In 2009 verscheen een nieuwe reeks op de markt onder de naam 'De laatste tempelier' (Le dernier templier).
Het eerste deel uit deze serie is getiteld 'De decoder'. Deze strip is een bewerking door Miguel Lalor van een al bestaande roman die geschreven is door Raymond Khoury. De roman 'The last tempelar' verscheen in 2005 en was het debuut van de in 1960 in Libanon geboren Khoury. De roman stond 22 maanden op de bestsellerslijsten in Amerika.

Miguel Lalor (Miguel de Lalor Imbiriba) werd in 1971 geboren in Brazilië. Hij studeerde politicologie en sociologie. Maar uiteindelijk stapte hij over op een studie kunst. Hij ging naar Barcelona en Parijs om zijn strips te presenteren aan de Europese uitgevers. Hij gaf nog enige tijd les in grafisch ontwerpen in Brazilië, voordat hij zich in Portugal vestigde. In 2002 verhuisde hij naar Parijs. Hij begon een samenwerking met Jean-Charles Kraehn voor de serie 'Myrkos'.

1 De decoder

De laatste tempelier - De decoder (L'Encodeur)

Het verhaal begint in Acre in 1291. De stad wordt belegerd en zal gaan vallen. Twee tempeliers worden bij de stervende grootmeester geroepen. Aan de twee mannen wordt een geheimzinnig kistje toevertrouwd. Hun missie is ervoor te zorgen dat dit kistje niet in de handen van de vijand zal vallen. Ternauwernood kunnen de tempelierridders de stad ontvluchten.
New York, anno nu. In het Metropolitan Museum of Art wordt een tentoonstelling gegeven over de kunstschatten van het Vaticaan. Twee tempeliers door Miguel Lalor Bij de tentoonstelling is de archeologe Tess Chaykin aanwezig. Terwijl zij een collega Clive Edmondson tegen het lijf loopt, speelt zich buiten een spektakel af. Vier mannen ieder gezeten op een paard en gekleed als tempelierridders melden zich bij de ingang van de MET. Het lijkt bij de tentoonstelling te horen, maar zodra één van de ridders een zwaard trekt en aanvalt is iedereen zich ervan bewust dat de MET wordt beroofd. De zwaarden worden ingeruild voor automatische wapens en de overvallers slaan hun slag. In vol galop verdwijnen ze.
De FBI is snel ter plaatse en agent Reilly begint het onderzoek te leiden. De overval en vooral het verdwijnen van een bepaald voorwerp brengt grote ongerustheid teweeg binnen de muren van het Vaticaan. Ook agent Reilly is het opgevallen dat één van de gestolen voorwerpen speciaal is. Hij beseft dat hij de hulp nodig heeft van een deskundige persoon. Hij vraagt archeologe Chaykin om hulp. Samen beginnen zij aan de zoektocht.

Ik moet bekennen dat ik de roman nooit gelezen heb. Dus in hoeverre de strip afwijkt, kan ik niet beoordelen. Maar aangezien de auteur van de roman bij dit project betrokken is, zal dit voldoende gewaarborgd zijn.
Het eerste album uit deze nieuwe reeks vind ik geslaagd. Je merkt dat er een goed doortimmerd script aan ten grondslag ligt. Het tekenwerk is ook dik in orde. Wel roepen elementen in het verhaal bij mij een associatie op met de hype van een paar jaar geleden. Ik doel natuurlijk op de DaVinci Code van Dan Brown en de gelijknamige film. Dit verhaal hoort (in ieder geval tot nu toe) in deze hoek thuis. Verwijzingen naar een geheim van de tempeliers uit de tijd van de kruistochten. Twee mensen (man en vrouw) gaan samen op onderzoek uit naar het geheim, een aparte rol voor leden van het Vaticaan. Natuurlijk heeft het verhaal zeker ook andereingrediënten te bieden. De rol van de als tempelierridders verkleedde overvallers, de positie die Reilly en Chaykin innemen is anders, de rol van Gus Waldron bijvoorbeeld. Ik heb me in ieder prima geamuseerd met dit verhaal. Hopelijk laat het tweede deel niet lang op zich wachten.

2 De ridder van de crypte

De laatste tempelier - De ridder van de crypte (Le chevalier de la crypte)

De eerste verdachte van de overval, Gus Weldon, is gedood door de man die namens het Vaticaan het onderzoek van de FBI volgt. Hoewel deze monseigneur Michael de Angelis in contact staat met monseigneur Brugnone in het Vaticaan, lijkt De Angelis zelfstandig te werken. Tess en Vogel door Miguel Lalor Wel maakt het Vaticaan zich grote zorgen om het verdwijnen van de decoder. Het onderzoek van agent Reilly lijkt vast te lopen met de dood van Weldon. Ondertussen blijft Tess Chaykin zich afvragen wie de mannen waren die het voorwerp hebben gestolen. In haar zoektocht krijgt ze een tip van een bekende. Deze adviseert haar om contact te zoeken met Bill Vogel, een specialist op het gebied van de tempeliers. Terwijl Tess op zoek gaat naar Vogel, krijgt Reilly een ingeving. Dit brengt hem op het spoor van de tweede overvaller. Maar hij is niet de enige die aan de mogelijkheid denkt.
Het gevaarlijke spel gaat verder. Reilly moet de daders zien te vinden voordat De Angelis hen het zwijgen op kan leggen en er met de decoder vandoor gaat. Alleen weet de FBI agent niet welke dubbelrol De Angelis speelt. Ondertussen gaat Tess van haar kant verder met haar onderzoek. Zij volgt het spoor tot ze bij Vogel uitkomt. Maar ook haar wacht een grote verrassing. Stukje bij beetje komt er zicht op het geheimzinnige apparaat en het geheim van de tempeliers. Een geheim dat velen voor een schat houden en die ook het einde heeft ingeluid van de ridderorde in 1307. Tess gaat op zoek naar het geheim, wat dit dan ook inhoudt. Om hier achter te komen moet zij beschikken over de decoder. Maar het is een zoektocht met vele gevaren.

In 2010 verscheen het tweede album uit de serie 'De laatste tempelier' (Le dernier templier). Dit album, getiteld 'De ridder van de crypte' (Le chevalier de la crypte) pakt de draad van het verhaal weer op. En dit deel is echt uitstekend. Een sterk scenario met schitterende tekeningen. Persoonlijk vind ik dit album beter dan het eerste deel. Het verhaal krijgt nu echt vaart, waar je in het eerste deel nog merkt dat je als lezer in de serie wordt geïntroduceerd. Wanneer je van tempelier verhalen houdt en geheimzinnige verwijzingen naar het verleden, gemixt met hedendaagse spanning, dan zit je met dit album helemaal goed.

3 De verzonken kerk

De laatste tempelier - De verzonken kerk (L'église engloutie)

Ergens aan de Middellandse zeekust in het jaar 1291. De overlevenden van de scheepsramp met het schip Tempelvalk hebben de kust bereikt. Onder de overlevenden zijn de jonge ridder Martin, zijn leraar Aymard, de kapitein en een aantal bemanningsleden. Het groepje van negen mannen begint het binnenland in te lopen op zoek naar beschutting. De volgende ochtend vervolgen zij hun tocht tot zij op een zeker moment bij een verlaten dorp komen. De mannen hebben al tijden geen water of eten gehad en dus is de blijdschap groot wanneer zij een waterbron in het dorp ontdekken. Na een korte ontmoeting met een tweetal geitenhouders worden zij gealarmeerd. Een groep Mamelukken komt op het dorp af. De mannen leggen een hinderlaag voor hun vijanden en winnen het gevecht. Maar niet zonder een prijs. Een aantal mannen wordt gedood en Aymard is dodelijk gewond. Die avond verbergen Aymard en Martin een zak met een onbekende maar zeer belangrijke inhoud. Tess, Reilly en Vogel ontkomen uit de strip De laatste tempelier, tekening van Miquel Lalor De volgende ochtend gaat Martin met de overgebleven mannen, waaronder Huglies de kapitein verder. Aymard bleef achter om te sterven. Het zijn deze gang van zaken uit het verre verleden die op een dag worden besproken op het kantoor van de FBI. De informatie is afkomstig van een manuscript dat ze in de schuilplaats van Vogel hebben gevonden nadat hij Tess had ontvoerd. Bij de bevrijding van de jonge archeologe is de collega van agent Reilly zwaargewond geraakt. Twee onbekende schutters hebben de FBI mannen onder vuur genomen. Vogel is voortvluchtig. Maar het manuscript vertelt verder niets. Het enige wat men verder weet is dat de ridders de zak begraven hebben in een kerk in een plaats genaamd Fonsalis, waar dit dan ook mag zijn. Ook de motieven van Vogel worden besproken. Hij wil wraak nemen op de kerk. Een aantal jaren geleden raakte zijn vrouw op latere leeftijd zwanger. Maar artsen vertelde het echtpaar dat het leven van de vrouw gevaar liep en dat zij aan een abortus moest denken. Nadat zij hadden gesproken met de priester van hun parochie zagen zij hiervan af. Hij vertelde dat een abortus een dodelijke zonde was en het echtpaar volgde zijn advies. Maar het noodlot sloeg toe, de vrouw en het kind overleden. Vogel houdt de kerk en haar doctrine verantwoordelijk. Terwijl hij Tess in zijn macht had vertelde hij haar dat het geheim van de tempeliers een grote bedreiging voor de kerk vormde. Zij zouden in het oude Jeruzalem de waarheid hebben gevonden in oude manuscripten en deze waarheid zou de macht van de kerk aan het wankelen brengen. Het zou ook om deze waarheid zijn dat de kerk in verleden de inquisitie tegen de tempeliers zou zijn begonnen.Vogel gelooft dat de tempeliers in werkelijkheid katharen waren en dat de kerk hen als ketters beschouwden. Maar wat er dan in die manuscripten zou staan is onbekend en je hebt een decoder nodig om de geschriften te kunnen lezen. Maar elk spoor van Vogel ontbreekt. En ook blijft onbekend waar Fonsalis heeft gelegen in de oudheid. Maar dan krijgt Tess een ingeving. Deze gedachteflits brengt haar naar Turkije. Maar agent Reilly had geraden dat zij bezig was met de ontcijfering van de locatie van de oude stad en vergezelt, met enige tegenzin, de jonge vrouw op haar vlucht naar Turkije. Maar Reilly is niet de enige die haar in het oog houdt. De twee mannen die bij de schuilplaats van Vogel de FBI mannen onder vuur namen volgen hen op de voet. Er wacht het tweetal een gevaarlijke reis.

Het derde deel uit deze spannende serie draagt als titel 'De verzonken kerk' (L'église engloutie) en verscheen in 2011. Ook nu is het weer een bijzonder spannend en onderhoudend verhaal geworden. Het scenario van Raymond Khoury zit uitstekend in elkaar en laat je als lezer geen moment los. De rol van Tess neemt toe in dit deel. Zij had al min of meer het initiatief in het vorige deel, maar dit wordt nog krachtiger voortgezet. De jonge vrouw is vastbesloten om de waarheid te achterhalen. Sean Reilly wordt meer gedreven door zijn plichtsbesef en wil als gelovige eigenlijk het verre verleden laten rusten. Maar de gevoelens die de twee jonge mensen voor elkaar koesteren drijft hen toch ook samen voort. De dreiging van de sinistere Bisschop De Angelis is op de achtergrond steeds aanwezig. Een subtiel en geraffineerd plot ontvouwt zich langzaam aan je ogen wanneer je het verhaal leest, maar nog lang niet alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. Ook het tekenwerk van Miguel Lalor mag geroemd worden. Geholpen door Otoniel Oliveira ontstaat een prachtige schildering. De actie wordt zeer goed in beelden omgezet en de dreiging die in het verleden aanwezig was wordt ook mooi in beeld gebracht. Uitstekend vervolg.

4 De Tempelvalk

De laatste tempelier - De Tempelvalk (Le faucon du Temple)

Het besluit van Reilly om Tess te vergezellen naar Turkije heeft nogal wat gevolgen. Allereerst tussen de twee jonge mensen zelf. De aantrekkingskracht die tussen hen heerst, blijft niet langer onuitgesproken. Terwijl ze de reis maken vertelt Tess wat ze heeft ontdekt. Ze heeft begrepen dat Aymard een codering gebruikt heeft om de plaats aan te duiden die ze zoeken. Want Fonsalis bestaat niet. De Angelis en Reilly uit de strip De laatste tempelier, tekening van Miguel Lalor Door een vertaling te maken en het raadsel op te lossen is Tess er achter gekomen dat ze op zoek moeten naar de plaats Beer el Sifsaaf. Deze plaats wordt genoemd in een oude reisbeschrijving. Wanneer ze de route die daar beschreven is volgen, moeten ze uiteindelijk ook de gezochte plaats tegen komen. In eerste instantie lijkt er van het plan niet veel terecht te komen. Want wanneer ze de route volgen, zien ze op de plek waar Beer el Sifsaaf een groot meer. Nergens een dorp te bekennen. Tot ze er achter komen dat het meer is ontstaan omdat in de moderne tijd een stuwdam gebouwd is. Daarom regelen ze duikapparatuur en dalen af naar de bodem van het kunstmatige meer. Hier vinden ze de gezochte plek. Wanneer ze echter weer bovenkomen, worden ze opgewacht door Vogel en zijn mannen. Eenmaal op land zien ze dat er een astrolabium en een stuk manuscript in de zakken zit. Terwijl ze dit staan te bekijken worden ze onder vuur genomen. In de verwarring ontkomen uiteindelijk Reilly, Vogel en Tess. Op een rustige plek wordt de zaak door Tess en de FBI agent besproken. Tess wil dat ze samen met Vogel op zoek gaan naar het geheim dat de tempeliers hadden. Een geheim dat zich nog steeds aan boord van het gezonken schip De Tempelvalk moet bevinden. En dankzij het manuscript en de astrolabium moeten ze ongeveer kunnen vaststellen waar het wrak zich moet bevinden.
Omdat Reilly zich niet verder wil inlaten met Vogel en hem wil arresteren neemt Tess een besluit. Reilly worstelt ook met zijn gelovigheid want Vogel voorspelt dat hij de tweeduizend jaar oude leugen van het Vaticaan aan de kaak gaat stellen. Terwijl Reilly in het bos loopt waar ze uitrusten, gaan Vogel en Tess er met de auto vandoor. Lange tijd zit hij alleen op een vlakte, starend naar het briefje dat Tess achterliet. Dan hoort hij het onmiskenbare geluid van een helikopter. Het is een Black Hawk en zodra deze geland is stapt Michael de Angelis uit de helikopter. Maar de wijze waarop hij nu gekleed gaat heeft weinig meer te maken met het monseigneurschap. Het vuurwapen dat hij onder zijn oksel heeft hangen al helemaal niet. Uit het gesprek dat ze voeren, wordt het Reilly duidelijk dat De Angelis niet al zijn opdrachten krijgt van het Vaticaan. Hij heeft ook nog een andere opdrachtgever. Zonder het te noemen beseft de FBI agent dat de man tegenover hem voor de CIA moet werken. Hoewel hij eerst niet van zins is om mee te gaan met De Angelis kan deze hem toch overhalen om met een persoon te praten die hem kan overtuigen. Hiervoor moeten ze terug naar het Vaticaan. Er wacht Reily een schokkend gesprek. Ook wordt het hem duidelijk wat het voorwerp is wat zo naarstig gezocht wordt. Het betreft persoonlijke aantekening van een timmerman uit Nazareth. En deze werpen een heel ander licht op de Evangeliën. Het is dit voorwerp waarvoor Vogel en Tess zich, met een ingehuurd schip met bemanning, voor op de Egeïsche Zee wagen. Hoewel er een zware storm aan zit te komen. Maar hun achtervolgers, gesteund ditmaal door Reilly, zijn niet ver weg.

Het verhaal 'De Tempelvalk' (Le faucon du Temple) vormt het sluitstuk van dit uitstekende verhaal. Door de hele reeks heen wordt hetzelfde recept gehanteerd waarbij je dan weer in het heden bent en dan weer terug gaat naar de tijd van Aymand. De makers zijn er meer dan in geslaagd om een spannend en soms mythisch aandoend verhaal in deze strip neer te zetten. Tot het eind toe blijft het verhaal je boeien en het tekenwerk is meer dan prima. Benieuwd of deze samenwerking in de toekomst tot nog meer mooie verhalen gaat leiden.

5 De verzonken kerk

De laatste tempelier - De verzonken kerk (L'église engloutie)

Constantinopel, juli 1203. De hoofdstad van het Byzantijnse rijk wordt belegerd door de kruisvaarders van de vierde kruistocht. De val van de stad lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Toch zijn er een aantal schaduwen die zich nu al de muur van de stad op wagen. In een van de torens worden de mannen opgewacht en meegenomen, de stad in. Iedereen beseft dat de aanval niet lang op zich zal laten wachten. De indringers worden naar de keizerlijke bibliotheek gebracht. Reilly en de onbekende moordenaar uit de strip De laatste tempelier De verovering van Constantinopel heeft niets te maken met religie maar met macht en rijkdom. Daarnaast is er de politiek. De grootste wens van de paus is de ineenstorting van het Byzantijnse rijk en dat alle kerken onder de autoriteit van Rome komen. Uit een afgesloten ruimte worden vier kisten gehaald. Deze kisten moeten de ridders die de stad zijn binnengekomen in veiligheid brengen. De kisten moeten weg voordat de kruisvaarders de stad innemen. Paard en wagen staan al klaar. Na een kort gevecht waarbij een van de ridders gewond raakt lukt het hen de stad te ontvluchten waar christenen zich opmaken voor de strijd tegen andere christenen. Ondanks de moeilijke omstandigheden lukt het de ridders om met de wagen de bergen in te vluchten. Tot hun verbazing stuiten ze op een klooster in de bergen en vragen de broeders om toegang om te rusten. Omdat zij zich voordoen als kruisridders op weg naar het heilige land wordt dit hen toegestaan. Maar het klooster is een dodelijke val voor de ridders, de broeders vergiftigen de ridders. Een paar honderd jaar later krijgt agent Reilly een hartelijk onthaal in het Vaticaan. Omdat de omstandigheden hierom vragen heeft de kardinaal twee andere mannen bij het gesprek gehaald. De eerste is de prefect van de geheime archieven van het Vaticaan, de andere is Gianni Delpiero, hoofdinspecteur van politie. Ook Reilly, die hier niet is namens de FBI, is niet alleen. Hij is in het gezelschap van professor Behrouz Sharafi van de universiteit van Istanbul. Ze zijn gekomen voor hulp in een delicate zaak aldus Reilly. Ze willen graag toegang tot het archief van de inquisitie. Maar het werk dat ze willen zien is blijkbaar een onbeduidend werk. Daarom krijgen ze van de kardinaal toestemming om het werk te raadplegen. Maar wanneer ze in het archief zijn blijkt al snel dat er heel andere bedoelingen zijn. Eigenlijk willen Reilly en Shafari een heel ander werk raadplegen. En wel het archief van de tempeliers. Wanneer de prefect weigert dient Reilly hem een slaapgas toe. Na wat zoekwerk vinden ze het werk. Maar wanneer ze weggaan wordt ontdekt wat er gebeurd is. Direct wordt het tweetal achtervolgd door de politie.Dan blijkt dat Reilly niet vrijwillig meewerkt aan de diefstal. De man naast hem is dan ook niet Shafari. Hij heeft Tess Chaykin in zijn macht en als Reilly niet meewerkt, sterft de jonge vrouw.

Na het succes van de eerste cyclus van De laatste tempelier, wordt nu het tweede seizoen geopend met 'Het werk van de duivel' (L'oeuvre du démon). Het is gebaseerd op de roman De vloek van de Tempeliers, eveneens van Khoury. De opbouw van het verhaal is gelijk aan die van de eerste cyclus. Een gedeelte speelt zich af in de middeleeuwen en deze gebeurtenissen komen in het leven van Tess en Reilly. Alleen is het tekenwerk ditmaal van Bruno Rocco. De op 14 januari 1963 in Neuilly sur Seine (Frankrijk) geboren Rocco maakte in 1986 zijn debuut in het blad Circus. Voordat hij zich ging manifesteren als tekenaar had hij een studie Toegepaste Kunsten in Parijs gevolgd. Na zijn debuut werkte hij aan verschillende uitgaven voor Bayard Presse. Ook werkte hij samen met Pierre Makyo. In 2003 verscheen de serie A.N.D. Voor deze serie werkt hij samen met Makyo and Toldac. In 2002 verzorgde hij het tekenwerk van een deel van de serie De Tien Geboden.