94 Oog om oog

Lasso deel 94 - Oog om oog (1967)

Het verhaal begint in 1888 toen de ervaren kapitein Right Powell zich meldde bij het ministerie van oorlog in Washington. Hier trof hij een andere ervaren officier Bill Fetterman. De twee vrienden krijgen al snel te horen wat er aan de hand is. Red Cloud en zijn siouxkrijgers zijn op het oorlogspad. Bill en Right worden naar Fort Phil Kearney gestuurd waar kolonel Carrington het commando heeft. Onderweg naar het fort gaan ze langs bij de familie van Bill en Right ontmoet de zus van zijn vriend, Patricia. De twee worden verliefd. Dan vertrekken de twee officieren en komen na een lange reis aan bij het fort. Kolonel Carrington geeft hen een koele ontvangst. Al gauw blijkt dat het fort omsingeld wordt door een grote groep Sioux. Dan wordt het fort aangevallen, maar de kolonel handelt precies zoals Right en Bill nooit zouden doen. In hun ogen neemt hij de verkeerde beslissingen. Maar zodra Red Cloud het fort in de brand heeft gestoken trekt hij zich terug. Nu snappen de twee ervaren officieren ook waarom er zoveel soldaten gesneuveld zijn. Na iedere aanval stuurt de kolonel soldaten het bos in om nieuw hout te halen om de schade te herstellen. Slechts een klein deel van hen komt terug. dan stuurt de kolonel Bill met manschappen het bos in. Zodra het vuur wordt geopend gaat Right met een groep soldaten te hulp schieten, maar hij is te laat. Zijn vriend Bill Fetterman vindt de dood. De kolonel laat Right overplaatsen en verspreidt het gerucht dat het de schuld is van Right dat zijn vriend dood is. Patricia en haar familie willen hem niet meer zien. Maar een jaar later is binnen het leger de waarheid bekend geworden. Ditmaal wordt Right Powell aangesteld als commandant van het fort. Hij krijgt 30 mannen mee en gatlin-machinegeweren. Voordat hij vertrekt is Right op een feestje waar Patricia eindelijk de waarheid hoort. Natuurlijk heeft ze spijt van haar woorden. Terwijl hij met zijn mannen onderweg is naar het fort vallen de Sioux aan. Het wordt een slachting. Nu de soldaten zulke sterke wapens hebben, besluit Red Cloud om vrede te sluiten. Right wordt bevorderd tot kolonel en trouwt met Patricia.

Ook dit deeltje uit de lasso serie is gebaseerd op personen die werkelijk hebben geleefd. Red Cloud De eerste die genoemd kan worden is natuurlijk Red Cloud (1822-1909). Hij was een oorlogsleider van de Oglala Lakota (Sioux). Hij was één van de meest capabele indiaanse tegenstanders waar het Amerikaanse leger ooit mee werd geconfronteerd. Zo leidde hij een succesvolle campagne in 1866-1868 die bekend staat als Red Cloud's War. Hierdoor kreeg hij de controle over de Powder River Country in het noordwesten van Wyoming en in het zuiden van Montana. Red Cloud werd geboren in de buurt van de huidige stad North Platte, Nebraska. kapitein Fetterman Red Cloud is deels opgevoed door zijn oom, Chief Smoke. Op jonge leeftoijd vocht hij al tegen de Pawnee en de Crow waardoor hij veel militaire ervaring keeg. Maar het is Red Cloud's War waar het verhaal in dit deeltje op gebaseerd is. En hier duikt dan ook de tweede naam op die in het boekje wordt genoemd, namelijk kapitein William J. Fetterman. De twee mannen hebben elkaar daadwerkelijk bevochten. Red Cloud's War was een reeks van conflicten in de Wyoming en Montana gebieden tussen de Lakota Sioux en het leger van de Verenigde Staten. Deze conflicten vonden plaats tussen 1866 en 1867. In december 1866 vond de bloedigste slag van de oorlog van deze conflicten plaats. Het kreeg de naam de Fetterman Massacre (of de Battle of the Hundred Slain). Kapitein Fetterman werd met twee burgers en 79 cavalerie en infanterie-mannen gestuurd om een groep indiaanse krijgers te verjagen die in de buurt aanvallen hadden gepleegd. Kapitein Frederick Brown vergezelde Fetterman. De twee mannen hadden vertrouwen in hun troepen en keken uit naar het gevecht met de indianen. Zij negeerden hun bevelen om achter de Lodge Trail Ridge te blijven. In plaats daarvan bleven ze de een kleine groep indianen achtervolgen. Maar deze groep werd geleid door de sluwe Crazy Horse. Hij leidde Fetterman en zijn manschappen naar een hinderlaag. Hier werden de soldaten aangevallen door meer dan 2.000 Arapaho, Sioux en Cheyenne. De indianen verloren slechts 14 krijgers, terwijl het hele detachement van Fort Phil Kearny werd afgeslacht. Een jaar later werd er een vredesverdag getekent met de indianen, nadat een commissie had vastgesteld dat de hoofdoorzaak van de gevechten lag bij uitlokkingen door de blanken. Dit leidde tot het Verdrag van Fort Laramie. Maar het zou niet het einde van de oorlogen tussen de indianen en de blanken betekenen. Denk maar aan de slag bij Little Big Horn. Overigens speelde het Gatlin machinegeweer hier geen enkele rol.
Verschenen: juli 1967.

95 Naar eer en geweten

Lasso deel 95 - Naar eer en geweten (1967)

Deel 95 van de Lasso strips is een eerbetoon aan de wetshandhavers van het wilde westen. De intro zegt alles: Het verhaal van de sheriff is een verhaal van waardigheid, lot en plicht. Zij waren een legertje van naamloze helden die hun leven wijden aan gevaarlijke plichten. Enkel en alleen om de mensen te beschermen. Heel vaak moesten zij hun leven offeren om hun plicht uit te kunnen voeren. Als dé sheriff pur sang wordt het personage Max Sundance opgevoerd.
Hoewel hij zelf een ranch had was Sundance bereid om de taak van sheriff op zich te nemen. Dit betekende echter wel dat hij zijn vriendin moest laten weten dat hij niet met haar verder kon gaan. Zij had hem de keuze gegeven; zijn baan of zij. Omdat hij vond dat hij de burgers niet kon teleurstellen, koos hij voor de sheriffster. Al snel bleek hij erg goed te zijn in zijn werk. Menige bandiet vond zijn waterloo door de handen van Sundance. Zijn reputatie verspreidde zich en hij werd dan ook regelmatig uitgedaagd voor een duel. Wanneer hij het zonder wapens kon oplossen deed hij dit, maar menigmaal moest hij zich verdedigen. Natuurlijk kreeg hij ook te maken met corruptie. Een financieel aanbod werd door hem resoluut van de hand gewezen. Toen de bende hem uit de weg wilde ruimen sloeg hij hard terug en drukte het criminele gedrag de kop in.

In het boekje tref je ook diverse foto's aan van echte sheriffs uit het wilde westen, zoals sheriff Chauncey B. Whitney (Ellsworth County Sheriff, in 1873 gedood door Billy Thompson), de sheriffs John W. Poe, James Brent en Pat Garret (sheriffs van Lincoln County 1877 tot 1881) en W.H. Harris (sheriff van Sauk County in 1886), Luke Short (1854-1893; zie ook lasso deel 70), Bat Masterson (1853-1921) en de beroemdste van allemaal sheriff Wyatt Earp (1848-1929; zie lasso deel 26).
Verschenen: augustus 1967.

96 Vechtersbloed

Lasso deel 96 - Vechtersbloed (1967)

Het lasso deeltje 96 gaat over de cowboys die het vee dreven over de prairies. Het klassieke beeld van het wilde westen. Dit vertelt het verhaal van zo'n groep cowboys die het vee over de Chisholm trail brachten. In het boekje wordt per abuis gesproken over de Christholm route, in plaats van de juiste naam Chisholm.
De burgeroorlog die zo hevig had toegeslagen en het land in vele opzichten had verwoest, was tenslotte beëindigd. De mannen uit Texas, een staat die verloren had, keerden naar hun woonplaatsen terug. Er was genoeg werk te doen in Texas met zijn grote veestapel. Grote kuddes mustangs en wilde paarden die daar het eerst door de Spaanse kolonisten waren gebracht, liepen vrij rond. Maar in de noordelijke en oostelijke staten van Amerika was een gebrek aan vlees. Dit bracht de zakenman Josef Macoy op een idee. Als het slaagde zou hij een gefortuneerd man worden. Zoniet dan zou hij aan de grond zitten. Maar hij nam de gok. Eerst kwam hij tot overeenstemming met de spoorwegmaatschappijen om het vee naar Chicago en het oosten van Amerika te brengen. vervolgens ging hij naar Abilene in kansas en bouwde daar een eigen stad. Een stad gericht op het ontvangen van grote kuddes vee. In juli 1876 was alles gereed in Abilene. Een vertegenwoordiger van Macoy ging naar Texas om te proberen ranchers zover te krijgen dat zij het vee naar Abilene dreven. Eén man was bereid deze gok te wagen, Chisholm. Iedereen beschouwde Chisholm als een dwaas. Ze waren ervan overtuigd dat hij zijn plan op zou geven voordat hij de bestemming zou bereiken. Maar hij hield zijn belofte. Op 05 september 1876 vertrokken 20 wagons met vee naar Chicago. Nu volgde ook de andere veehouders. De Chisholm route was een feit.
Eén van de groep cowboys die het vee voortdreven werd geleid door een oorlogsveteraan genaamd Tex. De gevaren die de cowboys bedreigden waren niet gering. De natuur, veedieven, indianenstammen om er maar een paar te noemen. Maar Tex wordt aan het hoofd gesteld van een groep die vee naar Abilene moet brengen. Ze hadden een grote hoeveelheid paarden nodig. Zo'n 5 stuks per cowboy. Daarnaast hadden ze gunmen nodig om zichzelf te beschermen. Zijn tweede man is eveneens een oud-soldaat en wel zijn vriend Vint.Ook belangrijk was de kok. Die had een moeilijke en ondankbare taak. Ook hiervoor haalt Tex een oude vriend uit de oorlog, Crook. De kok moest eten zo kiezen dat het niet door plotselinge temperatuurs wijzigingen bedierf. En hij was ook nog eens verantwoordelijk voor de dekens, de zadels en ander tuig voor de paarden. Tex wierf de andere cowboys zorgvuldig en gaf de jonge Roy een kans. Toen de kudde eenmaal vertrok reed Tex, als de voorman, voorop. Hij gaf de route aan en keek voortdurend uit naar drinkplaatsen. De tweede in belangrijkheid en de beste cowboy slootde kudde. Deze man werd vaak "de scherpschutter" genoemd. Zijn taak was te voorkomen dat het staartstuk van de kudde te ver achter raakte. De cowboys op de flanken reden heen en weer om de dieren bij elkaar te houden. De onervaren cowboy's vormden de achterhoede en hadden als taak te voorkomen dat vermoeide dieren niet te ver achter raakten en door het stof van de kudde afdwaalden. Een mijl (ongeveer 1,6 kilometer) achter de kudde reed de wagen van de kok. Ook de kudde van Tex krijgt te maken met een poging om het vee te stelen en een aanval van de indianen. En hoewel er mannen het leven laten bereiken ze Abilene.

Joseph McCoy Jesse Chisholm De Chisholm Trail is niet verzonnen. Deze route om vee over te brengen werd in het westen van Amerika in de 19de eeuw daadwerkelijk gevolgd. Hierdoor kwam het vee van de ranches in Texas bij de spoorwegen in Kansas. De route is genoemd naar Jesse Chisholm (zie foto rechts). Hij had had verscheidene handelsposten gebouwd in wat nu het westen van Oklahoma is. Hij werd vermoedelijk geboren in 1805 en stierf in 1868, te vroeg ooit om vee over de route te drijven. Tot het ontstaan van de Chisholm Trail werd het vee uit Texas voornamelijk naar Missouri gebracht, maar de locale ranchers begonnen de dieren tegen te houden omdat ze ziekten zouden overbrengen. In 1866, waren runderen in Texas nog slechts 4 dollar waard, tegenover meer dan 40 dollar in het noorden en het oosten. In 1867 bouwde Joseph G. McCoy (foto links) gebouwen in Abilene, Kansas. Hij moedigde de Texaanse ranchers aan om hun vee naar Abilene te brengen. De vleeshandel verzonden 35,000 stuks vee dat jaar en werd de grootste stapelplaats ten westen van Kansas City. McCoy werd geboren in 1837 en stierf in 1915.
Verschenen: augustus 1967.

97 Gevaarlijk als gif

Lasso deel 97 - Gevaarlijk als gif (1967)

De jonge Nathan Spotts, een enigszins weekhartige jongeman, vertrok per postkoets naar het oosten om te gaan studeren. Zijn oom Jeremiah deed hem op 03 januari 1870 persoonlijk uitgeleide in het stadje Fronteras. De jaren verstreken en Nathan was nog niet verder gekomen dan een heel gewoon baantje in een bankgebouw in New York. Maar op 01 januari 1877 vereffende Jeremiah Spotts een persoonlijke vete met een bandiet die Pecos Kid heette. Beiden werden gedood. Velen kwamen naar de begrafenis van Jeremiah, zelfs Byrd Ockran, één van de grootste schurken uit de streek. Ockran zorgt ervoor dat Nathan bericht krijgt dat zijn oom dood is. De schurk wil Nathan zo snel mogelijk naar zijn pijpen laten dansen door hem aan te bieden de ranch van zijn oom voor hem te beheren. Maar wie er ook naar Fronteras kwam, geen Nathan. Maar de jongeman was wel uit New York vertrokken. Het was een mysterie. Maar op de reis naar Fronteras gebeurde er iets met Nathan. Terwijl hij met de trein reisde werd deze overvallen. Toen Nathan opkwam voor een jongdame genaamd Riena Edgrad werd hij uit de trein gegooid. Met moeite bereikte hij het volgende dorp. Eenmaal op krachten nam hij de postkoets. En weer was daar Riena. Toen ook de postkoets overvallen werd, kwam Nathan weer voor de jongedame op. Maar ditmaal had hij minder geluk. De overvallers bonden hem vast en lieten hem in de woestijn achter om te sterven. Dit zou ook zeker zijn gebeurd als hij niet door een reiziger gevonden was. In het ziekenhuis maakte Nathan kennis met Calibre Tillman, die de jonge Nathan onder zijn hoede nam. Calibre leerde de jongeman heel veel, vechten, omgaan met wapens en wat het werk van een cowboy inhield. Nu hij deze levenslessen had geleerd ging de veranderde Nathan op reis naar zijn ranch. Toen de trein weer overvallen werd, hadden de boeven pech. Nathan was een ander mens en maakte korte metten met de overval. Hij bereikte zijn ranch en zag Riena Edgrad weer terug. Toen Ockran en zijn mannen hem in de val wilde lokken rekende hij met hen af. de toekomst voor Nathan en Riena zag er zonnig uit.
Verschenen: augustus 1967.

98 Texas

Lasso deel 98 - Texas (1967)

De geschiedenis van Texas, voordat het Texas was, is doorspekt met hardheid en geweld. Maar tenslotte werd het gebied een van de belangrijkste staten van Amerika. Vele kolonisten trokken naar het gebied. Zo ook een karavaan die in 1812 het gebied binnen reed. In de lente van 1813 ging het naar Mexico en steeds dreigde er gevaar. Maar voor de grens viel een klein kind van één van de wagens. Pas na uren merkte men zijn verdwijning. Kans om naar de jongen te gaan zoeken kregen zijn ouders niet. De karavaan werd aangevallen door indianen en alle kolonisten werden gedood. Het kind zou ten dode moet zijn opgeschreven, maar een groep wolven adopteerden het kind. Enkele jaren later werden de wolven gedood door een groep cowboys en het kind groeide hierna op op de ranch van William Abney. De jongen had inmiddels de naam Pecos Bill gekregen. Pecos werd een prima cowboy en nam deel aan de gevechten met de bandieten. Inmiddels was Henry, de neef van William Abney, op de ranch komen wonen. Pecos was verliefd op Dolores Drade. De gevoelens waren wederzijds. Maar toen William Abney werd vermoord, weigerde zijn neef om hem te wreken. En dus trok Pecos er alleen op uit. Hij doodde de moordenaars van William Abney en keerde niet terug op de ranch. Eerst nam Pecos deel aan de vrijheidsstrijd van Texas op de Mexicanen. Daarna vestigde hij zijn reputatie als wetshandhaver. Maar eind 1845 ontving hij een brief van Dolores, die inmiddels met Henry getrouwd was. Henry was neergeschoten door Tom Chambers die de ranch wilde overnemen. Henry was verlamd maar leefde nog. En dus besloot Pecos Bill de confrontatie aan te gaan met Chambers. Tijdens het vuurgevecht stak een cycloon op. Na afloop waren de bandieten gedood maar was het lichaam van Pecos niet te vinden. En zo begon de legende.

Pecos Bill is een folklore die waarschijnlijk verzonnen is door de schrijver Edward O'Reilly. Voor zover bekend is Pecos Bill volkomen fictief. De eerste verhalen verschenen in 1916 in The Century Magazine.
Verschenen: augustus 1967.

99 Revolverheld

Lasso deel 99 - Revolverheld (1967)

In het oude westen ging bijna ieder gesprek over de "gunman". Hij speelde een belangrijke rol in die woelige periode van de Amerikaanse geschiedenis. Waarin slechts één wet gold: doden of worden gedood. het ruwe leven van de cowboys kan zo'n revolverheld hebben voortgebracht. Hij kan zijn talent om te doden in het leger hebben ontwikkeld. Maar de gunman koos niet altijd de verkeerde kant, sommigen werden sheriff. Jammer genoeg, gebruikten velen hun revolvers verkeerd en werden criminelen. Het verhaal van één zo'n gunman begint in de buurt van Dodge City, Kansas. Het is augustus 1871. Een groep cowboys levert hun vee af en gaan zich vernmaken in de stad. Wanneer de revolverheld Billy Dackem één van hen doodschiet reageert de jonge cowboy Larry Christian door de gunman te doden in een duel. Hiermee had zijn leven een fatale wending genomen. een locale bendeleider, Burmandy, haalt Larry over om voor hem te komen werken. Het is de tijd dat Larry Christian beroemd en gevreesd wordt. Maar wanneer Larry er achter komt dat Burmandy hem erin heeft laten lopen schiet hij de bendeleider dood en gaat zijn eigen weg. Het waren eenzame jaren en in december 1873 kwam Larry aan in New Mexico. Hier werd Larry een jaartje sheriff. Maar al gauw vonden zijn uitdagers hem en zag hij zich genoodzaakt verder te trekken. Overal waar hij ging vergezelde zijn tragische roem hem. Velen wilde de man zijn die Larry Christian had gedood. Toen zag hij in 1877 de aantrekkelijke Joan Manfield in Sacramento, Californië. De twee werden verliefd en trouwden. een aantal jaren leefde Larry onherkend. Tot het moment kwam dat zijn verleden hem inhaalde. Hij werd ongewapend dood geschoten. Maar ook voor die man zou de hel van het vluchten spoedig aanbreken.
Verschenen: augustus 1967.

100 Gouden sporen

Lasso deel 100 - Gouden sporen (1967)

Georgia 1885. Een trein zocht zijn weg door een eenzame streek. Bass en Ratzel, twee goede vrienden, hadden besloten hun geluk in Texas te zoeken. De twee vrienden deelden een coupe met een jonge vrouw en een Texas Ranger. De Ranger, Macormick, werd nogal vervelend toen hij merkte dat het meisje geen oog voor hem had. Hij begon de twee vrienden te sarren. Maar door zijn snelle handelswijze zette Bass hem op zijn nummer. En toen de trein werd aangevallen door een bende outlaws was het niet de rancher, maar Bass die met de boeven afrekende. Eenmaal aangekomen op het station kreeg hij van de eigenaar van de spoorweg en het stadsbestuur een gouden spoor. Daarna werkte de twee vrienden een tijdje als bewakers voor een mijncompagnie. Maar kapitein Gardner haalde de twee over om bij de Texas Ranchers te komen werken. Hij was op hen gewezen door zijn dochter Anne, het meisje uit de trein. Na een tijdje werden zowel Bass als Ratzel verliefd op Anne, maar zij koos voor Ratzel. Vanaf die dag kende Bass alleen zijn plicht en werd een legendarische rancher. Met Ratzel ging het de verkeerde kant op. Hij begon te drinken. Hoewel Bass hem probeerde te helpen, blijf hij de drank tot zich nemen. Met noodlottige gevolgen. Beschonken schoot Ratzel een andere rancher dood. Omdat dit het hart van Anne zou breken, nam Bass de schuld op zich. Hij werd uit de Texas Ranchers ontslagen en leidde een zwervend bestaan. Schuldbewust veranderde ook Ratzel. Net als Bass had gedaan nam hij nu de gevaarlijkste karweitjes op zich. Maar toen hij achter de gunman Rochester aanging, riep Anne de hulp in van Bass. Deze stond Ratzel bij. Bass rekende af met Rochester en zijn bende maar werd zelf ook gedood.
Verschenen: september 1967.

101 Dodelijke finale

Lasso deel 101 - Dodelijke finale (1967)

Tim Brand was een echt zwerverstype en hij was een dromer. Zo lag hij in de lente van 1873 een uiltje te knappen toen er plotseling een grote zak op hem werd gegooid. Vrijwel direct verscheen de sheriff met zijn helpers. De mannen gooide Tim met zak en al het terrein af. Wat bleek? Ze zaten achter een bende overvallers aan. Toen Tim eenmaal doorkreeg dat hij een grote som geld in de schoot geworpen had gekregen, ging hij er snel vandoor. Hij ging per trein naar San Blas in Californië. Hier liet hij zich mooie kleding aanmeten en kocht een groot huis. Tim mengde zich in het sociale leven van de stad. Niet ver van zijn huis was een winkel waar graan werd verkocht en daar werkte Annabelle. Tim kreeg een oogje op haar. Maar hij dreigde zelf ingepalmd te raken door de mooie Margaret. Zij was de dochter van de burgermeester die het geld van Tim wilde hebben om zijn herverkiezing te betalen. Toen Tim er eenmaal achter kwam waarom Margaret zo'n belangstelling voor hem had, ging hij de campagne van de andere burgemeesterskandidaat steunen. Deze werd dan ook gekozen, maar bleek net zo corrupt te zijn als de vorige. Na een schietpartij moest Tim San Blas verlaten. Hij werd een tijdje een schapenfokker, maar raakte in een ranchoorlog verzeild met zijn buurman. Toen kwam Tim er achter dat Annabelle in Dodge City woonde. Hij was inmiddels failliet. Onderweg zag hij hoe een sheriff en een bankrover elkaar doodschoten. Weer lag er een grote zak met geld die Tim zo mee kon nemen. Maar daar had hij genoeg van. Hij ging naar Dodge City en trouwde met Annabelle. Samen stichtten ze een gezin.
Verschenen: september 1967.

102 IJzeren wetten

Lasso deel 102 - IJzeren wetten (1967)

Het was een droeve dag voor de sheriff van Almendros toen hij zijn assistent begroef die omgekomen was bij een vuurgevecht. Vruchteloos ging sheriff Parker op zoek naar een nieuwe assistent. Hij had de moed al bijna opgegeven, toen hij plotseling zag hoe Duke Diamond een scherpschutter op zijn nummer zette. Duke nam het aanbod wel aan. Zeker toen hij hoorde dat Lester Maklyn een nieuwe saloon zou openen. Diezelfde avond maakte Duke al gelijk naam. Zo redde hij ook een kleine jongen, Peter, die door een groep mannen mishandeld werd. Maar het begon sheriff Parker op te vallen dat zijn nieuwe assistent wel heel veel interesse had voor de saloon die in aanbouw was. De saloon van Maklyn. Toen kwam de avond dat de saloon geopend werd. Maklyn werd vergezeld door Charlotte Marester. Zij zou de saloon gaan drijven. Sheriff Parker en Duke gaven diezelfde avond Maklyn de waarschuwing dat zijn saloon rustig moest blijven, anders zouden ze de boel sluiten. Omdat Maklyn veel weerstand van Duke vermoedde, stelde hij twee mannen duizend dollar in het vooruitzicht als ze hem zouden neerschieten. Maar Duke en Charlotte kenden elkaar van vroeger en zij waarschuwde de hulpsheriff van de moordplannen. Duke en Charlotte waren vroeger verloofd. Maar onder druk van Maklyn had zij de verloving verbroken. Nu vertelde ze Duke de waarheid. Charlotte bleef bij sheriff Parker, terwijl Duke afrekende met Maklyn en zijn mannen. Nu kon de toekomst voor Duke en Charlotte echt beginnen.
Verschenen: september 1967.

103 De sterke man

Lasso deel 103 - De sterke man (1967)

De geschiedenis van een man, een staat en een rivier: Colorado! In 1858 hoorde het gebied waar geweld en terreur heesten, nog bij Kansas. Tijdens een overval op een postkoets, was de passagier Gene Vernon de enige overlevende. Hij zag de bandieten op zich afkomen. Hij vuurde. Schietend baande hij zich een weg naar de rivier en dook er in. Het werd voorlopig zijn redding. Maar nu moest hij zich aan een stuk hout vasthouden om niet te verdrinken. Na 20 mijl werd hij opgemerkt door een groep cowboys. Ze hielpen hem uit de rivier die de Colorado heette. De volgende dag namen de cowboys Gene mee naar hun baas, Big Denver. Toen bleek dat ook de dochter van Denver in de koets had gezeten. En dus keerden ze de volgende dag terug bij de koets. Big Denver kon zijn dochter alleen nog begraven. Samen met Gene ging Big Denver op zoek naar de moordenaars van zijn dochter. Tijdens de tocht werden de twee mannen goede vrienden. In 1859 werd er goud gevonden in het noordwesten van Kansas. De rush begon. Toen zag Gene plotseling de overvallers van de koets. Samen rekenden ze af met de bende. Big Denver en Gene Vernon begonnen samen het wettelijk gezag te handhaven in het gebied. Maar toen brak in 1861 de burgeroorlog uit. Bijna 5 jaar vochten de twee mannen bij de noordelijken. Aan het einde van de oorlog ontmoette Gene een vrouw genaamd Leda Cunningham. Maar hij ging met Big Denver weer de wet handhaven. Ze regeerden met ijzeren vuist. In 1867 ontving Big Denver een groep notabelen die hem een voorstel deden. Hij ging naar zijn ranch om er over na te denken. Gene stond er nu alleen voor. Tijdens een vuurgevecht raakte hij gewond, maar werd gered door de hulp van een vrouw, Leda Cunningham. Gene en Leda trouwden. Big Denver ging in het parlement maar Gene bleef wetshandhaver. Het lukte Big Denver om van Colorado een aparte staat te maken. De hoofdstad kreeg zijn naam.

Noot:
De man die in dit verhaal wordt aangeduid als Big Denver, heette in werkelijkheid James W. Denver (1817-1892). Hij was in werkelijkheid geen rancher, maar advocaat. Hij heeft ook nooit vuurgevechten geleverd zoals in het boekje vertelt wordt.
Verschenen: september 1967.

104 Spoor der wraak

Lasso deel 104 - Spoor der wraak (1967)

Vanf het begin tot het eind van de 19de eeuw was het Amerikaanse westen de gouden droom van de emigrantenstroom die in de oostelijke havens arriveerden. Een wagenstoet werd altijd begeleid door een ervaren man. In dit geval Ian Bartuk.
Hij was een van de mannen die zich verantwoordelijk voelden voor die mensen die zouden deelnemen. Maar direct bij het vertrek vond al een naar incident plaats. Een bruut duwde een jonge vrouw opzij. Batruk riep hem tot de orde.
De eerste weken verliepen rustig. Terwijl Batruk met de weduwe Morton praatte viel het hem op dat de paarden onrustig waren. Ian gign op onderzoek uit en zag dat er een cycloon aankwam. Hij zette de stoet direct in beweging, maar niets was tegen dit geweld bestand. Er vielen een aantal doden. Batruk redde mrs. Morton van de dood. Men passeerde Alabama, Mississippi, Louisiana en reed Texas binnen.
Hier werden ze aangevallen door de Apachen. Met de grootste moeite wist men de aanval af te slaan. Maar wederom kwamen er mensen om. De stoet overwon interne ruzies en aanvallen van bandieten. Uiteindelijk bereikte men Californië.
Verschenen: september 1967.

105 Eigen rechters

Lasso deel 105 - Eigen rechters (1967)

Het grootste deel van de 19de eeuw voerde de wet van het lynchen de boventoon in het wilde westen. In de herfst van 1887 kwam en een man een stadje binnenrijden. De sheriff ging de man inspecteren. En in de saloon zagen sheriff Macguire en zijn helper Lloyd Kelsen dat de man veel geld had. De man moest met Kelsen mee gaan. Maar zodra ze alleen waren schoot Kelsen de man dood. Hij deed net alsof de man er vandoor wilde gaan. Hierna namen de sheriff en zijn helper het geld mee. De volgende avond overviel een verkleedde Kelsen de bank en doodde de bankhulp. Samen met de sheriff ging Kelsen "op zoek" naar de dader. Tot hun geluk troffen ze een man aan die gewond was en zijn geheugen kwijt was. Ze brachten de man terug als de overvaller. De bevolking wilde hem lynchen, maar danzkij de rechter en de jonge Susan Mills, eigenaresse van een grote ranch, kwam het niet zover. Maar de twee corrupte wetsdienaren wilde niet dat het op een rechtszaak zou uitdraaien. De man moest tijdens een ontsnapping de dood vinden. Dus gooide de sheriff op een avond een colt in de cel. Toen de man deze opraapte kwam zijn geheugen weer terug. De naam van de man was Wendell German. Hij vroeg of Susan naar zijn cel wilde komen. Samen met haar en de rechter zette hij een val voor de twee corrupte mannen. Toen de waarheid aan het licht kwam werden de corrupte sheriff en zijn helper gedood.
Verschenen: oktober 1967.

106 Bandietenland

Lasso deel 106 - Bandietenland (1967)

Tussen 1872 en 1874 was er een plaats in Californie waar mensen makkelijk hun fortuin konden maken. En waar ze makkelijk konden sterven. Deze plaats stond bekend als Thunderclap Sierra. Het werd overstroomd door geweldplegende goudzoekers, zwendelaars en scherpschutters. Een van de goudzoekers was Tom Palmer. Samen met zijn vrienden Ruby Rogers en Syd Hunter had hij een claim in de bergen. Na verloop van tijd kwamen de drie mannen in Thunderclap Sierra. Vaak bezochten ze de saloon van Weba Limberg. Deze aantrekkelijke vrouw had haar oog op Tom laten vallen. Maar hij moest niets van haar hebben. En Tom Palmer had hier een goede reden voor. Hij besefte dat achter het mooie uiterlijk van Weba een koude, kille en op geld beluste vrouw schuilging. Keer op keer wees hij haar avances af. Haar beschermer, een man die Baron werd genoemd, wilde Tom een lesje leren, maar dit kwam hem duur te staan. Lange tijd bleef de situatie hetzelfde. Maar toen verscheen de nicht van Ruby in het kamp van de drie mannen. De jonge vrouw, Jane, had verder niemand meer op de wereld dan haar oom. Hoewel Tom er niet echt blij mee was, mocht ze blijven in het kamp.Maar ondertussen zat Weba niet stil. Ze had stiekem Syd ingepalmd en hij was als een blok voor haar gevallen. Op haar aandringen trouwden ze zonder de anderen iets te vertellen. Kort daarop liet ze hem vermoorden. Daarna was het de beurt aan Ruby. Hij werd door Baron gedood. Weba had een stel scherpschutters aangetrokken om het kamp aan te vallen. De aanval kwam toen Jane alleen was. Maar Tom verscheen op het juiste moment en schakelde de moordenaars uit. Maar zelf raakte hij zwaar gewond. Omdat Tom en de sheriff Weba verdachten in alles de hand te hebben gehad, zetten ze een val voor haar en haar moordenaars. De salooneigenares en haar mannen liepen met open ogen in de val. De sheriff en Tom doodden haar mannen. Weba vluchtte maar viel van de trap en brak haar nek. Toen hij weer hersteld was ging en Tom en Jane samen verder.
Verschenen: oktober 1967.

107 Wet en misdaad

Lasso deel 107 - Wet en misdaad (1967)

Josh Redman reed het stadje Springwell binnen. Alle ogen waren op hem gericht. De inwoners meenden een geest te zien. Daar was alle reden toe, men ging ervan uit dat Josh Redman dood was en dat zijn moordenaar zijn straf had gekregen. Eenmaal alleen in de saloon gingen de gedachten van Josh terug in de tijd. Hij kwam voor het eerst in de streek en zag dat een paard op hol was geslagen. Het meisje dat op het paard zat ging haar dood tegemoet. Maar net voordat het paard met zijn berijdster in de afgrond zou storten schoot Josh het paard neer. Hij ging naar het meisje en was direct in haar ban. Maar nog voordat hij het beseft kwam de vader van het meisje aan. Deze Carter was dronken en dacht niet na. Hij beschuldigde Josh van allerlei zaken. Josh ontwapende de oude man. Gelukkig verschenen zijn zonen die wel hadden gezien wat er was gebeurt. Hiermee zou de zaak gedaan moeten zijn. Maar Josh en het meisje, Maggie, waren verliefd en ontmoeten elkaar stiekem. Maar de oude Carter kwam er achter en volgde zijn dochter. Hij had zijn geweer gericht op Josh toen Maggie hulp ging halen. Later vonden ze de oude Carter terug. Met bloed op zijn kleding en een kogel uit zijn geweer. Men ging ervan uit dat hij Josh gedood had en zijn lichaam in het moeras had laten verdwijnen. In werkelijkheid had Josh de oude man beloofd te verdwijnen. In Phoenis had hij gehoord dat ze de oude Carter wilde ophangen voor zijn "dood". En dus kwam hij terug. Maar er was ondertussen iets anders gebeurt. Iemand had Carter een revolver gegeven in zijn cel. De oude man ontsnapte. Natuurlijk ging de sheriff met een aantal mannen achter hem aan. Bij de Carters was verdeeldheid. Twee zonen gingen proberen hun vader te redden en vonden dat alles de schuld was van Maggie. Maar een van de broers nam het voor zijn zus op en bleef op de ranch. Van de salooneigenaar, Newman, hoorde Josh wat er daarna gebeurde. Newman bezwoer dat hij Carter niet had gedood. Hij had namelijk een oogje op Maggie en bovendien had Carter zware schulden bij hem. Zijn dood zou kunnen betekenen dat hij zijn geld niet terug zou zien. Hij vertelde Josh dat de man die bij hem was Carter had gedood en dat de oude man op zijn beurt de schutter dodelijk had getroffen. Maar Josh geloofde niets van het verhaal. Met enige moeite overtuigde hij de Carters dat Newman de moordenaar moest zijn en de man die hun vader een revolver had gegeven. De drie zonen gingen Newman met het verhaal confronteren waarna hij opbiechtte. Toch probeerde hij een verborgen wapen te trekken maar Josh was de drie broers gevolgd en gaf Newman geen kans. De moordenaar vond de dood. Hierna bleef Josh voor altijd op de ranch van de Carters.
Verschenen: oktober 1967.

108 De zwaarste tocht

Lasso deel 108 - De zwaarste tocht (1967)

De geschiedenis van Californië is de geschiedenis van een van de rijkste, mooiste en meest trotse van Amerika. In 1781 stichtte de Spaanse gouverneur de stad Los Angeles. Aan het begin van de 19de eeuw waren er nog maar heel weinig Amerikanen in Californië. Maar in de jaren die volgden nam de bevolking toe. Zeker toen er goud werd gevonden. In 1852 besloot Sam Truckee ook zijn geluk te gaan beproeven. Hij doorstond ontberingen en zag het resultaat van een groot aantal gruweldaden. Hij kwam precies op tijd om een karavaan te helpen een aanval van andere mannen af te slaan. Sam besloot met de karavaan verder te trekken. Onderweg leerde hij Bess Jacobson kennen die zich als onderwijzeres in San Francisco wilde vestigen. Hoewel hij zich tot haar aangetrokken voelde, ging hij na aankomst in Californië toch alleen verder. Sam ging goud zoeken. Maar de laffe overval en de dood van een gezin zette Sam op ander werk, namelijk de wet handhaven. Omdat de misdadigers vrij spel hadden werd er een organisatie opgezet die "de waakzamen" werd genoemd. Zij handhaafden de wet op een harde manier. Ondertussen was Sam nog op zoek naar één van de moordenaars van het gezin. Hij vond hem in San Francisco. Hier vond hij ook weer Bess Jacobson. Zij had haar plan niet kunnen uitvoeren en werkte nu als barmeisje. Sam haalde haar daar weg en liet een school bouwen. De twee trouwden. De school werd goed bezocht, maar ook in San Francisco tierde de misdaad welig. En dus werd ook hier een burgerwacht opgericht. Deze handhaafde de orde ook tijdens de olie rush. In 1897 overleed Bess. Sam maakte nog de aardbeving mee van 18 april 1905. Maar beleefde ook nog de herbouw van zijn stad San Francisco.

Hoewel het boekje de persoon Sam Truckee als historisch neerzet, heb ik hier niets van kunnen vinden. Wel is er informatie over de burgerwacht die in San Francisco actief is geweest. Het San Francisco Committee of Vigilance was een populaire ad hoc organisatie die opgericht werd in 1851 en in 1856 nieuw leven werd ingeblazen. Hun doel was het in toom te houden van de welig tierende misdaad en de corruptie bij de overheid.
Verschenen: oktober 1967.

109 De zeven moordenaars

Lasso deel 109 - De zeven moordenaars (1967)

In 1863 werd de Oregon route bedreigd door gewetenloze schurken wiens misdaden een echt struikelblok waren voor de vooruitgang van het westen. Een groep overviel een wagen. De man werd gedood en zijn dochter, Ruth Dean, zou ook gedood zijn als er niet was ingegrepen door een eenzame ruiter. Die man was Al Jordan.
Al en Ruth besloten samen verder te reizen naar Californië. uiteindelijk bereikte de twee een stadje waar ze konden uitrusten. Maar de reputatie van Al Jordan als revolverheld reisde altijd met hem mee. En dus moets Al die avond zijn revolver weer laten spreken. De reis ging verder per trein, maar er was een man ingestapt, Lester, die ook van plan was om Al uit te dagen en te doden. Ook nu won Jordan.
Voordat de man stierf noemde hij 7 namen van scherpschutters die Al Jordan wilden uitdagen. Omdat hij anders nooit rust zou krijgen besloot Al de 7 revolverhelden een telegram te sturen. In een reeks vuurgevechten, rekende Al Jordan af met al zijn uitdagers. Niemand dacht er ooit meer aan hem te willen doden. Hij was nu in staat een vredig leven met Ruth te beginnen.
Verschenen: oktober 1967.

110 Dodelijke haat

Lasso deel 110 - Dodelijke haat (1967)

Het was maart 1894 in de staatsgevangenis van Arizona. Ian Torback was een gevangene die werd vrijgelaten. Maar het laat Torback ijskoud. Tijdens zijn laatste avond in de cel gaat hij in gedachten terug naar het verleden. Naar de gebeurtenissen waardoor hij in de gevangenis terecht is gekomen. Het land van Holbrook in de lente van 1885. Ian werkte, net als zijn broers, als cowboy op de ranch van hun ouders. En Ian was verliefd op de dochter van een welgesteld man uit de buurt, Anne Christian. En zij hield ook van hem. Het tweetal werd gadegeslagen door sheriff Kaniff en zijn dochter Lucy. Die avond was er een feest in de buurt. het leven leek vredig, maar dat zou veranderen. Er was een man die moeilijkheden zou veroorzaken en die man was Melvin Scott, afgezant van de spoorwegmaatschappijen. Onder druk verkochten ranchers hun land aan hem. Maar toen hij het probeerde bij de ranch van Torback, ving hij bot. Samen met zijn vader ging hij naar de stad en vertelde alles aan de sheriff en zijn dochter. Die avond zou Ian Anne zien. Toen zij niet kwam opdagen ging men op zoek. Ze vonden haar. Vermoord. Ze had de naam van Scott in het zand geschreven. Ian wilde zelf recht halen en schoot op de man. Alleen doordat de advocaat van Scott tussenbeide kwam, werd Ian niet opgehangen. Maar de prijs was dat zijn ouders hun ranch moesten verkopen. Eenmaal terug schoot Ian de man dood waarvan hij dacht dat deze de moordenaar was van Anne, hierbij geholpen door Lucy. Maar hij was niet de moordenaar. Lucy had Anne gedood uit jaloezie. Tijdens een confrontatie met twee gunmen, werd ook Lucy geraakt. Voor ze stierf bekende ze haar daad.
Verschenen: november 1967.

111 De gokker

Lasso deel 111 - De gokker (1967)

Tijdens de 19de eeuw was het westen van Amerika de droom van iedere avonturier. De meedogenloze strijd tussen ambitieuze mannen, deed vele soorten mensen ontstaan. Waaronder de gokker. De gokker leefde alleen maar in goktenten. Avond aan avond gerbuikte hij zijn vlugge vingers en de zwakheid van anderen. Diamond de Fersen was zo'n gokker. Soms moest hij zichzelf verdedigen tegen mannen die niet zo goed tegen hun verlies konden. Wanneer de probemen te groot werden moest Diamond verder trekken. Zo verliet hij Tucson en vestigde zich in Wichita. Al snel palmde hij weer het mooiste meisje in. Diamond speelde eerlijk en won toch meestal. Op een avond speelde hij met Sam Katcenbak, die al zijn geld vergokte. Hij reed terug en maakte plannen om Diamond te vermoorden. Maar zijn dochter, Mart Anne, had alles gehoord. Zij reed naar Wichita en waarschuwde Diamond. Hierdoor liep alles toch goed af. De jaren gingen voorbij, maar ook voor Diamond kwam het moment dat zijn handen hem in de steek lieten. Hij begon zwaar te verliezen. Hij begon vals te spelen, maar liep regelmatig tegen de lamp. Zo vaak dat hij in de gevangenis terecht kwam. Na zijn ontslag uit de gevangenis ging hij naar Sacramento. Hier viel hij in de handen van een bende. Ze dwongen hem om tegen Fred talbot te spelen. Langzaam maar zeker verloor talbot al zijn geld en ook zijn ranch. Maar dan blijkt Talbot getrouwd te zijn met Mary Anne. Diamond wil nog één spelletje spelen. Talbot won en kreeg zijn ranch terug. In het vuurgevecht met de bende vonden Diamond en de bandieten de dood.
Verschenen: november 1967.

112 Een ploeg schurken

Lasso deel 112 - Een ploeg schurken (1967)

De zware postkoetsen die gedurende de 19de eeuw door Amerika reden waren te langzaam geworden voor spoedbestellingen. Iets dat sneller ging was nodig geworden. Hierdoor ontstond de pony express. Het verhaal van de broers Roley hoort hier ook bij. Na de dood van hun vader begonnen zij hun eigen pony express. Richard Roley kreeg al in het begin woorden met Mortimer, een belangrijke man in het stadje Casitas. Maar na enige tijd verscheen er toch een werknemer van Mortimer. De Roley broers moesten de lonen naar de mijnen brengen. Het leek een goed begin, maar Mortimer has Bill Traver laten komen. Traver was een gevaarlijke moordenaar. Hij moest het geld stelen zodat de pony express van de Roley broers direct in de problemen zou komen, ook al zou Lewis Roley gedood moeten worden. Ondertussen bracht Harry Roley een bezoek aan Sally. Maar Lewis werd in een hinderlaag beschoten.
En hoewel hijzelf omkwam, stierven ook zijn aanvallers. Harry en Richard voerden nu om de beurt de pony express uit. En weer deed Mortimer een poging. Hij veroorzaakte de dood van Richard. Nu stond Harry er alleen voor. Maar het noodlot leek weer toe te slaan. De telegraaflijn werd aangelegd. Nu had niemand meer oets aan de pony express. Maar Mortimer veroorzaakte nog een brand die de arbeiders aan de telegraaf zou verrassen. harry ging onderweg en redde de mannen. Morimer kwam om in de vlammen. Als dank werd Harry de lokale baas voor de telegraaf en hij kon verder met Sally.
Verschenen: november 1967.

113 Door dik en dun

Lasso deel 113 - Door dik en dun (1967)

De geschiedenis van de streek van Kansas gaat terug tot de tijd van de Spaanse veroveraar Coronado. Op zoek naar goud doorkruiste hij met zijn leger de streek. Ze kregen te maken met diverse indianenstammen, waaronder de Black Feet. In 1860 vochten de Black Feet nog steeds. Ditmaal tegen de kolonisten. Washington stuurde het leger om de rust te herstellen voor de kolonisten. Maar in 1860 broeide er ook andere zaken. Kansas accepteerde nog steeds de slavenhandel. Sheriff Kellan Forrest van Abilene vond de slavenhandel iets afschuwelijks. En hij was niet de enige. Gladys Nation was ook fel tegen. Ze kocht een slaaf en gaf hem direct zijn vrijheid, iets waar de omstanders het helemaal niet mee eens waren. Ze wilden de vrijgelaten man lynchen. Kellan was gedwongen om tussenbeide te komen.
De vrijgelaten man, Godsend genaamd, bleef bij Kellan. Gladys ging terug naar haar huis in Zuid-Avannah. Een jaar later brak de burgeroorlog uit. Kellan en zijn vrienden waren gedwongen om te vluchten. Samen met andere uit Kansas ging Kellan voor het noorden vechten. Het regiment cavalerie werd bekend als "de centaurs van Kansas". In december 1865 keerde Kellan in Abilene terug als overwinnaar. Twee jaar lang vochten Kellan en zijn mannen tegen de indianen. Slag na slag werd gewonnen. Maar de rust keerde niet weer. Velen bendes voorzagen in hun onderhoud door roven en moorden. Ook nu leverde Kellan met zijn mannen slag. Op een gegeven moment kwamen ze in Avannah. Natuurlijk waren Keelan en Godsend nieuwsgierig of Gladys Nation hier nog woonde. het werd een hartelijke begroeting. Na enige tijd werden Kellan en Gladys verliefd. Maar op hun trouwdag sloeg een bende toe die Kellan wilde uitschakelen. Ze verwondden hem echter alleen, maar Gladys werd wel gedood. Kellan en Godsend namen ontslag uit het leger en zwerfde samen door het land. Maar op een avond werd een oude indiaanse vrouw in elkaar geslagen door een groep mannen. Kellan greep in. daarna begonnne de twee mannen een farm, maar tijdens een orkaan werd Godsend gedood. Kellan ging naar de stam van de Osages, waartie de indiaanse behoorde die hij had gered. dankzij Kellan vond de stam olie. Het bracht hen welvaart. In 1909 kwan Kellan te overlijden.

Ook nu oogt het verhaal in het boekje als een authentiek verhaal. Maar ook van ene Kellan Forrest die in 1909 zou zijn overleden is niets te vinden.
Verschenen: november 1967.

114 Buffeljager

Lasso deel 114 - Buffeljager (1967)

De bizon voorzag de indiaanse stammen van eten, gereedschap, huiden en vele andere nuttige toepassingen. In het begin was de komst van de kolonisten geen bedreiging voor de indiaanse stammen. Ze trokken door onbekende gebieden. het weer, dorst en vooral ook honger waren hun grootste tegenstanders. Zo ook een groep kolonisten onder leiding van Aaron Saxon. Toen zij een grote stofwolk zagen gaf hij zijn zoon Jim opdracht om op obderzoek uit te gaan. Maar het was een kudde bizons. De wagens en de mensen werden vertrapt.
Jim was de enige overlevende. Hij werd gevonden door een groep indianen die hem meenamen naar hun dorp. Jim bleef een lange tijd in het dorp en leerde de taal van de Sioux. Ook leerde ze hem jagen en overleven in de wildernis. Maar uiteindelijk vertrok Jim. Onderweg leerde hij Percy Thomas kennen en samen gingen ze werken voor de Western Tracy Co. Hij voorzag de mannen van voedsel. Maar de losse huiden bracht anderen op een idee. In het oosten zouden deze veel geld opleveren. Zo ook Alan Stewart. Hij ging met een groep op jacht naar de bizons, maar niet voor het vlees maar voor de huiden. Dit leidde tot problemen met de Mescaleros indianen.
Uiteindelijk brak er een oorlog uit en het leger verscheen. Toen Percy en Jim op een keer Stewart troffen leidde dit tot een ruzie waarbij Stewart Percy doodschoot. Maar Jim wilde een einde maken aan de manier van werken van Stewart en wraak nemen voor percy. Hij volgde het gezelschap van Stewart. Uiteindelijk doodde hij ze allemaal. Jim ging nu voor het leger jagen. Hij trouwde met Laura Choy en dankzij zijn inspanningen kwamen er reservaten voor de bizons.
Verschenen: november 1967.

115 Muur van revolvers

Lasso deel 115 - Muur van revolvers (1967)

Als het er ergens te rauw aan toegaat, moet de orde met geweld hersteld worden. Zo ook in de staat Idaho. washington stuurde er een soldaat op uit om Thomas Bennet, een ex-kolonel uit het leger, op te sporen. Eenmaal in de hoofdstad werd Bennet benoemd tot gouverneur van Idaho. Bennet moest orde op zaken stellen. Hij verdiepte zich in het verleden van de staat en vertrok toen. Na 6 weken kwam hij aan in Boise, de hoofdstad van Idaho. Nadat hij zijn woning had opgeknapt besloot Bennet een bezoek te brengen aan de Brown Dale saloon. Hier leerde hij Lost Kimber kennen. En hoewel de mannen een moeizame start hadden, konden ze het al snel prima met elkaar vinden. Die avond vertelde Kimber aan zijn vader en zijn zus Jessica wat er was gebeurd. De volgende dag maakte Bennet kennis met Jessica en benoemde hij Kimber tot sheriff. Al snel had hij een hele groep harde mannen om zich heen verzameld om de orde te herstellen. In de volgende jaren werd er een spoorweg aangelegd, maar was er ook oorlog met de zwartvoet indianen. Onder leiding van Bennet werden de indianen verslagen. Bennet en Jessica werden verliefd op elkaar. De twee trouwde dan ook. Nu werden bankrovers het grootste gevaar. Thomas W. Bennett Er werd hard tegen hen opgetreden. Op 09 maart 1876 probeerden een groep bankrovers om Bennet te doden. Zij mislukten in hun opzet, maar Kimber werd wel gedood. In 1890 werd Idaho de 24ste staat die werd toegelaten tot de Verenigde Staten van Amerika.

De hoofdpersoon uit het deeltje 'Muur van revolvers', heeft in werkelijkheid ook bestaan. Thomas Warren Bennett (1831-1893) was gouverneur van het Idaho Territory van 1871 tot 1875. Nu lijkt het in het boekje alsof hij deze functie veel langer heeft bekleed, maar in werkelijkheid was dit dus 4 jaar. Na 1875 was hij eek nog een jaar afgevaardigde van het congres van Idaho. Idaho is namelijk niet direct lid geworden van de unie van de verenigde Staten. Van 1863 tot 1890 had het een aparte status. het hoorde wel bij de Verenigde Staten, maar niet zoals dit tegenwoordig het geval is. Bennett, een burgeroorlog veteraan en lokale politicus in Indiana, was de vijfde keuze van de Ulysses S. Grant om gouverneur te worden van de Idaho Territory. De eerste 3 keuzes bleken toch niet zo geschikt en de 4de, Thomas M. Bowen, gaf de functie na een week al weer op. Dus werd Bennet de opvolger van David W. Ballard. Er zat dus wel degelijk een gouverneur in Idaho, in tegenstelling tot wat het boekje ons wil doen geloven. In 1874 werd Bennett uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen voor het Congres van afgevaardigde van de Idaho Territory. Maar bij een hertelling in 1876 bleek dat zijn tegenstander, Stephen S. Fenn, de echte winnaar was. Hierop keerde Bennet terug naar Indiana. Hij werd burgermeester van Richmond. Hier overleed hij ook.
Verschenen: december 1967.

116 Met bloed geschreven

Lasso deel 116 - Met bloed geschreven (1967)

Het komt maar zelden voor dat iemand zijn leven in een gevecht riskeert zonder daar een grondige reden voor te hebben. Maar toch deed Bill Crompton, een zwerver, dit. het was allemaal begonnen toen Bill voor het eerst in het land van Petunia reed in Texas.
Plotseling zag hij een man hangen aan een strop en een meisje dat bewusteloos op de grond lag. Voor de man kon hij niets meer doen. Dus richtte hij zijn aandacht op het meisje. Vrijwel meteen kwam er een groep ruiters aan. De leider van de groep gaf aan zijn voorman, Bob Thomas, de opdracht om het meisje, Susan, mee terug te nemen naar hun ranch. Het bleek dat Susan de eigenaresse was van het land waar Bill nu was. Volgens de leider van de groep had de opgehangen man getracht haar te ontvoeren. Het was Bill onduidelijk waarom Susan dan alleen was achtergebleven. Hij bleef alleen achter met Thomas en na een korte vechtpartij hoorde hij wat er aan de hand was. De opgehangen man heette Irving Donahue, hij wilde Susan meenemen. Zij had nog niet de zeggenschap over het land, dat was in handen van haar voogd, Ferlac. Eenmaal in de stad ging Bill naar de saloon waar een aantal mannen van Ferlac een vrouw, Adela Smith, lastig vielen. Bill greep meteen in. De man van Adela zat in de gevangenis dankzij Ferlac. Het werd Bill duidelijk dat Ferlac een schrikbewind uitoefende en dus nam hij stelling tegen Ferlac en zijn mannen. Bill kreeg ook Susan te spreken. Zij vertelde hem dat Ferlac probeerde haar de ranch te ontnemen. Toen Ferlac een groep moordenaars liet komen, ging Susan Bill waarschuwen. Hij lokte Ferlac en zijn moordenaars in de val en won het vuurgevecht. Bill en Susan trouwden en Adela en haar man kwamen hen vaak opzoeken.
Verschenen: december 1967.

117 Pistolen Jim

Lasso deel 117 - Pistolen Jim (1967)

De geschiedenis van de stad El paso zal altijd verbonden zijn aan de naam Jim Gillet. Hij was het die orde op zaken stelde in de stad. In februari 1889 kwam Jim Gillet in El Paso aan. Bij zijn aankomst zag hij hoe een groep mannen de sheriff mishandelde. Jim greep keihard in. De streek werd geterroriseerd door een zekere Basty Salomons. Hij was de belangrijkste man uit de omgeving. Eenmaal in de saloon leerde Jim het meisje Deborah Jossen, de eigenaresse van de paardenbar, kennen. Zij waarschuwde hem voor Salomons, maar Jim nam de uitdaging aan. Hij benoemde zichzelf tot sheriff van El Paso. Het kwam tot een vuurgevecht en Jim doodde Salomons en zijn mannen. De inwoners van El Paso kozen hem toen tot hun sheriff. Van 1889 tot 1894 was El Paso verboden gebied voor bandieten, moordenaars en bankrovers. Maar een voorval in 1894 met een groep dronkelappen veranderde zijn leven. Hij redde Deborah van de mannen en de twee trouwden in 1894. Het merendeel van de bevolking was tevreden met Jim als sheriff, maar een kleine groep niet. Marcel Belak was de leider van die groep. James Buchanan Gillett Omdat hij de nieuwe sheriff wilde worden, ontvoerde hij de vrouw van Jim. Deze zag af van een kandidaatstelling. Belak werd gekozen. Maar toen bleek dat Deborah vermoord was, sloeg Jim keihard terug en doodde Belak en zijn mannen. Jim Gillet werd weer de sheriff van El Paso.

Ook nu is er gekozen om een historisch persoon als basis te nemen voor een verhaal. James Buchanan Gillett (1856-1937) was een wetsdienaar in het oude westen van Amerika. In zijn jonge jaren werkte hij als cowboy op verschillende ranches. Hij werd lid van de Texas Rangers in 1875, in Menard, Texas. Hij zou later trouwen met Helen Baylor, de dochter van een andere Texas Rancher. Hij was betrokken bij talloze schermutselingen met de Kiowa, Apache en Comanche Indianen. Ook maakte hij deel uit van de groep die uiteindelijk de outlaw Sam Bass en zijn bende zou elimineren in Round Rock, Texas (zie ook lasso 39 'Sam Bass de schutter' of Sam Bass. In december van 1881, na zes jaar dienst, nam Gillett ontslag uit de Rangers. In El Paso was een goede vriend van hem, AM Conklin, vermoord door de Baca broers. Hij achtervolgde ze tot in Mexico en nam ze gevangen. Bij terugkomst werd één van de broers, Onefre Baca, gelyncht. De achtervolging naar Mexico was ook de directe reden voor zijn ontslagname. Gillet werd toen marshall in El Paso. Een functie die hij uitoefende tot 1885. Later begon hij hij begon zijn eigen ranch in Alpine, Texas. Daarna verhuisde hij en zijn familie in 1907 naar Roswell, New Mexico. Ook hier begon hij een ranch. Later schreef hij zijn memoires 'Zes jaar bij de Texas Rangers'. Hij stierf aan een hartaanval.
Verschenen: december 1967.

118 Open kaart

Lasso deel 118 - Open kaart (1967)

Jack Harper had een contract aangenomen om ervoor te zorgen dat ene Maccan geen last meer zou hebben van een chanteur. Harper liet het aankomen op een schietpartij en ruimde zo het probleem op. Hiervoor zou hij 3.000 dollar krijgen. Maar toen hij naar Maccan ging was daar nog een persoon, Steve Pleven.
Deze was de voorzitter van de vereniging van veehandelaren in Kansas. Ook hij had een probleem. Een rancher, Horace Truman, wilde zich niet bij de vereniging aansluiten. Volgens Pleven had Truman een stel gewetenloze gunmen ingehuurd om het de leden van de vereniging zo moeilijk mogelijk te maken. Truman had een lesje nodig en de job betaalde 15.000 dollar. Harper stemde toe en samen vertrokken ze naar Whicita.
Maar in werkelijkheid was het Pleven die gunmen inhuurde en probeerde om Truman het leven zo zuur mogelijk te maken. Maar Truman liet zich niet snel intimideren. Toen Truman vernam dat Harper in de stad was. Stuurde hij een aantal van zijn mannen op hem af. Maar Harper rekende met hen af. Toch begon Harper te twijfelen. Hij ging op onderzoek uit en ontdekte de waarheid.
Toen hij er achter kwam dat de vrouw van Truman een oude geliefde was, weigerde hij met de job voort te gaan. Hierop probeerde Pleven hem te laten vermoorden. Maar Harper was te goed voor de schutters. Uiteindelijk schoot hij Pleven ook dood, maar Harper was zelf ook dodelijk geraakt en stierf.
Verschenen: december 1967.

119 De strijd om Nieuw Mexico

Lasso deel 119 - De strijd om Nieuw Mexico (1967)

Eeuwen terug had de Spaanse veroveraar Coronado al eens het gebied doorkruist dat later Nieuw Mexico zou worden. In 1598 werd er een expeditie op touw gezet. Groepen kolonisten waagden de sprong. Al gauw kwamen er ranches en nederzettingen.
Maar in 1660 groeven de indianen de strijdbijl op. De strijd duurde 11 jaar. In 1671 lijfde Spanje het gebied in. Maar in de jaren die volgden nam de wetteloosheid toe. Lester Tamman was waarschijnlijk de ergste van allemaal. Maar op een gegeven moment kwam één man tegen hem in opstand, Floyd Deming. Maar hij vocht tegen een overmacht. Zwaargewond wist hij zijn achtervolgers af te schudden.
Hij werd verzorgd in een klein dorp waar Pamela Hoban onderwijzeres was. Toen Tamman op zoek kwam naar Floyd, verstopte zij hem. Omdat het Floyd niet alleen zou lukken om Tamman te pakken te krijgen ging hij hulp zoeken. Hij vond deze in twee mannen, Joe Healy en Curtis Cooper. Ze vonden de bandiet en zijn bende in het stadje Carrizozo.
Ze bevrijden de sheriff en met de hulp van de inwoners zetten ze een val voor Tamman en zijn bende. Helaas ontkwam Tamman. Met een groep mannen ging Floyd op zoek naar de bandiet. Ze kwamen uit in het dorpje Gola, waar ook Pamela was. Hier vond het laatste gevecht plaats. Tamman werd gedood en er wachtte een mooie toekomst voor Floyd en Pamela.
Verschenen: december 1967.