ScarabeeDoor Frank Giroud werd in 2006 begonnen met een nieuwe serie, 'De erfgenaam' (Le Légataire). Deze reeks vloeit voort uit een andere serie die door hem is geschreven en wel 'De Tien Geboden'. Frank Giroud is een begenadigd verhalenverteller. Dit blijkt naast de genoemde series ook uit de reeksen Mandrill, De Expert en Geheimen. Daarnaast is hij ook historicus, acteur en musical-/chansonschrijver.
Voor 'De erfgenaam' zocht hij samenwerking met Joseph Béhé. Béhé is een pseudoniem van Joseph Griesmar. Hij studeerde in Strassbourg onder meer beeldhouwen en schilderen. Sinds 1989 werkt hij als tekenaar voor Dargaud, waarvoor hij onder meer de serie 'Doodzonde' maakte. Giroud en Béhé hebben al eerder samengewerkt. Het eerste deel uit 'De tien geboden' is ook door hen gemaakt. Het ontwerp van de serie is gedaan door Camille Meyer.
Voordat deze serie gelezen wordt, verdiend het zeker de aanbeveling om eerst 'De tien geboden' te lezen. In 'De erfgenaam' wordt veelvuldig op deze serie teruggegrepen in de vorm van verwijzingen.

1 Ontmoeting in Glasgow

De Erfgenaam - deel 1 - Ontmoeting in Glasgow (Le Légataire - tome 1 - Le rendez-vous de Glasgow)

Op een terras in Glasgow vinden we Merwan Khadder (zie De tien geboden, deel 2: De fatwa). Hij wordt gezocht in verband met de dood van de internationaal befaamde Turkse schrijver Halid Riza. Door Riza is Khadder in contact gekomen met een speciaal boek: de Nahik. Het boek is geïllustreerd met aquarellen, waaronder een reproductie van het schouderblad van een kameel. Hierop staat een onbekende soera. Merwan Khadder en Gwen Kinnel uit De Erfgenaam door Béhé Een soera is een hoofdstuk in de Koran uit het heilige boek van de islam. De soera bestaat uit tien verzen die oproepen tot vrede en verdraagzaamheid. Deze soera zou het testament van Mohammed zijn. Door het lezen van de Nahik verandert het wereldbeeld van Khadder en keert hij zich af van de fundamentalistische groepering waarvan hij lid is. Tot nu toe gaat men er in die kringen vanuit dat Khadder dood is. Maar ondergedoken aan de Spaanse kust wordt Khadder geconfronteerd met een ander boek: Het teken van de profeet.
Het boek staat op naam van Simon Broemecke, maar het is een letterlijke weergave van de Nahik. Omdat Broemecke uit Glasgow komt, reist Khadder naar Schotland. Eenmaal aangekomen leert hij echter dat Broemecke dood is en gaat hij op zoek naar de vriendin van de schrijver, Gwen Kinnel (Zie De tien geboden, deel 1: Het manuscript). Gwen op haar beurt wordt ook met het verleden geconfronteerd. Ze krijgt bezoek van een privé-detective die onderzoek doet naar de dood van Iris Moorland. Haar dood wordt toegeschreven aan de moordenaar van de Clyde. Wat echter niemand weet is dat Simon Broemecke hier de verantwoording voor draagt. Omdat Khadder in zijn speurtocht naar de oorsprong van de aquarellen contact zoekt met Gwen, kruisen de levenspaden van beiden. Maar Khadder is niet de enige die interesse heeft in de aquarellen. Ook de fundamentalisten volgen Gwen in de hoop iets aan de weet te komen. Hierdoor leren zij in ieder geval dat Khadder nog leeft. Vanaf nu wordt de jacht op hem geopend. En Gwen komt oog in oog te staan met de moordenaar van de Clyde.

De reeks 'De erfgenaam' (Le Légataire) wordt geopend met het deel Ontmoeting in Glasgow (Le rendez-vous de Glasgow). Vrijwel direct wordt je terugverwezen naar de serie 'De tien geboden'. Giroud brengt een aantal personages uit de eerste twee delen van deze serie bij elkaar. Het is daarom echt wel nodig om eerst De tien geboden gelezen te hebben, anders mis je de helft van het verhaal. In feite gaat de reeks De erfgenaam verder naar de toekomst (in tegenstelling tot de andere reeks) en begint antwoorden te geven op vragen die als het ware open bleven. het vertrekpunt zijn zoals gezegd de eerste twee delen van De tien geboden. Een door twijfel verscheurde Merwan Khadder werkt samen met een even getraumatiseerde Gwen Kinnel. Beiden zijn niet ongeschonden uit het verleden gekomen. Een verleden dat hen beiden op hun eigen manier dreigt in te halen en waaraan ze te gronde dreigen te gaan. Opnieuw is Frank Giroud er in geslaagd een geweldig verhaal neer te zetten dat boeit van begin tot eind. Het tekenwerk van Béhé is van voldoende niveau. Opvallend is namelijk dat hij wel zorg besteed aan, zeg maar, de voorgrond van de afbeeldingen, maar de achtergronden zijn vaak nogal geschetst neergezet. Niet dat dit stoort overigens. En wellicht is dit ook de bedoeling geweest. Hoe dan ook, een album om te lezen.

2 De droom van Medina

De Erfgenaam - deel 2 - De droom van Medina (Le Légataire - tome 2 - Le songe de Médine)

Merwan Khadder is tot een belangrijke conclusie gekomen die hij meteen wil delen met Gwen Kinnel. Maar aangekomen bij haar flat ziet hij dat deze nog steeds in de gaten wordt gehouden door zijn voormalige kameraden. Dus klimt hij via de achtertuin en het balkon haar huis binnen. Merwan Khadder uit De Erfgenaam (Le Légataire) door Béhé Niet wetende dat Gwen in levensgevaar verkeert omdat de moordenaar van de Clyde is opgedoken. Gwen wordt door zijn komst uit haar benarde positie bevrijd. Daarna kan Merwan haar vertellen wat hij bedacht heeft. Namelijk dat hij niet op zoek hoeft naar de oorsprong van de aquarellen. Hij realiseert zich dat Halid Riza dit al gedaan zal hebben.
Dit is het spoor dat hij moet volgen om achter de waarheid te komen. Merwan heeft aan zijn ontmoeting met Halid een aantal voorwerpen overgehouden. Deze heeft hij destijds niet overhandigd aan de fundamentalistische groepering waarvan hij deel uitmaakte. Tussen de voorwerpen bevindt zich een foto van zijn vrouw, een tekening van een man en een bankkaart. Wie de man is op de tekening weet Merwan niet, maar de bankkaart heeft een lettercombinatie. Via de computer van Gwen wordt het Internet afgezocht. En al snel komen ze er achter dat de kaart is afgegeven door Der Schweizerische Allgemeine Kaufmännische bank in Zürich. Dat is dus de plek waar Merwan zijn onderzoek moet gaan voortzetten. Hoewel hij Gwen vraagt om met hem mee te gaan ziet zij daar vanaf. Wel voorziet ze hem van kleding en geld en Merwan verdwijnt zoals hij gekomen is. Maar de problemen voor Gwen zijn nog niet voorbij. Zonder dat de twee het weten komen de fundamentalisten naar de flat, gealarmeerd als ze zijn door het verschijnen van een tweede mannelijke silhouet. Nadat zij de flat binnendringen wordt Gwen nog net op tijd gered door de gealarmeerde politie. En Merwan vervolgt zijn tocht. Nu naar Zwitserland.

Ook het tweede deel in de serie boeit. Het verhaal 'De droom van Medina' (Le songe de Médine) biedt meer antwoorden op de vragen die leven bij Merwan Khadder (en bij de lezer natuurlijk). Er gebeurt veel in het tweede deel van deze reeks. We reizen terug in de tijd en komen er achter wie de kaligrafering op het schouderblad heeft aangebracht. Ook wordt de lezer deelgenoot van een deel van het verleden van Halid Riza, die zonder echt aanwezig te zijn toch een belangrijke rol speelt in het verhaal. Doordat je als lezer in het verleden duikt volg je eigenlijk twee verhalen in één. Namelijk wat er in het verre verleden is gebeurd en waardoor de verzen op het schouderblad terecht zijn gekomen. Maar ook de strijd die Merwan moet voeren tegen zijn voormalige kameraden. En dan komt opeens het Vaticaan om de hoek. Kortom deze reeks heeft meer dan genoeg te bieden.

3 Het labyrint van Thot

De Erfgenaam - deel 3 - Het labyrint van Thot (Le Légataire - tome 3 - Le labyrinthe de Thot)

Merwan Khader is aangekomen in het Vaticaan. Hij zit opgesloten in een kamer. Is hij een gevangene of toch een gast zoals wordt beweerd? Om de tijd door te komen gaat Merwad de memoires van Halid Riza verder bestuderen. Het verslag gaat verder in 1958. Halid heeft kennis gemaakt met een vooraanstaande onderzoeker, Farag Idriss. Halid Riza uit De erfgenaam door Béhé Ook deze laatste doet onderzoek naar de soera. Maar Halid blijft wel op zijn hoede en deelt niet al zijn kennis. Zijn wantrouwen wordt vergroot wanneer Idriss naar Griekenland vertrekt om met het gezelschap van signor Baldini onderzoek te doen. Hij zal naar de meteoren vliegen (zie De tien geboden, deel 3: De meteoor). Na terugkomst vertelt Idriss van de rampzalig verlopen tocht. Maar hij heeft wel een vrouwelijke kennis aan de expeditie overgehouden, Shelley McGuire. Omdat Idriss zelf nog aan het bed gekluisterd is, vraagt hij Halid zich de eerste dagen over Shelley te ontfermen. Maar dan gebeurt iets waar Idriss niet op had gerekend. Halid en Shelley worden verliefd op elkaar en sluiten een hechte vriendschap. Beide besluiten open kaart te spelen. Zo krijgt Halid eindelijk de Nahik te zien en verteld hij aan Shelley zijn bevindingen. Uiteindelijk vertellen de twee aan Idriss wat er speelt en met zijn geld wordt een expeditie opgezet naar het labyrint van Thot. Maar de basis voor een drama is al gelegd en zal zich gaan voltrekken.

In het derde deel uit deze serie verschuift de aandacht van Merwan Khadder naar de man die hij heeft gedood. Halid Riza is de hoofdrolspeler in 'Het labyrint van Thot' (Le labyrinthe de Thot). Ook nu verwijst het verhaal terug naar een deel uit de serie De tien geboden. De expeditie naar de meteoren heeft invloed op het verloop van het verhaal. Frank Giroud wisselt het verleden af met stukjes in het heden. Hierdoor blijft Merwan natuurlijk in beeld en ga je jezelf afvragen wat er van hem nu precies verwacht wordt door het Vaticaan. Maar de nadruk ligt op het drama dat zich in het verleden heeft voltrokken, waarbij duidelijk wordt op welke wijze Halid in het bezit is gekomen van de Nahik. Eigenlijk is de levensloop van zowel Halid Riza als Merwan Khadder van belang in deze reeks. Het leven van de een heeft zich al voltrokken, dat van de ander ontvouwt zich. Wederom een sterk album!

4 De kardinaal

De Erfgenaam - deel 4 - De kardinaal (Le cardinal)

Nog steeds gevangen gehouden in het Vaticaan krijgt Merwan Khadder bezoek. Het is Aline, de vriendin die hem verlaten heeft (zie De tien geboden, deel 2: De fatwa). Haar voornaamste vraag aan hem is of hij de moordenaar is van Halid Riza. Haar bezoek brengt Merwan terug naar die noodlottige dag. Hij verteld haar wat er werkelijk is gebeurd in de trein naar Zurich. De kardinaal uit De erfgenaam door Béhé Het lucht Aline duidelijk op dat Merwan geen moordenaar is, maar meer dan genegenheid voelt zij niet voor hem. Wat beiden niet weten is dat hun gesprek wordt afgeluisterd door een man die zich heel goed in de gevoelens van Merwan kan verplaatsen. Ook hij heeft een geliefde verloren en heeft al eerder met de Nahik kennis gemaakt. Het is Davor Štimac (zie De tien geboden, deel 6: De eed). Inmiddels is hij kardinaal en volgens sommigen de opvolger van de paus. Na het vertrek van Aline ontmoeten beiden mannen elkaar. Štimac vertelt aan Merwan hoe hij Riza heeft ontmoet, van hun vriendschap. En van zijn kennis over het bestaan van de laatste soera. Maar terwijl de mannen in het Vaticaan praten, bereid een groep extremisten in Bethlehem een aan slag voor op de bezoekende paus. Een aanslag die vergaande gevolgen kan hebben. Hoewel hij de recente gebeurtenissen eerst moet verwerken, gaat Merwan de uitdaging aan. Hij zal in Cairo op zoek gaan naar de laatste soera die daar door Riza is verborgen.


Ook in het voorlaatste deel van de serie, 'De kardinaal' (Le cardinal), weet Giroud weer een boeiend verhaal te vertellen. Ook nu duiken er personages op uit de andere serie, namelijk 'De tien geboden'. Het contrast dat in het verhaal wordt geschapen tussen de gesprekken in het Vaticaan en de gebeurtenissen in Bethlehem is een zeer sterk effect. Het is verzoening tegenover geweld. Liefde tegenover haat. Het effect wordt heel sterk gebruikt in dit verhaal. Ook het tekenwerk van Béhé draagt hier in grote mate toe bij. Hoewel ik in het begin wel moest wennen aan zijn tekenstijl, die af en toe vluchtig genoemd kan worden, schept hij zulke sterke visuele kaders dat je mede ook daar door geboeid verder leest.

5 Het testament van de profeet

De erfgenaam - Het testament van de profeet (Le testament du prophète)

Zoals altijd is het drukte van jewelste in de straten van Cairo. Een drukte die een scherp contrast vormt met de rust en de stilte die heerst in het ondergrondse depot van het nationaal museum in de Egyptische hoofdstad. Het is hier dat Merwan Khadder zijn onderzoek voortzet. Dit is immers de plaats waar Halid Riza het testament van de profeet in de kelders zou hebben verborgen. Omdat zijn leven voortdurend gevaar loopt heeft hij, met de hulp van het Vaticaan, een andere identiteit gekregen. Merwan Khadder ontsnapt, tekening uit De erfgenaam door Béhé Hij noemt zichzelf Gamal Aziz en zou onderzoek verrichtten naar de Egyptische invloed op de Omajjadische kunst. Deze dekmantel biedt Merwan de mogelijkheid om alle ruimtes in het depot te onderzoeken die daarvoor in aanmerking komen. Maar ook die dag blijven zijn inspanningen zonder resultaat. Iedere centimeter van de ruimtes die voldoen aan de beschrijving die Riza heeft gegeven zijn onderzocht. Niets. Geen enkele geheime bergplaats. Hij verlaat het museum en gaat zoals iedere dag naar het huis van Farag Idriss (zie ook deel 3 van deze reeks). Enigszins ontmoedigd verzucht Merwan dat ze wellicht op het verkeerde spoor zitten. Maar een toevallig gesprek dat Merwan de volgende dag in het museum heeft, werpt een ander licht op de zaak. Om diverse kolossale beelden in het depot op te kunnen slaan, zijn er een aantal muren verwijderd. En dus zet hij zijn zoektocht voort. En ditmaal met zicht op een positief resultaat.
Hij vindt een locatie die aan de beschrijving voldoet. Jammer genoeg is het precies in dat deel van het depot nogal druk. Merwan zal een aantal dagen geduld moeten hebben. Hoewel opgetogen dat hij de mogelijke verbergplaats van het testament gevonden heeft, is hij aan de andere kant teleurgesteld dat net nu dat gedeelte van het depot in gebruik is. Hij loopt verstrooid naar het restaurant van het museum. Eenmaal binnen hoort hij een vrouw zijn naam roepen. Alleen is het niet de naam die hij op dit moment gebruikt. Ze noemt hem Merwan Khadder. De vrouw is Latifa Mokhden (zie De tien geboden, deel 2: De fatwa). Latifa was aan boord van het schip toen Merwan schijnbaar in de golven verdween. Zij wil graag met hem verder praten, maar dat is op dat moment onmogelijk. Latifa is niet alleen. En dus spreken ze af elkaar de volgende dag in de bar van een hotel te ontmoeten. De aanwezigheid van Latifa betekent een risico van Merwan. Zij staat immers nog steeds in contact met de fundamentalisten waartoe Merwan ooit heeft behoort. Zodra zij weten dat hij in Cairo is zal de jacht weer geopend worden. En de inzet is ditmaal meer dan het leven van Merwan. Als het de fundamentalisten lukt de hand te leggen op het testament van de profeet, dan zullen zij niet aarzelen deze te laten verdwijnen. Een testament dat tolerantie predikt betekent immers dat zij aan invloed en zeggenschap zullen verliezen. Merwan is zich van deze gevolgen zeer bewust. Om de objecten het museum uit te krijgen is een plan ontwikkeld. Een plan dat nu versneld zal moeten worden uitgevoerd, ongeacht het risico op ontdekking. Merwan zou nog meer haast hebben wanneer hij zou weten dat Latifa door de fundamentalisten is gevolgd. Zij valt dan ook in hun handen en wordt gemarteld om informatie te verkrijgen. De fundamentalisten weten nu dat het Merwan Khadder is die zich in het museum ophoudt en ze bereidden een plan voor om hem te doden. De klok tikt. Kan Merwan nog ontsnappen aan de dodelijke val?

Eindelijk verscheen het laatste deel van deze boeiende reeks. Met het album 'Het testament van de profeet' (Le testament du prophète) wordt de serie afgesloten. Frank Giroud is er in geslaagd om een mooi slot aan deze reeks toe te voegen. Hij houdt de spanning vast tot het einde. Hoewel Merwan Khadder oprecht is in zijn poging om de radicale stroming een halt toe te roepen en hierin gesteund wordt door Davor Štimac, komt hij er na zijn terugkomst achter dat ook binnen het Vaticaan personen zijn die zo hun eigen motieven hebben om over het geschrift te willen beschikken. En deze zijn van een zeer aardse grondslag. De fundamentalisten van hun zijde schuwen geen enkel middel om over het geschrift te beschikken. De marteling en het uiteindelijke lot van Latifa spreken wat dat betreft boekdelen. In beide kampen zijn mensen te vinden die bovenal macht na streven. Dit in tegenstelling tot mensen als Merwan en Davor die vanuit een nobele grondslag het avontuur zijn aangegaan.
Na reeksen als 'De tien geboden' en 'Geheimen' is Frank Giroud, met het goede tekenwerk van Joseph Béhé, er in geslaagd om wederom een serie van grote klasse te maken.