Bruno Brazil intro


In de jaren 70 verscheen de serie Bruno Brazil. De reeks verscheen in het weekblad Kuifje, waarna later de albums op de markt werden gebracht. De serie werd getekend door William Vance en geschreven door Louis Albert.
Om met de laatste te beginnen. Louis Albert is een pseudoniem van Greg. Zijn eigenlijke naam was Michel Regnier (1931-1999). Hij heeft vooral naam gemaakt als schrijver van stripscenario's. Zijn productie was enorm. Vaak werkte hij aan meerdere series tegelijk, vandaar ook het gebruik van pseudoniemen. Naast Bruno Brazil zijn onder meer Bernard Prince, Comanche en Luc Orient van zijn hand.

William Vance is het pseudoniem van de Belgische striptekenaar William van Cutsem (1935). Hij begon als reclametekenaar. In 1962 begon hij te werken voor het blad Kuifje, hierin verscheen in 1963 zijn eerste lange verhaal. In 1965 kwam hij met de reeks Ringo en daarna met Bruno Brazil. Grote bekendheid kreeg hij met de serie XIII.

De serie Bruno Brazil is een realistisch getekende actiestrip met als hoofdpersoon Bruno Brazil. Hij heeft de leiding over een kleine speciale eenheid van de Amerikaanse geheime dienst die de codenaam "Commando Kaaiman" heeft. Het team bestaat uit zes leden, die ieder unieke vaardigheden meebrengen.

1 Commando Kaaiman

Bruno Brazil - Commando Kaaiman (Commando Caïman)

Het is een warme nacht in september, ergens in Amerika. Bruno Brazil is op bezoek bij vrienden. Wanneer plotseling tijdens de uitzending een foto verschijnt van een krokodil, de afbeelding boezemt iedereen angst in. Waarom is niet duidelijk. Vrijwel direct ontvangt kapitein Bruno Brazil een oproep van kolonel L om zich te melden. Een half uur later zit hij aan tafel met een groep mannen, een rechter, een senator, een generaal en andere hoogwaardigheidsbekleders. Tijdens het gesprek wordt uitgelegd wat er is gebeurd. Een Amerikaanse tv satelliet is door een krachtig signaal overgenomen. Het was dit signaal dat de afbeelding van de kaaiman verstuurde. Het signaal was afkomstig van een plek ergens in de jungle van Brazilië. Bruno Brazil wordt belast met de opdracht deze zender uit te schakelen. De vrees bestaat namelijk dat deze zender onbewuste boodschappen in de hoofden van mensen kan plaatsen door te werken met beelden die maar heel kort worden getoond. Het oog neemt het beeld niet bewust waar, maar de hersenen registreren het wel. Brazil krijgt de vrije hand om zijn eigen team samen te stellen. Whip Rafale en Rebelle uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance Bruno neemt de beschikbare dossiers door en komt met een opmerkelijke groep. Billy Brazil (de jongere broer van Bruno Brazil), Gaucho Morales, Whip Rafale, Texas Bronco en Big Boy Lafayette. Samen met Bruno vormen zij het commando kaaiman. Over heel Amerika gaan er berichten uit en de groep wordt verzameld. De missie wordt toegelicht en de training begint. Maar al snel is het voor Bruno duidelijk dat Gaucho wel heel lang uit de roulatie is geweest. Omdat dit een risico betekent neemt hij hem niet mee. De groep wordt per parachute gedropt boven de jungle. Gaucho is stiekem toch van de partij. Gelukkig voor Bruno, want Gaucho redt hem van een krokodil. Maar er is ook tegenslag. Texas en Big Boy zijn tijdens de val gewond geraakt en kunnen niet verder. Wanneer Bruno en Gaucho de omgeving verkennen worden ze aangevallen door indianen, maar een tweede aanval blijft uit. Het was een afleiding. Texas, Billy en Big Boy zijn gevangen genomen door de mysterieuze vijand. Alleen Whip is ontkomen. Maar ze heeft wel een indiaan gevangen genomen. Na enige overreding door Gaucho blijkt de man gewoon Engels te spreken en leidt de groep naar de plaats waar de zender is opgesteld. Ondertussen zijn de leden van het commando die gevangen zijn genomen, aangekomen op de basis van de zender. Hier probeert de leider van de groep en de eigenaar van de zender, Madison Ottoman, om Billy zover te krijgen dat hij aan zijn kant komt vechten. Iets wat Billy weigert. Dan komen de overige leden van het commando aan en het gevecht begint. Whip krijgt het aan de stok met de helpster van Ottoman, Rebelle. Maar Gaucho redt de situatie door de zender op te blazen. Ottoman wil vluchten, maar dankzij Texas en Big Boy gaat dat niet door. Wel ontkomt Rebelle. Toch is de missie een succes.

Het album 'Commando kaaiman' (Commando Caïman) was het eerste deel uit de serie, zoals deze door uitgeverij Helmond op de markt werd gebracht. Het was echter niet het eerste Bruno Brazil verhaal. Deze zou later in de reeks verschijnen. In dit album worden de hoofdpersonages van het team van Brazil geïntroduceerd. Wanneer je het album nu leest doet de serie enigszins gedateerd aan. Dit ligt niet zozeer aan het scenario, maar eerder aan de ontwikkeling die stripverhalen in het algemeen hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Zeker voor de tijd waarin het album verscheen, 1970, was het gewoon een spannend verhaal. Het tekenwerk van Vance draagt al zijn karakteristieke manier van tekenen, hoewel hij dit in de loop der jaren wel steeds verder verbeterd heeft. Maar vergelijk Bruno Brazil maar eens met XIII. De basisvormen zijn bij de agent uit de jaren 70 zeker al aanwezig. Hoewel de reeks al zo'n 40 jaar oud is, blijft het blijft een leuke serie om te lezen.

2 Ogen Zonder Gelaat

Bruno Brazil - Ogen zonder gelaat (Les yeux sans visage)

Een kwartier voor het sluiten van de National Security Bank, komt Texas Bronco het gebouw binnen lopen. Texas is nog niet helemaal genezen van zijn verwonding (zie het album 'Commando Kaaiman'). Omdat Texas een vaste klant is, herkend de bankbediende hem meteen. Tot grote schrik van de bankbediende duwt Texas hem echter een wapen onder zijn neus. Het lid van het Commando Kaaiman berooft de bank waar hij klant is. Maar er wordt alarm geslagen en Texas wordt gearresteerd door de politie. Met grote ontsteltenis nemen de overige leden van het commando kennis van het nieuws. Ze kunnen niet geloven dat Texas dit uit vrije wil heeft gedaan. En dus verzamelen ze zich op de flat van Bruno Brazil. Alleen Whip is nog niet aangekomen. Wat niemand kan bevroeden is dat zij in een hinderlaag rijdt en gevangen wordt genomen. Terwijl dit gebeurt, is Bruno in de gevangenis op bezoek bij Texas en ziet hij verandert. Van het ene op het andere moment valt hij Bruno aan. Volgens een bewaker heeft Texas het steeds over "die ogen". Ondertussen ondergaat Whip een hersenspoeling. Een arts brengt elektroden op het hoofd van Whip aan en stuurt elektrische schokken naar haar hoofd. Dit alles onder het toeziende oog van de leidster van de bende, een vrouw die "het gelaat" wordt genoemd. Na een test of de behandeling succesvol is geweest, wordt Whip op pad gestuurd met een vuurwapen. Zij moet Bruno Brazil doden. Rebelle uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance De rest van het commando is nog steeds onwetend wat er met Whip is gebeurd. Omdat iedereen ervan overtuigd is dat Texas gedrogeerd moet zijn, wacht hen een lange nacht van onderzoek. Billy Brazil besluit wat te eten te gaan halen en ziet plotseling Whip op straat. Zij neemt het jongste lid van het commando echter onder vuur. Zonder dat zij succesvol is en ontkomt. Billy informeert direct de rest van het team. De verbazing is dan ook groot wanneer Whip Bruno opbelt en hem vraagt om haar te komen halen. Een lid van de bende van het gelaat houdt Whip echter in de gaten en geeft haar een mes. Wanneer Bruno samen met Billy en Big Boy arriveert, probeert ze de leider van de groep neer te steken. Ingrijpen van een medewerker van het restaurant waar ze zijn, voorkomt dit. De man heeft ook gezien dat Whip een mes toe geschoven kreeg. Langzaam begint zich in het hoofd van Bruno een beeld te vormen. Hij komt er achter dat Whip elektrodes op haar hoofd heeft gehad. Nu wordt haar gedrag en dat van Texas hem duidelijk. Hij belt direct naar Gaucho die vermoedelijk het volgende slachtoffer moet worden. Gaucho laat zich gewillig ontvoeren en wordt gevolgd door de rest van het commando. Nu is ook de identiteit van het gelaat duidelijk. Het is Rebelle (zie het album 'Commando Kaaiman'). Kordaat ingrijpen van Bruno en zijn groep volstaat om de bende op te rollen en het laboratorium te vernietigen. Rebelle, die aan haar gezicht gewond is, ontkomt in eerste instantie met Whip als gegijzelde. Tijdens de achtervolging rijdt haar auto echter van de rotswand en stort in zee. Bruno redt Whip, van Rebelle geen spoor. Is ze dood of krijgt het commando in de toekomst nog met haar van doen?

Ook het tweede album uit de serie 'Ogen zonder gelaat' (Les yeux sans visage) is een prima verhaal. Er is voor een goed uitgangspunt gekozen. Leden van het commando (Texas en Whip) doen iets wat niemand voor mogelijk houdt en iedereen toch met eigen ogen kan zien. Ook in het eerste album werd manipulatie van geest al aangestipt als een middel dat kwaadwillende in zetten. Dat is nu ook het geval. Alleen zijn ditmaal alleen de leden van het commando het doelwit. De identiteit van "het gelaat" wordt zo lang mogelijk verborgen gehouden, wat de spanning in het verhaal ten goede komt. Het open einde voor wat betreft Rebelle opent mogelijkheden voor andere afleveringen in de serie. Je voelt meteen dat Rebelle niet voor het laatst is opgedoken.

3 De Versteende Stad

Bruno Brazil - De versteende stad (La cité pétrifiée)

De leden van Commando Kaaiman genieten van een paar dagen rust. Gaucho, Billy, Texas, Big Boy en Whip brengen een rustige dag door aan de rand van het water. Maar dan verschijnt Bruno Brazil. Hij heeft een nieuwe opdracht van kolonel L voor de speciale groep van de geheime dienst. Ze gaan naar de pyramide silo. Bruno Brazil met Gaucho en Whip uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance Deze strategische silo bevat het zenuwstelsel van de verdediging van het land. Kolonel L eist een volledige check-up van het geheel. En omdat het om defensie geheimen gaat is Commando Kaaiman uitgekozen voor de klus. Hoewel niet iedereen even enthousiast is over de opdracht, vertrekt de groep spoorslags naar de silo. Eenmaal aangekomen volgt eerst de veiligheidscontrole. Nadat dit achter de rug is gaan de leden van het commando de silo in. Deze is volledig ontruimt, zodat Bruno en zijn groep alle geheime codes kunnen controleren. Ze dalen twintig verdiepingen af, diep de grond in. Maar plotseling worden de agenten bevangen door een enorme pijn in het hoofd. Hoewel het een eeuwigheid lijkt te duren neemt het gezoem plotseling ook weer af. Iedereen vraagt zich af wat er is gebeurt. Bruno Brazil probeert via een speciale radioverbinding contact te zoeken met de beveiliging die zich bovengronds bevindt. Omdat hij geen contact krijgt, gaat de groep weer naar boven en treffen een onverwacht schouwspel aan. Het hele personeel van de basis ligt bewusteloos op de grond! Worden ze aangevallen? Bruno Brazil snapt direct wat er gebeurt moet zijn. Er heeft een aanval met ultra-geluiden plaatsgevonden. Er is nergens een geluid te horen, zelfs geen vogels. En dus gaat Commando Kaaiman op verkenning om uit te zoeken wie de vijand is die deze aanval heeft geplaatst. En vooral wat het doel van de aanval is. Omdat het geluid van de motor van een auto de vijand kan alarmeren, gaat de groep te voet op verkenning uit. Onderweg zien ze overal hetzelfde beeld. Bewusteloze mensen die verrast werden door de aanval. Eén man is er echter aan ontkomen, omdat hij doof is. Terwijl ze met de man praten, komt Gaucho met een mogelijk doelwit van de aanval. Vlakbij bevindt zich de federale bank waar alle versleten en uit de roulatie genomen bankbiljetten naar toe worden gebracht. Er liggen miljoenen in die bank. Dat moet het doelwit zijn! En dus splitst het commando zich op in twee groepen en begeeft zich richting de bank. Onderweg stuit iedere groep op de eerste wachtposten van de overvallers. De groep met Bruno, Whip en Gaucho rekent snel met hem af. De andere groep wordt wel verrast en Billy raakt bewusteloos door een ultra-geluid wapen. Ze slagen er in om een aantal overvallers te overmeesteren en hun uniformen aan te trekken. Zo naderen ze de bank waar de overval in volle gang is. Aan Commando Kaaiman om hier een eind aan te maken.

Het album 'De versteende stad' (La cité pétrifiée) verscheen in 1971. De agenten denken op een routineklus te worden gestuurd, maar krijgen te maken met een bende die het voorzien heeft op de federale bank. In dit verhaal keert ook Rebelle weer terug, als tegenstandster van het Commando Kaaiman. Dat zij weer zou opduiken viel bij het einde van het vorige album al te verwachten. Het scenario is verrassend en origineel. Het viel mij op dat William Vance zijn stijl van tekening iets heeft aangepast ten opzichte van de vorige twee verhalen. Ook de inkleuring is anders dan voorheen. Er wordt minder gewerkt met hele kleurvlakken en het geheel oogt meer realistisch. Ook het derde avontuur van Bruno Brazil en zijn Commando Kaaiman is uitstekend gelukt.

4 De Nacht Der Jakhalzen

Bruno Brazil - De nacht der Jakhalzen (La nuit des chacals)

De leden van Commando Kaaiman genieten van een welverdiende rust na hun laatste avonturen. Gaucho Morales besluit om zijn ouders op te zoeken. Onderweg naar hen toe komt hij, door een snelheidsovertreding, een oude schoolmaat tegen die inmiddels bij de lokale politie werkt. Eenmaal aangekomen bij het huis van zijn ouders krijgt Gaucho (die eigenlijk Felipe heet) al snel de indruk dat er iets niet in de haak is. Gaucho Morales en zijn vader uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance Nog voor hij een voet in zijn ouderlijk huis heeft gezet, krijgt hij van zijn moeder toegevoegd dat hij vooral geen vragen mag stellen. Ook zijn vader gedraagt zich anders, is ontwijkend met zijn antwoorden. De nieuwsgierigheid van Gaucho is natuurlijk gewekt. En wanneer zijn vader die avond weggaat, besluit hij hem te volgen. Hij komt uit bij de winkel van zijn ouders. Eenmaal binnen is alles hem snel duidelijk. De lokale maffia perst de winkeliers af tot het betalen van geld. Gaucho stormt naar binnen en in gevecht waarop de criminelen er vandoor gaan. Natuurlijk laat Gaucho het er niet bij zitten. Hij gaat openlijk de strijd aan met de maffia, zeker wanneer blijkt dat de politie machteloos staat. Hij brengt een bezoek aan de krant en haalt journalist Nat Colby over om er een artikel aan te wijden. Maar zodra hij de krant wil verlaten, wordt hij in de val gelokt door een corrupte medewerker van de krant. De overmacht is te groot voor Gaucho. En hoewel ernstig gewond raakt, had het veel erger af kunnen lopen als Nat Colby niet had ingegrepen. Met behulp van pater Francis Hogan brengt hij Gaucho naar een veilige plek. Dan brengt Colby de auto van Gaucho terug. Maar in het huis van de ouders van Morales wacht een jonge vrouw. Whip Rafale wilde Gaucho verrassen en eist nu uitleg van de journalist. Nadat ze het verhaal gehoord heeft alarmeert ze de overige leden van Commando Kaaiman. Zonder aarzelen voegen de overige leden van het team zich bij Whip en Gaucho. Het team bindt de strijd aan met de maffia. Ze worden hierbij geholpen door de oude schoolmaat van Gaucho, de politieagent Quincannon. Al snel raakt het commando slaags met de criminelen, maar ditmaal heeft de maffia een groep geduchte tegenstanders. Hoewel ze erin slagen om de meeste maffia-leden op te pakken (inclusief een corrupte agent) is het duidelijk dat het werk nog niet gedaan is. Er zullen nog een paar hete daagjes volgen voor de stad Sacramento.

Ook een manier om je vrije dagen door te brengen. Commando Kaaiman bindt de strijd aan met de maffia in Sacramento. Hoewel dit natuurlijk geenszins de bedoeling was, aarzelen de agenten niet wanneer ze met de georganiseerde criminaliteit worden geconfronteerd. Met het verschijnen van 'De nacht der jakhalzen' (La nuit des chacals) werd door William Vance en Louis Albert (Greg) begonnen aan een langer verhaal dat meerdere albums beslaat. Wat ik leuk vind is dat je een keer de familie van Gaucho te zien krijgt. Maar vooral dat de agenten zelf ook kwetsbaar zijn. Als groep kunnen ze veel tegenstanders de baas, maar wanneer ze alleen opereren is dit een ander verhaal. Wat dat betreft is het een goede keuze geweest om het scenario zo in te richten. Hoe vaak zie niet dat de hoofdpersonen in staat zijn om een grote hoeveelheid tegenstanders uit te schakelen. Gaucho doet uiteraard zijn best, maar kan toch niet op tegen een overmacht. Felipe (zoals hij echt blijkt te heten) is in dit verhaal de katalysator. Ook voor Whip is een grotere rol weggelegd. Dit is een lijn die langzaam aan zich begint af te tekenen in de serie. Hoewel Texas en Big Boy ook tot de hoofdpersonen gerekend kunnen worden, is hun inbreng vaak minder. Het zijn meer ondersteunende karakters. Dit is iets wat Greg vaker hanteert (bijvoorbeeld de verdeling van de personages in de serie Comanche). Hoewel het album al in 1973 verscheen blijft het een goed verhaal.

5 Dodendans In Sacramento

Bruno Brazil - Dodendans in Sacramento (Sarabande à Sacramento)

In een rechtstreekse televisie uitzending daagt Bruno Brazil de locale maffia uit. Hij maakt duidelijk dat hij en de overige leden van commando kaaiman maar één doel hebben. Namelijk de maffia de stad uit jagen. Commando Kaaiman in het casino uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance Hij noemt twee maffiabazen in het bijzonder, Leone Adosimo en Pascale Scampa. De uitzending wordt dan ook met meer dan gebruikelijke belangstelling bekeken door beide maffiabazen. En direct op het einde van de televisieshow komen de overige leden van commando kaaiman in actie. Zij zijn in het Blue casino, dat eigendom is van Scampa. Ze veroorzaken een grote chaos en lijken de beveiligers van de maffiabaas altijd één stap voor te zijn. Het casino valt ten prooi aan de vlammen. Op het moment dat Adosimo dit verneemt stapt er een bezoeker zijn kamer binnen. Het is Bruno Brazil. De leider van commando kaaiman maakt aan de maffiosi duidelijk dat hij op de hoogte is van alle activiteiten van zijn bende. En niet alleen dat, hij kent ook alle eigendommen van Adosimo. Omdat hij onder de indruk is van de vaardigheden van de agenten, nodigt Adosimo het volledige commando uit om de volgende avond bij hem te komen eten. Een uitnodiging die Brazil aanneemt, hoewel hij de maffiabaas duidelijk heeft gemaakt dat hij hem de stad uit wil jagen. Aan de overige leden van het commando maakt Bruno de volgende ochtend zijn tactiek duidelijk. Hij wil de twee maffiabazen tegen elkaar opzetten. Voorlopig moet Scampa denken dat het commando de beste maatjes is geworden met Adosimo. En in de eerste opzet slagen ze. Scampa is ervan overtuigd dat de aanval op zijn casino is uitgevoerd met medeweten van Adosimo. En dus besluit hij terug te slaan. De stallen waar de renpaarden van Adosimo zijn gestald, gaat in vlammen op. Maar een maffialid raadt wat het plan is en neemt maatregelen. Hierdoor ontstaat er een gevaarlijke situatie voor het commando en de zus van Gaucho.

Het album 'Dodendans in Sacramento' (Sarabande à Sacramento) uit 1974 vormt de afsluiting van het verhaal dat in het vorige deel werd ingezet. Bruno Brazil en zijn medewerkers rekenen af met de maffia in Sacramento. Het scenario oogt naar de huidige maatstaven enigszins dun. Maar niet vergeten moet worden dat het album uit het begin van de jaren 70 stamt. Kijk eens een gemiddelde film uit die periode, dan heb je waarschijnlijk hetzelfde gevoel. De huidige scenario's zitten complexer in elkaar. Dat was in die tijd nog lang niet de gewoonte. Voor de tijd waarin het verscheen was het een goed album. Het dipje in het scenario zit wat mij betreft vooral in het begin van het verhaal. Vanaf het moment dat de stallen in vlammen opgaan zit het verhaal nog steeds degelijk in elkaar. En de grappen die over en weer worden gemaakt, zijn ook overeind gebleven. Kortom, er blijft genoeg over om het verhaal plezierig te kunnen lezen.

6 De Haai Die Tweemaal Stierf

Bruno Brazil - De haai die tweemaal stierf (Le requin qui mourut deux fois)

Op een warme namiddag vindt er in het centrum van een stad een verkeersongeluk plaats. Er zijn drie doden te betreuren, maar één inzittende van een auto heeft het ongeluk overleefd. Hij wordt overgebracht naar het ziekenhuis waar ze al snel achter zijn identiteit komen. En deze ontdekking zet gelijk een heleboel in werking. De man in kwestie is namelijk Kurt Schellenburg, een beruchte nazi-misdadiger. Hij verzamelde in heel Europa kostbare metalen en juwelen voor het derde rijk. Het bericht bereikt ook kolonel Lazarus D. Walsh, de grote baas van de geheime dienst. En hij neemt direct contact op met zijn beste agent, Bruno Brazil. De kolonel laat Bruno naar het ziekenhuis komen waar hij kennis maakt met een andere agent, Hawks. Van Hawks hoort Bruno dat Schellenburg aan het einde van de tweede wereldoorlog in een onderzeeër naar Zuid-Amerika is gevlucht. In de U-boot waren nog andere nazi's aanwezig en een enorme hoeveelheid rijkdommen. De bestemming was Caraguay, maar de U-733 is voor de kust gezonken ter hoogte van Costa Negra. Het wrak ligt nog altijd op de zeebodem. En dus worden Hawks en Brazil naar het land gestuurd, op zoek naar de gezonken U-boot en de lading ter waarde van 15 miljard dollar. Beide mannen krijgen uiteraard een valse identiteit. Op weg naar Caraguay ontwaart Bruno een Oostenrijkse spion aan boord van het toestel. Ze zijn dus niet de enige die op de schat afkomen Bruno Brazil en Helen uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance Zodra ze in het land van bestemming uit het vliegtuig stappen worden de mannen onder vuur genomen. Bruno en Hawks mankeren niets, maar hun Oostenrijkse collega is niet zo gelukkig. Wanneer ze het hotel hebben bereikt vindt er een aanslag plaats op Hawks die gewond raakt. In het ziekenhuis hoort Brazil dat dit al het zevende slachtoffer op rij is. Er gebeuren hele rare dingen. Bruno Brazil heeft inmiddels contact gemaakt met Helen Cordoba, zijn contactpersoon. Wanneer de politie hen beide wil ondervragen gaan ze er vandoor. Bruno valt nogal op en dus vermomt hij zich. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar de locatie van de gezonden U-boot. Maar ook nu worden ze aangevallen. Langzaam maar zeker begint zich in het hoofd van Bruno Brazil een beeld te vormen van de werkelijkheid. En die is heel anders dan men zich vooraf heeft voorgesteld.

Het verhaal 'De haai die tweemaal stierf' (Le requin qui mourut deux fois) uit 1969 is het eerste Bruno Brazil avontuur dat door William Vance en Louis Albert (Greg) werd gemaakt. Het verhaal werd overigens voor het eerste gepubliceerd in het blad Kuifje in 1968. Dat dit het eerste verhaal is wordt meteen duidelijk. Er is nog geen sprake van commando kaaiman, Bruno Brazil werkt nog alleen. Niet alleen de geheim agent met het witte haar wordt geïntroduceerd, maar ook zijn baas kolonel Lazarus D. Walsh. In de latere albums wordt hij alleen aangeduid als kolonel L. Brazil is een ervaren veld agent van de geheime dienst die een beginneling meekrijgt op een missie in een Zuid-Amerikaans land. Een zoektocht naar nazi-goud, een populair thema voor diverse avonturenfilms en boeken. En dit thema hebben de makers ook als uitgangspunt genomen voor hun eerste verhaal over Brazil. Het is leuk dat ze er een originele twist aan hebben gegeven. Het verhaal loopt niet zoals je wellicht zou verwachten wanneer je begint met lezen.
Wat voor mij onduidelijk blijft is waarom het verhaal als zesde album in de reeks is geplaatst door de uitgeverijen die de serie in de jaren 70 op de markt brachten. Logischer zou zijn geweest om met dit album te beginnen. Het was al eens verschenen in Nederland in 1969 als onderdeel van de collectie jong Europa. Maar in die jaren gebeurden wel meer van dit soort dingen. Misschien had het te maken met het verschijnen van nieuwe verhalen in striptijdschriften, maar dit is slechts giswerk van mijn kant.

7 Kaaimannen In Het Rijstveld

Bruno Brazil - Kaaimannen in het rijstveld (Des Caïmans dans la rizière)

Een jonge toeriste heeft genoeg van de doorsnee tripjes die iedere dag ondernomen worden. Ze wil meer van het echte Bangkok zien. Gelukkig voor haar is de jonge Maï in de buurt om zijn diensten als gids aan te bieden. Bruno Brazil met Gina en Mai uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance Hij neemt haar mee naar een mooie locatie bij de Menam rivier die door de Thaise hoofdstad stroomt. Maar het vredige toneeltje wordt spoedig ruw verstoort door een serie schoten. Gefascineerd filmt de jonge vrouw de gebeurtenissen die elkaar snel opvolgen. Een man wordt neergeschoten en zijn drie achtervolgers verdwijnen met hun auto in de rivier. Dodelijk geraakt verzoekt de man haar om zijn aansteker te bezorgen bij Bruno Brazil. Nu wil het toeval dat Maï Bruno ook kent. Ze gaan naar het hotel 'De witte olifant' waar schijnbaar uit het niets de leider van de kaaimannen opduikt. De filmcamera van de jonge vrouw wordt gestolen, maar de aansteker bevat ook de nodige informatie. Informatie die zijn oorsprong heeft in de tweede wereldoorlog. Een zekere kolonel Akashito had voor de Japanse strijdkrachten een raket ontworpen. De raket had de bijnaam superkamikaze. Hoewel de oorlog al dertig afgelopen is, bestaat de raket nog altijd. Akashito is inmiddels dood, maar zijn toenmalige luitenant, Iko Mitsushido, heeft zijn werk voortgezet. Deze Iko, die zich nu "de majoor" laat noemen, moet in het bezit zijn van de raket. Bruno bekijkt samen met Maï en Gina (zoals de jonge vrouw heet) de foto's die door de gedode man genomen zijn. Zij bevatten aanwijzingen over de locatie van de raket. De foto's kunnen overal genomen zijn, maar Maï herkent de plek. Het is vlak bij zijn geboortedorp. Wanneer Bruno Brazil zich buiten het hotel begeeft wordt hij aangevallen, maar een snelle reactie van Texas redt de situatie. Het is duidelijk dat de majoor snel met de kaaimannen wil afrekenen. En zo aanvaarden de drie de reis naar het geboortedorp van Maï. Omdat ze weten dat er op hen geloerd wordt, reizen ze uitermate voorzichtig. Op enige afstand worden ze gevolgd door Texas en Big Boy. Tijdens de reis bloeien er gevoelens op tussen Gina en Bruno, iets wat Maï direct door heeft. In het dorp van Maï wordt Bruno herenigd met Texas en Big Boy. Zij banen zich een weg naar de locatie waar de raket zich moet bevinden. De overige leden van het commando zijn eveneens onderweg naar de plek. Hier wacht hen een confrontatie met de majoor en zijn mannen en de strijd voor de raket.

Een opmerkelijk album is 'Kaaimannen in het rijstveld' (Des Caïmans dans la rizière) zeker. Verschenen in 1975 maakt het verhaal een volwassen indruk. Kwamen de leden van het commando voorheen nog wel eens "zomaar" ergens terecht dan is daar hier geen sprake meer van. Veel meer nog daarvoor opereren de kaaimannen als geheim agenten. En het scenario kent ook verrassingen. Vooral het verlies van Big Boy Lafayette is iets wat niet op voorhand verwacht mag worden. Volgens mij is het vrij ongebruikelijk dat één van de hoofdpersonages van een reeks uit de serie verdwijnt, zeker in de jaren 70. Wat ook opmerkelijk is, Bruno Brazil ontmoet in Gina Loudeac zijn aanstaande vrouw. De twee trouwen na afloop van het avontuur.
Het tekenwerk van William Vance is prima. Mooie weergave van de actie, de gezichtsuitdrukkingen zijn heel sprekend. Het kleurgebruik is mooi. Zijn manier van tekenen ontwikkelde zich duidelijk in deze periode. Een memorabel album.

8 Storm Op De Aleoeten

Bruno Brazil - Storm op de Aleoeten (Orage aux Aléoutiennes)

Commando kaaiman is terug en likt haar wonden. Na de laatste missie in Thailand is het vertrouwen in de ploeg van kolonel L teruggelopen. De meest interessante opdrachten gaan nu dan ook naar een ander team van de geheime dienst. In de ogen van generaal Ryan moet het commando kaaiman eerst maar weer eens bewijzen dat ze in staat zijn om de werkzaamheden te hervatten. Whip en Tony uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance En dan is er nog de dood van Big Boy. Er zal een nieuwe agent gezocht moeten worden om zijn plaats in het team in te nemen. Maar de kolonel krijgt het voor elkaar dat commando kaaiman een min of meer routineklus mag gaan klaren om zichzelf opnieuw te bewijzen. En hij heeft ook een vervanger voor Big Boy gevonden. Met enige moeite spoort hij alle leden van het commando op. De groep verzamelt zich en wacht op de komst het nieuwe teamlid. Vooral Gaucho kijkt naar hem uit. De nieuwe moet wel wat zijn, hij zal toch niet voor niets 'de nomade' worden genoemd? Groot is dan ook de verbazing wanneer een jongeman met een gitaar zich meldt. Zijn naam is Tony Nomade. Gaucho gelooft zijn ogen niet en besluit de nieuwe direct maar eens op de proef te stellen. Iets wat hem nu niet direct goed bekomt. Dan komt Bruno Brazil binnen. Tijd om weer aan het werk te gaan. De missie brengt het team naar de Aleoeten (de eilanden groep in de buurt van Alaska). Het doel is het oprollen van een netwerk van mensensmokkelaars. Bruno en Gaucho gaan aan land en zullen zich voor gaan doen als Vietnam deserteurs. Tony moet de groep gaan infiltreren. Na enige tijd bereiken Bruno en Gaucho een gehucht en gaan de locale kroeg in, met de hoop dat ze zo contact kunnen leggen met de smokkelaars. Whip is al ter plaatse. Het duurt niet lang voordat de twee kaaimannen slagen in hun opzet en ze maken kennis met de man die de smokkel leidt, Frank Dillon, bijgenaamd chop-suey. Hij neemt Bruno en Gaucho in dienst als beveiligers. Alles lijkt op rolletjes te lopen en zo'n routineklus mag niet teveel tijd in beslag nemen. Tenslotte willen de kaaimannen ook een goede indruk maken op generaal Ryan. Maar hoe langer hoe meer krijgen de kaaimannen het gevoel dat dit alles behalve een routineklus zal gaan worden. Volgens de inlichtingen zou het gaan om mensensmokkel, maar niets wijst daarop. De mensen die zij geacht worden te smokkelen worden niet heel prettig behandeld en één van hen wordt zonder reden dood geschoten. En waarom is er een arts aan boord van het smokkelschip? En wat doet hij met het lichaam van de gedode man? Commando kaaiman is in een gevaarlijke missie terecht gekomen.

Het album 'Storm op de Aleoeten' (Orage aux Aléoutiennes) uit 1976 markeert de doorstart voor het team van Bruno Brazil na de rampzalig verlopen missie in Thailand. Het team is aangeslagen en mist Big Boy. Het vertrouwen in het team moet worden hersteld en een nieuw teamlid moet worden ingepast. Een routineklus lijkt daarvoor het aangewezen middel. Alleen blijkt al snel dat de inlichtingen waarop de missie is gebaseerd, niet echt goed zijn. En dus wordt er geïmproviseerd. Het herstel van het team is de rode draad van het verhaal. Het is een goede keuze geweest om het herstel van het team als uitgangspunt te nemen. De agenten van commando kaaimannen zijn geen supermensen, maar personen met emoties en twijfels. Het nieuwe personage van Tony Nomade blijft nog enigszins vlak en zal gedurende de volgende albums moeten worden uitgebouwd. Dit is natuurlijk ook niet verwonderlijk. De overige personages zijn al een aantal jaren in de serie te zien en hebben de tijd gehad om tot ontwikkeling te komen. Het album is een goed vervolg in de reeks.

9 Quitte Of Dubbel Voor Alak 6

Bruno Brazil - Quitte of dubbel voor Alak 6 (Quitte ou double pour Alak 6)

Op een golfgreen wordt professor Carpenter vermoord. Direct na de moord neemt de lokale politie contact op met de geheime dienst. Het dossier komt meteen op het bureau van kolonel L. Carpenter stond op de zogenaamde Armante lijst. Het laatste optreden van de Kaaimannen uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance Hij was een van de personen die zeer belangerijke en natuurlijk geheime gegevens wist. Gegevens die ook opgeslagen liggen bij het speciaal centrum voor wetenschappelijke documentatie. Als een soort extra veiligheid. Maar bij dit centrum is sabotage gepleegd. De computer is in de vlammen opgegaan. Het is duidelijk. De aanvallers zitten achter het project 'Myxine' aan. Nu is er nog een persoon die weet wat de geheime gegevens van het project zijn. In dit geval is het de bejaarde Martha Day, maar ook zij wordt vermoord. De drie "geheugens" die het geheim van het project Myxine bewaarden zijn uitgeschakeld. Toch blijkt er nog hoop te zijn. Want buiten medeweten van de personen op de Amarante-lijst om is er nog een vierde persoon die de gegevens kent. Althans niet bewust, maar ze zijn weer op te roepen. Julius Saxon, een voormalige agent van de dienst, heeft de gegevens onder hypnose toegediend gekregen. Maar Saxon heeft inmiddels de dienst verlaten. Commando Kaaiman moet deze Saxon gaan vinden. Ze moeten hem of terugbrengen of doden, zodat de gegevens over de Myxine-raket niet in de handen van de vijand kunnen vallen. Saxon staat erom bekend dat hij bovenmatig veel drinkt. Ook weet kolonel L waar deze Saxon mogelijk gevonden kan worden. In een krot in Tananarive op Madagascar. En zo vliegen de kaaimannen 48 uur later richting het eiland. In een speciaal voor hen afgehuurd vliegtuig. Onderweg oefenen ze wat met instrumenten, want dat is nodig voor hun aangenomen identiteit. Ze worden verwacht als de band "The new rythm angels". Niet dat de agenten nu zo buitengewoon goed zijn met de muziekinstrumenten, maar daar is wel iets aan te doen. Tijdens het optreden playbacken ze gewoon. Zo klinkt het fantastisch. Maar terwijl het optreden gaande is, gaat Texas op onderzoek uit. In een bar probeert hij informatie in te winnen, maar wordt direct gezien door de tegenstanders van de kaaimannen. De groep wordt geleid door ene Schlenko en hij weet wie Texas is. En dus wordt er een val in werking gesteld. Texas vindt Saxon, maar wordt uitgeschakeld. Zowel hij als Saxon worden door de mensen van Schlenko meegenomen. Ook de overige leden van het commando worden in de val gelokt en verdoofd. Maar wat nog erger is, Schlenko zorgt ervoor dat iedereen op het eiland weet wie ze zijn en voor wie ze werken. De identiteit van de leden van het commando kaaiman komen in de media terecht en zijn geen geheim meer. Maar Bruno Brazil en zijn kameraden gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze besluiten er hoe dan ook tegenaan te gaan. Ze gaan er alles aan doen om Texas te bevrijden en te verhinderen dat Saxon met Schlenko kan vertrekken. Bruno realiseert zich dat dit de laatste missie zal zijn van commando Kaaiman. Het is nu alles of niets oftewel quitte of dubbel.

Het in 1977 verschenen album 'Quitte of dubbel voor Alak 6' (Quitte ou double pour Alak 6) staat in het teken van de laatste missie van commando kaaiman. Nu hun identeiteit wereldwijd bekend is kunnen ze nooit meer optreden als geheim agent. Maar het einde is wel bijzonder dramatisch te noemen. Niet alle leden overleven de missie. Anders dan in populaire films komen niet alleen de tegenstanders om het leven. Een element dat met de dood van het personage Big Boy Lafayette eerder was aangestipt in de reeks. Het album is goed verzorgd, het scenario is dik in orde. Toch blijf je het jammer vinden dat er geen nieuwe avonturen van de groep agenten zal gaan komen. Maar misschien is dat ook wel de kracht van de reeks.

10 Dossier Bruno Brazil

Bruno Brazil - Dossier Bruno Brazil

Gaucho Morales wordt door Kolonel L ontboden naar een geheime locatie. Hij wil de agent spreken over Bruno Brazil. Kolonel L maakt zich ernstig zorgen of Bruno nog wel in staat is om een team te leiden. Wanneer Gaucho meent dat dit niet het geval is, komt de leiding in zijn handen. Kolonel L en Gaucho overleggen uit de comic Bruno Brazil, tekening van William Vance Gekwetst door de suggestie dat hij over de rug van Bruno promotie wil maken vraagt Gaucho aan Kolonel L toestemming voor een plan. Een plan dat in zijn ogen voor eens en altijd zal bewijzen of Bruno Brazil nog als agent kan worden ingezet. Maar voordat ze het plan bespreken nemen de twee mannen een aantal oude dossiers van Bruno door. De dossiers stammen uit de tijd dat commando kaaiman nog niet bestond en Bruno Brazil nog alleen werkte. Het eerste dossier heeft als codenaam 'Een bloem als doelwit'. De dienst had een spion op het oog en wilde hem aanhouden. Maar Bruno kwam met het idee om nog niet direct tot aanhouding over te gaan, maar een dubbelslag te slaan. Ook de leverancier van de informatie wilde hij in zijn kraag grijpen. Dankzij het koelbloedig optreden van Bruno slaagde hij volledig in die opzet. In een ander dossier dook Brazil in de dood van twee geleerden. Beide waren door een explosie gedood. Maar hoe de bom zo dicht bij de slachtoffers had kunnen komen, ontging iedereen. Althans totdat Bruno zich ermee ging bemoeien. Hij loste het raadsel op en arresteerde de man die voor de aanslagen verantwoordelijk was. In het dossier over het diamantnet werd Bruno naar Zuid-Amerika gestuurd. De leider van een spionagegroep van de dienst was gedood. En omdat de geheime dienst niet in ongelukken geloofd werd Bruno door Kolonel L naar het Zuid-Amerikaanse land gestuurd om uit te zoeken wat er was gebeurd. Verraad werd niet uitgesloten. Er waren vijf kandidaten die de verrader zouden kunnen zijn. Bruno moest er rekening mee houden dat de verrader hem zo snel mogelijk uit de weg zou proberen te ruimen. Bruno besloot tot een poging te doen om de zaak met bluf uit te zoeken. En zijn spreekwoordelijke pokerspel had succes. Hij ontmaskerde de verrader.
De succesvolle dossiers van Bruno stapelde zich op. Maar Kolonel L was tijdens het gesprek met Gaucho nog niet overtuigd. En dus werd het plan van kapitein Morales uitgevoerd. Er werd een namaak ontvoering van Gaucho op touw gezet. Men zorgde ervoor dat Bruno over de ontvoering te horen kreeg. En precies zoals Gaucho had gehoopt, kwam Bruno zijn oude kameraad te hulp. Brazil slaagde met wimpel voor zijn herexamen.

Na het verschijnen van het album 'Dossier Bruno Brazil' leek niets een succesvolle doorgang van de serie in de weg te staan. Bruno Brazil bleek nog prima inzetbaar als agent en er werd gesproken over het formeren van een nieuw team voor nieuwe missies. Maar het pakte allemaal anders uit. Het nieuwe album uit de serie liet maar liefst 18 jaar op zich wachten. Pas in 1995 verscheen er een nieuw deel uit de serie. Misschien vonden Greg en William Vance een doorstart met een nieuw team toch te krampachtig en besloten ze daarom de serie voorlopig terzijde te leggen. En niet te vergeten dat beide met vele andere series bezig waren. Aan productie was immers geen gebrek. Maar voorlopig leek de serie gesloten.

11 Het Einde...!??

Bruno Brazil - Het einde...!?? (La fin..!??)

In 1995 verscheen er plots weer een nieuw album in de serie Bruno Brazil. Ook dit deel werd geschreven door Greg en getekend door Vance. In het door William Vance geschreven voorwoord is te lezen wat de reden was dat dit specifieke album op de markt kwam. Bruno Brazil in het stripblad Kuifje in 1974, tekening van William Vance In 1994 had uitgeverij Le Lombard besloten om de serie Bruno Brazil in een nieuw jasje opnieuw uit te geven. De nieuwe uitgaven werden voorzien van nieuwe kaften en de verhalen kregen een nieuwe inkleuring. In navolging hiervan verscheen er ook een nieuw deel onder de titel 'Het einde...!??' (La fin..!??). Het album bevat drie volledige verhalen die al eens eerder waren uitgebracht in 'Kuifje-superhelden' bundels. Daarnaast zijn in dit deel de eerste zes pagina's te vinden van een nieuw avontuur. Een verhaal dat onvoltooid was en ook is gebleven. Naar de reden waarom dit verhaal, waarin de leden van het vernieuwde Commando Kaaiman team worden geïntroduceerd, nooit tot volledig wasdom is gekomen kan alleen maar geraden worden. De kans dat het verhaal ooit nog voltooid zal worden is met het overlijden van Greg in 1999 vrijwel nihil geworden natuurlijk. In de titel zit weliswaar een vraagteken verwerkt, maar na bijna twintig jaar na het verschijnen van dit deel kan wel worden vastgesteld dat dit deel inderdaad het einde betekent van de zeer aantrekkelijke serie Bruno Brazil. Rest alleen nog een korte samenvatting van de verhalen opgenomen in dit album.

Op een haartje na
Kolonel L heeft Bruno Brazil en Gaucho Morales bij zich geroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid generaal Shahamm, de president van Monte Azul. De terroristen van Witte November hebben gezworen om de generaal te vermoorden. Volgens hen zal Sharamm de volgende dag dood zijn en tot nu toe zijn dit soort voorspellingen van deze terroristen altijd uitgekomen. De beveiliging van de generaal is dan ook ongekend. Maar het drietal is er niet gerust op en besluiten alles nogmaals te controleren. Echter zonder resultaat. Hoe denken de terroristen de generaal dan te doden? Het is een bijzonder moeilijke opdracht voor Bruno Brazil en zijn metgezellen

Doodt de onsterfelijken niet
Bruno Brazil werkt mee aan een televisie-uitzending van het programma Focus. Na het einde van het Commando Kaaiman verschijnt de voormalig geheim agent nu wel op het scherm. Nadat de uitzending is afgelopen loopt Bruno nog even rond in de studio. Een van de acteurs is de zoon van een geleerde die pas in de senaat is gekozen en die een felle tegenstander is van de maffia. De zoon speelt, onder een andere naam, de hoofdrol in een actieserie. Dan echter valt Bruno iets op aan de beoogde tegenspeler van de jongeman. Iets wat niet veel goeds inhoudt.

Soldaatje spelen, diefje vangen
Omdat Bruno Brazil en Gaucho Morales werken bij de geheime dienst zijn zij tevens officier in de nationale verdediging. En nu wordt er een grote oefening gehouden waaraan ook Bruno en Gaucho moeten deelnemen. Niet dat ze er echt op zitten te wachten, maar ja ze hebben weinig keus. De bedoeling is dat de oudgedienden het in een oorlogsspel opnemen tegen de jongere generatie. Maar er zijn ook personen die in het spel een andere mogelijkheid zien. Namelijk om een bank te beroven. En dat kan je maar beter niet proberen met Bruno en Gaucho in de buurt.

De rode ketting
Dit is het niet afgemaakte verhaal. Bruno Brazil en Gaucho Morales zijn onderweg naar het Agarita Center. Zij zijn in het gezelschap van een jonge vrouw genaamd Cheree Lamour, een nieuw lid voor het vernieuwde kaaiman team. In het center gebeuren vreemde zaken. In dit trainingscentrum moeten aanstaande agenten worden getraind om hun capaciteiten te vergroten. Maar een aantal heeft om onverklaarbare redenen zelfmoord gepleegd. Het drietal in onderweg om uit te zoeken water aan de hand is.