Billy the Kid

Billy the Kid

Billy the Kid werd geboren 23 november 1859, in de Ierse wijk van New York City. Zijn echte naam was Henry McCarty, maar hij gebruikte ook de aliassen William H. Bonney en Kid Antrim. Hij was 1.73 - 1.75 mtr lang, had blauwe ogen en prominente voortanden.
Billy the Kid is een overbekende outlaw en revolverheld uit het tijdperk van het wilde westen. Volgens de overlevering zou hij 21 mannen hebben gedood, maar dit aantal ligt naar alle waarschijnlijkheid nog niet eens op de helft. De persoon Billy the Kid is nog steeds een populair personage, op Internet wemelt het van de sites die aan hem zijn gewijd. Zijn voorkomen, slimheid en zijn handigheid met vuurwapens, hebben allemaal bijgedragen aan zijn imago, zowel als een beruchte outlaw als die van een volksheld.
De foto die hiernaast is afgebeeld is het enige portret waarvan vaststaat dat dit de echte Billy the Kid is. Er is op Internet een discussie gaande of een tweede foto ook kan worden toegeschreven aan hem. Voor meer details zie Billy the Kid ; Outlaw legend.

Tijdens zijn leven was Billy the Kid niet de nationale bekendheid die hij nu is. Dit begon eigenlijk pas nadat de man die hem uiteindelijk doodschoot, Sheriff Patrick Garrett, een boek schreef onder de titel 'The Authentic Life of Billy the Kid'. Hierdoor groeide Billty the Kid uit tot het symbolische figuur van het wilde westen die hij heden ten dage is.


Vroege jeugd
Er is niet veel bekend over zijn vroege jeugd, maar algemeen wordt aangenomen dat hij geboren is in de Ierse wijk van New York City, net voor het uitbreken van de Amerikaanse burgeroorlog. Wie de biologische vader van Henry McCarty was blijft duister. Er zijn wel een aantal namen genoemd die in aanmerking komen, maar zeker is dit allemaal niet. Over zijn moeder bestaat wel duidelijkheid. Haar naam was Catherine McCarty, niet zeker is echter of McCarty haar meisjesnaam was of dat zij deze kreeg na een huwelijk.

Aangenomen wordt dat de ouders van Henry McCarty vanuit Ierland naar Amerika emigreerde gedurende de Ierse hongersnood, half 19de eeuw. Over de ouders van McCarty zijn nog wel meer theorieën te vinden. Een theorie stelt dat hij de zoon was van William Harrison Bonney en Katherine Boujean. Een ander gaat de stelling aan dat Henry deels Spaanse voorouders moet hebben, omdat hij vloeiend Spaans sprak. Het uitgangspunt dat zijn moeder in werkelijkheid toch Catherine McCarty was ligt echter meer in de lijn der verwachting.

In 1868 was Catherine McCarty met haar twee zonen, Henry en Joseph, verhuisd naar Indianapolis, Indiana. Daar ontmoette zij William Antrim met wie ze in 1873 trouwde in de First Presbyterian Church in Santa Fe, New Mexico. het gezin ging vervolgens Silver City wonen, eveneens in New Mexico. Antrim werkte daar als barkeeper en timmerman. Maar al snel kreeg hij meer interesse in gokken goudzoeken dan in zijn vrouw en twee stiefzonen. Toch gebruikte de jonge Henry vaak de achternaam Antrim.
Omdat haar man zelden thuis was, nam Catherine McCarty diverse baantjes aan om voor haar zonen te kunnen zorgen. Op dat moment leed zij al aan tuberculose. Catherine McCarty stierf op 16 september 1874, Henry was toen 14 jaar. Hij kwam terecht bij een naburige familie die een hotel runde. Hier werkte hij voor zijn geld. Opmerkelijk genoeg was de manager van het hotel zeer content met hem, omdat hij de enige jongen was die nooit iets stal. Volgens een oude leraar van McCarty was hij niet slechter of vervelender dan andere jongens van zijn leeftijd. Er zijn theorieën waarom hij dan toch al vroeg op het verkeerde pad kwam. Een vroege schrijver van een biogafie hield het op het punt dat hij teveel goedkope romans had gelezen waarin het criminele leven werd verheerlijkt. Een meer waarschijnlijke reden is dat hij een tengere verschijning was, die zich staande moest houden tegenover jongens die veel grotere en sterker waren.

Toen zijn pleegouders in problemen kwamen zag hij zich genoodzaakt om een nieuw onderkomen te zoeken. Henry ging in een pension wonen en had allerlei baantjes. In april 1975 werd hij door sheriff Harvey Whitehill opgepakt omdat hij wat kaas had gestolen. Op 24 september 1875 werd hij opnieuw gearresteerd omdat hij in het bezit was van kleding en vuurwapens die bij een andere gast van het pension waren gestolen. Twee dagen later ontsnapte hij uit de gevangenis door via de schoorsteen naar buiten te klimmen. Vanaf dat moment was hij de rest van zijn leven min of meer op de vlucht. Sheriff Whitehill zou later verklaren dat hij de jongen wel mocht en dat de diefstallen eigenlijk waren ingegeven door noodzaak.

In 1876 dook hij op bij Fort Grant in Arizona. Hier werkte hij op lokale ranches en bekwaamde zich in het gokken. In deze periode maakte Henry kennis met John R. Mackie, een oud soldaat van de Amerikaanse cavalerie met criminele trekjes. Beide mannen gingen zich, naar verluidt, bezig houden met het stelen van paarden. Een riskante maar winstgevende bezigheid. Gedurende deze tijd kwam henry bekend te staan als Kid Antrim.

In 1877 had Henry een aanvaring met de smid van Fort Grant, Frank "Windy" Cahill. Cahill peste Henry en op 17 augustus brak er een vechtpartij uit tussen beide, waarbij Cahill de jonge Henry op de grond gooide. Volgens een aantal verslagen trok Henry hierop zijn pistool en schoot op Cahill, die de volgende dag stierf. In de verslagen van de lijkschouwing staat vermeld dat het neerschieten van Cahill door McCarty crimineel was en geen rechtvaardiging had. Maar volgens sommige ooggetuigen handelde Henry uit zelfverdediging.

Uit angst voor wraak van de vrienden van Cahill verliet McCarty Arizona en trok naar New Mexico. Hier werd hij lid van een bende veedieven die het vooral voorzien hadden op de kuddes van vee magnaat John Chisum. In deze periode werd McCarty gezien door een oude bekende uit Silver City. Dit werd vermeld in een krantje uit Silver City. het is onbekend hoelang McCarty deel uit maakte van de bende die "The Boys" werden genoemd. Ergens in 1877 begon McCarty zich "Willam H. Bonney" te noemen.


Lincoln County War
In de herfst van 1877 verhuisde McCarty naar Lincoln County in New Mexico. Hier werd hij eerst door Doc Scurlock en Charlie Bowdre ingehuurd om in hun kaas fabriek te werken. Via deze mannen ontmoette hij Frank Coe, George Coe en Ab Saunders. Dit waren drie neven die een eigen ranch hadden. Na enige tijd ging hij op hun ranch werken. In de buurt lagen ook de ranches van Dick Brewer en Henry Hooker.

John Tunstall Eind 1877 werden McCarty, Brewer, Bowdre, Scurlock, de Coes, en de Saunders ingehuurd door John Tunstall. Deze Engelse veehouder, bankier en handelaar en zijn mede-eigenaar Alexander McSween (een advocaat) huurde de mannen in als beschermers van het vee. Een conflict dat tegenwoordig bekend staat als de 'Lincoln County War' was uitgebroken tussen twee handelaren in de stad, Lawrence Murphy en James Dolan, en de lokale ranches. Op 18 februari 1878 werd een ongewapende Tunstall die het vee aan het houden was vermoord door William Morton, Jessie Evans, Tom Hill, en Frank Baker. Deze laatste waren allen lid van de Murphy - Dolan groep. Door de moord op Tunstall ontstaken McCarty en de anderen in woede.
McSween ondernamen stappen om de moordenaars voor het gerecht te brengen. De mannen van Tunstall vormde een eigen groep die zichzelf "The Regulators" noemden. Nadat ze door rancher Richard "Dick" Brewer (de voorman van Tunstall) tot hulp sheriff waren benoemd, gingen zij naar de Murphy - Dolan ranch. Links is een foto van John Tunstall opgenomen.

De gezochte mannen, Bill Morton en Frank Baker, probeerde te vluchten maar werden op 6 maart gegrepen. Op de terugweg naar Lincoln werden beide mannen op 9 maart doodgeschoten, in de buurt van Agua Negra. Volgens The Regulators hadden zij geprobeerd te vluchten. Overigens werd ook een lid van The Regulators neergeschoten, McCloskey. Hij werd ervan verdacht een verrader te zijn.
Op de dag dat de drie mannen werden neergeschoten kwam Gouveneur Samuel Beach Axtell in New Mexico aan om het ontstane geweld te onderzoeken. De gouveneur, die samen reisde met James Dolan en John Riley, stond echter vijandig tegenover The Regulators. McSween had inmiddels de leiding van de Tunstall groep. Zo werden The Regulators van hulp sheriff tot outlaws verklaard.

The regulators hadden nog een rekening te vereffenen met Sheriff William J. Brady. Deze had McCarty en mede regulator Fred Waite gearresteerd toen zij een bevel tot aanhouding probeerde te geven voor zijn rol bij het stelen van spullen van Tunstall na diens dood. Op 1 april werden Sheriff Brady en zijn assistent George W. Hindman doodgeschoten in de hoofdstraat van Lincoln door Jim French, Frank McNab, John Middleton, Fred Waite, Henry Brown en McCarty. Bij deze schietpartij werd McCarty in zijn dijbeen geschoten.

Op 4 april vond een schietpartij plaats die bekend staat als de "Gunfight of Blazer's Mills". De regulators wilden een oude buffalo jager aanhouden, genaamd Buckshot Roberts. Zij verdachten hem ervan deel te hebben genomen aan de moord op Tunstall. Maar Roberts wilde niet levend gepakt worden, zelfs niet nadat hij een schotwond had opgelopen in zijn borst. Tijdens het vuurgevecht schoot Roberts de leider van de regulators, Dick Brewer, dood. Vier anderen raakten gewond. Door deze acties raakten de regulators de symphatie van de publieke opinie kwijt.


De dood van Frank McNab
Na de dood van Brewer werd Frank McNab de nieuwe leider van de regulators. Gedurende een korte periode profiteerde de regulators van de aanwezigheid van Sheriff John Copeland, die aan de zijde van de McSween groep stond. Maar de Murphy - Dolan groep vormde hun eigen groep schutters. Op 29 april 1878 troffen de mannen de regulators Frank McNab, Ab Saunders en Frank Coe bij de Fritz ranch. Tijdens het vuurgevecht dat volgde werd McNab doodgeschoten. Saunders raakte zwaar gewond en Coe werd gevangen genomen, maar kon later ontvluchtten.
De ochtend die volgde op de dood van McNab vond er wederom een vuurgevecht plaats. Ditmaal in Lincoln, waarbij de regulators niet alleen slaags raakten met de mannen van Murphy en Dolan, maar ook met leden van de Amerikaanse cavalerie. Op 15 mei kwamen de regulators Manuel Segovia op het spoor. Hij werd ervan verdacht McNab te hebben neergeschoten. Op die dag vond Manuel Segovia zelf de dood. Rond die tijd kwam Tom O'Folliard bij de regulators. Hij zou de vaste metgezel van McCarty worden.
De positie van de regulators werd benauwd toen Sheriff John Copeland werd vervangen door Sheriff George Peppin. Deze laatste had sympathie voor de Murphy - Dolan groep. Omdat de regulators zich moesten verantwoorden voor de dood van Sheriff Brady doken zij onder. Maar op 15 juli werden zij, samen met McSween, in diens huis in Lincoln verrast door leden van de Murphy - Dolan groep (die zich nu "The House" noemden) en leden van de oude groep van Brady. Na een belegering van 5 dagen werd het huis in brand gestoken. Hierop vluchtten de regulators, maar McSween werd doodgeschoten toen hij het huis ontvuchtte. Met de dood van McSween eindigde Lincoln County War.


Lew Wallace en amnestie
In de herfst van 1878 werd Lew Wallace (een voormalig generaal) de nieuwe gouveneur van New Mexico. Hij beloofde iedere man die had deelgenomen aan de Lincoln County War amnestie, althans wanneer tegen de persoon nog niet een aanklacht was ingediend. Tegen Henry McCarty was al wel een aanklacht ingediend. Wallace wilde hem toch wel amnestie verlenen, maar onder voorwaarden. In maart 1879 ontmoette Wallace McCarty. McCarty zou amnestie krijgen als hij als getuige wilde optreden tegen andere deelnemers aan de vuurgevechten. Na een paar dagen overwegen nam McCarty het aanbod aan.

McCarty zou zich moeten laten arresteren en een korte tijd in de gevangenis moeten doorbrengen om daarna getuigenis te geven. Alzo geschiedde. Maar na het proces besloot de aanklager (een House aanhanger) dat McCarty toch niet in vrijheid mocht worden gesteld. Hierop vluchtte McCarty (samen met O'Folliard) geholpen door vrienden.

De daarop volgende periode zwierf McCarty rond. In januari 1880 schoot hij in een bar in Fort Sumner Joe Grant dood. In Fort Sumner kwam McCarty de voormalige regulators Charlie Bowdre en Doc Scurlock tegen. Met hen begon hij vee te stelen van Chisum. Volgens McCarty was deze hem nog geld verschuldigd en dit zag hij als betaling. In november van dat jaar vond een lid van een groep mannen die McCarty wilden aanhouden de dood. Naar verluidt zou hij (James Carlysle) per ongeluk zijn neergeschoten door zijn eigen groep, die dachten dat hij McCarty was.


Pat Garrett
In deze periode leerde McCarty ook een barkeeper en voormalig buffalo jager kennen genaamd Pat Garrett. Er wordt beweerd dat beide mannen vrienden waren, maar hiervoor zijn geen bewijzen. Pat Garret Garret werd in november 1880 gekozen tot Sheriff van Lincioln onder de belofte een einde te maken aan het tijdperk van de veedieven. Begin december verzamelde hij een groep mannen om jacht te gaan maken op McCarty, die inmiddels bekend stond onder de naam "Billy The Kid". Op Billy the Kid stond een beloning van $ 500.

Garret en zijn mannen naderden snel en op 19 december ontsnapte Billy the Kid ternauwernood aan een nachtelijke overval bij Fort Sumner. Tom O'Folliard werd echter wel neergeschoten en stierf.
Op 23 december werden Billy the Kid en zijn groep in het nauw gedreven door Pat Garret en zijn mannen. Terwijl zij zich verscholen in een verlaten gebouw in Stinking Springs, werden zij omsingeld. gedurende het beleg werd Charlie Bowdre doodgeschoten. Uitgehongerd gaven Billy the Kid en zijn mannen zich over. Links is een foto van Pat Garret opgenomen.


De ontsnapping uit Lincoln
Billy The Kid werd overgebracht van Fort Sumner naar Las vergas waar hij voornamelijk intervieuws gaf aan verslaggevers. Vervolgens werd hij overgebracht naar Santa Fe. Hier schreef hij een aantal brieven aan Gouveneur Wallace waarin hij om gratie verzocht.
Wallace wilde echter niet tussenbeide komen. Billy the Kid moest zich voor de rechter verantwoorden in april 1881 in Mesilla, New Mexico. Op 9 april 1881 werd hij schuldig bevonden voor de moord op Sheriff Brady. Dit is het enige vonnis geweest dat ooit is uitgesproken voor de geweldadigheden gedurende de Lincoln County War. Rechter Warren Bristol veroordeelde Billy the Kid op 13 april ter dood door ophanging.
Brief van Billy the Kid Brief van Billy the Kid Zijn executie stond gepland op 13 mei. Hiervoor werd hij overgebracht naar Lincoln. Hier werd hij bewaakt door twee hulp sheriff's van Garret, namelijk James Bell en Robert Ollinger. Zij hielden hem vast op de bovenverdieping van het gerechtsgebouw. Op 28 april verbijsterde Billy the Kid iedereen door zijn beide bewakers te doden en te ontsnappen. Garret was op dat moment niet in Lincoln. Hoe Billy the Kid zijn bewakers kon overmeesteren is niet geheel duidelijk.
Volgens één lezing merkte Billy dat Olinger wegging om 5 andere gevangenen over te brengen. Op dat moment vroeg hij aan Bell of hij naar het toilet mocht. Op de terugweg overmeesterde hij Bell en nam hem zijn revolver af en schoot de hulp sheriff neer. Deze strompelde nog even voort om daarna in elkaar te zakken. Hij stierf vrijwel onmiddelijk in de armen van een voorbijganger genaamd Godfrey Gauss.
Billy The Kid ging zelf het gerechtsgebouw weer in. De toiletten waren allemaal buiten in die tijd. Ondanks dat hij geboeid was, gaat hij snel naar boven en neemt de double-barrel shotgun die aan Ollinger toebehoort (in die tijd een heel nieuw wapen). Hierop gaat hij bij het open raam staan wachten. Ondertussen komt Ollinger, gealarmeerd door het schot, terugrennen naar het gerechtsgebouw. Godfrey Gauss roept hem toe "Billy the Kid heeft Bell gedood". Billy kijkt van beneden neer op Olliger en roept op zijn beurt "Hallo Bob". Geschrokken kijkt Olliger omhoog en ziet Billy met het wapen staan. "Ja, en hij heeft mij ook te pakken" zegt Olliger nog. Hierop haalt Billy the Kid de trekker over en schiet Olliger door het hoofd en de borst. Olliger sterft direct. Met enige hulp ontdoet Billy zich hierop van zijn boeien, steelt een paard en ontsnapt.


Het einde
Omdat de geruchten dat Billy the Kid zich in de buurt van Fort Sumner ophoudt hardnekkig zijn, trekt Garret op 14 juli 1881 er met twee hulp sheriffs op uit om te onderzoeken of het gerucht waar is. Ze ondervragen Pedro Maxwell een vriend van Billy the Kid. Tegen middernacht zaten Garret en Maxwell te praten in de verduisterde slaapkamer van Maxwell. Plotseling komt Billy the Kid binnen lopen. Over hetgeen er vervolgens plaatsvond bestaan twee versies.

Het graf van Billy the Kid Volgens de eerste versie kwam Billy binnen lopen en herkende Garret niet omdat het donker was. Billy trok zijn pistool, liep naar achteren en vroeg "¿Quién es? ¿Quién es?" (Spaans voor Wie is dat?). Omdat hij de stem van Billy herkende, trok Garret zijn eigen wapen en schoot twee maal. De eerste kogel raakte Billy net boven zijn hart en was voor hem fataal.
De tweede versie stelt dat Billy binnenkomt met een mes en naar het keukengedeelte loopt. Omdat hij iemand in het donker ziet, vraagt hij "¿Quién es? ¿Quién es?". Hierop wordt hij door Garret neergeschoten.
De eerste versie heeft lang de ronde gedaan. Garret komt in deze versie er redelijk van af. Maar de meeste historici houden het er op dat de tweede versie waar is.

In de documentaire van Discovery "Billy the Kid: Unmasked" is nog een derde theorie naar voren gebracht. In deze versie is Garret naar de slaapkamer van de zus van Maxwell, Paulita, gegaan. Paulita was een bekende van Billy. Naar verluidt wilde de twee gaan trouwen. Garret had Paulita in haar bed vastgebonden en de mond gesnoerd. Garret wachtte achter het bed van Paulita en op het moment dat Billy the Kid binnenkomt wordt hij door Garret doodgeschoten.

De werkelijke Billy the Kid Van de drie theoriën is de eerste inderdaad de minst waarschijnlijke. Hoewel de tweede theorie lang voor waar is aangenomen, lijkt mij deze laatste theorie toch ook zeer waarschijnlijk.
De volgende dag wordt Billy the Kid begraven op het oude militaire kerkhof van Fort Sumner. Hij rust daar tussen zijn vrienden Tom O'Folliard en Charlie Bowdre. Later werd er één grafsteen opgeplaatst. Boven hun namen staat ook de opmerking "Pals" (vrienden) opgeschreven.
Omdat de grafsteen al drie maal gestolen was (maar ook weer teruggevonden werd) wordt deze nu beschermd door een stalen afscheiding.


Overige feitjes
Pat Garret werd overigens zelf later ook vermoord. Een dispuut over de prijs van land werd hem fataal. Hij werd op 29 februari 1908 doodgeschoten door Jesse Wayne Brazel.

Over Billy the Kid heeft jarenlang de ronde gedaan dat hij linkshandig was. Dit komt vooral door de enige foto die met zekerheid aan hem kan worden toegeschreven. Op deze foto draagt Billy zijn revolver op zijn linkerheup. Uit later onderzoek bleek echter dat de foto omgekeerd was afgedrukt. De werkelijke pose van Billy is te zien op de foto hiernaast. Hierop is hij rechtshandig.

Billy the Kid heeft ook vaak als basis gediend voor films. Bekend is onder meer de film Young Guns. Daarnaast komt hij ook ten tonele in de strips van Lucky Luke en is er een deeltje uit de Lasso ministrips aan hem gewijd.Geraadpleegde bronnen:

en.wikipedia.org/wiki/Billy_the_Kid/

www.desertusa.com/

www.eyewitnesstohistory.com/billythekid.htm

en.wikipedia.org/wiki/Pat_Garrett

www.angelfire.com/mi2/billythekid

www.outlawscribe.com/Billy_the_Kid.html

memory.loc.gov/ammem/index.html

www.aboutbillythekid.com

www.badhombres.com/outlaws/billy-the-kid.htm