Cochise

Cochise (c. 1815 - June 8, 1874) was het stamhoofd (nantan) van de Chokonen (Centrale of Echte Chiricahua) stam van de Chiricahua Apache en leider van een opstand die in 1861 begon. In de Amerikaanse staat Arizona is Cochise County naar hem vernoemd. De Indianen noemen zichzelf overigens geen Apachen, maar Ndeh of Ndee (De Mensen). De benaming Apachen komt van een Zuñi woord dat vijand betekent.
Cochise was een lange man (1.80 meter) voor die tijd, gespierd met lang zwart haar dat hij in de traditionele stijl droeg. Cochise is, samen met Geronimo, de bekenste leider van de Apachen. Van Cochise zijn geen foto's gemaakt, althans voor zover bekend niet.
Cochise De afbeelding hiernaast zou een gelijkend portret zijn. Cochise en de Chokonen-Chiricahua leefden in het gebied dat nu bekend is als de noordelijke regio van de Mexicaanse Sonora, New Mexico en Arizona. Dit waren traditioneel gebieden van de Apachen tot de komst van de Europeanen. Door het binnendringen van de Spanjaarden en later de Mexicanen werden de Chokonen en Nednhi-Chiricahua steeds meer afhankelijk van rantsoenen die zij kregen van de Mexicaanse overheid om de Apachen tevreden te houden. Toen hiermee in 1831 abrupt werd gestopt gingen de verschillende stammen over tot invallen om aan voedsel te komen.

De Mexicaanse regering begon met een reeks van militaire operaties met als doel om de Chiricahua gevangen te nemen of uit te schakelen. Maar de Mexicanen ontmoette zware tegenstand van Cochise en zijn krijgers. De pogingen van de Mexicanen waren dan ook grotendeels niet succesvol. Om de Chiricahua toch onder controle te krijgen begonnen de Mexicaanse strijdkrachten met het vermoorden van Chiricahua burgers, waaronder de vader van Cochise. Hierin kregen zij hulp van Amerikaanse huurlingen en Indiaanse huurlingen.
Hierdoor nam de vastberadenheid van Cochise toe en gaf de Chiricahua meer redenen om wraak te nemen. De Mexicaanse strijdkrachten namen Cochise uiteindelijk gevangen in 1848 tijdens een aanval van de Chiricahua op Fronteras, Sonora, maar hij werd geruild voor bijna een dozen Mexicaanse gevangenen.

Grensgevechten
De regio die bewoond werd door de Apachen had vanaf ongeveer 1831 in toeneemde mate last van spranningen tussen de Indianen en de Europese kolonisten (waaronder vroegere Spaanse). Dit duurde voort totdat een groter deel van de regio door de Verenigde Staten in 1850 werd geannexeerd. Hierna was er een korte periode van relatieve rust. Cochise werkte als houtsnijder voor de Butterfield Overland Mail Line in het station in Apache Pass. Dit was een station voor de postkoets.

Allengs namen de spanning tussen de kolonisten en de Indianen toch weer toe. op 27 januari 1861 werd de ranch van John Ward aan de Sonoita Creek door Indianen overvallen. Hierbij werd de stiefzoon van Ward ontvoerd en zijn vee gestolen. Het Amerikaanse leger besloot om de C compagnie van de 7de US infantrie erop uit te sturen om de jongen en het vee terug te vinden. De kapitein van de compagnie was met verlof, de eerste luitenant was gedetacheerd dus voerde de onervaren tweede luitenant George Bascom het bevel.

De Bascom Affaire
Een scout van het Amerikaanse leger had de sporen van de plunderaars gevolgd naar Apache pass. Bascom ging naar dat punt en sloeg zijn tenten op vlakbij het Overland Mail postkoetsstation. Hij nodigde Cochise uit voor een ontmoeting die de volgende dag (4 februari 1861) plaats moest vinden. Cochise kwam de volgende dag met een klein groepje voor de ontmoeting. Cochise ging de tent van Bascom binnen. Deze laatste beschuldigde Cochise van de plunderingen. Cochise ontkende dit en vertelde dat dit was gedaan door leden van de Coyotero stam (dit bleek later waar te zijn). Wanneer Bascom geduld had en zou wachten, dan zou Cochise onderhandelen voor de terugkeer van de jongen. Bascom van zijn kant stelde dat Cochise en de anderen zijn gevangen waren totdat de jongen was terug gebracht. Verontrust en boos trok Cochise een mes, sneed de tent open en ontsnapte aan de Amerikaanse soldaten waarbij hij werd geraakt door 3 kogels. De anderen werden gevangen genomen en beëindigde de hoop op onderhandelingen.
De volgende dag kwamen Cochise samen met Francisco (een Coyotero stamhoofd) en een aantal anderen onder dekking van een witte vlag naar de Amerikanen. Bascom vertrok om de mannen te ontmoeten, maar Cochise vermoedde verraad.Hierop keerde hij terug naar het station van de postkoets.
Cochise nam een medewerker van Butterfield Overland Mail Line, James Wallace, gevangen. Hierbij werd een andere medewerker gedood en wist een ander (hoewel gewond) te ontsnappen. Op 6 februari bood Cochise aan om Wallace en 16 overheids ezels te ruilen voor de gevangen genomen Chiricahuas. Maar Bascom wilde ook de jongen geretourneerd hebben. Die avond ontving bascom een briefje van Wallace, waarin hij verklaarde dat de Indianen nog 3 gevangen hadden. Deze zouden allen de volgende dag worden betrokken in de gevangenenruil.

In een sfeer van onderling wantrouwen ontstonden al snel kleine gevechten tussen de mannen van Cochise en die van Bascom. In Fort Breckenridge was Luitenant Moore op de hoogte gekomen van de gebeurtenissen. Hij vertrok samen met Luitenant Lord (met hun companieën Dragonders) naar de Apache pass. Toen de troepen aankwamen waren de Indianen verdwenen. Moore verkende de omgeving een aantal dagen, maar trof geen Indianen meer aan. Wel vond hij de lichamen van de vermoorde Wallace en andere. In wraak werden vervolgens 6 Indianen opgehangen. Onder het gezelschap van Cochise die gevangen werden genomen bevonden zich ook nog een vrouw en 2 jongens. Deze werden eerst overgebacht naar Fort Buchanan maar werden later vrij gelaten.
De jongen die onbewust de aanleidng was van het drama, Mickey Free, kwam nooit meer terug bij zijn moeder of John Ward. Hij groeide op binnen de Coyotero stam. Als één van de weinigen die zowel Spaans, Engels als de Indiaanse taal vloeiend sprak werd hij een gewaardeerd scout voor het Amerikaanse leger. Hij strief in 1915 op een Indianen reservaat in het zuid-oosten van Arizona.

De jaren 1861 tot 1870
Om de dood van de Indianen (waaronder familie-leden) te wreken trok Cochise ten strijde, samen met zijn oom Mangas Coloradas. Gedurende het volgende jaar waren de gevechten zo hevig dat de Amerikaanse troepen, de kolonisten en de handelaren zich allen terugtrokken uit de regio. Nadat de Amerikaanse strijdkrachten terug werden geroepen om te gaan vechten in de Amerikaanse Burgeroorlog, werd Arizona weer het terrein van de Apachen.

In 1862 kwam een leger van 3.000 man sterk (de California volunteers) onder leiding van Gen. James Carleton naar de Apache pass om te voorkomen dat het leger van de zuidelijken zouden aanvallen. Zij gebrukten howitzers om de Apachen te verdrijven. Hoewel Mangas Coloradas in 1863 gevangen werd genomen en gedood, wist Cochise met 200 volgelingen gevangenschap te ontlopen. Dit lukte door meer dan 10 jaar zich te verbergen in het Dragoon-gebergte in Arizona.Van hieruit bleven zij aanvallen uitvoeren waarbij zij zich altijd konden terugtrekken in hun schuilplaatsen in het gebergte.

De jaren 1871 tot 1874
Generaal Crook met Indiaanse scouts In 1871 nam Gen. George Crook het bevel op zich van het departement Arizona. het lukte Crook om een aantal Apachen in dienst ten nemen als scouts. Uit andere Indianen reservaten haalde hij nog tientallen anderen. Cochise gaf zich in september van dat jaar over. Maar om te voorkomen dat zijn mensen zouden worden overgebracht naar het Tularosa reservaat in New Mexico, ontsnapte hij in de lente van 1872. Nadat het Chiricahua reservaat in de zomer van dat jaar werd opgericht gaf hij zich nogmaals over. Daar strief Cochise op 8 juni 1874.
Tegenwoordig draagt het meest zuid-oostelijke deel van Arizona zijn naam, Cochise County. Het omvat onder meer de legendarische stad Tombstone.


In de strip Blueberry wordt Cochise ten tonele gevoerd. Het beeld dat van hem wordt gegeven is die van een man die in principe vrede wil, eervol is en een groot leider. In de eerste 5 delen van de strip reeks komt Cochise voor. Dit begint met Fort Navajo en eindigt met het deel Oorlog of vrede en zijn te vinden onder De eerste indianen oorlogen.


Geraadpleegde bronnen:

www.explorecochise.com/

us.history.wisc.edu/

www.desertusa.com/

www.chiricahuaapache.org/

en.wikipedia.org/wiki/Cochise/

www.discoverseaz.com/History/

The American - Indian wars 1860 - 1890 (P. Katcher - MAA 63; Osprey)

The Apaches (J. Hook - MAA 186; Osprey)