1 Het gebroken kompas

Roodbaard - Het gebroken kompas (Le démon des Caraïbes)

We schrijven 1715 ergens op de Stille Oceaan. De storm is gaan liggen. Een eenzaam schip is van het konvooi gescheiden geraakt tijdens de storm en heeft ook averij opgelopen. Het schip is onderweg naar Spanje nadat het in Zuid-Amerika een lading goud aan boord heeft genomen. Aan boord bevinden zich ook passagiers. Een jong gezin is eveneens onderweg naar Europa. De kapitein is er niet gerust op. Er is geen spoor van de oorlogsschepen die voor de begeleiding zouden moeten zorgen. En het wemelt in deze wateren van de zeerovers. Plotseling klinkt een uitroep van de uitkijk. Aan de horizon verschijnt een ander schip, een brik zo te zien. Het schip voert geen vlag. Het kleinere schip is veel sneller dan het gehavende Spaanse galjoen en komt al gauw langszij. Dan opent het schip het vuur op de Spanjaard. De zwarte vlag met de doodskok wordt gehesen. Het zijn piraten! Maar wanneer de officieren van het Spaanse schip zien wie het bevel voert over de piraten, slaat hen de schrik om het hart. Het is Roodbaard, de schrik der zeven zeeën. Een genadeloos gevecht begint. Maar de piraten zijn te talrijk en te goed bewapend voor de Spaanse bemanning. Het einde nadert wanneer Roodbaard een kanon richt op de kampanje van het schip en het vuur opent. De kapitein raakt dodelijk gewond. Twee van de drie passagiers worden hierbij gedood. Al vechtend banen de piraten zich een weg naar de kajuit van de kapitein. Maar wanneer Roodbaard en zijn mannen een kajuit binnendringen, zien zij tot hun verbazing geen schat. Maar wel een klein jongetje, dat vrolijk lacht naar Roodbaard. Roodbaard en Erik ontmoeten voor het eerst, tekening van Hubinon Wanneer Roodbaard verneemt dat de ouders gedood zijn besluit hij de jongen te adopteren. Dit kind zal de zoon van Roodbaard worden. Lang hebben de piraten niet om zich hierover te verwonderen. De gewonde kapitein heeft de kruitkamer bereikt en blaast het schip op. Roodbaard springt met het kind in zijn armen in de zee en wordt even later opgepikt. Nadat hij er zich van heeft vergewist dat het jongetje blijft leven richt hij zijn aandacht op een Spaans oorlogsschip dat aan de einder is verschenen. Dankzij zijn zeemanskunst en zijn slimheid ontkomen de piraten en bereiken zij hun uitvalsbasis.
De jaren gaan voorbij. Erik is opgegroeid tot een jonge man. Zijn opleiding is al jaren in handen van Driepoot. Maar dan komt het moment waar Erik naar uit heeft gekeken. Hij mag mee op zijn eerste strooptocht. Het doel is Cartagena. Naast een aanzienlijke buit hoop Roodbaard hier nieuwe leraren voor Erik te vinden. Die worden dan ook aangetroffen, maar ook een belangrijke jongeling wordt meegenomen. Het is Don Enrique, de zoon van de Spaanse onderkoning van Nieuw-Spanje. Hoewel Enrique zich lijkt te gedragen probeert hij op alle mogelijke manieren het schip van Roodbaard te saboteren. Wanneer hij betrapt wordt lijkt zijn lot zeker. De dood! Maar Erik kan zich niet vinden in de moord en dankzij hem blijft Enrique in leven. Later blijkt dit nuttig. Want een Spaanse oorlogsbodem dreigt het schip van Roodbaard in te halen. Door de leraren en Don Enrique in een lekke sloep te zetten ontkomen de piraten alsnog.

Het eerste album uit de Roodbaard serie verscheen in 1961. De eerste uitgave in Nederland werd gedaan door Pandore onder de titel 'Roodbaard de piraat'. De heruitgave uit 1973 van Dargaud droeg de titel 'Het gebroken kompas' (Le démon des Caraïbes). Ondanks dat het verhaal al bijna 50 jaar oud is, heeft het niets verloren aan kracht. Het onderhoud, spannend, de tekeningen zijn verzorgd en brengen de sfeer die je zou verwachten bij dit soort verhalen helemaal tot leven. Dit verhaal is een sterke opening van de reeks. In dit verhaal zijn al de eerste contouren zichtbaar van de breuk die later zou gaan ontstaan tussen Roodbaard en Erik. Hij wil wel mee op een strooptocht, maar moord in koelen bloede gaat Erik veel te ver. Zijn geweten speelt op. Niet direct een handige eigenschap als je piraat wilt worden. Aan het einde van het verhaal wordt ook een tipje van de sluier opgelicht voor wat betreft de motieven van Roodbaard om piraat te worden, namelijk wraak op de samenleving die hem heeft voortgebracht. Een tijdloos en sterk album.

2 De schrik van de zeven zeeën

Roodbaard - De schrik van de zeven zeeën (Le Roi des sept mers)

Erik groeit op tussen de piraten. Nu hij een man begint te worden, gaat de beruchte zeerover zich intensief bezighouden met de opvoeding van zijn pleegzoon. Maar dit leidt tot ontevredenheid onder zijn mannen. Driepoot verwoordt de gevoelens van de mannen bij hun kapitein. En dus laat Roodbaard de Zwarte Valk gevechtsklaar maken. Ook laat hij Erik bij zich roepen. Roodbaard heeft besloten om Erik naar de zeevaartschool in Londen te sturen, onder een valse naam natuurlijk. Maar voor het zover is gaan de piraten eerst nog een plundertocht ondernemen waaraan Erik deel gaat nemen. Niet lang daarna volgt een reeks van plunderingen. De Zwarte Valk vaart langs de kust, overal dood en verderf achter zich latend. Maar Erik komt tijdens de reis tot de ontdekking dat hij het leven van een piraat verschrikkelijk vindt. Het moorden en plunderen, dat is niet het spannende leven wat hij zich had voorgesteld. Zijn ontevredenheid valt ook Roodbaard en Driepoot op. Erik in een gevecht uit Roodbaard, tekening van Hubinon En dus gaat Erik eerder naar Londen. Hij krijgt Baba mee als bediende en als bescherming. Via Jamaïca bereiken de twee Engeland. Overal hoort Erik hoe men over Roodbaard denkt. In de ogen van de mensen is hij een monster. Erik komt aan op de zeevaartschool, maar komt al direct in aanvaring met zijn medeleerlingen. Het is al snel duidelijk dat Erik niet goed ligt in de groep. Op de zeevaartschool kent men hem als João de Sao Martin Y Marquès. Maanden gaan voorbij. Roodbaard blijft zijn schrikbewind uitoefenen. Dan komt het bericht dat de vader van een medeleerling, Dalkeith, door Roodbaard is gedood. Erik probeert het op te nemen voor zijn stiefvader, maar komt nu ook in aanvaring met de schoolleiding. Vanuit zijn cel verneemt hij een aantal maanden later dat Roodbaard gevangen genomen is. Erik zorgt ervoor dat hij uit zijn cel wordt gelaten.
En niet lang daarna neemt Driepoot contact met hem op. Samen met Baba en Driepoot verzint Erik een list om zijn vader te bevrijden. Hij laat Dalkeith in de val lopen en gaat als de zoon van de gedode zeeman aan boord. Eenmaal bij Roodbaard bevrijdt hij zijn vader. Driepoot en Baba zijn met een schip in de buurt. De ontsnapping is succesvol, maar Erik wil niet aan boord van het piratenschip blijven en springt overboord. Nu is hij een gezicht man in Londen. Toch lukt het hem om aan boord te komen van een koopvader en als verstekeling Engeland te verlaten. Voor de kust van Afrika maakt hij zich bekend. De kapitein van het schip is een ware tiran en het onvermijdelijke gebeurt dan ook. De bemanning gaat muiten. Opnieuw moet Erik kiezen. Volgt hij de muiters of gaat hij zijn eigen weg?

Barbe-Rouge - Le Roi des sept mers Roodbaard - De koning van de zeven zeeën (Pandora uitgave) In 1962 kwam het tweede Roodbaard album uit in Nederland. De originele titel was 'De koning van de zeven zeeën'. Na de heruitgave van 1973 werd dit gewijzigd in 'De schrik van de zeven zeeën' (Le Roi des sept mers). Voor het eerst worden de belevenissen en beslissingen van Erik leidend in de verhaallijn. De jonge man komt in gewetensnood wanneer hij ziet welk soort leven zijn stiefvader echt leidt. Hier tekent zich de scheiding af tussen Roodbaard en Erik. Dit weerhoudt Erik er echter niet van om voor zijn vader op te komen wanneer dit nodig is. Dit is een gegeven dat heel lang in de serie aanwezig zou zijn.
Zoals te zien is aan de twee afbeeldingen hanteerde de uitgave van Pandora de originele kaft die ook de Franse versie sierde. Bij de heruitgave in 1973 werd blijkbaar besloten dat er nieuwe kaften moesten komen. Dit was bij het eerste deel ook het geval.
Het tekenwerk van Hubinon is ook in dit deel dik in orde. Hij tekent de hoofdpersonages op een, voor hem, kenmerkende manier. Vergelijk het uiterlijk van Erik eens met dat van Buck Danny. In essentie is het gezicht op dezelfde wijze opgebouwd. Maar wat geldt voor de andere reeks waar de twee mannen aan werkten, geldt ook voor deze serie. Als je van het genre houdt verveel je jezelf geen moment. Er is veel actie en spanning, maar er is ook trouw. Niet alleen aan personen maar ook aan idealen die de hoofdpersoon (Erik dus) zichzelf stelt. Prima vervolg.

3 Het brandmerk van de koning

Roodbaard - Het brandmerk van de koning (Défi au roy)

Op een stromachtige nacht vaart 'De zwarte valk' langs de Franse kust. Eindelijk ontwaart de bemanning een lichtteken van de wal. Roodbaard is terug. Een sloep wordt gestreken om de kapitein van 'De zwarte valk' op te halen. Aan wal voert Roodbaard een heftige discussie met zijn zoon Erik, die hij zojuist uit de Bastille bevrijdt heeft. De piraat wil dat zijn zoon met hem mee gaat. In Frankrijk is hij een gezocht man. Maar Erik heeft zijn besluit genomen. Hij wil niet het leven van een piraat volgen. Om uit handen van de politie te blijven zal hij weer de naam João de Sao Martin Y Marquès gaan gebruiken (zie het vorige album). Omdat Driepoot en Baba teveel opvallen, gaat hij alleen verder. Bovendien had Erik een aanbod van de gebroeders Kermandieu, reders uit Saint-Malo. Ze wilden Erik graag inhuren als kapitein. En zo scheiden wederom de wegen van Roodbaard en Erik.
Enkele dagen later is Erik dan ook in Saint-Malo en biedt de broers zijn diensten aan. Een aanbod waar graag gebruik van wordt gemaakt. Erik krijgt het bevel over het schip 'De spotvogel'. Hiermee moet hij in geheim een grote lading goud naar overzeese gebieden vervoeren. Maar al direct komt iemand het geheim te weten. Aan de deur staat tweede stuurman De Gevezon luistervinkje te spelen. Maar Erik betrapt hem en laat hem geheimhouding beloven. Nu kleven er wel meer kwalijke kantjes aan De Gevezon. Hij moet Saint-Malo wel verlaten in verband met zijn grote schulden. Maar De Gevezon is niet het enige probleem voor Erik aan boord van 'De spotvogel'. De eerste stuurman, Piet de Kraker, had er op gerekend dat hij het bevel zou krijgen. En nu krijgt hij te maken met een onbekende kapitein. Zo is de basis van de vijandschap tussen de drie mannen gelegd. Ondanks een aantal problemen vertrekt 'De spotvogel' op tijd. Erik handhaaft de discipline aan boord. Maar dan komen de problemen. De Kraker wordt achterdochtig naar de identiteit van Erik. Hij gelooft niet dat Erik is wie hij zegt dat hij is. De Spotvogel vertrekt uit de serie Roodbaard, tekening van Hubinon En dus gaat hij de kajuit van Erik doorzoeken. In de voering van een jas treft hij tenslotte een medaillon aan met op de achterkant een inscriptie. Nu weet De Kraker dat Erik de zoon is van Roodbaard. Maar de scheepsjongen, die eerder door Erik was gered van een pak ransel, waarschuwt zijn kapitein. Het is echter te laat. Erik sluit De Kraker, die net doet alsof hij op zoek was naar goud, in de boeien. Nu laat de eerste stuurman De Gevezon bij zich komen. Aan hem vertelt hij het geheim van Erik. Een lachende De Gevezon onthult op zijn beurt dat ze in werkelijkheid een grote hoeveelheid goud vervoeren. De twee beraden een complot om het goud te stelen en Erik de schuld te geven. Nadat De Karaker aan dek is gebracht wordt de echte identiteit van Erik onthult. De bemanning keert zich tegen hem en zijn laatste uur lijkt geslagen. Maar net op dat moment vallen Moorse piraten 'De spotvogel' aan. De Kraker wordt gedood in het gevecht en De Gevezon vlucht van boord. Erik ziet nog wel kans het schip op te blazen. Nadat het gezonken is lijken Erik en de scheepsjongen de enige overlevenden. Maar De Gevezon heeft zichzelf ook in veiligheid kunnen brengen en beraamt een plan om naar Frankrijk terug te keren. Erik en de scheepsjongen worden door de piraten opgepikt. Voor de scheepsjongen zal een losgeld worden gevraagd, maar Erik zal als slaaf verkocht worden in Algiers. Na enige tijd lukt het Erik om te vluchten, dankzij de hulp van Aïcha. Zij is de zus van Baba en Erik beloofd haar te komen redden als zijn ontsnapping lukt. Met enig fortuin komt Erik weer in Saint-Malo, maar De Gevezon heeft zijn verhaal al verspreidt. Erik, wiens werkelijke naam nu bekend is, krijgt de schuld van het verdwenen goud. Gelukkig voor hem duikt net op tijd de scheepsjongen op, die de waarheid onthult. De Gevezon is dan al gevlucht en Erik wordt toch veroordeeld omdat hij een tijd bij Roodbaard heeft doorgebracht. Zijn volgende bestemming zijn de galeien.

In 1964 verscheen dit verhaal bij uitgeverij Pandora onder de titel 'Wet en recht'. Bij de heruitgave werd de titel gewijzigd in 'Het brandmerk van de koning' (Défi au roy). Maar dit is niet het enige opmerkelijke. Bij de uitgaven van Pandora zat nog een album tussen dit deel en het verhaal dat in het album 'De koning van de zeven zeeën' te vinden is. Het verhaal, dat in 1961 verscheen onder de titel 'De zoon van Roodbaard', vertelt het verhaal van de bevrijding van Erik uit de Bastille door Roodbaard. In dit album verneemt Erik ook dat zijn echte naam Thierry de Montfort is. Maar dan nog is de verhaallijn niet compleet. Dit zou pas gebeuren door het verschijnen van het album 'De jonge kapitein'. Pas in dit album wordt de draad van het verhaal weer opgepakt waar het album 'De koning van de zeven zeeën' stopte. Het duurde echter een aantal jaren voordat beide albums (weer) beschikbaar waren op de Nederlandse markt. Wanneer je de inhoud van beide albums niet kent, krijgt de serie ineens een vreemde wending. Nadat Erik met een aantal mannen het zwalkende schip heeft gevonden en hiermee weg zeilt, staan de hoofdrolspelers ineens op een Frans strand.

Overigens is ook dit verhaal weer uitstekend. Het tekenwerk van Hubinon is indrukwekkend, mooie details van de schepen, sfeervol neergezet. Het personage van Erik krijgt steeds meer inhoud. Natuurlijk is de ontmoeting met de zus van Baba wel heel toevallig, maar een kniesoor die daar op let. Ook nu is het verhaal een prima mix van spanning en actie. Ook de tegenstellingen tussen de verschillende personages wordt goed neergezet. Tegenover de doortraptheid en lafheid van De Gevezon en de inhaligheid van de gewetenloze De Kraker, staat de oprechtheid van Erik en zijn moed. Maar ook de trouw van de scheepsjongen aan zijn kapitein. Prima deel.

4 Muiterij op de Oceaan

Roodbaard - Muiterij op de Oceaan (Les révoltés de l'Océane)

Nadat hij veroordeeld is tot de galeien komt Erik in Toulon aan boord van het schip de 'Oceaan'. Hij is een van de vele mannen die tot een leven aan de riemen gedoemd is. Erik wordt naast een beer van een vent, genaamd Ossehoofd, aan de ketenen vastgemaakt. Vanuit Toulon vaart het schip eerst naar Marseille. In deze havenplaats worden de veroordeelden uit de overzeese gebieden aan boord genomen. Maar er zijn toch lichtpuntjes voor Erik. In de eerste plaats heeft zijn oude scheepsjongen (zie het vorige album) kans gezien om ook op de Oceaan aan te monsteren. En in Marseille ziet hij tot zijn verbazing dat Baba zich bevindt onder de veroordeelden. De schrik slaat Erik om het hart. Betekent dit dat Roodbaard gevangen is? Maar Baba kan Erik geruststellen. Alleen hij is in de handen van de Fransen gevallen die denken met een oproerkraaier van doen te hebben. Roodbaard is nog steeds vrij en vaart op 'De zwarte valk'. Wanneer het galeischip eenmaal op volle zee is, onthult de kapitein aan zijn officieren dat ze een geheime missie hebben. Ze moeten de beruchte Moorse zeerover Omar El Hadj zien te verslaan. Deze Moorse piraat voert met zijn mannen een waar schrikbewind over de Middellandse Zee. De Fransen weten dat het schip van Omar El Hadj beschadigd is geweest en dat het zich in Griekenland bevindt. De Turkse vloot bevindt zich in Egypte dus nu is het perfecte moment om een einde te maken aan de piraat. Wanneer het Franse schip de Griekse kust nadert krijgen ze lichtsignalen toegezonden vanaf de kust. De scheepsjongen is vrijwilliger om in de mast te klimmen en de signalen te beantwoorden. Zo kan hij Erik een vijl toespelen waarmee hij zijn ketenen kan doorvijlen. Na Erik zullen ook de andere mannen hun ketenen doorvijlen. Maar wat niemand aan boord kan bevroeden is dat het Franse schip in de val van Omar El Hadj gaat lopen. De signalen zijn gezien en de aanhangers van de Fransen zijn gepakt. De Moorse piraat zet een val waar de Franse kapitein met open ogen inloopt. Ondertussen is ook de Turkse vloot gearriveerd, het einde lijkt nabij voor de 'Oceaan'. Erik voert zijn mannen aan uit Roodbaard, tekening van Hubinon Maar dan grijpen Erik en zijn mannen hun kans. Ze nemen de macht over het schip over. En als een ware zoon van Roodbaard lukt het Erik om uit de val te ontsnappen die Omar El Hadj had gezet. Maar tijdens de gevechten is de 'Oceaan' zwaar beschadigd. Zo blijven ze niet lang uit de handen van hun achtervolgers. Maar dan bedenkt Erik een plan waar niemand rekening mee houdt. Hij vaart met de 'Oceaan' naar Kreta en gaat met de bemanning aan land. Het Franse schip wordt tot zinken gebracht. In de haven van Kreta stelen ze een Moorse feloek. Aan boord van het schip bevinden zich belangrijke gijzelaars. Nadat ze een enorme ravage hebben aangericht onder de Turkse schepen, varen ze de open zee op. Maar dan worden belangrijke documenten aan boord ontdekt. Uit de papieren blijkt dat de sultan opdracht heeft gegeven om onverhoeds de Franse havens en schepen aan te vallen. Daarna gaan de Turken met de Engelsen een verbond sluiten en gezamenlijk de oorlog aan Frankrijk verklaren. Nu staan Erik en zijn mannen voor een dilemma. Wat te doen? Terug naar Frankrijk om een waarschuwing te geven? Of kiezen voor de eigen vrijheid? Erik weet iedereen, behalve Ossehoofd, te overtuigen. De boze Fransman verlaat in een sloep het schip dat daarna koers zet naar Toulon. Nadat hij de Franse gouverneur op de hoogte heeft gebracht volgt een grote verrassing voor Erik. Hij blijkt al lang weer een vrij man te zijn. Zijn vonnis is herzien. En de koning is ook niet ondankbaar. Hij verleent gratie aan alle mannen van de 'Oceaan'. Erik krijgt zijn titels terug en wordt benoemd tot officier van de koning.

In 1965 kwam het album 'Muiterij op de Oceaan' (Les révoltés de l'Océane) op de markt. Althans in Frankrijk. Voor zover ik heb na kunnen gaan verscheen het verhaal in Nederland pas in 1975.
Jean-Michel Charlier neemt de lezer mee aan boord van een galeischip dat koers zet naar Griekenland. In de periode dat de avonturen van Roodbaard plaats vinden, maakte Griekenland deel uit van het Ottomaanse Rijk. De Turken maakte dus de dienst uit in die regio. Opnieuw slaagt Charlier er in om een goed onderbouwd en prima verhaal af te leveren. Uit de toelichtingen blijkt wel dat hij zich verdiept heeft in de scheepsvaart uit die periode. Erik is wederom het hoofdpersonage en hij heeft zowel de kundigheid als het morele gezag om het bevel over het schip over te nemen wanneer de veroordeelden kans zien om zich meester te maken van het schip. Het verhaal lijkt dan ook in het teken te staan van de rehabilitatie van Erik in de Franse maatschappij. Dit is het album waar hij zijn verleden van zich afschudt en als een vrij man zijn eigen weg kan gaan.
Ook het tekenwerk van Victor Hubinon is uitermate goed. Ook hij heeft zich terdege voorbereidt. Zijn weergave van de schepen is geweldig met prachtige details. De actiegedeelten zijn prima weergegeven. Beide mannen leveren echt vakwerk af.

5 Het spookschip

Roodbaard - Het spookschip (Le vaisseau fantôme)

De overal gevreesde brik Zwarte Valk doorklieft met volle zeilen het water van de Caraïbische Zee. Het schip staat onder commando van Roodbaard die aan een nieuwe rooftocht is begonnen. Het schip wordt voortgejaagd door de aanstormende orkaan, een situatie die vooral de eerste stuurman Morales grote zorgen baart. Maar Roodbaard is gedecideerd. Dit is dé kans om alle Spaanse oorlogsbodems te ontlopen. Zij zullen de beschutting van de veilige haven zoeken, maar Roodbaard wil het noodweer gebruiken om aan hun greep te ontkomen. En met de vrije zee voor hen is Roodbaard van plan om razendsnel naar het door hem uitgekozen doel te varen. Hij wil de havenstad Vera Cruz (gelegen aan de Golf van Mexico) aanvallen. In deze belangrijke stad wordt al het goud en zilver verzameld voor de Spaanse kroon. De zilvervloot zal binnen een aantal weken de rijkdommen komen ophalen, maar dit zal tevergeefs zijn, aldus Roodbaard. De stad zal dan al geplunderd zijn. En hoewel Morales, Driepoot en Baba verbaasd en ook enigszins bevreesd reageren worden de plannen naar een tweede plan geschoven. De orkaan heeft de Zwarte Valk bereikt en als een speelbal deinst het schip op de golven. Terwijl de Zwarte Valk in al zijn voegen kraakt, klinkt er van de uitkijk een waarschuwing. Hij heeft in de verte een ander schip waargenomen. En het komt recht op de Zwarte Valk af. Het onbekende (en enigszins oude) schip voert de piratenvlag. Maar op het dek is niemand waar te nemen. Alleen achter het stuurwiel is een gestalte te zien. Een aanvaring tussen de twee schepen is onvermijdelijk. Omdat de bemanning bang is met de Vliegende Hollander te maken te hebben, gaat Roodbaard alleen aan boord van het geheimzinnige schip. En hier doet hij een ontdekking waar zelfs Roodbaard niet op gerekend had. Het schip is de Bloodhunt, het schip van de piraat Morgan die lang voor Roodbaard de zeeën onveilig maakte. Het skelet dat aan het stuurwiel gebonden zit moet dat van Morgan zijn. Nadat hij een aantal papieren heeft gevonden verlaat Roodbaard net op tijd het zinkende schip van zijn dode voorganger. Eenmaal weer aan boord van de Zwarte Valk beseft Roodbaard wat hij gevonden heeft. Het zijn aanwijzingen waar Morgan zijn legendarische schat begraven heeft. Hoewel hij in eerste instantie direct naar de plaats van de schat wil varen, adviseert Driepoot hem om hier van af te zien. De huidige bemanning is te onbetrouwbaar en zeker Morales wordt door Driepoot gewantrouwd. De demon van de Caraïbische Zee besluit te luisteren naar de raad van zijn oude vriend en pakt het oorspronkelijke plan weer op om Vera Cruz aan te vallen. Maar Morales heeft inmiddels lucht gekregen van de schat en bereidt zijn slag voor. Wanneer Roodbaard de stad over land aanvalt krijgt hij het schip in handen en laat zijn kapitein en de anderen aan hun lot over. Alleen Driepoot en Baba die nog aan boord waren ontspringen de dans. Het tweetal moet Erik zien te bereiken. Om hem te vertellen over het einde van zijn vader, om wraak te nemen en om de schat te vinden. Het is het begin van een hachelijk avontuur. De Zwarte Valk het schip van Roodbaard vaart uit, tekening van Hubinon
In 1966 verscheen het bijzondere goede verhaal 'Het spookschip' (Le vaisseau fantôme). Het is een van mijn favoriete Roodbaard albums. In het verhaal zijn diverse historische feiten verwerkt. Deze zijn weliswaar enigszins aangepast om een spannend verhaal te krijgen, maar Charlier en Hubinon hadden hun huiswerk gedaan. De meest in het oog springende is Henry Morgan natuurlijk de verwijzing naar de piraat Morgan. Nu maakte in de 17de eeuw de piraat Henry Morgan het Caribische gebied inderdaad onveilig voor de Spanjaarden. Hij is de bekendste boekanier uit de geschiedenis. Boekaniers waren vooral Nederlandse, Franse en Engelse avonturiers die aan het eind van de 17de eeuw Spaanse en Franse schepen in de Caribische Zee aanvielen.
Henry Morgan werd zo rond 1635 geboren. Waar hij precies geboren werd is niet echt duidelijk. Wel staat vast dat hij uit Wales kwam. Zo rond 1658 dook Morgan op in Jamaica. Zijn eerste gevecht was de mislukte aanval op Santo Domingo. Na een machtswisseling in Engeland verkreeg Charles II de macht en de oom van Henry werd gouverneur van Jamiaca. Henry trouwde met zijn nicht Mary. In 1665 voerde Morgan het bevel over een van de schepen die deel uitmaakte van een vloot die werd gecommandeerd door een andere boekanier, Edward Mansfield. De vermoedelijk echte naam van deze laatste was Edward Mansvelt, inderdaad een Nederlander die mogelijk in Rotterdam geboren was. Ze veroverde de eilanden San Andrés en Providencia, net voor de kust van Colombia. Niet duidelijk is hoe Mansvelt aan zijn einde kwam. Volgens een lezing stierf hij aan een ziekte, volgens een andere werd hij door de Spanjaarden opgehangen. Hoe het ook zij, de overgebleven mannen kozen Henry Morgan als hun nieuwe leider. In 1667 werd de eerste aanval onder zijn bevel uitgevoerd op Puerto Principe gelegen op Cuba. Voor alle duidelijkheid, deze aanvallen waren allemaal goedgekeurd door de Engelse kroon, Morgan werkte dus niet voor zichzelf, hoewel hij er natuurlijk wel beter van werd, maar voor de Engelse koning. Dit bleef zo tot 1671. In de tussenliggende jaren had Morgan een groot aantal aanvallen uitgevoerd, maar nu richtte hij zich op Panama City. Er volgde een verwoestende aanval. De gevolgen waren zo groot dat de stad een paar kilometer verder opnieuw moest worden opgebouwd. Dit is waar de huidige stad te vinden is. Echter de aanval was een schending van het vredesverdrag tussen Engeland en Spanje. Morgan moest zich in Engeland verantwoorden voor de rechters. Maar hij slaagde erin aan te tonen dat hij geen weet had van het vredesverdrag toen de aanval werd uitgevoerd. In plaats van dat hij gestraft werd, werd hij in 1674 geridderd. Een jaar later keerde hij terug naar Jamaica als de nieuwe gouverneur. In 1683 verscheen het Nederlandse boek 'De Americaensche Zee-Roovers'. Het is dankzij dit boek dat Morgan de reputatie kreeg een bloeddorstige piraat te zijn geweest. In 1688 stierf Henry Morgan, vermoedelijk door tuberculose. Het beeld dat in het album 'Het spookschip' van hem wordt geschetst is dus niet in overeenstemming met het echte leven van Morgan.

Er is nog een tweede historische gebeurtenis in het Roodbaard album verwerkt. In het verhaal trekt Roodbaard met zijn mannen over land om de stad Vera Cruz (of Veracruz) aan te vallen. En precies zo'n aanval heeft in het echt ook plaatsgevonden. Veracruz ligt tussen de Golf van Mexico en Mexico-Stad. De stad werd in 1519 door Hernán Cortés gesticht. Het werd de belangrijkste haven van de Spanjaarden in de nieuwe wereld. Om de stad beter te beschermen werd er in 1565 een fort gebouwd, waardoor het lang de reputatie had onneembaar te zijn. Maar de Spanjaarden werden iets te gemakzuchtig. Een punt dat de Nederlander Laurens de Graaf niet was ontgaan. Hij was een piraat die aan het einde van de 17e eeuw in de Caribische Zee actief was en waarschijnlijk in 1653 in Dordrecht was geboren. Hij had de bijnaam 'Gesel van de West'. In mei 1683 namen hij en zijn mannen Veracruz via het land in. Ze hielden de stad een aantal dagen bezet en plunderde de stad.

6 Dodemanseiland

Roodbaard - Dodemanseiland (L'Ile de l'homme mort)

De Zwarte Valk vaart onverlicht dicht onder de steile rotskust van de havenstad Saint-Malo. De bemanning die door Morales aan boord is gelaten wil van het nachtelijke duister gebruik maken om contact te krijgen met de vissersboten die hen moeten bevoorraden. Maar Erik en zijn groep hebben niet stilgezeten. Erik is vastberaden om het schip van zijn vader in handen te krijgen. Dankzij de hulp van een oude bekende, Notenkraker, hebben een groot aantal betrouwbare mannen zich aangemeld. En hij heeft nog meer goed nieuws. Hij weet vanwaar de vissers vertrekken die de Zwarte Valk gaan bevoorraden. Erik en zijn mannen verrassen de vissers en dwingen hen om de groep mannen mee te nemen naar de Zwarte Valk. Na een kort gevecht is het schip in handen van Erik en zijn mannen. Dankzij de tatoeage die Driepoot met onzichtbare inkt op de buik van Baba heeft aangebracht, beschikken de mannen over een exacte kaart van het eiland waar het goud van Morgan moet liggen. De reis naar Kaap Hoorn kan beginnen. Maar welk eiland moeten ze hebben? Volgens de kaarten liggen er duizenden eilanden en dat zijn nog de eilanden die bekend zijn. Ook moeten ze de normale vaarroutes vermijden. De Zwarte Valk is een bekend en berucht schip. Maar de alternatieve route heeft één groot nadeel, er zijn vaak windstiltes. En dat is precies wat Erik en zijn schip overkomt. Doelloos drijft het zeilschip op de oceaan. Erik en Driepoot maken van de gelegenheid gebruik om nogmaals de kaarten te bestuderen. Door een gelukje komen ze er achter dat maar één helft van de kaart het eiland toont waar de schat moet liggen. Morgan zal de rest erbij verzonnen hebben. Erik vindt de schedel uit Roodbaard, tekening van Hubinon In Frankrijk is Morales ondertussen bekomen van de tegenslag. Hij besluit een schip te kopen waarmee hij en zijn mannen de achtervolging kunnen inzetten. En Morales hoeft de bekende en meer gunstige vaarroutes niet te vermijden. Zo loopt hij de achterstand op Erik weer in. Beide schepen zijn onderweg naar Kaap Hoorn, een gebied dat door iedere zeeman gevreesd wordt. Stormen, woeste klippen, dodelijke kou zijn de gevaren die de mannen en hun schepen bedreigen. Vele schepen hebben hier dan ook hun einde gevonden. Evenals menig zeeman. Ook de Zwarte Valk, die uiteindelijk weer wind in de zeilen kreeg, is aangekomen in dit onheilspellende gebied. Het zoeken is begonnen. Maar er zijn meer gevaren die dreigen. Inlanders die gestrande zeevaarders bedreigen. Erik en zijn mannen proberen door een list één van de inlanders in handen te krijgen. Dit lukt wonderwel. En door de man vragen te stellen komen ze bij een eiland van een dode man. Maar deze poging loopt op niets uit. Is alles dan voor niets geweest? Bestaat de schat helemaal niet? Terwijl Erik zich vertwijfeld deze vragen stelt is Morales ook aangekomen in het gebied. En door een gelukje komt hij er achter waar de Zwarte Valk is. De race naar het goud is nog niet gedaan.

In 1967 verscheen het sluitstuk van dit avontuur onder de titel 'Dodemanseiland' (L'Ile de l'homme mort). De zoektocht naar de schat van de piraat Morgan is een spannend verhaal geworden. Erik voert in plaats van Roodbaard de mannen aan in deze tocht. Charlier laat lang twijfel bestaan of de schat echt zal blijken te zijn. Dit combineert hij met de ijzige omstandigheden waarin dit avontuur plaats vindt en natuurlijk het lot van Roodbaard. Is hij echt dood of duikt deze zeeschuimer toch weer op? Dan is er nog de verraderlijke Morales die als een constante dreigende factor in het verhaal aanwezig is. Kortom een prima afsluiting.

7 De Spaanse hinderlaag

Roodbaard - De Spaanse hinderlaag (Le Piège espagnol)

De zeeën tussen Florida en Vuurland worden geterroriseerd door een beruchte zeerover en zijn mannen. Geen schip lijkt veilig. In het kielzog van zijn schip liggen de ruines van platgebrande nederzettingen en steden. Roof, moord en brandstichting is zijn handelsmerk. De naam van de gevreesde piraat is Roodbaard en hij is een plaag voor met name de Spaanse konvooien uit de nieuwe wereld. Zozeer zelfs dat aan het hof van de onderkoning in Cartagena overleg wordt gevoerd. Niets lijkt Roodbaard te kunnen stoppen. Verhoging van de prijs die op zijn hoofd staat heeft geen effect. Maar het is Don Antonio Guzman die misschien een antwoord heeft op de vraag hoe de Spanjaarden Roodbaard te pakken kunnen krijgen. Hij heeft een voormalig bemanningslid van Roodbaard in handen gekregen. En onder martelingen heeft de man veel verteld. Zo weet men nu dat Roodbaard een aangenomen zoon heeft, Erik genaamd. En hoewel Erik met zijn vader gebroken heeft en het leven van een eerlijke zeeman leidt, is hij de achilleshiel van de piraat. Want wanneer Erik in de problemen zou zitten kan niets Roodbaard tegenhouden om zijn aangenomen zoon te komen redden. En dus wordt er een plan opgesteld. De Spanjaarden in Cartagena willen Erik in handen krijgen en zo een valstrik zetten voor Roodbaard. Maar waar bevindt deze Erik zich? Nu is Erik dichterbij dan de Spanjaarden kunnen vermoeden. Hij voert het bevel over het schip Marie Galante en is in het gezelschap van Baba en Driepoot. Erik en Dona Ines uit de strip Roodnaard, tekening van Hubinon Het schip is in de buurt van de Antillen in noodweer terechtgekomen. Plotseling horen zij kanonschoten. Er blijkt een Spaans schip in moeilijkheden te zijn. De masten zijn afgeknapt. Er bevinden zich nog enkele mensen aan boord. Wanneer Erik van een geredde matroos hoort dat er nog een vrouw aan boord is, stelt hij alles in het werk om haar te redden. Eenmaal terug aan boord van zijn eigen schip blijkt de jonge vrouw Doña Ines, de nicht van de Spaanse onderkoning in Cartagena te zijn. Het schip van Erik is tijdens de redding beschadigd geraakt. En dus gaat Erik in op het verzoek van Doña Ines om haar naar Cartagena te brengen. Nu is Erik daar al eens eerder geweest. Als jongeling nam hij deel aan een rooftocht van zijn vader en de havenstad was het doelwit (zie het album "Het gebroken kompas"). Na aankomst in de Spaanse stad wordt Erik voorgesteld aan de onderkoning en diens zoon. Hij is de aanstaande van Doña Ines. Het is niemand minder dan Don Enrique die ooit gijzelaar was tijdens de aanval op Cartagena. Beide mannen kijken elkaar aan maar weten niet meer precies waar ze elkaar van kennen. Driepoot en Baba blijven in hun hut omdat zij teveel zouden opvallen. Alles lijkt toch wonderwel goed af te lopen. Het schip van Erik wordt snel gerepareerd en kan spoedig weer varen. Maar dan komt Don Enrique achter de identiteit van Erik en een dodelijke val wordt in werking gezet.

Het zevende album uit de serie is getiteld 'De Spaanse hinderlaag' (Le Piège espagnol) en vormt de opening van een nieuw avontuur van Roodbaard, Erik, Baba en Driepoot. Het verhaal is vooral een kat en muis spel. Vooral tussen Erik en Don Enrique. Niet alleen beseft de zoon van Roodbaard al snel dat de Spanjaard er achter zou kunnen komen wie hij werkelijk is, maar ook om de affectie van Doña Ines. Natuurlijk komen de Spanjaarden achter de waarheid en is ieder middel gerechtvaardigd om Erik (en via hem Roodbaard) in handen te krijgen. Een handelswijze die de jonge Spaanse vrouw verafschuwt en die al snel een bondgenoot wordt voor Erik. Het verhaal loopt goed en leest prettig. De opbouw naar het omslagpunt in het verhaal is gedegen opgezet. De ontsnapping vormt het tweede deel van het verhaal en ook dit zit goed in elkaar. Prima opening voor een nieuw avontuur.

8 De ondergang van de Zwarte Valk

Roodbaard - De ondergang van de Zwarte Valk (La Fin du Faucon Noir)

Als een brandend vuurtje verspreidt zich het nieuws door de havens van het Caribisch gebied. De Spanjaarden hebben in Cartagena de zoon van Roodbaard gevangen genomen. Natuurlijk duurt het niet lang voordat het nieuws ook Roodbaard bereikt. Uiteraard beseft hij niet dat Erik samen met zijn bemanning, waaronder Baba en Driepoot, het lokaas zijn in de val die voor de beruchte piraat is opgesteld. Het verhaal wordt al gauw bevestigd doordat een andere kaperkapitein een man mee heeft gebracht die zegt lid te zijn van de bemanning van Erik. Nu is hij is dat helemaal niet, deze Paco is door de Spaanse onderkoning naar Roodbaard toegestuurd om er zeker van te zijn dat er een reddingspoging wordt ondernomen. Hoewel Roodbaard wel enigszins wantrouwend is, accepteert hij toch het verhaal van de spion. Alles wordt in gereedheid gebracht. De Zwarte Valk wordt zo goed vermomd dat niemand het schip zal herkennen. Bovendien heeft Roodbaard een aantal schepen in de richting van Trinidad gestuurd en het gerucht laten verspreiden dat hij daar een aanval wil plaatsen. De Zwarte Valk lijkt nu een onschuldige Deense koopvaarder en wordt inderdaad niet herkend. Maar wat Roodbaard niet weet is dat Erik en zijn mannen al ontsnapt zijn uit Cartagena. Zijn zoon is onderweg naar de schuilplaats van zijn vader om hem te laten weten dat alles in orde is. Roodbaard verneemt dat Erik gevangen genomen is, tekening van Hubinon Baba was al eerder ontsnapt en na een benauwd avontuur bereikt ook hij de schuilplaats. Al snel hebben Erik, Driepoot en Baba door dat de man die zich Paco noemt een spion moet zijn. En wat nog erger is, dat Roodbaard en zijn mannen regelrecht de val van de Spanjaarden in vaart. Op hun beurt gaan zij zich voorbereiden op een reddingspoging. Doordat Paco in staat is om sabotage te plegen aan de Zwarte Valk en het hem lukt om een boodschap te sturen naar Cartagena, zijn de mannen van de onderkoning in positie wanneer Roodbaard zijn plan wil uitvoeren. Ze lopen regelrecht in de val en iedereen wordt gevangen genomen. Het lot van de bemanning van Roodbaard is snel bezegeld. De onderkoning laat ze allemaal ophangen. Alleen Roodbaard wordt in de kerker gegooid. Terwijl deze gebeurtenissen plaatsvinden, nadert Erik met zijn schip steeds meer Cartagena. Maar zijn schip is natuurlijk bekend. Daarom gaat hij een stoutmoedig plan uitvoeren om een Spaans oorlogsschip in handen te krijgen. Dit heeft hij nodig om Roodbaard te kunnen bevrijden. Maar haast is geboden, want de kans is groot dat zijn vader het lot van zijn bemanning zal moeten delen.

Met 'De ondergang van de Zwarte Valk' (La Fin du Faucon Noir) wordt het verhaal vervolgt. En het begint zeker goed. Doordat Roodbaard niet beseft dat hij in de val loopt, is Erik gedwongen om terug te keren naar Cartagena. Vader en zoon gaan, ondanks hun verschillende opvattingen, voor elkaar door het vuur. Enig minpuntje in het verhaal is dat niet duidelijk wordt waarom de bemanning van Erik hem volgt. De piraten volgde Roodbaard voor persoonlijk gewin, die van Erik blijkbaar uit loyaliteit. Maar goed, het is maar een minuscuul puntje binnen een verhaal dat verder prima werkt. De reddingspoging op de reddingspoging. Vader en zoon hebben zo allebei hun manieren om de stad binnen te dringen. Het verhaal betekent ook het einde van de Zwarte Valk en wellicht een ommekeer in de totale verhaallijn, gelet op het einde van de vertelling.

9 De afrekening

Roodbaard - De afrekening (Mort ou vif)

Na de ontsnapping aan de Spaanse hinderlaag heeft Erik Doña Ines teruggebracht naar haar vaderland. Hij heeft de jonge vrouw aan de Spaanse kust afgezet. Roodbaard had Erik beloofd om zich te onthouden van nieuwe strooptochten. En tot op heden houdt de schrik van de zeven zeeën zich aan zijn woord. Samen met Driepoot, Baba en Etchegary bespreekt Erik de situatie. Want het schip waarmee zij door het Caribische gebied varen was nog niet zolang geleden een Spaans schip. Om zijn vader te kunnen bevrijden heeft Erik het schip ingenomen. En hoewel ze het schip hebben gecamoufleerd en de nieuwe naam Sea-Adler hebben gegeven, durven ze niet goed een grote haven binnen te lopen. Daarom zijn ze onderweg naar een kleine haven waar niet zoveel vragen gesteld zullen worden. Erik denkt hierbij aan het eiland Barbuda, dat buiten de normale handelsroutes ligt en waar niemand hen zal zoeken. Ze moeten binnenkort wel binnen lopen want de voorraden slinken. En dus wordt koers gezet naar Barbuda. Maar wanneer ze Barbuda bereiken blijkt er een complete vloot voor anker te liggen. Het zijn marineschepen, twee- en driedekkers. De vloot bestaat uit Hollanders, Spanjaarden en Engelsen. Het is duidelijk dat het een internationale aangelegenheid is. Erik zet een piraat voor schut in de strip Roodbaard, tekening van Hubinon Omdat Driepoot en Baba nogal in de gaten lopen, gaat Erik samen met Etchegary aan land om uit te zoeken wat er aan de hand is. En het geluk helpt hem een handje. In een kroeg raakt een hoge Engelse officier slaags met een Hollander en Erik bevrijdt de Engelsman uit zijn benauwde positie. De dronken Engelsman blijkt commodore Cedar Budinglow te zijn, gezagvoerder van de geallieerde marine in het Caribische gebied. Al snel is Erik er achter dat Budinglow dol is op drank en door het aanbieden van een vat port krijgt Erik een uitnodiging om die avond aan boord van het schip van de Engelsman te komen. Wanneer Budinglow na vele glazen onder zeil gaat ziet Erik zijn kans schoon om de opdrachten van de vloot te lezen. De schrik slaat hem om het hart wanneer hij deze leest. De geallieerden weten waar Roodbaard zich bevindt. De vloot is samengesteld om voor eens en altijd met Roodbaard af te rekenen. Geschrokken keert Erik terug aan boord van zijn eigen schip en vertelt de anderen wat hij te weten is gekomen. Hij wil hoe dan ook zijn vader redden. Maar hoe moet dit worden aangepakt? Tegen een complete vloot is de Sea-Adler geen partij en bovendien moet Roodbaard zo snel mogelijk worden gewaarschuwd. Zouden ze zich voor hulp tot de boekaniers van het Schildpadeiland kunnen wenden?

Het album 'De afrekening' (Mort ou vif) uit 1970 luidt het begin in van een nieuw tweeluik. Er is enige tijd voorbij gegaan sinds de avonturen in Cartagena, maar het verhaal wordt weer opgepakt. Erik heeft te maken met de nasleep van de reddingsactie en tracht onopvallend met het veroverde schip door de wateren van het Caribische gebied te varen. Maar ook ditmaal krijgt hij te maken met het leven dat door zijn vader geleidt wordt. Nu is het een internationaal samenwerkingsverband dat achter Roodbaard aangaat. En weer gaat Erik alles in het werk stellen om zijn vader te helpen. Dus ook nu is de band tussen vader en zoon bepalend voor de ontwikkelingen. Wel is er nu in het verhaal meer aandacht voor de bemanning van Erik. Daar waar zij hem zomaar volgde in het vorige avontuur, moet hij ze nu moet goud zien om te kopen. De enigen waar hij echt op kan rekenen zijn Driepoot, Baba en Etchegary. Hun vriendschap weegt zwaarder dan de risico's. Hoewel zeer algemeen gesteld het scenario lijkt op het vorige tweeluik zijn er toch wel een aantal verschillen. En deze zijn genoeg om ook ditmaal een spannend avontuur te laten ontstaan.

10 De schat van Roodbaard

Roodbaard - De schat van Roodbaard (Le trésor de Barbe-Rouge)

Op het Hondeneiland middenin de verlaten Tabascoarchipel zijn vier mannen bezig hun verblijf te organiseren. Het zijn Roodbaard, zijn aangenomen zoon Erik, Baba en Driepoot. Op dit eiland hebben zij hun toevlucht gezocht nadat een verschrikkelijke aardbeving de schuilplaats van de schrik der zeven zeeën heeft verwoest. Het naburige eiland is veranderd in een onheilspellende vulkaan. Terwijl Baba en Driepoot zich bezighouden met het vergaren van voedsel hebben Roodbaard en Erik een grote stapel hout vergaard en bovenop een van de heuvels gelegd. Mocht er een schip aan de horizon verschijnen, zullen ze het hout aansteken. Zij hopen dat de brandstapel de aandacht van de bemanning zal trekken. Maar enigszins somber overpeinst Erik dat het nog wel even kan gaan duren. De meeste schepen wagen zich niet in de Tabascoarchipel. Wanneer het viertal bezig is om hun maaltijd te nuttigen, horen ze een kanonschot. Gevolgd door een tweede. De mannen rennen de heuvel op om te zien waar het geluid vandaan komt. Dan ziet Erik een zeil aan de einder en wordt het hout aangestoken. Nadat ze ervoor hebben gezorgd dat er een grote rookpluim ontstaat worden ze opgemerkt. Het schip nadert het eiland. Ze verbergen zich in het woud en wachten af. Wanneer een sloep het strand bereikt zien ze dat het ook vrijbuiters zijn. Een gelukje, want de Engelsen, Spanjaarden en Hollanders hebben een prijs op hun hoofd gezet. Natuurlijk herkennen de mannen de zeeman met de rode baard, maar het geluk blijkt tegen te vallen. De kapitein van het schip is Stark Le Noir, waarmee Erik een robbertje heeft gevochten op Schilpadeiland (zie het vorige album). En Stark is helemaal niet van plan om hulp te bieden. De vier mannen worden gevangen genomen. Roodbaard, Erik, Baba en Driepoot zijn gestrand, tekening van Hubinon Stark is maar in één ding geïntressseerd; de schat van Roodbaard! Natuurlijk peinst de oude zeeschuimer er niet over om Stark zijn schat te geven. Bovendien zal Stark hen vermoorden op het moment dat hij de rijkdommen in handen heeft. Maar Stark beseft maar al te goed dat Roodbaard een zwakke plek heeft. Zijn zoon Erik! En wanneer Stark dreigt om Erik aan de haaien te voeren lijkt Roodbaard toe te geven. Wanneer Stark Erik, Baba en Driepoot aan land afzet zal Roodbaard hem naar de schat toebrengen. Maar ook Stark is wantrouwig. Hij beloofd de drie mannen op een verlaten eiland achter te laten met mondvoorraad voor een maand. Wanneer blijkt dat Roodbaard hem bedriegt zal hij niet terugkeren om het drietal te redden. Natuurlijk geloven Roodbaard en Erik er helemaal niets van. Stark zal hun rustig laten verhongeren. Maar het geeft weer wat tijd. En zo bevinden Erik, Baba en Driepoot zich op een verlaten eilandje, zonder begroeiing. Het schip van Stark zeilt weg met Roodbaard aan boord. Erik beseft dat zij alle vier zullen sterven als er niets gebeurt. Maar wat te doen?

Het verhaal 'De schat van Roodbaard' (Le trésor de Barbe-Rouge) is het vervolgdeel van dit tweeluik. De vier hoofdpersonages kunnen op niemand anders vertrouwen dan zichzelf. En ze bevinden zich in een heel lastig parket. Zoals wel eerder in de reeks is de onderlinge verbondenheid de drijfveer van het verhaal. Er zitten in dit scenario wel enkele heel sterke staaltjes van toevalligheden, maar dat mag de pret niet drukken. Het verhaal voert je van de Tabascoarchipel naar het zuiden van de toekomstige Verenigde Staten. Het avontuur wordt besloten in de streek die tegenwoordig de Everglades worden genoemd. Het verhaal staat wel meer in het teken van het gebruiken van je slimheid en het toepassen van listen dan dat er grote gevechten plaatsvinden. Hoewel sommige elementen in het verhaal wel heel toevallig zijn valt er toch een hoop plezier te beleven aan dit deel.