Kruistocht intro

In 2008 verscheen het eerste deel van de serie Kruistocht op de Nederlandse markt. Het lag in de bedoeling dat de serie een drieluik zou worden, maar uiteindelijk beslaat de reeks vier delen.

Jean Dufaux is de schrijver van de reeks. Dufaux is geboren in Ninove, België op 7 juni 1949. Hoewel hij eerst journalist was, had hij altijd al een passie voor het schrijven van verhalen. In 1984 levert hij zijn eerste scenario's af. Zijn fascinatie voor films is van invloed op zijn werk. Dufaux schreef scenario's voor het blad Kuifje. In de jaren 80 en 90 maakte hij vele verhalen. Zo schreef hij in 1985 'De avonturen van Melly Brown', in de jaren 90 'Blood Moon' en vele anderen.

Philippe Xavier tekent de serie. Hij werd geboren op 08 mei 1969 in Frankrijk. Xavier heeft eerst een tijdje in Amerika gewerkt.

Jean-Jacques Chagnaud verzorgt de inkleuring van de albums. Hij werd op 07 maart 1953 geboren in Frankrijk. Hij heeft de inkleuring van talloze albums verzorgd. In 1973 begon hij met het werk waar hij in uitblinkt.

De strip 'Kruistocht' neemt de lezer mee naar het Midden-Oosten ten tijde van de kruistochten. Hoewel het verhaal geïnspireerd is door de echte kruistochten hebben de makers een fictieve kruistocht verzonnen om hun verhaal te vertellen. Door Xavier is de serie omschreven als "een vleugje geschiedenis, die is gemengd met de verhalen van Duizend en Een Nacht". In het verhaal zijn dan ook de nodige fantasy elementen verwerkt. De fictieve kruistocht is in tijd geplaatst tussen de derde en de vierde kruistocht (tussen 1192 en 1202). In het Midden-Oosten is een oorlog uitgebroken tussen de christenen en een sultan. Een kwade kracht, de Qua'dj, lijkt aan de touwtjes te trekken van deze gebeurtenissen.

1 Simoen Dja

Kruistocht - Simoen Dja

Syria van Arcos hoopt Het licht der martelaren te vinden in de palmtuin van Amli Kerma. Om toegang te krijgen is de verrader Orarias vooruit gestuurd. Hij rekent af met alle tegenstand die voor hem te zien is. Want in de schaduwen wacht Sar Mitra, de levende dode en dienaar van Qua'dj. Syria zoekt zekerheid want één van haar voorvaderen heeft ooit een verbond gesloten met Qua'dj en zij is bang dat het beest zich in haar familiebloed bevindt. Ze ontmoet Elysande, het licht der martelaren. Sar Mitra uit Kruistocht door Xavier Van haar ontvangt ze een spiegel die het innerlijke van de kijker toont. De wetenschap is van des te groter belang omdat haar vader, Gregorius van Arcos, binnenkort slag zal leveren tegen de sultan Ab'doel Ramiz. De sultan bezet Hiërus Alem, de laatste rustplaats van de zeer vereerde. Terwijl Syria met Elysande praat wordt ze aangevallen door Sar Mitra, maar zij rekent voorlopig met hem af. Maar doden kan je hem niet. Elysande vertelt haar wel dat er een prijs is, Syria zal haar leven alleen moeten slijten. Terwijl dit plaatsvindt, krijgt Gregorius raad over de te voeren veldslag. Zijn schoonzoon, Gauthier, graaf van Vlaanderen, is tegen de veldslag. Hij denkt dat de simoen dja, de winden uit de woestijn, zullen waaien en dat dit nadelig is voor de Christenen. Maar de ambitieuze Robert, hertog van Tarente, drukt zijn mening door met hulp van de afgevaardigde van Venetië. Omdat de troepen van Gregorius in de slag bij Jaffa zijn gedecimeerd en hij hun hulp nodig heeft, zwicht hij. Gauthier zal niet aan de gevechten deelnemen en hierdoor ziet Robert zijn kans schoon om de vrouw van Gauthier het hof te maken. Iets waar Elenora zeker niet ongevoelig voor is, belust als zij is op macht en aanzien. Maar ook de sultan krijgt te maken met Sar Mitra. Na een mislukte aanslag laat hij hem onthoofden, niet wetende dat dit juist de bedoeling was van de dienaar van Qua'dj. De sultan zoekt ook raad voor de komende veldslag. Hij doet dit bij de raadselachtige moefti van Alkar. De moefti vertelt de sultan dat niet moed van de soldaten, maar de simoen dja de veldslag zullen beslissen. Ab'doel Ramiz krijgt te horen hoe zijn leger de woestijnwind kan weerstaan. De veldslag voltrekt zich zoals de moefti had voorspeld. De uitslag is rampzalig voor de Christenen. Zij verliezen hun legeraanvoerder en Robert neemt zijn plaats in. Maar hij wordt gekweld door beelden van de doden. Omdat Elenora niets zegt in de verdediging van haar man Gauthier en hem intern een lafaard noemt, stuurt Syria een getrouwe naar de graaf van Vlaanderen. Deze Nakash vindt Gauthier in de woestijn. Ondertussen leert de sultan de waarheid achter Sar Mitra.

Met het album 'Simoen Dja' wordt de reeks 'Kruistocht' geopend. De makers toveren een fantastische wereld voor de ogen van de lezer. Een wereld vol demonen, duistere krachten en de krachten van het goede. Duister tegen licht. Goed tegen kwaad. De mensen zijn slechts pionnen in een spel dat vele dimensies kent. Ook de machtigen zijn ondergeschikt aan het spel dat gespeeld wordt. Het scenario is uiterst origineel en onderhoudend. Je moet zeker je hoofd erbij houden. Het is geen album dat je even doorbladerd, want dan ben je zo de draad kwijt. Het tekenwerk van Xavier is echt geweldig en ook de inkleuring, verzorgt door Chagnaud, verdient absoluut een groot compliment. Verwacht geen doorsnee ridder verhaal tijdens de kruistochten. Dat is dit zeker niet. Daarvoor zitten er teveel fantasy elementen in het verhaal verweven. Persoonlijk vind ik het een geweldig album, zoals ik al zei zeer origineel en zeer onderhoudend. De menselijke trekjes, zowel positief als negatief, worden door Dufaux genadeloos aan het licht gebracht.

2 De Qua'dj

Kruistocht - De Qua'dj

Gauthier en Nakash zwerven door de woestijn. Zij zitten zonder water, maar een put lijkt verlichting te gaan brengen. Maar in het water in de put ligt een groot rad. De heer van de machines is er geweest. Het water is niet meer drinkbaar. Alles lijkt verloren maar uit het niets duikt een man op. Het is de Qua'dj. Gauthier, Nakash en Osarias uit Kruistocht door Xavier Hij laat het rad verdwijnen en maakt het water weer drinkbaar. Als tegenprestatie vraagt hij Gauthier om de spiegel die Syria in haar bezit heeft. De twee ridders vervolgen hun weg en komen bij de poort van de Joden van Samarkand. Eenmaal binnen treffen zij het skelet van een reusachtig dier, de mammunth Goul, het beest uit de apocalyps. Maar ze treffen ook een groep strijders onder aanvoering van Osarias. Zijn volk leeft als verstotelingen omdat men ze ervan verdenkt de zeer geëerde te hebben verraden. Nu horen Gaunthier en Nakash voor het eerst ook de Âa, het gruwelijke gevaar dat huist in de bergen. Osarias vermoed dat de Âa recentelijk van gedaante is gewisseld, want hij wint steeds meer aan kracht. Voor Gauthier des te meer reden om nu achter het monsters aan te gaan. Terwijl deze ontmoeting plaatsvindt, probeert Syria zowel Eleonora en de afgevaardigde van Venetië ervan te overtuigen dat Robert de Qua'dj in zich heeft. Maar de Venetiaan wil niet luisteren en Eleonora heeft andere plannen. Zij deelt inmiddels het bed met Robert en heeft een val opgezet voor haar eigen zus. Op haar gedwongen tocht wordt het konvooi van Syria een gevallen en door verraad valt zij in handen van Sarek Pasja.
Het nieuws van haar gevangenneming bereikt ook sultan Ab'doel Ramiz. Hij leert dat Sarek Pasja een huurling is. De prelaat van Venetië pleegt vervolgens zelfmoord. Volgens afspraak kreeg hij de spiegel van Syria en zag in zijn beeltenis de duivel. Dan kondigt zich de meester van de machines aan bij de poorten van het kasteel van Robert. Eleonora heeft zijn hulp ingeroepen. Opmerkelijk genoeg wil de meester van de machines wel Eleonora ontvangen, maar niet Robert. Volgens een mechanisme van de meerster van de machines behoort de ziel van Robert niet meer tot deze tijd. Al gauw blijkt dat de meester meer wil dan alleen geld. Hij wil de helft van het land waar de vuursnavels oprijzen. Land dat is toegewezen aan de familie Arcos. Maar dit zijn niet de enige onderhandelingen die plaatsvinden. In het kamp van Sarek Pasja is sultan Ab'doel Ramiz gearriveerd. Syria is gedrogeerd. Maar de sultan wil haar vrijkopen. Het lukt de sultan, maar zelf begint hij meer en meer te veranderen. Een gevolg van zijn contact met de Qua'dj. Ondertussen gaan Gauthier, Nakash en Osarias achter de Âa aan.

In hetzelfde jaar dat het eerste deel verscheen, kwam ook deel 2, De Qua'dj, op de markt. Het scenario begint steeds meer een mengsel te worden van historische verwijzingen, mythes, fantasy en legendes. De introductie van de meester van de machines geeft een heel andere wending en ook een andere sfeer in het verhaal. Het wordt grimmiger, meer duister. Daarnaast zorgt het verschijnen van de Âa voor een verhoging van het fantasy element. Als lezer volg je de belevenissen van vier personages die ieder op een andere plaats zijn, maar waarvan de belevenissen in elkaar overvloeien. Ze zijn allen met elkaar verbonden. Gauthier, Eleonora, Syria en Ab'doel Ramiz. Ieder van hen wordt met het kwaad geconfronteerd en gaan daar op hun eigen manier mee om. Sommige bieden weerstand, anderen geven deels in en een enkeling weerstaat de aantrekking. Dufaux heeft in het tweede album een geweldig scenario afgeleverd, ondersteund door de klasse van Xavier en Chagnaud.

3 De meester van de machines

Kruistocht - De meester van de machines

Gauthier en Osarias vervolgen gezamenlijk hun weg in de onderaardse gewelven. Nakash is verloren aan de Âa. Maar dit wezen is niet het enige dat hen bedreigt. De Âa heeft vele levende doden als krijgers en Gauthier en Osarias moeten de ongelijke strijd aangaan. Gauthier wordt gedwongen om met de levende dode Nakash een gevecht aan te gaan, waarin hij zijn vriend doodt om hem te bevrijden van de vloek. Ook Osarias is door de vloek geraakt. Hoewel de situatie schijnbaar hopeloos is, moet Gauthier toch zijn zoektocht naar de Âa vervolgen. Want de jonge ridder kent het geheim van de Âa. Zij delen dezelfde moeder. Hun moeder, Ada van Smyrna, werd verleid door een demon, een djinn. Robert, hertog van Tarente door Xavier uit Kruistocht De Âa is hieruit geboren. Maar ook Osarias is voorbestemd voor een doel. Het licht der martelaren geneest hem van de vloek en hij vervolgt zijn weg aan de zijde van Gauthier, nadat zij met de Âa hebben afgerekend.
Syria ontwaakt in het paleis van sultan Ab'doel Ramiz in Hiërus Alem. Hij heeft haar vrijgekocht van Sarek Pasja. De sultan betuigt Syria zijn liefde. Gevoelens die wederzijds zijn, maar Syria denkt aan de woorden van het licht der martelaren. Zij moet haar leven alleen slijten. Dit is niet de enige bezoeker die Syria krijgt. Op een nacht wordt zij bezocht door Sar Mitra, de levende dode en dienaar van Qua'dj. Hij onthult aan Syria waarom zijn meester de spiegel zoekt die het licht der martelaren aan haar gaf. Eén van de weerkaatsingen van de Qua'dj zit gevangen in de spiegel. En alleen de Qua'dj kan de spiegel breken. De demon kreeg eenmaal de kans om de spiegel te bemachtigen. Na een veldslag zocht hij tussen de doden naar de spiegel. Het was toen dat de Qua'dj, het wezen dat rondkroop aan de voet van het kruis, oog in oog kwam te staan met de boodschapper van God, het licht der martelaren. Een confrontatie die het licht won.
Robert, hertog van Tarente, poogt zich ondertussen aan het hoofd te stellen van de christelijke legers. Hiertoe gesteund door Eleonora. Maar de komst van Jurand van Pommeren, de opvolger van de afgezant van Venetië, voorkomt dit. Hij beschuldigd Robert ervan dat hij is aangeraakt door de Qua'dj en dat het kwaad in hem huist. Robert moet zich onderwerpen aan het goddelijk oordeel. Een tweegevecht met een tegenstander. Die tegenstander is de meester van de machines. Tijdens het tweegevecht komt de Qua'dj tussenbeiden. Als Robert de spiegel afstaat wint hij het gevecht. Maar de heer van Tarente weigert en verliest het gevecht. Maar hij verliest niet alleen het gevecht maar ook zijn leven aan het kruis. De meester van de machines stelt zich nu aan het hoofd van de troepen. Eleonora heeft gegokt en verloren en wordt door de meester van de machines onderworpen. Dit met instemming van Jurand van Pommeren. Zij moet de velden van de vuurvogels overdragen aan Akhabah, de meester van de machines en hem nakomelingen bezorgen. Akhabah heeft ook afgevaardigden gestuurd naar een djinn, Ottar Benk. Deze djinn is ook het volgende doel van Gauthier en Osarias.

Het derde deel 'De meester van de machines' (Le Maître des machines) is een geweldig vervolg van de serie. Een deel ook waarin een groot aantal puzzelstukjes op hun plaats beginnen te vallen. Wel krijgt het fantasy element meer invloed in het verhaal. De makers trekken in hun verhaal duidelijk een parallel naar de huidige tijd, hoewel de setting die van de kruistochten blijft. Het Midden-Oosten met zijn lange, rijke maar ook bloedige geschiedenis vormt de inspiratie bron. Menselijke zwakheden, machtswellust en intriges spelen een grote rol in het verhaal. Maar ook liefde en rechtschapenheid. De serie Kruistocht is een geweldig reeks aan het worden.

4 Vuursnavels

Kruistocht - Vuursnavels

In Hiërus Alem gebeurt iets ongekends. Nadat de moefti van Alkar ter ore kwam dat sultan Ab'doel Ramiz verliefd was geworden op een christenvrouw, verliet hij zijn cel. Hij bevroedde een gevaar en ging naar het paleis van de sultan. Bang als hij was dat de sultan zich zou schikken naar de wensen van de christenen. Hij bezocht de slaapkamer van de slapende Syria en spreekt met de sultan. Deze verzekert hem dat hij zich niet zal onderwerpen aan de christenen. Syria van Arcos uit Kruistocht door Xavier Hoewel hij toegeeft verliefd te zijn op Syria. Ook ontvouwt de sultan zijn plan om een einde te maken aan de gevechten. Hij zal het graf van de zeer vereerde X3 binnengaan en het kloppende hart tot zwijgen brengen. Daarna zullen de christenen geen reden meer hebben om Hiërus Alem aan te vallen. Ab'doel Ramiz heeft hiertoe de middelen gekregen van Sar Mitra, de dienaar van de Qua'dj. De volgende ochtend spreekt de moefti ook met Syria en hij raakt overtuigd van haar oprechtheid. Op een avond zien de sultan en Syria hoe het leger van de christenen zich voorbereid op de aanval. Ab'doel Ramiz maakt Syria duidelijk dat zij mag vertrekken als zij dit wenst. Het leger van de christenen wordt aangevoerd door Akhabah, de meester van de machines, en verstrekt door zijn leger en wapens. Eleonora bevindt zich bij hen, onderworpen als zij is aan Akhabah.
De volgende ochtend vertrekt Syria inderdaad en sultan Ab'doel Ramiz weet wat hem te doen staat. Hij gaat naar het graf van de zeer vereerde X3. Dankzij de hulpmiddelen die hij kreeg van Sar Mitra is hij in staat om het graf te openen. Dit ondanks de waarschuwing die hij krijgt van de moefti. Eenmaal bij het graf wacht de sultan echter een verrassing. Hij weifelt. De hoop van Sar Mitra en de Qua'dj is op hem gevestigd. Maar de verschijning van het licht doet hun plannen teniet. Dit betekent het einde voor Sar Mitra.
Gauthier en Osarias bereiken ondertussen het verblijf van de djinn Ottar Benk. Het is aan deze djinn om het volk van Osarias zijn vrijheid te hergeven. En Gauthier heeft een sterke troef in handen. Een beeltenis van zijn moeder, de geliefde van de djinn. Want het is Ottar Benk die zijn moeder heeft meegevoerd en die de vader was van de Âa. Nadat Gauthier rust heeft gebracht voor de djinn, hergeeft deze het volk van Osarias zijn vrijheid. Samen met Osarias en zijn mannen begeeft ook Gauthier zich nu richting Hiërus Alem waar de gevechten een aanvang zullen nemen. Een worsteling tussen twee groepen, maar vooral een worsteling om de macht en om het eigen belang. Dit alles in naam van de religie.

Het vierde album 'Vuursnavels'(Les Becs de feu) geeft een voorlopig slot van de serie Kruistocht. Maar het is niet het einde van de serie. Dit deel markeert alleen het slot van deze vierdelige cyclus. Ook het vierde deel is een schitterend verhaal. Een geweldig scenario van Dufaux ondersteund met de prachtige illustraties die het tekenwerk van Xavier vormen. Het duo heeft een beladen onderwerp in deze serie voor het voetlicht gebracht. En heeft dit op magistrale wijze gedaan. Naast de opbloeiende liefde tussen de leider van de moslims en de christenvrouw, maak je kennis met Gauthier, die weigert om door middel van geweld de kruistocht voort te zetten en zijn eigen weg zoekt. Een weg die leidt naar de Joodse gemeenschap van Osarias en niet naar het leiderschap van de kruistocht. Ook is er Akhabah, de meester van de machines, een huurling. Die zijn eigen redenen heeft om zich aan het hoofd van de troepen te stellen. Redenen die verband houden met de olievelden en financieel gewin. Daaromheen hebben de makers een sprookjesachtige wereld van demonen en geesten gelegd. Het is echt een geweldige vertelling geworden die veel van de (helaas) negatieve kanten van de mens toont (intrige, verraad, hebzucht) maar ook de positieve, onbaatzuchtige kant (liefde, vriendschap, opoffering). De parallel met de hedendaagse gebeurtenissen in het Midden-Oosten zijn overduidelijk aanwezig. Hoewel de makers ervoor hebben gekozen om de middeleeuwse situatie te gebruiken om het verhaal te vertellen. En dit kan ook. De problemen zijn immers eeuwenoud en verschillen in de basis niet zoveel. Jeruzalem en het heilige graf vormen al eeuwen twistpunten. Religie speelt al eeuwen een centrale rol. De link naar de velden van de vuursnavels is de meest concrete link naar het heden.

Maar zoals in de inleiding in dit vierde deel te lezen is, betekent dit deel niet het einde van de reeks. Er zullen nieuwe delen gaan verschijnen. Hierin zal Gauthier, de ridder die tijdens de kruistocht afstapte van het pad der geweld, het middelpunt gaan vormen. Het is zeker iets om naar uit te kijken.