172 De bankroof

Lasso deel 170 - De bankroof (1969)

Vier stoere kerels waren vrienden, Ralph, Like, Chester en Percy. Al jaren lang deelden ze hun gelukkige en onaangename momenten met elkaar. Ze stelden hun wapens in dienst van de wet. Ze maakten jacht op gezochte misdadigers en leefden van de beloning die hen in het vooruitzicht was gesteld. Zo ook die keer dat een bende hen 100 dollar bracht. Het leek een fortuin, dat brandde in hun vingers. Maar zo kochten er alleen de meest noodzakelijke dingen van. Soms, wanneer ze geen andere mogelijkheid zagen om aan geld te komen, deden ze dit op hun eigen manier. Aan de pokertafel waar ze altijd een beroepsgokker als doelwit uitzochten. Twee van hen speelden en twee anderen keken van een afstandje toe. Door het geven van signalen wisten de twee spelers altijd wat de kaarten waren van de andere mannen aan tafel. Maar een enkele keer viel hun truc op en dan kwam er herrie van. Zo ook die ene keer, maar ondanks de vechtpartij in de saloon zagen de vier vrienden kans redelijk heelhuids uit het stadje te komen. Toch had Percy die avond bij het vuur spijt en hij toog terug naar het stadje om aan de sheriff de waarheid te vertellen. Het duurde niet lang voordat de andere drie volgden. Gedwee ondergingen ze hun straf, het schoonmaken van de saloon. Nadat ze hun schuld hadden voldaan had Percy een nieuwe mededeling, hij bleef in het stadje. Verliefd als hij was geworden op Margot, de dochter van de sheriff. En zo trokken er nog drie vrienden verder. Ditmaal gingen ze achter een groep bankrovers aan. Het leven leek op dat van vroeger tot de dag dat ze een gil hoorden. Het bleek om een knappe, jonge vrouw, Lena genaamd, te gaan die van schrik van haar paard was gevallen. Ze nodigde de drie vrienden uit om voor haar broer, Chris, te komen werken. Eerst leek er weinig aan de hand maar wat de vrienden niet konden bevroeden was dat Lena en haar broer de bankrovers waren. Dankzij Lena raakte Ralph verliefd en dit was wederzijds. Chris praatte de drie vrienden om zodat zij aan de volgende overval deel zouden nemen. Maar toen zij met dit werk wilde beginnen kwamen ze hun oude kameraad Percy tegen die inmiddels sheriff was geworden. Nu kozen de drie toch weer de zijde van Percy. De bende werd ingerekend en Ralph zou wachten op Lena.
Verschenen: januari 1969.

173 De laffe sheriff

Lasso deel 173 - De laffe sheriff (1969)

Iedereen in Pomery Valley wist wie de aanstichters waren van de grote plunderingen en brandstichtingen. Maar bijna niemand wilde er openlijk over praten. Bob Drake vormde een uitzondering. In zijn krant schreef hij een artikel over de misdaden waarbij hij Adam Hilton en zijn bende verantwoordelijk stelde. De man met wie hij werkte McCrae ging met zijn dochter Hellen de grens over omdat men bij de krant wel verwachtte dat Hilton zou terugslaan. Bij de laatste overval op de Brandon ranch was maar een overlevende achtergebleven, de jonge Johnny. De weesjongen had nu alleen de dronken ouwe Rudy nog als vriend. De oude man nam de jongen onder zijn vleugels. Hilton had dit ook gehoord en zocht Rudy op in zijn hut. Hij bedreigde Johnny die maar beter zijn mond kon houden, anders zou Hilton terugkomen. Daarna ging Hilton naar de stad en zocht Bob Drake op. Plots was er een schot te horen. Hilton kwam naar buiten, volgens hem had Drake hem bedreigd. Maar de sheriff geloofde er niets van en probeerde Hilton te arresteren. Deze daad moest de man van de wet met zijn leven bekopen. Nu had Hilton niet echt de leiding over de bende, dit was Brian Gilmore, een gekwiekst man waarvan niemand zich kon voorstellen dat hij de baas was van de bende. Nadat de sheriff begraven was kwamen de mannen van het stadje bijeen om een nieuwe sheriff te kiezen. Maar niemand wilde. Rudy wist wel iemand, een man uit het oosten genaamd Bill Drake, de broer van de vermoorde krantenman. Maar toen Bill arriveerde geloofde men de ogen niet. Dit was geen scherpschutter maar een dandy. Toch was Bill dit allerminst. Hij strooide de bende zand in de ogen en toen hij genoeg bewijzen had verzameld kwam hij in actie. Nadat de hele bende voor het gerecht was gebracht vestigde Bill zich in Pomery Valley. Samen met Hellen nam hij de zorg voor Johnny op zich.
Verschenen: januari 1969.

174 Als een eenzame wolf

Lasso deel 174 - Als een eenzame wolf (1969)

Doordat er onlangs een vredesverdrag gesloten was tussen de indianen en de regering van de Verenigde Staten konen de kolonisten met hun wagens door het land trekken zonder dat ze aangevallen werden. Een zo'n karavaan werd vergezeld door twee soldaten. Luitenant Kenneth Harlan en zijn beste vriend sergeant Bill O'Brian vergezelde de huifkar waar de zus van de luitenant mee reisde. Jessica, de zus van Kenneth, werd op haar reis vergezeld door hun grootvader Tom. Alles leek voorspoedig te gaan totdat ze twee mannen aantroffen die aan een boom waren vastgebonden. Volgens een van hen, Hardy Karr, was dit het werk van een Comache indiaan. De andere man, Jim, bleef opvallend stil. Samen met de sergeant trok Kenneth op verkenning en ontmoette de indiaan. Maar de Comanche wilde niet vertellen waarom hij het op de twee mannen had voorzien. Naarmate de reis vorderde kreeg Kenneth steeds meer achterdocht over Karr, zeker toen een van de mannen die in een andere huifkar met de karavaan meetrok meende dat Karr een bankrover was. Maar zonder echte bewijzen kon Kenneth niet veel doen. Weer kwam het tot een schermutseling met de Comanche indiaan. Nog steeds wist niemand wat de reden was. Uiteindelijk bracht Jim licht in de duisternis. De indiaan zocht zijn vrouw en kind die door Karr waren ontvoerd nadat hij huiden had gestolen. Jim had er voor gezorgd dat het tweetal kon ontsnappen maar blijkbaar was de Comanche toen al op pad. Ook bevestigde Jim dat Karr een bankovervaller was. Bij die overval had Karr de sheriff gedood en dit was de vader van Jim geweest. Jim had geprobeerd bewijzen tegen Karr te verzamelen maar was hier niet in geslaagd. Omdat Karr besefte dat het spel uit was probeerde hij te vluchten maar kwam bij die poging om het leven. Kenneth en de sergeant gingen de Comanche op de hoogte brengen van het goede nieuws en Jim reisde verder met Jessica naar Montana.
Verschenen: januari 1969.

175 Ik vecht voor Brady

Lasso deel 175 - Ik vecht voor Brady (1969)

Levender Hills was tot nu toe een zeer rustig stadje geweest tot een bende van zeven moordenaars er naartoe kwam. Zeven mannen die gereedstonden om een einde te maken aan de rust die in het stadje heerste. En maar een man, die bekend stond als Brady, was beschikbaar om tegen hen te vechten. Brady liep alleen door de straten. Plotseling werden er schoten afgevuurd. In de huizen konden de mensen het angstaanjagende lawaai van de schoten duidelijk horen. Iedereen prevelde een gebed voor Brady. Plotseling hield het schieten op en maakte het lawaai plaats voor stilte. Er was nog maar een man in leven. Hoewel hij gewond was had Brady de zeven moordenaars verslagen. Maar zijn zege betekende geen rust voor de stad. Het werd een soort trekpleister voor moordenaars die hun behendigheid met de revolver tegen Brady wilde bewijzen. Brady was met algemene stemmen tot sheriff uitgeroepen. Maar steeds vaker moest hij het opnemen tegen een van de revolverhelden die zijn reputatie wilde vestigen. Na enige tijd bereikte het nieuws het oosten van Amerika dat sheriff Brady gedood was. Barry Crane was juist op weg naar huis toen hij het nieuws las. Hij besloot naar het westen te reizen. Barry was bijzonder goed getraind. Maar er gebeurde ondertussen in Levender Hills vreemde zaken. Iedere keer wanneer een groep moordenaars dacht de stad te kunnen terroriseren kwamen ze bij vuurgevechten om het leven. Al snel ging het gerucht dat de geest van Brady de stad beschermde en dit hield een grote groep boeven op afstand. Onderweg naar het stadje vertelde Barry aan zijn bediende waarom hij naar dit stadje wilde. Brady was de vader van Barry. Ooit had men zijn vader van moord beschuldigd, maar dit was niet waar. Nadat hij in het stadje was aangekomen bleek Brady nog te leven. Zijn dood was verzonnen om rust te krijgen in het stadje. Barry had ondertussen de mooie Diana leren kennen en ging zich ook in Levender Hills vestigen.
Verschenen: januari 1969.

176 Een vuile truc

Lasso deel 176 - Een vuile truc (1969)

In 1859 heerste er een verschrikkelijke droogte in Montana. Zelfs het gras en de laagliggende gronden waren verdroogd. Om het gevaar voor hun dieren uit de weg te gaan verlieten de veehouders Montana en gingen ze op zoek naar betere weiden om hun kudden te kunnen houden. Dit was ook het geval met Dan Lasker die zijn kudde schapen naar het zuiden dreef. Samen met zijn honden dreef Dan de kudde steeds verder voort. Dagenlang was hij onderweg en kwam uiteindelijk in Texas terecht. Hier werd zijn aankomst opgemerkt door een aantal cowboys die direct naar hun baas, Anderson, gingen. Toen hij hoorde dat Dan het land binnenkwam ontstond er een plannetje. Ze zouden Dan overhalen om zijn kudde naar het land van Curtis te drijven. Met zijn cowboys reed Anderson naar Dan en deed heel joviaal. Hij deed voorkomen alsof Dan zeer welkom was maar dat hij dit land recent had gekocht. Maar Anderson wist nog wel een stuk land en gaf Dan de richting op. Regelrecht het land van Curtis op. Om de zaak op scherp te zetten liet hij via een brief Curtis weten wat er was gebeurd. Dan Lasker had ondertussen kamp gemaakt en was naar de stad gegaan. De kudde liet hij over aan zijn honden onder aanvoering van Wolf. In de stad leerde hij een man kennen die Peter heette. Deze vertelde hem dat het stadje geen sheriff meer had. Curtis en Anderson hadden hem vermoord. Ongerust reed Dan snel terug naar de kudde maar het was al te laat. Alle schapen waren gedood, van de meeste honden geen spoor. Terug in de stad kwam hij Peter weer tegen die hem mee nam naar zijn huis waar hij woonde met zijn zus Sally. Dan nam een besluit hij zou de nieuwe sheriff van het stadje worden. Al snel moest hij de strijd aanbinden met de cowboys, maar won alle gevechten. Uiteindelijk bleven alleen Curtis en Anderson over. Met de hulp van Wolf overmeesterde hij het tweetal. Dan bleef de sheriff in het stadje en bouwde een toekomst op met Sally.
Verschenen: februari 1969.

177 Haat en wraak

Lasso deel 177 - Haat en wraak (1969)

Een eenzame ruiter reed langzaam door de storm. Het was alsof de natuur nog een handje meehielp aan het nog troostelozer maken van de dode stad. Jeff Burton was dagenlang onderweg geweest om die uitgestorven plaats te bereiken. In Cedar City, waar iedereen hem waardeerde, zouden de mensen hem krankzinnig beschouwd hebben, als ze hem nu door de verlaten straten zouden zien rijden. Hij had alles wat hij bezat verlaten, zelfs zijn bruid Maida op de dag van hun huwelijk. Hij had haar verteld dat hij nog een reis moest maken voordat ze zouden kunnen trouwen. Gelaten had ze zijn besluit geaccepteerd. Nu hij in de spookstad was werd Jeff geconfronteerd met het verleden. Hij dacht terug aan de recente gebeurtenissen. De geheimzinnige brieven die hem herinnerden aan wat in de spookstad was voorgevallen. Die hem herinnerden aan Melvin Adams. Zijn gedachten gingen terug naar 10 jaar eerder, toen Rio Seco een levendige stad was. En Jeff Burton was er de rechter geweest. Hij werd alom gerespecteerd. Een goudvondst had de levendigheid van het stadje aangewakkerd, maar ook de misdaad. Goudzoekers werden vermoord en op een dag meende men te weten dat Melvin Adams de dader moest zijn. Jeff zorgde ervoor dat Adams een rechtszitting kreeg. Op grond van een goudklompje met een bepaalde vorm leek het of Adams schuldig was, maar Jeff was niet helemaal overtuigd. Hij veroordeelde Adams echter tot een gevangenisstraf. Maar Adams werd onderweg gelyncht, de sheriff en zijn helpers werden vermoord. Jeff stelde een onderzoek in en kwam er achter dat Adams inderdaad onschuldig was geweest. Hierop trok hij weg. Nu was hij weer terug om het verleden onder ogen te zien. Maar hij had niet verwacht dat het Maida was die de brieven had achtergelaten. Zij was de dochter van Adams en wilde wraak nemen. Gelukkig voor Jeff had de sheriff van Cedar City haar gevolgd en kon erger worden voorkomen.
Verschenen: februari 1969.

178 Twee is te veel

Lasso deel 178 - Twee is te veel (1969)

Toen de postkoets van de Summerville-Wyoming klaar stond om te vertrekken werden een aantal passagiers onrustig. Want ze hadden hun medepassagier herkend. Het was de, net uit de gevangenis ontslagen, paardendief Jack Morgan. Hij reisde samen met zijn dochter Laura. Toch vertrok de postkoets met alle passagiers. Tijdens de reis werd de postkoets overvallen door de oude bende van Morgan. Jim Blake had daar nu de leiding. Toen Blake zag wie er ook in de postkoets zag, vroeg hij Morgan met hen mee te gaan naar hun schuilplaats. Morgan ging met zijn oude bende mee en kwam niet veel later aan op de schuilplaats. Laura was met haar vader meegegaan. Ondertussen was de postkoets in Dummerville aangekomen waar iedereen het nieuws hoorde. Ook sheriff Mark Powell werd op de hoogte gebracht. Een van de mannen die meeging was Ben Farrow, de zoon van de koetsier die tijdens de overval was gedood. De achtervolging moest echter worden gestaakt, omdat de boeven buiten het rechtsgebied van de sheriff waren gegaan. In de schuilplaats vertelde Blake van een nieuwe overval die ze gingen doen in Babcock City. Laura hoorde van de plannen en wilde dat haar vader niet mee zou doen. Ondertussen was Ben Farrow zelf op zoek gegaan naar de bende. Plots hoorde hij schoten en niet veel later zag hij een groep indianen die een hut aanvielen. Ben schoot te hulp en de indianen vluchtten. Op het laatste moment werd Ben geraakt door een pijl. Wat Ben niet besefte is dat dit de hut van de bende was. Dankzij Laura werd Ben verzorgd. In Summerville was de sheriff er achter gekomen dat Ben achter de bende aangegaan was. Hij besloot de jonge Farrow te gaan helpen. In de schuilplaats kon Laura de waarheid niet voor Ben verborgen houden, maar de bende kwam er achter dat Ben nu de waarheid wist. Dankzij Morgan kon Ben ontsnappen en op zijn beurt redde hij Morgan en zijn dochter met behulp van de sheriff. Ben en Laura zouden samen een nieuw leven beginnen en het verleden laten rusten.
Verschenen: februari 1969.

179 De taal van het geweld

Lasso deel 179 - De taal van het geweld (1969)

Het gebied rond de Mississippie rond 1850. De vredesverdragen werden bijna voortdurend door beide partijen geschonden en de indianen zagen in iedere groep emigranten die hun gebied betrad een bedreiging voor hun vrede. Voor de blanken zoals de familie Miller, waren de indianen het grootste gevaar. Voor de Sioux was het voortdurend verschijnen van de kolonisten een aanwijzing dat ze vroeg of later uit het gebied zouden worden gedreven. Vanuit Summer Fort was er een groep soldaten onderweg. De wagens werden in verdediging gezet, maar toen brak het geweld los. De indianen die geleidt werden door Zwarte Adelaar vielen aan. Alle kolonisten werden gedood, alleen de kleine Kate Miller die 4 jaar oud was, overleefde het bloedbad. Zwarte Adelaar nam de kleine Kate mee naar het dorp van de Sioux. Het nieuws bereikte Summer Fort waar ook de gids Dick Simmons het nieuws vernam. Men kwam er achter dat Kate niet bij de doden was en dat er dus nog een kans was dat ze nog in leven was. Dick Simmons bracht het bericht over naar de familie van Kate en haar neefje Davy zwoer dat hij zijn nichtje zou redden. De jaren verstreken, een burgeroorlog werd uitgevochten. Zestien jaar later in 1866 zat Dick Simmons, die voor het zuiden gevochten had, wat te drinken. Een groep mannen zocht problemen met hem, maar net op dat moment kwam de nu volwassen Davy Miller binnen. Samen gaven ze Murray en zijn mannen een pak slaag. In de loop der jaren was Dick er achter gekomen dat Kate nog in leven was en dat ze was opgenomen in de stam van de Sioux. Ze werd door de stam Witte Gazelle genoemd en ze had in een de Sioux krijger Rode Lynx een aanbidder. En dat was iets wat een ander Sioux meisje, Poppy Flower, niet kon accepteren. Ze probeerde een verraderlijk spel te spelen om haar rivale uit te schakelen maar bekocht dit met de dood. Hoewel Kate haar neef leerde kennen besloot ze bij Rode Lynx te blijven.
Verschenen: februari 1969.

180 De bandieten van Red Canyon

Lasso deel 180 - De bandieten van Red Canyon (1969)

Tijdens de oorlog waren de beroemde guerrilla's van Quantrell gewaardeerde bondgenoten van de federalen. Maar toen de oorlog voorbij was, werden de guerrilla's een nachtmerrie. Roofovervallen, brand en verwoesting waren aan de orde van de dag. De guerrilla's van Quantrell werden gevreesd en gehaat. Steeds meer misdadigers uit het hele land sloten zich bij de bende aan, die verdeeld in verschillende groepen, uit goed verborgen schuilplaatsen opereerden. Onder deze mannen werd verondersteld zich een ex-luitenant te bevinden genaamd Kerry Leblanche. Zijn moeder en zijn zus, Liana, hoorden deze geruchten ook. Maar Liana kon het niet geloven. Daarom wilde ze naar Red Canyon gaan om haar oom Willy om hulp te vragen. Ze vroeg hun buurman, Frankie Dodd, om met haar mee te gaan. Oom Willy was de hulpsheriff van Red Canyon en zeer verrast toen Liana in het stadje verscheen. Net op dat moment kwam er een man aangereden die meldde dat de guerrilla's weer hadden toegeslagen. De sheriff zette met een groep mannen de achtervolging in. Maar opnieuw ontkwamen de bandieten in de bergen. Frankie ging naar huis terug. Op dat moment kwam er een ruiter aan, die een ander paard met daarop een dode bij de teugels hield. De man zei Rock Dallas te heten en volgens hem was de dode één van de guerrilla's. Bovendien wist hij waar de bandieten zich schuilhielden. Oom Willy was bereid om met Rock op pad te gaan. Toen ze de schuilplaats naderde werden ze aangevallen. Willy werd gedood door een man die hij kende. Rock kon ontsnappen en keerde terug naar Red Canyon. Hij vertelde zelf het nieuws aan Liana. Toen kwam ook Frankie weer naar Red Canyon en hij uitte de beschuldiging dat Rock waarschijnlijk bij de guerrilla's hoorde. Rock vroeg Liana om haar vertrouwen en dat gaf zij hem. De volgende dag stuurde Rock een vriend die Liana kon vertellen wie haar broer had gedood. Want haar broer had niet met de bandieten mee willen doen. Toen kwam aan het licht dat Frankie de moordenaar was van haar broer en bovendien lid van de bende. Al snel werden de andere ook ingerekend en keerde Liana terug naar huis, in het gezelschap van Rock Dallas.

Hoewel het verhaal in dit deeltje natuurlijk volkomen fictief is, zit er wel een verwijzing in naar het oude westen. William Quantrill In het verhaal is sprake van de guerrilla's van Quantrell. Waarschijnlijk wordt hiermee geduid op de bende van Quantrill. De leider van deze bende was William Quantrill, wiens foto hiernaast te zien is. Hij werd geboren in 1837 in Ohio en voelde zich aangetrokken tot de zuidelijke staten van Amerika. Hij werkte een aantal jaren als onderwijzer. Op een gegeven moment liet hij het leraarschap voor wat het was en werd beroepsgokker. Uiteindelijk kwam hij terecht in Missouri. Toen de burgeroorlog uitbrak, sloot hij zich aan bij de Missouri State Guards. In 1861 richtte hij een vrijschuttersbende op. Een vrijschutter is iemand die een invallend vijandelijk leger aanvalt zonder zelf bij een leger te horen, een guerrilla. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog werden dit soort guerrilla's ook wel Bushwhackers genoemd. Vanuit Missouri pleegden ze aanvallen in Kansas. De aanvallen betroffen niet alleen militairen, ook burgers konden het doelwit zijn. Waarschijnlijk daarom zagen de noordelijke troepen Quantrill als een misdadiger (nu zouden we zeggen een terrorist), terwijl de zuidelijken hem met de rang van kapitein aanspraken. Quantrill is vooral berucht door de slachtpartij in Lawrence, Kansas op 21 augustus 1863. Quantrill wilde een senator in handen krijgen, maar deze kon ontsnappen. Als gevolg werd de burgerbevolking aangevallen en werden 200 mannen en jongens voor de ogen van hun familie doodgeschoten. Huizen werden in brand gestoken en de plaatselijke bank beroofd. Hierna vluchtte Quantrill met zijn mannen naar Texas om de wraak van de noordelijken te ontlopen. In Texas werd de bende van Quantrill van 400 mannen opgedeeld in kleinere eenheden. Op 10 mei 1865 werd Quantrill neergeschoten toen hij in een hinderlaag viel van de noordelijken. Hij stierf aan de schotwond op 6 juni 1865. (bron: nl.wikipedia.org/wiki/William_Quantrill)
Verschenen: maart 1969.

181 Gezocht wegens moord

Lasso deel 181 - Gezocht wegens moord (1969)

Jeff Tandy en Waldo Britt hielden er een eigenaardige manier op na om aan hun achtervolgers te ontkomen. Het was niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste keer, dat een stel woedende stadsbewoners wraak zochten voor de misdaden die de twee op hun geweten hadden. Maar Jeff en zijn vriend waren wel gewend aan zulke situaties. Ook ditmaal wist het tweetal hun achtervolgers te misleiden en ontkwamen zij aan de wraak. Die avond bespraken ze hun huidige leven. Terwijl ze aan het praten waren, kwam er een andere man nabij. De man vond een geldzak in een van de zadels. Maar beide vrienden hadden door dat ze beroofd werden en verdedigden zichzelf, waarbij Jeff Tandy de aanvaller doodschoot. Ze begroeven de man maar namen wel het wapen mee waarop de initialen MC gekrast stonden. Na drie dagen kwamen ze bij een nieuwe stad aan. Jeff wilde de zaken ditmaal anders aanpakken. Eerst wilde hij het vertrouwen van de inwoners winnen. Dankzij het plan dat hij en Waldo uitvoerde, lukte dit ook. Hij haalde de inwoners over om met zijn allen een speelhal te bouwen. Bovendien wilde hij geen beroepsgokkers en valsspelers in de speelhal hebben. Inmiddels hadden de burgers van het stadje zoveel vertrouwen in Jeff dat hij als beheerder van de speelhal werd aangesteld. Op een dag zagen ze een aanplakbiljet met hierop het gezicht van de man die Jeff had neergeschoten. Het was de gezochte misdadiger Manny Carter geweest. Omdat hij de revolver had en het verhaal goed kon vertellen, geloofde iedereen dat Jeff de misdadiger had gedood. Nu had hij recht op 500 dollar. Maar Jeff gaf het geld aan Marina Weston, wiens broer door Manny Carter gedood was. Tussen Jeff en Marina bloeide in de loop van de tijd iets moois op. Maar toen kwam de broer van Manny Carter met twee kameraden in het stadje. Hij wilde wraak voor de dood van zijn broer. Maar de bevolking van het stadje hielp Jeff waardoor de wraak niet door kon gaan. Jeff stopte met het beheer van de speelhal en trouwde met Marina.
Verschenen: maart 1969.

182 De doodgraver doet de rest

Lasso deel 182 - De doodgraver doet de rest (1969)

Clint Braddock, reizend marshal, zat in het kantoor van gouverneur Bradshaw. De gouverneur van Oklahoma had een verzoek aan Clint. Een paar weken geleden werd advocaat Dan Morris doodgeschoten, een goede vriend van Bradshaw. De gebroeders Wilson, een stel schurken, zou de moord hebben gepleegd. Maar ook de zoon van de gedode advocaat was verdwenen en Bradshaw was bezorgd om zijn lot. Clint besloot achter de Wilsons aan te gaan die zich in Arizona zouden bevinden. De volgende dag nam hij de postkoets. De andere passagier in de koets was een jong meisje. Een dag later werd de postkoets overvallen door een stel bandieten. Ze schoten de bijrijder neer en gingen er vandoor met het geld. Clint vermoedde dat het de Wilson bende was die de overval had gepleegd. Snel haastte de postkoets zich naar het volgende stadje waar de overval aan de lokale marshal werd gemeld. Omdat hij niet wilde opvallen, gaf Clint een valse naam op en vertelde hij ook niet dat een man van de wet was. Clint ging in de saloon wat drinken en werd daar aangesproken door een premiejager. De man geloofde niet dat de naam die Clint opgaf juist was. Het kwam aan op een vuistgevecht dat Clint won. Maar de volgende dag kwam de premiejager terug. Hij dacht dat Clint een bandiet was genaamd Lefty Larsen. Het monde uit in een vuurgevecht waarbij Clint de man neerschoot met de revolver in zijn rechterhand. Die dag vertelde Clint de lokale marshal wie hij echt was en dat hij achter de Wilson bende aan zat. Toen ze de beschrijving van Lefty Larsen doornamen kwamen ze er achter dat Clint inderdaad veel op deze bandiet leek. Dit wilde hij gebruiken om de Wilsons te pakken te krijgen. Hij verkleedde zich als Larsen en ging naar de mogelijke schuilplaats van de bende. Maar voor hij er kwam was hij getuige van een schietpartij. Een jongeman werd door drie schurken neergeschoten. Clint doodde een van hen waarna de twee anderen vluchtte. Hij nam de gewonde jongeman mee naar de dichtstbijzijnde hut. Hier bleek het meisje uit de postkoets te wonen met haar vader, die dokter was. De jongeman was hun neef en de zoon van Dan Morris. Dankzij aanwijzingen van Tom Morris kwam Clint bij de schuilplaats. Maar de boeven vertrouwde het niet en wilde dat hij eerst een overval zou plegen. Terwijl Clint weer weg was leerde de Wilsons wie Clint echt was en wilde hem in de val lokken. Gelukkig kon Clint met de hulp van Tom dit voorkomen. De zoon van de dode advocaat betaalde zijn hulp wel zijn leven. Maar ook de bendeleden werden gedood. Clint bleef in Arizona samen met Alice, het meisje uit de koets.
Verschenen: maart 1969.

183 De uitgestotene

Lasso deel 183 - De uitgestotene (1969)

Farmer Jess Bain vuurde het ene na het andere schot af op het oefendoelwit terwijl zijn buurman Tom toekeek. Natuurlijk zag Jess de zorgelijke blik van zijn buurman want Tom wist dat Jess naar de stad zou gaan om een vuurgevecht te krijgen met een gunman. Jess Bain was drie jaar geleden met zijn bruid naar het westen gekomen. Een gokker, genaamd Dan Marlowe, beweerde dat Jess hem geld schuldig was. Jess wilde deze kwestie eerst met zijn blote handen regelen, maar de gokker had een gunman, genaamd Durlow, gehuurd om voor hem te vechten. Jess wilde zijn zwangere vrouw niets laten merken. Toen hij die avond naar de stad ging raadde zijn vrouw wat hij ging doen en bezorgd ging ze naar buiten, maar stortte ineen door de koude nachtlucht. Jess verbleef die nacht in de stad. De volgende dag arriveerde Durlow. Terwijl de mannen tegenover elkaar stonden kwam Tom opgewonden de stad binnenrijden. Hierdoor was de gunman afgeleidt. Jess Bain schoot de gunman dood. Maar Tom kwam met vreselijk nieuws voor Jess. Die nacht was zijn zoon geboren, maar zijn vrouw had de bevalling niet overleefd. Toen Jess Marlowe zag kwam het tot een gevecht en Jess doodde ook de gokker. Hierdoor werd Jess een gezocht man voor de wet. Omdat Jess besefte dat hij nu op zijn beurt gunmen en premiejagers achter zich aan zou krijgen die hem wilden verslaan, liet hij zijn zoontje bij Tom en zijn vrouw. Jarenlang zwierf Jess rond en verkreeg een grote reputatie. Bij toeval kwam hij jaren later weer bij de farm van Tom. Zijn zoon, Rand, was nu een man. Al snel begreep rand wie zijn echte vader was. Een aantal jaren zwierven de twee rond waarbij Jess menig vuurgevecht won. Maar toen merkte de gunman dat zijn ogen achteruit gingen en wilde hij terug naar de oude farm. Rand wist niet dat zijn vader slechte ogen had en was het er niet mee eens. Toch zette Jess door. Toen verscheen er een gunman in de stad die geld wilde afpersen van de farmers. Jess zag zich genoodzaakt het gevecht aan te gaan. Het werd zijn laatste. Inmiddels had Rand de bril van zijn vader gevonden en besefte hij wat er aan de hand was. Op zijn beurt doodde Rand de gunman en trad zo in de voetsporen van zijn vader en begon hij zijn zwervend bestaan.
Verschenen: maart 1969.

184 Het grootste risico

Lasso deel 184 - Het grootste risico (1969)

Overvallen en andere ernstige misdaden waren in Cholla Valley, Kansas, aan de orde van de dag. Deze werden bedreven door een wrede bende, met aan het hoofd een schurk, bekend als "de Baron". Bart Kellister, voorman van de Cleaver-ranch, reed naar de kudde van zijn baas. Toen hij op de plek aankwam bleken bijna alle cowboys vermoord en was het vee gestolen. Een stervende cowboy vertelde dat het de bende van de Baron was geweest. Bart besteeg zijn paard om achter de moordenaars en veedieven aan te gaan. De sporen waren makkelijk te volgen. Toen hij bij het Wildcat ravijn aankwam zag Bart hoe twee mannen een derde aanvielen met hun lasso's. Bart schoot de man te hulp en joeg de twee aanvallers op de vlucht. Op de weg terug naar de ranch bleek de jongen Kurt von Ulricht te zijn, de zoon van de Baron. Toen Kurt zeven jaar was overleed zijn moeder en werd zijn vader, die een rijk veehandelaar was, een bendeleider. Nu tien jaar later wilde de Baron de Kurt ook zou deelnemen aan de overvallen. Maar de jongen voelde daar niets voor en was gevlucht. De twee mannen hadden hem terug moeten brengen. Omdat Kurt op een gestolen paard reed, bracht Bart deze terug naar de eigenaar terwijl Kurt zou uitrusten op de ranch. Toen de Baron hoorde dat zijn zoon ontkomen was, stuurde hij twee van zijn mannen op pad. Hij gaf hen marshall sterren mee, maar Kurt herkende hen en kon zich verbergen. Kurt vertelde Bart wat er was gebeurd. Ondertussen waren de twee mannen van de baron er achter gekomen dat Kurt zich in de buurt moest bevinden. Daarop besloot de Baron met zijn bende Cholla Valley binnen te rijden. Bart probeerde te onderhandelen maar de Baron liet hem gevangen nemen. Het was Kurt die zijn vriend bevrijde. Toch vielen ze weer in handen van de Baron. Die deed Bart een voorstel. Een vuurgevecht zou bepalen of Kurt zijn vrijheid kreeg. Een van de mannen van de Baron wilde Bart vermoorden, maar schoot de baron dood. Toen kwamen alle burgers in opstand en de bende werd verjaagd. Kurt werd de compagnon van Bart op de Cleaver ranch.
Verschenen: april 1969.

185 Kogels in de saloon

Lasso deel 185 - Kogels in de saloon (1969)

In de regen reed een vreemdeling Hanson's Bend binnen. De man heette Dan Tasker. Hij stopte bij de saloon en ging naar binnen. Eenmaal binnen zag hij hoe twee knapen een oudere man aanvielen. Dan Tasker deed of hij niets zag en bestelde een rum. Maar de oudere man, Cornelius, kon hem niet bedienen. De man die hem aanviel heette Andy Fawcett. Het kwam tot een vuurgevecht tussen Dan en de knaap. Het werd de dood van Andy Fawcett. Zijn vader, Rod Fawcett, was een machtig man in Hanson's Bend. Ook een tweede man werd door Dan gedood. De anderen namen de lichamen mee en verdwenen. Van Cornelius hoorde Dan dat Fawcett de inwoners afperste. Iedereen die zich verzette werd opgehangen. Toen kwam de sheriff binnen en hij wilde Dan Tasker arresteren. Maar toen bleek tot ieders verbazing dat Dan Tasker de nieuwe rechter van Hanson's Bend was. De sheriff moest gelijk twee van de overgebleven mannen van Fawcett arresteren. Daarna ging de sheriff naar Rod Fawcett om te vertellen wie de nieuwe rechter was. Terwijl hij dit deed, maakte Dan kennis met Vanessa Lumsden, de dochter van de dokter. Zij vertelde Dan van de wreedheden en raadde hem aan te vertrekken. Maar Dan weigerde. Toen kwam de sheriff terug. Omdat hij had willen breken met Fawcett had deze hem ernstig mishandeld. Ook kwamen er een groep mannen van Fawcett naar het stadje. Maar Dan rekende met hen af. Toen bleek dat Fawcett de vader van Dan had vermoord, dus de rechter was vastbesloten om door te gaan. Fawcett probeerde de stad te omsingelen, Maar Dan en de sheriff rekende met een aantal schurken af. Toen kwam het tot een laatste gevecht, Hierbij werd Fawcett gedood. De vrede keerde terug in Hanson's Bend.
Verschenen: april 1969.

186 Jagers van de dood

Lasso deel 186 - Jagers van de dood (1969)

John Marlow was de snelste schutter van Dakota. Hij had bij zichzelf gezworen om nooit meer een colt te gebruiken. Maar door omstandigheden moest hij hierop terugkomen. Hij had een reputatie als gunman. Ooit waren er drie mannen naar hem op zoek. In het stadje dat hij binnenreedt bleek zijn beste vriend, Bill Patton, de sheriff te zijn. Bill was verloofd met zangeres Sheila, maar zij moest niets van een gunman hebben. Toen de drie mannen het stadje Hot Springs binnenkwamen was het de sheriff die hen tegemoet trad. Maar de drie mannen schoten Bill Patton dood. John ging uit wraak achter hen aan. John dacht hen alle drie gedood te hebben maar een van hen, Tom Brent, overleefde het. Hij zocht Sheila op en overtuigde haar dat de dood van Bill de schuld van John Marlow was. De gunman leidde een zwervend bestaan maar vond uiteindelijk een rustig plekje op de ranch van Paul Santos. De rancher had twee kinderen, Joe en Linda. Sheila en Brent wilde wraak nemen op John en gingen naar hem op zoek. Ondertussen had Santos problemen gekregen met een andere rancher, Sydney, die zijn ranch wilde kopen. Maar Santos weigerde. Toen ze een avond weg waren werd de ranch van Santos in de as gelegd. Eerst wilde John weggaan. Hij wilde zijn revolver niet meer gebruiken. Maar Linda haalde hem over te blijven. Samen met de andere cowboys rekende hij af met de Sydneys. Toen Brent probeerde Linda te gijzelen, schoot John hem dood. De gunman had zijn laaste gevecht gevoerd en ging een toekomst tegemoet met Linda.
Verschenen: april 1969.

187 De wrekers keerden terug

Lasso deel 187 - De wrekers keerden terug (1969)

Nadat Luke Thompson had gehoord dat zijn vader was opgehangen, keerde hij terug naar het stadje waar hij vandaan kwam. Toen hij Evansville binnenreed keek iedereen hem aan. Een aantal jaren terug werd hun ranch aangevallen door mannen van de rancher Garrick. Die wilde het land hebben dat van de vader van Luke was. Tijdens de aanval werd de moeder van Luke dodelijk getroffen. De jongenman rende naar buiten en doodde een aantal mannen, waaronder Rudy Garrick, de zoon van de rancher. Clare Garrick en Luke zagen veel van elkaar maar alles zou nu anders worden omdat haar broer gedood was. Om het gevecht te winnen huurde Garrick drie mannen in, Benny Timber, Chris Doley en de Mexicaan. De vader van Luke wilde dat hij wegging zodat hij zou blijven leven. Maar nu was Luke terug. In zijn oude huis wachtte hij af. Benny Timber was met twee mannen onderweg naar het huis toen Clare zich bij hem aansloot. De jonge vrouw wilde eerst met Luke praten. Maar niet lang daarna kwamen de mannen van haar vader de hut binnen. Luke kreeg een laatste waarschuwing. In de stad hoorde hij dat zijn vader voor diefstal was opgehangen en zijn medeplichtigen in Mexico zouden zitten. Luke kwam Timber en zijn twee helpers tegen. Hij schoot de drie mannen dood. In Mexico vond hij de twee mannen. Ze hadden zijn vader laten opdraaien voor een diefstal. Hij doodde een van de mannen en nam de tweede gevangen. Zo werd zijn vader van alle blaam gezuiverd.
Verschenen: april 1969.