Blueberry introBlueberry werd in 1963 geboren door het werk van de schrijver Jean Michel Charlier, waarbij de tekeningen werden gemaakt door Jean Giraud. De strip is geplaatst in het wilde westen van de Verenigde Staten net na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog, De reeks bleek een topper te zijn. Naast goede verhaallijnen was ook het tekenwerk dik in orde. Een opvallend kenmerk van de realistische serie was dat de hoofdpersonen met het verstrijken der jaren óók in de strip ouder werden. De helden waren niet onfeilbaar en hadden menselijke trekjes, met goede en slechte kanten. Het is meerdere malen bevestigd dat de Franse acteur Jean-Paul Belmondo als voorbeeld heeft gediend voor de uiterlijke verschijning van Blueberry. Ook de rollen die deze acteur speelde (vaak die van ruwe bolster, blanke pit) hebben hun weerslag gevonden bij de creatie van de hoofdfiguur.

Voor het schrijven van de serie is door Charlier onderzoek gedaan over het oude westen. Dit komt naar voren in een aantal episodes. Ook worden regelmatig historische figuren opgevoerd in de strip. Waar deze in de reeks ten tonele worden gevoerd heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk informatie over deze historische figuren bij elkaar te brengen.

In de reeks zijn een aantal karakters die steeds weer terugkeren en die in de loop der jaren een rol spelen.
In de eerste plaats natuurlijk de hoofdfiguur zelf, namelijk Mike Steve Blueberry. Met het verschijnen van het eerste album van de spin-off reeks "De jonge jaren van Blueberry" komt naar voren dat dit niet zijn echte naam is. In werkelijkheid heet hij Mike Donovan. Hij is een zoon van plantagehouders in de zuidelijke staten van Amerika.
Door omstandigheden ziet hij zich genoodzaakt te vluchten naar het noorden, waar hij onder de naam Mike Blueberry dienst neemt in het leger van Lincoln.

Jimmy Mac Clure uit de comic Blueberry, tekening van Giraud Een tweede karakter is die van Jimmy Mac Clure. Dronkelap, goudzoeker en beste vriend van Blueberry. In het album "De lange weg naar Cochise" wordt hij voor het eerst op het toneel gevoerd. In bijna alle verhalen die volgen speelt Mac wel een rol. Hoewel hij ook vaak de aanleidng is van problemen en soms zelfs een avontuur, denk maar aan 'De mijn van Prosit', riskeert hij zijn leven meerdere keren om dat van Blueberry te redden.

Naast deze twee komt ook het figuur van Redneck (of Kopernek) Wooley regelmatig voor in de strip. In het album "Het ijzeren paard" komt Blueberry hem voor het eerst tegen. Hij speelt een minder prominente rol en wordt als persoon ook niet heel erg uitgediept.

Chihuahua Pearl uit de comic Blueberry, tekening van Giraud Verder speelt de mysterieuze dame Chihuahua Pearl een grote rol in de avonturen van Mike Blueberry. Zij wordt in het naar haar vernoemde album geïntroduceerd. Tussen haar en Blueberry wordt een wederzijdse aantrekkingskracht opgevoerd. Opvallend is dat eigenlijk nooit veel over haar achtergrond naar voren komt, behalve dan haar relatie met een officier van het leger van de zuidelijken in de burgeroorlog.
Hoewel de aantrekking tussen Pearl en Blueberry er vanaf het begin al een beetje inzat, is haar karakter in de loop van de reeks iets aangepast. De eerste 3 albums waar zij in voorkomt is ze volledig op zichzelf gericht. In latere albums verandert dit. Zo neemt zij deel aan de bevrijding van Blueberry wanneer dit niet haar belang direct dient.

In de eerste albums is nog te zien dat de tekenenstijl van Giraud zich nog moet ontwikkelen voor de reeks. Al snel komen hierin elementen naar voren die hun invloed hebben in de Westerns die eind jaren 60 werden gemaakt door Sergio Leone. De zogenoemde spaghettiwesterns.


Binnen de albums die verschenen zijn zitten ook een aantal verhaallijnen die meerdere albums bestrijken. Zo vormen de eerste vijf albums één geheel, van "Fort Navajo" tot en met "Oorlog of vrede". Naast dat deze albums de introductie vormen van Blueberry en andere hoofdfiguren, hebben deze 5 albums ook een onderliggend thema. Namelijk die van racisme en de bijbehorende vooroordelen.
In de kampen van beide partijen bevinden zich personen verblind door haat. De aanval van de cavalerie op de Indianen is hier een gevolg van. Maar ook Eenzame Adelaar is verblind door haat en wil ten koste van de elke prijs zijn naam vestigen.
Blueberry, Crowe en Cochise staan hier tussen, ieder op zijn eigen manier en met verschillende mate van inzet.

Het album dat hierop volgt "De man met de zilveren ster" staat geheel op zichzelf. Het is een klassiek western verhaal. Die van de sheriff met zijn mannen tegenover een bende die de streek naar haar hand wil zetten. Het album is volledig op zichzelf staand, al heb je verder nooit iets gelezen van Blueberry kan je dit album rustig lezen. Er zijn geen personages in het verhaal aanwezig die een verdere verklaring nodig hebben uit vorige episodes. Hetzelfde geldt voor de gebeurtenissen. Blueberry en Jimmy komen natuurlijk wel in andere albums voor, maar nergens wordt verwezen naar de eerdere 5 albums die verschenen waren in de reeks.

Redneck of Kopernek Wooley uit de comic Blueberry, tekening van Giraud Ook de albums vanaf "Het ijzeren paard" tot en met "Generaal geelkop" vormen een geheel. Deze 4 albums zijn geplaatst rond de aanleg van de spoorwegen in Amerika. Dit is het thema dat op de achtergrond wordt gebruikt om het verhaal te vertellen. Zoals vaker zal gaan gebeuren spelen elementen als hebzucht, verraad, lafheid, moed, vriendschap, ambitie en haat een rol in het verhaal en de karakters van de hoofdpersonages.
In de eerste 5 albums gebruikte Charlier ook al het thema van de haat tegen de Indianen door de pioniers. Het uitspelen en gebruik maken van hun onderliggende tegenstellingen kwam daar al in naar voren. Nu werd dit thema op een andere manier ingezet. Steelfingers maakt gebruik van de (terechte) angst van de Indianenstammen dat de opmars van spoorwegen het einde van hun cultuur zal gaan betekenen. Uiteraard heeft hij hier geen nobele bedoelingen mee, maar dient dit zijn eigen doeleinden.
De hebzucht van de blanken wordt duidelijk neergezet. Hoewel de periode van de aanleg van de spoorwegen vaak positief wordt weergegeven in de Amerikaanse geschiedenis had dit ook zeker zijn donkere kanten. Charlier heeft dit, naar mijn mening, dan ook willen laten zien.
Maar ook de ambitie, vertolkt in de persoon van Dodge, komt aan de orde. Het is aan Blueberry en zijn kornuiten om de vrede zo goed en zo kwaad als het kan te bewaren. Deze albums hebben ook nog een ander aspect in zich, namelijk de introductie van Kopernek in de serie.

De albums die hierop volgde, "De mijn van Prosit" en "Het spook van de goudmijn" zijn een korter verhaallijn. Het centrale thema in deze beide albums is hebzucht. Iets waarvoor ook Jimmy bezwijkt. Hij besluit om met Prosit mee te gaan. De belofte van rijkdom is hem te sterk. Een goede toevoeging in dit verhaal vind ik de beide premiejagers. Hierdoor zijn er meer interessante karakters in het verhaal aanwezig.


Commandant Vigo uit de comic Blueberry, tekening van Giraud Met het verschijnen van het album "Chihuahua Pearl" in 1973 wordt een verhaallijn ingezet die pas in 1986 met het album "het einde van de lange rit" min of meer afgesloten. Het verhaal beslaat maar liefst 10 albums verspreidt over 13 jaar.
Het begint met een drieluik, waarvan "Chihuahua Pearl" de opening was, het middenstuk werd gevormd door "De man die $50.000 waard was". Met "Een ballade voor een doodskist" wordt het drieluik afgesloten. Blueberry wordt ervan verdacht het geld gestolen te hebben en wordt veroordeeld tot 30 jaar celstraf.

Met het verschijnen van de albums "Vogelvrij verklaard" en "Angel Face" wordt de verhaallijn voortgezet. Blueberry ontsnapt uit de gevangenis waarbij hij hulp krijgt van een groep samenzweerders. De samenzweerders willen de President van de V.S. (Grant) vermoorden en hebben Blueberry in gedachten als zondebok. Natuurlijk stelt Blueberry alles in het werk om dit te voorkomen. Aan het einde van "Angel Face" wordt gesuggereerd dat Blueberry is omgekomen bij het verijdelen van de aanslag. De vraag toendertijd was natuurlijk of dit ook het einde zou betekenen van de reeks.

In 1980 verscheen het album "Gebroken neus". De titel sloeg uiteraard op Blueberry die na het verijdelen van de aanslag zijn heil had gezocht bij een Indianenstam. Binnen de stam werd hij Tsi-Na-Pah genoemd, oftewel gebroken neus. Dit album is de opmaat voor een nieuw drieluik. Het middenstuk werd ditmaal gevormd door "De lange mars" en werd afgesloten met "De ongrijpbare Navajo's". Aan het einde van dit deel bevinden Blueberry, Mac en Red zich weer in Mexico, om de confrontatie aan te gaan met hun tegenstander uit de eerste drieluik.

De verhaallijn wordt afgesloten met twee delen, namelijk "De laatste kaart" en "Het einde van de lange rit". In dit laatste deel wordt Blueberry volledig gerehabiliteerd en gaat hij op zoek de grote liefde van zijn leven, Chihuahua Pearl. Hiermee wordt de verhaallijn afgesloten en wordt alvast een brug geslagen naar het volgende deel " Arizona Love".
Met het sluiten van deze verhalenreeks verdwijnen ook de figuren van Mac en Redneck uit de serie.

Het album "Arizona love" uit 1990 verzorgd de overgang naar een nieuwe reeks verhalen over Blueberry, die inmiddels militair af is. Het is ook het eerste album wat niet meer als subtitel "Luitenant Blueberry" voert. In dit album verdwijnt ook de laatste link met de hier voorgaande albums, namelijk Pearl.

In 1995 wordt een nieuwe koers ingezet met de verhalen over Blueberry. Deze spelen zich af in het Tombstone ten tijde van de legendarische Wyatt Earp. Het eerste deel uit de reeks heet "Mister Blueberry" een duidelijke verwijzing naar het gegeven dat de vorige avonturen van de Luitenant definitief tot het verleden behoren. Het verschijnen van dit album markeert nog een belangrijk punt. De schrijver van de serie Blueberry, Jean Michel Charlier, was in 1989 overleden. Dit is het eerste album dat niet van zijn hand is. Jean Giraud neemt de scenario's nu ook voor zijn rekening. Deze verhalen beslaan tot dusver 5 albums, waarvan "Dust" uit maart 2005 het (voorlopig?) laatste deel is.
In 1975 verschijnt het album "De jonge jaren van Bluberry". Aanvankelijk gaat dit dienen als het eerste album van de Blueberry reeks. Maar al snel wordt besloten om hiermee een spin-off te laten beginnen met dezelfde titelreeks. Een tweede spin-off reeks is die van Marshall Blueberry.