De verborgen geschiedenis intro


Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het een zevendelige reeks zou worden, gemaakt door diverse tekenaars. Maar inmiddels is het project uitgegroeid tot een serie waarbij al bijna dertig delen verschenen zijn.
In de fantasy reeks 'De verborgen geschiedenis' namen de makers hun lezers mee op een reis door het verleden om te onthullen waarom het heden is zoals het nu is. Want al ontelbare jaren zijn er onbekende krachten aan het werk om de mensheid te sturen.
Jean-Pierre Pécau werd geboren in Frankrijk. Het schrijven van scenario's is niet zijn eerste beroep. Hij begint zijn carrière als leraar geschiedenis. In de jaren 80 werd hij een vertaler van buitenlandse games (Dungeons and Dragons) en redacteur van originele games voor de Franse markt. Na verloop van tijd begon hij zelf te schrijven. Eerst voor een Franse televisie-serie (Lyonnais). Later maakte hij de overstap naar de comics. Zijn eerste reeks, Zentak, verschijnt in 1997 bij Delcourt. Een jaar later verscheen het eerste album van Nash. In 2009 ontving hij de Bob Morane onderscheiding.
Igor Kordey werd op 23 juni 1957 geboren in Kroatië. nadat hij een tijdje in Europa had gewerkt als tekenaar vertrok hij naar Amerika. In 1989 werd daar zijn eerste werk uitgegeven. Hij tekende voor diverse series van Marvel zoals Black Widow, New X-Men, en Conspiracy. Daarnaast leverde hij werk voor reeksen van Dark Horse, zoals 'Tarzan: Rivers of Blood' en 'Tarzan/Batman: Claws of the Catwoman'. Samen met schrijver Alex De Campi begon hij in 2005 de serie Smoke voor IDW Publishing. Begin deze eeuw keerde hij weer terug naar Europa waar hij onder meer de reeks De verborgen geschiedenis tekent.

1 Genesis

De verborgen geschiedenis - Genesis

3000 voor onze jaartelling, de neolithische tijd. Een nederzetting aan het water staat in brand. Bloed vloeit. Met bijlen, speren en messen worden de inwoners van de nederzetting afgeslacht. Een kleine groep lukt het echter om te ontkomen. Vierjongeren en een oudere man maken dat ze weg komen van de slachting. Ze klimmen omhoog en komen uiteindelijk bij de heilige cirkel met de grote stenen. De oude man is de sjamaan van de gemeenschap, hij is stervende. De vier jongeren moeten de dragers worden van een geheim. De houders van de vier ivoren. De macht van de ivoren is angstaanjagend. Ze mogen dan ook nooit in de handen van hun vijanden vallen zo waarschuwt de sjamaan. De ivoren mogen ook nooit tegelijk worden gebruikt, hun gezamenlijke kracht zou de wereld kunnen vernietigen. En misschien nog wel belangrijker, de jongeren mogen zich nooit laten leiden door de ivoren. Elke jongere krijgt één van de ivoren uitgereikt. Elk van de ivoren heeft eigen eigenschappen en een eigen naam. Dyo krijgt het ivoor dat leven brengt en heelt en bokaal heet. Maar het kan ook vreselijke wezens oproepen en kan een epidemie over het land doen neerkomen. Het ivoor, speer, van Reka mist nooit doel maar ze moet oppassen want de bloeddorst van het ivoor kan haar tot een wilde razernij drijven.Aker krijgt het zwaard, de vijandendoder en koningmaker. Onder invloed zullen de veroverden buigen maar ze moet eraan denken dat het ivoor schuldige en onschuldige gelijk treft. En tot slot Erlin, zijn ivoor, schild, moet de anderen beschermen en wijsheid schenken zonder toe te geven aan trots. Maar boven alles geldt dat één ivoor toebehoort aan één magistraat, zoals de hoeders van de ivoren worden genoemd. Deze eed neemt de stervende sjamaan hen af. Maar deze heilige belofte zou het viertal niet lang houden. Jaren hadden ze in vrede geleefd, beschermd door de ivoren. Maar aan die tijd is op wrede wijze een eind gekomen. En het viertal zint op wraak. Ze vinden het spoor van de stam die hun nederzetting heeft uitgemoord en besluiten, tegen hun belofte in, om de vier ivoren tegelijk te gebruiken. Ieder van de jongeren laat wat bloed op hun ivoor vallen zodat de kracht nog meer zal toenemen. De gevolgen zijn vernietigend. Ze hadden een wereld verwoest. Hun verhaal begon in dood en vlammen. Ieder ging een eigen weg, een andere kant op. Egypte, zestienhonderd jaar later. De farao wijst de kinderen van Israël aan als vijanden. De farao heeft een machtige adviseur, iemand die zich Dyo noemt. In een fort aan de tweede Cataract van de Nijl zitten Mozes en zijn mensen. Aan de andere kant van de Nijloever trekt de farao zijn leger samen. In de tent bespreekt de farao de situatie met heer Dyo. Deze laatste is er in geslaagd om Reka en Aker weg te lokken. Zij bevinden zich in het zuiden, in Kerma (in Neder-Nubië boven het derde Cataract van de Nijl, het huidige Soedan). Van hen is Dyo even verlost. En dat is nodig ook want Mozes heeft ook een beschermer en dat is niemand anders dan Erlin. Nog die avond zet Dyo de aanval in . Hij laat de Nijl veranderen in een mensverscheurende rivier, een levend wezen bijna. Een bovenaards leger valt aan, maar Erlin slaat de aanval af. Het is echter nog maar het begin van de strijd.

De serie 'De verborgen geschiedenis' (L'Histoire secrète) werd in 2005 geopend met het verhaal 'Genesis' (Genèse). Hierin maak je kennis met de vier hoofdpersonages die door de hele reeks zullen voorkomen: Dyo, Reka, Aker en Erlin. Later zullen andere personages zich bij hen voegen. Met deze serie nemen de makers je als lezer mee door tijdperken van de menselijke geschiedenis waar ze hun eigen draai aan geven. Na de prehistorische inleiding gaat het verhaal over naar Egypte ten tijde van de farao's en de uittocht van het Joodse volk onder leiding van Mozes en zijn broer Aäron. De bekende uittocht krijgt een eigen interessante invulling. Voor een opening meer dan prima. Het tekenwerk van Kordey (met inkleuring van Carole Beau) kan mij ook meer dan bekoren. Goede start die smaakt naar meer.

2 Het kasteel van de Djinns

De verborgen geschiedenis - Het kasteen van de Djinns (Le chateau des Djinns)

De vier houders van het ivoor verlieten Egypte, dat deels in ruïnes achterbleef. De houders waren geen goden maar mensen. Maar met immense krachten tot hun beschikking. Reka koos het pad van de wraak. Uit de steppen van Azië tot aan de Anatolische hoogvlakte, bouwde ze een groot leger op, dat ze uitstortte over en tegen het rijk van de farao's. Totdat het rijk van de farao's instortte en er alleen indrukwekkende ruïnes bleven staan. Pas toen was Reka tevreden. Dyo trachtte te achterhalen wat er was gebeurt met de ivoor die Mozes in bezit had gekregen. Het lukte hem de Filistijnen in een bloedige oorlog te betrekken. Voor een tijdje had hij het voorwerp terug maar de Hebreeën veroverden het weer op hem. Daarom bracht Dyo zijn eigen leger op de been en vernietigde de tempel van Salomon. Maar de priesters behielden hun geheim. Aker zwierf langs de Griekse kust, waar ze geometrie en filosofie onderwees. In Athene maakte ze van haar een godin. Na de bloedige gevechten in Egypte hoorde niemand meer iets van Erlin, noch hij noch het ivoor werden gevonden. Eeuwen gingen voorbij. Toen kwam er een gerucht, niets meer dan dat, dat het beker ivoor gevonden was in Palestina. De magistraten gingen op zoek. In 1176 rijdt een man alleen te paard over een weg in het vorstendom Antiochië. Renaud van Chatillon keerde terug nar vijftien jaar gevangenschap bij de Moslims. Wanneer hij aankomt bij een waterbron stijgt hij af. Maar hij wordt van een afstandje gadegeslagen door mannen. Ze willen zijn paard en verwarren de heer van Châtillon met een pelgrim. Een makkelijke prooi. Een fel gevecht uit de comic De verborgen geschiedenis, tekening van Kordey Maar de oudere ridder is dat zeker niet, iets waar de eerste aanvaller al snel achterkomt. Hij verliest zijn leven, ook de tweede man verwisselt het tijdelijke voor het eeuwige. De derde en laatste aanvaller blijft staan. Niet alleen door het lot van zijn metgezellen, maar vooral door de strijdkreet van de man voor hem. Een strijdkreet die toebehoort aan een dode ridder, althans voor zover hij weet. Dan beseft hij dat hij werkelijk tegenover heer Renaud staat, een man die zijn vader heeft gekend. Hij is de zoon van een Armeense boef. Zijn vader is al zeven jaren dood vertelt de plunderaar. Dan hoort Renaud een geluid, een onwerkelijk geluid. De Armeen vertelt dat dit de reden is dat hij en zijn metgezellen zijn paard wilde hebben. Ze worden belaagd door levende doden en het tweetal moet samenwerken om te overleven tegen de demonen. De volgende dag, in de commanderij van de Orde van de Tempeliers in Jeruzalem. De grootmeester van de Orde, Reka, zit voor het geopende raam en bekijkt het ivoor. Dan brengt een boodschapper het bericht dat men gefaald heeft om heer Renaud te onderscheppen. Alleen de dode plunderaars en de karkassen van een half dozijn demonen werden aangetroffen. Het gevecht had alle sporen uitgewist. Reka beseft dat de demonen het werk van Dyo zijn. Ook hij zit achter Renaud aan. Reka heeft geen sporen nodig om te weten waar Renaud naar toe gaat, hij was immers de vorst van Antiochië. Daar zal hij naar terugkeren. Aan de boodschapper wordt duidelijk gemaakt dat verder falen zware gevolgen zal hebben. En dat is inderdaad precies waar Renaud naar toe is gegaan. Met een list komen ze de vesting binnen. Aan het hof van zijn schoonzoon is echter een dienaar van Dyo en die laat Renaud in een valstrik lopen. Net wanneer de situatie er hopeloos uitziet, duikt uit het niets een vrouw op. Een vrouw die feilloos schiet met pijl en boog en Renaud uit de hinderlaag redt. Zijn reddende engel is Aker. Houdster van een ivoor waarmee ze de loop van tijd en van de elementen kan beïnvloeden. Ze volgt hem op een gevaarlijke zoektocht die leidt naar het ivoor dat Mozes ooit buit maakte en dat de kracht geeft demonische wezens tot leven te roepen. Chretien de Troyes die met hen meereist, ziet in het ivoor de Heilige Graal.

Het tweede deel 'Het kasteel van de Djinns' (Le chateau des Djinns) is een spannende en uitstekende opvolger van het openingsdeel. Het verhaal brengt je naar de twaalfde eeuw in het Midden-Oosten. Het is de tijd van de kruisvaardersstaten, waarvan het vorstendom Antiochië er een van was. Pécau verweeft historische personen en gebeurtenissen op een fraaie wijze met de fantastische vertelling die hij in zijn hoofd heeft. Renaud van Chatillon (ook wel Reynauld of Reinoud) was heer van Châtillon en vorst van Antiochië. Hij kwam ook echt vrij na vijftien jaar gevangenschap en stierf uiteindelijk bij de slag bij Hattin op 04 juli 1187. Dat de schrijver ook Chretien de Troyes (ca. 1135-1183) in het verhaal brengt is een geweldige zet. Hij is immers de schrijver aan wie veel eerste vertellingen over de zoektocht naar de heilige graal worden toegeschreven. Het is echt een genot om dit verhaal te lezen waarin de karakters van de houders van het ivoor al een stukje worden onthuld.

3 De graal van Montsegur

De verborgen geschiedenis - De graal van Montsegur (Le Graal de Montsegur)

In de 12de eeuw viel de schaduw van het kruis over het westen. Reka regeerde vanuit Rome en dus was het huis van de lans aan de macht. Haar broeder Dyo moest zich neerleggen bij een leven onder haar leiding. Hij werd haar sinistere persoon, degene die haar meest donkere wensen verwezenlijkte. Hordes Dominicaanse monniken zochten naar de kleinste aanwijzing van de kelk. En die andere ivoor die verdwenen was sinds de tijden van de farao's. Volgelingen van de huizen van Aker en Erlin werden overal achtervolgd en vervolgd. Rome noemde hen ketters, katharen en heksen. De vlammen van de slachtoffers op de brandstapels verlichten de hemel. Aker realiseerde zich dat ze niet lang in haar eentje weerstand zou kunnen bieden tegen de formidabele gecombineerde krachten van Reka en Dyo. Daarom zocht ze toevlucht tot het enige kamp dat in staat was Rome te trotseren, dat van het Heilige Roomse Rijk van Hohenstaufen. Ze sloot een verbond met Hendrik VI. De adelaar tegen het kruis, het Heilige Roomse Rijk tegen de paapse, de Ghibellijnen tegen de Welfen. De strijd tussen de magistraten nam vele vormen aan. In diezelfde periode verspreidde zich een gerucht dat er een enorme man rondtrok die vastbesloten was om kennis en wijsheid naar de mens te brengen. Hij kreeg vele namen. Wachtend in de schaduw, oberserverend, wist hij dat er een dag zou komen dat hij een kant zou moeten kiezen. 1194, Palermo, het koninkrijk van Sicilië op kerstmis. Aker legt aan de jonge Tristan de machtsverhoudingen uit, maar ze moeten zich haasten want Hendrik geeft een banket om te vieren dat de laatste opstandige edelen zich aan hem hebben onderworpen. De vorst had Aker de verzekering gegeven dat hij de opstandige baronnen zou vergeven. Een belofte die hij op zijn eigen manier interpreteerde. Hij veroordeelde de oudste man van ieder geslacht tot de brandstapel. Alleen Willem van Lecce, wiens vader de opstand had gepland maar al dood was, werd gespaard. Hendrik oordeelde dat de jongen moest worden opgesloten een klooster. Maar voordat dit zou gebeuren moesten zijn ogen worden uitgestoken en daarna zou de jongen worden gecastreerd zodat zijn geslacht zich niet zou verspreiden. Tien dagen later werd de zoon van Hendrik geboren. Frederik was de zoon van Hendrik VI van Hohenstaufen en Constance van Sicilië.De zoon werd geboren op 26 december, de dag van de executies. Wanneer Aker het nieuws verneemt vertelt ze Hendrik dat ze zijn zoon mee zal nemen en dat hij hen niet meer terug zou zien. Hendrik zou Sicilië nooit meer verlaten. Iets wat Hendrik niet kan geloven. Drie jaren zijn voorbijgegaan. In het klooster waar de verminkte Willem van Lecce tekent ingewikkelde patronen op de muur van zijn cel. Eerst met houtskool, later met zijn eigen bloed. Maar hoe kan de blinde jongen zien wat hij tekent? Maar dit is niet de enige vreemde kracht van de jongen. In september van dat jaar verschijnt hij voor Hendrik, die dood achterblijft. Wanneer Aker het nieuws verneemt beseft ze dat er iets heel erg mis is.

Het derde deel van de serie met de titel 'De graal van Montsegur' (Le Graal de Montsegur) neemt je mee naar de middeleeuwen. Reka kiest de kant van de paus en helpt bij het verspreiden van het christendom. De Heilige Inquisitie werd vervolgens opgericht om verloren ivoor van Dyo te hervinden. En Erlin verschijnt weer op het toneel. Ook nu heeft de schrijver historische personages in het verhaal gebracht, denk maar aan Frederik II (1194-1250) en Hendrik VI van Hohenstaufen (1165-1197). .Opnieuw slaagt hij er in om een boeiende vertelling voor te schotelen waar je jezelf geen moment mee verveelt.

4 De sleutels van Sint Pieter

De verborgen geschiedenis - De sleutels van Sint Pieter (Les clés de Saint Pierre)

Op 26 februari 1266 vond in Italië een veldslag plaats bij Benevento die het einde betekende voor het huis Von Hohenstaufen. Reka had weinig aan het toeval overgelaten om de beschermeling van Aker te vernietigen. Manfred, de zoon van Frederick vond de dood. Omdat er rozen groeide uit het lichaam van de dode Manfred werd zijn lichaam in een verlaten veld gelegd en begraven onder een grote berg stenen. De vervolging van de Von Hohenstaufens ging door. In 1268 in het zuiden van Italië vocht de jongste zoon van de keizer met de soldaten en ridders die door Reka waren gestuurd. Met zijn mannen probeerde hij het beleg en het gevecht om de stad Lucera tot een goed eind te brengen. Tevergeefs, de jongeman en zijn moeder bungelde aan het eind van een touw van de kantelen in opdracht van Reka. Hun lichamen als voedsel voor de kraaien. Maar zelfs nu was Reka niet tevreden. Alle familieleden uit het huis Von Hohenstaufen moesten sterven, zelfs verre relaties. De spionnen van Reka jaagde op hen en nam hen gevangen. Hun ogen werden uitgestoken, levend ingemetseld in het Castel del Monte dat door Reka met krachtige spreuken werd omgeven zodat niemand, ook niet een magistraat, doorheen kwam. Zo ging het huis Von Hohenstaufen ten onder. De huizen van de kelk en de lans hadden getriomfeerd, zij waren zich echter niet bewust van de grote dreiging die hen wachtte. 1527, het Palazzo Farnese in Rome. Een kardinaal verheugt zich op een wilde avond met een jonge, met een andere man getrouwde, vrouw. Maar het genot dat hij denkt te gaan vinden is niet zijn lot. Na een korte, gruwelijke doodstrijd blijft hij levenloos liggen. De pest heeft Rome bereikt. Dit gaat natuurlijk als een lopend vuurtje door de Italië. In een atelier bespreken Michel Nostradamus en Michelangelo de dood van de man. Nostradamus kan niet geloven dat de pest zo snel haar werk kan doen. De bevolking van Rome denkt heimelijk dat het de straf van God is voor de zondige levenswijze van de paus. Iets wat Aker niet geloofd en wat ze ook uitspreekt wanneer ze het atelier binnenkomt. Er is een andere reden waarom het drietal bij elkaar is. Er is iemand die een unieke set verderfelijke en krachtige iconen vervaardigd. De spionnen van Aker in Rome hebben nog niet kunnen achterhalen wie de iconen maakt. De iconen hebben eenzelfde macht als de ivoren van haar broers en zuster. Maar niemand van hen lijkt die macht in bedwang te kunnen houden. En Reka denkt ook niet dat haar broers of zuster er achter zit, maar Willem van Lecce. Nostradamus moet van Aker naar Rome reizen en de maker van de iconen achterhalen. Om hem te begeleiden heeft ze een speciale groep huurlingen klaarstaan. Ondertussen is in Rome een jonge kunstenaar op zoek naar een grote schat. Zijn naam is Benvenuto Cellini, volgens zichzelf is hij de grootste goudsmid en slotenmaker ter wereld. Hij is ook degene die de nieuwe iconen vervaardigt, maar roept hiermee krachten op die hij niet kan bevroeden of begrijpen. Laat staan beheersen. Ondertussen zijn de keizerlijke troepen onder bevel van Karel III van Bourbon bezig om een beleg van Rome in te stellen. Maar hij heeft niet de volledige leiding. Die is in handen van Dyo die zijn kans schoon ziet om zijn zus Reka dwars te zitten.

Ook in 'De sleutels van Sint Pieter' (Les clés de Saint Pierre), het vierde deel van de serie, worden weer grote historische gebeurtenissen aaneen geregen tot een goed lopende en zeer onderhoudend verhaal. Natuurlijk zijn Nostradamus en Michelangelo historische personages, maar ook Benvenuto Cellini (1500-1571) heeft echt geleefd. Ook de veldslagen en het beleg en de inname van Rome in 1527 zijn historisch. Na de dood van Karel III van Bourbon bij de gevechten, beginnen zijn manschappen aan de Sacco di Roma, plundering van Rome. De paus moet de stad ontvluchten. Dit deel betekent ook dat er een andere tekenaar is namelijk Leo Pilipovic. En zijn tekenwerk is zeer aansprekend, mooie vormgeving. Tot nu toe een prima reeks.

5 1666

De verborgen geschiedenis - 1666

In de loop van de tijd kreeg het spelen met kaarten een stijgende populariteit. Niemand weet precies wanneer het is begonnen. Kardinaal Borgia gebruikte ze al tijdens het concilie van Konstanz. De magistraten hadden nog niet door welke kracht ze over de wereld hadden losgelaten. Maar in 1588 had Reka hele andere zorgen. De Spaanse Armada die onverslaanbaar werd geacht voer naar Engeland. De Engelse ketters zouden moeten gaan buigen. Maar het liep anders. Het gevecht op zee verliep niet in Spaans voordeel en een plots opgestoken storm deed de rest. Het Engeland van Elizabeth I bleef onaangetast door de paapse kerk. Na het fiasco tegen Engeland keerde Reka zich richting Duitsland, daar waar haar broer Dyo zich bevond. Erlin uit de comic De verborgen geschiedenis, tekening van Pilipovic Haar wraak voor het plunderen van de heilige stad was verschrikkelijk. Geconfronteerd met tegenslag op een dergelijke schaal, sloot Dyo een verbond met het rode broederschap van Willem van Lecce. Dit verbond hield stand tot de belegering van Maagdenburg en de complete vernietiging van het huis van de kelk en het rode broederschap. Dyo werd voor het laatst gezien te midden van de gruwelen die duizenden het leven koste, niet langer in het bezit van zijn eikon. Londen, 1666, de kaai van West End. Voorzichtig wordt een sarcofaag uit een afgemeerd schip gelost. Maar een van de mannen is niet voorzichtig genoeg. Het kost hem zijn leven. Twee jongens die zich verborgen hebben gehouden, zien alles. Ook hoe een wezen in een mantel een andere helper vermoord zodat het geheim bewaard blijft. Het wezen wordt met magister aangesproken door de anderen in de mantels die hun uiterlijk bedekt houdt als ware zij een soort monniken. Drie maanden later in de Royal Society in Londen vindt een volgende gebeurtenis plaats. Cromwell is pas dood en de stad haalt opgelucht adem, maar niet voor lang. Een vreemd wezen dringt de Society binnen op zoek naar iets. Het is een Duitse oud-strijder die hem verjaagt, maar wel ten koste van zijn leven. Nadat hij gevonden is wordt Lord Erlin erbij geroepen. De magistraat beseft als geen ander wat er is gebeurd. Erlin weet wat hem te doen staat, maar hij kan het niet alleen. Hij heeft hulp nodig. De eerste is de notoire schuinsmarcheerder Georges Soubise. Ook nu ligt Soubise in een bed dat niet de zijne is, met een dame die niet de zijne is. Het duurt niet lang voordat Erlin hem gevonden heeft. Maar er is nog een derde man nodig en Soubise moet hem gaan halen. De man in kwestie heet Isaac Newton. Terwijl Erlin zijn instructies geeft bevinden twee prostituees zich op straat, voor de deuren van de club die ze net verlaten hebben. De club heet toepasselijk Hell Fire. Een van de prostituees wordt ontvoerd door mannen in monnikskleding, het zijn dezelfde mannen die de sarcofaag naar Engeland hebben gebracht. De volgende dag treft Soubise de geleerde op het terrein van Stonehenge waar hij een experiment uitvoert. Het experiment bewijst het gelijk van Dr Dee, een naam die maar beter niet genoemd kan worden in het bijzijn van Erlin, aangezien Dee overgelopen is naar het huis van Dyo. Dat de situatie met de vreemde wezens in Londen bijzonder is bewijst een andere bijzondere gebeurtenis. Reka waagt zich in Londen om haar broer Erlin een voorstel te doen. Een verbond in de strijd tegen het vreemde broederschap dat op zoek is naar een zwarte steen die Raleigh mee bracht uit de verdwenen kolonie van Roanoke.

Met '1666' maken we weer een sprong in de tijd. De magistraten hebben zich verspreid over Europa. Een Europa dat bezig is veranderingen door te maken. Omdat Erlin en Reka te maken hebben met Dyo en mogelijk ook Willem van Lecce, besluiten ze de krachten te bundelen. Ook nu zijn er weer historische gebeurtenissen tot een verhaal verwerkt. Het album eindigt met de grote brand van Londen die van 02 tot 05 september 1666 heeft gewoed. De brand verwoestte een groot deel van de stad. Opmerkelijk genoeg zouden er slechts zes slachtoffers te betreuren zijn geweest. Meer informatie is te vinden op wikipedia (nl.wikipedia.org/wiki/Grote_brand_van_Londen).
Natuurlijk kent iedereen Sir Isaac Newton en het overbekende verhaal van de appel die uit de boom viel, waardoor hij over zwaartekracht begon na te denken. Ook de Roanoke kolonie is historisch. In 1590 bezochten de Engelsen de kolonie die volkomen verlaten was en de enige aanwijzing het woord "CROATOAN" was dat gekerfd stond in een boom (nl.wikipedia.org/wiki/Roanoke_%28kolonie%29).

6 De adelaar en de sfinx

De verborgen geschiedenis - De adelaar en de sfinx (L'aigle et le sphynx)

In 1789 was de wereld de huizen en de magistraten vergeten. Koningen en koninginnen vonden het niet langer nodig om het eeuwenoude pact te honoreren. Europa was de verlichting binnengetreden, de schaduw van het bijgeloof van zich afwerpend. Vanuit de schaduwen wachtte iemand, observerend. Op september 1793 waren Franse troepen het beleg van Toulon begonnen. Toulon werd bezet door Britse, Spaanse en Frans-royalistische troepen. Ze bouwden een reeks schijnbaar ondoordringbare forten die door de Britten "Klein Gibraltar" werd genoemd. Op 16 december 1793 werd het laatste bolwerk door de Franse troepen onder leiding van Napoleon Bonaparte omsingeld. De situatie voor de Britten was hopeloos. Maar één man, Sir Sidney Smith, gaf niet op. Hij liet zijn mannen een tunnel graven en plaatste hierin grote hoeveelheden springstoffen. Toen de Franse aanval kwam was de ravage onder de aanvallers enorm. De ontsnapping van Sydney Smith Maar er was iets dat Smith stoorde, want de man die hij had willen treffen was er niet bij. Napoleon was aan de val ontkomen. Als een man bezeten stormde Smith het fort uit, op zoek naar Napoleon. Ondertussen bereidde de Fransen hun volgende aanval voor. En ditmaal met succes. Klein Gibraltar werd ingenomen. Tijdens de gevechten denkt Smith eindelijk zijn kans te krijgen om zijn doel te bereiken, maar wanneer hij wil toeslaan is er slechts duisternis. Hij is bewusteloos geslagen door een officier van de Franse troepen, Lascaris, ridder van de Maltezer Orde. Wanneer Smith weer bij bewustzijn is merkt hij wie de Fransen gesteund heeft bij de aanval. Hij is in de aanwezigheid van een magistraat. Aker heeft Napoleon onder haar hoede genomen. En zij weet ook dat Smith het huis van Erlin dient. Smith op zijn beurt onthult dat het huis van het schild op de hoogte is van haar waanzinnige plan, een opmerking die Aker maar matig kan waarderen. Want wat is er mis met het bevrijden van Europa van tirannen? Het leven van Smith wordt gespaard want, zoals Lascaris hem uitlegt, het huis van het zwaard heeft geen strijd met het huis van het schild. Smith krijgt zijn vrijheid terug. Drie jaar later in een Parijse gevangenis. Weer treffen Lascaris en Smith elkaar. Deze laatste is in de gevangenis beland omdat hij een complot smeedde tegen Frankrijk. Opnieuw hebben de twee het verbaal aan de stok over de intentie van Aker, zij gokt op een hele natie. Maar Smith ziet er gevaar in, want zij zal Napoleon niet aan de leiband kunnen houden. Nadat Lascaris is vertrokken waagt Smith een ontsnapping en krijgt hierbij onverwachte hulp van de naar Engeland gevluchte Fransman De Phélippeaux. Van de Franse aristocraat verneemt hij zijn nieuwe doel: Egypte. Napoleon gaat in dat land op campagne. Maar het doel is meer dan het veroveren van het land. Tijdens die campagne trekt Lascaris langs de Nijl met een groep soldaten. Hij is op zoek naar een vergeten tempel. Maar de archeologische speurtocht loopt uit op een nachtmerrie. Een oude vloek komt tot leven in de woestijn.

In deel 6 met de titel 'De adelaar en de sfinx' (L'Aigle et le sphynx) speelt de campagne van Napoleon in Egypte een prominente rol. In 1798 komen de Fransen aan in het land van de Nijl en de veldtocht duurt tot 1801. De expeditie was geen succes. Al in 1799 keerde Napoleon terug naar Frankrijk en greep daar de macht. Twee jaar later gaven de laatste Franse troepen zich over aan de Engelsen. Hoewel militair de campagne niets opleverde werd de wereld wel verrijkt met de steen van Rosetta waarmee de hiërogliefen eindelijk ontcijferd konden worden. In dit deel is een belangrijke rol bedacht voor de Engelsman Sir William Sidney Smith (1764-1840). De echte Sydney Smith heeft ook deelgenomen aan de strijd tegen de Fransen en heeft ook daadwerkelijk gevangen gezeten in Parijs. Uiteindelijk kwam hij weer vrij en kwam hij ook echt terecht in Acre. Hier bond hij de strijd aan met de troepen van Napoleon. Ook in het verhaal heeft de strijd in Acre een belangrijke plek. Doordat napoleon hier verloor zag hij zijn plan voor de verovering van Egypte en Syrië in rook opgaan. Opnieuw zijn historische feiten door de makers verweven met fantasy elementen om er een doorlopend en spannende episode van te maken. Het commentaar van Napoleon op Smith op het einde van dit deel is overigens historisch.

7 Onze lieve vrouwe van het duister

De verborgen geschiedenis - Onze lieve vrouwe van het duister (Notre-Dame des Ténèbres)

1815, de slag bij Waterloo. Het geluk had Napoleon verlaten. Het verhaal gaat dat een Engelse kolonel op het veld van Waterloo een talisman vond van Egyptische makelij. Het voorwerp lag in stukken. Bijna een eeuw later was de wereld veranderd in die van wetenschap en technologie. De mensen hadden geleerd om zichzelf te regeren. Steeds minder werd er vernomen van de vier grote huizen. Dyo leek nog steeds samen te werken met het rode broederschap, maar voor welk doel? Soms claimde een obscure moord in de schaduw een leven, maar verder dan de tabloids kwam het nieuws niet. Het duurde tot juni 1914 voordat de magistraten het gevaar doorzagen. Toen een soldaat van de kelk zijn leven gaf in ruil voordat van de Aartshertog Franz Ferdinand, troonopvolger van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Dit bracht een vreselijke kettingreactie opgang. Bijna een eeuw later en weer stond Europa in vuur en vlam. Een demonische invasie zou de wereld in duisternis hullen. De huizen van het schild, het zwaard en de lans begrepen dat ze moesten samenwerken om te overleven. Mons, 23 augustus 1914. Een Brits vliegtuig neemt een groep Duitse soldaten te paard waar. De cavaleristen soldaten dragen allen een gasmasker. Op het moment dat het toestel hoogte wint om terug te vliegen wordt het aangevallen door een vliegend, prehistorisch monster. Is dit wel de werkelijkheid, vraagt de bemanning zich af. Dan is er uit het niets een even onwerkelijke hulp voor de vliegers, die een noodlanding moeten maken in een veld. Precies op de plek waar het toestel tot stilstand komt wacht een auto. De vliegende draak en de mystieke boogschutters zijn verdwenen. Alleen de piloot, luitenant Curtis Hawke, leeft nog, zijn navigator is dood. Hawke beseft het niet maar één van de mannen die hem opvangen is een magistraat. Erlin neemt de vlieger mee naar zijn auto waar deze een Lewis machinegeweer met gaan bedienen. De kogels zijn nogal apart. Ze haasten zich naar de Engelse posities op de brug bij Nimy. De soldaten die Hawke eerder had waargenomen vallen de brug aan, gewone kogels lijken af te stuiten op deze wezens. Maar niet de speciale kogels die Erlin heeft voorbereidt. De aanval wordt afgeslagen. Drie weken later, Issy-Les-Moulineaux. Curtis Hawke meldt zich bij een hanger waar een vliegtuig op hem wacht. Een vliegtuig met iets nieuws, namelijk bommen onder de vleugels. Het vliegtuig is door de schilder Marc Chagall voorzien van een speciaal verfje. Curtis merkt al snel dat uitwerking vrij sterk is. Zijn opdracht is redelijk simpel. Hij moet het doelwit met bommen bestoken, maar het moet om precies 7 uur in de avond. Niet eerder en niet later. Zodra Curtis is opgestegen spreekt Chagall met Aker. Zij vindt dat Curtis ongewoon veel potentie heeft, maar hij moet nog veel leren. De reden dat Curtis precies om 7 uur moet bombarderen is dat Erlin zal proberen om Dyo, die bij de Duitse keizer als kriegsmeister in dienst is, af te leiden. Hij slaagt in zijn doel en voor minstens twee dagen zijn de Duitse troepen kwetsbaar. Op haar beurt overtuigd Aker generaal Foch dat dit het moment is om het offensief bij de Marne. En de broeders van Willem van Lecce kijken toe en observeren. Welke plannen heeft hij? En is de Eerste Wereldoorlog het einde van de wereld of het begin van een nieuwe? Dit album is tevens het einde van de eerste cyclus.

In 'Onze lieve vrouwe van het duister' (Notre-Dame des Ténèbres) komen we aan bij de Eerste Wereldoorlog. De rol van de magistraten is nog wel aanwezig, maar zij opereren veel meer op de achtergrond. Erlin, Aker en Reka hebben de handen ineens geslagen, terwijl Dyo nog een soort van verbond met Willem heeft. Ook ditmaal zitten er personages in het verhaal verweven die werkelijk hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt. De eerste is Marc Chagall (1887-1985). Hij was een Frans kunstschilder van Joods-Wit-Russische afkomst, dat toen nog bij het Keizerrijk Rusland hoorde. Eigenlijk was zijn familienaam Sjagal, maar later veranderde dit in Chagall. Hij studeerde onder meer aan de kunstacademie van Sint-Petersburg. In 1910 verhuisde Chagall naar Parijs. Dit was toen de culturele hoofdstad van de wereld. Zijn eerste belangrijke tentoonstelling had hij in 1914 in Berlijn. Door het uitbreken van de oorlog kon hij niet terug naar Frankrijk, dus toog hij naar Rusland. Pas na de oorlog keerde hij weer terug in Parijs. In 1937 verwierf Chagall het Franse staatsburgerschap. Door het uitbreken van de tweede wereldoorlog zag Chagall zich genoodzaakt om te vluchten, in 1941 bereikte hij met zijn familie de Verenigde Staten. Na de oorlog keerde hij terug naar Europa waar hij in 1985 in Frankrijk overleed. Ferdinand Foch (1851-1929) is een tweede naam die direct opvalt. Hij was een maarschalk van Frankrijk die faam verwierf tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen de Franse legers zich volop terugtrokken slaagde Foch erin een tegenaanval op te zetten die bijdroeg aan het succes van de Eerste Slag bij de Marne. Hiermee verwierf hij eeuwige roem in Frankrijk. Hoewel lang niet elke militaire actie die hij leidde succesvol was, bleef hij toch een grote naam. En hij bleek ook een vooruitziende blik te hebben. Bij het verdrag van Versailles in 1918 na afloop van de Eerste Wereldoorlog liet hij zich kritisch uit over de voorwaarden die de geallieerde dicteerde aan Duitsland. Hij sprak de profetische woorden " Dit is geen vrede, het is een bestand voor twintig jaar". Meer op het einde van het verhaal komt Blaise Cendrars (1887-1961) was een Zwitsers-Frans schrijver en dichter, wiens echte naam Frédéric Louis Sauser was. Toen hij vijftien was ging hij voor een juwelenhandelaar werken. Hij bezocht onder andere China, Mongolië, Iran en Rusland. In 1910 verhuisde hij naar Parijs. Hier ontwikkelde hij zijn eigen schrijfstijl. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vocht hij in het Frans Vreemdelingenlegioen. In 1915 verloor hij tijdens het bloedige offensief in Champagne rechterarm. Nadat hij uit het leger was ontslagen werd hij in 1916 tot Fransman genaturaliseerd. Heel kort is er een verwijzing naar Vlad III, bijgenaamd Vlad de Spietser of Vlad Dracula. Dit is wanneer Dyo een bezoek brengt aan Willem. Dit onprettige heerschap (Vlad dus) was vorst van Walachije in 1448, van 1456 tot 1462 en in 1476. Hij is hoogstwaarschijnlijk de historische figuur waaraan Bram Stoker de naam van de romanfiguur Dracula ontleende. Nu is er natuurlijk nog iemand die heel kort in beeld komt en die het nodige heeft aangericht in de wereldgeschiedenis. Dat is de korporaal die aan Duitse zijde vocht in de Eerste Wereldoorlog en wel Adolf Hitler.

8 De zeven pilaren van de kennis

De verborgen geschiedenis - De zeven pilaren van de kennis (Les 7 piliers de la sagesse)

Griekenland, 1908 in Delphi. Een man loopt over een rotspad naar de plaats waar in vroeger tijden het orakel haar voorspelling deed. Voor deze grot knielt de man neer en roept de godin Athena aan. De man is nog maar net begonnen of er is een gerommel en grote keien rollen de berg af. De aarde opent zich en de man tuimelt de opening in. Gelukkig voor hem is er hulp nabij. Een oude rabbijn en zijn jonge leerling Itzak zijn met de Duitser, die zegt Rudolf von Sebottendorf von der Rosete zijn, meegekomen. Itzak heeft niet veel op met de man die zegt een baron te zijn, maar ze halen hem uit zijn benaderde positie. Eenmaal in veiligheid vertelt Von Sebottendorf dat hij in de grot echt een entiteit heeft gezien. Maar de rabbijn maakt hem uit voor een idioot. Diep beledigd verlaat de Duitser het huis van de rabbijn. Itzak heeft groot gelijk dat hij de Duitser niet vertrouwde vertelt de rabbijn. De echte naam van de man is Glauer. Vanuit Caïro was de rabbijn al gewaarschuwd over deze man, maar dom genoeg heeft hij zich toch met hem ingelaten. In Delphi opende Rudof een deur naar een andere realiteit. Maar, vervolgt de rabbijn, de idioot had geen idee wat hij deed. Een dergelijke deur open houden vraagt een enorme hoeveelheid energie en het risico bestaat dat nachtmerrieachtige wezens deze realiteit betreden, zoals de zogenaamde godin die hij gezien heeft. De kaarten kunnen dit bewerkstelligen. Maar nu moeten ze weg, want Rudolf is op de hoogte van hun werk en zal niet rusten. Ze gaan naar Istanbul. Eenmaal aangekomen in Turkije beseffen ze dat ze er niet te lang kunnen blijven, Rudolf heeft hier machtige vrienden.
Tien jaar later, september 1918, de Rub'Al-Khali, de grote woestijn op het zuidelijke deel van het Arabische schiereiland. Een groep trekt door de zandvlakte, onder hen een Engelsman met de naam St. John Philby. Curtis en Reka arriveren in Jeruzalem Ze komen aan bij een verhoging in de vlakte. Een plaats die Tel El Kinad wordt genoemd. Het zou gebouwd zijn door Ad Ibn Kinad als een fort waar hij zich met zijn harem in terugtrok voor een levenslange orgie. Het vuur uit de hemel heeft hem gestraft, aldus een begeleider van Philby. De Engelsman kent het verhaal, uit meerdere bronnen. Hij kent het ook onder de naam Kor. Wanneer ze ruïne binnengaan komt er een punt waar de Arabieren weigeren verder te gaan. Maar Philby laat zich door niets weerhouden en doet in de ruïne een enorme ontdekking. Wanneer hij weg wil gaan proberen de Arabieren hem ervan te weerhouden zaken uit de ruïne mee te nemen. het blijkt hun laatste daad. Philby verdwijnt in de woestijn. In de herfst van 1918 bereikt ook Curtis Egypte, hij treedt het hoofdkwartier van het Britse leger in Alexandrië binnen. Daar heeft hij een weerzien met Reka, die nu de rang van majoor in het Engelse leger heeft. Samen bezoeken ze generaal Kitchener. Het wordt al snel duidelijk dat het hoofdkwartier niets meer gehoord heeft van Philby. Majoor Reka en Luitenant Curtis gaan zich voegen bij een andere Britse officier, T.E. Lawrence die samen met de bedoeïen van Feisal bezig is met acties in Arabië. Een paar dagen later landt het tweetal in het kamp van Lawrence. Reka onthult aan Curtis dat ze mogelijk de eerste stad van de mensheid op het spoor zijn, het legendarische Kor. Van Lawrence horen ze dat er een trein vol Duitse militairen onderweg is en deze komt hun kant op. Het gezelschap maakt dezelfde reis door de woestijn die Philby eerder had ondernomen. Maar wanneer ze bij Tel El Kinad komen gaan in eerste instantie alleen Reka en Curtis verder. Maar al snel moet Reka stoppen. De wezens die op deze plek huizen laten haar niet toe, het is dan ook de plaats waar de vier magistraten eeuwen geleden de moordenaars van hun stam hebben vernietigd (zie deel 1 'Genesis'). Alleen Curtis kan verder. Hij ontdekt de dode begeleiders van Philby en concludeert terecht dat de Brit er vandoor is. Ze reizen verder en vinden de Duitse trein die door Philby met de kracht van de zwarte ivoren verwoest is. Reka en Curtis reizen dan samen verder naar Jeruzalem. Hier vinden ze een spoor van Philby dat hen naar het noorden brengt. Naar een plaats waar een afgrijselijke slachting heeft plaatsgevonden en naar een ontmoeting met Willem van Lecce.

Deel acht draagt de titel 'De zeven pilaren van de kennis' (Les 7 piliers de la sagesse). Dit verwijst naar het boek Seven pillars of wisdom, het autobiografische werk van TE Lawrence oftewel Lawrence of Arabia, die uiteraard ook in dit deel figureert. In dit wederom prima deel uit de reeks De verborgen geschiedenis is voor TE Lawrence een plaats ingeruimd, maar een grootte rol is ook weggelegd voor St John Philby. Van de niet historische personages worden de hoofdrollen vervuld door Reka (ze is bijna aardig in dit deel) en Curtis. Hoewel deze laatste behoort tot het huis van Erlin gaat hij met de zus van Erlin het avontuur aan om Philby te achterhalen. Het avontuur voert hen van het Arabische schiereiland via Jeruzalem naar het noorden. Het begint echter in Griekenland op de plek waar rond 650 v. Chr. een Apollontempel werd gebouwd.
Het orakel van Delphi trok bezoekers uit de gehele toen bekende wereld. De god Apollon sprak via het orakel, de priesters Pythia. Zij zat in een damp van giftige gassen, die haar in een trance brachten. Bronnen melden dat ze op een houten kruk zat boven een spleet in de rots. Bezoekers zagen haar niet. Uit de spleet stegen dampen op waardoor Pythia in trance raakte en haar voorspellingen deed. Recent onderzoek heeft aan het licht gebracht dat Delphi boven een breuklijn in de aardkorst ligt en dat er vroeger waarschijnlijk giftige gassen ontsnapte. Waarschijnlijk ging het om ethyleen dat bij een mens de verschijnselen geeft die het orakel vertoonde (bron: Historia augustus 2014).
St John Philby Een belangrijk deel van het verhaal draait om St John Philby (1885-1960). Hij was ook bekend als Jack Philby of Sheikh Abdullah. Philby was een Britse arabist, ontdekkingsreiziger, schrijver en werkte voor de koloniale inlichtingen dienst. Hij werd geboren in Badulla in het toenmalige Britse Ceylon als de zoon van een thee planter. Zijn opleiding kreeg hij aan het Westminster School en het Trinity College in Cambridge. Hij studeerde oosterse talen en was klasgenoot van Jawaharlal Nehru, die later premier van India werd. Zo rond 1908 begon Philby zich aangetrokken te voelen tot het socialisme. In 1920 trouwde hij met Dora Johnston. Ze kregen drie dochters en één zoon, Kim Philby. Zijn zoon zou ook in de geschiedenisboekjes terecht komen als een dubbel agent voor de Sovjet-Unie, een van de Cambridge Five. In 1915 werd Philby hoofd van de financiële afdeling van de Britse regering in Bagdad. Zijn opdracht was tweeledig: de Arabische opstand tegen de Ottomaanse Turken te organiseren en de olievelden in de buurt van Basra en de Shatt al Arab, die de bron van olie voor de Koninklijke Marine was, beschermen. Lawrence of Arabia De opstand werd georganiseerd met de belofte van het creëren van een verenigde Arabische staat, of Arabische federatie, van Aleppo in Syrië naar Aden in Jemen. Gertrude Bell van de Britse Militaire Inlichtingendienst was zijn eerste controller en leerde hem de fijne kunst van spionage. In 1916 werd hij Revenue Commissaris voor de bezette gebieden. In november 1917 werd Philby gerzonden naar het binnenland van het Arabische schiereiland als hoofd van een missie naar Ibn Saoed in november 1917. Tijdens zijn verblijf werkt Philby een tijdje samen met TE Lawrence. In 1922 keerde hij terug naar Londen (bron: en.wikipedia.org/wiki/St_John_Philby).
De tweede grote naam is natuurlijk die van TE Lawrence oftewel Lawrence of Arabia. Thomas Edward Lawrence (1888-1935) was een Brits prozaschrijver, archeoloog en militair. Hij is een legendarische figuur uit de Eerste Wereldoorlog. Toen de oorlog uitbrak in 1914 was hij werkzaam als archeoloog in Karkemish, in het zuiden van het huidige Turkije en nam, zoals zo velen, dienst in het leger. Hij kwam terecht bij de Britse inlichtingendienst in Egypte. In die functie lukte het hem om Hoessein ibn Ali, de sjarief van Mekka, over te halen om aan de Britse kant tegen de Ottomanen te vechten. Er brak een opstand uit die werd geleid door Faisel, de zoon van de emir, waarbij Lawrence als adviseur optrad. Met een guerrillaleger bliezen zij spoorlijnen op en verlamden ze het Ottomaanse leger. De operaties in de woestijn eindigden in 1918 met de verovering van Damascus. Maar na de oorlog werd duidelijk dat er geen sprake zou zijn van onafhankelijkheid voor de Arabieren. In de jaren twintig was hij weer in Engeland en nam in 1922 onder de naam John Hume Ross, later T.E. Shaw, als gewoon soldaat weer dienst in het Britse leger bij de toen net opgerichte Royal Air Force. In 1935 kwam TE Lawrence om bij een motorongeluk. Vooral dankzij de speelfilm Lawrence of Arabia (met Peter O'Toole in de hoofdrol) uit 1962 van David Lean is hij in ons collectieve geheugen blijven hangen (bron: nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edward_Lawrence).
Op het einde van deel acht van De verborgen geschiedenis is een verwijzing naar de Assyrische genocide te vinden. Dit is een volkerenmoord gepleegd in het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Volgens ooggetuigen, waaronder Duitse officieren en neutrale diplomaten, en nieuwsrapportages in de media werden honderdduizenden Assyriërs die in het noorden van Mesopotamië (het huidige zuidoosten van Turkije en noordwesten van Iran) leefden, in de periode 1915-1920 met geweld gedeporteerd, uitgehongerd en vermoord. In het stripverhaal wordt verwezen naar Urmia, in het Nederlands Urmaya (bron: nl.wikipedia.org/wiki/Assyrische_genocide).

9 De loge van Thule

De verborgen geschiedenis - De loge van Thule (La loge Thulé)

April 1919, Tsjernobyl in de Oekraïne. Itzak en zijn rabbijn zijn hier terecht gekomen na hun belevenissen in het Midden-Oosten. In het land woedt een burgeroorlog. De witten en de roden bevechten elkaar en de anarchisten van Makhno bevechten alle partijen. Het tweetal is neergestreken in een rustig dorpje. Vanuit hier heeft de rabbijn contact per brief met grote denkers zoals Max Planck. Maar die dag, die rustig begon, zal in geweld eindigen. Een colonne van soldaten in vrachtauto's komt het dorpje binnenrijden. Het zijn soldaten van de witten en de officier eist, met getrokken wapens, het eten op van het dorp. Itzak bekijkt de gebeurtenissen vanuit een zolderraam. Plotseling trekt de officier een mes en nagelt de rabbijn vast aan een boom. Vervolgens trekt hij een vuurwapen en schiet de rabbijn door het hoofd. Een onverwachte aanval in de comic De verborgen geschiedenis Dit is het teken voor zijn mannen om het vuur te openen op de aanwezige dorpelingen. Ook Itzak wordt geraakt, maar bloedend strekt hij een hand uit naar de kaarten die vervolgens hun verwoestende werk doen. De volgende dag wordt hij gevonden door een passerend boerenmeisje. Al snel hebben ze gezelschap van een groep soldaten van de roden. Achterin hebben ze twee gevangenen. Dit zijn mannen van Makhno. De verwarring is compleet wanneer er een observatievliegtuig overvliegt. Het toestel wordt bestuurd door Curtis die door Erlin naar dit deel van de wereld is gestuurd. Wanneer de roden het vuur openen, wordt dit beantwoordt. Curtis stort neer maar overleefd de chrash, zijn medevlieger was minder gelukkig. Nu de roden dood zijn, worden de anarchisten bevrijdt en Itzak sluit zich bij hen aan. Een week later ontwaakt Curtis in een ziekenhuisbed. Hij is naar de kliniek van dr C.G. Jung in Zürich, Zwitserland gebracht. Eerst denkt hij dat Reka aan zijn bed zit, maar het is haar zus Aker. Een patrouille onder leiding van de Fransman De Gaulle heeft Curtis gevonden en zorg gedragen voor zijn terugkeer. Enkele dagen later bezoekt Aker opnieuw de Engelsman. Erlin had Curtis naar Tsjernobyl gestuurd omdat verwacht werd dat zich daar een belangrijke gebeurtenis zou voordoen. Hoewel de tekenen moeilijk te lezen zijn, is er in die regio een gevaar. Een gevaar genaamd Willem van Leece en in iets mindere mate Dyo. Erlin zelf arriveert in de kliniek en hij gaat verder. Het weefsel van de toekomst is in grote mate verstoord. En daarom moeten ze meer te weten komen over de zwarte ivoren die in de ruïnes van Kor gevonden zijn. Philby zou meer kunnen vertellen, maar hij is ondergedoken, onvindbaar. Het plan is nu om Curtis door Jung te laten hypnotiseren en zo te laten terugkeren naar Kor. Misschien dat ze meer aan de weet komen. De sessie levert niet veel op en het drietal maakt een wandeling door Zürich. Ze komen bij een begraafplaats waar Erlin vertelt dat hij denkt dat Willem ook achter diverse epidemieën zit die de mensheid hebben getroffen. Hij heeft het geluk van de stervende mensen nodig. Daarom is het nodig dat Curtis een nieuwe missie uitvoert. Ditmaal in Duitsland. Rudolf von Sebottendorf heeft in Munchen de loge van Thule opgericht. En von Sebottendorf is in het bezit van een zwarte ivoor. De taak voor Curtis is om die te stelen. Maar dat zal geen eenvoudige opgave blijken te zijn.

In 'De loge van Thule' (La loge Thulé) komt de reeks terecht in het instabiele tijdperk net na de Eerste Wereldoorlog. Ook in dit negende deel wordt een zeer aantrekkelijk verhaal neergezet dat blijft boeien. Reka en Dyo spelen ditmaal geen rol, die zijn weggelegd voor Erlin, Aker, Curtis en Willem. Maar ook het historische personage van Rudolf Freiherr von Sebottendorf speelt een grote rol. Want zoals bij bijna ieder deel uit de reeks zitten er nu ook weer historische ingrediënten in het scenario verwerkt.
Allereerst Rudolf Freiherr von Sebottendorf (1875-1945), wiens eigenlijke naam Adam Alfred Rudolf Glauer was. Hij was een Duitse antisemiet, avonturier en spion. Hij had rijkdom vergaard tijdens de Balkanoorlogen (1912-1913). In november 1918 nam hij deel aan de oprichting van de Thule-Gesellschaft. Van 1942 tot 1945 was hij agent bij de Duitse contraspionagedienst Abwehr in Istanbul maar spioneerde tevens voor de Britten. Op de dag van de Duitse capitulatie pleegde hij zelfmoord. (bron: nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Sebottendorf)
Ook het Thule-Gesellschaft is dus historisch. Het genootschap stond aan de wieg van de Deutsche Arbeiterpartei (DAP), de voorloper van de Hitlers nsdap en de Völkischer Beobachter, de belangrijkste nationaalsocialistische krant. Nazi-kopstukken zoals Rudolf Hess, Heinrich Himmler en Alfred Rosenberg vonden in deze loge heel wat inspiratie. Het Thule-Genootschap was niet alleen uitgesproken anti-semitisch en racistisch maar ook militant anti-communistisch. Na een mislukte poging in december 1918 om de Beierse socialistische premier te ontvoeren, smeedde het Genootschap plannen om de Münchense communistische Beierse Radenrepubliek ten val te brengen. Maar de communisten waren hen voor en wanneer op 26 april 1919 communistische milities het Thule-hoofdkwartier binnenvallen worden zeven Thule-leden gegijzeld en vier dagen later geëxecuteerd. (bron: nl.wikipedia.org/wiki/Thule-Gesellschaft)
Natuurlijk is ook Carl Gustav Jung (1875-1961) een historisch personage. Hij was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Jung was twintig jaar jonger dan de grote pionier van de psychoanalyse, Sigmund Freud, wiens werk hij op de voet volgde. Jung omschrijft Freud in zijn autobiografie als de eerste man van werkelijk grote betekenis die hij ontmoette. Wel had hij vanaf het begin zijn twijfels over Freuds denkbeeld dat neurosen allemaal te herleiden zouden zijn tot seksuele verdringing of seksuele trauma's. Later leidde verschil van inzicht tot een breuk met Freud. (bron: nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung)
Jean-Pierre Pécau brengt met zijn scenario het kwaadaardige van von Sebottendorf en zijn loge goed in beeld. Hij laat Erlin, Aker en Curtis strijden voor het goede, hoewel sommigen zo ook hun eigen agenda hebben. Het tekenwerk van Igor Kordy, met inkleuring van Chris Chuckry, is wederom prima. Dit is een serie die mij nog niet heeft teleurgesteld.

10 De zwarte steen

De verborgen geschiedenis - De zwarte steen (La pierre noire)

Jeddah, december 1926 aan de Rode Zee kust. Het beleg ging de derde maand in. De opstandelingen kwamen uit het niets. Ze kwamen uit de grote woestijn, met hart en ziel trouw aan Ibn Saoed, de Sultan van Nadjd, imam van de Wahabieten. Ibn Saoed leek niet te stoppen,. Ondanks Turkse en Duitse huurlingen, ondanks goud en Engelse wapens leed Hoessein, nederlaag na nederlaag. Het verhaal ging dat Ibn Saoed hulp had van een magiër, de adviseur die hij het meeste vertrouwde. Het zou gaan om een Engelsman die zijn geloof had afgezworen en was bekeerd tot de Islam. Hij had een andere naam aangenomen, maar het zou gaan om Philby. Vanaf een afstand wordt het beleg bespied door twee westerlingen, Lawrence en Curtis. Ze zijn door de linies geglipt om een afspraak te kunnen nakomen. Het staat Curtis niet aan. Wie zegt dat het geen valstrik is? Itzak uit de comic De verborgen geschiedenis, tekening van Igor Kordey Het gaat immers om mannen van Ibn Saoed. Zij zouden van Philby afwillen. Lawrence heeft ook rekening gehouden met een valstrik en heeft maatregelen genomen. Wanneer ze terug zijn in Jeddah gaan ze direct naar de haven, het laatste schip staat op het punt van vertrekken. De andere westerlingen zijn al geëvacueerd. Maar eerst de ontmoeting. Wanneer ze op de afgesproken plek komen meent een van de mannen te zien dat Curtis dezelfde blik heeft als Philby en raakt in paniek. Van alle kanten komen nu gewapende mannen tevoorschijn. Tijd om er vandoor te gaan. De versterkingen die Lawrence heeft meegenomen komen nu goed van pas. Wanneer ze in veiligheid bespreken de twee de situatie. Curtis meent dat Ibn Saoed slechts een pion is van Philby, maar Lawrence is een andere mening toegedaan. Na het avontuur van Curtis in Kor heeft de arabist onderzoek gedaan naar Ibn Saoed en is er achter gekomen dat hij al veel eerder in de regio is geweest waar Kor ligt. Ook de manier waarop hij zijn koningsdom heeft verworven draagt elementen die doen denken aan het bestaan van een zwarte ivoor. Beide mannen zijn ervan overtuigd dat Ibn Saoed heel Arabië zal onderwerpen. Het duurt niet lang voordat de definitieve aanval op Jeddah wordt ingezet. Eerst denken de twee mannen nog dat de moderne wapens de verdedigers het voordeel zullen geven. Maar door onverklaarbare redenen raken deze onklaar, sporen van Philby. Lawrence en Curtis haasten zich naar de haven waar het schip op hen ligt te wachten. Met enige moeite bereiken ze het vaartuig en terwijl ze de wal zien verdwijnen, nemen de mannen van Ibn Saoed Jeddah in. De weg naar Kor is afgesloten. Nadat Ibn Saoed de havenstad is binnengegaan, heeft hij een gesprek met Philby. De nieuwe heerser van Jeddah beseft dar het zwarte ivoor een sterke aantrekking heeft voor de magistraten. Hij geeft Philby opdracht om het voorwerp over te dragen aan Dyo, zogenaamd als dank voor de levering van wapens. Op dat moment bevindt Itzak zich in de Oekraïne. Hier triomferen de bolsjewieken, de laatste levende anarchisten van Makhno worden als beesten opgejaagd. Itzak is met twee kameraden op de vlucht, maar hij vlucht voor meer dan de bolsjewieken. Freiherr Von Sebottendorf is hem opnieuw op het spoor. Zijn tocht voert hem naar Siberië. Op zijn tocht treft hij een nieuwe reisgenoot, Leonid. Deze matroos is ook op de vlucht als een van de laatste overlevenden van een groep opstandelingen. De bolsjewieken zijn bezig met alle rivaliserende groepen af te rekenen. Aan de oevers van de Toengoeska vindt de confrontatie plaats tussen Itzak en Von Sebottendorf, bij een opmerkelijke groep mensen.

In 'De zwarte steen' (La pierre noire) valt de oude wereld van voor de Eerste Wereldoorlog uiteen. Ibn Saoed verovert met behulp van Philby steeds meer terrein in Arabië. De bolsjewieken trekken de macht naar zich toe in Rusland, waar de Tsaar van het toneel is verdwenen. In het eerste deel zien we de gebeurtenissen aan de hand van de belevenissen van Lawrence en Curtis, terwijl de Rusland episode wordt ingevuld met de avonturen van Itzak. De laatste krijgt een veel ruime rol in het scenario dan voorheen. Het geheel is weer spectaculair vormgegeven met veel actie en een spannend scenario, waarin mystieke elementen natuurlijk niet ontbreken. Het is een reeks die niet snel verveeld. Ook ditmaal figureren historische personen en gebeurtenissen in het verhaal.
Zo is de verovering van Jeddah (of Djedda) historisch. Evenals Ibn Saoed. In 1924 verklaarde Hoessein ibn Ali zich tot kalief. Dit viel slecht bij Ibn Saoed en zijn onderdanen, die prompt de oorlog verklaarde. Op hetzelfde moment trokken de Britten zich terug uit het conflict. Hoessein trad af ten gunste van zijn zoon Ali. Hij hield nog enige maanden stand, maar na de verovering van Jeddah door Ibn Saoed. De Britten erkenden het nieuwe koninkrijk in 1927 (bronnen: nl.wikipedia.org/wiki/Djedda#Eerste_Wereldoorlog_en_de_Hasjemieten & nl.wikipedia.org/wiki/Abdoel_Aziz_al_Saoed).
In juni 1908 vond in Toengoeska in Siberië een enorme explosie plaats bij de rivier de Stenige Toengoeska. Over de oorzaak van de explosie wordt nog veel gespeculeerd. Algemeen wordt gedacht dat het hier ging om een ontploffing van een meteoriet op circa 8 kilometer boven het aardoppervlak (bron: nl.wikipedia.org/wiki/Toengoeska-explosie).