1 Fort Navajo

Blueberry - Fort Navajo

Het eerste deel uit de Blueberry reeks dat is gemaakt droeg als titel Fort Navajo. Het album verscheen in 1965, maar het verhaal van Fort Navajo was al in 1963 geboren. In eerste instantie was het helemaal niet de bedoeling van Charlier en Giraud om een verhalenreeks te creëeren over Blueberry. Het eerste idee was om een verhalenreeks op te zetten over gebeurtenissen waarin Fort Navajo de centrale plaats zou innemen. Bij ieder nieuw avontuur zou een nieuwe centrale figuur ten tonele verschijnen. In het eerste deel was gekozen voor Blueberry. Fort Navajo was ook aanvankelijk de titelreeks. Pas toen bleek dat Blueberry zou blijven als centrale figuur, werd de titelreeks verandert in 'Een avontuur van Luitenant Blueberry'.

De tekenstijl is nog vrij hard, Giraud zou in een latere fase meer diepte geven aan zijn tekenstijl. De invloed van Jijé (met wie hij aan de serie 'Jerry Spring' werkte) is nog zichtbaar. Het verhaal is een typisch western verhaal zoals dit past in de films die in de jaren 50 en 60 werden gemaakt. Zij het dat het scenario wel veel meer ruimte geeft om de kant van de Indianen weer te geven. Vanaf het begin van de strip is het zo dat ook duidelijk wordt gemaakt, dat de oorzaak van uitgevochten geschillen zeker niet altijd in de schoenen van Indiaanse stammen mag worden geschoven. Zeker voor de tijd waarin de strip verschijnt is dit een apart geluid.

Bij de opening van het verhaal maken we kennis met Luitenant Graig en met Luitenant Blueberry. De eerste is een onberispelijke officier terwijl Blueberry vanaf het begin een beetje wordt neergezet als een wat meer losbandig persoon. Beide reizen uiteindelijk met de postkoets naar Fort Navajo, samen met de dochter van de commandant van dit fort (Muriel Dixon) en haar tante. Al snel komen ze bij een tussenpost die overvallen blijkt te zijn door Indianen. In de puinhopen treffen ze de stervende beheerder aan Phil Stanton. Hij verteld dat de Indianen zijn zoon hebben meegenomen. Hierop belooft Graig achter de jongen aan te gaan. Blueberry in Fort Navajo, tekening van Jean Giraud Hoewel Blueberry denkt dat dit zelfmoord is, besluit hij toch om Graig achterna te gaan, waarbij hij hem uiteindelijk redt. Op de terugweg naar Fort Navajo komen beide mannen de Amerikaanse cavalerie tegen. Dit detachement wordt geleid door Majoor Bascom, de adjunct-commandant van het fort. Als snel blijkt dat Bascom niet van plan is om naar het fort terug te keren zonder een voorbeeld te hebben gesteld. Aan de manier waarop hij dit verwoordt blijkt al dat Bascom de Indianen haat. Wanneer hij wordt onderbroken door Luitenant Crowe, een officier met een Indiaanse moeder, valt hij woedend tegen hem uit. Al snel komen de soldaten een groep Indianen tegen die zij volkomen ten onrechte aanvallen en waarbij doden vallen. Omdat de aanval volkomen immoreel is besluit Blueberry om de aftocht te blazen. Hierop wil Bascom hem laten fusilleren maar Blueberry wordt gered door Graig. Eenmaal terug in het fort wordt verslag gedaan een de commandant, kolonel Dixon. Uit een onderhoud dat Blueberry heeft met Dixon komt naar voren dat Blueberry geboren is in de zuidelijke staten van Amerika , maar dat hij in de burgeroorlog voor de Noordelijken heeft gevochten. Terloops merkt Blueberry op dat zijn ouders de oorlog niet hebben overleefd. Die avond wordt een boodschap bezorgd van de Apachen leider Cochise. Hij wil de commandant ontmoeten. De ontmoeting zal plaats hebben in een tent voor het fort. Bascom ontvouwt tegenover Dixon zijn plan om de Apachen gevangen te nemen wanneer zij in de tent bij het fort zitten. Hierop wordt Dixon woedend en stelt dat hij zijn woord heeft gegeven dat de Apachen niets zal overkomen. Wanneer Dixon de tent wil inspecteren wordt hij gebeten door een slang, waardoor Bascom het bevel in handen krijgt. Bascom zet zijn lafhartige plan nu door en tracht de leiders van de Apachen, waaronder Cochise, gevangen te nemen. Deze laatste ontsnapt echter door met een mes een stuk tent open te snijden en met een paard te vluchten. Hierop wacht Fort Navajo een belegering.

De overval zoals beschreven in het album lijkt gebaseerd op een historische gebeurtenis. Op 27 januari 1861 werd de ranch van John Ward door Indianen overvallen, waarbij de stiefzoon van Ward werd ontvoerd en vee gestolen. Hierdoor werd de vrede verbroken. Cochise en vijf anderen werden valselijk beschuldigt van dit incident (later bleek dat de overval was gepleegd door een andere groep Apachen van de Coyotero stam). Cochise was de leider van de Chiricahua stam van de Apachen. Een heel andere groep dus. De commandant van Fort Buchanan , Morrison, besloot de C compagnie achter de jongen en het vee aan te sturen. De kapitein van deze compagnie was met verlof en de eerste luitenant was gedetacheerd. Hierop kwam het bevel in handen van 2de Luitenant George Bascom.
Hij nodigde Cochise uit om de volgende dag, 4 februari 1861, een ontmoeting te houden. Tijdens deze ontmoeting vertelde Cochise dat het leden waren geweest van de Coyotero stam en wanneer Bascom zou wachten zou Cochise zorgen voor de terugkeer van de jongen en het vee. Basom besloot echter om Cochise en de andere vertegenwoordigers van de Chiricahua direct gevangen te nemen. Over wat er vervolgens precies gebeurde zijn meerdere lezingen, maar feit is dat Cochise ontsnapte en dat hiermee een oorlog geboren was. Het gesprek, de poging om Cochise gevangen te nemen en zijn ontsnapping zijn de geschiedenis ingegaan als de Bascom Affaire.

2 Dreiging In Het Westen

Blueberry - Dreiging in het westen

Het tweede deel uit de reeks verscheen in 1966 onder de titel 'Dreiging in het westen' (Tonnerre à l'Ouest). Het verhaal dat begon in Fort Navajo gaat verder. Blueberry en de zijnen wachten in het fort de aanval af. Ondertussen besluit Cochise om te onderhandelen over de vrijlating van zijn stamgenoten. Zij sturen een boodschapper. Een vrijgelaten goudzoeker brengt de boodschap over. Woedend verwerpt Bascom het aanbod. Omdat Crowe hem tegenspreekt wordt hij in de gevangenis gegooid.

Ondertussen heeft Blueberry het plan opgevat om medicijnen te gaan halen voor Kolonel Dixon. De avond dat Blueberry wil vertrekken ontsnapt Crowe met de gevangen genomen Indianen. Toch lukt het Blueberry om het fort ongezien te verlaten. Na een aantal omzwervingen bereikt hij Tucson. De stad is volledig verlaten, op een oude man na. Blueberry vindt het medicijn terwijl op dat moment de Indianen Tuscon binnenvallen. Het lukt Blueberry om te vluchten en het fort weer te bereiken.

Fort Navajo is echter volledig verlaten, op Crowe na. Van hem leert Blueberry dat Bascom tijdens een aanval gedood is. Door de tussenkomst van Crowe worden de overlevende van de aanval gespaard en mogen het fort ongedeerd verlaten. Muriel Dixon en Graig zijn met de anderen naar Fort Bayard getrokken. Crowe doet Blueberry het voorstel om de ontvoerde jongen te gaan redden uit de handen van zijn echte ontvoerders, de Mescaleros. Beide mannen trekken erop uit en vinden uiteindelijk het kamp in Mexico. Blueberry sluipt het kamp binnen en neemt de jonge Stanton mee, terwijl Crowe het kamp van de andere zijde aanvalt. Blueberry en de jongen bereiken ongedeerd Texas.

In de strip redt Blueberry samen met Crowe de jongen die op de Stanton ranch ontvoerd was en brengt hem in veiligheid. Bij het eerste deel van deze reeks was al vermeldt dat de overval op een historisch voorval berust. Namelijk de aanval op ranch van John Ward. Hierbij werd de stiefzoon van Ward ontvoerd. De jongen is in werkelijkheid niet gered. Hij is later bekend geworden onder de naam Mickey Free en groeide op binnen de Coyotero stam.

3 De Eenzame Adelaar

Blueberry - De eenzame adelaar

Het derde deel opent met een patrouille van de Amerikaanse cavalerie langs de Rio Grande. Op een gegeven moment zien de mannen een paardenspoor en besluiten dit te volgen. Het spoor leidt naar een aantal lage bosjes. Daar treffen zij Blueberry en de jonge Dick Stanton. Aan de leider van de patrouille verteld Blueberry zijn belevenissen. Hierop wordt besloten dat zij allen naar Fort Quitman zullen terugkeren. Daar kan Blueberry rapport uitbrengen aan de commandant van het fort, kolonel Birdling. Dit is de inleiding van het album 'De eenzame adelaar' (L'aigle solitaire) uit 1967.

Eenmaal in het fort aangekomen doet Blueberry nogmaals zijn verhaal. Omdat de oorlog volledig uit de hand loopt en Blueberry beseft dat de schuld van de oorlog bij de Amerikanen ligt, is hij vrijwilliger om te proberen contact te krijgen met Cochise. Kolonel Birdling ziet hier geen bezwaar in, maar dan zal Blueberry eerst naar de opperbevelhebber van het leger moeten gaan. Van hem, generaal Crook, zal hij toestemming moeten zien te krijgen. Omdat er ook een konvooi met munitie naar kamp Bowie onderweg is en Crook zich daar bevindt, krijgt Blueberry de leiding over dit konvooi. In de stad Pecos kan hij het bevel overnemen. Blueberry krijgt een klein groepje mannen mee, waaronder Sergeant Matt en een Indiaanse gids, Quanah-met-het-ene-oog.
De volgende dag vertrekt de groep onderweg naar Pecos. De reis verloopt voorspoedig, buiten Blueberry en Sergeant Matt weet niemand dat het konvooi dat zij gaan leiden munitie vervoerd. In Pecos maakt Blueberry kennis met de konvooi-leider, O'Reilly. Deze blijkt al snel een onverbetelijke drinkeboer. Wanneer Blueberry en O'Reilly 's avonds de komende tocht bespreken, klinkt er een schot. Wanneer ze op onderzoek uitgaan blijkt de schildwacht vermoord en is de lading geopend. Al snel ontwikkeld Blueberry een wantrouwen tegen Quanah. Gaanderweg het verhaal blijkt dit terecht. Quanah (wiens echte naam 'Eenzame Adelaar' is) doet er alles aan om het konvooi in de handen van de Indianen te laten vallen.

Wanneer Blueberry het konvooi tijdelijk moet verlaten, lokt Quanah het konvooi in de val. O'Reilly die tijdelijk de leiding heeft over het konvooi, heeft het advies van Blueberry in de wind geslagen.
Natuurlijk komt Blueberry op tijd om alsnog het konvooi te redden. Wanneer ze weer onderweg zijn komen ze een patrouille van het Amerikaanse leger tegen aangevoerd door Luitenant Graig (zie Fort Navajo). Het lukt uiteindelijk om Camp Bowie te bereiken, waar Generaal Crook een grote troepenmacht aan het samentrekken is. Maar op de achtergrond is er ook nog het dreigende gevaar van de Eenzame Adelaar. Ondertussen verteldt Blueberry aan Generaal Crook wat er in werkelijkheid is en bied aan om met Cochise te gaan onderhandelen. Omdat hiervoor toestemming nodig is van de President, vertrekt Graig de volgende dag met een boodschap voor Washington.

Restanten van Fort Bowie Fragment uit de comic De eenzame Adelaar, tekening van Jean Giraud Door Giraud is zeker onderzoek gedaan naar de wijze waarop een militair fort ten tijde van de Amerikaanse Indianen oorlogen gebouwd werden. Op de afbeelding aan de rechterkant (afkomstig uit het album 'De eenzame adelaar') is de ingang te zien van Fort Bowie zoals deze door Giraud werd getekend.
Aan de linkerkant is een foto opgenomen van de resten van het echte Fort Bowie, althans één van de Forten Bowie moet ik eigenlijk zeggen. Want in de loop der tijd zijn er een aantal versies van gebouwd.

De vakkundigheid van Giraud komt wat mij betreft ook tot uiting in details in de tekeningen zelf. Giraud hield er bij het maken van de tekeningen rekening mee dat de omstandigheden van invloed zijn op de personages. Zo is op de afbeelding aan de rechterkant Mike Blueberry bezig om zich te scheren tijdens het begeleiden van het munitie-konvooi.
Zoals in de werkelijkheid ook het geval is wanneer je de hele dag in een zonnige omgeving bent met je shirt aan, is je hoofd en je nek bruiner dan je torso. De afbeelding is terug te vinden op pagina 14 van het album 'De eenzame adelaar'.
Dit lijkt allemaal voor de hand te liggen. Maar zeker in de albums die in de jaren 60 verschenen werd er vaak geen aandacht geschonken aan dit soort details. Giraud had er wel oog voor.

In dit album wordem in ieder geval twee historische punten gebruikt. In de eerste plaats is dit Generaal George Crook. Hij speelde een belangrijke rol in de oorlog met Cochise. Deze vijandelijkheden namen een aanvang in januari 1861. Het eerste deel van de Blueberry reeks, Fort Navajo, refereert hieraan. Dit zou het verhaal dus in die periode plaatsen. Alleen waren de Amerikanen toen zelf net verwikkeld in hun burgeroorlog. Generaal Crooke vocht op dat moment met zijn manschappen in de staat Virginia. Het is wel waar dat Crook uiteindelijk de oorlog met Cochise heeft beïndigd, maar dit gebeurde pas een paar jaar later. Crooke kwam pas in 1870 aan in het Arizona Territory als opperbevelhebber van de strijdkrachten aldaar, waarna de strijd in 1872 gesteden was. In dat jaar werd door Generaal Oliver Howard en Thomas Jeffords een reservaat opgericht voor Cochise en zijn mensen in de buurt van de Chiricahua Mountains. Overigens was Thomas Jeffords een vriend van Cochise, dit blijkt uit het punt dat hij in zijn eentje het bolwerk van Cochise binnenging.

Het tweede historische gegeven is Fort Bowie. In het album wordt het Camp Bowie genoemd, maar dit kan een vertaalfout zijn. Fort Bowie werd in 1862 opgericht. Dit naar aanleiding van de Bascom affaire en de slag die in de Apache Pass was geleverd en waar een Amerikaans legeronderdeel werd overvallen.
In 1862 begon de bouw van het eerste Fort Bowie, maar dit was eigenlijk nog geen fort maar meer een kamp. Wellicht komt hiervan de naam Camp Bowie in de albums. In 1868 werd besloten om een tweede Fort Bowie te bouwen. Dit fort heeft jarenlang gediend als uitvalsbasis voor militaire operaties.

4 De Lange Weg Naar Cochise

Blueberry - De lange weg naar Cochise

In 1968 verscheen het vervolg onder de naam 'De lange weg naar Cochise' (Le cavalier perdu). Blueberry wacht op de terugkomst van Graig (zie 'De eenzame adelaar') wanneer hij wordt aangesproken door Miss Muriel Dixon (zie 'Fort Navajo'). Zij verwijt Blueberry dat hij Graig op de missie heeft laten gaan. In het vorige deel was Graig vertrokken om toestemming aan de President te vragen om met Cochise te mogen onderhandelen. Graig is echter in de handen van Eenzame Adelaar gevallen. Blueberry krijgt van Generaal Crook toestemming om Graig te gaan zoeken. het lukt hem om Graig uit de handen van de Indianen te redden en samen gaan zij onderweg naar Camp Bowie.

Dan maakt een belangrijk personage voor de Blueberry strip voor het eerst zijn opwachting: Jimmy McClure. Wanneer Blueberry terug is in Camp Bowie, blijkt dat hij premissie heeft om met Cochise te gaan onderhandelen.
Samen met Jimmy (ook wel Mac genoemd) gaat Blueberry op pad, op zoek naar Cochise. Blueberry wil de hulp inroepen van Crowe, de voormalige cavalerie-officier. Omdat Blueberry voor de andere Apachen een reden moet hebben om tot bij Cochise te geraken doen hij en Mac zich voor als wapenhandelaren. Het lukt beide mannen om heelhuids het kamp van Charriba te bereiken. Charriba is het stamhoofd van de groep Apachen waar Crowe zich moet bevinden. Alleen Crowe is er niet, maar Eenzame Adelaar wel.
Jimmy MacClure uit de comic Blueberry, tekening van Jean Giraud Wanneer het laatste uur voor Blueberry en Mac geslagen lijkt, komt alsnog Crowe het kamp binnen en redt Blueberry en Mac. Gedrieën verlaten de mannen het kamp om op zoek te gaan naar Cochise én naar een groep Mexicaanse wapenhandelaars. Deze laatste willen Eenzame Adelaar wapens verkopen. De Mexicanen staan onder leiding van Armendariz. Om hun doelen te bereiken moeten de drie mannen de Rio Grande oversteken en Mexico binnengaan. Na enige tijd bereiken ze een kleine nederzetting. Omdat ze niet weten wat hen wacht, gaat Jimmy eerst alleen het dorpje binnen. Wanneer Jimmy een Mexicaanse bar binnengaat (vanaf het begin in Mac een drinkeboer) wordt hij verrast door de aanwezigheid van een Jay-Hawker, genaamd Kapitein Finlay.
Jay-hawkers was de benaming voor zuidelijke soldaten die na afloop van de Amerikaanse burgeroorlog naar Mexico waren gevlucht. Omdat Jimmy lang weg blijft (hij zit met Finley te kaarten) besluiten Blueberry en Crowe ook het dorpje binnen te gaan. Al snel neemt Blueberry de plaats in van Jimmy aan de pokertafel en wint het ene na het andere potje. Wanneer Finley zijn wapen trekt is Blueberry hem te snel af, alleen komen net op dat moment de makkers van Finley binnen onder aanvoering van ene Kimball. Blueberry vertelt wat de werkelijke reden is dat hij in Mexico is en vraagt Finley om hulp. Maar deze weigert. De zuidelijken vertrekken. Op dat moment komen de Mexicanen van Armendariz het dorpje binnen en nemen Blueberry en Jimmy gevangen. Alleen Crowe lukt het te ontsnappen. Eenzame Adelaar bevindt zich in het gezelschap van de Mexicanen en het einde voor Blueberry en Mac dreigt. Wanneer Blueberry al met de strop om de hals op het paard zit wordt hij op het laatste nippertje gered door Crowe en de zuidelijken. Als dank belooft Blueberry aan Finley dat hij ervoor zal zorgen dat hij en zijn mannen amnestie gaan krijgen. Blueberry, Mac en Crowe nemen afscheid van Finley en zijn mannen en vervolgen hun tocht.

In dit album komen voor het eerste personages voor in het scenario van Charlier, die invloed zouden gaan hebben op het verloop van de Blueberry reeks. In de eerste plaats is dit natuurlijk Jimmy MacClure, goudzoeker, gokker, drinkebroer, maar vooral een vriend voor Mike Blueberry die hem in veel avonturen zal gaan vergezellen.
Een tweede groep personages zou jaren later weer opduiken in de reeks en dan een veel grotere rol hebben op het verloop van het verhaal. Dit zijn kapitein Finley en zijn jay-hawkers. In de reeks die begint met Chihuahua Pearl komen ze terug in de serie.

5 Oorlog Of Vrede

Blueberry - Oorlog of vrede

Het album 'Oorlog of vrede' uit 1969 vormt de afsluiting van het eerste grote avontuur van Blueberry. Het verhaal opent in mei 1868. In de Sierra Madre spreekt Cochise zijn aanvoerders toe. het merendeel van de Indianen wil niet langer wachten, maar ten strijde trekken tegen de Amerikanen. Cochise maant hen tot voorzichtigheid. Hij beseft dat de Apachen te weinig wapens hebben om het verschil te maken en wil wachten op de wapenleveranties van de Mexicanen die door Eenzame Adelaar worden begeleid.
Ondertussen besluit Crowe alleen verder te gaan naar Cochise, waarbij Blueberry en Mac op zijn terugkomst zullen wachten. De drie mannen worden achetrvolgd door Eenzame Adelaar en de Mexicanen van Armendariz. Terwijl Crowe is aangekomen bij het kamp van Cochise en pleit voor vrede, komt Eenzame Adelaar ook het kamp van Cochise binnen. Hij beloofd dat de benodigde wapens binnen 6 dagen in handen van de Indianen zullen zijn.
Omdat Crowe het leven van Cochise heeft gered mag Blueberry komen praten. Als teken dat Crowe met de goedkeuring van Cochise reist, geeft hij Crowe zijn leidersstay mee als teken van vrijgeleide.
Terwijl Crowe onderweg is naar Blueberry en Mac wordt hij overvallen door Eenzame Adelaar en zijn mannen en vindt de dood. Ondertussen zijn Blueberry en Jimmy onderweg om Crowe te ontmoeten wanneer ze zijn paard vinden en niet veel later zijn lichaam. Eerst denken Mac en Blueberry dat dit het werk van Cochise is, maar al snel is duidelijk dat Eenzame Adelaar dit op zijn geweten heeft. Blueberry zweert de dood van Crowe te wreken. Om Cochise te overtuigen om te kiezen voor vrede, moeten Blueberry en Mac er eerst voor zorgen dat de geweren nooit de Apachen zullen beriken. Zij volgen het spoor van de Mexicanen van Armendariz. Eenmaal aangekomen bij het punt waar de wapens worden bewaard, ontmoeten zij weer Finlay, Kimball en de Jay-Hawkers (zie 'De lange weg naar Cochise'). Hij weet de zuidelijken te overtuigen om hem te helpen en vraagt hen om in de loop van de nacht het kamp van de mannen van Armendariz aan te vallen. Met behulp van Pinto (een oude mijnwerker die in een spookstadje woont en wie Jimmy kent) komen de mannen ongemrkt het kamp binnen. Op het laatste moment gaat er iets mis en Pinto wordt gedood. Blueberry en Jimmy zijn inmiddels wel een oude mijn binnengedrongen waar de wapens liggen en weten deze op te blazen. Dankzij de verwarring die Finlay en de Jay-Hawkers stichten weten ze te ontsnappen. Blueberry en MacClure uit de comic Blueberry, tekening van Jean Giraud Hierop gaan Jimmy en Blueberry naar het kamp der Apachen en ontmoeten zij Cochise. Blueberry verteld hen dat hij de wapens heeft vernietigd. Hoewel de Indianen eerst woedend zijn weet hij hen te overtuigen van zijn oprechte bedoeling om de vrede te herstellen. Op dat moment komt Eenzame Adelaar het kamp binnen. Blueberry onthult dat Eenzame Adelaar, ondanks de vrijgeleide van Cochise, Crowe heeft geddod. Blueberry en Eenzame Adelaar moeten in een tweegevecht beslissen wie gelijk heeft, waarbij Blueberry als overwinnaar uit de strijd komt door Eenzame Adelaar te doden. Cochise is overtuigd en Blueberry en Mac haasten zich terug naar Camp Bowie. Tot hun opluchting is het leger nog niet vertrokken en is de vrede hersteld.

Met het einde van het album 'oorlog of vrede', wordt het eerste grote verhaal over de belevenissen van Mike Blueberry afgesloten. Het besloeg vijf albums die over een periode van 4 jaar werden geproduceerd en uitgegeven. In Nederland verschenen de verhalen van Blueberry voor het eerst in het strip weekblad Pep. In 1967 werd begonnen met de publicatie van 'Fort navajo'. Vrijwel ononderbroken (hier en daar een paar weken) vonden de belevenissen die in de eerste 5 albums terecht zijn gekomen hun weg naar de Pep. In 1969 werd daarin 'Oorlog en vrede' afgesloten.

Het verhaal draagt nog alle kenmerken van de klassieke western zoals deze werd verbeeld in de Amerikaanse filmindustrie. Zeker in de eerste periode heeft de tekenstijl nog invloeden in zich van Jijé (met wie Giraud aan de serie 'Jerry Spring' werkte). De eerste albums leggen al wel de karakter eigenschappen van Blueberry en Jimmy McClure neer. Hoewel Blueberry in latere jaren wel meer feilbaar werd gemaakt (en daardoor ook aannemelijker en menselijker), is hij in grote lijnen door de jaren heen het karakter gebleven wat al in de jaren 60 werd neergezet. Jimmy McClure is is de loop der jaren minder veranderd. Zijn karakter eigenschappen zijn in deze eerste reeks verhalen al omlijnd vastgelegd.

Hoewel sommige karakters (wellicht doelbewust) zwart-wit zijn neergezet (de rasist Bascom en de vol haat levende Eenzame Adelaar), is er al vanaf het begin toch wel sprake van nuancering. Vooral het perspectief van Cochise en zijn mensen wordt mooi wergegeven. Hiermee wijkt het script van Charlier wél af van de typering die veel western uit dat tijdperk kenmerkten. De Indiaanse stammen werden daarin vaak afgeschilderd als moordzuchtige wilden waarvan niets goeds te verwachten was en het was niet meer dan logisch dat de Amerikanen in oorlog raakten met deze stammen. Dat de werkelijk vaak heel anders lag is op een mooie wijze in het script verwerkt en verdient nog steeds alle lof. Ook door deze aanpak blijven de albums interessant om te lezen en hebben ze de tand des tijds meer dan doorstaan.

6 De Man Met De Zilveren Ster

Blueberry - De man met de zilveren ster

Het album 'De man met de zilveren ster' (L'homme à l'étoile d'argent) uit 1969 vormt een apart verhaal en heeft geen relatie met andere delen in de reeks. Het is een klassiek western verhaal. Het zou ook het laatste album zijn dat Giraud zou tekenen in de klassieke stijl.

Het verhaal neemt een aanvang met Jimmy McClure die in het stadje Silver Creek arriveert. Op zijn weg naar de saloon wordt hij tegengehouden door twee mannen. Omdat Jimmy naar de sheriff wil gaan, "helpen" de mannen hem onderweg.
Wanneer Mac het kantoor van sheriff Harrisson binnen struikelt, leert hij wat er in het stadje aan de hand is. Sam Bass, zijn broer Bud en hun bende terroriseren het stadje. Al 2 sheriffs zijn vermoord en Harrisson vreest dat hij de derde zal zijn. Omdat niemand hem wil helpen, biedt (een inmiddels beschonken) Jimmy zijn hulp aan. Harrison treedt de bende van Bass tegemoet terwijl die het stadje binnenrijden. Harrisin had hen de toegang tot de stad ontzegd. Omdat Harrisson van geen wijken wil weten, wordt hij door een Mexicaans bende lid van Bass doodgeschoten. Hierop stormt Jimmy op hen af en vuurt zijn geweer. De bende gaat ervandoor terwijl Buddy Bass op Jimmy schiet die ter aarde stort.

Al snel blijkt dat Jimmy niet geraakt is, maar stomdronken. Door de inwoners wordt hij weggedragen. Wanneer de mannen bij elkaar zijn komt de onderwijzeres van de stad gewapend met een geweer binnenstappen. Zij zegt gezien te hebben wie Harrisson doodschoot en ze wil hiervan ook getuigen. Probleem is alleen dat er nog maar één kandidaat over is om sheriff te worden, Buddy Bass. Op dat moment komt Jimmy bij zijn positieven en beveelt Mike Blueberry aan. De inwoners gaan akkoord en sturen Jimmy met een schriftelijk verzoek naar Fort Navajo.

Mike Blueberry, tekening van Jean Giraud In het fort aangekomen gaat Jimmy direct naar de commandant, die net Blueberry staat uit te foeteren. De commandant wil eerst Luitenant Marlowe sturen, maar komt hier al snel van terug. Dus gaat Mike Blueberry samen met Jimmy op weg naar Silver Creek. Onderweg worden de 's nachts overvallen door de mannen van Bass die denken dat ze de beide vrienden doodgeschoten hebben. Dat is een vergissing. Dankzij een truc van Blueberry overleven ze en komen ze in het stadje aan met twee gevangenen.
Blueberry wordt benoemd tot sheriff en Jimmy tot zijn assistent. Ook maakt Blueberry kennis met de lieftallige Miss Marsh. Bij het vallen van de avond gaat Blueberry (ogenschijnlijk ongewapend) naar het hol van de leeuw en maakt kennis met Sam en Buddy Bass. Al snel komt het tot een vuurgevecht waarbij Bluberry overwint, en twee mannen van Bass de gevangenis in gooit.
Dan dient zich 's nachts nog een bezoeker aan, Dusty, wiens vader door de mannen van Bass is vermoord. Dus heeft Blueberry er weer een hulp bij. De broers Bass besluiten een eerste confrontatie met Blueberry aan te gaan, maar verliezen die. Zij moeten bij het binnenkomen van de stad hun wapens uiteindelijk inleveren. Ook arresteert Blueberry de moordenaar van Harrisson, de Mexicaan Pedro.

Blueberry laat de ingang van het stadje bewaken door Dusty en Jimmy. Deze laatste laat zich echter dronken voeren, waardoor de bende van Bass de stad binnendringt en Miss Marsh ontvoeren. Een woedende Blueberry gaat in de achtervolging. Terwijl Blueberry weg is probeert de bende van Bass de gevangenen te bevrijden. Jimmy breekt echter de sleutel van de cel terwijl die in het slot zit. Sam Bass schiet vervolgens Jimmy neer.
Ondertussen heeft Blueberry afgerekend met een aantal mannen van Bass en heeft hij Miss Marsh gevonden. Alleen stond Buddy hem op te wachten. Op het moment dat Buddy Blueberry onder schot heeft, gooit Miss Marsh een pot door het raam. Blueberry krijgt hierdoor zijn kans en schiet Buddy dood.

Blueberry keert terug naar Silver Creek met een groep mannen en op het moment dat Bass vanuit het kantoortje van de sheriff het vuur wil openen, worden zij verrast door Jimmy. De kogel van Bass was afgeketst op zijn horloge. Hierop keert de rust terug en eindigt het verhaal. In de laatste tekening neemt Blueberry afscheid van Kate Marsh, die zegt op hem te zullen wachten.

Zoals ik in het begin al opmerkte is dit deel van Blueberry een op zichzelf staand verhaal. Het script van Charlier lijkt zo afkomstig te zijn van de klassieke westerns die in de jaren 60 van de vorige eeuw in Hollywood werden gemaakt. Sommige elementen zoals het bewaken van de stad met gevangenen die tot een bende behoren en mogelijk bevrijd worden, doen mij denken aan klassieke films zoals 'Rio Bravo'. In deze film uit 1959 (met onder meer John Wayne) moet een sheriff, geholpen door een dronkaard en een kreupele stand houden tegen een overmacht die een moordenaar uit de cel willen bevrijden. In deze film speelt ook een aantrekkelijke dame een rol die gevoelens heeft voor de sheriff.

Hoewel het tekenwerk van Giraud nog wel aansluit bij zijn vorige werk op Blueberry, begint het langzaam te veranderen. De gezichten hebben op een aantal plaatsen meer expressie en lijken ook meer karakteristiek. Nog niet overal trouwens. Het wisselt nog, maar ik vind dat je kan zien dat zijn werk een ontwikkeling doormaakt.

7 Het IJzeren Paard

Blueberry - Het ijzeren paard

Het zevende Blueberry album verscheen in 1970 onder de titel 'Het ijzeren paard'(Le cheval de fer). In 1866 beginnen twee Amerikaanse spoorwegmaatschappijen aan een grote onderneming. Het einddoel is om het westen en het oosten volledig met elkaar te verbinden via spoorrails.
Vanuit het oosten komt de Union Pacific, onder leiding van Generaal Dodge en de gebroeders Casement. Vanuit het westen komt de Central Pacific, eigendom van zakenlieden uit Sacramento.
De concurrentiestrijd is groot, want elke maatschappij behoudt het land en de exploitatie van het deel dat door hen is volbracht. Generaal Dodge maakt zich grote zorgen over het verdere verloop van de aanleg. Omdat de bevoorrading een probleem aan het worden is, wordt voorgesteld om te gaan jagen. Alleen moet dit dan wel gaan gebeuren op het grondgebied van de Sioux en de Cheyennes. Omdat Dodge genoeg problemen voorziet stuurt hij een boodschapper, Kopernek, naar Fort Navajo. Dodge vraagt om de hulp van Blueberry, zodat hij met de Sioux en Cheyennes kan gaan onderhandelen.
Blueberry zat net weer eens in de cel toen Kopernek aankwam. Samen aanvaarden ze de reis naar het kamp van Dodge. Onderweg worden ze overvallen door een groep op hol geslagen buffels. Wanneer beide mannen later de oorzaak onderzoek, blijkt dat er dynamiet tussen de dieren is gegooid, terwijl de dieren niet eens gestroopt zijn.
Terwijl ze de dode dieren inspecteren horen ze schieten. Wanneer ze een kijkje nemen, blijkt dat een wagon door de Indianen is omsingeld en wordt aangevallen. Wanneer Mike door zijn verrekijker een blik waagt, ontwaard hij Jimmy McClure.

Plotseling breken de Indianen de aanval af, volgens Kopernek omdat de signalen aangeven dat hun kamp wordt aangevallen. Dit biedt Blueberry de kans om zich bij Jimmy te voegen. Met z'n allen bereiken ze het kamp van Dodge. Blueberry en Steelfingers, tekening van Jean Giraud Blueberry heeft direct zijn eerste confrontatie met Jethro Steelfingers. Een groep Indianen komt verhaal halen voor gestolen paarden. Steelfingers wil de Indianen ophangen, maar Blueberry komt tussenbeiden. Het komt tot een vechtpartij, waarbij Blueberry kennismaakt met de stalen hand van Steelfingers.
Later heeft Blueberry overleg met Dodge. Hij verteld dat hij denkt dat er mensen zijn die proberen een opstand uit te lokken bij de Sioux en de Cheyennes. Blueberry suggereert dat sommige personen betaald zouden kunnen zijn om het werk te vertragen. Hierop benoemt Dodge Blueberry ook tot de man die de veiligheid moet garanderen, dit ten koste van Steelfingers. Al snel blijkt dat Steelfingers inderdaad voor de concurrentie werkt en de opdracht heeft om de aanleg van de Union Pacific te vertragen. Maar hij is niet alleen. Ook ingenieur Lewis die nauw met Dodge samenwerkt is omgekocht.
Dezelfde avond spreekt Blueberry de jagers van de Union Pacific toe. Hij wil geen nodeloze slachtpartijen meer. Dit leidt tot een nieuwe confrontatie met Steelfingers. Nadat Blueberry ternauwernood uit een brandende saloon zijn gekropen, wil Steelfingers Blueberry in de rug schieten. De tussenkomst van Dodge voorkomt dit. Dan blijkt inderdaad dat Steelfingers voor de concurrentie werkt. Hij heeft goud van de Western Pacific op zak. Dodge laat Steelfingers arresteren.
Ondertussen had Blueberry Kopernek op pad gestuurd om de Indianen te benaderen die door Blueberry bij zijn aankomst waren gered. Zij moeten hem helpen om in contact te komen met Rode Wolk en Zittende Stier, de leiders van de Indianen. Het lukt Kopernek om de afspraak te regelen voor Mike.

Terwijl Steelfingers onder begeleiding wordt overgebracht, regelt ingenieur Lewis zijn ontsnapping. Dankzij dezelfde Lewis weet Steelfingers van de ontmoeting en gaat met zijn mannen proberen dit te verhinderen. Wanneer Blueberry inderdaad met Rode Wolk en Zittende Stier bijeenkomt, hebben Steelfingers en zijn mannen de omgeving onder schot. Zij aarzelen geen moment en openen het vuur op de Indianen die denken dat het een val van Blueberry is. Blueberry wordt door de Indianen 'gebroken neus' genoemd. Die naam zou later in de serie nog terugkomen. Blueberry en de zijnen moeten zich haasten om aan de woede van de Indianen te ontkomen. Uiteindelijk komen ze een trein tegen. Dankzij deze hulp slagen zij erin te ontkomen.

Ook nu hebben Charlier en Giraud historische gebeurtenissen en personen als basis genomen voor een avontuur van Luitenant Blueberry. Generaal Dodge is een historisch figuur. Hij heeft inderdaad leiding gegeven aan de aanleg van de spoorlijn dwars door de Verenigde Staten. Zijn bemoeienis begon in mei 1866, toen hij ontslag nam uit het leger om leiding te geven aan de aanleg vanuit het oosten. De Union Pacific heeft inderdaad een deel van de aanleg van de transcontinentale spoorlijn uitgevoerd. De UP bestaat nog steeds.
De Western Pacific heette in werkelijkheid de Central Pacific en werkte vanuit het westen naar het oosten. De leider van de Sioux die in dit album Rode Wolk wordt genoemd, staat in de Amerikaanse geschiedenisboeken vermeld als Red Cloud. Zijn echte naam was 'Makhpiya Luta'. Deze Indianenleider leefde van 1822 tot en met 1909.
Ook Sitting Bull (Zittende Stier in het album) is een historisch figuur. Deze man, wiens echte naam 'Ta-Tanka I-Yotank' luidde, was eveneens een leider van de Sioux. Hij werd vermoedelijk in 1831 geboren en stierf in 1890.

8 De Man Met De IJzeren Vuist

Blueberry - De man met de ijzeren vuist

Het verhaal werd vervolgt in 'De man met de ijzeren vuist' (L'homme aux poings d'acier) uit 1970. Blueberry is terug in het kamp van Dodge. Het nieuws dat de Indianen aanvallen spreidt als een vuurtje over het kamp. Tot overmaat van ramp zijn de telegraafdraden doorgesneden. Omdat de angst groot is, willen velen het kamp verlaten. Blueberry krijgt als taak om dit te verhinderen. Dit lukt bijna. Guffie Palmer en haar rondreizend circus weigeren te luisteren en vertrekken.
Omdat Dodge vermoed dat er spionnen in het kamp zijn, stuurt hij Blueberry op een geheime missie. Hij moet met Jimmy en Kopernek door de linies van de Indianen zien te komen en Julesburg bereiken. De proviand is bijna op en zo houdt het kamp geen stand. Voor alle aanwezigen krijgt Blueberry als opdracht om Guffie terug te halen. Dat is hun dekmantel.

Al snel stuitten Blueberry en zijn beide vrienden op Guffie Palmer die achtervolgd wordt door een groep Indianen. Jimmy en Kopernek dekken de aftocht terwijl Mike Guffie en haar dames in veiligheid brengt. Wanneer dit gelukt is, geeft Blueberry aan Guffy een brief waarin om hulp wordt gevraagd, hij vraagt haar deze naar Julesburg te brengen, terwijl hij zich om het lot van Jimmy en Kopernek gaat bekommeren. Jethro Steelfingers uit de comic Blueberry, tekening van Jean Giraud Helaas komt Guffie Steelfingers en zijn mannen tegen. Ze vraagt aan hem om de boodschap over te brengen. Natuurlijk belooft Steelfingers dit en rijdt samen met een van zijn mannen, de Mexicaan Pepe, weg om de boodschap over te brengen. De rest van zijn mannen blijft bij Guffie. Tot verbazing van Pepe moet hij de boodschap ook gaan brengen. Steelfingers rekent er namelijk op dat ook de soldij van de mannen van de Union Pacific wordt meegezonden. Hij wil de trein overvallen en het geld stelen. Terwijl Pepe de boodschap gaat brengen, gaat Steelfingers naar de Indianen. Hij weet Red Cloud ervan te overtuigen hem te helpen de trein aan te vallen.

Wanneer Mike, Jimmy en Kopernek in Julesburg aankomen zijn de voorbereidingen voor de trein al in volle gang. Het lukt om vrijwilligers te krijgen om met de trein mee te gaan. Eén van deze mannen is Pepe, die alle informatie doorgeeft aan Steelfingers. Deze weet nu precies hoeveel mannen er meegaan en waar het geld is. Althans dat denkt hij. Blueberry laat de kluis vullen met papier en neemt het geld zelf onder zijn hoede.

Red Cloud uit de comic Blueberry, tekening van Jean Giraud De trein vertrekt 's nachts. Pepe heeft al de nodige sabotage gepleegd. Zo heeft hij een wagon aan de buitenkant afgesloten zodat de mannen er niet uit kunnen. In de wagon waar hij zelf zit heeft hij via drank de mannen bedwelmd. Behalve de conducteur. Bij het daglicht wordt de trein aangevallen. Wanneer Mike polshoogte neemt schiet hij Pepe dood. En trekt zich terug in zijn eigen wagon. De trein probeert nog te ontkomen, maar de rit eindigt op een houten brug boven een rivier. Na een vuurgevecht wordt de trein door de Indianen overlopen. Bluberry springt met het geld in een zadeltas en Jimmy en Kopernek in de rivier en ontkomen voorlopig. Wanneer Steelfingers beseft dat hij bedrogen is, wil hij achter Blueberry aan gaan. Maar Red Cloud houdt hem aan zijn afspraak dat hij wapens zou leveren in ruil voor de aanval. Steelfingers legt uit dat hij hiervoor het geld nodig heeft dat Blueberry bij zich heeft. Samen met een aantal Indianen mag hij achter Blueberry aan.

Door een list lukt het de drie mannen om een deel van de achtervolgers van zich af te schudden. Dan gaat Blueberry alleen verder om de Steelfingers en de Indianen af te leiden. Jimmy en Kopernek gaan te voet naar een oud treinstation waar zijn een karretje aantreffen waarmee ze verder kunnen naar Julesburg. Na drie dagen bereiken zij hun doel. Blueberry doet ondertussen verwoedde pogingen om Steelfingers en de Indianen af te schudden.

9 Vlakte Der Sioux

Blueberry - Vlakte der Sioux

In 1971 verscheen het 3de deel van het verhaal, 'Vlakte der Sioux' (La piste des Sioux). Jimmy en Kopernek hebben Julesburg bereikt en het nieuws overgebracht dat de hulptrein vernietigd is. Door de mensen van UP wordt de beschuldiging geuit dat Blueberry er met de $ 300.000,- vandoor is gegaan. Blueberry zelf is ondertussen het kamp van Dodge genaderd, maar valt dan in de handen van Steelfingers en de indianen. Omdat de indianen hem dreigen te martelen en tijd te winnen voor Dodge, doet Blueberry het voorkomen of hij zijn belagers naar het geld zal leiden. De indianen leven nog in de veronderstelling dat het geld door Steelfingers zal worden gebruikt om wapens voor hen te kopen. Natuurlijk wil hij het geld voor zichzelf.

Ondertussen hebben Kopernek en Jimmy McLure een plan. Zij verlaten Julesburg en sturen een vals telegraafbericht. Het bericht zegt dat generaal McAllister op twee dagen van Julesburg is. Waar zij op hadden gehoopt, gebeurt ook. De spionnen van de indianen brengen dit nieuws over. Hierop beseffen zij dat ze het beleg zullen moeten gaan opgeven. Wanneer Steelfingers door Sitting Bull wordt gedwongen om toch wapens te leveren, gaan hij en zijn mannen er schietend vandoor.
Sitting Bull en Red Cloud beseffen dat zij zijn bedrogen en onderhandelen met Blueberry. Als teken van goede wil zullen zij hun krijgers het beleg van het kamp van Dodge laten opheffen. Blueberry zal voor hen gaan onderhandelen.
Vanuit Julesburg vertrekt ook een groep mannen om het geld op te gaan halen. Jimmy en Kopernek hadden bevestigd dat het geld door Blueberry was begraven. En ook in Julesburg is het terugtrekken van de indianen inmiddels bekend.

Blueberry zelf is ook onderweg naar het geld. Wat hij niet weet is dat hij gevolgd wordt door Steelfingers en zijn mannen. Wanneer hij het geld heeft opgegraven, overvallen zij hem. Als wraak voor het mislopen van zijn plannen wil Steelfingers Blueberry scalperen. Maar Mike schopt hem buiten westen. Wanneer Steelfingers weer bijkomt, zien zij een groep mannen naderen. Ze slaan Blueberry buiten westen en stoppen een klein deel van het geld in zijn borstzak en gaan er dan vandoor.
Blueberry wordt gevonden door de groep mannen uit Julesburg. Als snel trekt de man van de UP (Sharp) de conclusie dat Blueberry het geld heeft verduisterd. Bij de groep is ook een legerofficier. Aan hem verteld Blueberry dat de indianen willen onderhandelen. Hoewel de officier het niet wil, dwingt Sharp hem om Blueberry in de boeien te slaan.

Kopernek en Jimmy verlaten de groep. Zij gaan naar Dodge met het voorstel. Ondertussen breekt het wantrouwen uit in de groep van Steelfingers. Zijn mannen laten hem zijn wapens inleveren. Blueberry in het album Vlakte der Sioux, tekening van Jean Giraud Maar tijdens een rustpauze zorgt Steelfingers ervoor dat bijna alle mannen buiten bewustzijn raken, doordat hij iets in hun drinken heeft laten doen door zijn naaste handlanger Chris. Wanneer deze zich van Steelfingers wil ontdoen, schiet hij hem dood. Dit schot wordt gehoord door de indianen. Dit wordt hem noodlottig. De indianen vinden hem en nemen hun wraak.

Blueberry is inmiddels teruggebracht in Julesburg en opgesloten in de cel van de sheriff. Die zelfde avond komt een woedende menigte die Blueberry willen ophangen. De sheriff wil er niets van weten en verdedigd Blueberry wanneer het schieten begint.
Op het moment dat de gemoederen lijken te bedaren komt Dodge met zijn mannen Julesburg binnenrijden. Jimmy en Kopernek zijn geslaagd in hun opdracht. Blueberry blijft wel onder arrest. Ondertussen is Kopernek onderweg naar het kamp van de Sioux. Hij keert terug van zijn missie. De Sioux en de Cheyennes willen onderhandelen. Zij zullen ongewapend komen en willen ook dat Blueberry erbij is, omdat ze hem vertrouwen.
Tijdens de ontmoeting draagt Sitting Bull de ijzeren hand van Steelfingers op zijn borst. Iedereen weet dan hoe het met hem is afgelopen. Het valt Sitting Bull op dat Blueberry handboeien draagt. Mike legt hem uit dat de blanken hen ervan verdenken het geld te hebben gestolen. Gelukkig voor hem heeft Sitting Bull het geld meegebracht dat hij bij Steelfingers had aangetroffen. Blueberry is gezuiverd.
Tijdens de onderhandelingen lukt het om vrede te sluiten. Maar dit lukt vooral omdat de indianen Blueberry op zijn woord geloven dat de blanken het vredesverdrag zullen respecteren.

Ondertussen maakt Dodge zich zorgen om generaal Allister. Hij is volgens Dodge een gewetenloze streber die geen problemen heeft om vuile zaakjes te doen. Allister heeft voor zijn invloed dringend een zege nodig en Dodge is bang dat hij het vredesverdrag zal verbreken. Wanneer Blueberry in het kamp van Allister aankomt, blijken de bange voorgevoelens van Dodge bewaarheid te worden. Hij erkent het verdrag niet en is van plan om de indianen aan te gaan vallen. Blueberry wil per direct ontslag nemen, maar dit wordt geweigerd. Dit onder het mom dat het leger in oorlog is. Woedend beent Blueberry weg. In een dronken bui nemen ondertussen Jimmy en Kopernek dienst in het leger van Allister. Wanneer zij Mike in de gevangenis zien, legt hij hen uit wat er aan de hand is. Hij wil dat ze Dodge waarschuwen. Wanneer ze echter het kamp proberen te verlaten worden ze tegengehouden. Zo staan de zaken ervoor bij het einde van het album. De voorteken voor meer problemen zijn volop aanwezig.

10 Generaal Geelkop

Blueberry - Generaal Geelkop

Het verhaal werd in 1971 afgesloten met het album 'Generaal geelkop' (Le général tête jaune). Generaal Allister wil zijn imago als "indianenslachter" oppoetsen. Washington heeft hem alle volmachten gegeven. Het ;eger van Allister rukt op door de besneeuwde Black Hills, op zoek naar de verblijfplaatsen van de Sioux en de Cheyennes. Mike Blueberry, Jimmy MacClure en Kopernek maken ook deel uit van de 7de cavalerie van Allister.
De verkenners van de cavalerie zijn op zoek naar het winterkamp van de indianen. Ondertussen rijden Jimmy en Kopernek achterin de colonne met een lading munitie. Al snel zijn beiden dronken door de whisky die Jimmy heeft meegesmokkeld. Terwijl de verkenners het winterkamp van de Cheyenne vinden raken McClure en Kopernek betrokken bij een botsing. De munitiekar staat in brand! Blueberry ziet kans om de kar weg te rijden voordat deze ontploft.
Dit alarmeert de stam van de Cheyennes, die vrijwel alleen uit vrouwen, kinderen en ouderen bestaat. De krijgers van de stam zijn niet aanwezig. Allister weet dit maar wil niettemin aanvallen.
De slachting die de soldaten aanrichtten blijft nog enigszins beperkt doordat de Cheyennes op de vlucht slaan voordat de aanval wordt ingezet. Wanneer ze een bevroren rivier oversteken, eist Allister dat de soldaten er achteraan gaan. Maar ze lopen in een val en Blueberry is gedwongen om het leven van Allister te redden.

Generaal Allister uit de comic Blueberry, tekening van Jean Giraud Inmiddels zijn de krijgers van de Cheyennes op de hoogte van de aanval. Het leger kan nu tegenaanvallen verwachten. Om tijd te winnen geeft Allister aan Blueberry de opdracht de krijgers twee uur bezig te houden. Hij krijgt de gewonden en de wagenmenners mee. Allister belooft dat hij ze na twee uur te hulp zal snellen. Met tegenzin begint Blueberry aan de opdracht. Een opdracht waar ook de adjudant van Allister, Foster, zijn twijfels over uitspreekt. Maar Allister drijft zijn zin door.
Al gauw komen Blueberry en de zijnen in gevecht met de Cheyennes. Maar Allister is niet van plan ze te komen helpen. Zeker niet nadat hij gehoord heeft dat de stam van de Cheyennes zich op nog geen mijl afstand bevindt. Inmiddels hebben Arapahoe krijgers zich bij de stam gevoegd. Tot ontzetting van Foster laat Allister Blueberry en zijn mannen aan hun lot over. De mannen van Blueberry worden afgeslacht en alleen door toeval en de hulp van Jimmy MacClure overleeft Mike de slachting. Als enige!

Op de terugweg naar het leger van Allister zet Blueberry een dwaalspoor uit voor de krijgers van de Cheyennes. Zo lukt het hem om tijd te winnen en zich weer bij Jimmy te voegen. Onderweg naar de cavalerie komen ze langs de plaatsen waar gevochten is. Het is duidelijk.
Blueberry en soldaat uit het album Generaal Geelkop, tekening van Jean Giraud Allister maakt geen gevangenen. Maar ook de cavalerie heeft veel verliezen gelden. Wanneer Mike zich weer in het kamp meldt, trekt Allister openlijk de conclusie dat Blueberry zijn mannen in de steek moet hebben gelaten. Omdat hij als enige de slachting heeft overleefd. Maar Jimmy en Kopernek komen voor Blueberry op. Dan wijst Mike erop dat de indianen er weer aan komen. Allister ontneemt Blueberry zijn rang en stelt hem onder bevel van een andere officier, luitenant Budinglow.
Allister wil de Black Hills verlaten en naar Fort Laramie trekken. Wanneer ze op de vlakte zijn kan ht leger zijn kanonnen weer effectief gebruiken. Maar Mike heeft geen enkel vertrouwen in Allister en vraagt Kopernek om naar het werkkamp van generaal Dodge te rijden (zie onder meer 'Het ijzeren paard'). Hier moet hij om hulp gaan vragen.
Hoewel Kopernek er eigenlijk niet veel voor voelt, besluit hij op het verzoek van Mike in te gaan en vertrekt. Het leger moet meer snelheid maken als zij aan de indianenaanvallen willen ontkomen. Maar de paarden zijn vermoeid en beetje bij beetje beginnen de indianen aan te vallen. De 7de cavalerie strompelt verder door de sneeuw. Keer op keer zijn er aanvallen van de indianen en zijn er doden te betreuren.
Die avond biedt Budinglow aan om een aanval uit te voeren op de indianen. Allister stemt hiermee in. Zodra Budinglow weg loopt zegt Foster dat Blueberry gelijk heeft en dat Budinglow in een hinderlaag zal lopen. Allister beseft dit ook, maar hij is maar al te graag bereid een groep soldaten op te offeren.
En dat is ook precies wat er de volgende ochtend gebeurt. De groep van Budinglow loopt in een hinderlaag. Budinglow wordt als eerste gedood en de mannen vragen Blueberry om het bevel op zich te nemen. Maar hun positie is uitzichtloos en al snel zijn ze omsingeld.
Ondertussen wordt het restant van de 7de cavalerie ook aangevallen en Allister dreigt in paniek te raken. Maar Foster houdt het hoofd koel en zorgt ervoor dat ze verder trekken. Wanneer het erop lijkt dat ze verloren zijn worden ze gered door generaal Dodge en zijn mannen. Het is Kopernek gelukt om Dodge te bereiken. Dan zorgt Dodge ervoor dat ook de groep van Blueberry ontzet wordt. Mike wordt op tijd gered en kan zich nu onttrekken aan het bevel van Allister, die met geen woord meer rept over hun onenigheid.

Het verhaal beslaat vier albums en kent veel wendingen. Vooral het laatste deel wijkt qua verhaallijn iets af van de eerste drie waar de treinaanleg centraal stond. Maar met 'generaal geelkop' werden wel een aantal thema's verder uitgewerkt die als een rode draad door de vier delen lopen.
Charlier wijst vooral op de hebzucht van de blanken en de grote mate van onbetrouwbaarheid die een deel van hen aan de dag legt wanneer het om contacten met de indianen gaat. Daarnaast is er de arrogante en zelfingenomen Allister die voor zijn eigen ego bereid is om mensen op te offeren. Hij heeft er geen enkele moeite mee om vrouwen en kinderen te laten doden om zo zijn reputatie op te bouwen. Maar ook zijn eigen soldaten zijn niet veilig voor zijn blinde ambitie. Ook de mannen van de 7de cavalerie worden geofferd als dit Allister zo uitkomt.

Zoals gezegd is het best opmerkelijk dat het verhaal begint met de strijd om de aanleg van de spoorlijn en de plannen tot diefstal van Jethro Steelfingers en zijn mannen van het geld. Het laatste album verlaat de spoorweg in zijn geheel en concentreert zich op de zinloze oorlog van Allister. Niet dat dit storend is, integendeel. De vier albums vormen samen een sterk geheel.

Ook is de ontwikkeling in het tekenwerk van Giraud duidelijk waarneembaar. Hij verlaat langzaam de klassieke manier om het oude westen weer te geven. De invloeden uit de films van eind jaren 60 en begin jaren 70 zijn wat mij betreft duidelijk merkbaar. Zagen bijvoorbeeld Blueberry en Dusty in het album 'De man met de zilveren ster' er nog uit als de klassieke cowboys, nu worden de personages veel meer getekend naar de manier waarop acteurs in spaghetti westerns rondliepen. Waarschijnlijk sluit deze manier van weergeven ook meer aan bij de realiteit van de jaren waarin het verhaal zich afspeelt. In de volgende jaren zou het tekenwerk van Giraud zich nog verder ontwikkelen.