Adam Robak door Brada




In 2003 werd begonnen met de serie 'De expert'. Deze reeks maakt deel uit van de Collectie De zwarte loge. Het verhaal is geschreven door Frank Giroud, die zijn zijn sporen al heeft verdiend met de reeks De Tien Geboden. Daarnaast is hij de auteur van de verhalen uit de mooie reeks die onder de algemene titel Geheimen op de markt worden gebracht. Van zijn hand zijn ook De Erfgenaam en Mandrill.
De tekeningen in deze serie zijn gemaakt door Brada. Over deze tekenaar kon ik niet veel informatie vinden. Op de site van de uitgeverij staat alleen vermeldt dat de tekenaar woonachtig is in het voormalig Joegoslavië.
De Expert verschijnt bij uitgeverij Glénat Benelux n.v. Zij hebben binnen de collectie De zwarte loge meerdere series ondergebracht.
Hoofdpersoon in deze serie is Adam Robak, kunstverzamelaar en kunstexpert.

1 De triomf van Sint-Waldemar

De expert - De triomf van Sint-Waldemar (Le Triomphe de Saint-Waldemar)

Centraal in het verhaal staat het schilderij "De triomf van Sint-Waldemar". Het schilderij is vervaardigd door Hans Roeghlin en is eigendom van Adam Robak, kunstverzamelaar en kunstexpert. Adam heeft zelf het echtheidscertificaat afgegeven voor het doek. We vinden hem bij de opening van een tentoonstelling in Parijs in het Grand Palais.
Maar tijdens deze tentoonstelling gebeuren er kort na elkaar twee dingen. In de eerste plaats is daar mevrouw Jacqueline Martin-Carrère, een historica. Zij beweert dat het schilderij een vervalsing moet zijn. Zij baseert dit op historische gegevens. Het doek zou door Roeghlin vervaardigd zijn in 1477. Maar de veldslag waar het doek naar verwijst, die tussen de Litouwers en de Tartaren, vond pas plaats in 1479! Hoe kan Roeghlin twee jaar voorafgaand aan een historische gebeurtenis weten dat deze plaats gaat vinden, wat de uitslag zal zijn en deze ook nog een aan het schilderdoek toevertrouwen.
In haar ogen kan de verklaring van Adam Robak dat het schilderij echt is dus nooit kloppen. Het moet een vervalsing zijn. Maar terwijl de discussie oplaait wordt Adam geraakt door een pijl uit een kruisboog. Hoewel men eerst denkt dat het gaat om een aanslag op een aanwezige Franse minister, is dit later niet zo zeker meer.
Adam is geraakt door een pijl die in de 15de eeuw is vervaardigd. Van Commissaris Anglade van de politie hoort hij dat kort daarvoor een parlementslid in Kiev vermoord is. Hij werd ook het slachtoffer van een 15de eeuwse pijl! Adam heeft veel geluk gehad dat hij niet gedood is.
Een Italiaanse verslaggeefster, signora Bottelli, stelt veel interesse in het verhaal. Samen met zijn assistente Penelope Arnaud gaat Adam op onderzoek uit. Dan blijkt dat het parlementslid die vermoord is een verre afstammeling is van één van de personages op het schilderij. Blijkbaar heeft iemand het op de nazaten gemunt. Maar waarom dan ook op Adam Robak?

Ook nu is het Frank Giroud gelukt om een spannend kader te maken voor een verhaal waardoor je direct de volgende delen wilt gaan kopen. Er worden nogal wat mysteries neergelegd om op te lossen. Een schilderij dat in 1477 is gemaakt en wat een scène weergeeft van iets dat pas twee jaar later plaats vindt. Hoe kon de schilder dit doen? Wie is de moordenaar? En waarom heeft hij het op Adam Borak voorzien? Wat is de betekenis van een man die op het doek staat, opperbevelhebber Wilhelm? En waarom worden er 15de eeuwse pijlen gebruikt? Absoluut een goed begin van een verhaal.
Zoals ik al opmerkte heb ik vrijwel niets kunnen vinden over de tekenaar. Maar het werk dat wordt afgeleverd mag er zijn. Het geeft een goede sfeer aan het verhaal en houdt je aandacht zeker vast. De tekenaar moet ook steeds switchen tussen de periode van 1477 en het heden en dit lukt uitstekend.

2 De stola van de sjamaan

De expert - De stola van de sjamaan (L'étole du chaman)

In 2005 verscheen het tweede deel uit de serie De expert onder de titel De stola van de sjamaan (L'étole du chaman). Stukje bij beetje krijgt de lezer iets te zien van het leven van Wilhelm van Schöneberg, waar de edelen aan het hof een complot tegen smeden die hem uiteindelijk het leven zou kosten. Ondanks dat hij voor zijn heer de tartaren verslagen heeft en hun leider heeft gevangen bleef zijn positie aan het hof wankel en werd hij met argusogen gevolgd. Opperbevelhebber Wilhelm uit De expert door Brada De overige edelen zochten naar een zwakheid om hem in ongenade te doen vallen. En al snel bleek waar voor hen de mogelijkheid lag. De hertog had een oogje op de vrouw van Wilhelm en bleek maar al te graag bereid om de aantijgingen te geloven nadat de situatie met de tartaren in zijn voordeel lag.

Hoewel de situatie uit het verleden steeds duidelijker wordt, lijken de raadsels in het heden alleen maar toe te nemen. De bekwame hulp van Adam Robak, Penelope Arnaud, wordt in haar Parijse flat aangevallen door twee ongure personen. Ze willen alles hebben wat met het schilderij te maken heeft. Niet alleen de waardepapieren, maar ook alles wat Penelope heeft kunnen vinden over de afstammelingen van de personen die op het schilderij staan afgebeeld.
Terwijl deze brute overval zich voordoet bevindt Adam zich in de Poolse hoofdstad Warschau. Hij is daar op uitnodiging van een andere afstammeling van een personage op het doek, Jablonski. Maar al bij het betreden van het huis bekruipt Adam het gevoel dat er iets niet in orde is. De voordeur is open, het alarm is uit, maar Jablonski komt hem niet begroeten. Dan vindt hij de Pool, dood, getroffen door een pijl uit een kruisboog. Vrijwel direct volgt de confrontatie met de geheimzinnige schutter. Het lukt Adam om het treffen te overleven, maar de moordenaar ontkomt in het nachtelijk duister. Eenmaal terug in Parijs beginnen Adam en Penelope weer met hun werk en krijgen hulp van een oude vriendin van Adam, Donella Gandolfi. Vanuit Rome stuurt zij Adam een mail met hierbij een foto van de stola van Waldemar. De stola die eens aan Wilhelm heeft toebehoord. In het bericht suggereert zij dat ze nog meer informatie heeft. En dus reist Adam af naar Rome.
Terwijl Adam dit spoor volgt, wordt in het Beierse woud in Zuid-Duitsland weer een man vermoord. Het moordwapen: een kruisboog en een 15de eeuwse pijl.
Ondertussen krijgt Adam in Rome een oud manuscript te zien, die de versie van de gebeurtenissen op het betwiste boek beaamt. Even daarvoor is hij met zijn Romeinse vriendin in een kerk geweest waar de stola ooit gelegen heeft. Heeft, want het voorwerp is gestolen en de dief had een 15de eeuwse pijl achtergelaten. Alles lijkt met elkaar te maken te hebben maar op welke manier?
Wanneer ook nog het manuscript wordt gestolen en Donella ervan overtuigd is dat zij een kenteken heeft gezien dat thuishoort in het Vaticaan nemen de raadsels helemaal toe. Eenmaal terug in Parijs zijn Adam en Penelope in staat om het laatste slachtoffer ook te herleiden naar het schilderij. Maar dan ontvangt Adam een pakje van de vrouw waarmee de twijfels over de echtheid van het schilderij zijn begonnen. Wat is de inhoud? En welke rol speelt de Italiaanse journaliste die hardnekkig Adam volgt? Waarom worden de afstammelingen van de personen op het schilderij één voor één vermoord? Er zijn genoeg vragen om te beantwoorden voor de expert Adam Robak.

3 De schaduw van de opperbevelhebber

De expert - De schaduw van de opperbevelhebber (L'Ombre du Connétable) In het derde deel uit deze serie, die in 2006 verscheen onder de titel 'De schaduw van de opperbevelhebber' (L'Ombre du Connétable), krijgt Adam Robak voor een deel antwoord op zijn vragen. Wat hij nog niet beseft is dat Elsa Botelli helemaal geen journaliste is. Penelope Arnaud uit De Expert door Brada Zij heeft banden met het Vaticaan. Vooralsnog blijft zij echter de rol van journaliste spelen voor Adam. Wanneer Elsa weer bij Adam terug is, is deze heel erg opgetogen. In het pakketje zat een fotokopie van het relaas van een middeleeuwse kroniek. De kroniek zou zijn geschreven door ene Gerhardt, de schildknaap van de opperbevelhebber Wilhelm. In de kroniek wordt het verhaal verteld dat in stukjes en beetjes al in de vorige albums naar voren kwam. De opkomst van Wilhelm, zijn huwelijk en positie aan het hof, het complot dat tegen hem gesmeed was. Maar de kroniek bevat ook nog iets anders!
Dit was informatie die Adam Robak nodig had om het ontstaan van het schilderij te kunnen verklaren. Ook verklaart het de interesse van het Vaticaan in de zaak.
Nu volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Commissaris Anglade heeft bandensporen gevonden. Die hebben mogelijk te maken met ene Novikoff. Door de politie in Italië werd deze Novikoff ervan verdacht de stola te hebben gestolen. De bandensporen horen bij een auto van het type Pajero, een type auto dat Alexis Novikoff ook heeft. Een bezoek door de politie samen met Adam (die in het gezelschap van Elsa is) moet meer duidelijkheid gaan verschaffen. In het huis wordt een dvd gevonden waarop duidelijk lijkt te worden wie de schutter is, die recentelijk in Amsterdam heeft toegeslagen en weer een nazaat heeft vermoord. Enig nadenkwerk brengt hen op het spoor van de verkoper van het schilderij aan Adam, namelijk Belmont. Hoewel in eerste instantie veel duidelijk lijkt te zijn geworden, zijn er toch weer nieuwe feiten die weer roet in het eten gooien. De speurtocht van Adam Robak naar de waarheid in het heden én het verleden is nog lang niet voorbij.

4 Gerechtigheid

De Expert - Gerechtigheid (Justice !)


Het (voorlopig?) laatste deel van de serie 'De Expert' (L'Expert) verscheen in 2007 onder de titel 'Gerechtigheid!' (Justice !). De lezer krijgt nu antwoord op de vraag hoe het kon dat het doek De Triomf van Sint-Waldemar uit de handen van de samenzweerders kon blijven. In het heden verplaatst het verhaal zich naar het platteland van de Oekraïne. Belmont en Novikoff gijzelen een oudere vrouw. Zij denken dat zij afstamt van Waldemar. Ondertussen is de politie in Parijs gaan samenwerken met hun collega's uit de Oekraïne.
Op zijn beurt ontvangt Adam een bericht dat hij naar de Oekraïne moet komen. Hij vertelt dit aan de journaliste Elsa, die hem eerst ontraadt om op het bericht in te gaan. Maar zodra blijkt dat Adam toch zal gaan, hoewel hij zich ervan bewust is dat het een valstrik is, gaat ze met hem mee. Dit tot ongenoegen van Penelope. Tijdens de vlucht naar de Oekraïne zet Adam alle hem bekende feiten nog eens op een rijtje. Nadat ze hun intrek hebben genomen in een hotel en Adam naar zijn kamer is gegaan, wordt hij gebeld door Penelope. Omdat ze best een beetje jaloers was, is ze rond gaan bellen. Zo is ze er achter gekomen dat de krant waar Elsa voor zegt te werken nog nooit van haar heeft gehoord. Wanneer Adam hierna verhaal gaat halen bij zijn reisgenote krijgt hij de schok van zijn leven. Dit weerhoudt hem er niet van de afspraak die hij heeft te houden en de confrontatie aan te gaan met het spook uit het verleden.

Ik vind de serie De expert een zeer onderhoudende reeks geworden. Als lezer moet je af en toe wel even blijven opletten met alle namen, maar het verhaal boeide mij tot het einde. Het is best knap dat je al halverwege antwoorden krijgt op een aantal prangende vragen uit het eerste deel, maar dat Frank Giroud zo creatief te werk gaat dat er nog genoeg te raden overblijft tot en met het laatste deel.