De Generaal intro

In juli 1971 verscheen op de voorzijde van het stripblad PEP een nieuw personage. Dit personage was een creatie van tekenaar en schrijver Peter de Smet. Het bewuste personage was de hoofdpersoon van een nieuwe humoristische strip genaamd De generaal.
Peter de Smet werd geboren in juli 1944. In de jaren 60 begint hij te werken in de reclamewereld. Maar het tekenschap moet al vroeg gekriebeld hebben want in 1967 raadt Bob de Moor hem aan om zijn strip aan te bieden bij het blad Kuifje. Het was een gagstrip en naar later bleek de oerversie van de strip De generaal. Maar hoewel de redactie van Kuifje de strip aankoopt, wordt deze nooit in dit blad gepubliceerd. Een jaar later zou het eerste werk van Peter de Smet gepubliceerd worden. Dit gebeurde echter niet in Kuifje, maar in het blad 't Kapoentje. In dit Belgische stripblad werden 21 afleveringen van de ridderstrip Fulco uitgegeven. Daarna werd de strip afgebroken door de tekenaar zelf. Peter de Smet keerde terug naar de reclamewereld. In het weekblad Tina verscheen onder meer reclamewerk van hem voor de Postgiro. Toch moet het tekenen van een strip in het hoofd van Peter de Smet zijn blijven zitten. Een van de bekende tekenaars die hij kent is de geestelijke vader van Jan, Jans en de kinderen, Jan Kruis. Door deze laatste komt Peter de Smet in 1971 bij het stripblad PEP terecht. En zo kan de Nederlandstalige wereld in 1971 kennismaken met de op macht beluste hoofdpersoon van de humoristische strip De generaal. Een kennismaking die de lezers uitstekend bevalt en Peter de Smet zal deze gagstrip dan ook jarenlang blijven tekenen. Hoewel hij voor deze strip het meest bekend is, was dit niet zijn enige werk. In 1972 begint hij met een nieuwe ridderstrip genaamd Joris PK. Van deze serie zal ook een album verschijnen. In 1974 komt hij met een andere gagstrip die Fiedel heet en die de avonturen bevat van een niet al te gemotiveerde guerrillero. De serie bestaat niet lang, maar kan gezien worden als de voorloper van een andere reeks genaamd 'Viva Zapapa'. Ook in de jaren 80 is Peter de Smet zeer actief. Zo voert hij de redactie van het blad Titanic. In 1985 ontving hij de Stripschapprijs voor zijn gehele oeuvre. Door ziekte kon Peter de Smet de laatste jaren van leven niet meer tekenen. Hij overleed op 06 januari 2003.

Zoals gezegd verscheen de strip De generaal voor het eerst echt in de openbaarheid in juli 1971. De nieuwe strip sierde zelfs de voorzijde van de PEP. Stripblad Pep uit 1971 met De generaal In deze eerste versie zien de personages er nog iets ruwer uit, maar de humor is al direct aanwezig. Het basisidee van de strip zal altijd hetzelfde blijven. De generaal probeert iedere keer de macht te grijpen. Hiertoe moet hij het fort veroveren waar de maarschalk zich bevindt en deze gevangennemen zodat hij de macht aan zich kan trekken. Onnodig om te zeggen natuurlijk, maar de pogingen van de generaal stranden iedere keer op de meest bizarre en onbenullige wijze. Nu is de generaal niet alleen. Hij heeft zich verzekerd van de diensten van een helper, de professor. En hij heeft één soldaat in dienst. Hoewel deze laatste wel een onwillige helper is. De professor verzint vaak de meest uiteenlopende machines of komt met een plan om de generaal de macht te bezorgen. Daarnaast komt de generaal vaak aanrijden in zijn tank, die hem het overwicht moet geven bij de aanval op het fort. Ook de maarschalk staat er niet alleen voor. Meestal bevindt hij zich in het fort en is in het gezelschap van een sergeant en een soldaat. De soldaat van de maarschalk wil vaak het vuur openen, maar krijgt hiertoe zelden toestemming. Doorgaans worden de hoofdpersonen van de strip aangeduid met hun rang of functie. Wat bijvoorbeeld de naam van de professor is of van de soldaat blijkt onbekend. Ook de generaal wordt (bijna) altijd alleen maar generaal genoemd. Hierop bestaat één uitzondering. In het eerste verzamelalbum is het verhaal 'De erfenis' opgenomen. Terwijl de generaal rustig onder zijn boom zit te dromen verschijnt de notaris van de overleden tante van de generaal. En hij informeert of de voornamen van de generaal Jozef Maria Ignatius zijn. De generaal heeft het een en ander geërfd (waaronder een gloednieuwe tank) maar ook ditmaal loopt het niet goed af voor de naamgever van de serie.

Nu zouden de gags waarschijnlijk niet zo lang zo leuk zijn gebleven als de al genoemde personages de enige zouden zijn die in de albums voorkomen. Motoragent Dreutel uit de strip De generaal, tekening van Peter de Smet Maar Peter de Smet kwam met meer personages. Een van de meest belangrijke daarvan is de motoragent Dreutel. Dit is wel een van mijn favoriete figuren in deze strip. Keer op keer doet deze agent zijn uiterste best om de generaal te arresteren om zo aan zijn chef te laten zien dat hij de beste motoragent is van het korps. Maar zoals de pogingen van de generaal op de meest bizarre dingen standen, zo lopen ook alle poging van de motoragent steevast op niets uit. Sterker nog, keer op keer ligt hij (en zijn motor met hem) in de kreukels. En dus moet Dreutel zijn droom om de roodkoperen fluit van verdienste te bemachtigen weer een weekje uitstellen. Het lijkt voor Dreutel ook niet uit te maken of hij als agent in dienst is of inmiddels een andere baan heeft. Wat hij ook doet en wat hij bij zich heeft, bijna bij ieder grap ligt Dreutel weer in de kreukels. Terwijl dit vaak niet de bedoeling lijkt te zijn van de generaal lijkt de overijverige agent het ongeluk aan te trekken en is hij het slachtoffer van het een of het ander. Natuurlijk ziet zijn baas nooit de echte toedracht maar ziet deze alleen het resultaat. Namelijk dat het politiekorps weer een motor heeft verspeelt.

Naast Dreutel en de andere die al genoemd zijn, komen er nog meer personen voor. Zo is er op het einde van de meeste verhalen de cipier die de generaal en zijn gezelschap opsluit in de cel. Ook komen er familieleden van de hoofdpersonages in de strip voor. Te beginnen met die van de generaal. De maarschalk en zijn gezelschap uit de strip De generaal, tekening van Peter de Smet In het tweede verzamelalbum verschijnt in het verhaal 'En de generaal' opeens de opa van de hoofdfiguur. Zijn opa noemt zichzelf Speedy Donderbal en zal zijn jochie (zoals hij de generaal noemt) even de macht bezorgen. Maar mislukte pogingen zitten blijkbaar in de familie want ook ditmaal loopt de inspanning op niets uit en verdwijnt het hele gezelschap in de cel. De opa van de generaal zal ook in andere afleveringen zijn opwachting maken. Ook de moeder van de generaal komt in de strip voor. Deze doortastende vrouw hoort dat haar kind keer op keer de macht tracht verwerven maar dat de maarschalk deze wens in de weg staat. Dus besluit moeder te haar zoon te helpen. En het lijkt zelfs te gaan lukken. Maar dankzij een slimmigheid van de maarschalk belanden ze allemaal alsnog in de cel. Er is ook familie van de professor die regelmatig in de verhalen voorkomt en wel zijn rondborstige nichtje Truus. Zodra zij op het toneel verschijnt lijken alle mannen iedere aandacht te verliezen en gapen zij naar het familielid van de professor. Een bekende uitspraak van Truus is die van "Malle jongen".
Naarmate de strip vorderde verschenen er weer nieuwe personages. Sommige hebben een eenmalig optreden andere keren later weer eens terug. Een opvallend punt in de serie is het eendje dat soms op de pet van de generaal te vinden en andere keer is het dier weer afwezig. En dat de generaal vindt dat de macht gegrepen moet worden is wel duidelijk, maar dan wel door hem. In het tweede album heeft hij ineens een Britse concurrent die het fort met de grond gelijk wil maken. Maar daar wil de generaal dan weer niets van weten en neemt hij het op tegen de Engelsman.

Tot en met 1996 zijn er van de strip De generaal 14 albums verschenen. Door de jaren heen is de strip niet wezenlijk gewijzigd, maar opmerkelijk vind ik wel dat de strip ook nooit ging vervelen. Wat dat betreft een groot compliment voor de maker van de strip. Want het zal niet meevallen om meer dan 20 jaar lang grappen te verzinnen die niet alleen werken en ook grappig blijven maar dit te doen binnen het kader dat eigenlijk vanaf het begin is vastgelegd. Voor mij is De generaal altijd een van de leukste Nederlandse strips gebleven.

De generaal en de professor, tekening van Peter de Smet

De volgende delen zijn verschenen in deze serie:

 • Alle macht aan de Generaal (1976)
 • De machteloze Generaal (1977)
 • Allemachtig!.. de Generaal (1978)
 • De Generaal zoekt 't hoger op (1978)
 • De Generaal in vuur en vlam (1979)
 • De Generaal vliegt er uit (1980)
 • De erfenis van oom Jules & Revolutie in San Cochabamba (1981)
 • De Generaal geeft 'm van katoen (1981)
 • De Generaal doet het weer (1983)
 • De Generaal valt in de prijzen (1985)
 • De Generaal ziet er geen gat meer in (1986)
 • De Generaal in zaken (1988)
 • De Generaal terug van weggeweest (1992)
 • De Generaal in de dans om de macht (1996)


Geraadpleegde bronnen:

nl.wikipedia.org/wiki/Peter_de_Smet

nl.wikipedia.org/wiki/De_Generaal_(strip)

www.lambiek.net/aanvang/smet

abroens.nl/wordpress/?