1 Goudkoorts

Lasso deel 1 - Goudkoorts (1963)

Tony Randall was geen slechte kerel. Maar hij was jong en onbeheerst. En hij hield van pokeren, waarbij hij een beetje vals speelde. Aangekomen in een klein stadje ging Tony naar de saloon en begon te kaarten. Maar hij was niet de enige valsspeler. Jammer genoeg voor hem had de andere man een grote groep vrienden in de buurt en Tony werd de saloon uitgegooid. Opeens stond er iemand naast hem. Het was de oude Stoop, die samen met zijn maat Andy en zijn dochter Dolly, een mijn had gekocht. Nu waren Stoop en Andy opgelicht door de machtigste man van de streek, Roland. Er zat helemaal geen goud in de mijn. Omdat Tony de twee mannen mocht en Dolly helemaal, besloot hij hen te helpen. Hij had een plan waardoor Roland de waardeloze mijn zou terugkopen. Hij verstopte goudstof in de mijn en Stoop en Andy moesten in de stad het nieuws aan de grote klok gaan hangen. Ook zouden ze net doen of Stoop en Andy ruzie kregen en Tony zou Andy neerschieten. Natuurlijk gebruikte Tony een losse flodder en Andy had helemaal niets. Het plan werkte, Roland kocht de waardeloze mijn terug. Nadat ze waren vertrokken met het geld kwamen ze Andy tegen en vertelden ze aan Dolly wat ze hadden gedaan. Hierop werd het meisje kwaad. Ze vond het helemaal niets wat de mannen hadden gedaan. Roland zou zeker wraak komen nemen. Hierop ging Tony terug naar het stadje en vertelde de sheriff de waarheid. De verkoop werd ongedaan gemaakt. Maar toch wilde Roland de mijn houden. Hij vermoordde zijn helpers en probeerde Tony te doden. Maar met behulp van de sheriff werd Roland gevangen genomen. Tony bleef bij Dolly en de mijn bleek toch goud te bevatten.

Het zal opvallen dat dit deeltje niet de serie benaming Lasso heeft. De eerste vier nummers die in 1963 verschenen, hadden namelijk als serie benaming Rodeo. Pas vanaf nummer vijf werd dit Lasso. Wat hiervan de reden is geweest, weet ik niet. Maar Lasso zou de benaming van de serie blijven tot het eind.
Verschenen: januari 1963.

2 Gloeiend lood

Lasso deel 2 - Gloeiend lood (1963)

De bende van Ted Boracas had de laatste tijd veel last van de sheriff die heel actief was binnen zijn district. Liever zouden de boeven een wat slappere sheriff zien. Maar dan moesten ze eerst van de huidige sheriff af zien te komen. Nu was Ted Boracas wel de leider van de bende, maar hij had ook een baas. Achter de schermen werd de bende bestuurd door de locale rechter. De rechter vond de jonge Jim Holt wel geschikt als nieuwe sheriff. Iedereen mocht hem en belangrijker, hij was niet goed met zijn pistool. Daar zouden ze dus al te veel last van hebben. Om van de huidige sheriff af te komen, werd deze in de val gelokt en gedood. Nu moest er een manier verzonnen worden om de sheriff ster bij Jim te bezorgen, zonder dat deze zelf in de gaten had dat er misbruik van hem werd gemaakt. Nu had de rechter daar wel een plan voor. Hij zou het wapen van Jim laten omwisselen met losse flodders. Boracas zou hem dan moeten uitdagen en Jim moest, voor het oog, winnen. Boracas ging met het plan akkoord. Maar wat de veedief niet wist, was dat de rechter in het andere wapen ook echte kogels liet doen. Boracas begon te veel eisen te stellen en daar wilde hij van af. Toen Boracas Jim uitdaagde trok deze zijn wapen en doodde de bandiet. Hiermee werd hij de held van de stad en de rechter benoemde hem tot sheriff. Maar Jim werd achterdochtig. Hij kwam er achter hoe alles werkelijk in elkaar zat en oefende met zijn wapen. Hierna rekende hij af met de rechter en zijn mannen en werd de echte sheriff van de stad.
Verschenen: februari 1963.

3 De strop dreigt

Deel 3 - De strop dreigt (maart 1963)

Emer Gardner kwam aan in Abilene. In de stad was veel wetteloosheid. Vooral één man trok aan de touwtjes, salooneigenaar Bud Torano. Hij had de echte sheriff laten vermoorden en iemand van zijn eigen mannen als sheriff benoemd. Ook de rechter van de stad had hij in zijn zak. Op het moment dat Gardner aankwam, werd Abe Dixon net de saloon uit gegooid. Gardner kwam onmiddellijk op voor de cowboy. Dixon kwam de schuld van zijn baas terug betalen, maar eigenlijk wilde Torano niet het geld hebben, maar de ranch van zijn baas. Dankzij de snelheid waarmee Gardner zijn wapen gebruikte moest Torano het geld wel accepteren. Gardner reed met Dixon mee naar de ranch van zijn baas, Hartman. Gardner had al snel door dat Dixon en de dochter van Hartman (Libby) verliefd waren. Om de rest van de schuld te kunnen betalen moest er vee worden verkocht. Gardner en Dixon zouden het naar Kansas City brengen, maar onderweg werden ze aangevallen. Maar de twee mannen sloegen de aanval af. Ze keerden terug naar Abilene waar Gardner naar de sheriff ging, maar deze deed niets. De cowboy dwong toen de bekentenissen met geweld af en werd samen met de mannen van Torano opgesloten. Na een schijnproces werd Gardner tot de strop veroordeeld. Maar ingrijpen van Dixon voorkwam dit. Nu begonnen de twee de stad schoon te vegen. Gardner rekende af met de corrupte sheriff en langzaam maar zeker kreeg hij de hele stad achter zich. Dit werd het einde voor Torano. Dixon en Libby konden trouwen en Gardner ging verder met zwerven door het westen.
Verschenen: maart 1963.

4 De duivelse colt

Lasso deel 4 - De duivelse colt (1963)

Gary Lang en Ted Miller waren onafscheidelijke vrienden. De twee reden door het landschap toen zij plotseling schoten hoorde. Toen zij ploshoogte gingen nemen kwamen ze uit bij een kleine ranch die door een groep bandieten werd aangevallen. Dankzij het ingrijpen van Ted en Gary sloegen de bandieten op de vlucht. Maar voor de mannen in het huis kwam hun hulp te laat. Alleen de eigenaar, Duncan, leefde nog. Hij vertelde dat zijn dochter Janer over 3 dagen zou arriveren. Net voor hij stierf vroeg hij Ted en Gary om haar te beschermen. Toen arriveerde er een groep ruiters, het bleek de eigenaar van een naburige ranch te zijn met zijn mannen. De man stelde zich voor als Munro. Volgens hem waren de bandieten de bende van Rodigan. Ted en Gary togen naar het stadje Gate Springs om de sheriff op de hoogte te stellen. Maar de sheriff twijfelt er aan dat het Rodigan is geweest die de ranch heeft overvallen. De volgende dag reden de twee vrienden de postkoets tegemoet. Ze bleven bij het meisje. En dat kwam goed uit want de postkoets werd overvallen en de bandieten hadden het op Jane gemunt. Ze konden een van de bandieten gevangen nemen en aan de sheriff overdragen. Eenmaal in de stad biedt Munro aan de ranch te kopen, maar Gary adviseert het meisje nog even te wachten. Die nacht wordt de bandiet in de gevangenis vermoord. Keer op keer wordt de ranch aangevallen. Uiteindelijk blijkt Munro er achter te zitten. Gary laat hem in de val lopen. Hij blijft op de ranch om Jane terzijde te staan.
Verschenen: april 1963.

5 Gierende kogels

Deel 5 - Gierende kogels (mei 1963)

James Tiffin was een groot jager en een man die gewend was aan de eenzaamheid. Hij trok door de open vlakten van het vrijwel nog onbewoonde Colorado. Opeens zag hij een groep huifkarren, maar al snel kwam hij er achter dat het geen pioniers waren. Maar uiteindelijk bereikte hij Loveland. Het was meer dan 2 jaar gelden dat James hier was geweest. Na zich te hebben opgeknapt ging hij naar de zaak van Jack Buzzel. Hier kwam hij de mannen van de huifkar tegen. Het liep uit op een vechtpartij. Het bleek dat de mannen voor Buzzel werkten. James bood de handelaar zijn bont aan. Maar Buzzel wilde dat James voor hem kwam werken. Nadat James had gezien hoe Buzzel de stad terroriseerde, weigerde hij. Toen kwam het bericht dat indianen een naburig dorp aanvielen. Dankzij mannen als James werden ze verjaagd. De indianen hadden spikslinter nieuwe geweren. Iedereen vroeg zich af waar ze deze vandaan hadden. In dit stadje, Gele Kreek, ontmoette James het meisje Kitty. James Tiffin nam zich voor om uit te zoeken waar de wapens vandaan kwamen. Eerst sloot hij vrede met de indianen. Het bleek dat Jack Buzzel achter de wapens zat. James nam het voortouw om Buzzel uit te schakelen. Samen met de sheriff van Loveland en een groep vrijwilligers ging hij achter Buzzel en zijn mannen aan. De sheriff zag kans om de huifkar met wapens op te blazen, maar moest zijn dappere daad met de dood bekopen. Bij de explosie kwamen ook Buzzel en zijn mannen om. James keerde terug naar Kitty.
Verschenen: mei 1963.

6 Zonder genade

Lasso deel 6 - Zonder genade (juni 1963)

Hoofdpersoon is Stalen Joe. Deze zwervende revolverheld komt op een dag aan in de streek Chadron. Omdat zijn paard wat moet drinken rijdt hij naar een boerderij waar twee mannen, Wijer en Bram, hem met wapens ontvangen. Zij zijn bang dat hij tot de mannen van ene Van Taksen behoort. Al gauw loopt de situatie uit de hand en Stalen Joe is gedwongen om zijn wapen te trekken en zo Bram te stoppen. Hij schiet het pistool uit de hand van de jongeman. Nadat hij zijn paard heeft laten drinken rijdt Stalen Joe weer het land van Wijer af. Even buiten de boerderijgrond komt hij een groep mannen tegen geleid door de Heer van Taksen. Deze zijn onderweg naar de boerderij van Wijer. Stalen Joe en Eleonor uit Lasso deel 6 - Zonder genade Van een afstandje ziet Joe wat er gebeurt. Omdat van Taksen wil dat de dochter van Wijer, Eleonor, trouwt met zijn zoon Arty, schieten de mannen Bram neer. Hij zou met Eleonor trouwen. Joe ziet dit gebeuren maar grijpt niet in. De volgende dag gat Wijer naar de stad op zoek naar hulp. Hij lukt hem om zich te verzekeren van de hulp van Stalen Joe. Gezamenlijk keren zij terug naar de boerderij van Wijer. Ondertussen hoort Van Taksen wat er is voorgevallen. Een van zijn beste mensen is door Stalen Joe doodgeschoten in de saloon. Bij terugkomst op de boerderij maakt Stalen Joe kennis met de vrouw van Wijer en met Eleonor. Duidelijk is, dat hier het begin is van iets moois. De volgende dag verschijnen er vier mannen bij de boerderij. Hun doel is Joe te doden. Dit mislukt, hierdoor is Van Kanten gedwongen om zich zelf aan hoofd te stellen van de bende. Ze willen de volgende ochtend aanvallen, maar Joe is hen voor en schakelt weer drie man uit. Keer op keer wordt de boerderij nu aangevallen. Joe en Wijer slaan de aanvallen af, maar de boeven dringen toch de boerderij binnen. Joe rekent af met Arty van Taksen, de zoon van de leider. Wanneer hijzelf de boerderij binnendringt, schiet Wijer hem dood. Joe blijft op de boerderij en trouwt met Eleonor.

Het verhaal gaat natuurlijk om goed tegen kwaad. Van Taksen is een tirannieke man die zijn wil op wil leggen aan Wijer. Om het kwaad dat Van Taksen vertegenwoordigt te benadrukken wordt de rol van de dochter ingebracht die tegen haar zin moet trouwen met de leider van de bende en waarbij haar vriend wordt vermoord. De rol van Joe is die van de stille wreker die zich teweer stelt tegen het onrecht. De verhaallijn is uiterst simpel. De basis van dit verhaal zal nog vele malen, in andere settings, worden gebruikt in deze serie. Het betrof hier natuurlijk massaproductie die iedere maand en later iedere week moest verschijnen. Blijf dan nog maar eens origineel als tekstschrijver.

De tekenaar van het verhaaltje maakt veel gebruik van schaduweffecten om het verhaal over te brengen. Wanneer je het gebruik van het Nederlands bekijkt, valt direct op dat je van doen hebt met een product uit begin jaren 60 van de vorige eeuw. Een held met de naam Stalen Joe zou nu niet meer denkbaar zijn, ook de naam van de jongen die in het begin wordt neergeschoten, Bram, tekent dat men geprobeerd heeft om er toch een Nederlandse draai aan te geven voor de jonge lezers waar het boekje voor bedoeld was.
Verschenen: juni 1963.

7 Goud in het moeras

Lasso deel 7 - Goud in het moeras (1963)

Net buiten het stadje Fredericksburg is een rijke goudmijn. Loe Tendler was de bedrijfsleider van de onderneming. Hij was ook verantwoordelijk voor het vervoer van het goud. Wanneer er weer een transport in gereedheid wordt gebracht rijden vier mannen naar Fredericksburg. Ze gaan het goudtransport overvallen en hebben alle informatie van een handlanger gekregen. Op het moment dat het goud ingeladen wordt, slaan de vier boeven toe. Veel mannen, waaronder de sheriff van Fredericksburg, vinden bij de overval de dood. De boeven gaan er met het goud vandoor. Bill Coster, de jeugdige hulpsheriff, neemt na de overval de leiding op zich. De knappe nicht van Loe Tendler komt ook aangesneld. Maar Bill Coster kan deze knappe Shirley gerust stellen, haar oom leeft nog. Bill Coster werd tot sheriff benoemd. Met een handvol vrijwilligers zette hij de achtervolging van de goudrovers in. De vier overvallers volgen ondertussen de route die ze van hun handlanger hebben gekregen, maar raken steeds dieper een moeras in. De vier raken dan ook in de moeilijkheden. De kar met het goud zinkt weg in het moeras. Twee van hen komen om het leven. De leider, Hardy, kan met een bendelid ontkomen. Bill Coster en zijn mannen hebben alles vanaf een afstand zien gebeuren en besluiten naar de stad terug te gaan. Omdat Bill de kaart van de bandieten heeft gevonden is hij er van overtuigd dat iemand binnen de onderneming van de goudmijn de overvallers geholpen heeft. Hij heeft wel een idee wie dit zou kunnen zijn. Er worden verwoedde pogingen gedaan om het goud uit het moeras te halen waarbij een aantal mannen omkomen. Bill Coster verbiedt dan verdere pogingen. Ondertussen is Shirley boos op Bill Coster omdat hij haar oom ervan verdenkt de overvallers geholpen te hebben. Dan komt onverwachts Loe Tendler gewapend op het kantoor van Bill. Samen gaan ze proberen om de twee overgebleven boeven te vangen. Wanneer ze dan één van de mannen vinden schiet Tendler hem dood. Bij terugkomst zegt Bill dat hij Tendler niet meer verdenkt. Die avond wordt er door een groep mannen bij Loe Tendler en Shirley ingebroken. Tendler is in staat twee van hen te doden, de derde ontkomt. Door deze gebeurtenis is Bill ervan overtuigd dat Tendler de handlanger was van de overvallers. Wanneer hij dit ook zegt gooit Shirley hem het huis uit. Diezelfde nacht probeert iemand Bill Coster te vermoorden maar heeft geen succes. Dan komt Bill op een ochtend Shirley tegen die bij een huifkar staat waarbij de lokale smid de assen moet vervangen door zwaardere. Shirley vertelt dat ze weggaan omdat Bill haar oom beschuldigt. Nu houdt de jonge sheriff de bedrijfsleider in de gaten. Wanneer deze het vermiste goud opgraaft, verschijnt de laatste overvaller. De mannen hebben het goud nooit in handen gehad. De vier mannen hadden kisten met lood gestolen en zouden op de vlucht allemaal moeten omkomen. Het plan van Tendler heeft gefaald. Dan grijpt Bill Coster in en doodt de laatste overvaller en arresteert Tendler. Nu de waarheid bekent is, gaan Bill en Shirley gezamenlijk een nieuwe toekomst tegemoet.

Noot:
Ditzelfde verhaal is terug te vinden in Lasso deeltje 33 onder de titel Verborgen goud. Alleen is de stadsnaam anders en heet de bedrijfsleider anders.
Verschenen: juli 1963.

8 Mannen met lef

Lasso deel 8 - Mannen met lef (1963)

In een klein dorpje grijpen de bendeleider Roger Laclass en zijn mannen de macht. Op lafhartige wijze vermoorden zij de sheriff en diens assistent. Roger Laxlass roept zichzelf daarna uit tot de sheriff van het stadje. Dit tot grote woede van de inwoners. Maar vrijwel niemand durft ets te zeggen. De enige die zich verbaal verzet is een jong meisje genaamd Rose. Het komt haar op een klap van een bendelid te staan. Rose is moedig maar ongeduldig. Volgens haar kan dit geweld alleen met ander geweld worden gekeerd. Dan rijdt er een vreemdeling het stadje binnen. Het verbaast hem dat het in de stad zo stil is. Wanneer hij in de saloon is hoort hij lawaai. Er blijkt een lynchpartij aan de gang te zijn. Ook nu zegt Rose er iets van. Laclass laat haar aan een boom binden en begint haar te geselen. Dan grijpt de vreemdeling in. Hij doodt twee mannen van Laclass en de bende druipt af. Zodra hij verneemt wat er is gebeurt, gaat de vreemdeling Laclass opzoeken en verteld deze dat zijn naam Hot Bahama is. Laclass wil dat de man vertrekt, maar Bahama piekert er niet over. Dezelfde nacht proberen mannen van Laclass Bahama te doden, maar dit mislukt. Hij rekent echter met hen af. De volgende ochtend verteld Bahama aan Rose dat hij gezocht wordt voor een bankoverval, iets wat het meisje niet wil geloven. Dan komt het tot een confrontatie tussen Bahama en de bende. Bahama doodt alle bendeleden, inclusief Laclass. Maar zelf is hij ook gewond. Dan komt het nieuws dat Bahama toch onschuldig is aan de overval en hij trouwt met Rose.
Verschenen: augustus 1963.

9 Dreigende oorlogstrommels

Lasso deel 9 - Dreigende oorlogstrommels (1963)

Het verhaal begint bij de overval van een groep Comanche indianen op Fort Paterson. In het donker lukt het de indianen om het garnizoen te overlopen en bijna volledig uit te roeien. Slechts één gewonde soldaat ontkomt en kan de bevolking van het naburige stadje Grensstad te waarschuwen. De soldaat kan ook nog vertellen dat de vrouw en de dochter van de garnizoenscommandant waarschijnlijk door de indianen zijn ontvoerd. Dat is ook het moment dat Mustang grey in de stad verschijnt. Hij overtuigd de aanwezige majoor Crookman van de militie, dat het onverstandig is om met zijn manschappen achter de indianen aan te gaan. Samen met twee metgezellen zal Mustang gaan proberen om de vrouwen te bevrijden. Dankzij een list van Mustang komen de mannen in het kamp en kunnen ze de vrouwen bevrijden. Ze bereiken in veiligheid Grensstad. Maar daarmee zijn de problemen nog niet over. De Comanches hebben inmiddels hulp gekregen van de Apachen en bedreigen nu Grensstad zelf. Mustang neemt de leiding van de verdediging op zich.
Onder zijn leiding laten ze de eerste aanval in de val lopen en worden de volgende aanvallen ook afgeslagen. Daarna waagt Mustang zich met een groep mannen in de aanval en verslaat het opperhoofd van de Comanches. Hierop vluchten de indianen en is Grensstad gered. Op het einde besluit Mustang Gray op een soort politie eenheid op te richtten, de Texas Rangers.
Verschenen: september 1963.

10 De zwarte adelaar

Lasso deel 10 - De zwarte adelaar (1963)

Jim Bridger is onderweg in zijn kano wanneer hij ziet dat een indiaan wordt aangevallen. Hij besluit de krijger te helpen. De indiaan, die Buffalo heet, is onderweg naar het kamp van de Blackfoor-indianen, net als Jim Bridger. De twee reizen samen verder maar worden onderweg aangevallen door een Blackfoot indiaan genaamd Keen Blade. Wat blijkt? Buffalo is verliefd op de dochter van het stamhoofd. Het meisje, genaamd Raven, is op haar beurt ook verliefd op Buffalo. Maar Keen Blade is eigenlijk voorbestemd om met het meisje te trouwen. Hij is tenslotte de zoon van de medicijnman. Toen Keen Blade Bridger en Buffalo aanviel, verloor de trapper al zijn handelswaar. Hij heeft nu dus niets om te ruilen met de Blackfoot indianen. Om toch een tegenprestatie te kunnen leveren aan de indianen beloofd Bridger dat hij een zwart hengt zal vangen als cadeau voor het stamhoofd. Het paard heeft de bijnaam de zwarte adelaar. Samen met Buffalo gaat Jim op pad. Hij vindt de kudde wilde paarden en probeert langzaam het vertrouwen van het zwarte paard te winnen. Dit lukt. Jim doet het paard cadeau aan het stamhoofd, maar Keen Blade probeert tweedracht te zaaien. Hij grijpt het paard, maar door zijn onhandigheid raakt Raven zwaar gewond. Bridger geneest haar. De twee mogen trouwen en Keen Blade wordt verbannen. Als dank krijgt Jim Bridger een grote stapel pelzen mee naar huis.
Verschenen: oktober 1963.

11 Glimmend staal

Lasso deel 11 - Glimmend staal (1963)

Jim Bridger zag hoe een aantal wagens de stad kwamen binnen rijden. De karavaanwagens hadden als eindbestemming Santa Fe, waar handel werd gedreven met de Mexicaanse inwoners. Maar het Mexicaanse leger liet de Amerikaanse handelaren er niet meer door. Samen met twee andere mannen besluit Jim het er toch op te gaan wagen. Diezelfde dag nog vertrokken zij richting Santa Fe. Maar de eerste problemen doemen al snel op. De mannen worden bespied door een groep indianen die hen willen aanvallen. Gelukkig doorziet Jim Bridger wat er gaat gebeuren en heeft hij een plan paraat. Wanneer de indianen de volgende dag aanvallen lopen ze in de val. Nadat Jim hun opperhoofd heeft gedood, druipen ze af. Maar dan krijgen ze te maken met het Mexicaanse leger. Om hun goederen veilig te stellen verstoppen ze deze in een grot. De Mexicaanse legerkapitein wil hun goederen overnemen voor een kwart van de waarde. Natuurlijk is dit onbespreekbaar en er ontstaat een vuurgevecht. Dankzij een list van Jim weten de mannen zich de Mexicanen van het lijf te houden en kunnen ze ontsnappen. Onderweg naar Santa Fe redt Jim de levens van de nieuwe Mexicaanse gouverneur en zijn dochter. De corrupte leiding is afgezet. In Santa Fe vechten de burgers met Jim en zijn mannen mee en verdrijven het leger. Jim rekent zelf met de corrupte kapitein af. De handelsroute is weer open.
Verschenen: november 1963.

12 Kruitdamp over Pecos

Lasso deel 12 - Kruitdamp over Pecos (1963)

Kapitein Mustang Gray was met zijn mannen op inspectie. Plotseling zien zij een ruiter aankomen. De indianen vallen het postkantoor aan onder leiding van Black Thunder. De hoofdman van de indianen is uit de gevangenis ontsnapt. Snel haasten Gray en zijn mannen zich naar het postkantoor. Gray en zijn mannen vielen de indianen aan die direct op de vlucht sloegen. Kapitein Gray ging de situatie bespreken met Lew Mason, de baas van het postkantoor. Mustang en zijn mannen besloten te blijven totdat er geen gevaar meet zou zijn voor een aanval door de indianen. Terwijl Gray de omgeving aan het inspecteren was werd hij beschoten. Door wie bleef onbekend. Die nacht stonden de mannen van Gray op wacht maar twee van hen werden gedood. Zij waren gewurgd met een koord. Iets dat heel ongebruikelijk was voor indianen. De volgende dag vochten Mustang en zijn mannen weer met de indianen. Maar die nacht probeerde iemand Mustang te wurgen met een bolas, een soort lasso. De nachtelijke aanvallers waren blanken. Dan komt er iemand in het postkantoor, die zegt dat hij senator Dixon is. Maar na een nachtelijke aanval door een stel boeven is de man verdwenen. Mustang volgt het spoor en komt uit in de bergen, waar de bende zich verschanst heeft. Mustang doet zich voor als een bandiet genaamd één-oog-John en gaat de schuilplaats binnen. Daar vindt hij de man die zei dat hij Dixon was. Wanneer de echte één-oog-John arriveert, moet Mustang vluchten maar hij neemt Dixon mee. Net buiten de verschansing worden ze aangevallen door de indianen en Dixon wordt gedood. Dan verschijnen de mannen van Mustang.
Ze sluipen de schuilplaats binnen en vallen de boeven aan. De bende wordt opgerold en de schuilplaats gaat in vlammen op.
Verschenen: december 1963.

13 De hinderlaag

Lasso deel 13 - De hinderlaag (1964)

Jim Bowie stond bekend als de beste pelsjager. Daarom volgde Jed Brander en Eli Siball hem om zich meester te maken van de huiden. Maar Jim heeft door dat hij gevold wordt en schud zijn achtervolgers voor een tijdje af. De trapper is onderweg naar de Shoshoni indianen. Hij wordt verwelkomd door het stamhoofd, Grey Eagle. Omdat de twee mannen hem nog steeds volgen, vraagt hij Grey Eagle om hen de schrik van hun leven te bezorgen. De indianen nemen de twee mannen gevangen. Brander en Siball denken dat hun laatste uur geslagen heeft. Maar dan verschijnt Jim in de tent. Hij laat de mannen nog even in angst zitten. Maar die nacht horen Brander en Siball twee indianen praten over goud en hun hebzucht is gewekt. De volgende dag jagen de indianen de twee mannen het kamp uit. Maar ze zijn vast van plan om het goud te vinden. Ondertussen verteld Grey Eagle de geschiedenis van zijn volk aan Jim. Over de gevechten met de Azteken en de redding die een vulkaanuitbarsting bracht. Sindsdien offeren de Shoshoni ieder jaar een gouden voorwerp aan de berg. Het zijn deze gouden voorwerpen die Brander en Siball willen stelen. Bij hun eerste poging duiken ze de voorwerpen op uit een meer. Wanneer Jim ze tegenhoudt, proberen ze hem over te halen om mee te doen.
Dit weigert hij en de mannen worden weggejaagd. Dan doen de mannen een tweede poging. Dit wordt hen echter fataal. Ze worden met het goud bedolven onder een lawine.
Verschenen: januari 1964.

14 Dood in het vizier

Lasso deel 14 - Dood in het vizier (1964)

Dit deeltje bevat twee korte verhalen. In het eerste verhaal wil Jim Bowie samen met een vriend, Henry Manton, in een vallei een eigen handelspost beginnen. Op de jagersbijeenkomst in Bear Lake ruilt Jim zijn huiden voor bouwmateriaal. Dit wekt de interesse van twee mannen, Vince en Jesse. Zij komen er achter wat de twee vrienden van plan zijn en willen hier een stokje voor steken. Vinde en Jesse proberen Jim en Henry zoveel mogelijk dwars te zitten, maar niets werkt. Hoewel ze eerst dachten Bowie gedood te hebben blijkt dit al snel niet waar. Ze proberen dan de indianen tegen Jim en Henry op te zetten. Maar ook dit mislukt en de handelspost komt er.

In het tweede verhaal leidt Jim Bowie een groep kolonisten naar het westen. Hoewel hij hen het advies geeft niet te gaan, willen ze toch. Bowie gaat dan ook mee. Ze krijgen te maken met aanvallen van de indianen waar de trapper hen doorheen helpt. De vijandige stam probeert alles van vuur tot water, tot frontale aanvallen. Maar Jim Bowie heeft overal een antwoord op. Wanneer Bowie tijdens een gevecht de zoon van het opperhoofd gevangen neemt, staken de indianen hun pogingen. De kolonisten kunnen verder.
Verschenen: februari 1964.

15 Het gevaar in de bergen

Lasso deel 15 - Het gevaar in de bergen (1964)

Het was het einde van de zomer. Jim Bridger bracht zijn huiden naar de handelspost. Hij had niet alleen de meeste huiden, maar ook de beste. Dan krijgt hij een voorstel van een andere jager genaamd Eli. Wanneer Jim als gids wil optreden kunnen ze met een groep meer huiden vangen en Jim krijgt ook nog extra geld. Jim denkt er even over na en gaat dan akkoord. Een groep mannen zou er samen op uit gaan. Maar Jim vond twee van hen maar onbetrouwbaar uitzien. En al snel krijgt hij gelijk. Eén van hen, Danskin, maakt een indiaan, Grey Pony, ten onrechte uit voor paardendief en Jim moet ingrijpen. Na een lange rit gaan Danskin en zijn vriend Zeke hun eigen weg. Aarzelend sluit de jonge Harry zich bij hen aan. Week na week jagen de mannen en de buit is groot. Maar gaat de winter inzetten. Ze besluiten terug te gaan en wachten op Danskin en zijn mannen. Wanneer iedereen weer bij elkaar is aanvaarden ze de thuisreis. Maar een strom overvalt hen en ze gaan schuilen bij de indianen. Eén van de indianen herkent Danskin en er ontstaan problemen. Maar dankzij Jim mogen ze toch blijven. Maar Danskin en Zeke hebben snode plannen. Ze stelen alle huiden en blazen een pas op. Jim gaat achter hen aan. Wanneer hij ze inhaalt krijgt Jim hulp van de jonge Harry die zijn fout heeft ingezien. De pas wordt weer vrij gemaakt en dan worden Danskin en Zeke weggestuurd. De rest keert terug naar de handelspost met de huiden en een ervaring rijker. Harry weet nu wie zijn vrienden zijn.
Verschenen: maart 1964.

16 Op de vuist

Lasso deel 16 - Op de vuist (1964)

In de randgebieden van Texas hadden de rangers te maken met bandieten en opstandige indianen. Wanneer een groep werd aamgevallen, kwam de kapitein van de rangers, Mustang Grey, in het geweer.
Mustang stuurde een groep rangers onder leiding van luitenant Milton op patrouille omdat hij dacht dat er wapenhandelaars uit Mexico de rivier over zouden steken. Wat Milton niet wist was dat spionnen van de Mexicanen de opdracht hadden gehoord. Ze lieten de patrouille in Mexico in de val lopen. De rangers werden door het Mexicaanse leger gevangen genomen. Toen Mustang hoorde wat er was gebeurd ging hij op pad om zijn mannen te bevrijden. Dankzij een list van Mustang lukte dit ook.
Nu moesten ze nog met de wapenhandelaars afrekeken. Samen met zijn mannen viel Mustang de handelaren aan toen deze met de indianen aan het onderhandelen waren. De wapens werden vernietigd.
En Mustang nam ook het opperhoofd van de indianen gevangen. De rust keerde terug aan de grens.
Verschenen: april 1964.

17 De route des doods

Lasso deel 17 - De route des doods (1964)

Jim Bridger was onderweg naar de handelspost van Dave Pickens. Plotseling zag hij dat een groep indianen het op een eenzame hut hadden voorzien. Jim schoot de bewoners meteen te hulp en verjoeg de Zwartvoet indianen. Groot was zijn verbazing toen een indiaans meisje uit de hut kwam. De vader van het meisje, die Hinde werd genoemd, was gedood maar Dave Pickens leefde nog. Maar hij overleed snel daarna aan zijn verwondingen. Hinde behoorde tot de Shoshoni stam. Jim wilde haar naar haar stam terugbrengen. Eersy brachten ze de pelzen naar de handelspost. Daar kregen ze problemen met Jaques Bonniface, die Hinde als slavin wilde verkopen. Na een kort gevecht won Jim van hem. Maar diezelfde nacht ontvoerde Bonniface het meisje. Samen met Dick Tanner begon Jim Bridger aan de achtervolging. Ze kwamen in het dorp van de Crow stam. Bonniface had Hinde hier als slavin verkocht. Het lukte Jim om haar vrij te krijgen nadat hij een tweegevecht had gewonnen. Toen ze weer onderweg waren werden ze aangevallen door een groep mannen, die eerder door Jim en Dick waren gedwarsboomd in hun plannen. Bonniface had de mannen opgehitst tegen Jim.
De groep, onder leiding van Big Jed , viel aan. Maar plotseling doken er Zwartvoet indianen op. De mannen waren nu gedwongen om samen te werken. Gelukkig lukte het hen om de aanval van de indianen af te slaan. En omdat Jim het leven van Big Jed had gered, zouden deze geen goederenwagons meer aanvallen.
Verschenen: mei 1964.

18 De apachen dreigen

Lasso deel 18 - De apachen dreigen (1964)

Bandietenleider Pablo Nogales en zijn mannen hadden in het grensgebied tussen Mexico en Texas een grote ravage aangericht. Het stadje Puebla vormde het laatste obstakel op hun weg naar Texas. Nadat Puebla veroverd was onthulde Nogales zijn plan. Met de hulp van de Apachen onder leiding van Geronimo wilde hij Texas veroveren. Hij zou de Apachenleider doen geloven dat Texas voor de indianen zou zijn. Niet dat Nogales dit echt van plan was. Ondertussen was Mustang Gray en met twee van zijn rangers een onderzoek begonnen naar de levering van wapens aan de Apachen. Mustang verdacht de indiaanse agent Copley van de handel, maar had geen bewijzen. Dus ging Mustang op onderzoek uit. Zo stuitte hij op een groep Apachen die met de Mexicanen aan het onderhandelen waren. Niet alleen hoorde Mustang dat Copley inderdaad de wapens leverde, maar hij hoorde Nogales en Geronimo afspraken maken over de aanval op Texas. Dus zette Mustang een valstrik. Hij kreeg de illegale wapens in handen en zag kans de Mexicanen en Apachen tegen elkaar uit te spelen. Maar omdat de commandant van het leger denkt dat hij Geronimo wel in een gevecht aankan, moet Mustang nogmaals aan de bak. Hij zet een nieuwe valstrik.
Ditmaal laat hij de indianen op de Mexicanen vuren. Hierdoor raakten beiden in gevecht en het leger kon ervan profiteren. De Mexicanen hielden het voor gezien en Geronimo trok zich verbitterd terug. Texas was gered, dankzij Mustang Gray.
Verschenen: juni 1964.

19 De zoon van Red Cloud

Lasso deel 19 - De zoon van Red Cloud (1964)

Jim Bridger, de beroemde pelsjager, is op zoek naar goede bevergebieden. Maar opeens ziet hij een poema die zich klaarmaakt om op een jonge indiaanse jongen te werpen. Bridger aarzelt geen moment en vuurt zijn wapen en doodt de poema. Wanneer er een tweede poema verschijnt, doodt Jim deze met zijn mes. De jonge indiaan, Deerfoot de zoon van Red Cloud, is gewond geraakt. Jim verzorgt hem en hoort de jongen ijlen. Hij vertelt over het oorlogskleed en over een oorlog tegen de blanken. Vijf dagen later is de jongen weer opgeknapt. Dan komen de krijgers van de stam van Deerfoot. Jim verslaat ze en redt zo zijn leven, maar hij is nu wel hun gevangene.
Eenmaal in het kamp blijkt de medicijnman, Bear Paw, gekant tegen de aanwezigheid van Jim. Maar als hij Red Cloud zijn woord geeft niet te ontsnappen, wordt het leven van Bridger gespaard. Omdat hij weinig keus heeft, stemt de pelsjager in. Maar Jim kan niet werkeloos toezien hoe de oorlog zal beginnen. Hij heeft geen keus en ontsnapt uit het kamp. Hij onderschept de oorlogsboodschap van Red Cloud. Wanneer hij terugkeert naar het kamp redt hij wederom het leven van Deerfoot die bijna omkwam in de val die zijn vader had gezet. Dankzij de inspanning van Jim Bridger is de vrede gered.
Verschenen: juli 1964.

20 Storm over Geronimo

Lasso deel 20 - Storm over Geronimo (1964)

Er dreigt oorlog tussen de Apachen en de veehouders. Duizenden buffels waren door de blanken geslacht en zonder dit vlees konden de indianen niet in leven blijven. Dit was de reden waarom de Apachen tot aanvallen overgingen. Er zou pas rust komen wanneer de indianen regelmatig vee van de regering zouden krijgen. De regering had ook een onderhandelaar gestuurd genaamd Grove. Maar de overeenkomst die hij de Apachen aanbood was onrechtvaardig. Geronimo daagde de man uit voor een duel. Maar Mustang Gray nam zijn plaats in en vocht met de Apachenleider. De ranger won het gevecht en de indianen tekende de overeenkomst. Die avond werd in het dorp een groot feest gevierd. Er zou vanaf nu vrede zijn. Maar een aantal mannen was niet zo blij. De rancheigenaar Stack en zijn voorman Lomax wilde niet dat het vrede zou worden met de indianen. Wat niemand wist was dat zij de indianen geweren verkochten. En nu zagen zij hun handeltje ineenstorten. Dus bedachten ze een plan waardoor de indianen weer zouden gaan vechten. Stack zorgde er via omkoping voor dat hij het verzamelde vee mocht afleveren bij de Apachen. Maar eenmaal onderweg naar het kamp, ruilde hij het gezonde vee om voor ziek vee. En dit leverde hij af. De woede van de Apachen was groot. En Geronimo ging weer op het oorlogspad. Mustang was verbaasd door de aanvallen en besloot de zaak verder te onderzoeken. Samen met Maureen, de dochter van één van de veehouders, kwam hij er achter wat Stack had gedaan. Hij arresteerde de bende en zorgde er zo voor dat de vrede bleef bestaan.
Verschenen: augustus 1964.

21 De betoverde rots

Lasso deel 21 - De betoverde rots (1964)

Op een dag stapte Jim Bridger met zijn beverhuiden, die hij de afgelopen winter had geschoten, de kleine handelspost binnen. In de handelspost werd Jim aangesproken door John Stock, die op de komst van bridger had gewacht. Stock wilde naar "De betoverde rots". Volgens de legende leefden daar een onbekende indianenstam, de Aztecs. Stock vertelde dat hij met een vriend, Yardley, ook een wetenschapper, een klein groepje onderzoekers had geleid om deze rots te zoeken. Maar de groep met Yardley was verdwenen. Samen met Stock trok Jim er op uit om deze rots en Yardley te zoeken. Tijdens de reis vertelde Stock dat hij er achter was gekomen dat de rest van de groep van Yardley en stel schurken waren. Deze mannen waren alleen in goud geïntresseerd. Onderweg werden de twee mannen aangevallen door de vier schurken, Adams, Carver, Beale en Fox. Uiteindelijk vonden Bridger en Stock de betoverde rots, maar ze werden wel gevolgd door de vier boeven. De twee werden gevangen genomen, maar omdat Jim die nacht een Aztecs jongen had gespaard, werd hij bevrijd door Anita, de zus van de jongen. In de cel waren ze Yardley al tegengekomen. Jim hielp de Aztecs om een aanval op hun stad af te slaan die door Adams en zijn mannen was ingezet. Het ging er fel aan toe en Jim moest alle zeilen bijzetten, maar het lukte. Toen de strijd ten einde was overtuigde Jim het opperhoofd om hen te laten gaan. Samen met Stock en Yardley verliet hij de betoverde rots en blies de ingang naar de stad op.
Zo zouden de Aztecs voor altijd rust hebben.
Verschenen: september 1964.

22 Het stalen paard

Lasso deel 22 - Het stalen paard (1964)

De leider van de Apachen, Geronimo, deed er alles aan om te voorkomen dat de spoorlijn door hun vroegere jachtgebieden voltooid zou worden.Steeds weer vielen de Apachen onder zijn leiding de spoorweg aan. Om hieraan weerstand te bieden, deed de spoorwegmaatschappij een beroep op Mustang Gray en zijn ranchers. Toen geronimo weer het spoor aanviel, kwamen Gray en zijn mannen de werkers aan de spoorlijn te hulp. Ze sloegen de aanval van de indianen af. Hierna kwam de trein aan in het kamp van de werkers. De mannen hadden al enkele dagen niet meer gegeten. Mustang Gray ging overleggen met de baas van de spoorweg Hugo Reid. Omdat een nieuwe aanval verwacht werd, zorgde Mustang ervoor dat het kamp versterkt werd. Weer werd de aanval afgeslagen. Maar het gebrek aan vlees werd wel een probleem. Iedere poging om te gaan jagen werd door de Apachen verijdeld. Omdat de werkers aan het spoor in opstand dreigden te komen, besloot Mustang met de volgende jachtgroep mee te gaan. Natuurlijk zagen de indianen hen vertrekken en probeerden Mustang en zijn mannen in de val te lokken. Maar door een list van Mustang mislukte de opzet van de indianen. Zodra de Apachen de list door hadden gingen ze opnieuw achter de jagers aan. De jagers waren er ondertussen in geslaagd een grote groep buffels richting het kamp te krijgen. Wanneer de indianen hen in dreigden te halen, deden de werkers in het kamp een uitval en de Apachen werden verslagen. Er was weer eten!
Verschenen: oktober 1964.

23 Voor moord geboren

Lasso deel 23 - Voor moord geboren (1964)

Kid Curry stond aan het graf van zijn overleden moeder Belle Etta. Omdat zijn moeder een berucht verleden had besloot Kid weg te trekken. Hij kwam terecht in een grote, levendige stad. Zijn eerste stop was de saloon. Maar hij was er nog niet lang of hij werd alweer eraan herinnerd wie zijn moeder was geweest. Het leidde tot een vecht partij waarbij Kid uiteindelijk gedwongen was om de man neer te schieten. Dit trok de aandacht van Robert Laroy, een rijke rancheigenaar, die Kid wilde inhuren. Hoewel hij er eerst niet op wilde ingaan, kwam hij toch in dienst bij Laroy. Hij werkte een tijd als cowboy waarbij hij soms het vee van zijn baas moest verdedigen tegen dieven. Wanneer de cowboys één van de dieven wilden ophangen, is Kid het hier niet mee eens. Hij gaat naar de stad om zijn beklag te doen bij de sheriff. Wanner de sheriff hem niet wil helpen, doet hij zijn beklag bij Larof zélf. Op dat moment worden ze onderbroken door de mooie dochter van Laroy, May. Nadat hij een tijdje met May heeft gepraat is Kid gekalmeerd. Hij gaat weer verder met zijn werk. Een tijd gaat alles goed, maar dan komt hij een groep mannen tegen die kunnen bewijzen dat ze land van Laroy hebben gekocht, maar niets gekregen. Weer gaat Kid verhaal halen. Maar eerst praat hij met May. Zij kiest de kant van Kid. Maar wanneer Kid bij Laroy is, verteld deze hem dat hij zijn vader is. Hij zou een relatie met de moeder van Kid hebben gehad. Omdat hij Laroy geloofd, kiest hij nu zijn kant. Van May wil hij niets meer weten. Er ontstaat een waar schrikbewind. Wat Kid niet weet, is dat Laroy heeft gelogen. Hij heeft alle details van de man die door Kid werd gedood toen hij voor het eerst in de stad kwam. Maar uiteindelijk komt de waarheid uit. Kid staat nu weer aan de kant van de andere boeren. Samen verslaan ze Laroy en zijn mannen. Laroy verdwijnt een tijd in de cel en Kid en May gaan samen een toekomst opbouwen.
Verschenen: november 1964.

24 De kogel des doods

Lasso deel 24 - De kogel des doods (1964)

Het boekje verschenen onder de titel 'De kogel des doods' in 1964 begint met een plaatje van een man die onder dwang zijn eigen graf aan het graven is. Het hiernaast afgebeelde kaftje heeft overigens altijd tot mijn favorieten behoord. Joey Timber uit Lasso deel 24 - De kogel des doods Maar goed, het personage dat het graf aan het graven is heet Joey Timber. Hij had de pech om op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn. De gezochte schurk Guy Weldam wil de wereld doen geloven dat hij dood is. Daarvoor heeft hij een graf nodig en een lijk. Zodra hij Joey heeft neergeschoten gaat hij de honderdduizend dollar die in de zadeltassen zit, delen met het bendelid Nichols. Deze laatste had Weldam verteld welke postkoets te beroven. Het geld is de buit van de overval. Maar dan schiet Nichols ineens Weldam dood. Hij wil het geld voor zichzelf houden. Maar Joey ziet zijn kans schoon. Hij slaat Nichols met de spade die hij in zijn hand heeft. Nichols vlucht. Dan verschijnen de sheriff en zijn mannen. Ze treffen Joey aan bij de dode Weldam en denken dat hij een lid is van de bende. Ondanks zijn protesten wordt Joey in de cel gegooid. Plotseling wordt Joey uit de cel bevrijdt door de rest van de bende van Weldam. Ook zij denken dat hij weet waar het geld gebleven is. Wanneer hij hen verteld dat Nichols er met het geld vandoor is, wordt hij uiteraard niet geloofd. Ze slaan hem in elkaar. Wanneer ze ervan overtuigd zijn dat hij niets weet en het lijkt erop dat één bendelid, Emerson, hem doodschiet. Maar deze schoot opzettelijk mis en keert later terug met een paard voor Joey. Samen gaan ze nu op zoek naar Nichols. Al snel vindt Joey zijn paard terug, maar een lieftallige dame heeft dit paard van Nichols gekregen. Als manager van de Santa Fe postkoetslijn is Nichols een gerespecteerd burger, dus de dame (Vera genaamd) gelooft Joey niet. Wanneer Vera weg wil rijden op het paard fluit Joey en ze belandt in zijn armen. Nichols is ondertussen al op de vlucht. Hij had Joey kort gezien. Ondertussen komen Emerson en Joey de rest van de bende van Weldam tegen. Het loopt uit op een schietpartij. Iedereen komt om behalve Joey. Nadat Vera de wond van Joey heeft verzorgd gaat hij achter Nichols aan. Uiteindelijk vindt hij Nichols die dan de dood vindt. Joey keert terug naar het stadje en overhandigd de sheriff het geld. Vera en Joey besluiten het paard en de rest van hun leven te delen.
Verschenen: december 1964.

25 Terreur

Lasso deel 25 - Terreur (1965)

Dit deel behandeld het leven van de Daltons. Zoals bekend is hebben de Daltons echt geleefd. Dit is een boekje waarin historische personen als grondslag dienen voor een verhaal. Hieronder volgt de weergave van de inhoud van het boekje. Dit wil dus niet zeggen dat de echte levensloop van de personen ook daadwerkelijk zo geweest is. Bob Dalton uit Lasso deel 25 - Terreur Dat het verhaal nogal eens afwijkt van de werkelijkheid zal in latere delen zeker zichtbaar worden. De ouders van de Daltons waren hard werkende mensen. Vader Louis Dalton hield veel van zijn kinderen. De ouders vonden dat ze al genoeg last hadden met de broers van de moeder van de Daltons. Haar broers maakte de omgeving onveilig. Omdat zij niets met haar broers te maken wilde hebben vertrok het gezin naar Oklahoma. De Daltons vestigden zich in het stadje Coffeyville. De oudste zoon, Frank, werd er zelfs hulp sheriff. Maar enige tijd later werd hij doodgeschoten. Drie van de overgebleven broers (Gratt, Bob en Met) werden hierop alledrie hulp sheriff. Een van hen werd beschuldigd van corruptie, waarop moeder Dalton met haar drie zoons naar Oklahoma. De andere broers gingen naar Californië. Al snel ging het toen ook weer mis. Grat vertrok naar Californië, Bob en Met wilden eerst naar Mexico, maar werden al snel gezocht wegens diefstal. Daarna begon de periode van de treinovervallen. Hoewel Grat door de wet werd aangehouden wist hij te ontsnappen. Al snel begon de Dalton bende met haar terreur. Bob Dalton was de onbetwiste leider. Na verloop van tijd liep de beloning op hun hoofden op. Dan besluiten ze tot een laatste misdaad. De Daltons willen twee banken tegelijk in Coffeyville overvallen. Maar omdat ze vroeger in Coffeyville hadden gewoond, werd Grat Dalton herkend. Dit leidde tot een vuurgevecht waarbij bijna de hele Dalton bende werd gedood. Alleen Met Dalton overleefde de schietpartij. Na jaren gevangenisstraf kwam hij weer vrij.
Het verhaal in de strip volgt redelijk nauwkeurig het echte leven van de echte Daltons. Meer over de echte Daltons? Ga hier verder.

Uit de bijgevoegde afbeelding uit het deeltje, blijkt dat er geen poging is gedaan om de personages enigszins historisch verantwoord te tekenen. De persoon op de afbeelding is Bob Dalton, de echte zag er iets anders uit. Ook de aankleding komt natuurlijk niet overeen. Maar dit kan ook niet verwacht worden van dit soort boekjes. De figuren worden uitgebeeld zoals men dit verwacht van cowboys en revolverhelden. Zeker in de periode dat de boekjes verschenen, namelijk in het begin van de jaren 60. De weergave stemt overeen met de beeldvorming bij het publiek zoals die was ontstaan uit de vele westerns die in de bioscoop werden vertoond. Een realistischere weergave stamt pas vanuit eind jaren 60 begin, begin jaren 70. Ook moet niet vergeten worden dat de doelgroep een jong publiek was. Die had geen boodschap aan het werkelijkheidsgehalte (ik had dat in ieder geval niet). Ik heb er dan ook zeker geen kritiek op, daarvoor heb ik teveel plezier ontleent aan de boekjes.

De tekenstijl is bij dit en de komende deeltjes anders dan die van deeltje 6. De tekeningen zijn minder donker. Ik heb het idee dat er steeds voor een bepaalde periode een bepaalde groep tekenaars uit welke studio dan ook aan de oorspronkelijke Engelstalige serie heeft gewerkt. Dit zal naarmate de serie verder gaat steeds duidelijker worden.
Verschenen: januari 1965.

26 O.K. Corral

Lasso deel 26 - O.K. Corral (1965)

Hier wordt het verhaal verteld van de legendarische sheriff Wyatt Earp en de schietpartij die plaats heeft gevonden bij de O.K. Corral.
Bij dit boekje is een afbeelding opgenomen waarbij is te zien hoe Wyatt Earp in dit deeltje werd verbeeld. Deze manier van tekenen is redelijk exemplarisch voor het tekenwerk in de serie. Wyatt Earp uit Lasso deel 26 - O.K. Corral De held oogt eigenlijk altijd sympathiek, neemt zich voor je in. Dat de echte Earp hier in de verste verte niet op leek zal duidelijk zijn. Hoewel het hier nog meevalt, worden de cowboys ook allemaal afgebeeld naar het beeld zoals dat was ontstaan in de western films van de jaren 50. Het verschil in tekenwerk tussen datgene wat in het boekje was opgenomen en de weergave op de kaftjes spreekt voor zich. De kaftjes waren bedoeld om tot kopen te verleiden en dus een stuk mooier.
In het boekje zelf wordt eerst kort de levensgeschiedenis van Earp verteld. Ook zijn eerste stappen op het pad van de wetshandhaving in Dodge City wordt aangestipt. Maar dan gaat het verhaal over naar Tombstone waar de gebroeders Clanton en Lowerij de dienst uitmaakten. Dan komen Waytt Earp en zijn broers James, Virgil en Morgan in Tombstone aan. Zij beginnen regels uit te vaardigen en die te handhaven. Hierbij worden zij terzijde gestaan door Doc Holiday, een beroepsgokker. Uiteindelijk leidt dit tot de confrontatie met de Clantons bij de O.K. Corral. Het gevecht wordt gewonnen door de Earps. Maar enige maanden later komen de Clantons terug en vermoorden Morgan Earp. Als gevolg hiervan wordt de Clanton clan uitgeroeid.
Verschenen: februari 1965.

27 De wreker

Lasso deel 27 - De wreker (1965)

John Dunne had uren in het zadel gezeten voor zijn eten schoot hij een poema. Omdat de grote kat een jong had ontfermde John Dunne zich erover. John Dunne uit Lasso deel 27 - De wreker Hij trekt verder en komt bij een stuk land waar prikkeldraad omheen staat. Omdat het hem te lang duurt en hij een gat ziet, besluit hij het land over te steken. Hij rijdt door de rivier verder. Maar na een tijdje kwam hij bij een boom waaraan drie mannen waren opgehangen. "Dit gebeurt met degene die ons land betreden. Bradding" stond op een bord onder de mannen te lezen. Vrijwel direct viel er een schot. Ann Bradding hield hem onder schot. Maar zij liet zich afleiden door de jonge poema. Meteen greep Dunne haar wapen. De rollen waren omgedraaid. Net toen hij weg wilde rijden werd hij door een groep mannen omsingeld. De mannen wilden hem ophangen, maar Ann voorkwam dit. Zij liet hem een aframmeling geven met de zweep. Bewusteloos lieten ze hem achter. Nadat hij weer bij bewustzijn kwam reed hij naar het stadje. Hier herstelde hij en hoorde dat Bradding en zijn zoons de dienst uitmaakten in de streek. Om hen dwars te zitten kocht Dunne een stuk grond net naast die van de Braddings. Om het geld bij elkaar te krijgen, ging hij pokeren in de saloon. Net toen hij wilde aanschuiven, waarschuwde May Walsh, de ster van de dansmeisjes, hem om het niet te doen. Het liep uit op een schietpartij die John Dunne wint. Hij heeft vijfduizend dollar gewonnen en kan het land kopen. Wel kreeg hij Wyatt Clanton achter zich aan, de beveiliger van de saloon. De mannen kennen elkaar van vroeger. Met behulp van de jonge poema is Dunne de beveiliger te snel af. Dunne koopt het land en gaat er wonen. Ann Bradding bekijkt hem af en toe van een afstand. Maar dan komen de problemen. Bradding voelt zich uitgedaagd en stuurt zijn zoon Red er op af. Dunne is echter te snel voor Red Bradding. Nu geeft hij hem een afranseling met de zweep en stuurt hem terug. Hierop komt Bradding met zijn mannen naar de ranch. Het loopt uit op een vuurgevecht dat Dunne wint. Maar de oorlog gaat door. Dunne leidt de rivier om zodat Bradding zonder water komt. Met de hulp van May krijgt Dunne de andere bewoners achter zich. Ook krijgt hij hulp van Wyatt Clanton. Dan komt het laatste gevecht waarin de meeste Braddings omkomen. John Dunne sluit vrede met Ann.
Verschenen: maart 1965.

28 Buiten de wet

Lasso deel 28 - Buiten de wet (1965)

Pancho Ramirez en zijn vriend Harry Lester wilde een rustig dagje gaan vissen. Jammer genoeg voor hen kruisten ze het pad van de gezochte revolverheld Red Curtis. Red Curtis uit Lasso deel 28 - Buiten de wet Na een kort gevecht met Curtis en zijn mannen werden Pancho en Harry overmeesterd. Curtis droeg harry op naar de stad te gaan en de sheriff aan de praat te houden terwijl hij en zijn mannen een overval zouden plegen. Als hij dit niet zou doen, zou Pancho de prijs betalen.
Harry reed vol twijfel naar de stad, maar vertelde de sheriff de waarheid. Deze geloofde hem niet. Ondertussen werd de overval gepleegd. Nu werd Harry ervan beschuldigd lid te zijn van de bende. Net op het moment dat het voor hem fout dreigde te gaan, kwam Pancho te hulp. Omdat zelfs zijn vriendin Stella hem niet geloofde ging Harry achter Red Curtis aan.
Omdat de drie boeven ieder hun eigen weg waren gegaan gingen ze eerst achter Ben Strange, een bendelid, aan. Nadat ze hem hadden ingehaald kwam Strange jammer genoeg om bij het gevecht. Nu moesten ze de andere twee mannen zien te vinden. Red Curtis was bevriend met een indianenopperhoofd en dook, samen met het andere bendelid, onder bij de stam. Maar Harry en Pancho kwamen hen op het spoor. Ze overvielen beide mannen. Toen het er slecht uitzag voor hen zonk Curtis in elkaar. Hij was vergiftigd door de indianen. Toch bleef hij lang genoeg leven om de naam van Harry te zuiveren.
Verschenen: april 1965.

29 Jacht op vogelvrijen

Lasso deel 29 - Jacht op vogelvrijen (1965)

Allerlei soorten mensen zorgden voor het ontstaan van de legende van het wilde westen. Gokkers, dieven, moordenaars en revolverhelden bevonden zich daaronder. Maar één groep werd nooit vereerd, de premiejager. En dat was het beroep dat Glen Mayer voor zichzelf gekozen had. Nadat hij weer een gezochte man had gedood nam hij het lichaam mee naar het stadje in de buurt. Als al zo vaak gebeurd was reed ook nu Glen Mayer met zijn afschuwelijke last de stad binnen. Wetende dat iedereen zijn beroep haatte. Zelfs de sheriff was niet erg blij en met tegenzin betaalde hij de premiejager. Glen ging daarna op bezoek bij zijn vriendin, Mandy, die ook in het stadje woonde. De twee hadden trouwplannen. Zoals zo vaak vertelde ze hem dat ze zijn werk verafschuwde. Maar Glen wordt ook gedreven door haat. Als kind bleef hij als wees achter na een overval door bandieten. De volgende op de lijst van Glen was de gezochte man Dick Farrell. Een rijke rancher had een prijs op zijn hoofd gezet. Glen ging achter Farrell aan. Maar tijdens de zoektocht schrok zijn paard van een ratelslang. Glen viel van het paard en raakte gewond. Terwijl hij hulpeloos op de grond lag, werd hij aangevallen door een poema. Maar een vreemdeling redde Glen. De vreemdeling zei dat hij Mark Burke heette en nam Glen mee naar zijn hut. Na een paar dagen werd de hut aangevallen door drie boeven die wisten dat Glen daar was. Samen met de vreemdeling doodde Glen de drie mannen. Maar toen Glen de premie wilde opstrijken stak de vreemdeling hier een stokje voor en sloeg Glen bewusteloos. Toen hij weer bijkwam ging Glen op zoek naar de echte naam van de man. Het was Dick Farrell. Maar hij kwam er ook achter dat de rancher Dick vals had beschuldigd, omdat de dochter van de rancher van Dick hield. Glen ging naar de stad en trof in de saloon Dick. Precies op dat moment kwamen er drie andere premiejagers de stad binnen voor Dick. Samen met Glen doodde zij de mannen. Glen had genoeg van het premiejager zijn. hij wierp zijn wapens weg en trouwde met Mandy. Later kwam Dick met zijn vrouw op bezoek.
Verschenen: mei 1965.

30 Twintig kerven

Lasso deel 30 - Twintig kerven (1965)

Kirk Williams verlaat de gevangenis in Yuma na het uitzitten van zijn straf. Wanneer hij gaat rusten denkt hij terug aan het verleden waarin hij twintig mannen heeft gedood. Als jongeman wilde hij de rodeo in Phoenix, Arizona winnen. Hij schreef zich in voor de wedstrijd en op alle onderdelen blonk hij uit. Kirk Williams uit Lasso deel 30 - Twintig kerven Vooral de race die hij won dankzij zijn paard Buck was een groots succes. Maar het trok ook de aandacht van een machtig man, die zijn voorman opdracht gaf om het paard van Kirk te gaan kopen. Kirk weigert echter en het loopt uit op een gevecht. Wanneer de voorman zijn wapen wil trekken grijpt zijn baas, Robert Murray, in. Deze verontschuldigt zich bij Kirk. Hierbij maakt Kirk gelijk kennis met de dochter van Murray, de lieftallige Denna. Dan besluit Kirk tot een compromis. Hij wil het paard aan Murray verkopen als hij bij hem in dienst kan komen. Murray stemt hiermee in. Dit tot ongenoegen van de voorman, Mark Hunter. Deze is jaloers omdat Denna interesse toont voor Kirk. Wanneer Kirk naar de stallen terugkeert wordt hij onder bedreiging meegenomen door twee mannen. Deze mannen hebben ook de stalknecht vermoord. Het lukt Kirk om de mannen ervan te overtuigen om hem niet te doden, maar om ze Hunter te laten chanteren. Terwijl Hunter de zoektocht naar Kirk leidt, lukt het de cowboy om zijn twee bewakers tegen elkaar uit te spelen. Ze schieten elkaar dood. Dan verschijnt Hunter en neemt het paard mee, zonder dat hij Kirk ziet. In de stad doet Hunter iedereen geloven dat hij de held van de dag is. Hierdoor wordt Kirk Williams een gezocht man. Keer op keer moet hij zichzelf verdedigen. Dan besluit hij terug te keren naar de ranch van Murray om de zaken recht te zetten. Maar Hunter gebruikt een truc, waardoor Kirk per ongeluk Murray doodschiet. Hierdoor wordt Kirk nu ook gezocht voor moord. Uiteindelijk besluit Kirk zichzelf aan te geven. Dan zijn we bij het beginpunt van het verhaal. Hij is net uit de gevangenis ontslagen. Hij keert weer terug naar het stadje waar alle ellende voor hem begon en kan Denna Murray en de sheriff zover krijgen dat ze naar hem willen luisteren. Als Hunter hoort dat Williams terug is probeert hij hem te doden en praat gelijk zijn mond voorbij dat hij de dood van Murray op zijn geweten heeft. De sheriff arresteert Hunter. De toekomst gaat nu pas beginnen voor Kirk en Denna.
Verschenen: juni 1965.

31 Moordenaar te huur

Lasso deel 31 - Moordenaar te huur (1965)

In de krant van het stadje Wichita verschijnt een merkwaardige advertentie. Moordenaar te huur luidt de kop. Iedereen denkt dat dit het werk is van een grappenmaker. Ook de sheriff is er niet van onder de indruk. Maar diezelfde avond wordt de ambtenaar James Baxter vermoord door de geheimzinnige Mr. Evans uit de advertentie. De volgende ochtend gaat sheriff Collins uitzoeken wie de advertentie heeft geplaatst. Het lichaam van de vermoorde man is dan inmiddels gevonden. Gevecht uit Lasso deel 31 - Moordenaar te huur Dan blijkt dat de drukker van de krant ook bedreigt is om de advertentie te plaatsen. Hij heeft geen idee wie Mr. Evans is. Omdat er geen aanknopingspunten zijn, wordt de moord op Baxter vergeten. Drie jaar later, een knap meisje Jane Maclean, die zojuist in Wichita gearriveerd is, kijkt in de plaatselijke krant. Daar staat een kopie van de advertentie van drie jaar geleden. Ze laat de advertentie zien aan haar oom, Frank Weston. Na de dood van haar moeder heeft Jane de saloon geërfd. Zij wil er een restaurant van maken, maar haar oom vindt het beter wanneer hij de zaak gaat runnen.
Eenmaal in de saloon wordt Jane gadegeslagen door een in het zwart geklede man. De man blijkt de geheimzinnige Mr. Evans te zijn die de advertentie heeft geplaatst. Hoewel het de sheriff niet aanstaat, kan hij er niets tegen ondernemen. Ondertussen krijgen Jane en haar oom ruzie over de saloon. Wanneer hij met zijn handen naar haar keel grijpt, komt Mr. Evans binnen en slaat Weston tegen de grond. Diezelfde avond krijgen twee schurken de opdracht om Evans te vermoorden. Ze willen hun slag slaan in de saloon, maar ze zijn geen partij voor Evans. Dan gebeurt er iets onverwachts. Jane wil dat Evans haar oom vermoord. Eenmaal in de kamer van Evans is ze toch minder zeker van haar zaak. Wel verteld ze, dat ze denkt dat Weston niet haar oom is. Ook denkt ze dat hij haar moeder heeft vermoord. Maar die nacht wordt Evans ontvoerd en neergeschoten. De mannen laten hem voor dood achter. Maar Skeena een oude indiaan ziet wat er gebeurt en redt het leven van Evans. Die nacht is ook één van de vechtersbazen die ruzie zocht met Evans in zijn cel vermoord. En omdat van hem nu ieder spoor ontbreekt, denkt de sheriff dat Evans de dader is. Terwijl Evans, die eigenlijk Dirk Baxter heet en de zoon is van de man die drie jaar geleden werd vermoord, hersteld houdt Weston Jane in zijn greep. Als eerste rekent Baxter dan af met de mannen die hem wilden vermoorden. Daarna gaat hij naar Wichita, waar Jane er net achter komt dat de moorden zijn gepleegd door Weston. Ook de vader van Baxter heeft hij vermoord, met medeweten van de sheriff. Dan gaat Dirk de moordenaars van zijn vader confronteren. Als eerste ontmoet Weston de dood. Daarna schiet hij sheriff Collins dood. Pas dan legt hij uit wat er zich heeft afgespeeld. Dirk en Jane trouwen, zij verkopen de saloon en verlaten Wichita.
Verschenen: juli 1965.

32 Moord en wraak

Lasso deel 32 - Moord en wraak (1965)

Even buiten het plaatsje Torrero in Mexico ligt het eenvoudige graf van Ed Weicoss, moordenaar-dief en vriend van de duivel is op het opschrift te lezen. Twee jonge kinderen leggen niettemin bloemen op zijn graf, het meisje Chita en een vriendje van haar Tom Tracey. Chita denkt terug aan de keer dat Ed Weicoss haar te hulp kwam. Gunman uit Lasso deel 32 - Moord en wraak Een revolverheld wilde haar weghalen bij haar moeder. Weicoss voorkwam dit door de man en zijn kompanen te doden. Ze zag hem niet meer levend terug.
Ook Tom Tracey heeft redenen om Weicoss dankbaar te zijn. Hij redde Tom van drie mannen die hem wilde laten sterven van de dorst. Eenmaal terug in de stad werd Weicoss drie dagen later er ten onrechte van beschuldigd om een bank te hebben beroofd. Deze beschuldiging bekocht hij met de dood. Op het laatste moment riep Weicoss naar Tom om zijn wapens uit de saloon te halen. Nadat de jongen dit had gedaan was Weicoss al opgehangen. Bij het graf nemen de twee kinderen afscheid en Tom trekt de wereld in. Tien jaar later keert Tom terug om er achter te komen dat Chita gaat trouwen met de man die de jonge Tom in de woestijn wilde laten sterven.De man, Bruce Boon, zag Tom het eerst en greep naar zijn wapen. Maar Tom was sneller en doodde de man. Dan belooft Tom om alle mannen die betrokken waren bij de dood van Ed Weicoss te zullen achtervolgen. Wanneer Tom naar het graf van Weicoss terugkeert, is Chita hem gevolgd. Wanneer de twee spreken probeert een van de mannen die Weicoss heeft vermoord Tom te doden. Maar ook ditmaal is de jongeman sneller en trefzekerder. Ondertussen hadden zich een aantal mannen in het kantoor van de sheriff verzameld. Wanneer de sheriff met één van de mannen achterblijft vermoord hij deze. Ook de moeder van Chita, die op dat moment het kantoor binnen stapt, vindt de dood. Maar voordat ze sterft kan ze Tom vertellen wat er is gebeurt. Dan wordt het Tom duidelijk. De mannen die Weicoss vals beschuldigden en hebben opgehangen zijn de werkelijke bankrovers geweest. Uiteindelijk vindt de afrekening plaats bij het graf van Weicoss. Tom dood de mannen één voor één. Wanneer alleen de sheriff is overgebleven rekent hij ook met hem af. Samen met Chita moet hij nu een toekomst opbouwen.
Verschenen: augustus 1965.

33 Verborgen goud

Lasso deel 33 - Verborgen goud (1965)

Net buiten het stadje Riksvil is een rijke goudmijn. Lew Taylor was de bedrijfsleider van de onderneming. Hij was ook verantwoordelijk voor het vervoer van het goud. Wanneer er weer een transport in gereedheid wordt gebracht rijden vier mannen naar Riksvil. Ze gaan het goudtransport overvallen en hebben alle informatie van een handlanger gekregen. Op het moment dat het goud ingeladen wordt, slaan de vier boeven toe. Veel mannen, waaronder de sheriff van Riksvil, vinden bij de overval de dood. De boeven gaan er met het goud vandoor. Bill Coster, de jeugdige hulpsheriff, neemt na de overval de leiding op zich. Overval uit Lasso deel 33 - Verborgen goud De knappe nicht van Lew Taylor komt ook aangesneld. Maar Bill Coster kan deze knappe Shirley gerust stellen, haar oom leeft nog. Bill Coster werd tot sheriff benoemd. Met een handvol vrijwilligers zette hij de achtervolging van de goudrovers in. De vier overvallers volgen ondertussen de route die ze van hun handlanger hebben gekregen, maar raken steeds dieper een moeras in. De vier raken dan ook in de moeilijkheden. De kar met het goud zinkt weg in het moeras. Twee van hen komen om het leven. De leider, Hardy, kan met een bendelid ontkomen. Bill Coster en zijn mannen hebben alles vanaf een afstand zien gebeuren en besluiten naar de stad terug te gaan. Omdat Bill de kaart van de bandieten heeft gevonden is hij er van overtuigd dat iemand binnen de onderneming van de goudmijn de overvallers geholpen heeft. Hij heeft wel een idee wie dit zou kunnen zijn. Er worden verwoedde pogingen gedaan om het goud uit het moeras te halen waarbij een aantal mannen omkomen. Bill Coster verbiedt dan verdere pogingen. Ondertussen is Shirley boos op Bill Coster omdat hij haar oom ervan verdenkt de overvallers geholpen te hebben. Dan komt onverwachts Lew Taylor gewapend op het kantoor van Bill. Samen gaan ze proberen om de twee overgebleven boeven te vangen. Wanneer ze dan één van de mannen vinden schiet Taylor hem dood. Bij terugkomst zegt Bill dat hij Taylor niet meer verdenkt. Die avond wordt er door een groep mannen bij Lew Taylor en Shirley ingebroken. Taylor is in staat twee van hen te doden, de derde ontkomt. Door deze gebeurtenis is Bill ervan overtuigd dat Taylor de handlanger was van de overvallers. Wanneer hij dit ook zegt gooit Shirley hem het huis uit. Diezelfde nacht probeert iemand Bill Coster te vermoorden maar heeft geen succes. Dan komt Bill op een ochtend Shirley tegen die bij een huifkar staat waarbij de lokale smid de assen moet vervangen door zwaardere. Shirley vertelt dat ze weggaan omdat Bill haar oom beschuldigt. Nu houdt de jonge sheriff de bedrijfsleider in de gaten. Wanneer deze het vermiste goud opgraaft, verschijnt de laatste overvaller. De mannen hebben het goud nooit in handen gehad. De vier mannen hadden kisten met lood gestolen en zouden op de vlucht allemaal moeten omkomen. Het plan van Taylor heeft gefaald. Dan grijpt Bill Coster in en doodt de laatste overvaller en arresteert Taylor. Nu de waarheid bekent is, gaan Bill en Shirley gezamenlijk een nieuwe toekomst tegemoet.

Noot:
Ditzelfde verhaal is terug te vinden in Lasso deeltje 7 onder de titel Goud in het moeras. Alleen is de stadsnaam anders en heet de bedrijfsleider anders.
Verschenen: september 1965.

34 Lood en dood

Lasso deel 34 - Lood en dood (1965)

Len Rigan had gedurende een maand vee verhandeld voor zijn baas, Rex Houston, een van de meest invloedrijke mannen uit de vallei. Hij was op de terugweg naar Pine Springs. Plotseling werd Len beschoten. Door een list kan Len de schutter te pakken krijgen. Hij is verbaasd dat de schutter Bert Torn, een tiener, is. De vader van Torn is een van de armste boeren in Pine Springs. Dan verteld Torn hem dat zijn vader is gelyncht door de mannen van zijn baas. Torn schoot op Len omdat hij voor Houston werkt. Dan vertelt de jongen het verhaal. Al een aantal boeren waren beschuldigd van diefstal. Vorige week waren zij aan de beurt. Toen ze op de boerderij waren kwamen de mannen van Houston onder aanvoering van Dirk Baxter. Toen Baxter en zijn mannen vertrokken kon hij alleen nog maar zijn vader begraven. Len besluit het uit te gaan zoeken en gaat naar het huis van Houston. Torn houdt zich voorlopig schuil. Rex Houston was in gesprek met Walter, de aanstaande echtgenoot van zijn dochter Brenda. Walter wilde zo snel mogelijk trouwen. Maar Brenda weet niet zeker of zij wel met Walter wil trouwen. Dan verschijnt Len. Hij gaat verhaal halen bij zijn baas. Ze krijgen ruzie en Len slaat Houston neer. Dan verlaat hij de ranch. Houston heeft spijt van de ruzie en gaat Len achterna, maar wordt in de rug geschoten en is dood. Dan komen Dirk Baxter en zijn mannen. Zij denken dat Len zijn baas heeft vermoord. Gelukkig is Bert Torn in de buurt en Len kan ontsnappen. Brenda kan niet geloven dat Len haar vader heeft vermoord. Dan komt Bob Larsen bij Brenda en vraagt haar mee te komen omdat Torn, die gewond is, naar haar heeft gevraagd. Ondertussen moet Len voor zijn leven vechten. Op het moment dat het afgelopen lijkt te zijn voor Len verschijnt Brenda. Zij weet dat de echte moordenaar van haar vader Walter is, de jonge Torn had hem herkend. Len rekent af met Walter en gaat met Brenda de toekomst tegemoet.
Verschenen: oktober 1965.

35 Dood voor de sheriff

Lasso deel 35 - Dood voor de sheriff (1965)

Sheriff Reighton is in achtervolging. Dit heeft hem in een mijnschacht gebracht. Hij beantwoord het vuur van de onbekende die hij achtervolgt. Een schutter uit Lasso deel 35 - Dood voor de sheriff Dan schiet hij de man neer en gaat verder de mijn in op zoek naar het verdwenen geld. Plotseling valt hij in een gat. Hier vindt hij het geld, maar kan ook niet meer uit het gat komen. Als er geen hulp komt is hij verloren. Zijn gedachten gaan terug naar het verleden. Het geld werd gestolen tijdens het overbrengen met een postkoets. Met het geld hadden de mijnwerkers betaald moeten worden. De mannen die de overval pleegden werden wel gepakt. Maar het geld was verdwenen. Nu is de eigenaar van de mijn Walligan failliet. Walligan is ook de aanstaande schoonvader van sheriff Reighton. Daarom besluit de sheriff om te proberen het geld terug te vinden. Eerst gaat hij op zoek naar één van de overvallers die nog vrij is, Sanders. Hij doet voorkomen of hij ook een gezochte man is. Samen besluiten ze om de boef die weet waar het geld is uit de gevangenis te bevrijden. Het lukt om deze man, Rossano, te bevrijden. Maar zodra Sanders de kans krijgt slaat hij Reighton buiten westen. Hij ontfutselt Rossano de informatie en vermoord zijn oude kompaan. Reighton gaat achter hem aan en vindt hem in de buurt van de oude mijn. Maar er is nog een derde persoon in het spel. Deze vermoord Sanders en gaat naar de oude mijn. Reighton volgt hem en dood hem. Het was de derde overvaller die nog op vrije voeten was. Terwijl hij nu gevangen zit in het gat, komen er mensen de mijn in. Het blijkt Walligan met een groep mannen te zijn. Reighton en het geld zijn gered.
Verschenen: november 1965.

36 Verdoemd en gevierd

Lasso deel 36 - Verdoemd en gevierd (1965)

De jonge John Stevens gaat naar de stad Albine om het geld op te halen wat zijn vader heeft verdiend met de verkoop van vee. Het is de eerste maal dat hij zich in zo'n stad waagt. John Stevens uit Lasso deel 36 - Verdoemd en gevierd Nadat hij het geld in ontvangst heeft genomen loopt hij door de straten van Albine en gaat een saloon binnen. Hij drinkt teveel en laat zich door twee beroepsgokkers in de luren leggen. Niet alleen verspeelt hij al het geld dat hij bij zich heeft, maar tot overmaat van ramp verspeelt hij ook de ranch van zijn vader.
Wanneer hij de volgende dag weer nuchter is, keert hij beschaamd terug bij zijn vader. Hij biecht op wat hij heeft gedaan. Hierop neemt zijn vader een besluit. En samen keren ze terug naar Albine. Nadat John de gokkers heeft aangewezen gaat zijn vader met hen kaarten en wint al het geld en de ranch terug. Maar de gokkers blijken slechte verliezers. Op de weg naar huis worden John en zijn vader aangevallen. Gewond valt zijn vader van zijn paard. John slaagt er in één van de mannen neer te schieten. Verward stapt John op zijn paard en rijdt weg. Hij gaat terug naar Albine en komt er achter dat zijn vader vroeger ook een beroepsgokker was die Al Poker werd genoemd. John ontvlucht de stad en wordt zelf ook een beroepsgokker. Wanneer hij na de zoveelste schietpartij gewond raakt besluit hij dat het genoeg is geweest en keert terug naar huis. Hij arriveert net op tijd om zijn vader te redden van de tweede beroepsgokker die hem ooit het geld afhandig heeft gemaakt. John verzoent zich met zijn verleden.

Wat mij aan dit deeltje opviel is dat het tekenwerk enigszins onrustig is. De personages zien er wat hoekig uit en verschillen in sommige plaatjes van uiterlijk. Dit deeltje uit 1965 is duidelijk door een andere tekenaar (of studio) vervaardigt dan de eerdere deeltjes of de deeltjes die hier direct op volgde.
Verschenen: december 1965.