Metropolitan intro


In 2010 verscheen het eerste deel van een drieluik. De serie is een eigentijds, donker detectiveverhaal. De serie wordt gemaakt de broers Bonneau.
Julien Bonneau werd geboren op 13 mei 1986. Hij neemt het scenario van de serie voor zijn rekening. Hij woont zijn hele leven al in Bordeaux. In het begin zag het er niet naar uit dat hij zich ooit bezig zou gaan houden met stripverhalen. Hij leerde voor verpleger. Het was zijn broer Laurent die hem de wereld van de strips inbracht. Laurent vroeg hem soms om hem ideeën voor stripverhalen of om commentaar voor tekeningen die hij had gemaakt. Een ontmoeting met een andere stripmaker, Marc Moreno, werd doorslaggevend. Moreno gaf de broers een eerste kans, maar dit slaagde niet. Nu maakt hij samen met zijn broer de serie Metropolitan.

Laurent Bonneau werd geboren op 05 oktober 1988 in Bordeaux. Hij verzorgt het tekenwerk van de serie. Het leek er lang op dat Laurent een carrière in de muziek zou nastreven. Maar uiteindelijk maakte hij toch een andere keuze. Hij begon te tekenen. Hij ontmoette Marc Moreno in Bordeaux op de leeftijd van 13 of 14 jaar. De twee ontwikkelden een hechte vriendschap. Moreno werd ook een mentor voor Laurent. Toen hij 17 jaar was verhuisde Laurent naar Parijs. Hier volgt hij een opleiding in de animatie. Samen met zijn broer maakt hij nu ook de serie Metropolitan.

1 Borderline

Metropolitan - Borderline

Parijs, anno nu. We volgen de politieagent Vincent Revel. Die ochtend, zoals zo vaak, neemt hij de metro naar zijn werk. De metro. Zijn gedachten gaan terug naar het verleden. Op de ochtend van 13 mei. Ook toen bevond hij zich in de metro, onderweg naar zijn werk. Vanuit zijn ooghoek ziet hij een jongeman in elkaar zakken. De andere passagiers blijven apathisch, reageren niet, doen niets. Vincent wel. Hij handelt. De metro komt tot stilstand. Dit ontlokt bij zijn medepassagiers alleen maar negatieve reacties. Zij zijn immers onderweg, hebben het druk, moeten naar hun werk. Maar dankzij Vincent blijft de jongeman in leven. Zijn daad haalt zelfs de krant. Zonder Vincent Revel zou Alexei Borislav, een van oorsprong Bulgaarse jongeman, nu niet meer in leven zijn. Ook nu nog hebben ze nog contact. De twee ontmoeten elkaar in een restaurant. Vincent vertelt dat hij werkt aan de zaak Matisse, de juwelier die een paar dagen gelden is vermoord. Maar het gezelschap is niet compleet. De zoon van Revel, Xavier, is al maanden vermist. Steeds meer begint het besef te komen dat hij wellicht niet meer in leven is. Maar er is nog veel meer aan de hand. Iets waar Vincent zich nog niet van bewust is. Een gevaarlijke moordenaar dwaalt door Parijs en maakt slachtoffers.

Met het album 'Borderline' wordt de serie Metropolitan geopend. Ik vind het een sterke opening. De sfeer in het verhaal is beklemmend. Het is ook een foto van ons huidige tijdsbeeld. De totale onverschilligheid die je dagelijks ziet. Het isolement waarin mensen hun leven leiden en dat in een tijd waarin er meer communicatiemiddelen dan ooit tot onze beschikking staan. Het scenario kent een eigen tempo. De personages worden langzaam beschreven, krijgen steeds meer gestalte. Julien Bonneau verwerkt psychologische elementen in zijn verhaal en doet dit goed. Hoewel je nog geen idee hebt welke kant het verhaal op zal gaan blijft het verhaal je boeien.
Het tekenwerk van Laurent Bonneau is ook uitstekend. De beklemmende sfeer van het verhaal wordt door hem heel goed in beeld gebracht. Zijn stijl heeft een filmisch karakter. Hoewel de tekeningen niet zeer gedetailleerd zijn, roept hij bij iedere scène precies het juiste gevoel op met zijn tekenwerk en zijn inkleuring. Kortom een zeer belovend begin van de broers Bonneau.

2 Cocaïne

Metropolitan - Cocaïne

Een nachtclub ergens in Parijs. Feestende en dansende mensen terwijl de DJ de ene danceplaat laat overgaan in de volgende. Achter in de club op een verhoging zit een groepje mensen bij elkaar. Een van deze mensen is Alexei. Op de tafel bevindt zich een lijn witte poeder. Het is Alexei die het verdovende middel tot zich neemt. Omringt door twee vrouwen laat hij de cocaïne zijn lichaam binnenkomen. Met de verwachte reactie. Maar het is niet alleen voor eigen gebruik dat Alexei de alkaloïde tot zich neemt. Hij is voor een heel ander doel die nacht in de danceclub. Hij is zaken aan het doen. Een zekere Leymet is bereid om 25 kilo van het extract van de cocaplant af te nemen. De deal is gesloten. Alexei verwijst naar een man achter hem, ene Victor, waarmee Leymet de verdere afhandeling kan regelen. Hierna verlaat Alexei, omringt door lijfwachten, de nachtclub en laat zich naar huis brengen. In zijn bed wacht een jongeman, Jeremy.
Alexei uit Metropolitan, tekening van Laurent Bonneau De volgende ochtend gaat luitenant Revel op zoek naar een bevriende politieofficier. Hij vraagt haar om de brief die hij de vorige avond heeft ontvangen te lezen. De politievrouw kijkt naar hem op nadat ze het geschrift gelezen heeft. Vincent vraagt haar om een discreet onderzoek in te stellen. Het gaat tenslotte om zijn zoon.
Nu hij toch op het bureau is gaat hij langs bij de agenten die een zijn onderzoek werken. Vincent is ervan overtuigd dat er een verband is tussen de gewelddadige dood van de juwelier en de ogenschijnlijke natuurlijke dood van de onderwereld figuur waarmee hij in verband kon worden gebracht. Na een kort gesprek verlaat luitenant Revel het bureau, onder toeziend oog van een man. Een slordig geklede man die grote belangstelling stelt in het doen en laten van de politiefunctionaris. Diezelfde ochtend gaat Alexei op bezoek bij zijn zus Lana. Net hiervoor heeft Alexei een voor hem verontrustend sms-je ontvangen. Echter terwijl Vincent zich begint te realiseren dat er iets mis is met zijn vriendschap met Alexei en de voormalige inwoner van Bulgarije zich aan zijn familiezaken wijdt, neemt de slordig geklede man op de achtergrond actie. Ofschoon Vincent en Alexei met elkaar in aanvaring zullen gaan komen, dreigt er veel meer gevaar. Zeker voor een goede bekende van Vincent Revel. Het leven van Marie-Héléne La Bruyére is in gevaar.

Ook het tweede deel uit de serie, met als titel 'Cocaïne', is een uitstekend stukje werk van de Bonneau broers. Het is geschreven en getekend in dezelfde beklemmende sfeer als het eerste deel. Ook nu krijg je een beeld van onze huidige samenleving. Berekendheid, individualisme en een grote mate van onverschilligheid. Maar het tweede deel van dit drieluik geeft ook antwoorden. Nu wordt duidelijk wie Xavier, de ontbrekende man uit het eerste deel, was. Ook ontmoet je meer personen uit de directe omgeving van Vincent Revel. Maar je wordt ook deelgenoot van de werkelijke zaken van Alexei Borislav, een handel die hem in directe confrontatie zal brengen met zijn redder uit het verleden. Zoals gezegd is de sfeer in dit deel hetzelfde als in het eerste. Een beklemmende, cynische wereld kijkt je aan vanuit beide albums. Het scenario vind ik tot nu toe heel sterk. Je hebt werkelijk nog geen idee waar het laatste deel je naar toe zal brengen. Wie is die man die zich op de achtergrond manifesteert? Wat zijn zijn bedoelingen? Ook het tekenwerk is echt heel goed en sluit uitstekend aan bij het verhaal. Donkere, sombere tekeningen. Hier en daar een flits, een beeld. Op originele wijze neergezet. Uitstekende serie.

3 As

Metropolitan - As (Cendres)

Jaren geleden redde politie-inspecteur Vincent Revel het leven van een jonge Bulgaarse man. Deze Alexei Borislav en zijn zus Lana kwamen in het privé-leven van Vincent en zijn zoon Xavier. Een vriendschap ontwikkelde zich. Maar die vriendschap is inmiddels uiteengespat. Alexei is een drugshandelaar geworden. Hij heeft de positie overgenomen van de gestorven Cazione. Eerst nam men aan dat deze man een natuurlijke dood gestorven was, maar dat is nu niet zo zeker meer. Want Cazione had nauwe banden met de vermoorde juwelier Matisse. En inmiddels begint de dader in beeld te komen. Bij een ontploffing van een verfbom in de metro is zijn gezicht op de beveiligingscamera te zien. Deze ex-werknemer van Matisse heet Marc Fourot. Wellicht is hij ook de moordenaar. Vincent Revel zit in de problemen uit de strip Metropolitan, tekening van Bonneau Binnen zijn eigen team komt Vincent niet vooruit en hij beseft dat Alexei een drugshandelaar is. En dus doet hij zaken met de narcotica-afdeling. Samen met hen wordt een plan uitgewerkt om Alexei te arresteren. Tijdens de arrestatie wordt een agent gedood maar Alexei valt in handen van de politie. Er speelt voor Vincent echter veel meer. Hij heeft een brief ontvangen met een foto van zijn zoon. Blijkbaar wil iemand een rekening uit het verleden met hem vereffenen. En mogelijk dat Alexei meer weet. Meer over Xavier, meer over de brief.
Omdat de arrestatie van Alexei grotendeels te danken is aan Vincent krijgt hij de eerste kans in het verhoor. Maar de gevangene zwijgt in alle toonaarden. Dit geldt niet voor een handlanger van Alexei. Deze man bevestigd dat Marc Fourot de moordenaar is van zowel Cazione als Matisse. Maar deze Fourot is losgeslagen, gaat zijn eigen weg. Vincent verlaat uiteindelijk het bureau en onderweg probeert hij contact te krijgen met Lana Borislav. Maar hij krijgt alleen haar voice-mail. Eenmaal terug bij zijn eigen team moet hij zich melden bij zijn directe chef. Want de inspecteur heeft alle protocollen geschonden en is ver buiten het boekje gegaan. Zeker omdat mogelijk ook Xavier in het spel betrokken is. Hij wordt dan ook geschorst en kan niet deelnemen aan de jacht op Fourot, die inmiddels een nieuw slachtoffer heeft gemaakt. Marie-Héléne La Bruyére, de psychologe en vriendin van Vincent, is dood aangetroffen. Fourot lijkt iets tegen Vincent Revel persoonlijk te hebben. De opgejaagde inspecteur gaat, hoewel hij geschorst is, toch weer naar de verhoorkamer van Alexei. Inmiddels heeft hij Lana getroffen en bespreekt dit met de blonde man. Alles om de waarheid over Xavier te achterhalen, hoe onaangenaam ook. Maar wat Vincent Revel niet beseft is dat de pionnen op het bord alweer verschoven zijn en een gruwelijk spel nadert het einde.

Met het deel 'As' (Cendres) wordt de serie Metropolitan afgesloten. De gebroeders Bonneau zijn er in geslaagd een uitstekende serie neer te zetten. Eigentijds, verrassend en indringend. Echt prima werk en een mooi teken voor toekomstig werk van de broers. Het scenario dat door Julien Bonneau werd geschreven heeft veel verrassingen in zich, waarbij hij ook voor een goede opbouw van het verhaal heeft gezorgd. Wanneer je begint te lezen laat het je niet los en wil je alleen maar doorlezen. Het tekenwerk van zijn broer, Laurent Bonneau, vult het krachtige scenario uitstekend aan. Met zijn strakke manier van tekenen geeft hij het verhaal een extra dimensie en houdt hij je aandacht constant vast. Dit project van de broers is zeer geslaagd. Een origineel script waarin allerlei facetten van de huidige samenleving in terug te vinden zijn, een sterke thriller die zeer mooi is weergegeven.