De verhalen die Charlier schreef over Luitenant Mike Steve Blueberry hebben vaak een historische setting of er komen historische personen in voor.

Charlier en Giraud hebben het eerste grote avontuur van Blueberry geplaatst in de oorlog tussen het Amerikaanse leger en de Chiricahua stam van de Apachen uit 1861-1872. Al eerder werd opgemerkt dat feitelijke gebeurtenissen in het verhaal worden opgevoerd. Dit betreft de aanval op de ranch van John Ward op 27 januari 1861 waarbij zijn stiefzoon werd ontvoerd. Ook de onterechte beschuldiging aan het adres van Cochise door 2de Luitenant George Bascom is authentiek. Evenals de ontsnapping van Cochise aan gevangenschap. Natuurlijk zijn werkelijke gebeurtenissen hier en daar aangepast. Charlier wilde immers niet een geschiedenisboek maken, maar wilde zich wel baseren op de werkelijkheid. Ook in de tijd is het verhaal aangepast. De hiervoor genoemde gebeurtenissen hebben inderdaad allemaal in dezelfde periode plaatsgevonden. De intrede door Generaal George Crook vond in werkelijkheid echter een aantal jaren later plaats. In 1861 bereidde hij zich voor op deelname aan de Amerikaanse burgeroorlog. Dit conflict is ook mede reden waarom in werkelijkheid de confrontatie tussen de Apachen van Cochise en het Amerikaanse leger een aantal jaren sluimerde en pas vanaf 1868 weer oplaaide. Het Amerikaanse leger had in de tussenliggende jaren wel iets anders aan haar hoofd. Ook de afsluiting van het conflict was in werkelijkheid anders en eidigde met de overgave van Cochise, waarna de Indianen in het Chiricahua reservaat werden geplaatst.

Geraadpleegde bronnen:

www.explorecochise.com/

us.history.wisc.edu/

www.desertusa.com/

www.chiricahuaapache.org/

en.wikipedia.org/wiki/Cochise/

en.wikipedia.org/wiki/George_Crook

www.discoverseaz.com/History/

The American - Indian wars 1860 - 1890 (P. Katcher - MAA 63; Osprey)
The Apaches (J. Hook - MAA 186; Osprey)