De Lincoln branche introDe serie 'De Lincoln Branche' (La Branche Lincoln) verscheen in 2007. Het scenario is afkomstig van Emmanuel Herzet, terwijl Piotr Kowalski het tekenwerk voor zijn rekening neemt.
Emmanuel Herzet is geboren op 24 oktober 1973. In het dagelijkse leven is hij Docent Geschiedenis en Engels op een school in de buurt van Namen. Zijn motivatie voor het schrijven van 'De Lincoln Branche' komt voor een groot deel voort uit zijn werk als docent geschiedenis.
Piotr Kowalski is geboren in Warschau in 1973. Net als veel van zijn landgenoten ontdekte hij comic books via de avonturen van Thorgal. Eerst werkte hij nog voor diverse reclamebureaus. Zijn eerste werk verscheen in de SF serie 'Gail'. Een ontmoeting met Grzegorz Rosinski (de tekenaar van Thorgal) was voor hem een grote motivatie. Hij kwam in contact met Editions du Lombard. Voor deze uitgeverij werkt hij samen met Emmanuel Herzet aan de 4-delige serie De Lincoln Branche.

1 Een geheim uit het graf

De Lincoln branche - deel 1 - Een geheim uit het graf (Un secret hors de la tombe)

Het verhaal neemt en aanvang in 1910. Een vluchteling wordt gegrepen door een vigilante. Wanneer de vluchteling, die Parker blijkt te heten, 's avonds vastgebonden zit doet hij zijn verhaal. Hij is valselijk beschuldigd van een bankroof door ene Rottman die zijn land wil overnemen. Wanneer twee mannen van het agentschap Pinkerton hem willen meenemen, red de vigilante, Voss, hem het leven. In ruil krijgt Voss de rechten van het land van Parker.

Ted Voss is in Caseville voor de begrafenis van zijn vader (dit speelt in de huidige tijd). Zijn vader bezat een enorm fortuin met bijbehorende invloed. Ook aanwezig op de begrafenis is Mansfield (een oude medewerker van zijn vader) en Maureen Suther (een journaliste). Op dezelfde dag verlaat een oudere man het tehuis waar hij woont, nadat hij van het overlijden van de vader van Ted in de krant heeft gelezen. Die avond neemt Ted een aantal documenten van zijn vader door. Wanneer hij een aantal familiedocumenten bekijkt, stuit hij op enkele mysterieuze notitieboekjes met vreemde stempels, met hierbij de namen Lincoln Branche en een gestileerde Cerberus. Ted Voss en Maureen Suther in de problemen door Kowalski Ook heeft hij een notitieboekje met hierin tekst in code. Ted wil er meer over weten en schakelt een Maureen Suther en Rivel (een oude professor) in om hem te helpen. Het hele onderzoek moet hem wat verstrooiing brengen en het verlies van zijn vader verzachten.
Flashback: Rome, 1929. De grootvader van Voss koopt een stuk land van het Vaticaan en Mussolini, de fascistische dictator van Italië. Nu is er een afluisterpost gevestigd. Een bericht wordt onderschept en doorgezonden.
Twee mannen wachten voor het huis van Ted Voss. Ze volgen hem naar een ontmoeting met Maureen en Rivel. Maureen heeft niet ontdekt wat de Lincoln Branche was, maar zij vermoed een soort denktank. Rivel oppert dat het een voorloper is geweest van de NSA die in 1947 is opgericht. Wanneer de drie het cafe verlaten, worden ze aangevallen door de twee mannen die Ted Voss gevolgd hebben. Maar de oude man uit het tehuis redt Ted en zijn vrienden. Van hem leert hij dat de mannen tot de Styx-cel behoren en dat ook de NSA achter hem aanzit. De vier vluchten weg in de nacht.

Met 'Een geheim uit het graf' (Un secret hors de la tombe) wordt de serie De Lincoln branche geopend. En het moet gezegd worden, het is een zeer interessante opening. Het scenario van Emmanuel Herzet intrigeert. Het spannend en zeer onderhoudend. Hij maakt gebruik van flashbacks in het verhaal om het verleden van de familie Voss tot leven te brengen. Het verweven hiervan met staatsgeheimen en officieuze instanties verhoogt de spanning en er is meer dan voldoende aan de hand om je als lezer af te vragen. Het tekenwerk van Kowalski is goed, hoewel het qua weergave van details soms wel eens wisselt. Maar dit stoort in het geheel niet. Een sterke opening van deze nieuwe serie.

2 Duistere erfenis

De Lincoln branche - deel 2 - Duistere erfenis (La part des ombres)

Washington, 1939.Charles Voss overtuigd op harde wijze zijn zoon Dorian hem te volgen en zitting te nemen in de Lincoln Branche. Hoewel de jongeman, gesteund door zijn vrouw, eerst een deelname wilde afwijzen, zwicht hij voor zijn vader.

Caseville Harbor in het heden. De vier vluchtelingen zijn aan boord gegaan van het jacht van Ted Voss. Nu onhult de oude man in alle rust wat er werkelijk gaande is en wie de spelers zijn. De reden dat er hardnekkig jacht wordt gemaakt op Ted is dat hij, door het erven van de archieven van zijn grootvader, nu in het bezit is van heel gevoelige informatie. Informatie over verschillende organisaties, waaronder de NSA. Van de oude man horen de drie toehoorders over het ontstaan van de Lincoln branche. Maureen Suther en de onbekende helper door Kowalski Niet verrassend is de organisatie in het leven geroepen door Abraham Lincoln. De Lincoln branche adviseerde de president op velerlei terreinen. De organisatie bestaat uit twee afdelingen, namelijk een permanent orgaan met onder meer de president van Amerika. Dorian Voss maakte ooit deel uit van dit permanente bureau. De tweede afdeling bestaat altijd uit mensen die tijdelijk advies geven, op basis van strikte geheimhouding. Aan het begin van de tweede wereldoorlog maakte een groep zakenlieden gebruik van de kennis van Dorien Voss. Kennis die hij opdeed als lid van de Lincoln branche. De zakenlieden behoorden tot de kennissenkring van zijn vader Charles Voss. Het doel van de groep was om zoveel mogelijk geld te verdienen door de wapenwedloop te stimuleren. De groep gebruikte een codewoord: Cerberus.
Tijdens en na de oorlog rekruteerde Ceberus veel mensen uit de voormalige inlichtendiensten om missies uit te voeren in het belang van Ceberus. Maar de ambities van Ceberus reikten steeds verder. In 1942 werd begonnen met de ontwikkeling van de atoombom. Hierop richtte Ceberus het Wyverncommando op. Het doel van het commando was het stelen van de gegevens van het onderzoek. De oude man maakte deel uit van het Wyverncommando. In 1947 riep Dorian Voss de Styx-cel in het leven. Hun doel was de leden van Ceberus beschermen. De mannen die geprobeerd hebben om Ted en zijn vrienden te doden behoorden tot de Styx-cel.
Dan gaat hij in op de wijze waarop Ted Voss en zijn vrienden zijn opgevallen: Echelon. Dit afluistersysteem is door de Styx-cel geïnfiltreerd. Door de afgeluisterde berichten van Ted kwamen ze hem op het spoor. Al snel blijkt een kennis van Rivel vermoord te zijn, omdat hij probeerde de codes te ontcijferen. Wanneer ze de woning van de vermoorde man verlaten komen ze in gevecht met de Styx-cel.
Maar dit is nog niet alles. Ted wordt gebeld door Peter Talbott, een vriend van hem. Het huis van Ted is overhoop gehaald. Tijdens het gesprek wordt Talbott aangevallen door de Styx-cel. Net wanneer zijn einde daar lijkt grijpen gewapende mannen in. Maar tot welke groep behoren deze redders? Is er een nieuwe groep in het machtsspel?

In het tweede deel van de serie, 'Duistere erfenis' (La part des ombres) worden veel van de vragen die in het eerste deel ontstonden opgehelderd. Het is wel een hele vloed aan informatie. Ik heb het album wel terug moeten lezen om alles op een rijtje te hebben. Op zich geen straf hoor. In dit deel wordt ook weer gebruik gemaakt van flashbacks. Op deze manier kan het verhaal van de oude man tot leven komen en ben je in staat om het goed te plaatsen. Rode draad in het verhaal is de zelfverrijking door een groep wapenfabrikanten en industriëlen ten koste van alles. Zij misleiden en manipuleren en gaan zelfs letterlijk over lijken om meer geld te verdienen. Hoewel het verhaal soms veel informatie bevat is het een geweldig scenario. Eentje die mij heel erg aanspreekt. Het tekenwerk van Kowalski is wederom goed. De acties scènes leven echt en de manier waarop hij de flashbacks steeds vormgeeft is geweldig. Een uitstekende opvolger van het eerste deel.

3 Oorlogstuig

De Lincoln branche - deel 3 - Oorlogstuig (Machines de guerre)

Op een onbekende locatie komt de opdrachtgever van de groep die Peter Talbott heeft meegenomen het werk inspecteren. Hij komt er al snel achter dat de mannen niet Ted Voss hebben meegenomen, maar iemand anders. Terwijl deze opdrachtgever zijn teleurstelling verwerkt, komt de oude man aan bij het tehuis waar hij woont. Omdat hij licht in zijn kamer ziet branden ruikt hij onraad. En geheel terecht, binnen wachten twee mannen van Styx op hem. Dankzij zijn ervaring schakelt hij beide mannen uit en neemt één van hen mee als gevangene. Ted Voss op zijn beurt komt aan bij zijn woning en wordt geconfronteerd met de wantrouwige inspecteur Carven. Ted Voss en inspecteur Carven door Kowalski Hoewel Ted probeert om de politieman om de tuin te leiden trapt deze geen seconde in het verhaal van de voormalig olympisch kampioen schieten. Niet dat Ted Voss hier echt mee zit. Zijn echte zorg betreft zijn vriend Peter. De volgende ochtend wordt hij gebeld door de opdrachtgever van de mislukte ontvoering, die zichzelf James Hyat noemt. Hij doet Ted het voorstel om Peter Talbott te ruilen voor de dossiers. Bij wijze van proef overhandigt Ted Voss op een afgesproken locatie het eerste deel. Voor de verdere overdracht wordt een afspraak gemaakt op de ferryboot die over de grote meren vaart. Eenmaal aan boord vindt de ontmoeting plaats. Hyat werkt niet voor de NSA zoals Ted had aangenomen, maar hij laat doorschemeren dat hij verbonden is aan een organisatie die banden heeft met de NSA en de Secret Service. De dubbele activiteiten van de vader van Ted zijn in kleine kring bekend, maar vanwege zijn uitstekende werk in de koude oorlog werd er niet tegen zijn vader opgetreden. Maar tijdens het gesprek worden ze aangevallen door de mannen van Styx. Hoewel één van de aanvallers ontkomt met de tas van Ted, heeft hij niet de resterende dossiers. Die had Ted op aanraden van de oude man niet meegenomen. Maar het gevaar is nog niet geweken. In de haven waar de ferry aankomt wacht een sluipschutter.

'Oorlogstuig' (Machines de guerre) vormt het derde deel van de serie. Steeds meer wordt onthuld over het verleden van de familie Voss. De manipulaties van Dorian en Charles Voss blijken in kleine kring bekend te zijn. In het verhaal schuiven de personages van Maureen en de oude man nu naar de achtergrond. In hun plaats komt James Hyat, de medewerker van een veiligheidsdienst (althans volgens eigen bewering). Het verhaal zit nog steeds goed in elkaar. Herzet maakt af en toe een zijsprongetje om je als lezer van informatie te voorzien. Het tekenwerk van Kowalski is in dit deel zeer goed. Hij lijkt meer gebruik te hebben gemaakt van schaduwen in zijn werk, waardoor het geheel dreigender en beklemmender wordt indien het scenario hierom vraagt. Het wachten is nu op het sluitstuk van de serie.

4 Tot de laatste schakel

De Lincoln branche - deel 4 - Tot de laatste schakel (Jusqu'au dernier maillon)

Op het moment dat Ted Voss de ferry verlaat, vliegt er een kogel rakelings langs zijn hoofd. De schutter van de Styx-cel heeft gemist! Ted Voss en Hyat door Kowalski Samen met de mannen van Hyat zet Ted direct de aanval in. Hij gaat achter de schutter aan. Maar dan duikt uit het niets de oude man op. Hij schakelt de Styx schutter uit. Hyat concludeert terecht dat de oude man een voormalig lid is van het Wyvern-commando. In ruil voor de vrijlating van de twee andere, nog levende, leden van het commando is de man bereid om Hyat informatie te verstrekken. Het wordt het begin van een frontale aanval op de Styx organisatie. Wereldwijd gaan de speciale diensten de strijd aan met de in hun land gevestigde cellen. Maar er blijft nog een deel van het netwerk in tact. Samen met Hyat gaat Ted Voss op zoek naar de centrale eenheid die de activiteiten van de Styx coördineert. Naarmate de strijd verder wordt gevoerd, komt Ted er achter dat de vijand zich in veel hoedanigheden ophoudt. Op plaatsen waar je het niet direct verwacht. Kan Ted Voss de uitdaging aan?

Met het verschijnen van 'Tot de laatste schakel' (Jusqu'au dernier maillon) wordt het verhaal afgesloten. In dit laatste deel komen de antwoorden op de vragen die in de eerste drie delen zich langzaam ontvouwden. Het verhaal wordt in hoog tempo verteld. Veel actie met hier en daar een onverwachte wending. Ted Voss moet de strijd tot het bittere einde voeren, ook tegen het gevaar in zijn directe omgeving. Minpuntje vond ik het min of meer plotseling opduiken van inspecteur Carven. Zijn herintroductie in het verhaal komt een beetje uit de lucht vallen. Hij is er ineens zonder een duidelijke aanleiding voor wordt gegeven. Voor het overige is het scenario van De Lincoln branche origineel en onderhoudend. Het tekenwerk is goed en verzorgd. Kowalski heeft een goed voor de details, die ook mooi zijn weergegeven.