De bewaker van de lans intro

In 2002 verscheen bij uitgeverij Glénat de serie 'De bewaker van de lans' (Le gardien de la Lance) in de collectie Zwarte Loge. Deze collectie kenmerkt zich door spannende verhalen met een vleugje mystiek. Zo ook deze reeks die geschreven is door Ferry van Vosselen en getekend is door Erwin Sels.
Ferry van Vosselen werd geboren in Beveren Waas op 23 april 1944. Na eerst 4 jaar gestudeerd te hebben aan Sint Luc begon hij kunstgeschiedenis te studeren aan de universiteit van Gent. Zijn debuut was een kort westernverhaal in de krant Le Soir. Nadat hij een jaar had gewerkt voor het blad Pilote stapte hij over naar het weekblad Kuifje. Voor dit weekblad schreef hij een aantal historische verhalen. In 1976 ontmoet hij J.L. Vernal. Samen maakte ze 'De avonturen van Ian Kalefdine'. Later tekende en schreef hij de serie 'De kronieken van Panchrisia'.
Erwin Sels werd geboren op 02 september 1963 in Antwerpen. Hij is de zoon van tekenaar en oud Vandersteen medewerker Frank Sels. Hij was dan ook 5 jaar lang assistent van zijn vader. Erwin Sels specialiseerde zich in realistische tekeningen. In 1989 begon hij samen met Jan Bucquoy de serie 'Frenchy'. Samen maakten ze ook 'Indochine'. Voor Glénat maakte hij samen met Ruellan 'Claymore' en 'Het einde der tijden'. Ersel tekende ook Medea.

1 De broers

De bewaker van de lans - De broers (Les Frères)

Berlijn 1936. Klaus, een jonge, briljante SS-officier wordt door zijn chauffeur Dieter opgehaald bij het huis van een maîtresse. Hij is ontboden door niemand minder dan Hitler zelf. Aangekomen bij de rijkskanselarij meldt hij zich bij de leider van het derde rijk. Hitler vraagt de jonge officier of hij wel eens gehoord heeft van de lans van Longinus. Klaus meent dat deze zich in het kunsthistorisch museum in Wenen bevindt. Maar volgens Hitler is deze lans een kopie. Hij wil de echte lans bemachtigen en Klaus krijgt de opdracht deze te vinden. Deze lans zal Hitler de heerser over de wereld maken. In gedachten verdiept verlaat de jonge officier Hitler en loopt door de gangen van de kanselarij wanneer hem iets vreemds overkomt. In de coulissen wacht een man op hem die Klaus in een bepaalde trance brengt. In gedachten ziet de jongeman een spiegel met hierin een beeltenis van een persoon die als twee druppels water op hem lijkt, maar het toch niet is. Hij besluit naar Londen te gaan en professor Hartsteiner te gaan spreken. Theo en Aurora uit de comic De bewaker van de lans, tekening van Ersel 1936, Egypte, Biban El Moeloek, het dal der koningen. De jonge Laurant leidt in dit oude land een opgraving. Wat direct opvalt is dat Laurant als twee druppels water lijkt op de jonge officier in Berlijn. Dan komt Ahmed hem melden dat er een nieuwe kamer gevonden is. Vol enthousiasme daalt Laurant af. Hij vindt hiërogliefen die wijzen op Menes, de legendarische eerste koning van de eerste dynastie. Maar wanneer hij bezig is overkomt Laurant hetzelfde als Klaus in Berlijn. Plots ziet hij een spiegel met hierin een beeld van een man die sprekend op hem lijkt, maar die niet Laurant kan zijn. In de muur treft Laurant een vreemd stuk metaal aan dat vreemde krachten lijkt te bezitten. Ook hij besluit om professor Hartsteiner te raadplegen. Zo reizen beide mannen, die elkaars evenbeeld zijn, naar dezelfde man. Dat zij zo sterk op elkaar lijken klopt. Klaus en Laurant zijn broers die direct na de geboorte van elkaar gescheiden zijn. Maar er is nog een derde persoon die een belangrijke rol zal gaan spelen en die tegelijk met de twee broers werd geboren. Het meisje Aurora. Inmiddels opgegroeid tot een mooie, zelfstandige en zelfbewuste jonge vrouw, doet zij onderzoek naar oude geschriften in Griekenland. In een oude bibliotheek vindt zij een geschrift die aangeeft waar zich de resten van de bibliotheek van Alexandrië bevinden. Maar zij is niet de enige die hierin interesse heeft. Een groep nazi's komt de jonge Aurora op het spoor. Samen met haar voormalige geliefde Theo, die zich inmiddels tot het klooster heeft bekeerd, gaat zij op onderzoek uit. Het brengt haar uiteindelijk naar de oude Egyptische stad. En dit is ook het reisdoel van de twee, van elkaar gescheiden, broers.

Een leuke opening van deze nieuwe serie. In het verhaal 'De broers' (Les Frères) wordt je een spannende wereld in geslingerd die alle trekjes heeft van een Indiana Jones film. Avontuur, actie, spanning, mystiek en mogelijk een beetje romantiek. Het verhaal leest vlot en het eerste deel geeft genoeg om in de latere delen uit te werken. Het tekenwerk van Ersel oogt prettig met een aantal zeer mooie detailtekeningen. Het tweede deel zal niet lang op zich laten wachten.

2 Inwijding

De bewaker van de lans - Inwijding (Initiation)

Laurent ontwaakt. Hij wordt verzorgd door Aurora. De jonge archeoloog heeft geen idee wat er is gebeurt. Aurora vertelt hem dat zij hem gisteren heeft neergeschoten. Hem verwarrend met haar aanvaller die als twee druppels water leek op Laurent. Beiden beseffen niet dat de man die de gids gedood heeft en Aurora aanviel, de tweelingbroer van Laurent was. De zonen van de gedode gids hebben Aurora en Laurent meegenomen en ondergebracht bij bevriende nomaden. Eén van de nomaden vertelt een eeuwenoud verhaal. Laurent en Aurora uit de comic De bewaker van de lans, tekening van Ersel Hoe zijn voorvader, Sebnoet, zich meester had gemaakt van het voorwerp waar hun god Orisis zijn kracht aan ontleende. Het was de tijd dat Egypte geregeerd werd door Orisis, zijn zuster Isis en hun broer Seth. Maar Sebnoet raakte het voorwerp weer kwijt. Het werd op een nacht gestolen. Sebnoet zweerde dat het voorwerp teruggebracht zou worden bij Orisis. Een gelofte die al generaties overgaat van vader op zoon. Die avond praten Laurent en Aurora verder over de gebeurtenissen en zij blijken een gemeenschappelijke kennis te hebben, professor Hartsteiner. In Engeland onderhoudt Hartsteiner zich met Helena Poplaski, een bekend medium. Beiden voelen de aanwezigheid van het kwaad toenemen. Dit moet "zijn" werk zijn. Ondertussen is Klaus aangekomen in Berlijn. Hij heeft het voorwerp bij zich dat door Aurora gevonden was. Een voorwerp met vreemde krachten. Klaus kracht visioenen van een ridder. Wanneer Klaus zich bij Himmler meldt is deze zeer tevreden over de missie die de jonge officier heeft uitgevoerd. Zozeer zelfs dat hij deelgenoot mag worden van het geheime genootschap binnen de SS top. Maar in het kielzog van Klaus is er nog een persoon naar Berlijn gekomen. Een zeer duister persoon. Een man die moord zoals het hem uitkomt en die banden heeft met Himmler. Nadat zij professor Hartsteiner hebben bezocht gaan ook Laurent en Aurora naar Berlijn, om zich te voegen bij Helena. Dit drietal moet de strijd aangaan tegen het duister. Maar wie is hun tegenstander? En wat is de rol van Klaus en de betekenis van zijn visioenen?

Een goede voortzetting van het eerste deel. Was het in het eerste deel nog enigszins moeilijk om de lijn van het verhaal te volgen, in het vervolg is dit een stuk eenvoudiger. De makers gaan in het album 'Inwijding' (Initiation) met het verhaal terug naar het oude Egypte waar een drietal goeden Orisis, Isis en Seth het land regeren. Dat er een parallel is met Hartsteiner, Helena en de nog onbekende maar gewelddadige derde lijkt voor de hand te liggen. Deze verdeling is eveneens terug te vinden bij de drie jeugdige personages. Laurent en Aurora vertegenwoordigen het goede, terwijl de derde loot aan de boom, Klaus, zich net als Seth inlaat met het duister. Het toevoegen van de terugblik naar de gebeurtenissen met de orde van sint jan zijn nu nog onduidelijk, maar zullen in de volgende delen duidelijk worden. Een prima verhaal tot nu toe.

3 Het geschenk van Salâh-al-Dîn

De bewaker van de lans - Het geschenk van Salâh-al-Dîn (Le don de Salâh-al-Dîn)

Het zwaardgevecht tussen de twee broers is abrupt tot een einde gekomen. Aurora is verdwenen, evenals de brenger van het kwaad. Ook Klaus is al snel onvindbaar en hij heeft het zwaard meegenomen. Verbaasd blijven Hartsteiner, Helena en Laurent achter. Het zwaard dat Klaus heeft meegenomen behoorde toe aan een hospitaalridder. Hartsteiner, Poplaski en Laurent uit de comic De bewaker van de lans, tekening van Ersel 1191, het hof van Saladin. Een groep hospitaalridders bezoekt Salâh-al-Dîn aan zijn hof. Om de broze vrede te herstellen. Als teken van zijn goede wil overhandigd Salâh-al-Dîn aan de leider van de groep een kostbaar geschenk dat zich in een schitterende houten kist bevindt. Wanneer de ridders hun terugreis naar de krak aanvaarden voegt één van de mannen van Salâh-al-Dîn zich bij hen. Hij zegt zich te willen bekeren tot hun geloof. Na een vermoeiende reis bereikt het gezelschap de burcht van de ridders oftewel de krak. Hier kan de leider zich weer vleien in de armen van de vrouw die hij lief heeft, Malvina. De twee tortelduifjes worden door hun bediende, de derg Bobil, met rust gelaten. Maar de rust is van korte duur. De man die zich bij de ridders heeft gevoegd tracht zich meester te maken van het kostbare geschenk. Hierbij wordt hij op heterdaad betrapt. Maar een aardbeving komt de vreemdeling te hulp. Hij ontsnapt en niet alleen dat. Hij bemachtigt een deel van de kostbare schat. Voor de ogen van Malvina vermoordt hij haar man. Maar de moordenaar weet niet dat hij door haar gezien is. Ook Malvina en Bobil ontkomen en vinden hun weg naar Venetië. De plaats waar de moordenaar zich gevestigd heeft. Dankzij een list kunnen beiden in zijn dienst treden. Zinnend op wraak.
1936. Professor Hartsteiner, Helena Poplaski en Laurent likken hun wonden. Zij overleggen wat te doen. Voor Laurent is het vinden van Aurora het meest belangrijk. Hoewel zij verdwenen lijkt, vindt hij wel een spoor van de persoon die eveneens verscheen tijdens het zwaardgevecht. De man gaat naar Venetië. En dus vertrekt de jonge archeoloog naar deze stad. Eenmaal aangekomen wordt hij gadegeslagen door een man van geringe hoogte. Het is de dwerg Bobil, die na al die eeuwen nog blijkt te leven in de waterstad. En hij is niet de enige. Ook Malvina leeft hier nog immer, evenals de moordenaar van haar man. De wraak wacht over de eeuwen heen. Ondertussen is het Klaus gelukt om Himmler te bedotten door hem een exacte kopie van het oude zwaard te overhandigen. Ook hij trekt naar Venetië, waar een nieuw treffen tussen goed en kwaad wacht. En waar Laurent hoopt de door hem geliefde Aurora weer terug te vinden.

Het derde deel van de serie is het album 'Het geschenk van Salâh-al-Dîn' (Le don de Salâh-al-Dîn). Aan het verhaal dat de eeuwen beslaat worden nieuwe personages toegevoegd. Bobil, Malvina en de moordenaar van haar man. Het drietal heeft de eeuwen overleefd dankzij de mysterieuze krachten van de voorwerpen die aan het hof van Saladin (of Salâh-al-Dîn) zijn ontvangen. Malvina krijgt haar wraak na al die tijd. Bobil lijkt te worden toegevoegd aan het actieve gezelschap. Ook nu eindigt het deel met een confrontatie tussen goed en kwaad. Hier en daar zijn hints naar de mogelijke oorsprong van de voorwerpen. Maar hoe het afloopt? En welke rol alle personages nog zullen spelen? Komen Klaus en Malvina nog terug bijvoorbeeld en wat is hun rol. Het is wel een spannende reeks, mooi getekend en met een interessant scenario.

4 De schijven van Phaitos

De bewaker van de lans - De schijven van Phaitos (Les disques de Phaistos)

In het ondergrondse deel van de oude bibliotheek van Alexandrië heeft professor Hartsteiner een visioen. Het laat hem beelden zien van het oude Kreta tijdens de Minoïsche beschaving. Via telepathie informeert hij Helena van zijn bevindingen. Zij is nog in Venetië, samen met Laurent, Aurora en Bobil. Ook Klaus en Malvina bevinden zich nog in de waterstad evenals Seth. Malvina werkt in dienst van Seth, die haar deels aantrekt maar ook afstoot. Dankzij een wandeltocht van Bobil is hij in staat om het koffertje van Klaus te stelen, het koffertje dat de originele lans van Longinus bevat. Maar terwijl dit plaatsvindt, is er opnieuw gevaar. Vanuit Berlijn heeft Himmler een tweede ss-oficier achter Klaus aangestuurd. Professor Hartstein uit de comic De bewaker van de lans, tekening van Ersel Deze luitenant Hans Baver beschikt over een foto van Klaus. Maar wanneer hij Laurent ziet denkt hij uiteraard dat dit de afvallige ss-er is. Hij ontvoert Laurent en schiet Aurora neer. Direct daarna komen ook Helena en Bobil weer bij het meisje uit. Samen nemen ze haar mee omdat Helena voelt dat Seth in de buurt is en zij moeten hoe dan ook Kreta bereiken. Ondertussen wordt Laurent ondervraagd en op een vliegtuig naar Berlijn gezet. Professor Hartsteiner is ondertussen op Kreta aangekomen en gaat naar de plek waarvan hij een visioen heeft gekregen. Hij ontdekt een verborgen doorgang en krijgt een tweede visioen. In dit visioen spelen de twee schijven van Phaistos een grote rol. Hierop is een tekst die de professor wel in zijn visioen kan lezen, maar wanneer hij weer bij kennis is, zich niet meer herinnert. Maar de tekst is van cruciaal belang. In navolging van de professor zijn ook Helena, Aurora en Bobil aangekomen op Kreta. Zij worden op de voet gevolgd door Malvina en Klaus, die op hun beurt weer gevolgd worden door Seth. De professor probeert in het klooster van Phaistos achter het geheim van de tekst te komen, maar de geestelijke die de leiding heeft over de ontcijfering wil hem niets vertellen. Deze geestelijke wordt bijgestaan door de oude vriend van Aurora, Theo. Nadat de professor is vertrokken dringt Seth het klooster binnen en vermoord de geestelijke en bedreigd hij Theo. Ook hij wil weten wat er op de schijven staat. Dan volgt er nog een bezoeker aan Kreta. Laurent is ontsnapt aan de nazi's en komt aan op het eiland. Maar ook hij wordt op de voet gevolgd door luitenant Hans Baver. Gelukkig voor Aurora is Malvina met behulp van haar fragment in staat om de verwonding van het schot te doen verdwijnen. Het is dit fragment dat haar al 8 eeuwen in leven houdt. Dan komen de hoofdrolspelers allen aan bij het klooster waar zij de doden aantreffen. Maar buiten het klooster wachten Seth en de ss-officier op hun kans.

Het album 'De schijven van Phaitos' (Les disques de Phaistos) vormt het op een na laatste deel van de serie. Op een groot aantal vragen wordt in dit deel al min of meer antwoord geven. Van sommige antwoorden werd al eerder een tipje van de sluier opgelicht. Maar er blijft nog meer dan genoeg over voor het sluitstuk. De rol van de tweelingbroers is nog onduidelijk. En hoe loopt het af met Malvina en Bobil? Ook over de oorsprong van de mysterieuze voorwerpen heb je nu inmiddels al een aardig idee. Door Ferry zijn op een leuke manier de verschillende oudheidskundige vondsten en vergane beschavingen aaneengeschreven. Mooi tekenwerk van Ersel.

5 De erfgenamen

De bewaker van de lans - De erfgenamen (Les Héritiers)

Nadat op Kreta het drama zich had ontvouwt reizen de hoofdrolspelers richting Rome. Zodra Malvina en Seth aankomen op het treinstation Stazione Termini worden ze in de gaten gehouden door de ss-er Baver. Hij heeft versterkingen laten komen. Maar wat hij niet weet is dat hijzelf ook in de gaten wordt gehouden. En wel door Klaus. Zodra de andere nazi's Seth meenemen en Baver zich met Malvina bezighoudt, komt Klaus in actie. Niet dat hij zich ongerust had hoeven te maken. Seth rekent namelijk eenvoudig af met een ieder die in zijn weg staat. Ook Helene, professor Hartstein, Aurora en Laurent zijn in Rome aangekomen. Maar er bevindt zich nog een persoon in Rome die van belang is en waarmee de anderen al eeuwenlang het contact zijn kwijtgeraakt. Het is Sekhmet, zij beweegt zich door Rome gekleed als een non. De vier beseffen dat de belangrijke datum nadert en besluiten de krachten te bundelen. De nazi's, geholpen door hun lokale agenten, blijven de acht personen die zich met de lans ervandoor maken achtervolgen. De ontknoping nadert met rasse schreden.


In 'De erfgenamen' (Les Héritiers) volgt de ontknoping van de serie. De antwoorden op een aantal vragen waren vooral in het vierde deel al gegeven. Als lezer wordt je daar niet meer door verrast. Wel nieuw is de toevoeging van een vierde persoon en wel Sekhmet. Zij complementeert het originele viertal. Nu wil ik ook niet teveel vertellen over het slot. Hoewel ik de serie op zich goed vindt, blijf ik het jammer vinden dat sommige punten wat onderbelicht blijven. Vooral de historische verwijzingen worden niet echt meer uitgewerkt. Op zich jammer, maar het blijft een onderhoudende serie.