Buddy en Chinook
De door de Zwitserse tekenaar Derib geschapen serie Buddy Longway neemt een aparte plaats in binnen de stripwereld. Mooie, warme verhalen over het leven van een trapper in het Amerika van de 18de eeuw. Zijn liefde voor zijn vrouw en zijn kinderen, eenheid met de natuur en de belangrijkheid van vriendschappen. Dit zijn kenmerken van de serie.
Buddy Longway is geen held als de anderen hoofdpersonen in strips. Derib wilde de avonturen van Buddy Longway in de verhalende vorm vertellen. Het zouden niet de avonturen worden van een perfecte, onoverwinnelijk en bijna onsterfelijke held moeten worden, maar veeleer de belevenissen van een gewone man gevangen in een bepaalde periode en omstandigheden.
Buddy Longway is geen cowboy maar een trapper. Hij wordt verliefd op een Indiaans meisje, Chinook, die uiteindelijk ook zijn vrouw zal worden. Gezamenlijk stichtten zij een gezin met alle hierbij horende momenten van vreugde, maar van verdriet en zorgen om het bestaan. De relatie tussen Buddy en Chinook geeft ook problemen. De vooroordelen die heersen binnen een deel van de blanke bevolking zorgen voor veel problemen die het stel moet zien te overwinnen.

1 Chinook

Buddy Longway - Chinook

Het eerste album uit de serie verscheen in 1974 met als titel Chinook. Een jonge, nog onervaren Buddy Longway is bezig om pelsen te verkrijgen die hij in het fort kan inwisselen. Het is het einde van zijn eerste jachtseizoen. Wanneer hij onderweg is naar het fort, ziet hij in de verte een rookkolom opstijgen. Nieuwsgierig stijgt Buddy af en ziet van een afstandje het tentenkamp van een indianenstam.
Buddy Longway in het album Chinook, tekening van Derib Dan reist hij verder naar het fort. Wanneer hij dit bereikt, ziet hij dat twee mannen een vrouw mishandelen. Verontwaardigd grijpt hij in en redt de vrouw. Gezamenlijk rijden ze weg van het fort op de rug van het paard van Buddy, Fellow.
Wanneer zij eenmaal stil staan komt Buddy er achter dat de vrouw een indiaanse is. Zij heet Chinook. Zij is door de twee mannen ontvoerd bij haar stam vandaan. Buddy wil haar naar haar stam brengen. In zijn onervarenheid denkt hij dat het de stam is die hij pas gezien heeft. Tijdens de reis worden ze overvallen door de twee mannen die Chinook hadden ontvoerd. Zij stelen de huiden van Buddy en slaan hem bewusteloos. Wanneer hij de volgende ochtend de achtervolging inzet, ziet hij hoe beide mannen worden gedood door een groep indianen.
Dan blijkt dat de stam die Buddy eerder had gezien, niet de stam van Chinook is. Na een aantal moeilijkheden kunnen beide toch hun weg vervolgen. Onderweg vangt Buddy een wild paard voor Chinook. Maar de winter komt eraan. Wanneer Buddy tijdens de jacht zwaar gewond raakt, krijgen zij hulp van de trapper Slim-Eenoog.
In zijn ijldromen hoort Buddy dat hij de wilde wind moet volgen om gelukkig te zijn. Wanneer de twee in de lente weer verder trekken bereiken ze de stam van Chinook. Ze worden met open armen ontvangen. Buddy jaagt met de broer van Chinook, Vliegend Hert. Van hem verneemt Buddy dat de naam van Chinook in het Engels wilde wind betekent. Dan valt alles op zijn plaats. De twee trouwen en trekken samen de toekomst tegemoet.

Het eerste deel van de serie staat geheel in het teken van de ontmoeting tussen Buddy Longway en Chinook. Het opbloeien van hun liefde en het begin van hun levenslange relatie. Qua verhaaltrant zal in de toekomst blijken dat Derib hier niet in grote lijnen van af zal wijken. De serie verteld het leven van twee mensen die veel van elkaar houden en de moeilijkheden van het leven moeten zien te overwinnen. De tekenstijl van Derib in dit eerste album is nog wel sterk afwijkend van zijn latere werk. De wijze waarop de personages worden getekend zal in zijn latere werk veel realistischer worden. Maar het album is een mooi begin van een bijzondere reeks.

2 De vijand

Buddy Longway - De vijand

Het tweede album stamt uit 1975. Met 'De vijand' gaat het verhaal van Buddy en Chinook verder waar het eerste deel ophield. Buddy Longway en Chinook in het album De vijand, tekening van Derib Het jonge stel is op zoek naar een locatie waar zij hun huis kunnen bouwen. Wanneer Buddy op jacht is voor eten ontdekt Chinook de plek die zij zochten. Vol enthousiasme gaan ze aan de slag.
Er zijn ook wel wat dingen die geregeld moeten worden. Zo zijn ze regelmatig vlees kwijt aan een wild dier. Maar er loert ook een ander gevaar. Dit blijkt wanneer één van de touwen doorgesneden blijkt te zijn. Hierdoor komt Buddy bijna onder een boomstam terecht. Tot de hut af is gebeurt er niets meer, maar wanneer zij 's avonds slapen worden de paarden gealarmeerd. Buddy besluit de volgende dag achter het dier aan te gaan. Chinook blijft in de hut. Terwijl Buddy weg is wordt Chinook in de hut belaagd. Wanneer Buddy terug is beseffen zij dat dit niet het dier is geweest. Deze was Buddy immers aan het volgen. Dan komt Slim-Eenoog een bezoekje brengen en een verhaal vertellen.

Op de woonplek van het jonge stel is hij zijn oog kwijt geraakt. Twee jaar eerder vond hij een dode indiaanse vrouw in een beek. Hij werd daar in zijn gezicht geraakt door iets hard. Dit koste hem zijn rechteroog. Samen met Slim gaat Buddy op onderzoek uit. Wanneer Slim tijdens de rit bijna gedood wordt, vindt hij het genoeg. Buddy gaat alleen verder en ontdekt een indianengraf. Wanneer hij weer bij de hut is besluit hij te wachten. Dan wordt hij 's nachts aangevallen en beseft dat het geen dier is dat hen belaagt, maar een mens. Later blijkt het de man te zijn van de dode indiaanse vrouw. Zij is op dezelfde plek als waar het stel is gaan wonen door een ongeluk om het leven te zijn gekomen. De man heeft al die jaren verdwaasd in het bos gewoond. Het roofdier is gedood en de man vertrekt weer naar zijn stam. Het verhaal eindigt nog gelukkiger. Chinook is zwanger!

In het tweede album wordt de onderlinge relatie tussen Buddy en Chinook verder uitgediept. Zij moeten problemen en zorgen overwinnen voordat zij in staat zullen zijn om voor henzelf een goede toekomst op te bouwen. De zwangerschap van Chinook luidt de volgende fase in hun relatie in.

3 Drie mensen gingen voorbij

Buddy Longway - Drie mensen gingen voorbij

In 1976 verscheen het album 'Drie mensen gingen voorbij' (Trois hommes ont passé). Er vindt een uitbreiding in het gezin plaats. Hun zoon Jeremy wordt geboren. Zeven jaren gaan rustig voorbij. Jeremy, Chinook, Wolfje uit de comic Buddy Longway, tekening van Derib We zien Jeremy vallen en opstaan. Tegen het einde van de winter wanneer Jeremy zeven is, wordt Buddy Longway gedwongen om een wolvin te doden. Het welpje wordt door het gezin geadopteerd en krijgt de naam wolfje. Jeremy en Wolfje zijn onafscheidelijk. Maar dan komen drie goudzoekers in het leven van het gezin Longway. De drie mannen (Curly, Dallas en Thomas) gaan in de omgeving op zoek naar goud, dit tot ongenoegen van Buddy. Wanneer Wolfje de roep van een vrouwtje niet kan weerstaan, besluiten Buddy en Chinook om een bezoek te brengen aan de stam van Chinook. Op deze manier hopen ze dat Jeremy over zijn verdriet heenkomt.

Het gezin brengt de zomer door bij de stam en keert weer huiswaarts. Maar in de blokhut wacht een onaangename verrassing. De drie goudzoekers hebben haar in beslag genomen en gijzelen Buddy en zijn gezin. Buddy moet het werk voor hen doen, terwijl Chinook de huishoudelijke taken moet uitvoeren. Door in te spelen op hun onderlinge wantrouwen, lukt het Buddy om Dallas en Thomas tegen elkaar op te zetten. Uiteindelijk dood Dallas zijn kompaan. Hun onderlinge wantrouwen leidt ook tot wrijving tussen Curly en Dallas. Wanneer zij genoeg menen te hebben nemen ze Jeremy mee als gijzelaar. Buddy achtervolgt het tweetal en wordt op het einde geholpen door Wolfje en zijn vrouwtje. Alleen Curly overleeft het treffen met de wolven. Buddy stuurt hem weg en met Jeremy gaat hij terug naar Chinook.

Centraal in het album staan de ontwikkelingen in het gezin. De jonge Jeremy die zijn eerste levenslessen leert, waaronder vriendschap met Wolfje. Het beeld van een jong kind dat optrekt met het huisdier is iets waar we ook in onze tijd aan kunnen refereren. Het wegnemen van het eerste verdriet door iets anders te gaan doen wat afleid (het bezoek aan de stam). De ervaringen met de drie goudzoekers brengt natuurlijk een element van spanning in het verhaal, maar roept ook de opoffering op die je doet voor je dierbaren. Qua tekenwerk is een verandering zichtbaar ten opzichte van de eerdere albums. De figuren worden minder een karikatuur en meer realistisch.

4 Alleen

Buddy Longway - Alleen

In 1977 verscheen het albun 'Alleen' (Seul). Buddy Longway is onderweg naar het fort om de door hem verzamelde huiden te gaan verhandelen. Onderweg wordt hij verrast door een lawine,veroorzaakt door losse stenen. Met een gebroken been ligt hij gewond op de bodem van het ravijn. Zijn positie lijkt uitzichtloos. In een koortsdroom ziet hij zijn verleden aan hem voorbij gaan. Zijn redding wordt gevormd door zijn trouwe paard Fellow, die hem opzoekt. Dankzij de terugkomst van zijn rijdieren kan Buddy zich enigszins verplaatsen en gloort er weer hoop.
De reis is niet eenvoudig voor de trapper. Hoe gewond hij ook is, eten heeft hij nodig. Ook natuurlijke barrières zoals rivieren moeten genomen worden. na veel inspanning bereikt hij de vlakte en het fort lijkt nabij. Wat Buddy dan nog niet weet, is dat een groep jagers die onderweg zijn naar het fort, aangevallen worden door de indiaanse stam van de Crows. De mannen moeten vechten voor hun leven en alleen hulp uit het fort kan hen redden. De jonge Michael die deel uitmaakt van de groep jagers tracht te ontkomen om hulp te gaan halen. Bij het wegrijden wordt hij in zijn schouder geraakt door een pijl. Schijnbaar doelloos en zwaargewond sukkelt hij verder op zijn paard om recht in de armen van Buddy te rijden. Hij kan kort aan Buddy vertellen wat er is gebeurt. De trapper klimt in het zadel en rijdt in een wereld van pijn naar het fort.

Hier wordt hij opgevangen en kan nog net vertellen wat er is gebeurt voor hij het bewustzijn verliest. Wanneer hij het bewustzijn weer verkrijgt is zijn eerste aanblik die van Nancy, de zus van Michael. De bewoners van het fort zijn Buddy dankbaar voor zijn inspanningen. De leider, Cesar, biedt Buddy aan om ook in het fort te komen werken. Maar Buddy wil niets liever dan terug naar zijn gezin. Met een gipsbeen aanvaard hij de terugreis en keert weer veilig terug bij Chinook en Jeremy.

Het centrale thema in Alleen is vriendschap. Dit wordt niet alleen uitgebeeld in de nieuwe vriendschappen die Buddy Longway opdoet in het fort, maar toch ook door de trouw van zijn viervoeter. Deze zoekt zijn berijder weer op, ondanks dat het dier kan gaan waar het wil. Daarnaast speelt de wilskracht van Buddy, zijn doorzettingsvermogen en het kunnen en willen verdringen van de pijn een grote rol. Zijn doorzettingsvermogen komt mooi tot uiting wanneer hij zich in de uitzichtloze situatie in het ravijn bevindt. De liefde voor zijn gezin dwingt hem om oplossingen te zoeken voor zijn problemen in plaats van zich hierbij neer te leggen. Een tweede voorbeeld van doorzettingsvermogen wordt gevormd door zijn rit tegen de klok en de pijn naar het fort, beseffend dat zonder zijn doorzetting, de andere mannen reddeloos verloren zijn.

5 Het geheim

Buddy Longway - Het geheim

In hetzelfde jaar verscheen ook het vijfde album uit de reeks met als titel 'Het geheim' (Le secret). Buddy Longway zit min of meer gekluisterd aan hun huis met zijn gebroken been. Het jagen wordt overgenomen door Chinook en Jeremy. Terwijl Chinook klein wild vangt met haar vallen heeft Jeremy zijn zinnen gezet op groter wild. Wanneer hij in het bos een moeflon achterna zit, valt een poema hem aan. Een pijl dood echter de poema en redt het leven van Jeremy. Terwijl ze op een kwartel een het jagen is, ziet Chinook twee Black Feet indianen in het bos. Het is duidelijk dat ze iemand zoeken. Wanneer de beide indianen bij de hut komen, wordt duidelijk dat zij op zoek zijn naar White Crow, die zich in hun stam schuldig heeft gemaakt aan een zwaar vergrijp. Het is deze White Crow die het leven van Jeremy heeft gered. De jongen gaat op zoek naar zijn redder en vindt hem dan ook. Zonder dat hij dit tegen Chinook of Buddy verteld begint Jeremy stiekem bezoekjes te brengen aan White Crow en hem te voorzien van voedsel en drinken. Ondertussen ruiken de beide Black Feet onraad en besluiten Jeremy te gaan volgen.
White Crow verteld zijn levensverhaal aan Jeremy, die tot dan toe de Black Feet kan misleiden. White Crow is de zoon van een blanke vrouw die door de Crows was ontvoerd. Nadat ze het kamp konden ontvluchten, leefden ze bij de blanken. Hier werd hij geminacht omdat hij een halfbloed is. Als handelaar kwam hij als volwassen man in het dorp van de Black Feet. Hier werd hij verliefd op een Black Feet meisje. Zijn vergrijp was dat hij haar per ongeluk zag tijdens een ceremonie die hij niet had mogen aanschouwen. Zijn achtervolgers zijn de aanstaande man van het meisje en haar vader. Uiteindelijk vindt de confrontatie met de Black Feet plaats. Buddy komt tussenbeide en kan de vader ervan overtuigen dat het een ongeluk betrof. Maar de aanstaande man neemt hier geen genoegen mee beloofd Buddy en zijn gezin wraak. Het duurt niet lang voordat hij deze neemt. Hun hut wordt in de as gelegd.

We zijn getuige van het zich voor het eerst los maken van zijn ouders door Jeremy. Hij neemt een besluit om hun niet te informeren wanneer hij White Crow bezoekt en hij verteld ook niet dat hij weet waar de vluchteling is. Ook zien we de vooroordelen die helaas ook tegenwoordig nog bestaan en opduiken in de reeks. White Crow wordt als een halfbloed geminacht door de blanken. Ook het wijzen van Buddy op de onbekendheid van bepaalde rituelen door White Crow, waardoor hij onbedoeld een vergrijp begaat, zijn hiervan exponenten. Het zijn elementen die vaker opduiken in het werk van Derib.

6 De eland

Buddy Longway - De eland

Deel 6 van de reeks verscheen in 1978 en had als titel 'De eland' (L'original). In het gezin heeft weer een grote verandering plaats gevonden. Vier jaar eerder is Kathleen geboren. Jeremy heeft nu ook een zusje. Nadat Kathleen aan Buddy vraagt wat het ding is dat boven de deur van hun hut hangt, verteld Buddy haar het verhaal van het elandgewei. Buddy Longway en Jeremy, tekening van Derib Drie jaar daarvoor waren Buddy en Jeremy aan het begin van de herfst aan het vissen. Op een gegeven moment stuiten ze op een gewonde man. Zij nemen hem mee naar de hut en de volgende morgen verteld Grijze Wolk dat hij werd aangevallen door een eland. Op voorstel van Jeremy gaan hij en zijn vader proberen om de eland te vangen. De jacht is niet ongevaarlijk omdat het de bronsttijd is. Vader en zoon aanschouwen een duel tussen twee elanden om een wijfje. Ze besluiten achter de verliezer aan te gaan. Maar in de mist volgen zij de verkeerde en staat Jeremy oog in oog met de eland die het gevecht gewonnen heeft. De eland valt hun aan. Buddy en Jeremy worden gedwongen om te vluchten. Ze gingen op zoek naar hun kano, maar toen zij onderweg waren met de kano, werden ze door de eland omver gestoten. De kano is onbruikbaar en het kruit van hun wapens is nat geworden. Ze belanden op een eilandje midden in de rivier. Met behulp van een boomstronk moeten zij proberen om de vaste oever te bereiken. Jeremy moet hierbij wel zijn eigen angst overwinnen. Ze vinden de beschadigde kano terug, maar inmiddels begon de nacht te vallen. Het lukt ze om de eland te ontwijken en brengen de nacht door in een boom. In de nacht speelt de angst van Jeremy weer op. Hij heeft een nachtmerrie en ziet dan onder de boom een eland staan. Omdat hij volledig in paniek raakt, moet Buddy hem een klap in zijn gezicht geven. De jongen kalmeert hierdoor. De volgende ochtend blijft de eland op afstand. Buddy en Jeremy zijn niet langer op zijn terrein. Onderaan de boom ziet Buddy bloed. De eland die Jeremy die nacht heeft gezien was de verliezer van de strijd om het vrouwtje. Ze volgen het gewonde dier en schieten deze neer. Dit maakte een einde aan een veelbewogen jacht. Ze zijn in staat om de kano te repareren en keren met de dode eland terug naar de hut.

In dit verhaal gebruikt Derib de thema's van het overwinnen van je angst en het overleven in de omgeving als leidraad. Ook zijn respect voor de aloude wet van de natuur dat de sterkste overleeft komt hierin tot uiting. Het is vooral Jeremy die moet leren om met zijn angst om te gaan in de strijd om het dagelijkse bestaan. De tienerjongen is onderweg een man te worden, maar heeft nog de bravoure van een jongen. Hij heeft zijn vader nog nodig om aan zijn omgeving weerstand te kunnen bieden. Het respect dat Buddy heeft voor de eland die gewonnen en heeft en zijn keuze om de verliezer te volgen en deze uiteindelijk neer te schieten, geven uiting aan het recht van de sterkste om in de natuur te kunnen en mogen overleven.

7 De winter van de paarden

Buddy Longway - De winter van de paarden

In hetzelfde jaar verscheen het zevende deel onder de titel 'De winter van de paarden' (L'hiver des chevaux). Een goede maand voor kerstmis krijgt het gezin bezoek van Snel Damhert, de broer van Chinook. De vader van Chinook, Staande Beer, is na een schietpartij gewond geraakt en heeft niet lang meer te leven. Chinook besluit met Jeremy naar de Sioux stam te reizen om afscheid te nemen van haar vader. Buddy blijft met Kathleen in de hut. Het drietal bereikt veilig de stam. Chinook kan van haar vader afscheid nemen, Jeremy waarschuwt hij voor de moeilijke keuzes die hem te wachten staan in de toekomst, omdat hij deels indiaans is. Ondertussen redden Buddy en Kathleen zich zo goed en zo kwaad als het gaat. Omdat de voorraad verse vlees is uitgeput gaan ze gezamenlijk op jacht. Tijdens de rit zakt Fellow, het paard van Buddy, weg in de diepe sneeuw. Omdat het niet lukt om het dier tijdig uit te graven brengen ze de nacht door in de sneeuw.

Wanneer ze de volgende ochtend Fellow willen opzoeken is het dier weg. Bij het gat zijn de sporen van andere paarden te zien. Deze volgen ze en treffen het paard aan in een kudde wilde paarden. De kudde draaft verder en Buddy en Kathleen volgen de sporen. Dan ziet Buddy een rookkring in de verte. Hier treft hij een Mexicaan aan die de kudde volgt. Hij wil alle paarden doden omdat één van hen zijn broer heeft doodgetrapt. Het is duidelijk dat de man geleid wordt door een blinde onzinnige wraak. Weer moeten ze sporen volgen. In de verte klinkt een schot en niet veel later treffen ze een dood paard aan. Ondertussen steekt een sneeuwstorm op. Buddy en Kathleen schuilen in een grot. De volgende ochtend vinden ze de Mexicaan. Hij is doodgevroren in de nacht. Het lukt nu ook om Fellow weer mee te krijgen. Een zwangere merrie voegt zich bij hen. Samen met de paarden van de dode Mexicaan aanvaarden ze de thuisreis. Eenmaal weer in de hut wordt het jonge paardje geboren. Dan komen ook Chinook en Jeremy weer thuis. Het gezin is herenigt.

8 Vuurwater

Buddy Longway - Vuurwater

Het verhaal opent met Buddy en Jeremy die onderweg zijn naar bevervallen. In het hoofd van Jeremy klinkt de raad van Staande Beer die hij in het vorige album kreeg nog door. Terwijl ze bezig zijn om de vallen te legen, worden ze aangevallen door twee indianen. Buddy vuurt een schot af en de indianen slaan op de vlucht. Het verbaast Buddy dat de twee Black Feet hen aanvielen. Onderweg naar huis komen ze Cesar (zie 'Alleen') tegen. Ook Cesar en zijn mannen achtervolgen de Black Feet omdat ze geprobeerd hebben paarden te stelen. Eenmaal thuis leert Kathleen haar eerste lessen over de hardheid van het leven. Ze heeft een jonge bever gevonden en heeft nu moeite met de huiden die Buddy en Jeremy verzamelen. Terwijl Buddy de reactie van Kathleen loopt te overdenken vindt hij de sporen van een beer. Samen met Jeremy gaat hij een kijkje nemen. Ze komen oog in oog te staan met het dier, maar het lukt ze om de beer te doden.
Wanneer ze bij de hut komen wordt deze aangevallen door de Black Feet. Samen openen ze het vuur en verdrijven de indianen. De volgende dag gaat Buddy het hoofd van de Black Feet, Rennend Paard, opzoeken om antwoorden te krijgen op zijn vragen. Het blijkt dat de Black Feet die de hut aanvielen niet langer naar Rennend Paard willen luisteren. Buddy had bij de groep de twee zoons van rennend paard, Wolvekop en Geel Blad, herkend. Wanneer hij weer onderweg naar huis is, ziet Buddy een kar voorbok trekken die begeleid wordt door een ruiter te paard. Hij besluit hen te volgen en komt dan achter de waarheid. De twee mannen ruilen huiden voor alcohol, die de indianen gretig tot zich nemen. Hij wordt echter door één van de mannen ontdekt en het kamp binnengebracht. In een tweegevecht met Wolvekop komt Buddy te voorschijn als de winnaar. Hij voegt Wolvekop toe dat hij nooit van hem had kunnen winnen als de indiaan niet dronken was geweest. Hierna ontsnapt Buddy.
De volgende ochtend trekt het hele gezin naar het fort om de huiden in te ruilen. Tegelijk voeren ze een idee van Chinook uit. De Longways kopen een koe en een paar kippen. Wanneer ze met hun nieuwe rijkdommen terugkeren bij de hut wacht daar Wolvekop op hen. Hij eist een revanche en wint nu van Buddy. De Black Feet krijger weet wat hem te doen staat. Een paar dagen later bezoekt hij hen opnieuw en verteld wat er is gebeurt. De beide handelaren zijn gedood en de kar is in de brand gestoken. Zijn broer Geel Blad kon echter de alcohol niet loslaten en kwam om toen de kar explodeerde.

In dit album uit 1979 wordt uiting gegeven van de gevolgen die het oprukken van de kolonisten hebben gehad voor de indiaanse stammen. Het grondgebied van de stammen werd steeds verder ingeperkt zodat dit wel tot spanningen en gewelddadigheden moest leiden. Ook de verwoestende werking van de intrede van de levensstijl van (een deel van ) de kolonisten wordt geïllustreerd door de introductie van alcohol. Ook in het echt heeft alcohol een verwoestend spoor door de indianengemeenschappen getrokken. Het album 'Vuurwater' (L'Eau de feu) geeft de voorbode weer van nog grotere veranderingen die op komst zijn.

9 De eerste jachten

Buddy Longway - De eerste jachten

De eerste jachten (Premières chasses) verschijnt in 1980. Het is het 9de album uit de reeks en hierin laat Derib Buddy Longway terugblikken naar eerdere fasen uit zijn leven. Buddy werkt met paard op het land. Omdat kathleen niet kan wachten dat hij haar nieuwe paard africht en ze er om blijft vragen stuurt hij haar naar binnen. Chinook legt de vinger op de zere plek, Buddy mist zijn oude manier van leven: de jacht! Wanneer ze de volgende ochtend wakker worden, is Kathleen weg met haar paard Gitzwart. Maar bij het water heeft ze een ongeluk. Nadat ze kathleen hebben gevonden brengen ze haar naar huis. Aan haar bed verteld Buddy haar een verhaal over zijn eigen jeugdige dommigheden.

Samen met Zwarte Wolf was hij aan het jagen en luisterde niet naar de raad van de indiaan om niet achter berensporen aan te gaan. Buddy kwam in de problemen, gelukkig was Zwarte Wolf in de buurt om hem te helpen. Ook de volgende dag verteld Buddy haar een verhaal over zijn eerdere belevenissen. Tijdens een jacht in de winter leerde hij samen te werken met een oude poema. In ruil voor een deel van het vlees bleef het dier in de buurt en verdreef hiermee de wolven.
Buddy Longway en Zwarte Wolf, tekening van Derib Kort daarna (Kathleen is weer hersteld) verteld Buddy het verhaal van de eerste keer dat hij als trapper het woud introk. Zijn oom Jeremie was overleden en Buddy ging zijn geluk proberen in de jacht. Hij raakte al snel in de problemen met een beer. Gelukkig was er een indiaan in de buurt die een helpende hand bood, maar de prijs was wel dat hij zijn paard kwijt was. Maar vrijwel direct werd de indiaan aangevallen door twee andere indianen. Nu was het de beurt aan Buddy om te helpen. Hiermee veroverde hij ook zijn paard weer terug en begon een lange vriendschap met Zwarte Wolf.

In het album krijgen we mee dat het voor de jager niet meevalt om boer te worden. Toch werd dit een kenmerk van de tijd waarin Derib het verhaal gesitueerd heeft. De oude levensstijl die tot dan toe opgeld had gedaan, zou langzaam maar zeker gaan verdwijnen om plaats te maken voor een andere. Bij Buddy Longway leidt dit tot irritatie op de vragen van zijn dochter om haar paard te temmen.
Buddy Longway en Zwarte Wolf, tekening van Derib Derib heeft ook nog een ander facet in zijn verhaal verweven. Namelijk die van ouders die hun levenslessen en opgedane wijsheden over proberen te dragen op hun kinderen. Dit is iets universeels en gebeurt iedere dag. Natuurlijk valt nog iets anders op in het album.
En dat is het verschil in tekenstijl die in dit deel van Buddy Longway aanwezig is. Aan de rechterkant is een weergave van Buddy Longway met Zwarte Wolf. Het tekenwerk is in overeenstemming met de rest van het album. Aan de linkerkant is ook een weergave van Buddy Longway en Zwarte Wolf, maar dan in de stijl van de eerste albums die Derib tekende over de trapper.

Het verschil tussen de twee stijlen is groot. De tekening aan de linkerkant toont een realistisch beeld van twee mannen. Hun gezichten zijn in proportie en tonen ieder hun eigen gelaatstrekken. Het plaatje aan de rechterzijde is veel meer een vast concept voor een gezicht. Het doet veel meer aan als het tekenwerk wat je normaal gesproken aantreft bij strips die een humorvolle inslag hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de albums van Lucky Luke of de Blauwbloezen. Ik weet niet of het verhaal van de ontmoeting tussen Buddy Longway en Zwarte Wolf al eens eerder verschenen is of dat Derib er bewust voor heeft gekozen om dit gedeelte van het verhaal in de oude stijl te tekenen en zo een verband te leggen naar het eerdere werk. Het verhaal speelt immers in de jonge volwassenheid van Buddy Longway. Hoe dan ook is wel goed zichtbaar welk een ontwikkeling het tekenwerk van Derib had genomen in de jaren 70.

10 De witte demon

Buddy Longway - De witte demon

Wanneer Buddy Longway op een ochtend naar buiten gaat, treft hij zijn oude paard Fellow dood aan. Het dier is overleden aan ouderdom. Om hem enige afleiding te geven, vraagt Chinook hem om wat voorraden in het fort te gaan halen. Jeremy rijdt het eerste stuk met hem mee. Buddy vraagt aan zijn zoon op het gezin te letten. Dit irriteert de jonge man, hij weet immers wat er van hem verlangd wordt. Buddy realiseert zich dan weer dat zijn zoon geen kind meer is. De reis verloopt voorspoedig, maar wanneer hij bij het fort aankomt, merkt hij direct dat er veranderingen hebben plaatsgevonden. Voor het eerst is de poort gesloten. Het leger is gearriveerd. Zodra hij maar binnen is wordt hij aangesproken door een officier die hem vraagt of hij degene is die leeft met een squaw. Dit is de introductie van luitenant Ryan. Vanaf het eerste moment is dit personage onsymphatiek. Gelukkig is Nancy (zie 'Alleen') in het fort om Buddy bij te praten.
Terwijl Buddy in het fort arriveert maakt Jeremy een belevenis mee die de koers van zijn leven zal gaan beïnvloeden. Hij ziet hoe een jonge indiaan een adelaar vangt. Van deze jonge indiaan leert Jeremy dat het een overgangsritueel is tot krijger van de stam. Een droombeeld vertelde de jonge indiaan dat hij de roofvogel moest vangen.
Ondertussen krijgt Buddy in het fort van Michael een nieuw paard, Darky. Hier ontstaat ook meteen het eerste conflict met Ryan. Deze wil het paard kopen, maar Michael weigert. Michael heeft nog een nieuwtje voor Buddy Longway. Hij gaat trouwen met Katia, de kleindochter van Cesar (zie 'Alleen'). Op de terugweg peinst Buddy of het wel een goede ontwikkeling is dat het leger zich nu in het fort bevindt. Wanneer hij bij de hut van zijn gezin komt, ziet hij Jeremy vertrekken. Chinook legt aan Buddy uit wat zich heeft afgespeeld. Jeremy wil eenzelfde initiatie ritueel meemaken als de jonge Blackfoot die hij ontmoet heeft. Buddy is er eerst op tegen, in zijn ogen is Jeremy hier helemaal niet tegen bestand. Maar Chinook wijst hem er op dat Jeremy de afgelopen periode is veranderd. Hij moet zichzelf nu bevestigen, een man worden. Chinook zal tijdens de initiatie periode op hem letten. Na een periode van meditatie krijgt Jeremy zijn beeld. Hij ziet een groot wit paard. Hij besluit dat hij dit dier moet vangen. Na een paar dagen rust, gaat hij op pad.
Al snel vindt hij een kudde wilde paarden, de leider ervan is een groot wit paard. Jeremy volgt de kudde en doet een poging om het paard te vangen. Dan wordt de kudde opgeschrikt door een groep indianen die de paarden willen vangen. Ze drijven de dieren een canyon in, maar het witte paard laat zich niet vangen en ontsnapt. Opnieuw onderneemt Jeremy een poging om het paard zijn wil op te leggen. Maar hij belandt onder een paar rotsen en is bewusteloos. Hierdoor wordt hij niet gezien door de soldaten die ook de canyon in rijden en de indianen doden. De groep wordt geleid door de racistische luitenant Ryan. Wanneer Jeremy Ryan confronteert met de moorden wordt hij bewusteloos geslagen. Wanneer hij bij komt beseft hij wat zijn visioen echt betekent. Het blanke ras vertrapt de indianen en Jeremy hoort bij beide. Hij werpt nog een blik op de witte hengst en aanvaardt dan de thuisreis.

In het album De witte demon (Le démon blanc) uit 1981 roert Derib weer een aantal thema's aan die ook nu nog actueel zijn. Het eerste thema is het opgroeien van de kinderen in jonge volwassenheid. Dit gebeurt vaak zonder dat de ouders zich hier direct rekenschap van geven. Een kind zoekt zijn eigen weg wat nog wel eens gepaard gaat met irritaties met de ouders. Het kost vaak enige tijd voordat ouders een kind inderdaad los kunnen laten en kunnen accepteren dat hun kind nu zijn eigen weg in het leven zoekt. In dit album is het Buddy Longway die moet gaan accepteren dat zijn zoon Jeremy nu een volwassen man is.

Een ander thema is die van de racistische vooroordelen. Het personage Ryan is van meet af aan als een bijzonder onsympathiek mens neergezet door Derib. Hij zal er bewust voor hebben gekozen om een zwart-wit karakter van dit personage te maken. Terecht veroordeelt Derib in zijn verhaal de vooringenomenheid en de haat tegen een ander mens alleen op basis van een andere cultuur of andere huidskleur. Dit gegeven speelde zeker in de tijd waarin de verhalen over Buddy Longway worden neergezet. Maar zoals helaas bekend is, blijft dit punt door de hele geschiedenis heen de kop opsteken. Er zijn talloze voorbeelden waarin mensen elkaar gaan beoordelen en vaak ook veroordelen louter en alleen op basis van culturele achtergrond en huidskleur dan op grond van de individuele kwaliteiten van ieder mens afzonderlijk. Hierbij speelt ook de factor van het hebben van een bepaalde macht nog een grote rol. In de strip van Derib over Buddy Longway worden goede en slechte eigenschappen getoond van zowel de blanke kolonisten als de indiaanse stammen. Door de hele serie heen is dit toch wel een centraal thema. De in Zwitserland geboren tekenaar en schrijver neemt overduidelijk stelling tegen racistische vooroordelen en gaat in plaats daarvan uit van de individuele kwaliteiten van een mens afzonderlijk.