezoek om de huurcontracten te verlengen. Door toedoen van Falkner wordt de huur voor de moeder van Elisa zo hoog, dat zij dit het volgende jaar nooit kon betalen. Verbitterd verlaten de vrouwen het dorp. En dan hoort Elisa van haar moeder dat Falkner een smokkelaar is. Haar vader had het monopolie van Falkner willen doorbreken, maar voordat het zover was, stierf hij terwijl hij voor de smokkelaar werkte. Bij toeval komt Elisa achter de plek waar de volgende lading smokkelwaar wordt afgeleverd. Wanneer ze daarna pardoes twee douanebeambten tegenkomt neemt ze een beslissing met vergaande gevolgen. Ondertussen probeert het viertal met het konvooi Porto Bello te bereiken. Maar onderweg worden ze aangevallen door Choncos indianen en raken ze afgescheiden van de rest van het konvooi. En ook met het konvooi is iets bijzonders aan de hand.

Deel 33 getiteld 'Het geheim van Elisa Davis deel 1' (Le secret d'Elisa Davies tome 1) kan gelezen worden als een soort aftermath. Wat is er geworden van het viertal overlevenden van de rampzalige expeditie? Bovendien wordt de gelegenheid te baat genomen om de achtergrond van Anny deels uit de doeken te doen. Ook haar eerste ontmoeting met Roodbaard wordt beschreven, Maar dat is nog niet het hele verhaal. Want Anny heeft een geheim over wie haar echte moeder was. Iets wat in het volgende deel zal worden onthuld. Het scenario van Perrissin is echt uitstekend. Door heen en weer te gaan in de tijd, waarbij hij de tocht door de jungle gebruikt als gelegenheid, worden de twee verhaallijnen verteld. Ook het tekenwerk van Bourgne is zeer goed. Baba, Driepoot, Eric en Anny worden zeer menselijk neergezet en mooi weergegeven. Dit tweetal vormt een prima combinatie en levert een uitstekend album af.

35 Het geheim van Elisa Davis deel 2

Roodbaard - Het geheim van Elisa Davis deel 2 (Le secret d'Elisa Davies tome 2)

Rennend en om zich heen schietend gaat het viertal voort. Anny, Erik, Driepoot en Baba worden aangevallen door de Chocos indianen. Baba draagt Driepoot op zijn rug. Plots dreigt Anny te verdrinken en Erik moet haar te hulp komen. Het gevolg is dat ze gescheiden raken van Baba en Driepoot. Ze klimmen op een boomstam die hen meevoert over de rivier. Nu toont Anny voor het eerst haar echte affectie voor de Franse kapitein. Maar Erik beseft dat ze veel sneller gaan dan Baba en Driepoot. Hij kan zijn twee vrienden niet alleen achterlaten in de jungle. Hoewel Anny protesteert gaat Erik terug het oerwoud in. Wanner ze schoten horen trekken ze naar het geluid toe. Maar ze vinden niet hun twee reisgenoten, maar een dood konvooi. De Spanjaarden zijn aangevallen door de indianen en afgeslacht. De leider van het tarnsport Ramirez leeft nog wel, maar niet lang meer. Hij wil dat Erik belooft een kist naar Porto Bello te brengen. Anny weet welke kist hij bedoeld. Terwijl Erik en Anny ruzie krijgen over wat ze gaan doen met de kist, verschijnt een patrouille van Spaanse soldaten. De sergeant denkt met de aanvallers te maken te hebben. Hoewel Erik protesteert dat hij en zijn vrouw bij het konvooi horen en Franse edellieden zijn, laat de sergeant hen vastbinden. Hij voert hen mee naar Porto Bello. Van aan afstandje hebben Baba en Driepoot gezien wat er gebeurd is en besluiten te volgen. Terwijl Erik en Anny Porto Bello worden binnengebracht, bekent Driepoot aan Baba dat hij gaat stoppen met de piraterij. Ook Baba heeft er genoeg van, maar ze moeten Erik helpen. Driepoot denkt dat alles niet zo'n vaart zal lopen. Volgens zijn papieren is Erik een Franse edelman dus er zal niets met hem gebeuren. En dat zou ook zo gelopen zijn als Erik geen dagboek had bijgehouden. Porto Bello uit de comic Roodbaard De Spaanse sergeant heeft dit gevonden en nu beseffen de Spaanse soldaten dat ze de zoon van Roodbaard gevangen hebben. Samen met Anny wordt hij in de cel gezet. Omdat een Brits eskader Porto Bello aanvalt hebben de Spanjaarden nu geen tijd om zich met hem bezig te houden. In de cel vertelt Anny verder over haar eerste ontmoeting met Roodbaard in de herberg van Pew. Van de eerste ontmoeting met Roodbaard werd de jonge Elisa niets wijzer. Maar wanneer ze een keer ruzie heeft met Pew praat deze wel zijn mond voorbij. Ze hoort voor het eerst de naam van haar echte moeder, Mary Read. Uiteindelijk geeft hij haar een boek dat geschreven is door ene kapitein Johnson over piraten. En hierin treft ze een hoofdstuk aan over de vrouwelijke piraten Mary Read en Anne Bonny. Hoe ze elkaar ontmoet hebben, over Calico Jack en het ruige leven dat ze geleidt hebben. Nadat de piraten gevangen genomen werden ontliepen Mary en Anne de galg in eerste instantie omdat de allebei zwanger waren. Bij de geboorte van een dochter stierf Mary in de cel. De mannelijke piraten waren allemaal al opgehangen. Uit het boek kon Anny niet achterhalen wat er vervolgens met Anne gebeurde, maar ze is ervan overtuigd dat ze de dochter van Mary Read is. Omdat ze nog steeds wraak wilde nemen op Meade Flakner besloot ze aan te monsteren op het schip van Roodbaard. Verkleed als jongen ging ze aan boord maar het duurde niet lang voor men haar door had. Eerst wilde Roodbaard er niet van weten, maar uiteindelijk kreeg ze toch een plaats aan boord van de Zwarte Valk. En Roodbaard hielp haar ook om wraak te nemen op de man die haar vader en moeder de dood in had gejaagd. Maar nu moeten Erik en Anny zelf zien te overleven. Al hun hoop is gevestigd op een Britse overwinning.

Met 'Het geheim van Elisa Davis deel 2' (Le secret d'Elisa Davies tome 2) wordt de Roodbaard reeks besloten. En het moet gezegd worden, de twee laatste delen waren uitstekend. Nu is het verhaal over Elisa Davis wel gestoeld op historische gebeurtenissen.
In 1720 loopt het gouden tijdperk van de piraterij ten einde. Maar hier en daar duiken er in de Cariben nog wel piraten op. En twee van hen waren vrouwen, Anne Bonny en Mary Read. Ze maakten deel uit van de piraten die vochten onder John Rackham, die bekend stond onder de naam Calico Jack omdat hij altijd kleurrijke calicotkleding uit India droeg. Hij werd 1682 geboren op Cuba uit Engelse ouders. Begin 18e eeuw ging hij werken op het schip van de beruchte kapitein Charles Vane. In 1718 werd hij de leider. Een jaar later ontmoette hij Anne Bonny. Anne is de dochter van een rijke plantagebezitter en koopman uit South Carolina. Wanneer ze tegen de wens van haar vader trouwt met de arme zeeman James Bonny, zet haar vader haar op straat. Een leven van armoede begint dan. Het tweetal reist naar Nassua, een beroemd piratennest op de Bahama's. Hier ontmoet Anne Carlico Jack die haar onmiddellijk begint te versieren. Anne gaat op zijn avances in omdat ze haar man alweer zat is.Anne gaat met Jack mee naar zee op strooptocht. Ze wordt zwanger van hem, maar laat het kind achter bij een pleegmoeder en gaat weer mee naar zee. De Engelse Mary Read is de dochter van een zeeman. Wanneer hij na een van zijn reizen niet meer terugkeert, gaat haar moeder met Mary naar haar schoonmoeder. Omdat de oma van Mary niet van meisjes houdt verkleedt ze zich als een jongen. Mary is 13 wanneer haar oma overlijdt en ze in dienst treedt bij een rijke dame als bediende. Ze draagt dan nog steeds jongenskleren. Omdat het werk haar verveeld gaat ze naar Vlaanderen en meldt zich aan als soldaat. Ze staat haar mannetje tijdens de veldslagen. Wanneer haar tentgenoot per ongeluk er achter komt dat ze een jonge vrouw is, trouwt het tweetal. Ze nemen ontslag uit het huurleger en kopen een herberg in de buurt van Breda. Aan hun geluk komt een einde wanneer haar man ziek wordt en sterft. Ze besluit haar geluk in de nieuwe wereld te proberen. Het schip waar ze mee reist wordt aangevallen en veroverd door piraten. Omdat ze denken met een man van doen te hebben vragen ze of ze met de piraten mee wil doen. Wanneer ze in 1719 op de Bahama's Calico Jack ontmoet is ze een volleerd piraat. Ook Mary neemt bij hem dienst. Eenmaal aan boord worden de vrouwen vrienden. Mary deelt haar geheim met Anne, ze is geen man maar een vrouw. Over de volgende periode doen veel roddels de ronde. De vrouwen zouden minnaars zijn geweest. Ook Calico Jack wordt deelgenoot gemaakt van de sekse van Mary. De zaken worden wordt gecompliceerder wanneer ze een jongeman aan boord krijgen van een veroverd schip en Mary voor hem valt. Uiteindelijk lukt het haar om de jongeman te verleiden. Maar op 20 oktober 1720 houdt het geluk voor de piraten op. Het piratenschip ligt voor anker in de Dry Harbour Bay aan de noordkust van Jamaica. Een Brits schip vaart met volle zeilen recht op hen af. Het is het schip van kapitein en premiejager Jonathan Barnet. Hij haalt het piratenschip in en een gevecht volgt dat de piraten van Calico Jack verliezen. De gevangen piraten worden berecht in Spanish Town op Jamaica. Anne en Mary verkondigen dat ze allebei zwanger zijn. Volgens de Britse wet kan een zwangere vrouw wel de doodstraf krijgen, maar het vonnis mag pas na de bevalling worden voltrokken.. De executie van de mannen staat gepland op 18 november 1720. Kort daarvoor mag Anne Jack opzoeken in zijn cel. Maar als Calico Jack liefde en troost verwacht had van haar komt hij bedrogen uit. "Als je had gevochten als een man, zou je nu niet hoeven hangen als een hond" luidt Annes afscheidsgroet. Mary rouwt in haar cel wel om de dood van haar tweede geliefde. Een paar maanden na de rechtszaak overlijdt ze, mogelijk als gevolg van complicaties tijdens de bevalling. Ze werd op 28 april 1821 op Jamaica begraven. Het lot van Anne Bonny was lang onbekend. In de documenten van die tijd was nergens een vermelding te vinden van haar executie of van haar vrijlating. Pas in 2013 werd er licht op geworpen. De vader van Anne had haar vrijgekocht, bleek uit overgelegde documenten, en haar teruggehaald naar Charleston in South Carolina. Daar kwam het tweede kind van Anne en Calico Jack ter wereld. Op 21 december 1721 trouwde ze met Joseph Burleigh, met wie ze 8 kinderen kreeg. Anne werd 84 jaar en overleed in 1782 als een respectabele oude dame. Alleen een paar dierbaren waren op de hoogte van haar piratenverleden.(bron: Tijdschrift Historia, nr.3/2014, p92-97)

Wat kan er tot slot nog worden opgemerkt over de Roodbaard serie? Is deze definitief tot een einde gekomen? Of zal er toch weer ooit een nieuw deel verschijnen? Geheel ondenkbaar is dit niet. De Buck Danny reeks is ook nieuw leven in geblazen en andere series, zoals Barracuda, bewijzen dat er wel degelijk ruimte is voor piratenstrips. Bij Sherpa verschijnt de hele Roodbaard serie integraal met daarin de opnieuw ingekleurde en opnieuw vertaalde verhalen. Er zijn in het verleden ook al wel voorstellen geweest voor een nieuw Roodbaard verhaal, maar deze konden geen genade vinden in de ogen van Philippe Charlier, de zoon van Jean-Michel. Nu gaat er wel weer een gerucht dat er een tekenaar gevonden zou zijn voor een nieuw deel, maar het kan nog een hele tijd duren eer we weer terugkeren naar het tijdperk van Roodbaard, Erik en al die anderen.