De aantekeningen van Darwin intro


Begin 2010 verscheen het eerste deel van de serie 'De aantekeningen van Darwin' (Les Carnets de Darwin). Hoewel de serie de bekende Charles Darwin als hoofdpersoon heeft, staan de avonturen los van zijn beroemde reis met de Beagle.

Sylvain Runberg werd geboren in 1971 in Doornik. Hij is de schrijver van de serie. Al snel hadden strips zijn interesse. Als jongen las hij series zoals Asterix, Batman en Robbedoes. Naast strips raakte hij ook verslingerd aan muziek. Runberg behaalde een graad in geschiedenis en hoewel hij tijdje worstelde met zijn beroepskeuze, kwam hij toch weer terug bij een oude liefde: de strips. Na een korte tijd in een boekhandel te hebben gewerkt kwam hij terecht in de uitgeverswereld. Een ziekte dwong hem zijn werk te staken. Maar gedurende de periode dat hij ziek was kwam Runberg er achter dat hij veel plezier had in het schrijven van verhalen. Na zijn herstel richtte hij zich hier op. Van zijn hand is onder meer de SF-serie Orbital.

Het tekenwerk is van Eduardo Ocaña die op 14 april 1974 werd geboren in Madrid. In zijn geboortestad studeerde hij architectuur. Na zijn studie begon hij ook te werken als architect. Maar zo rond de eeuwwisseling verschoof zijn aandacht naar het illustreren en het tekenen van strips. Hij tekende acht delen van de reeks 'Chronicas de Mesene'. In 2006 werkte hij voor het eerst samen met Runberg. Een samenwerking die met deze serie wordt hernieuwd.

1 Het oog van de Kelten

De aantekeningen van Darwin - Het oog van de Kelten (L'oeil des Celtes)

Het is 1860. De Britse regering maakt zich ernstig zorgen om een aantal voorvallen in noordelijk gelegen graafschap Yorkshire. Een aantal mensen is op gruwelijke wijze gedood. Maar door wat is onbekend. Men denkt aan een wild dier van een soort waarvan niemand het bestaan kent. Onder de doden zijn een aantal van de arbeiders die een spoorlijn moeten aanleggen in Yorkshire. De arbeiders zijn angstig geworden en willen niet verder werken. Nu kent de man die heeft geïnvesteerd in de spoorlijn de Engelse prime-minister Lord Palmerston. Op zijn beurt went hij zich tot een man die recentelijk veel tumult heeft veroorzaakt met de publicatie van een boek. Charles Darwin in gezelschap van Suzanne Dickson, tekening van Ocaña De titel van het boek is 'On the origin of species'. Hierin zet de auteur een theorie uiteen die de evolutietheorie wordt genoemd. De naam van de schrijver is Charles Darwin. Tijdens het persoonlijk onderhoud dat Darwin met de Engelse premier heeft wordt duidelijk waarom deze laatste aan de wetenschapper heeft gedacht. Het is in regeringskringen bekend dat Darwin ook belangstelling heeft voor vreemde verschijnselen in het dierenrijk. De premier heeft al twintig soldaten naar de regio gestuurd maar de arbeiders weigeren verder te werken. Darwin krijgt dan ook de opdracht om in Yorkshire uit te zoeken om welk dier het gaat zodat er een einde kan komen aan de geruchten over bovenaardse krachten en het werk kan worden hervat. En dus reist Darwin af naar het graafschap waar hij wordt ontvangen door Suzanne Dickson, de dochter van de man die de spoorweg financiert.
Het is al snel duidelijk dat de jonge vrouw een grote invloed heeft. Haar vader laat haar volledig zelfstandig acteren in deze zaak. Darwin begint direct met zijn onderzoek. Eerst is er het onderzoek van de dode lichamen van de twee arbeiders. Maar dit is niet het enige voorval in de regio. Ook de zoon van een boerenfamilie is op geheimzinnige wijze van iets het slachtoffer geworden. Alleen is zijn lichaam nooit gevonden. De lokale bevolking houdt het op aanvallen van griffins, bovennatuurlijke wezens. Vooral een groep mensen die recentelijk uit Cardiff zijn aangekomen onder leiding van ene Afferson worden ervan beticht de oorzaak te zijn. Het is aan Charles Darwin om op een verantwoorde wijze duidelijk te brengen in zaak. Maar kan hij er wel klaarheid in brengen? De inmiddels bekende man heeft zo ook zijn eigen duivels die hij met zich meebrengt. Al met al geen gemakkelijke taak om ten uitvoer te brengen. Maar toch begint hij aan zijn werk. Want er moet klaarheid worden gebracht in de zaak en bovendien is hem een zeer ruime vergoeding in het vooruitzicht gesteld door de premier. Maar ook zijn eigen nieuwsgierigheid drijft hem verder. Maar waar naartoe?

Het is 2010 verschenen album 'Het oog van de Kelten' (L'oeil des Celtes) is het begin van deze nieuwe serie. Verwacht hier geen historisch overzicht van de reis van Charles Darwin met de Beagle of een relaas over het schrijven van zijn beroemde boek. Runberg en Ocaña hebben het personage van Darwin in een thriller gebracht waarbij de mystiek niet geschuwd wordt. Er ontstaat een soort kruising tussen Arthur Conan Doyle met Sherlock Holmes en het werk van Edgar Allan Poe. De persoon van Darwin wordt niet idealistisch neergezet, integendeel. Hij blijkt een voorliefde te koesteren voor drank en maakt gebruik van prostituees. Toch is hij ook de wetenschapper die op een verantwoorde wijze het mysterie tracht te ontrafelen. Ook het werk van Tariq Bellaoui, die de inkleuring heeft verzorgd, is heel erg goed. Een zeer veelbelovend begin van deze serie.

2 Een beest sterft

De aantekeningen van Darwin - Een beest sterft (La mort d'une bête)

Het lijkt er op dat de rust is wedergekeerd in Yorkshire. Het beest dat verantwoordelijk is voor de vele doden is gedood in een vuurgevecht met de legereenheid die aan de spoorweg was toegewezen. Charles Darwin is bij de resten van het dier geroepen om te vertellen met wat voor soort dier men van doen heeft gehad. Hoewel het kadaver door een explosie en vuur deerlijk is verminkt en dit de identificatie niet makkelijker maakt, is wel duidelijk dat het geen allerdaags dier is geweest. In de kranten van die dagen verschijnen sensationele berichten. Bij de aanleg van de spoorweg was door de arbeiders het werk neergelegd. Het was immers te gevaarlijk om in de bossen te werken terwijl er een moordlustig beest rondliep die al een aantal werkers op gruwelijke wijze had gedood. Maar het bericht dat het beest gedood is moet de arbeiders weer over de streep trekken om het werk te hervatten. Nieuwe rampspoed kondigt zich aan, tekening van Ocaña Nu voelen zij zich nog steeds niet echt veilig, maar de dreiging van een ontslag op staande voet wanneer er geweigerd wordt om het werk te hervatten, doet hen besluiten weer met de aanleg een aanvang te nemen. Ook de voorman van de arbeiders MacGuire heeft zo zijn vraagtekens. Echter de bemiddelaar van Dickson snoert hem de mond. Ondertussen is Charles Darwin in het gezelschap van een groep soldaten op zoek naar sporen van het dier. En hoewel het dier een grote omvang had vinden zij geen sporen.
Wel ontmoeten zij de groep mensen die in het bos woont en de oude traditie van de Kelten in ere wil herstellen. Hun leider, Caddel Afferson, waarschuwt dat er gevolgen zijn wanneer men doorgaat met het vernietigen van het bos. Die avond rijdt Darwin in het gezelschap van Suzanne Dickson naar haar ouderlijk huis. In het gezelschap van Sir Howard en zijn dochter nuttigt Darwin een pittige maaltijd. Wat zij nog niet weten is dat er een nieuw slachtoffer is. Een jong meisje is aangevallen en gedood. Haar lichaam is gruwelijk verminkt. Omdat het beest dood zou zijn wijst de bevolking nu de beschuldigende vinger naar de groep die de oude Keltische traditie aanhangt. Alleen ingrijpen door een legereenheid voorkomt dat twee van hen gedood worden. Terwijl deze gebeurtenissen plaats vinden bezoekt Charles Darwin in het gezelschap van Suzanne Dickson een vriendin van de jonge vrouw. Suzanne is geïnspireerd geraakt door het feministische congres dat zij in Amerika heeft bijgewoond en wil eenzelfde congres in Engeland doen slagen. In de woning van de vriendin van Suzanne wordt ook onderwijs gegeven aan jonge vrouwen die hier tot nu toe van verstoken waren. De verbazing van Darwin is groot wanneer hij in een van deze vrouwen de prostituee herkent die hij bezocht heeft. En de herkenning is wederzijds. Een ongemakkelijk moment voor de geleerde. Maar dan volgt het bericht van de nieuwe slachtoffer. Is het beest wel dood?

Met het verhaal 'Een beest sterft' (La mort d'une bête) worden de avonturen van Darwin voortgezet. En wat ik bij het eerste deel opmerkte blijft recht overeind. Het is een bijzonder originele serie. Ook ditmaal is het een boeiende vertelling.Sylvain Runberg schildert een geweldig beeld van het Engeland tijdens de Victoriaanse tijd. En wereld op de rand van wetenschappelijke feiten en oud bijgeloof. In combinatie met het mooie tekenwerk van Ocaña ontstaat er een heel aparte sfeer in het verhaal. Net als in het eerste deel lijkt er aan de oppervlakte in eerste instantie niet zoveel aan de hand maar naarmate het verhaal vordert nemen de surrealistische toevoegingen toe. Van alle personages wordt die van Charles Darwin het meeste uitgewerkt, maar Suzanne Dickson wordt verder uitgediept evenals de prostituee. Maar Darwin is toch echt het centrale karakter en ook bij hem is niet alles wat het op het oog schijnt te zijn. Zoals al opgemerkt is ook het tekenwerk van Ocaña belangrijk voor de sfeer. Zijn spel met schaduwen, een gelaatsuitdrukking, het is allemaal even goed.

3 De aard van het beest

De aantekeningen van Darwin - De aard van het beest (Double nature)

Het is een grauwe dag vol met regen. Een koets komt het kerkhof opgereden. Onder de ogen van de aanwezigen wordt de kist ter aarde besteld. Een van de omstanders is Charles Darwin. Hij worstelt met zichzelf. Hij stelt zichzelf vragen. "Ben ik schuldig?". Waarom de bekende onderzoeker zich die vraag stelt blijft voor de anderen verborgen. Niemand weet van het beest dat in Darwin huist. Maar heeft het beest Louise Stuart, de prostituee, vermoord? En kan het zijn dat hij dit niet meer weet, dat zijn bewustzijn en zijn moraal op dat moment een andere zijn? In gedachten verzonken verlaat Darwin de begraafplaats nadat de plechtigheid ten einde is. Sanders met Darwin en Hudson uit de comic De aantekeningen van Darwin, tekening van Ocaña Maar hij wordt aangesproken door Suzanne Dickson. Louise was een vriendin van haar en een medefeministe. Ze bedankt hem voor zijn aanwezigheid en begrijpt zijn afstandelijke reactie niet goed, maar zij weet dan ook niet waar hij mee worstelt. Kapitein Sanders die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de arbeiders weet te melden dat de regering wil dat de recente gebeurtenissen in de doofpot worden gestopt. De geldende mening is dat de aanvallen het werk zijn van agenten van een vreemde mogendheid die het rijk willen destabiliseren. En er komen versterkingen. De premier heeft een jager ingehuurd die gespecialiseerd is in de jacht op grote roofdieren, ene Henry Rillons. Hij en zijn mannen arriveren morgen per trein.
Een opmerking die Bruce Hudson, de eigenaar van de spoorwegmaatschappij, met belangstelling aanhoort. De trein raast over het spoor naar zijn bestemming. In de coupe bespreekt Henry Rillons met zijn mannen waarom ze ingehuurd zijn. Eigendunk kan Rillons niet worden ontzegd. Maar hij maakt wel indruk bij de twee jonge vrouwen die ook in de coupe zitten. Een van de vrouwen meent buiten in de lucht iets te zien, ze kan niet beschrijven wat en het is ook meteen weer weg. Rillons doet dit nog af als een overspannen verbeelding maar op die mening moet hij al gauw terug komen. Een bloedig gevecht vangt al snel aan. Rillons en zijn mannen doen wat ze bij ieder wild dier doen. Ze vuren hun geweren maar dit is geen gewone prooi. De afloop is afgrijselijk. De trein belandt uiteindelijk in de rivier, vol met doden. De lichamen worden de volgende dag in ogenschouw genomen door kapitein Sanders. Ook Hudson, de vader van Suzanne en Charles Darwin zijn ter plaatse. Voor Darwin is het duidelijk. Het beest heeft weer toegeslagen en hij weet nu een ding zeker, hij heeft met deze doden niets te maken. Sanders begint een drijfjacht maar een van de mannen die deelneemt, komt volledig verminkt terecht op het hotelbed van Darwin. De vader van Suzanne nodigt Charles uit in zijn woning. Suzanne is weg om het congres voor te bereiden, alleen de bedienden Rajiv en Kalinda zijn op het landgoed. Charles Darwin weet dan nog niet dat de zaak dan pas echt gaat escaleren.

In 2012 verscheen 'De aard van het beest' (Double nature). In dit deel volgen een aantal onthullingen. Charles Darwin is niet de enige met een dubbele verschijningsvorm. Hij heeft het beest in hem tot nu toe onderdrukt met alcohol en seks met prostituees, maar zijn soortgenoten zijn niet langer van plan om hun ware aard te onderdrukken. Ze veranderen in het beest met maar een doel, een plaats als de elite in de wereld. Darwin moet kiezen of hij tot hun kamp behoort want hij is niet de enige die het beest in hem onderdrukt. Dit mondt uit in een broederstrijd met grote gevolgen voor zijn omgeving. Sylvain Runberg bouwt het verhaal zeer sterk op. Het scenario brengt je steeds een stapje dichterbij de waarheid en tegelijkertijd heeft het verhaal snelheid en een bijna mystieke dimensie. Ook het tekenwerk van Ocaña is weer uitstekend. De snelle aanvallen van de beesten brengt hij met verve in beeld maar ook in de rustige delen is hij heel sterk bezig. De expressies van de personages zijn zeer goed uitgebeeld. Ook nu weer een sterk verhaal in deze goede reeks. Het open einde laat de mogelijkheid bestaan dat we in de toekomst meer zullen vernemen van de avonturen van Charles Darwin.