Jeremiah introDe serie Jeremiah speelt in een post-apocalyptisch Amerika na een atoomoorlog. De sfeer is er een die deels doet denken aan het klassieke wilde westen maar er zijn moderne elementen aan het beeld toegevoegd. De schrijver en tekenaar van deze succesvolle reeks is Hermann. Hij werd in 1938 geboren als Hermann Huppen in Bévercé in de provincie Luik. Nadat de familie is verhuisd naar Brussel, neemt hij tekenlessen. Hij leert voor meubelmaker, maar vertrekt op zijn 17de naar Canada. Na zijn terugkomst debuteert hij in 1964 in het blad Robbedoes. Hermann tekent onder meer ook Bernard Prince, Jugurtha en Comanche.
Zeker Bernard Prince en Comanche zijn zeer succesvol, maar op een gegeven moment wil Hermann meer met eigen scenario's gaan werken. De serie Jeremiah is hier het gevolg van. In de reeks zijn twee hoofdpersonages die, in de onzekere tijden waarin de verhalen zijn geplaatst, proberen te overleven. Jeremiah is de meest rechtschapene van de twee. Als jongen wordt hij door zijn kompaan, Kurdy, onder de vleugels genomen. Deze heeft dan al de nodige belevenissen achter zich en een wat duistere reputatie. Daar waar Jeremiah met overleg te werk tracht te gaan is Kurdy er vaak meer voor om zijn vuisten te laten spreken. De wereld van Jeremiah en Kurdy wordt bevolkt door mensen van allerlei slag. Er zijn clans, religieuze fanatici, oplichters, misdadige bendes en moordenaars. Het is een wereld waarin alleen het recht van de sterkste geldt. Elk centraal gezag ontbreekt. Jeremiah en Kurdy proberen te overleven door allerlei baantjes aan te nemen in hun zwerversbestaan maar komen ongewild in de meest hachelijke situaties terecht. Met Jeremiah heeft Hermann een hele sterke serie geschapen die inmiddels wel tot de klassiekers gerekend mag worden.

1 De nacht van de roofvogels

Jeremiah - De nacht van de roofvogels (La nuit des rapaces)

De wereld raakte verwikkeld in een allesvernietigende strijd. De oorzaken? Er waren er vele maar nadat de rook optrok waren deze oorzaken niet meer van belang en werden vergeten. Op de rokende puinhopen ontstond langzaam maar zeker weer een soort samenleving. Een samenleving die terugviel naar een eerder stadium uit de geschiedenis. Een scherpe fluit klinkt over de vlakte waar de zon binnenkort onder zal gaan. De werkers die de hele dag op het land bezig zijn geweest trekken zich terug in hun versterking. Een vrouw staat de op de komst van de groep te wachten. Maar ze mist iemand. Een jongen is niet mee teruggekeerd met de groep. Kurdy redt Jeremiah, tekening van Hermann Bang om zijn veiligheid rent ze naar de balustrade en roept zijn naam over de vlakte. Maar deze jongen, die Jeremiah heet, heeft bewust het signaal om terug te keren genegeerd. Hij is in een worsteling verwikkeld met een ezel. Hij moet en zal het dier vangen. Van alles heeft hij al geprobeerd, maar zonder succes. Dan krijgt hij een ingeving en de list slaagt. Blij met de vangst van het lastdier kijkt hij tevreden naar de muilezel. Maar deze tevredenheid is van korte duur. Want een onbekende komt, met getrokken wapen, op hem af lopen. De muilezel blijkt Esra te heten en behoort toe aan de persoon met het wapen, Kurdy Malloy. Natuurlijk is Jeremiah ontstemd dat Kurdy hem zo gebruikt heeft maar opeens lijkt de man met de veer op de helm niet meer naar de jongen te luisteren. Snel trekt hij Jeremiah mee en samen zoeken ze dekking in het struikgewas.
Het is maar net op tijd. Een groep woeste mannen, geleidt door een man met een glazen oog, trekt voorbij. Het is duidelijk dat ze weinig goeds van zins zijn. Maar de groep mannen rijdt in de richting van Bends Hatch, zoals de versterking wordt genoemd waar Jeremiah woont. En in de versterking zijn tante Martha en oom Lucas realiseert Jeremiah zich. Maar hij krijgt geen kans om naar Bends Hatch te gaan want Kurdy slaat de jongen bewusteloos. Wanneer Jeremiah weer bijkomt haast hij zich naar de plek waar eens de versterking stond. Nu is het een rokende puinhoop. Het lichaam van zijn oom Lucas heeft hij snel gevonden maar van tante Martha ontbreekt ieder spoor. Wel vindt hij tussen de puinhopen een veer. Een veer die hem doet denken aan Kurdy Malloy en Jeremiah denkt een van de daders te kennen en zoekt wraak. Maar daar vergist hij zich toch in. Kurdy Malloy zal geen vijand blijken te zijn, maar een vriend. En vrienden heeft Jeremiah meer dan nodig wanneer hij opneemt tegen Fat Eye.

De serie wordt geopend met het verhaal 'De nacht van de roofvogels' (La nuit des rapaces). En hiermee lanceerde Hermann opnieuw een succesvolle reeks. Daar waar hij in het verleden de scenario's van (vooral) Gerg voorzag van illustraties, is de verhaallijn ditmaal ook volledig van de hand van de talentvolle Belg. De tekenstijl is er een die natuurlijk zeer herkenbaar is en aansluit bij zijn werk voor serie zoals Comanche en Bernard Prince. De wereld die in het verhaal naar voren wordt gebracht is een grimmige. Een vol van geweld en angst. Maar hier en daar zijn er toch mensen die (soms tegen wil en dank) het goede voor elkaar proberen te krijgen. In dit eerste deel is natuurlijk ook de introductie van de twee hoofdpersonages Jeremiah en Kurdy (en niet te vergeten de ezel Esra). Hermann laat de twee op een natuurlijke wijze kennismaken en vriendschap sluiten. Een vriendschap die geboren wordt op strijd en op vertrouwen in elkaar. Een uitstekende reeks was met dit verhaal begonnen.

2 De woestijnpiraten

Jeremiah - De woestijnpiraten (Du sable plein les dents)

Jeremiah en Kurdy dwalen al een aantal dagen door de woestijn. Kurdy wist een snelle route maar het is duidelijk dat het tweetal alle gevoel voor richting kwijt is. En de watervoorraad begint gevaarlijk te slinken. De twee raken geïrriteerd en een kort gevecht is het gevolg. De hitte van de zon doet zich gevoelen. Maar ze zijn niet de enige die de droogte, de dorst en de hitte als tegenstander hebben. Een dolle rit van Kurdy uit de strip Jeremiah, tekening van Hermann Een stukje verderop loopt een geboeide soldaat, achter hem zitten twee mannen op kamelen. De man, sergeant David Corey, moet hen vertellen waar hij samen met kapitein Kenney de geldkisten heeft begraven. Dan doet hij een ontsnappingspoging en een van de twee mannen vuurt zijn geweer. De soldaat lijkt dood de zandheuvel af te rollen en landt pardoes voor de voeten van Jeremiah en Kurdy. Toch blijkt de soldaat niet dood. Hij had de schutter omgekocht met geld wat hij in de voering van zijn jas had. Corey vertelt Jeremiah en Kurdy dat kapitein Kenney nog in handen is van de bende. Hij kan hun hulp goed gebruiken, bovendien is er in de schuilplaats van de bende water. Iets waar de twee vrienden gebrek aan hebben. Jeremiah ziet het hele plan niet zitten en weigert, ook namens Kurdy, om aan het dolle plan van Corey deel te nemen.
De nacht valt en het drietal legt zich te rusten. Maar er is iemand die in de nacht een deel van de watervoorraad opdrinkt. Dit verandert de situatie drastisch. Eigenlijk hebben Jeremiah en Kurdy nu geen keuze meer. Ze moeten wel akkoord gaan met het voorstel van Corey. Alleen in een iets andere opzet. Kurdy zal op zijn trouwe Esra de situatie eerst eens gaan verkennen. De bende zal denken dat hij een eenzame reiziger is die verdwaald is. Jeremiah en Corey blijven achter, wachtend op het water dat Kurdy mee terug zal brengen. Het plannetje van Kurdy lijkt succes te gaan hebben. Hij is zelfs in staat om uit te zoeken waar kapitein Kenney gevangen wordt gehouden en hem een boodschap te bezorgen. En dat dankzij een dolle fietsrit. Maar wanneer hij de veldflessen vult raken de bendeleden achterdochtig en valt Kurdy alsnog door de mand. Hij wordt opgesloten in de cel bij kapitein Kenney. Ondertussen wachten Jeremiah en Corey op de terugkeer van hun lotgenoot. Maar Corey wil niet langer wachten. Hij slaat Jeremiah bewusteloos en trekt de woestijn in. Hij neemt het laatste water en het enige wapen mee. Want hoewel Corey had verteld dat de eenheid waar hij en de kapitein toebehoorde overvallen is door de bende, is de werkelijke situatie totaal anders. De twee vrienden zitten behoorlijk in de nesten.

Het tweede deel van de serie met als titel 'De woestijnpiraten' (Du sable plein les dents) leest als een western verhaal. Jeremiah en Kurdy krijgen te maken met louche soldaten en een bende die allen achter het geld aanzitten. Vooral de bende roept bij mij het gevoel op alsof je aan de Rio Grande bent waar een Mexicaanse bende probeert een geldtransport te overvallen. Toch slaagt Hermann er in om het verhaal die extra's mee te geven waardoor het net iets anders is. Dat zit hem ook in het gebruik van voorwerpen waar je juist weer niet aan denkt bij een western. Daarnaast is het een lekker spannend verhaal vol met actie. Vooral de standoff tussen de bende en het leger zit flitsend in elkaar. Uitstekend tweede deel, de serie krijgt sfeer.

3 De gewetenloze erfgenamen

Jeremiah - De gewetenloze erfgenamen (Les héritiers sauvages)

Het zit de twee vrienden niet mee. De zoektocht naar werk is ditmaal vruchteloos. Terwijl Kurdy op zijn manier aan het vissen gaat is Jeremiah de verschillende locaties in de buurt afgegaan. Maar overal is het antwoord hetzelfde, niemand nodig, geen werk. Teleurgesteld gaat hij terug naar zijn kameraad die zojuist in het water is. Terwijl ze de klaargemaakte vis verorberen zegt Jeremiah dat er wel een man was die zei dat er ergens werk was. Maar de manier waarop hij het vertelde heeft Jeremiah doen twijfelen aan de oprechtheid van de mededeling. Volgens de man moesten ze naar het oosten gaan, tegen de avond zouden ze een licht zien schitteren als een oranje vuurtoren. Jeremiah ontwijkt de dolgeworden paarden, tekening van Hermann Nu kan het goed een onzinverhaal zijn maar desalniettemin besluit het tweetal toch maar die kant op te gaan. Je weet tenslotte nooit en wat hebben ze te verliezen. En na een rit zien ze in de verte inderdaad een lichtgloed. Omdat het al donker begint te worden besluiten ze de volgende dag naar de plek te gaan en om werk te gaan vragen. En dus moeten ze op zoek naar onderdak voor de nacht en als het kan iets te eten. Wanneer ze bij een huis aankomen, klopt Jeremiah op de deur. Uit het donker stappen echter gewapende mannen naar voren. En dat het serieus is blijkt wel wanneer de mannen van plan lijken om Jeremiah en Kurdy te lynchen. Ze worden aangeduid als mannen van Alvis. Hoe ze ook protesteren, de mannen blijven bij hun mening. Nu geeft Kurdy zich niet zomaar gewonnen, maar dat hoeft ook niet. Want plots verschijnt de bewoner van het huis waar ze voorstaan. En deze Aldus Bancroft schat de situatie gelukkig wel juist in. Hij stuurt de mannen weg en nodigt Jeremiah en Kurdy uit om die nacht bij hem en zijn vrouw Eyleen te blijven.
De volgende ochtend begeeft Jeremiah zich naar het hoge gebouw waar mogelijk werk te vinden is. Kurdy blijft achter. Aangekomen bij de plek krijgt Jeremiah werk van een zekere Briggs, maar de situatie is wel heel vreemd. Namen zijn niet belangrijk, hij is een nummer. Nummer 206. Ondertussen maakt Kurdy ook het nodige mee. Nadat Aldus boos reageert dat Jeremiah naar het gebouw is gegaan om daar te werken vinden ze een gedode geit. Wanneer Kurdy Aldus helpt om het dier te begraven verschijnt Briggs in het gezelschap van een helper. De mannen denken dat ze Kurdy kunnen intimideren maar met een gericht schot helpt hij hen uit de droom. Wanneer ze vertrokken zijn vertelt Aldus wat er in de streek aan de hand is. Zijn broer Nathaniel had de streek tot bloei gebracht en de mensen kozen hem als hun leider. Omdat hij niet getrouwd was adopteerde hij twee kinderen, een jongen genaamd Audie en een meisje, Jessica. Eerst ging alles goed maar toen verscheen Alvis Trenton. Nadat zijn broer ziek was geworden vertoonde hij zich niet meer onder de mensen, alleen zagen ze Jessica hem voortduwen in een rolstoel over het dak van het gebouw waar ze zich ophouden. Zijn broer geeft geen leiding meer, dat doen zijn kinderen in samenspraak met Trenton. En ze voeren een waar schrikbewind. En dat is de plek waar Jeremiah naar toe is gegaan voor werk terwijl de gemoederen beginnen op te lopen. Het zou wel eens een hete tijd kunnen worden voor Jeremiah en Kurdy.

Het derde deel van de serie verscheen in 1980 en kreeg 'De gewetenloze erfgenamen' (Les héritiers sauvages) als titel mee. Ook nu handhaaft Hermann de sfeer die hij in de eerste twee delen heeft neergelegd op een uitstekende manier. Een streek verdeeld in twee kampen, een strijd om geld, macht en een vrouw. Maar binnen de kampen heerst verdeeldheid en intrige. En hoewel het kamp van de mensen die zich niet willen schikken naar het bewind van onder meer Trenton iets meer sympathie opwekken, herbergen beide groeperingen wat minder frisse types. Naarmate het verhaal vordert ligt het accent iets meer op de belevenissen van Jeremiah, Kurdy vervult een meer op de achtergrond spelende rol. Hoewel ook deze niet onbelangrijk is. Prima scenario van Hermann dat zeer vlot leest en toch goed in elkaar steekt en voorzien van zijn sfeervolle tekeningen. Genieten!

4 Ogen van gloeiend ijzer

Jeremiah - Ogen van gloeiend ijzer (Les yeux de fer rouge)

Nog steeds zijn Jeremiah en Kurdy op zoek naar mogelijke overlevenden van de aanval op Bends Hatch. De tante van Jeremiah, Martha, is misschien nog in leven. De aanval werd uitgevoerd door Fat-Eye en zijn mannen die de overlevenden verkocht hebben als slaven aan indianen die in hun eigen gebied leven (zie het eerste deel van de serie). Een bijna ondoordringbare woestijn scheidt de indianen van de mensen in andere dorpen. Maar er is nieuws. Naar verluidt is er een man ontsnapt aan het slavenleven bij de indianen en deze man zou zich bevinden in een gehucht genaamd Lerbin's Gate. En hier zijn de twee vrienden naar onderweg. Nu moet Kurdy Jeremiah wel even oplappen want die heeft zich laten verleiden tot een gevecht. Het gevolg is dat er een houtsplinter in zijn rug zit waar hij last van heeft. Kurdy, die niet al te zachtzinnig bezig is, houdt opeens op. Hij heeft iets gezien aan de horizon. Iets, maar hij kan niet benoemen wat het was. Kurdy en Jeremiah wagen zich in de woestijn uit de strip Jeremiah, tekening van Hermann De twee kameraden vergeten het voorval en rijden verder. Wanneer de duisternis is ingetreden komen ze een vastgelopen wagen tegen. Het achterwiel zit vast in de aarde en zelfs drie volwassen mannen krijgen het ding niet los, zoals al snel blijkt. Maar uit het niets verschijnt een vreemd figuur. Een man die zichzelf voorstelt als Pinkas L.C.Khobb. Hij noemt zichzelf magiër, tovenaar, muzikant, kortom artiest. In zijn gezelschap bevindt zich een ander wezen. Een vreemd wezen die door Khobb wordt aangeduid met de naam Idiahm. Dit vreemde wezen krijgt schijnbaar moeiteloos de wagen uit de aarde en voordat iedereen goed en wel beseft wat er gebeurt is, zijn Khobb en Idiahm alweer verdwenen. Maar er is iets gebeurd. De vrouw van het gezin dat met de wagen reist staart wezenloos voor zich uit. Een lege blik, ze uit geen woord meer en blijft als versteend zitten. Omdat ze niets kunnen doen reizen Jeremiah en Kurdy verder en komen aan bij Lerbin's Gate. Hier doen ze navraag maar de man die ontsnapt was aan de indianen wordt vermoord voordat ze hem kunnen spreken. Het kan geen toeval zijn en de twee vrienden besluiten naar het grensgebied te reizen en te bezien of ze sporen kunnen vinden. Sporen die hen vertellen waar de man precies vandaan kwam. Hoewel alles goed lijkt te gaan kunnen ze zich niet aan de indruk onttrekken dat ze bespiedt worden. Een gevoel dat bewaarheid lijkt te worden wanneer er uit het niets een gevaarlijke tak op Kurdy dreigt te vallen. Alleen de waarschuwing van Jeremiah redt hem. Terwijl de twee kameraden stukje bij beetje de woestijn binnendringen, doorkruist een klein gezelschap van drie personen eveneens de woestijn. Maar zij reizen in tegenovergestelde richting, naar de grens toe. En hun achtervolgers zijn niet ver weg.

Met 'Ogen van gloeiend ijzer' (Les yeux de fer rouge) wordt de oorspronkelijke zoektocht weer een thema in de verhaallijn. Jeremiah vindt zijn tante Martha weer terug in de instabiele en gevaarlijke wereld die Hermann ons voorschotelt. Ik moest wel even terug naar het eerste deel uit de reeks omdat het verhaal zonder verdere introductie direct met vaart verteld wordt. Bijzonder is natuurlijk de introductie van Khobb en de enigszins bovennatuurlijk aandoende Idiahm. Voor het eerst dat zo'n soort element aan de verhaallijn is toegevoegd. Wat ook opvalt, is dat vriendschap tussen Kurdy en Jeremiah hechter aan het worden is, meer dan in de eerdere drie delen. Waar gaan Jeremiah, Kurdy en Martha nu heen? De volgende delen zullen het leren.

5 Het eindeloos experiment

Jeremiah - Het eindeloos experiment (Un cobaye pour l'éternité)

Nadat Jeremiah herenigd is geraakt met zijn tante Martha hebben zij zich, samen met Kurdy, gevestigd in een oude treinwagon. Jeremiah trekt er op uit om werk te vinden. Soms lukt dit zoals het nu het geval is. Kurdy Malloy begint zowaar groene vingers te ontwikkelen. Met veel inspanning kweekt hij groenten op een klein veldje. Het is allemaal schaars, maar het is rustig en vredig. Maar daar gaan veranderingen in komen. In een duister laboratorium informeert een arts of hun "jager" Stonebridge al is teruggekomen. Dit is nog niet het geval maar het zal niet lang meer duren. Kurdy werkt op zijn veldje wanneer hij wordt aangesproken door een man die hem kent vanuit het verleden. Echte vrienden zijn het niet. Kurdy en Stonebridge mogen elkaar niet bepaald. Maar Stonebridge is niet alleen. Op een afstandje staat een zeer knappe jonge vrouw. Natuurlijk trekt zij direct de aandacht van Kurdy. Eindelijk rust voor Jeremiah tekening van Hermann De jonge vrouw heet Cheryl. Maar Stonebridge is met een bedoeling naar Kurdy toegekomen. Hij heeft een voorstel voor werk. Maar wat het werk precies inhoudt kan Stonebridge niet zeggen. Zijn baas houdt dit tot het laatste moment geheim. Maar wat de klus ook is, het betaald altijd wel goed. Stonebridge houdt die avond zijn gesprek en Martha luistert met enige afkeuring. Ook is zij wat ongerust want Jeremiah is nog niet teruggekeerd van zijn werk. Omdat zij wat vinnig reageert schiet dit in het verkeerde keelgat van Kurdy die dan ook het aanbod voor de klus accepteert. Nog diezelfde avond gaan hij en Stonebridge onderweg naar zijn baas. Cheryl blijft achter bij Martha zodat zij niet alleen is door de afwezigheid van Jeremiah. Nu is hem niets overkomen, maar zijn paard is aan het been gewond geraakt. Uiteindelijk bereikt hij dan zijn eindbestemming om het verhaal aan te horen. De volgende dag doet Jeremiah wat klusjes in de buurt van de wagon en dit geeft Cheryl de kans om een praatje met hem aan te knopen. Het is maar al te duidelijk dat Jeremiah tot over zijn oren verliefd begint te worden op de jonge vrouw. Ze is knap maar toch ook wel mysterieus. Het achterste van haar tong wil ze zeker niet laten zien. Ondertussen hebben Kurdy en Stonebridge er een dagrit op zitten en ze besluiten een rustplaats te maken. Wanneer Kurdy echter water gaat halen ligt er in het kanaal een lijk. Het is het stoffelijke overschot van een man die Stonebridge direct herkent. Ook deze man komt bij de arts vandaan, maar deze informatie houdt Stonebridge voor zich. In het donker komen ze dan aan bij hun bestemming. Tot zijn verbazing hoeft Kurdy niet direct aan de slag, integendeel, hij wordt in de watten gelegd. En wat is die klus eigenlijk? Maar in de aankomende periode zullen Jeremiah en Kurdy snel leren dat dingen soms heel anders zijn dan dat het zich laat aanzien. Een gevaarlijk avontuur begint.

In 1981 verscheen 'Het eindeloos experiment' (Un cobaye pour l'éternité) op de markt. Jeremiah en Kurdy dreigen in handen te vallen van een gewetenloze arts die een serum heeft ontwikkeld. Op zich prima, alleen heeft hij de levenssappen van levende mensen nodig, iets minder prima. Nu vertolkt de arts niet de belangrijkste rol. Die zijn toebedeeld aan Kurdy en Stonebridge. Hermann slaagt er in om je mee te slepen in dit duistere avontuur. Het tekenwerk van dit deel vind ik bijzonder pakkend met mooie details. Om de een of andere reden komen de tekeningen heel open over. Een boeiend avontuur.

6 De sekte

Jeremiah - De sekte (La secte)

Een menigte is bij elkaar gekomen om te vieren dat zij twee nieuwe broeders in hun midden kunnen verwelkomen. Na het inwijdingsritueel spreekt Abraham P.W. Smith, opperpriester van hun god Inemokh, hen toe. De twee nieuwe broeders zullen de wereld intrekken om ongelovigen te bekeren tot hun sekte. Een weinig tolerante sekte naar snel zal blijken. Op een heel andere plaats rijdt een koets door het landschap. Naast de menner van de paarden, Lessley, zijn er drie bewakers die de koets begeleiden. Pee-Lou en Kurdy vechten uit de strip Jeremiah, tekening van Hermann Twee van hen zijn oude bekenden, het zijn Jeremiah en Kurdy. De derde man te paard is sergeant Grehan. Ze begeleiden een man met zijn vrouw en zoon. De man, van wie Jeremiah en Kurdy alleen weten dat hij Graig heet, deelt duidelijk de lakens uit. Het gezelschap vordert langzaam, tot ongenoegen van Graig. Maar het wordt nog iets vervelender wanneer er een dichte mist komt opzetten. Wel is de doorwaadbare plaats bereikt bij de rivier waardoor de reis met twee dagen bekort kan worden. Maar het gezelschap is al een tijd onderweg en vers voedsel hebben ze al lang niet meer gezien. Dus besluit Lessley om, in de dichte mist, op jacht te gaan in het bos waar zij zich bevinden. De rest wacht bij de rivieroever. De tijd verstrijkt maar Lessley komt niet terug. Ook een signaal om terug te keren levert niets op. De man is verdwenen. Sergeant Grehan besluit dat zij verder zullen reizen. Jeremiah neemt de plaats van Lessley in op de bok. Jeremiah is het er niet mee eens maar zegt niets. Hij en Kurdy zijn voor begeleiding ingehuurd en verder niets. De rit gaat verder maar dan hebben ze panne. Een van de banden is lek en moet gerepareerd worden. Inmiddels is de mist opgetrokken en Kurdy besluit van de gelegenheid gebruik te maken om op zijn beurt op jacht te gaan. Hij neemt een pijl en boog en verdwijnt in het bos. Het geluk is met Malloy want daar is een prachtige antilope. Hij legt aan, een pijl zoeft door de lucht en treft het dier. Maar wanneer hij bij de antilope komt ziet hij een grote man die over het dode dier gebukt staat. Ook hij heeft een boog bij zich en zegt dat hij het dier gedood heeft. Na een kort gevecht, waarbij Jeremiah ingrijpt, wordt de vrede getekend. De man heet Peter Loubiovtchichenko. Omdat zijn naam nogal lang is noemt hij zichzelf Pee-Lou. Het blijkt dat hij met explosieven werkt, iets wat later van pas komt wanneer de doorgang door rotsen geblokkeerd is. Uiteindelijk bereiken ze een stad maar hier trekken ze de aandacht van een stel rovers. De rovers op hun beurt hebben de aandacht van de twee broeders van Inemokh. En daar gaan Jeremiah en Kurdy nog behoorlijk last van krijgen.

In 'De sekte' (La secte) uit 1982 gebruikt Hermann de invalshoek van een fanatieke religieuze sekte om weer een nieuwe dimensie aan de wereld van Jeremiah toe te voegen. Hoewel het album minder sterk is dan het vorige deel verveeld het verhaal niet. Het leest gemakkelijk weg en misschien is het daarom wel dat dit scenario minder sterk overkomt. Desalniettemin een prettig leesbaar avontuur. Niet meer, niet minder.

7 Afromerica

Jeremiah - Afromerica (Afromérica)

Ze waren niet de eerste en ze zouden ook zeker niet de laatste zijn. Een gezin op doortocht. De spanningen liepen op. Zoals de man van het gezin vertelde was eergisteren zijn broer vermoord en nu was er weer een lichaam gevonden. Aan stukken gescheurd. Nadat het gezin weer onderweg was gegaan zat het gezelschap onder hun behuizing. De situatie werd steeds gevaarlijker. Woody, die na het laatste avontuur bij Jeremiah en zijn groepje was gebleven, vatte het samen. Jeremiah zit in de nesten tekening van Hermann Op de vlucht omdat blank en zwart elkaar weer in de haren zitten. Dit was al het vierde gezin die dag. Maar hoewel de situatie grim is kan Kurdy het niet laten om Woody te sarren. Hij vindt dat de man nu lang genoeg bij hen heeft rondgehangen en laat dit duidelijk blijken ook. Op zijn beurt is Woody gekrent en pakt zijn spullen. Maar dit heeft wel een felle reactie van Martha tot gevolg, ze is toch al niet blij met de invloed van Kurdy op haar Jeremiah. Wanneer de avond valt maken de twee vrienden voorbereidingen voor de nacht. Jeremiah is er niet gerust op. Wanneer Kurdy de dieren naar binnen brengt wordt hij in het duister plots aangevallen en de aanvaller grijpt het paard van Jeremiah. Maar die is in staat tot een snelle reactie en vuurt een schot af. Hij raakt de aanvaller van Kurdy. Wanneer ze hem bekijken blijkt de man nog te leven. De man heeft een donkere huidskleur en is geketend. Dit betekent dat hij op de vlucht was. En Jeremiah concludeert dat zijn achtervolgers nog van zich zullen laten horen. En daar heeft hij gelijk in. Het duurt niet lang voordat er twee blanke mannen verschijnen. De mannen noemen zichzelf centurions van de survival, een extreem rechtse groep. Kurdy en Jeremiah proberen te doen alsof er niets aan de hand is, maar de bloedsporen in het gras verraden hen. Het vertrek van Woody blijkt nu hun redding te zijn want hij ziet vanuit de verte het vuur. Hij haast zich terug naar de plek waar Jeremiah, Martha en Kurdy verblijven. De extreem rechtse centurions hebben de ontsnapte gevangene weer meegenomen. Jeremiah bungelt aan een touw om zijn keel, Kurdy en Martha zitten vastgebonden op de grond. Het verschijnen van Woody redt hun leven. Maar iedereen beseft dat ze niet langer op deze plaats kunnen blijven. En dat ze naar de stad moeten trekken. Maar het wordt een zeer gevaarlijke tocht waarbij ze tussen twee vuren lijken te komen zitten. Want bij alle partijen zijn er extremisten die maar al te graag de situatie in hun eigen voordeel willen uitbuiten.

In 'Afromerica' (Afromérica) schildert Hermann een beeld van een Amerika waar de raciale verschillen hoog oplopen. Iets waarvan je toch mag hopen dat dit toch wel tot het verleden behoort. Maar wat hij ook in het verhaal verwerkt (en wat nog steeds waarneembaar is) is dat er altijd extremisten zijn die proberen om de massa op hun hand te krijgen. Door gebruik te maken van intimidatie, geweld en angst. In de ontwikkeling van de personages verscherpt de wederzijdse afkeuring tussen Martha (die een wat prominentere rol heeft) en Kurdy. Maar ook Jeremiah laat zich niet onbetuigd en leest Martha de les. Gelukkig eindigt deze episode toch enigszins in vrolijkheid.

8 Het woedende water

Jeremiah - Het woedende water (Les eaux de colère)

Pubers zijn pubers overal. Zo ook het drietal dat het moeras nadert. Geen wil voor de ander onder doen, maar heimelijk is er toch wel angst. Want over die plek doen verhalen de ronde, enge verhalen. De stoerste van het drietal besluit om de anderen te laten zien dat er niets aan de hand is. Omdat zijn vriend dacht een beweging te zien gooit de jongen een stuk steen naar de plek. Maar tot hun verbijstering en schrik schiet er een wezen door het moeras. Het is geen mens, maar ook geen kikker. Het is iets. In paniek gaan ze er vandoor. Op een niet al te grote afstand van het moeras komt een ruiter aan bij een vervallen motel. De zon begint onder te gaan en Jeremiah zou hier zijn maat Kurdy treffen. Nadat hij gezorgd heeft voor het paard gaat Jeremiah naar binnen en direct wordt zijn aandacht getrokken door lawaai. Een verwende dame uit de strip Jeremiah, tekening van Hermann Een jonge vrouw is bezig om kristallen glazen te stapelen, hoewel de ober haar smeekt om dit niet te doen. Kristallen glazen zijn niet meer te krijgen. Uit een gesprek van omstanders is op te maken dat de verwende jonge vrouw de dochter is van Sam Toshida, die van de benzine. Omdat haar vader een vrijwel onbeperkte macht heeft in dit gebied kan Lena doen en laten waar ze maar zin in heeft. Geen benzine meer zou een ramp zijn. En dus laat men haar begaan. Dit tot schade van de ober want Lena breekt de glazen. Nadat Lena samen met haar lijfwacht Max is verdwenen ziet Jeremiah Kurdy in de hoek zitten. Hij heeft goed nieuws, want hij heeft werk gevonden. Maar Kurdy is niet echt geïnteresseerd. Sterker nog, hij wil dat ze een kamer nemen in het motel. Alleen heeft Jeremiah geen idee hoe ze de kamer moeten gaan betalen. De volgende ochtend houdt Kurdy met een verrekijker nauwlettend Lena en Max in de gaten. Nog steeds heeft Jeremiah geen idee wat zijn maat van plan is. Inmiddels is ook Sam Toshida aangekomen en de eigenaar van het hotel laat kruiperig weten dat hij een ober ontslagen heeft die vervelend deed tegen zijn dochter. Iets wat Toshida voor kennisgeving aanneemt. Ondertussen ontvouwt Kurdy op hun kamer zijn plan aan Jeremiah. Hij heeft gehoord dat men van plan is om Lena te ontvoeren. Ook de lijfwacht Max zit in het complot. Als ze nu eens in de buurt blijven en Lena in veiligheid brengen dan zal haar vader zijn dankbaarheid vast wel tonen. Nog terwijl de twee vrienden aan het praten zijn ziet Kurdy ineens een man, die een mes in zijn hand heeft, door de tuin sluipen. Jeremiah herkent de ober van gisterenavond een gaat achter de man aan. Kurdy zal zich over Max gaan ontfermen. Nadat ook een kleine brand is geblust keert de rust terug. Hoewel rust, Jeremiah wordt geboeid naar Toshida gebracht en de man heeft maar één vraag: "Waar is mijn dochter". Natuurlijk begint Jeremiah uit te leggen wat Kurdy hem vertelt heeft en dat zijn maat ieder moment met de dochter van de benzineman zal verschijnen. Maar tot zijn verbijstering komt Kurdy niet opdagen, want die heeft een heel ander plan in zijn hoofd.

Jeremiah en Kurdy zijn er in het avontuur 'Het woedende water' (Les eaux de colère) weer op uit getrokken om werk te vinden. Maar zodra Kurdy Lena Toshida in het vizier krijgt ontstaat er een heel ander idee in zijn hoofd. In dit verhaal misbruikt en misleidt Kurdy zijn vriend. Iets wat in de vorige verhalen nog niet was voorgekomen. Hij hield wel eens wat informatie achter maar nooit in die mate. Het verwende meisje Lena maakt een verandering door gedurende het verhaal en eindigt met een zenuwinzinking. De scheiding tussen Kurdy en Jeremiah op het einde van het verhaal zal wel niet permanent zijn maar voorlopig heeft Jeremiah een andere reisgenoot. Het verhaal steunt naast de ontvoering ook op niet al te zichtbaar wordende wezens. Het geheim van het moeras geeft de vertelling een bepaalde onheilspellende sfeer mee die de kwaliteit van het scenario verhoogt. Een sterke episode.

9 De winter van een clown

Jeremiah - De winter van een clown (Un hiver de clown)

De winter heeft de aarde in haar greep. Het is ijzig koud. In een verlaten haven ligt een schip aangemeerd tegen de kade. Het water om het vaartuig is deels bevroren. Toch lijkt het schip bewoond, meeuwen houden zich op in de omgeving in de hoop voedsel te vinden. In het schip zit een vreemd gezelschap bijeen. Een jongen kijkt verlangend naar buiten. De jongen, die Winnie wordt genoemd, hoopt dat zijn vader en moeder snel terug komen. Een man die hij oom noemt stelt Winnie gerust. Maar de rest van het gezelschap is een vreemde verzameling. Misvormde mensen die hun toevlucht lijken te hebben gezocht op het schip. Een van hen gaat naar buiten en voert lachend de meeuwen. Een vreemd mannetje uit de strip Jeremiah, tekening van Hermann Verder landinwaarts baant een paard zich moeizaam een weg door de sneeuw. Het rijdier torst twee mensen op zijn rug. Het zijn Jeremiah en Lena die na het laatste avontuur samen verder getrokken zijn. Het meisje wordt bevangen door de vermoeidheid en de kou en valt van de rug van het dier. Maar ze kunnen niet rusten voordat ze een schuilplaats hebben en het duurt nog wel even voordat ze de volgende stad bereiken. Dus gaat de tocht verder. Hoewel hij er eigenlijk zeker van is dat ze een andere kant op moeten als ze de stad willen bereiken, geeft een richtingaanwijzer andere informatie. Wellicht tegen beter weten in volgen ze de aangegeven route en trekken verder door de kou, het bos in. Maar er bevindt zich nog iemand in het bos. Een man die licht gekleed is, de kou knaagt aan zijn lichaam. Hij rent voort door de sneeuw en gaat in de richting van Jeremiah en Lena. Ondertussen is Jeremiah een boom ingeklommen om te zien hoever de stad nog is. Na een onzachte afdaling weet Jeremiah genoeg. Ze zijn toch de verkeerde kant opgegaan en zullen de stad niet meer bereiken. Daarom wordt een kampvuur gemaakt, maar dit trekt de aandacht van de andere man die door het bos loopt. Op het moment dat hij het tweetal bereikt zakt hij ineen. Hij blijkt dood te zijn, gestorven door de blootstelling aan de kou. Om het lichaam te beschermen tegen roofdieren hangt Jeremiah het stoffelijk overschot gewikkeld in een deken in een boom. Dan horen ze plots het geluid van een bel. Opgetogen trekken ze verder maar wanneer ze bij de bel komen zien ze in een flits een lachend mannetje tussen de bomen verdwijnen. Maar dan krijgen ze een beter zicht op het mannetje, dat er uitziet als een dwerg, wanneer hij op een soort sneeuwvoertuig verdwijnt. Ze besluiten het spoor in de sneeuw te volgen en komen zo uit bij de haven waar het schip ligt afgemeerd. Ze worden ontvangen door een gezelschap waarbij de man, die door Winnie werd aangeduid als oom, het woord voert. Jeremiah en Lena worden welkom geheten aan boord van het schip en uitgenodigd binnen te komen. Hoewel de meeste bewoners vreemd overkomen is de ontvangst vriendelijk. Die avond zijn ze beschermd tegen de elementen en krijgen ze te eten. Jeremiah vertelt van hun belevenis in het bos, maar de man die wordt aangeduid als meester gaat hier niet echt op in. Omdat iedereen vermoeid is gaan ze slapen. De volgende ochtend merken ze dat de dwergen spelen met hun paard. De kleine mannetjes proberen op het dier te blijven. Het oogt allemaal vriendelijk en onschuldig. Maar daar komt snel verandering in wanneer Lena per ongeluk Winnie ontmoet.

Jeremiah en Lena hebben een bijzonder avontuur wanneer ze het afgemeerde schip betreden. In eerste instantie denk je dat de man die meester wordt genoemd aan de touwtjes trekt in het verhaal 'De winter van een clown' (Un hiver de clown) uit 1983. Maar ook hij is een gevangene van de dwergen die er een satanisch genoegen in kweken andere mensen in zomerkleding de vrieskoude in te sturen. Een langzame en zekere dood tegemoet. Natuurlijk vraag je jezelf af wat Hermann probeert te duiden. Zijn de dwergen en de wreedheid een reflectie van het lot dat hen ooit ten deel is gevallen? Vooringenomenheid en kwetsend handelen gebeurt maar al te snel wanneer iemand niet is 'zoals de rest'. Wellicht houdt hij ons allen een spiegel voor met dit verhaal. Toch kent de clown op het einde mededogen met het tweetal in een trekje van menselijkheid. Natuurlijk valt er nog iets op te merken over dit verhaal en dat is dat Kurdy volledig ontbreekt. Zijn plaats is ingenomen door Lena. De combinatie tussen Jeremiah en Lena werkt goed voor dit scenario, Hermann slaagt er in om de onderlinge verhouding echt inhoud te geven. Wel blijft de vraag wanneer de schelm van de twee weer terugkeert.

10 Boomerang

Jeremiah - Boomerang

De avond is al gevallen. Uit de bewolking valt de regen, een bliksemschicht verlicht af en toe de omgeving. Alles lijkt verder rustig. Maar dit is slechts schijn want een groep mannen baant zich zachtjes een weg. Een slapende bewaker wordt verrast, de man is kansloos. De groep gaat verder tot ze bij cel nummer 16 komen. Snel wordt de juiste sleutel in het slot gestoken en de deur geopend. Maar tot hun verbazing is de cel leeg. Dan gaat het alarm, schoten weerklinken. De eerste mannen van de groep vallen getroffen op de grond. De een na de ander valt onder de kogelregen. Elke uitweg lijkt te zijn geblokkeerd. De laatste twee rennen snel een bezemkast in want een van hen heeft een idee. Op de schouders van zijn maat klimt de man omhoog en kruipt een luchtkoker in. Maar hij laat zijn maat achter, prooi voor de achtervolgers. De man kruipt snel verder en vindt de uitgang die hij zocht. Snel duikt hij het water in dat de gevangenis omringt. Wanneer hij weer bovenkomt, is zijn masker van zijn gezicht. En het is een bekend gezicht, het is het gezicht van Kurdy Malloy. De volgende dag is hij in de stad Langton, op zoek naar de man die hen had ingehuurd. Een man die Froman heet en die hen had verzekert dat Frank Lenney zich in de cel zou bevinden. Het is een val geweest! Van een voorbijganger hoort Kurdy dat de poging om Lenney te bevrijden al bekend is, alle mannen die betrokken waren bij de poging zijn gedood, zo luidt het verhaal. Kurdy weet beter. De opmerkelijke terugkeer van Kurdy uit de strip Jeremiah, tekening van Hermann Iedereen houdt het er op dat Atwood de groep gestuurd heeft. Lenney had immers gezegd onthullingen te doen over het verleden van Atwood. En nu er verkiezingen zijn voor burgermeester waar Atwood aan meedoet, zal hij Lenney wel in handen willen krijgen. Zijn tegenstander Monroe zal zich in zijn handen wrijven met de ontwikkelingen. Juist dan zie Kurdy de man lopen die hij zoekt. Hij stapt een saloon binnen en Kurdy aarzelt geen moment. In diezelfde kroeg zitten op dat moment Woody, Lena en Jeremiah. Woody voert het hoogste woord. Hij en Martha zouden het fijn vinden als Jeremiah en Lena in Langton zouden blijven. Een gezin stichten, want zo kunnen ze toch niet blijven leven. En er is werk genoeg voor de komende jaren. Terwijl Woody doorgaat wordt de aandacht van Jeremiah getrokken door een ander geluid. Want natuurlijk herkent hij de stem van Kurdy die het inmiddels aan de stok heeft met een groep mannen. Het duurt dan ook niet lang voordat Malloy de kroeg uitgegooid wordt. Heel even staat Jeremiah bij hem stil, geeft hem zijn helm en loopt dan weg. Ondertussen vind er ergens anders in Langton overleg plaats. De opdrachtgevers van de overval van gisteren beseffen nu dat er nog een man in leven is, Kurdy. En daar moet natuurlijk wel iets aan gedaan worden. Zeker nu de commissaris de verkiezingen in de gaten komt houden. De mannen van Monroe willen er zeker van zijn dat niemand aan hun baas denkt wanneer het om de overval gaat. Alle verdachtmakingen moeten op Atwood blijven rusten. En dus gaat een van de sterke mannen van Monroe onderweg. Een val zetten voor Malloy. Ondertussen lijken Lena en Jeremiah zich voor te bereiden op de aanstaande bruiloft, althans Lena is er helemaal mee bezig. Jeremiah is afwezig, met zijn gedachten ergens anders. Ook Lena heeft de man gezien die ze haat. De man met de veer op zijn helm. Gaat Kurdy tussen haar en Jeremiah staan? En zal Jeremiah zijn oude maat gaan helpen nu het leven van Malloy bedreigt wordt?

Een jaar heeft de afwezigheid van Kurdy Malloy geduurd maar nu keert hij weer terug in de reeks in het verhaal 'Boomerang'. Jeremiah lijkt op een getrouwd leventje aan te sturen, maar dat zou zijn mogelijkheden tot avonturen nogal beperken. Dus heeft Hermann voor een andere oplossing gekozen. Lena verdwijnt weer uit het beeld en Kurdy keert terug aan de zijde van Jeremiah. Ditmaal is Malloy een speelbal in een verkiezingsstrijd waarbij geen middel, letterlijk geen middel, wordt geschuwd om de overwining te behalen. Eerst houdt Jeremiah zich afzijdig maar wanneer hij verneemt dat zijn oude maat een dodelijke val in zal gaan rijden, schiet hij Kurdy toch te hulp. Dit leidt natuurlijk wel tot een breuk met Lena. Nu bood het karakter van Lena natuurlijk minder mogelijkheden dan het personage van Kurdy. Ook dit zal mogelijk een overweging zijn geweest, want met Malloy weet je nooit echt waar je aan toe bent.